Gå til sidens indhold

Banker og realkredit

Statistikken giver et overblik over ind- og udlån for penge- og realkreditinstutter, for bl.a. danske husholdninger og virksomheder. Statistikken indeholder derudover et samlet overblik over MFI-sektorens balance (finansielle aktiver og passiver). MFI-sektoren omfatter ud over penge- og realkreditinstitutter også andre kreditinstitutter, pengemarkedsforeninger samt Nationalbanken. Udover MFI-sektorens balance er også indeholt Nationalbankens Udlånsundersøgelse, som er en kvartalsvis kvalitativ undersøgelse af de største penge- og realkreditinstitutters udlån til erhvervskunder og private, der bl.a. omhandler udviklingen i sektorens kreditstandarder, nedskrivninger og tab samt låneefterspørgsel fra nye og eksisterende kunder mv.

Dokumentation

Nationalbankens kilder og metoder for Bank og realkredit, balancer

Nationalbankens kilder og metoder for Bank og realkredit, renter


Begrebsforklaring

Realkreditinstitut

Finansiel institution, der yder lån mod registreret pant i fast ejendom på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer. Realkreditinstitutter er eneberettigede til at drive realkreditinstitutvirksomhed i Danmark.

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal

Danmarks Nationalbanks logo

 

 

 

Relateret indhold i Banker og realkredit

Kontakt

Danmarks Nationalbank, Ida-Marie Rothe Vestergaard Jensen
33 63 63 15

Artikler og publikationer om 'Banker og realkredit'

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig