Gå til sidens indhold

Produktivitet og kvalitet i den offentlige sektor

Publikationen belyser den offentlige produktion og produktivitetsstigning ved hjælp af en alternativ metode: output-metoden.

Output-metoden viser, at den årlige vækst i den offentlige produktion i 2000-2006 var på 2,1 pct. Den metode, der bruges i nationalregnskabet (input-metoden), viser en gennemsnitlig årlig vækst på 1,5 pct.

Output-metoden er baseret på indikatorer
Temapublikationen gennemgår den alternative metode, hvor man i stedet for at se på udgifterne måler mængden af offentlig produktion ved at udvælge indikatorer for antallet af offentlige ydelser.

Indikatorerne kan fx være antal operationer på hospitalerne, antal elever i skolerne og antal ældre på plejehjem mv. Metoden er stadig genstand for betydelig teoretisk debat, og identifikation af tilstrækkeligt mange og retvisende indikatorer for de offentlige ydelser er af væsentlig betydning for de endelige tal.

Temapublikationen findes også på engelsk med titlen Productivity and Quality of the Public Sector.


Produktivitet og kvalitet i den offentlige sektor

Kolofon

Produktivitet og kvalitet i den offentlige sektor
Økonomi
ISBN pdf: 978-87-501-1837-4
Udgivet: 29. januar 2010 kl. 09:30
Antal sider: 60
Kontaktinfo:
Lars Gustafsson
Telefon: 39 17 34 87

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig