Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, teknologi og kultur
Pétur Sólnes Jónsson
3917 3056

psj@dst.dk

Hent som PDF

Bogproduktion

Statistik for bogproduktion viser udgivelser og oplag af bøger i Danmark fordelt på fem tabeller. En bog optræder i statistikken det år, den er udgivet. En bog skal i denne sammenhæng ikke blot forstås som udgivelser til det kommercielle marked, men kan også være skriftligt materiale udgivet af offentlige institutioner, videnskabelige rapporter o.l., der lever op til kriterierne for optagelse i Dansk Bogfortegnelse.

Indholdsbeskrivelse

Statistik for bogproduktion opgør udgivelser og oplag af bøger i Danmark. Statistik på bogproduktion viser udgivelser og oplag af bøger i Danmark. En bog optræder i statistikken det år, den er udgivet. En bog skal i denne sammenhæng ikke blot forstås som udgivelser til det kommercielle marked, men kan også være skriftligt materiale udgivet af offentlige institutioner, videnskabelige rapporter o.l., der lever op til kriterierne for optagelse i Dansk Bogfortegnelse.

Data er opdelt i forskellige materialetyper (medier), og inddelt i skøn- og faglitteratur og underopdelt i genrer og fagområder. Datagrundlaget er udgivelsens såkaldte FAUST-nummer, som er et unikt nummer, der tildeles hvert enkelt bind og udgave i forbindelse med udgivelsens registrering i Nationalbibliografien. Statistikken er således ikke en opgørelse over antallet af udkomme titler, men en opgørelse over antallet af udgivelser. Hver gang en titel kommer i ny udgave - herunder som e-bog, tæller den som en selvstændig post i statistikken. Dog hvis man i tabellerne i statistikbanktabeller BOG1 og BOG2 vælger 1. udgave af fysiske bøger vil FAUST-numrene for langt størstedelen af udgivelserne følge titlerne.

Grupperinger og klassifikationer

Til udarbejdelse af statistikken anvendes data fra Dansk Bogfortegnelse der følger den danske variant af MARC standarden, kaldet danMARC2.

Sektordækning

Kultur.

Begreber og definitioner

Bogtype: 'Børnebog' omfatter de udgivelser, der ved DBC's katalogisering har fået en kode (i felt 008, delfelt o) for beregnet for børn.

'Skolebog' omfatter de udgivelser, der ved DBC's katalogisering har fået en kode (i felt 008, delfelt o) for beregnet til skolebrug. Denne kode omfatter materialer for skoleelever på alle niveauer til og med gymnasieniveau. Koden svarer til UNESCOs kategori "materialer for elever, der modtager undervisning på 1. og 2. niveau".

Bøger: I bogproduktionsstatistikken opereres med følgende typer af materialer:

Fysisk bog: publikation med tekst trykt på papir.

E-bog, online: publikation med tekst tilgængelig via internettet. Aftalen om registrering af online e-bøger blev indgået mellem Kulturstyrelsen og DBC i sommeren 2011. Dermed er 2012 det første komplette registreringsår. Registreringerne i årene 2007-2011 er dermed ikke komplette, men udgøres alene af de titler, der er blevet registreret af DBC, siden aftalens indgåelse.

E-bog, cd-rom: tekster udgivet på CD-rom (og tidligere cd'ere og disketter). Bemærk, at der ikke findes registrering af, om en CD-rom er kommerciel. Derfor findes begrebet ikke at finde i tabellen BOG01.

Multimedie, online: publiceringer på nettet der er sammensat af flere typer, fx både tekst og billeder. Inden for denne kategori er der fortrinsvis tale om spil.

Multimedie, cd-rom: publiceringer på CD-rom (og tidligere cd'ere og disketter) der er sammensat af flere typer, fx både tekst og billeder. Inden for denne kategori er der fortrinsvis tale om spil.

Oplag: 'Oplag' dækker over en genudgivelse af en bestemt udgave uden eller med mindre og ubetydelige ændringer.

'Årspublikationer' betegner tidsskrifter, der som regel udgives én gang årligt eller sjældnere og som ikke er en monografiserie. Et tidsskrift medregnes som årspublikation, når det i Dansk periodicafortegnelse er registreret som sådan.

'Udenlandsk Kommission' betegner udenlandske bøger i kommission i Danmark. Disse er dog kun registreret såfremt kommissionsforholdet direkte fremgår af materialet.

Udgivelser: I bogproduktionsstatistikken opereres med følgende typer af udgivelser:

'Kommercielle udgivelser' bruges for fysiske bøger. Kommerciel betyder, at titlen alene eller samtidig udbydes med henblik på videresalg i detailhandlen.

'Kommercielle udgivelser' der dækker materiale tilgængelig på internettet, er lidt mere kompliceret at definere sammenlignet med fysiske bøger. Her medtages publikationer, hvor det af registreringen fremgår, at publikationen er til salg. Sådanne noter er obligatoriske ved registrering af netpublikationer.

Enheder

Den anvendte enhed er antallet af producerede bøger. Bemærk at antallet af producerede bøger ikke kan jævnføres med antallet af producerede titler.

Population

Populationen er bøger som registreres i den danske nationalbibliografi, som optager alle bøger og periodica i trykt eller elektronisk form udgivet i Danmark. Undtaget fra nationalbibliografen er pjecer på under 17 sider, bøger udgivet for en snæver kreds, reklamer o.l.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Der findes data tilbage fra 2007. Dog er data for e-bøger ikke komplet før i 2012.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Den anvendte enhed er antallet af producerede udgaver. Bemærk at antallet af producerede bøger ikke kan jævnføres med antallet af producerede titler.

Referencetid

01/01/2017 - 31/12/2017 .

Hyppighed

Udgivelsen sker én gang årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der er ingen EU-regulering for statistik om bogproduktion.

Indberetningsbyrde

Der er ingen indberetningsbyrde for indberettere til denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.