Gå til sidens indhold

Børns familier

Publikationen tegner et billede af børn og børns familier.

Børns familier analyserer både den familie, barnet har bopælsadresse hos, bopælsfamilien, og den familie, hvor barnet ikke deler adresse med forælderen, samværsfamilien.

Både bopæls- og samværsfamilier er beskrevet med hjælp af oplysninger om familiens størrelse, type og boligforhold, samt de voksnes uddannelse, beskæftigelse og indkomst.

Børnenes synsvinkel
Publikationen beskriver børnefamilierne, men ser også familierne fra børnenes synsvinkel.

Et kapitel omhandler familieskift og belyser spørgsmål som disse:

  • Hvor mange børn oplever et familieskift i løbet
    af et år?
  • Hvor længe har børn den samme familie?
  • Hvor mange forskellige voksne har de 17-årige boet sammen med?

Fokus på delte familer
Mens de fleste børn vokser op sammen med begge deres forældre, er der en stigende andel børn, som oplever, at deres forældre bliver skilt eller ophæver parforholdet og flytter fra hinanden.

Der er i publikationen særligt fokus på børn med delte familier - hvordan er bopælsfamiliens situation sammenlignet med samværsfamiliens?

For at kunne sammenligne indkomster i forskellige familier er der for alle børnefamilier beregnet ækvivalensindkomster, som tager højde for, hvor mange personer familien indeholder.

For delte familier er der foretaget forskellige beregninger af ækvivalensindkomster, afhængig af om familiens børn kun tælles med i bopælsfamilien, eller om de fordeles mellem bopæls- og samværsfamilien.

Samarbejde med Velfærdsministeriet
Velfærdsministeriet og det tidligere Ministerium for Familie og Forbrugeranliggender har ydet finansiel støtte til arbejdet med Børns familier.

Børns familier

Hent som pdf

Hele publikationen

Kolofon

Børns familier
Borgere
ISBN: 978-87-501-1700-1
Udgivet: 12. september 2008 kl. 09:30
Antal sider: 204
Kontaktinfo:
Lisbeth Greve Harbo
Telefon: 39 17 32 94

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig