Gå til sidens indhold

INSTNR

Langt navn

Institutionsnummer

Generel Beskrivelse

INSTNR er en sekscifret unik kode for den enkelte institution eller enhed i institutionsregistret. Variablen INSTNR opdateres, vedligeholdes og ændres i sammenhæng med institutionsregistret.

Institutionsregistret er et register over en række institutioner, der udbyder undervisning. Desuden indeholder registret også kontaktoplysninger på en række enheder knyttet til uddannelsesområdet, herunder landets regioner, kommuner og centre for rådgivning og vejledning.

Data i institutionsregistret er baseret på indberetninger fra de administrerende kommuner og regioner, samt fra de enkelte institutioner. Registret opdateres løbende af UNI-C, Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet i fællesskab på baggrund af indberetninger fra de enkelte institutioner, kommuner og regioner og fra diverse brugere af registret. Desuden udsender UNI-C og Undervisningsministeriet årligt en forespørgsel til de enkelte institutioner, kommuner og regioner med henblik på opdatering af registret.

Institutionsregistret er et register over en række institutioner, der udbyder undervisning. Desuden indeholder registret også kontaktoplysninger på en række enheder knyttet til uddannelsesområdet, herunder landets regioner, kommuner og centre for rådgivning og vejledning.

Data i Institutionsregistret er baseret på indberetninger fra de administrerende kommuner og regioner, samt fra de enkelte institutioner. Registret opdate-res løbende af UNI-C, Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet i fæl-lesskab på baggrund af indberetninger fra de enkelte institutioner, kommuner og regioner og fra diverse brugere af registret. Desuden udsender UNI-C og Undervisningsministeriet årligt en forespørgsel til de enkelte institutioner, kommuner og regioner med henblik på opdatering af registret.

Detaljeret beskrivelse

Oprettelse af institutioner (INSTNR) En institution kan oprettes i institutionsregistret, hvis institutionen har uddannelse som primære formål, og uddannelsen er godkendt til at modtage tilskud eller er SU-berettiget. Oprettelse sker på baggrund af konkrete henvendelser fra enten Undervisningsministeriet eller de kommuner eller regioner, der administrerer de enkelte institutioner.

Institutionen eller enheden oprettes med en institutionskode (INSTNR), som er en sekscifret unik kode, der knytter sig til én institution eller enhed.

Hvis en institution har mere end én beliggenhedsadresse, vil der være et INSTNR for hver adresse. Den samme institution kan derfor have flere INSTNR, der er ordnet i en enhedsstruktur med hovedskole og tilhørende afdelinger - se variablene HOSK, HOSKINST og ENHEDSART.

Indtil 2003 udgjorde de første tre cifre kommunekoden for den kommune, hvor institutionen havde sin fysiske beliggenhed. Det medførte en ændring af INSTNR, hvis institutionen flyttede kommune. Fra 2003 bevares institutionskoden uanset flytning, og beliggenhedskommune (BELKOM) optræder i stedet som en selvstændig variabel i registret.

De tre sidste cifre (løbenummer) i institutionskoden dannes ud fra, hvilken institutionstype (se variablene INST2/INST3) der er tale om, idet man forsøger at lægge institutioner af samme type i samme løbenummer-interval.

Selv om ovenstående princip forsøges fulgt, er institutionskoden ikke informationsbærende, da institutionsnummeret fra 2003 følger institutionen fra vugge til grav, og således ikke ændres ved flytninger mellem kommuner eller skift i institutionstype.

Nedlæggelse af institutioner (INSTNR) Ingen institutioner (enkle enheder eller afdelinger) må nedlægges, hvis der er elevaktivitet på stedet. Selv om tilskudsordningen er ophørt for en institution, kan der fortsat være elevaktivitet, og det er dette forhold, som er afgørende for, hvornår en institution bliver nedlagt i registret. Nedlæggelsesdato ved institutionens ophør (variablen NEDL) angives som ÅÅÅÅMM, fx 200912 for december 2009.

Nedlæggelse af statslige, selvejende statslige eller selvejende private institutioner skal godkendes i Undervisningsministeriet og være i overensstemmelse med institutionens vedtægter.

Nedlæggelse af øvrige institutioner sker efter henvendelse fra institutionen selv eller den administrerende kommune eller region.

Sammenlægning og fusioner blandt institutioner (INSTNR) I institutionsregistret skelnes mellem: - juridiske enheder - fysiske enheder i form af afdelinger eller uddannelsessteder.

Se variablene HOSK, HOSKINST, ENHEDSART.

For enkle institutioner uden afdelinger er den juridiske enhed samtidig også den fysiske enhed, og disse institutioner oprettes med enhedsart 0 (institution uden underordnede enheder).

Hvis institutionen har afdelinger er situationen en anden: - Den juridiske enhed er den overordnede enhed, der tegner institutionen som helhed og er økonomisk afregningsenhed i forhold til ministerium mv. - Afdelinger eller uddannelsessteder er underordnede enheder, som refererer til den overordnede juridiske enhed. En afdeling eller et uddannelsessted er en fysisk enhed, der er bærer af elevaktiviteten, som altid skal henføres til en fysisk enhed.

Enkle institutioner, der kun har én fysisk beliggenhed (al elevaktivitet og økonomisk afregning foregår på samme adresse), får enhedsart 0 (institution uden underordnede enheder).

Når to eller flere institutioner fusioneres eller sammenlægges er der tre mulige scenarier:

  1. Hvis to eller flere enkle institutioner (enhedsart = 0) fusionerer, er hovedreglen, at enhederne bevarer deres oprindelige institutionskoder, men får ændret enhedsarten fra 0 til 2 Afdeling (underordnet enhed). Samtidig oprettes en ny juridisk enhed med enhedsart = 1 (hovedskole, institution med enheder). Man kan dog også bevare en af de oprindelige institutionskoder som kode for den nye juridiske enhed. Men i så fald skal der oprettes en ny institutionskode som afdeling på den adresse, som den juridiske enhed er beliggende på.

  2. Hvis en enkel institution (enhedsart = 0) fusionerer med en institution med afdelinger, ændres enhedsart fra 0 til 2. Den juridiske enhed (med enhedsart 1) findes i forvejen og får blot en tidligere selvstændig enhed som ny afdeling.

