Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Forskning, teknologi og kultur
Pétur Sólnes Jónsson
3917 3056

psj@dst.dk

Hent som PDF

Bogproduktion

Kilden til statistikken er Dansk Bogfortegnelse, som får tilsendt bøger og andre materiale fra udgiverne eller via de danske trykkerieers pligtaflevering til Det Kongelige Bibliotek eller Stadsbiblioteket i Aarhus. Det betyder, at danske bøger trykt i udlandet, hvor udgiveren ikke sender bøgerne til Dansk Bogfortegnelse eller til pligtaflevering ikke er omfattet af statistikken. Derfor er tallene i statistikken lettere undervurderet.

Samlet præcision

Kilden til bogstatistikken er DBC, der på baggrund af et udtræk fra Dansk Bogfortegnelse står for den samlede dataleverance til statistikken. Kilden dækker således området for producerede bøger meget grundigt, men dækker ikke alle bogudgivelser i Danmark. Såfremt en producent ikke anmelder sin udgivelse til DBC og heller ikke leverer eksemplarer til Det Kgl. Bibliotek eller Stadsbiblioteket i Aarhus jf. bestemmelserne om pligtaflvering af danske bøger, så vil en given produceret bog ikke finde vej til Dansk Bogfortegnelse. Omfanget af manglende registreringer er ikke muligt at estimere. En stikprøve har vist, at omfanget af manglende registreringer er beskedent. Ikke desto mindre betyder det, at der er grund til at vurdere, at tallene i statistikken er lettere undervurderet.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Kilden til statistikken er Dansk Bogfortegnelse, som får tilsendt bøger og andre materiale fra udgiverne og via de danske trykkeriers pligtaflevering. pligtaflevering betyder forpligtelse. til at aflevere 2 eksemplarer af hvert værk (bog, tidsskrift, avis, cd, video, etc.), der udgives i Danmark til Det Kongelige Bibliotek eller Statsbiblioteket. Det betyder, at danske bøger trykt i udlandet, hvor udgiveren ikke sender bøgerne til Dansk Bogfortegnelse eller til pligtaflevering ikke er omfattet af statistikken. En stikprøve har vist, at omfanget af manglende registreringer er beskedent. Ikke desto mindre betyder det, at der er grund til at vurdere, at tallene i statistikken er lettere undervurderet.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken dækker området for producerede bøger meget grundigt, men dækker ikke alle bogudgivelser i Danmark. Kilden til statistikken er Dansk Bogfortegnelse, som får tilsendt bøger og andre materiale fra udgiverne via de danske trykkeriers pligtaflevering. Det betyder, at danske bøger trykt i udlandet, hvor udgiveren ikke sender bøgerne til Dansk Bogfortegnelse eller til pligtaflevering til Det Kongelige Bibliotek eller Stadsbiblioteket i Aarhus ikke er omfattet af statistikken. Omfanget af manglende registreringer er ikke muligt at estimere. En stikprøve har vist, at omfanget af manglende registreringer er beskedent. Ikke desto mindre betyder det, at der er grund til at vurdere, at tallene i statistikken er lettere undervurderet. Der findes ikke andre statistikker der dækker området.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Opgørelse over udgivelser opdateres hvert år. Da DBC registrerer alle udgivelser for indeværende år og 5 år tilbage og for kommercielle udgivelser, når de kommer til DBC's kendskab, så indeholder leverancerne fra DBC for et givent tællingsår også registreringer for tidligere år. Derfor vil tallene for antal udgivelser for et givent år kunne stige i forbindelse med publicering af et nyt tællingsår.