Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

It-udgifter i virksomheder

Statistikken går tilbage til 2004, men er kun sammenlignelig fra 2008 og frem, hvor der blev introduceret et nyt spørgeskema. Statistikken er samlet i Eurostat for 2009 og 2012 og for udvalgte lande, men ikke publiceret af Eurostat, da der ikke foreligger data fra et par store lande.

International sammenlignelighed

Statistikken er samlet i Eurostat for 2009 og 2012 og for udvalgte lande, men ikke publiceret af Eurostat, da der ikke foreligger data fra et par store lande. En række af EU-landene publicerer statistik vedrørende virksomhedernes it-udgifter.

Sammenlignelighed over tid

Ved sammenligning med tal fra år til år skal der tages højde for stikprøveusikkerheden. Stikprøven er baseret på et gennemsnit af de optimale allokeringer for forskellige it-udgiftstyper, jf. punkt 3.2. Stikprøven er stratificeret efter beskæftigelsesgruppe og branche. Introduktion af et mere specificeret spørgeskema giver et databrud i 2008. Statistikken går tilbage til 2004, men er kun sammenlignelig fra 2008 og frem, hvor det nye spørgeskema blev introduceret.

Sammenhæng med anden statistik

Der findes ikke sammenlignelig statistik.

Intern konsistens

99 pct. I få indberetninger kan der være fejl som ikke bliver rettet fx. leje, der anføres som investering.