  3. Hvis to institutioner med afdelinger (hovedskoler, enhedsart = 1), fusionerer, bevares den ene juridiske enhed, og alle afdelinger peger på denne som den nye juridiske enhed. Den overflødige juridiske enhed nedlægges. Man kan dog også vælge at oprette en ny juridisk enhed og nedlægge begge de to gamle juridiske enheder for at tydeliggøre, at det er en ny helhed.

Værdisæt

D400600.TXT_SA_INSTNR_2011 - BENYTTER_TXT_INSTNR
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
101000 Københavns Kommune
101001 Den Classenske Legatskole
101002 Nansensgades Skole
101003 Nyboder Skole
101004 Nørrevold Skole
101005 Sølvgades Skole
101006 Hans Tavsens Gades Skole
101007 Nørrebro Park Skole
101008 Blågård Skole
101009 Jagtvejens Skole
101010 Blågårdskolen
101011 Bellahøj Skole
101012 Brønshøj Skole
101013 Frederikssundsvejens Skole
101014 Gavlhus Skole
101015 Grøndalsvængets Skole
101016 Hillerødgades Skole
101017 Husum Skole
101018 Hyltebjerg Skole
101019 Katrinedals Skole
101020 Kirkebjerg Skole
101021 Korsager Skole
101022 Rødkilde Skole
101023 Tingbjerg Skole
101024 Vanløse Skole
101025 Voldparkens Skole
101026 Bispebjerg Skole
101027 Emdrupborg Skole
101028 Emdrup Skole
101029 Tagensbo Skole
101030 Holbergskolen
101031 Nr.Alles Skole
101032 Pr Charlottes Gades Skole
101033 Ryesgades Skole
101034 Rådmandsgades Skole
101035 Guldberg Skole
101036 Skt.Hansgades Skole
101037 Stevnsgades Skole
101038 Holsteinsgades Skole
101039 Randersgades Skole
101040 Rosenvangskolen
101041 Strandvejsskolen
101042 Vibenshus Skole
101043 Øster Farimagsgades Skole
101044 Bryggervangens Skole
101045 Klostervængets Heldagsskole
101046 Vognmandsmarkens Skole
101047 Christianshavns Skole
101048 Amagerbro Skole
101049 Dyvekeskolen
101050 Sønderbro Skole
101051 Gerbrandskolen
101052 Højdevangens Skole
101053 Skolen ved Sundet
101054 Sundbyvester Skole
101055 Sundbyøster Skole
101056 Sundpark Skole
101057 Øresundsvejens Skole
101058 Lergravsparkens Skole
101059 Skolen på Islands Brygge
101060 Peder Lykke Skolen
101061 Alsgades Skole
101062 Bavnehøj Skole
101063 Ellebjerg Skole
101064 Tove Ditlevsens Skole
101065 Enghavevejens Skole
101066 Gasværksvejens Skole
101067 Matthæusgades Skole
101068 Ny Carlsberg Vejens Skole
101069 Oehlenschlægersgades Skole
101070 Hanssted Skole
101071 Kirsebærhavens Skole
101072 Lykkebo Skole
101073 Ny Østensgård Skole
101074 Valby Skole
101075 Vigerslev Alles Skole
101076 Ålholm Skole
101077 Svanevej Privatskole
101078 Carolineskolen
101079 Christianshavns Døttreskole
101080 Det Kgl Vaisenhus Skole
101081 Institut Sankt Joseph
101082 Sankt Ansgars Skole
101083 Krebs' Skole
101084 Sankt Annæ Skole
101085 Arbejdernes Friskole
101086 Bordings Friskole
101087 Den Lille Skole i København
101088 N. Zahles Seminarieskole
101089 Sankt Petri Skole
101090 Østerbro Lilleskole
101091 Hovedstadens Privatskole, Filipskolen
101092 Amager Lille Skole
101093 Skolen i Charlottegården
101094 Frederiksgård Skole
101096 Fælledvejens Skole
101097 Fensmarksgades Skole
101098 Engskolen
101099 Ole Suhrs Gades Skole
101100 Rysensteensgade Skole
101104 Akademiets Realkursus
101105 De Forenede Realeksamenskursus
101106 KFUM's Realkursus C/O S.Pedersen
101107 Ahms Kursus Studenterafd.
101108 Akademisk Studenterkursus
101109 Toftegård Statskursus
101110 Vestre Borgerdyd Kursuscenter og Gymnasium
101111 Byens Skole
101112 Københavns Realkursus
101114 Efterslægtselskabets Gymnasium
101115 Rysensteen Gymnasium
101116 Sortedam Gymnasium
101117 Sankt Annæ Gymnasium
101118 Christianshavns Gymnasium
101119 Metropolitanskolen
101120 Nørre Gymnasium
101121 Københavns åbne Gymnasium
101122 Østre Borgerdyd Gymnasium
101123 Frederiksberg Kursus til Studentereksamen
101124 Ingrid Jespersens Gymnasieskole
101125 Niels Steensens Gymnasium
101126 N. Zahles Gymnasieskole
101127 Øbro Fri Skole
101128 Thomasskolen
101129 Landsbyskolen
101131 Copenhagen International Junior School
101132 Nørrebro Lilleskole
101133 Freinet-Skolen
101135 Vanløse Privatskole
101138 Lundehusskolen
101140 Trekronergade Freinetskole
101141 Valby Friskole
101144 Vestegnens Privatskole
101145 Ryparken Lille Skole
101149 DIA Privatskole
101150 Samid Skole
101151 Kildevældsskolen
101152 Bjørns Internationale Skole
101153 Ingrid Jespersens Gymnasieskole
101154 Niels Steensens Gymnasium
101155 N. Zahles Gymnasieskole
101156 Ahms Kursus Grundskole
101157 Sortedamskolen
101158 Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole
101161 Den Kongelige Ballets Læseskole
101162 Kildeskolen
101163 Amager's International School
101164 Skolen på Kastelsvej
101166 Iqbal International School
101168 Ungdomsskolen i Utterslev
101169 Jinnah International School
101170 Det Frie Gymnasiums Grundskole
101171 Det frie Gymnasium
101172 Ahi International School
