Gå til sidens indhold

Forskning og udvikling i den offentlige sektor

Beskrivelse

Formålet med statistikken er at undersøge og kortlægge omfanget af forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Dette belyses ved en opgørelse af de forbrugte ressourcer på området. Der er generel politisk målsætning om at øge den andel af BNP, der anvendes til forskning og udvikling. Der er derfor bred interesse for statistik om forskning og udvikling. Væsentligste brugere er Ministerier, offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer, medier, forskere og private virksomheder. Hertil kommer EU Kommissionen (det statistiske kontor Eurostat) og OECD.

Variable: