Gå til sidens indhold

Sundhed og uddannelse. Ny metode i nationalregnskabet

Publikationen handler om en ny metode til beregning af nationalregnskab. Metoden har betydning for, hvordan sundheds- og uddannelsesområdet beregnes.

EU-landene har siden 2006 været forpligtet til at indberette deres nationalregnskabstal efter denne nye metode. Danmark har dog fået udsættelse til 2012.

I den nye publikation har Danmarks Statistik foretaget de første beregninger. Beregningerne viser, hvilken betydning disse ændringer kan have for det danske nationalregnskab.

Ny regnemetode kan få BNP til at stige
Resultaterne dokumenterer, at det vil føre til ikke uvæsentlige revisioner af de danske nationalregnskabstal, hvis beregningsprincippet ændres i nationalregnskabet.

I publikationen beregnes tal for perioden 2000-2005. I alle år vil produktionsværdien samlet set blive forøget med 2-8 mia. kr. Konsekvenserne af en øget produktionsværdi er bl.a., at

  • BNP-væksten bliver højere
  • produktiviteten stiger.

Samarbejde med Finansministeriet
Metodeudviklingen og de resultater, som præsenteres i publikationen, er et delresultat af det samarbejde, Danmarks Statistiks har med Finansministeriet omkring ny statistik for den ikke-markedsmæssige del af økonomien.


tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig