Gå til sidens indhold

GODSNR

Langt navn

Godsets art efter NST2007.

Generel Beskrivelse

Godset art efter EUs klassifikation NST2007.

Detaljeret beskrivelse

GODSNR har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D125100.TXT_GODSNR - Godsets art efter NST2007.
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1999 0 Ingen godskørsel eller tom tur
01-01-1999 31-12-2007 1 Dyr, levende
01-01-1999 31-12-2007 2 Korn
01-01-1999 31-12-2007 3 Kartofler, grøntsager, frugt og blomster
01-01-1999 31-12-2007 4 Sukkerroer
01-01-1999 31-12-2007 5 Træ, herunder opskåret træ og affald af træ
01-01-1999 31-12-2007 6 Skind, huder mv. samt råvarer til tekstilindustrien
01-01-1999 31-12-2007 7 Levnedsmidler
01-01-1999 31-12-2007 8 Foder og halm
01-01-1999 31-12-2007 9 Fedtstoffer mv. af planter og dyr samt olieholdige frø
01-01-1999 31-12-2007 10 Kul og koks mv.
01-01-1999 31-12-2007 11 Råolie
01-01-1999 31-12-2007 12 Benzin og andre mineralolieprodukter
01-01-1999 31-12-2007 13 Jernmalm og skrot af jern og stål
01-01-1999 31-12-2007 14 Malm og skrot af andre metaller end jern
01-01-1999 31-12-2007 15 Halvfabrikata af jern og stål
01-01-1999 31-12-2007 16 Grus, sand, jord og sten samt salt
01-01-1999 31-12-2007 17 Cement, kalk, mursten mv.
01-01-1999 31-12-2007 18 Gødningsstoffer
01-01-1999 31-12-2007 19 Tjære og asfalt mv
01-01-1999 31-12-2007 20 Kemiske produkter
01-01-1999 31-12-2007 21 Cellulose og papiraffald mv.
01-01-1999 31-12-2007 22 Maskiner, traktorer, biler mv. og dele dertil
01-01-1999 31-12-2007 23 Metalvarer
01-01-1999 31-12-2007 24 Glas, keramik mv.
01-01-1999 31-12-2007 25 Møbler, beklædning, papirvarer mv.
01-01-1999 31-12-2007 26 Flyttegods
01-01-1999 31-12-2007 27 Stykgods
01-01-1999 31-12-2007 28 Tomme containere/veksellad
01-01-1999 31-12-2009 29 Tomkørsel
01-01-2008 1 Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeriprodukter
01-01-2008 2 Kul
01-01-2008 3 Malme, jern og andet metal
01-01-2008 4 Grus, sten, sand, ler, salt, asfalt
01-01-2008 5 Fødevarer, foderstoffer, drikkevarer og tobak
01-01-2008 6 Tekstilvarer og beklædningsgenstande, lædervarer
01-01-2008 7 Forarbejdet træ, papir og papirvarer
01-01-2008 8 Benzin og andre mineralolieprodukter
01-01-2008 9 Kemiske produkter, gødningsstoffer, plast og gummi
01-01-2008 10 Byggematerialer, mineralske
01-01-2008 11 Metalvarer
01-01-2008 12 Maskiner, hvidevarer, el-artikler, instrumenter mv.
01-01-2008 13 Transportmidler og dele dertil
01-01-2008 14 Møbler og andre færdigvarer
01-01-2008 15 Jord og affald
01-01-2008 16 Brev- og pakkepost
01-01-2008 17 Tomme containere og veksellad, returpaller o.l.
01-01-2008 18 Flyttegods
01-01-2008 19 Stykgods, blandet gods
01-01-2008 20 Ukendt godsart, fx uidentificeret gods i containere
01-01-2008 21 Dagrenovation