Gå til sidens indhold

Udenrigshandel - Varer og tjenester 2007

Publikationen omfatter den årlige opgørelse af Danmarks udenrigshandel med varer og tjenester.

Udenrigshandel 2007 viser, at en meget stor del af vores handel over landegrænsen ligner de varer og tjenester, som vi selv producerer. Næsten halvdelen af Danmarks udenrigshandel foregår mellem Danmark og vores nabolande Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien.

Andre interessante konklusioner i bogen om Danmarks udenrigshandel er, at:
  • Udenrigshandel med tjenester har fået en stigende betydning i Danmarks samhandel med udlandet. I dag udgør tjenestedelen mere end en tredjedel af den samlede udenrigshandel.
  • Tyskland er vores største samhandelspartner, når det gælder varehandlen. USA dominerer tjenestehandlen.
  • Vareimporten består hovedsagelig af varer til forbrug og af råvarer og halvfabrikata til anvendelse produktionen.
  • Vareeksporten består af landbrugsprodukter, olie og en bred vifte af industriprodukter.

Læs også bind 2: Udenrigshandel - Detaljeret varehandel 2007.


Udenrigshandel - Varer og tjenester

Kolofon

Udenrigshandel - Varer og tjenester
Økonomi
ISBN: 978-87-501-1721-6
Udgivet: 27. november 2008 kl. 09:30
Antal sider: 355
Kontaktinfo:
Mads Møller Liedig
Telefon: 39 17 34 78

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig