Gå til sidens indhold

Hjemmesygepleje (Afsluttet)

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Kamilla Heurlén
39 17 34 93

kah@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Hjemmesygepleje 2016 Måned 12

Hjemmesygeplejestatistik er en relancering af den del af de kommunale sundhedsindikatorer, som handler om hjemmesygepleje, hvor oplysningerne er hentet direkte fra kommunernes omsorgssystemer (EOJ), som opdateres løbende i forbindelse med kommunernes sagsbehandling. I statistikken opgøres antal modtagere, besøg og ydelser af kommunal sygepleje.

Indhold

Hjemmesygeplejestatistikken omfatter oplysninger om besøg og modtagere af hjemmesygepleje og ydelser af hjemmesygepleje opdelt på typer. Statistikken offentliggøres i tre tabeller i statistikbanken.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Inden anvendelse af data fra kommunernes EOJ (elektronisk omsorgsjournal) sker en validering i Danmarks Statistik. Der sker ikke efterfølgende en godkendelse af data hos kommunerne. Kommuner kan overføre reviderede data, som vil indgå i den næste publicering. Danmarks Statistik foretager en beregning af antal besøg ud fra tidspunkt for den leverede ydelse. Der foretages ikke imputering, korrektion af data eller sæsonkorrektion.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Myndighederne og offentlige institutioner og borgere kan anvende statistikken til analyser, forskning, debat mv. Statistikken kan årligt blive præsenteret på to af Danmarks Statistiks brugerudvalg for hhv. Velfærdsstatistik samt Regioner og Kommuner.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Data skal tages med forbehold for kommunernes forskellige registreringspraksis. De enkelte kommuner kan ligeledes over perioden ændre dækning og/eller praksis, hvilket medfører niveauskift. Idet der mangler data fra kommuner, er der endnu ikke data for region og landstotal.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udkommer i marts måned, dvs. mindre end tre måneder efter referenceperiodens udgang.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Sammenlignelighed over tid er som udgangspunkt mulig, imidlertid afhænger sammenligneligheden af den enkelte kommunes registreringspraksis og eventuelle ændringer over perioden. Der kan for mange kommuner konstateres niveauskift. For enkelte kommuner er data meget volatile. Hvad angår sammenligneligheden på ydelsestyper vurderes denne at være mangelfuld på tværs af kommuner.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Data er tilgængelige via https://www.statistikbanken.dk og emnesiden.

Læs mere om tilgængelighed