101173 Copenhagen International School
101174 Amager Fælled Skole
101175 Langelinieskolen
101178 Lygten Skole
101179 Manarul-Huda Skolen
101180 Al Hikma Skolen
101181 Hay Skolen
101182 Calamus Privatskole
101183 Samuelskolen
101184 Sjællands Privatskole
101185 Mariendal Friskole
101187 Kbc-Skolen
101188 Copenhagen Euro School
101189 Al-Huda Skolen
101190 Ibn-Sina Friskole
101191 Børneuniversitetet på Vesterbro
101198 Københavns Sprogcenter
101210 Københavns Kommunes Ungdomsskole, sekretariatet
101213 Københavns Kommunes Ungdomsskole, Amager
101214 Københavns Komm. Ungdomsskole, Byhøjskolen
101215 Københavns Kommunes Ungdomsskole, Dagkursus
101216 Grupperne - en folkeskole med særlig profil
101217 Københavns Kommunes Ungdomsskole, Hindegade
101218 Københavns Kommunes Ungdomsskole, Nørrebro/Østerb
101247 HF-Centret Efterslægten
101253 KVUC
101300 Suhrs Madakademiet
101302 Borups Højskole København
101303 Københavns Idrætsefterskole
101325 Økologiske Igangsættere Fri U.Udd.
101326 Kofoeds Skole
101327 Gøglerskolen Fri U.Udd.
101328 Danseværkstedet
101351 Københavns Produktionsskole
101352 Den Økologiske Produktionsskole
101376 Daghøjskolen Vera
101377 AOF Daghøjskolen i København
101378 Københavns Daghøjskole Nøddeknækkeren
101379 Københavns Kvindedaghøjskole
101380 Den Rytmiske Daghøjskole
101381 Københavns Forkursus Daghøjskole
101382 KBH Film&Fotoskole
101385 Daghøjskolen Kys En Tiger
101388 Kbh. Daghøjskole Arena
101389 Flerkulturel Daghøjskole
101391 Daghøjskolen Økologiske Igangsættere
101392 AFUK´s daghøjskole
101401 Københavns Tekniske Skole
101402 CPH WEST, Frisørskolen
101403 Hotel- og Restaurantskolen
101404 Metalindustriens Fagskole
101405 Søværnets Konstabelskole,Margretheholm
101406 Niels Brock, Salgsakademiet
101407 A/S Det Østasiatiske Kompagnis Handelsskole
101408 Københavns Maskinmestersk. og Elinstallatørskole
101409 Teknologisk Institut
101410 Laborantskolen i Hovedstadsområdet
101411 Laborantuddannelsen Metropol
101412 Bioanalytikeruddannelsen Metropol
101413 Økonomaskolen i København
101414 Udd.Centret for Hosp.-og Plejehjemspersonale
101417 Seminariet for Småbørnspædagoger
101418 Pædagoguddannelsen København UCC
101419 Pædagoguddannelsen i Vanløse (Hovedstadens)
101420 Pædagoguddannelsen Sydhavn - UCC
101421 Socialpædagogisk Højskole
101422 Fysioterapeutuddannelsen Metropol
101423 Ergoterapeutuddannelsen Metropol
101424 Fodterapeutskolen
101425 Statens Socialpædagogiske Seminarium
101426 De Sociale Højskolers Diplomuddannelse (Kbh.)
101428 Danmarks Designskole
101429 Skoleskibet , Marinestation Holmen
101430 Skoleskibet Danmark Søfartsstyrelsen, 7. Kt.
101431 Københavns Navigationsskole
101432 CVU Ingeniørhøjskolen i København
101434 Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet
101435 Sct. Josephs Sygeplejeskole
101436 H S Sygeplejerskeuddannelsen Bispebjerg afd.
101437 Den Sociale Højskole i København
101438 Læreruddannelsen Zahle - UCC
101439 Statsseminariet på Emdrupborg
101440 Det Informationsvidenskabelige Akademi (DK Bibl.)
101441 Tandlægeskolen, Københavns Universitet
101443 Det Farmaceutiske Fakultet - KU
101444 Danmarks Sygeplejerskehøjskole Kbh.
101445 Jordemoderuddannelsen Metropol
101446 Kunstakademiets Arkitektskole
101447 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
101449 SOPU København
101450 Danmarks Lærerhøjskole
101451 Niels Brock, CBC
101452 Søværnets Officersskole
101453 Apoteksassistentnævnet Sundhedsstyrelsen
101454 Professionshøjskolen Metropol (Pustervig)
101455 Københavns Universitet
101456 Det Kongelige Danske Kunstakademi - Billedkunst
101457 Teknologisk Institut Kemoteknikerkursus
101458 Den Danske Filmskole
101459 Kunstakademiets Konservatorskole
101460 Sygehjælperskolen ved Rigshospitalet,Afsnit 7221
101465 Mediehøjskolen
101469 Niels Brock, Erhvervsuddannelser
101470 Niels Brock Copenhagen Business College
101471 Niels Brock Copenhagen Business College
101473 Politiskolen
101474 Told- og Skatteskolen
101475 Forsvarets Civiluddannelse
101476 Post Danmark, Uddannelse
101480 Københavns Laugsskole for Dame-og Herrefrisør
101481 Skrædderlaugets Fagskole København
101482 F.L.Schmidts Handelsskole
101484 Laborantskolen i Hovedstadsomr. Kemotekniker
101485 Kriminalforsorgens Uddannelsescenter
101489 Håndarbejdets Fremme - UCC
101490 Niels Brock Informatik, CBC
101493 Søværnets Teknikkursus
101494 Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere
101495 Københavns Tekniske Skole
101497 Niels Brock - Copenhagen Business College
101499 Institut for Ædelmetal, Københavns Tekniske Skole
101514 Rytmisk Musikkonservatorium
101516 Al Quds Skole
101518 Statens Teaterskole
101520 Center for Tegnsprog-Tolkeuddannelsen - UCC
101522 Professionshøjskolen Metropol (Tagensvej 86)
101525 Øresundsskolen
