Gå til sidens indhold

KILDE_ID

Langt navn

Kilde_ID

Generel Beskrivelse

Koden angiver hvilken kilde, data kommer fra. Kilderne kan være systemleverandører eller interne registre.

1=Aula 2=Unilogin 3=Elev3

Detaljeret beskrivelse

Data til Lærer/elev-registret kommer fra flere forskellige kilder. Koden angiver hvilken kilde, den pågældende information er kommet fra. Kilderne kan være systemleverandører, interne registre eller andre offentlige myndigheder.

1=AULA: AULA er en digital planlægningsværktøj, der bruges i samtlige folkeskoler og enkelte andre grundskoler. Fra AULA modtages der oplysninger om alle skemalagte aktiviteter, samt hvilke grupper og personale der er tilknyttet aktiviteterne.

2=Unilogin: Unilogin er et digitalt ID, som bruges til at logge ind på diverse læringsplatforme samt AULA. Alle elever og lærere i grundskolen tildeles et Unilogin, og det kan følge en elev hele vejen gennem uddannelsesforløbet fra dagtilbud til universitet. Data fra Unilogin indeholder oplysninger om elever og medarbejderes tilhørsforhold til institution, klassetrin og grupper.

3=Elev3: Elev3 er et register, som DST danner over samtlige elevers forløb i det ordinære uddannelsessystem. Oplysninger fra Elev3 udgør grundstammen i elev-tabellel i LER Grundskole, som tilføjes oplysningerne fra Unilogin og AULA.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel