Gå til sidens indhold

Vejgodstransport med udenlansk lastvogn

Beskrivelse

Vejgodstransport med udenlandsk lastvogn opgør udenlandsk indregistrerede lastvognes godstransport i Danmark, dvs. både kørsler til Danmark fra udlandet, fra Danmark til udlandet samt kørsler med start og slut i Danmark (cabotage). Statistikken er dannet på grundlag af de øvrige landes indberetninger til Eurostat om deres egne nationalt indregistrerede lastbiler.

Der findes ingen delopgaver under Vejgodstransport med udenlansk lastvogn

Variable