Gå til sidens indhold

GODSNR

Langt navn

Godsets art efter NST2007.

Generel Beskrivelse

Godset art efter EUs klassifikation NST2007.

Detaljeret beskrivelse

GODSNR har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D125100.TXT_GODSNR_F - Farligt gods
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1999 00 Ikke kategoriseret som farligt gods
01-01-1999 10 Eksplosive stoffer og genstande
01-01-1999 20 Gasser, komprimerede, flydende mv.
01-01-1999 30 Brandfarlige flydende stoffer
01-01-1999 41 Brandfarlige faste stoffer
01-01-1999 42 Selvantændelige stoffer
01-01-1999 43 Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige stoffer
01-01-1999 51 Brandnærende stoffer
01-01-1999 52 Organiske stoffer
01-01-1999 61 Giftige stoffer
01-01-1999 62 Infektionsfremkaldende stoffer
01-01-1999 70 Radioaktive stoffer
01-01-1999 80 Ætsende stoffer
01-01-1999 90 Diverse farlige stoffer og genstande