101526 Al-Hilal Skolen
101529 Instituttet for Blinde og Svagsynede
101530 IT-Universitetet i København
101533 Rudolf Steiner Skolen i København
101535 Aarhus Universitet i Emdrup
101536 Heimdalsgades Overbygningsskole
101537 Heibergskolen
101538 Frejaskolen
101540 Utterslev Skole
101541 Livets Skole
101543 Isbryderen
101544 Den Gule Flyver
101551 Københavns Tekniske Skole
101552 Københavns Tekniske Skole
101553 Københavns Tekniske Skole
101554 Københavns Tekniske Skole
101557 Københavns Tekniske Skole
101558 Niels Brock, Copenhagen Business College
101559 Niels Brock, Copenhagen Business College
101561 Det Informationsvidenskabelige Akademi (DK Bibl.)
101563 Skolen i Ryparken
101564 Øresunds Internationale Skole
101566 Solbakken
101567 Dagbehandlingsskolen Fyrtaarnet
101568 Trianglen skole
101569 Skolen Sputnik 2
101572 Vesterbro Ny Skole
101574 Københavns Tekniske Skole
101575 Arildsgård
101577 Ørestad Gymnasium
101578 Hotel- og Restaurantskolen
101580 Skolen i Peter Vedels Gade
101581 Nord-Vest Privatskole
101584 Iqra Privatskole
101585 Ørestad Friskole
101586 Gasværksvejens Skole
101587 Københavns Tekniske Skole
101588 Københavns Tekniske Skole
101589 Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation
101590 Projekt-Pulz
101591 Skoleprojektet Basen
101592 Fensmarkskolen
101593 Salix Skole
101594 Skolen ved Gasværksvej
101596 DAC-uddannelsen
101597 Skolen for Holistisk Afspænding
101598 Forfatterskolen
101599 Københavns Mode-og Designskole
101600 Paul Petersens Idrætsinstitut
101601 Fashion Design Akademiet
101602 Margrethe-skolen
101604 Københavns Erhvervsakademi (KEA)
101605 Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
101607 EA Copenhagen Business, København Nord
101608 EA Copenhagen Business Academy, Niels Brock
101609 EA CBA Hotel- og Restaurantskolen
101611 EA CPH Business - Laborantskolen Nordsjælland
101612 Københavns Erhvervsakademi, Byggeri/Produktion
101613 Københavns Erhvervsakademi, Ledelse/efterudd.
101614 Københavns Erhvervsakademi, Frederiksberg
101616 Københavns Erhversakademi, Medie/IT
101617 Københavns Erhvervsakademi, Design/business
101618 Karlsvognen
101619 Kompasset
101620 Projektskolen
101621 Østerbro International School
101622 TRUEMAX academy
101623 Cidesco Kosmetolog skolen
101624 Gefion Gymnasium
101625 Nexus
101626 Niels Brocks erhvervsuddannelser
101627 Professionshøjskolen Metropol (Sigurdsgade)
101628 Kunstakademiets Designskole
101905 Døveskolen i Randersgade
101906 Døveskolen på Kastelsvej
101908 Strandparkskolen
101910 Skole og dagbehandling Frederikshøj
101911 Kbhs Komm Skolehjem Emdrupgård
147000 Frederiksberg Kommune
147002 Lindevangskolen
147003 Niels Ebbesen Skolen
147004 Rahbekskolen
147005 Sønderjyllandskolen
147006 Søndermarkskolen
147007 Skolen på Duevej
147008 Skolen ved Bulowsvej
147009 Skolen på Godthåbsvej
147010 Skolen på La Cours Vej
147011 Skolen på Lollandsvej
147012 Skolen på Nyelandsvej
147013 Skolen ved Nordens Plads
147014 Solbjergskolen
147015 Thorvaldsenskolen
147017 Frederik Barfods Skole
147018 Kaptajn Johnsens Skole
147019 Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague
147020 Det To-Årige Kursus til Realeksam.
147021 Frederiksberg Privatskole
147022 Frederiksberg Studenterkursus
147023 Wedins Kursus
147024 Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus
147025 Frederiksberg Gymnasium
147026 Johannesskolen
147027 Sct. Jørgens Gymnasium
147030 Sofus Franck Skolen
147031 Frederiksberg Friskole
147032 Mariendal Friskole
147033 Jakobskolen
147034 Johannesskolen
147035 Al Aqsa Arabisk Skole
147037 Frederiksberg HF-Kursus
147040 Frederikskolen
147041 Det Frie Gymnasiums Grundskole
147042 Det Frie Gymnasium
147043 Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague
147044 Ny Hollænderskolen
147046 Gunnar Jørgensens Skole
147049 Behandlingshjemmet Solbjerg
147051 Tre Falke Skolen
147052 Skolen ved Søerne
147053 Dagskolen VIKASKU
147054 Christianskolen
147210 Frederiksberg Ungdomsskole
147247 Frederiksberg VUC
147248 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg
147300 Mariaforbundets Efterskole
147301 Frederiksberg Husholdningsskole
147304 Kastanievej Efterskole Frederiksberg
147325 Diakoni-Året, Diakonissestiftelsen
147375 Frederiksberg AOF Daghøjskole
147376 Frederiksberg Daghøjskole
147377 H-O-F Daghøjskolen Frederiksberg
147401 TEC Teknisk Erhvervsskole Center
147402 UC Diakonissestiftelsen, Sygeplerskeuddannelsen
147403 Den Danske Diakonissestiftelses Sygeplejeskole
147404 Montessori Seminariet
147405 Professionshøjskolen Metropol (Nyelandsvej)
147406 Handelshøjskolen i København
147407 Den Grafiske Højskole
147408 Niels Brocks Handelsgymnasium
147409 Pædagoguddannelsen Frøbel UCC
147410 Det Biovidenskabelige Fakultet, Kbh. Universitet
147411 Hærens Officersskole
