Gå til sidens indhold

Renter og bidrag

Statistikken indeholder oplysninger om penge- og realkreditinstitutternes rentesatser på ud- og indlån med husholdninger og ikke-finansielle selskaber. Statistikken omfatter rentesatser på såvel eksisterende ud- og indlån (udestående forretninger) som nye ud- og indlånsaftaler indgået i en given måned (nye forretninger). Derudover kan man finde Nationalbankens rentesatser, penge- og kapitalmarkedsrenter samt udvalgte aktieindeks.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Rente, lang og kort

Renten på en finansiel fordring udtrykker långivers kompensation for den udskudte forbrugsmulighed. Man sondrer mellem korte og lange renter, dvs. renter på hhv. kortfristede og langfristede fordringer. Som indikator for den korte rente bruges normalt pengeinstitutternes 3-måneders rente, hvor renten på 10-årige statsobligationer bruges som indikator for den lange rente. Den korte rente kan styres centralt. Nationalbanken kan regulere mængde og pris på likviditeten i forhold til pengeinstitutterne. Den rente, pengeinstitutterne får og betaler til Nationalbanken, påvirker de rentesatser, der fastsættes i forhold til kunderne. Den lange rente dækker over andre markedsbestemte faktorer, først og fremmest inflationsforventninger og risikoforventninger. Disse faktorer får mere indflydelse på renteudmålingen, desto længere løbetid fordringen har. Den lange rente vil normalt være højere end den korte rente.

Renteindtægt

Renter af indestående i pengeinstitutter mv., pantebreve og obligationer.

Renteudgifter

Betalte renter af gæld til pengeinstitutter, Hypotekbanken, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber, kontokortordninger, kreditforeningsgæld og pantebrevsgæld.

Nationalbankens kilder og metoder for renter og valutakurser

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal

Danmarks Nationalbanks logo

 

 

Relateret indhold i Renter og bidrag

Kontakt

Danmarks Nationalbank, Magnus Bloksgaard
33 63 65 76
Jesper Søgaard Dreesen
Telefon: 39 17 30 54

Artikler og publikationer om 'Renter og bidrag'

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig