Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

Juridisk bistand

Statistikken udgives årligt. Udgivelsestiden, dvs. den tid der går mellem referenceperiodens afslutning (slutningen af året) og offentliggørelsestidspunktet er ca. 280 dage. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt. Der offentliggøres kun foreløbige tal i den nationale publicering. Til EU skal data leveres senest 18 måneder efter referencesårets udløb.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Statistikken udgives hvert år. Udgivelsestiden, dvs. den tid der går mellem referenceperiodens afslutning (ultimo året) og offentliggørelsestidspunktet i Nyt er ca. 280 dage. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt. Der offentliggøres kun foreløbige tal i den nationale publicering. Til EU skal data leveres senest 18 måneder efter referencesåret.

Publikationspunktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.