147412 Niels Brock, CBC
147415 UC Diakonissestiftelsens Social- og Sundhedsudd.
147416 Diakonissestiftelsens Sygehjælperskole
147417 Administrationsuddannelserne, Metropol
147418 Statens Teaterskole
147419 Rytmisk Musikkonservatorium
147422 Professionshøjskolen Metropol (Kronprinss. Sofie)
147423 De Sociale Højskolers Diplomuddannelse
147425 Københavns Tekniske Skole
147428 TEC Frederiksberg
147429 TEC Frederiksberg (sjv 5)
147430 TEC Frederiksberg (sjv 7)
147431 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
147433 Den Sociale Højskole København
147434 Gotvedskolen
147435 Columbine Skolen
151000 Ballerup Kommune
151001 Ellegårdsskolen
151002 Grantofteskolen
151003 Hedegårdsskolen
151004 Lindeskolen
151005 Lundebjergskolen
151006 Måløv Skole
151007 Parkskolen
151008 Rosenlundskolen
151009 Rugvængets Skole
151010 Skovlunde Skole
151011 Højagerskolen
151012 Egebjergskolen
151013 Østerhøjskolen
151014 Hareskovens Lilleskole
151016 Skovmarkskolen
151017 Ballerup Gymnasium
151018 Ballerup Ny Skole
151019 Lautrupgårdskolen
151020 Specialundervisningscentret i Ballerup
151021 Thomasskolen
151022 Michael skolen Rudolf Steiner i Hjortespring
151023 Borupgaard Gymnasium
151024 Unge2-projektet
151028 Kasperskolen
151030 Ordblindeinstituttet
151200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
151210 Ballerup Ungdomsskole
151350 Ballerup Herlev Produktionshøjskole
151376 AOF Job og Uddannelse
151401 Pædagoguddannelsen Højvang/Ballerup - UCC
151402 Læreruddannelsen i Skovlunde (KDAS)
151404 Flyvevåbnets Specialskole
151405 TEC Ballerup
151406 CPH WEST, Erhvervsuddannelse Ballerup
151407 Social- og Sundhedsskolen Ballerup
151409 Ingeniørhøjskolen i København
151411 CPH WEST hhx, Handelsgymnasiet i Ballerup
151413 Aalborg Universitet København
153000 Brøndby Kommune
153001 Brøndby Strandskole
153002 Brøndbyøster Skole
153003 Brøndbyvester Skole
153004 Gildhøjskolen
153005 Lindelundsskolen
153006 Nørregårdsskolen
153007 Nygårdsskolen
153008 Rolandsskolen
153009 Tjørnehøjskolen
153010 Langbjergskolen
153011 Søholtskolen
153012 Schneekloths Gymnasium
153013 Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen
153015 Brøndby Gymnasium
153016 Tranemosegård
153017 Dagbehandlingstilbuddet Strandgården
153018 Brøndbyøster Skole
153019 Brøndbyvester Skole
153020 Brøndby Strand Skole
153210 Brøndby Kommunale Ungdomsskole
153300 Brøndby Idrætsefterskole
153375 AOF Daghøjskolen i Brøndby
153376 Brøndby FOF Daghøjskolen
153377 Den Selvejende Daghøjskole i Brøndby
153402 SOSU C Social- og Sundhedsudd.Centret, Brøndby
153404 Politiets Uddannelsesafdeling
153901 Brøndagerskolen
153902 Skovagerskolen
155000 Dragør Kommune
155001 Dragør Skole Syd
155002 Store Magleby Skole Vierdiget
155003 Store Magleby Skole Kirkevej
155004 Dragør Skole Nord
155210 Dragør Ungdomsskole
155401 TEC Aviation
157000 Gentofte Kommune
157001 Bakkegårdsskolen
157002 Dyssegårdsskolen
157003 Gentofte Skole
157004 Hellerup Skole
157005 Maglegårdsskolen
157006 Mosegårdsskolen
157007 Munkegårdsskolen
157008 Ordrup Skole
157009 Skovgårdsskolen
157010 Skovshoved Skole
157011 Tjørnegårdsskolen
157012 Tranegårdskolen
157013 Bernadotteskolen
157015 Busses Skole
157016 Gunnar Jørgensens Skole
157018 Rygaards Skole
157019 Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I
157020 Rudolf Steiner skolen i Gentofte, Vidar Skolen
157021 Dyssegårdsskolens Realkursus
157022 Gentofte Studenterkursus
157023 Hellerup Skoles Realkursus
157024 Civilforsvarets Studenterkursus
157025 Skovgårdsskolens Realkursus
157026 Villabyernes Eksamenskursus
157027 Aurehøj gymnasium
157028 Gentofte HF
157029 Gammel Hellerup Gymnasium
157030 Kildegård Gymnasium
157031 Ordrup Gymnasium
157033 Hyldegårdsskolen
157034 Søgårdsskolen
157035 Øregård Gymnasium
157036 Ellegårdsskolen
157040 Kildegård Privatskole
157041 Copenhagen International School
157042 Copenhagen International School
157043 Samid Skole
157047 Hellerup Skole
157048 Skolen Mir
157050 Lille Tjørnegård
157210 Gentofte Kommunes Ungdomsskole
157301 Havebrugshøjskolen Vilvorde
157401 Sankt Lukas Stiftelsens Sygeplejeskole
157402 Beskæftigelsesvejlederskolen i Hellerup
157403 Hellerup Seminarium
157405 Pædagoguddannelsen i Gentofte
157406 BEC Design
157407 Rudolf Steiner Børnehaveseminariet
157901 THI KompetenceCenter
157902 Ordblinde-Instituttet
157903 Skolen på Sognevej
159000 Gladsaxe Kommune
159001 Bagsværd Skole
159002 Buddinge Skole
159003 Egegård Skole
159004 Enghavegård Skole
159005 Gladsaxe Skole
159006 Høje Gladsaxe Skole
159007 Marielyst Skole
159008 Mørkhøj Skole
159009 Stengård Skole
159010 Søborg Skole
159011 Søndergård Skole
159012 Vadgård Skole
159013 Værebro Skole
159014 Dag Hammarskjøld Skolen
159015 Den Lille Skole
159016 Kvikmarkens Privatskole
159017 Gladsaxe Privatskole
