Gå til sidens indhold

Danmarks udenrigsøkonomi 2010

Publikationen viser, at dansk økonomi er i højere og højere grad blevet sammenflettet med den globale økonomi. Dette afspejles af, at den danske udenrigshandel udgør en stigende andel af den samlede danske økonomi.

I 1970 udgjorde importen af varer og tjenester 32 pct. af BNP. I 2010 var denne andel vokset til 45 pct.

Væksten i dansk eksport har været endnu større. I 1970 udgjorde eksporten af varer og tjenester 28 pct. af BNP. Denne andel var vokset til 50 pct. i 2010.

Udenrigsøkonomi 2010 belyser Danmarks import og eksport. Publikationen har et særligt temaafsnit om erhvervsstrukturen bag eksporten af varer.

Temaafsnittet undersøger spørgsmål som disse:

  • Hvor meget bidrager de forskellige brancher
    til eksporten?
  • Hvor meget af eksporten står Danmarks mange små virksomheder for?
  • Eksporterer udenlandsk ejede virksomheder mere
    end danskejede?

Læs også mere om udenrigshandlen i Nyt fra Danmarks Statistik.
 
Metode
En detaljeret beskrivelse af udenrigshandelsstatistikkernes afgrænsninger og metoder findes i Udenrigshandel og betalingsbalance - Kilder og metoder 2010 og 2011.


Danmarks udenrigsøkonomi

Kolofon

Danmarks udenrigsøkonomi
Økonomi
ISBN: 978-87-501-1955-5
Udgivet: 1. december 2011 kl. 09:00
Antal sider: 72
Kontaktinfo:
Agnes Urup
Telefon: 39 17 31 83

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig