Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Mikkel Jonasson Pedersen
23 60 42 07

mps@dst.dk

Hent som PDF

Gymnasiale uddannelser

Data til denne statistik modtages årligt i november/december fra Børne- og Undervisningsministeriet. De modtagne data bliver behandlet, så det passer med formatet for Elevregistret. Data gennemgår fejlsøgning på både makro- og mikroniveau, hvor der ved udsving i antallet af elever over tid kontrolleres, om der er opstået fejl. Ved uregelmæssigheder på individniveau foretages rettelser. Børne- og Undervisningsministeriet inddrages i rettelserne i de tilfælde, hvor der sker betydelige ændringer.

Kilder

Kilden til statistikken er udtræk fra Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus. Herfra henter Danmarks Statistik oplysninger om tilgang, bestand og fuldførelse af elever på de gymnasiale uddannelser i Danmark fordelt på klassetrin.

Indsamlingshyppighed

Statistikken er baseret på oplysninger, som indsamles en gang årligt af Børne- og Undervisningsministeriet.

Indsamlingsmetode

Størstedelen af data indsamles af Børne- og Undervisningsministeriet som system- til- systemindberetninger gennem de studieadministrative systemer. Der er dog enkelte uddannelsesinstitutioner, som indberetter manuelt på regneark eller en hjemmeside til Børne- og Undervisningsministeriet.

Datavalidering

Datavalideringen består hovedsageligt af to typer fejlsøgning: makrofejlsøgning og mikrofejlsøgning.

Makrofejlsøgningen består i en søgning efter udsving på fire parametre: bestand (antal elever pr. 1. oktober), tilgang, fuldført og afbrudt. Tallene sammenlignes med tallene for sidste år per uddannelse på institutionen. Hvis der forefindes større og relativt usandsynlige udsving, skal uddannelsesinstitutionen følge op på det og rette det eller meddele Danmarks Statistik, at det er et udtryk for den udvikling, der rent faktuelt har fundet sted.

Mikrofejlsøgningen fokuserer på uhensigtsmæssigheder i de data, Danmarks Statistik har modtaget om de enkelte personer. Det kan fx være invalide uddannelseskoder for enkelte studerende på forskellige institutioner og uddannelser eller, at påbegyndelsestidspunktet ligger efter afgangstidspunktet. Der bliver ligeledes fortaget et overlapstjek, da der ikke altid er overensstemmelse mellem datoerne, når eleverne skifter institution. Danmarks Statistik retter datoerne, således at den studerende ikke findes flere steder samtidigt.

Databehandling

Data fra institutionerne er samlet til et datasæt af Børne og undervisningsministeriet. Data behandles meget sparsomt i Danmarks Statistik, da kvaliteten af data generelt er høj.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data ud over hvad der allerede er beskrevet under Datavalidering og Databehandling.