159018 Bagsværd Friskole (Hanna-Skolen)
159019 Bagsværd Ny Lille Skole
159020 Bagsværd Kostskole og Gymnasium
159021 Det Frie Gymnasium
159026 Søborg Gymnasium
159027 Ellegårdsskolen
159028 Gladsaxe Gymnasium
159029 Forældrenes Privatskole
159030 Rudolf Steiner skolen Gladsaxe
159031 Lundevang Skole
159033 Borupgaard Amtsgymnasium
159034 Bagsværd Gymnasiums Grundskole
159035 Sofieskolen
159038 10. Klasse-Centret i Gladsaxe
159039 Bakkeskolen
159040 Atheneskolen - skolen for børn med særlige foruds
159041 Idrætsakademiet
159210 Gladsaxe Kommunes Ungdomsskole
159350 Gladsaxe Produktionsskole
159375 AOF Job & Uddannelse Gladsaxe - Lyngby - Gentofte
159401 TEC Gladsaxe
159402 Pædagoguddannelsen i Gladsaxe
159403 Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS - UCC
159404 Lyngby og Omegns Handelsskole Gladsaxe afd.
159405 SOSU C Social- og Sundhedsuddannelses Centret, Gl
159901 Gammelmoseskolen
159902 Bakkeskolen
159903 Ordblindeinstituttet
161000 Glostrup Kommune
161001 Højvangskolen
161002 Nordvangskolen
161003 Søndervangskolen
161004 Vestervangskolen
161010 Skovvangskolen
161012 Gideonskolen
161014 Ejbyhus
161015 QU-skolen - Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
161210 Ungdomscenteret i Glostrup
161350 Glostrup Produktionshøjskole
161401 Social- og Sundhedsskolen Glostrup
161402 Amtssygehuset Nordvang
161403 Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn - UCC
163000 Herlev Kommune
163001 Lindehøjskolen
163002 Hammergårdskolen
163003 Elverhøjens Skole
163004 Herlev byskole
163005 Herlev Skole
163006 Kildegårdskolen
163007 Køllegårdskolen
163008 Tvedvangskolen
163009 Herlev Privatskole
163010 Herlev Gymnasium og HF
163011 Lundevang Skolen
163012 Gamle Hjortespringskole
163211 Herlev Kommunes Ungdomsskole
163350 Herlev Produktionsskole
163401 Kbhs Amt, Sygeplejeskolen, Radiograf
163402 Sygeplejerskeuddannelsen i Herlev
163404 Niels Brock, CBC, Informatik, Datamatik
163405 SOSU C Social- og Sundhedsuddannelses Centret, He
163407 Radiografuddannelsen Metropol
165000 Albertslund Kommune
165001 Egelundskolen
165002 Kongsholmskolen
165003 Roholmskolen
165004 Sydskolen
165005 Vridsløselille Skole
165006 Hyldagerskolen
165007 Teglmoseskolen
165008 Birkelundskolen
165009 Nordmarkskolen
165010 Holsbjergskolen
165011 Albertslund Lille Skole
165013 Søndergaardskolen
165014 Albertslund Amtsgymnasium
165015 Brøndagerskolen, Helhedstilbudet
165017 Det 10. Element Albertslund 10. kl. skole
165018 Kongsholm Gymnasium & HF
165019 Herstedøster Skole
165020 Herstedvester Skole
165210 Albertslund Kommunale Ungdomsskole
165247 VUC Vestegnen
165325 VVC-Vestegnens Voksenundervisning
165401 Albertslund Børnehaveseminarium
165402 Kriminalforsorgens Personaleskole
165403 Vestegnens Handelsskole
165404 Københavns Tekniske Skole
167000 Hvidovre Kommune
167001 Dansborgskolen
167002 Gungehusskolen
167003 Holmegårdsskolen
167004 Langhøjskolen
167005 Præstemoseskolen
167006 Risbjergskolen
167007 Sønderkærskolen
167008 Engstrandskolen
167009 Avedøre Skole
167010 Enghøjskolen
167011 Frydenhøjskolen
167012 Avedøre Gymnasium
167013 Esajasskolen
167016 Sporet
167210 Ungdomsskolen
167248 VUC Hvidovre-Amager, Hvidovre afd.
167249 VUC Hvidovre/Rødovre
167250 VUC Hvidovre-Amager
167325 Frit Oplysningsforbund i Hvidovre
167350 Hvidovre produktionsskole
167376 Mediecenteret
167401 H S Sygeplejerskeuddannelsen Hvidovre afd.
167402 TEC Hvidovre
167901 Behandlingshjemmet Hvidborg
169000 Høje-Taastrup Kommune
169001 Fløng Skole
169003 Hedehusene Skole
169004 Parkskolen
169005 Rønnevangsskolen
169006 Reerslev Skole
169007 Borgerskolen
169008 Grønhøjskolen
169009 Selsmoseskolen
169010 Sengeløse Skole
169011 Gadehaveskolen
169012 Taastrup Realskole
169013 Charlotteskolen
169014 Specialundervisningscentret i Tåstrup
169015 Øtofteskolen
169016 Skt. Pauls Skole
169017 Høje-Taastrup Gymnasium
169018 Vestegnens Privat Skole
169019 Torstorp Skole
169021 Linie 10 - Høje-Taastrup Kommunes 10. kl.-center
169022 Spor-Et i Tåstrup
169023 Flønghuset
169210 Taastrup Ungdomsskole
169211 Hedehusene Ungdomsskole
169326 Indvandrercenter Vestegnen
169350 Fløng Produktionshøjskole
169375 AOF Vestegnens Daghøjskoler
169401 Forstædernes Handelsskole
169403 Teknologisk Institut Kemoteknikerkursus
169404 Teleskolen
169405 CPH WEST, Erhvervsuddannelse Taastrup
171001 Søagerskolen
171002 Boesagerskolen
171003 Smørum Friskole
171004 Balsmoseskolen
171210 Ledøje-Smørum Ungdomsskole
173000 Lyngby-Taarbæk Kommune
173001 Baunegårdsskolen
173002 Engelsborgskolen
173003 Fuglsanggårdsskolen
173004 Hummeltofteskolen
173005 Kongevejens Skole
173006 Lindegårdsskolen
173007 Lundtofte Skole
173008 Taarbæk Skole
173009 Trongårdsskolen
173010 Ulrikkenborgskolen
173011 Virum Skole
173012 Billums Privatskole
173013 Lyngby Private Skole
