Gå til sidens indhold

Standard International Trade Classification (SITC) Rev. 4, v1:2007

Navn:

SITC_REV4_V1_2007

Beskrivelse:

Udenrigshandelsstatistikken opgøres på varegrupperingen efter FN’s Standard International Trade Classification (SITC). Princippet for varerenes gruppering i SITC-nomenklatur er varernes forarbejdningsgrad (råvarer, halvfabrikata, færdigvarer). De metoder og fremgangsmåder, som anvendes ved udarbejdelse af udenrigshandelsstatistikken er beskrevet i publikationen Udenrigshandel og betalingsbalance - Kilder og metoder, løbende årgange.

Gyldig fra:

1. januar 2007

Kontor:

Udenrigsøkonomi

Kontaktperson:

Stefan Gottschalck Anbro, sfb@dst.dk, tlf. 39 17 31 39
Koder og kategorier