Gå til sidens indhold

Danmarks Statistiks Fagklassifikation (DISCO-88), v1:1996

OBS! Denne version er ikke længere aktuel. Se den aktuelt gældende version her.

Navn:

DISCO_88_V1_1996

Beskrivelse:

DISCO-88 er en firecifret besæftigelsesnomenklatur, som primært er udarbejdet med henblik på statistisk brug. Nomenklaturen tilvejebringer retningslinjer for en opdeling af det danske arbejdsmarked i 372 undergrupper, som alle indeholder en ræke nært beslægtede arbejdsfunktioner. Således åbner klassifikationen mulighed for at sammenholde personer, der reelt udfører samme type arbejde, men ikke nødvenrigvis er kendetegnet ved samme fagbetegnelse eller uddannelsesbaggrund. DISCO-88 afløser faglassifikationen fra 1981, som er baseret på Dansk Fagkode.

DISCO-88 er den officielle danske version af den internationale fagklassifikation International Standard Classification of Occupations (ISCO-88), som udarbejdes af International Labour Organisation (ILO).

Danmarks Statistiks Fagklassifikation 1. udgave 1996 (DISCO-88) findes som publikation.

Gyldig fra:

1. januar 1996

Gyldig til:

31. december 2009

Kontor:

Privatøkonomi og Velfærd

Kontaktperson:

Nicholas Lundstrøm Larsen, nsl@dst.dk, tlf. 39 17 39 94
Koder og kategorier
Alle versioner
Navn Gyldig fra Gyldig til
Danmarks Statistiks Fagklassifikation (DISCO-08), v1:2010 1. januar 2010 Fortsat gyldig
Danmarks Statistiks Fagklassifikation (DISCO-88), v1:1996 1. januar 1996 31. december 2009