173014 Skt. Knud Lavard Skole
173015 Lyngby Realkursus
173016 Lyngby Gymnasium
173017 Virum Gymnasium
173018 Sorgenfriskolen
173020 Lyngby Friskole
173023 P-Skolernes Overbygning
173024 Heldagsskolen Fuglsanggård
173025 P-87 Skolen
173210 Lyngby-Tårbæk Ungdomsskole
173248 VUC Øresund
173249 VUC Lyngby
173350 Medieskolen Lyngby
173401 TEC Hvidovre (nr. 215)
173402 Handelsskolen København Nord, Lyngby
173403 Pædagoguddannelsen i Virum (Skovtofte)
173404 Jonstrup Statsseminarium
173405 Danmarks Tekniske Universitet
173406 Danmarks Ingeniørakademi
173408 Erhvervsakademiet København Nord
173409 Psykomotorikuddannelsen - UCC
173410 Handelsskolen København Nord
173411 TEC Lyngby (Akademivej)
173901 Geelsgårdskolen
175000 Rødovre Kommune
175001 Hendriksholm Skole
175002 Islev Skole
175003 Nyager Skole
175004 Rødovre Skole
175005 Skolen ved Milestedet
175006 Tinderhøj Skole
175007 Valhøj Skole
175008 Skolen ved Espelunden
175009 Statens Pædagogiske Forsøgscenter
175010 Lilleskolen 69
175011 Rødovre Gymnasium
175013 Skovagerskolen
175014 Skovmoseskolen
175017 Frederiksberg Privatskole
175018 10. klasseskolen ved Milestedet
175019 Samuelskolen
175020 Annexet
175021 Udviklingscenter Skiftesporet
175210 Rødovre Kommunale Ungdomsskole
175401 Bygningsteknisk Værkstedsskole
175402 Dansk Fritidshjemsseminarium
175404 Københavns Tekniske Skole
181001 Gl Holte Skole
181002 Ny Holte Skole
181003 Nærum Skole
181004 Rundforbiskolen
181006 Vangeboskolen
181007 Vedbæk Skole
181008 Skovlyskolen
181009 Trørødskolen
181010 Nærum Privatskole
181011 Søllerød Lille Skole
181012 Søllerød Realkursus
181013 Holte Gymnasium
181014 Heldagsskolen på Mariehøjcentret
181015 Værkstedsskolen
181016 Dronninggårdskolen
181017 Rudersdal Lilleskole
181018 Nærum Gymnasium
181019 Adashøj
181210 Ung i Rudersdal
181303 Holte-Hus Efterskole
181304 Textilskolen Håndarbejdets Fremmes Skole
181351 Værkstedsskolen
181376 Kunst & Erhverv, AOF Søllerød Daghøjskole
181401 Holte Børnehaveseminarium
181402 Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - UCC
181901 Skolehjemmet Skovly
181902 Behandlingshjemmet Egevang
183000 Ishøj Kommune
183001 Ishøj Skole
183002 Vibeholmskolen
183003 Gildbroskolen
183004 Strandgårdskolen
183005 Vejlebroskolen
183007 CPH WEST, Ishøj Gymnasium (stx)
183008 Ådalens Privatskole
183010 Ishøjgård
183011 Ishøj 10.klassecenter
183013 Pile Mølle, Dagklassen
183212 Ishøj Ungdomsskole
183213 Thorshøjgård
183350 Pile Mølle - Ishøj produktionsskole
183375 Ishøj Daghøjskole
183401 Handelsskolen i Ishøj
183402 TeSe
183403 CPH WEST, hhx Ishøj
183404 Handelsskolen Ishøj og Taastrup
183407 CPH - Uddannelsescenter København Vest
185000 Tårnby Kommune
185001 Kastrup Skole
185002 Korsvejens Skole
185003 Løjtegårdsskolen
185004 Nordregårdsskolen
185005 Pilegårdsskolen
185006 Skelgårdsskolen
185007 Skottegårdsskolen
185008 Specialskolen Tårnbygård
185009 Tårnby Skole
185010 Kastrupgårdsskolen
185011 Amager Private Grundskolekursus Aps
185012 Tårnby Gymnasium
185013 Amager Privatskole
185014 Skottegårdsskolen
185015 Heldagsinstitutionen Saltværksvej 58
185200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
185210 Tårnby Ungdomsskole
185401 Tårnby Tekniske Skole
185402 Seminariet på Amager
185403 Københavns Tekniske Skole
187000 Vallensbæk Kommune
187001 Egholmskolen
187002 Pilehaveskolen
187003 Vallensbæk Skole
187004 Vallensbæk HF.
187005 Gideonskolen
187006 Kirkebækskolen
187210 Vallensbæk Ungdomsskole
189001 Hareskov Skole
189002 Lille Værløse Skole
189003 Søndersøskolen
189004 Syvstjerneskolen
189005 Baunegård
189006 Egeskolen
189402 Flyvevåbnets Officersskole
190000 Furesø Kommune
190001 Furesø Privatskole
190002 Solhjorten
190003 Lyngholmskolen
201000 Allerød Kommune
201001 Blovstrød Skole
201002 Lynge Skole
201003 Skovvangskolen
201004 Lillerød Skole
201005 Engholmskolen
201006 Ravnsholtskolen
201007 Allerød Gymnasium
201008 Tokkekøbskolen
201009 Rudolf Steiner skolen i Allerød
201010 Kongevejsskolen
201011 Maglebjergskolen
201012 Holmegårdsskolen
201210 Allerød Ungdomsskole
201901 Ville Heises Behandlingshjem
205001 Sjælsøskolen
205002 Bistrupskolen
205003 Høsterkøb Skole
205004 Kajerødskolen
205005 Toftevangskolen
205006 Birkerød Privatskole
205007 Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole
205008 Parkvejskolen
205009 Det Frie Gymnasium
205010 Det Frie Gymnasiums Grundskole
205210 Birkerød Ungdomsskole
205404 Kriminalforsorgens Uddannelsescenter
205902 Maglebjergskolen
207001 Paltholmskolen
207002 Solvangskolen
207003 Stavnsholtskolen
207004 Marie Kruses Skole
207005 Bybækskolen
207006 Stenvadskolen
207007 Marie Kruses Skole
207009 Farum 10. klasse Skole
207010 Korsbjerggaard Dagbehandlingsskole
207012 Furesø skolen
207210 Farum Ungdomsskole
207375 S/I Furesøens Uddannelsescenter
