Gå til sidens indhold

KILDE

Langt navn

Angiver hvilke kilder data stammer fra

Generel Beskrivelse

Variablen angiver kilden eller delsystemet, som data stammer fra.

Detaljeret beskrivelse

Variablen angiver kilden eller delsystemet, som data stammer fra, fx om det er indberettet fra virksomheder eller beregnet (opregninger).

Følgende kilder anvendes i udenrigshandel med varer:

01 INTRA EU-import eller - eksport, indberettet via Intrastat-angivelse.

02 EXTRADOK Ældre Extrastat importsystem, udfaset i 2005.

03 DSEXTRA Ældre Extrastat system, udfaset i 2005/2006.

04 SOF Handel med skibe og fly, indsamlet via særlig tælling.

05 FISK Danske fiskefartøjers landinger i udlandet, indberettet til danske myndigheder.

06 E-EKSPORT Nyt Extrastat eksportsystem, indført i 2005.

07 YM Extrastat eksport til tredjeland med eksportstøtte for landbrugsvarer under EU's landbrugsordninger.

08 Ny-Import Nyt Extrastat importsystem, indført i 2006.

11 TÆRSKEL INTRA Handel indberettet under forenklingstærsklen i Intrastat.

12 TÆRSKEL EXTRA Handel indberettet under forenklingstærsklen i Extrastat.

13 NONRESPONSE Estimation for manglende handel fra virksomheder, som er pligtige til indberetning til Intrastat.

14 NONRESPONSE TOTAL Estimation for både manglende handel fra virksomheder, som er pligtige til indberetning til Intrastat, og virksomheder, som er fritaget for indberetning til Intrastat (handel under fritagelsestærsklen). Kilde 14 svarer til summen af kilde 13 og 15.

15 BELOW THRESHOLD Estimation for handel fra virksomheder, som er fritaget for indberetning til Intrastat (handel under fritagelsestærsklen).

16 EL Udenrigshandel med elektrisk strøm baseret på målinger ved grænsen af fysisk passage samt prisoplysninger fra spotpriser fra det nordiske elmarked.

17 FORÆDLINGSVÆRDI Varer i Extrastat import, som returnerer efter aktiv forædling (lønforarbejdning) i udlandet, og hvor kun lønforarbejdningsværdien er rapporteret. På disse poster foretages der en korrektion, så værdien repræsenterer hele varens værdi.

19 MANUEL Poster indlagt manuelt i forbindelse med statistikproduktionen.

20 NaturGas Udenrigshandel med naturgas i rørledning baseret på målinger ved grænsen af fysisk passage samt prisoplysninger fra virksomhedernes indberetning til Intrastat og Extrastat.

Værdisæt

D130540.TXT_UH_KILDER - Angiver hvilke kilder data stammer fra
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
12-06-2006 00 UKENDT
01-06-2005 01 INTRA
01-06-2005 02 EXTRADOK
01-06-2005 03 DSEXTRA
01-06-2005 04 SOF
01-06-2005 05 FISK
01-01-2005 06 E-EKSPORT
01-01-2005 07 YM
01-01-2006 08 Ny-Import
19-08-2016 09 Tjenestehandel
01-06-2005 11 TÆRSKEL INTRA
01-06-2005 12 TÆRSKEL EXTRA
01-06-2005 13 NONRESPONSE TOTAL
01-06-2005 14 NONRESPONSE PARTIEL
01-06-2005 15 BELOW THRESHOLD
01-06-2005 16 EL
01-09-2007 17 FORÆDLINGSVÆRDI
15-12-2005 19 MANUEL
01-01-2005 20 NaturGas
11-11-2008 33 MOMS
03-02-2009 34 KoKsBegreber
09-02-2017 39 TjenesteMoms
09-05-2023 21 CDE
09-05-2023 22 Forenklet Intrastat Eksport
09-05-2023 23 DMS Eksport
09-05-2023 24 DMS Import
09-05-2023 25 H6
01-07-2021 26 H7
01-07-2021 31-12-1999 27 IOSS/OSS