Gå til sidens indhold

Sektorklassifikation i det europæiske regnskabssystem (ESA2010), v1:2014

Navn:

ESA2010_V1_2014

Beskrivelse:

ESA2010 sektorer er en statistisk klassifikation. Sektorkoden anvendes til at gruppere institutionelle enheder, der har samme hovedaktivitet og funktion. Hovedaktivitet og funktion beskriver fx om enheden producerer markedsmæssige eller ikke-markedsmæssige ydelser. En institutionel enhed er karakteriseret ved selvstændig beslutningsret i udøvelsen af dens primære aktivitet. Institutionelle enheder benævnes også økonomiske enheder.

Sektorkoden inddeler økonomien i seks overordnede sektorer:

  • Den ikke-finansielle selskabssektor
  • Den finansielle selskabssektor
  • Offentlig forvaltning og service
  • Husholdningssektoren
  • Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger
  • Udlandet

Sektorfordelingen er baseret på den europæiske sektorklassifikation, som er defineret i manualen European System of Accounts (ESA 2010). Denne klassifikation er konsistent med den internationale sektorklassifikation, som defineret i System of National Accounts 2008 (SNA 2008). Se også ESR sektorer, som er Danmarks Statistik egen klassifikation i det erhvervsstatistiske register (ESR).

Gyldig fra:

1. september 2014

Kontor:

Offentlige Finanser

Kontaktperson:

Helene Gjermansen, hgj@dst.dk, tlf. 39 17 34 65
Koder og kategorier
Alle versioner
Navn Gyldig fra Gyldig til
Sektorklassifikation i det europæiske regnskabssystem (ESA2010), v1:2014 1. september 2014 Fortsat gyldig
Sektorklassifikation i det ErhvervsStatistiske Register (ESR), v1:2013 1. januar 2013 Fortsat gyldig
Sektorer ESA2010, ver. 1.0, 2015-
Varianter
Variant
Sektorklassifikation i ESA2010 opdelt på ESR sektorkoder, v1:2014

Sektorklassifikation i ESA2010 opdelt på ESR sektorkoder, v1:2014