208001 Asminderød Skole
208002 Fredensborg Skole
208003 Humlebæk Skole
208004 Baunebjergskolen
208005 Humlebæk Lille Skole
208007 Endrupskolen
208008 Langebjergskolen
208009 Skolen på Slotsvænget
208210 Fredensborg Ungdomsskole
209001 Falkenborgskolen
209002 Marienlystskolen
209003 Ådalens Skole, afd. Syd
209004 Ådalens Skole, afd. Nord
209005 Frederikssund Private Realskole
209006 Frederikssund Gymnasium
209007 Bakkeskolen
209009 Gyldenstenskolen
209010 Græse Bakkebyskolen
209300 Kunsthøjskolen Thorstedlund
209401 Handelsskolen København Nord, Frederikssund
209901 Skolen ved Kæret
210000 Fredensborg Kommune
211001 Frederiksværk skole, Enghave
211002 Frederiksværk Byskole
211003 Arresø Skole, Kregme
211004 Frederiksværk Skole, Melby
211005 Frederiksværk Skole, Vinderød
211006 Arresø Skole, Ølsted
211007 Asserbohus Kostskole
211008 Asserbohus Realkursus
211009 Arresø Skole, Magleblik
211010 Frederiksværk Gymnasium og HF
211011 Asserbohus Friskole
211012 Frederiksværk Privatskole
211210 Halsnæs Ungdomsskole
211300 Asserbohus Efterskole
211350 ita-center
211351 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter
211402 Søværnets Grundskole
213001 Blistrup Skole
213002 Gilleleje Skole
213003 Græsted Skole
213004 Tingbakkeskolen
213005 Havregården Lille-Kost og Dagskole
213006 Nellerupgårdskolen
213007 Søborg Privatskole
213008 Alme Kristne Friskole
213009 Friskolen i Esbønderup
213010 Esrum Kostskole
213011 Munkerup Observations- og Behandlingshjem
213012 Nordkystens Centrale privatskole
213013 Skolen v/Krageredegård
213015 Gilleleje skole
213016 Græsted Heldagsskole
215001 Bjørnehøjskolen
215002 Helsinge Skole
215003 Mårum Skole
215004 Ramløse Skole
215005 Tisvilde Skole
215006 Vejby Skole
215007 Helsinge Realskole
215008 Gribskov Skole
215009 Tofteskolen
215010 Gribskov Gymnasium
215300 Nordsjællands Efterskole
215301 Gribskov Efterskole
215901 Godhavn-Uddannelses- og Erhvervscenter.
215902 Skolehjemmet Unnerupgård
217000 Helsingør Kommune
217001 Espergærdeskolen
217002 Hellebækskolen
217003 Hornbæk Skole
217004 Mørdrupskolen
217005 Nygård Skole
217006 Skolen i Lundegade
217007 Skolen i Marienlyst Alle
217008 Skolen ved Gurrevej
217009 Skolen ved Kongevej
217010 Skolen ved Rønnebær Alle
217011 Snekkersten Skole
217012 Tikøb Skole
217013 Tibberupskolen
217014 Nordvestskolen
217015 Det Kgl Opfostringshus
217016 Helsingør Lille Skole
217017 Espergærde Gymnasium og HF
217018 Borupgårdskolen
217019 Helsingør Gymnasium
217020 Rudolf Steiner skolen Kvistgård
217021 Grydemoseskolen
217023 Familiecenter Løvdal
217024 Helsingør Byskole
217025 HF Øst og VUC
217027 Hellebæk Friskole
217029 Al-Irchad Skolen
217033 10. klasseskolen Øresund
217034 Den Internationale Skole i Helsingør
217035 Den Lokale Behandlingsskole
217036 Apperupskolen
217210 Helsingør Kommunale Ungdomsskole
217211 Espergærde Ungdomsskole
217212 Nordkystens Ungdomsskole
217300 Efterskolen Øresund
217301 Den Internationale Højskole
217304 Den Internationale Efterskole i Helsingør
217375 Helsingør AOF Daghøjskole
217401 Erhvervsskolen Hamlet
217403 Helsingør Maskinistskole
217404 Institut for Anvendt Skibs- og Maskinteknik DTU
217407 Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør, Rasmus Kn
217408 Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør, Sdr. Stra
217901 Nyrup Skole
219000 Hillerød Kommune
219001 Hillerød Vest Skolen, Alsønderup
219002 Frederiksborg Byskole
219003 Hillerødsholmskolen
219004 Grønnevang Skole, afdeling Jespervej
219005 Brødeskov Skole
219006 Hillerød Vest Skolen, Ålholm
219007 Trollesmindeskolen
219008 Grønnevang Skole, afdeling Østervang
219009 Hillerød Lille Skole
219010 Marie Mørks Skole
219011 Johannesskolen
219012 Frederiksborg Gymnasium og HF
219016 Den Alternative Skole
219018 CSU Egedammen
219022 Kon Tiki - Børnenes Skole
219024 10. klasseskolen
219025 Villa Musica
219026 Store Dyrehave Skole
219027 Harløse Skole
219028 Skolen for Musik og Teater
219029 Musketerskolen
219030 Sophienborgskolen
219031 Conzept ApS
219210 Hillerød Ungdomscenter
219248 HF & VUC Nordsjælland
219300 Luthersk Missionsforenings Højskole
219301 Grundtvigs Højskole Frederiksborg
219302 Lyngby Landbrugsskole
219303 Skovskolen
219350 Hillerød Produktionsskole, Biavleren
219401 Teknisk Skole Hillerød
219402 Hillerød Handelsskole
219403 Pædagoguddannelsen Nordsjælland UCC
219404 Sygeplejeskolen Hillerød
219405 Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland UCC
219406 Pharmakon
219407 Frederiksborg Amts Plejerskole Sygeplejeadm.
219408 Erhvervsakademiet Nordsjælland
219409 SOPU Nordsjælland
219411 Erhvervsskolen Nordsjælland
219412 Handelsskolen København Nord, Hillerød
219413 Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød, Carlsbergv
219419 Sundhedsfaglig EVU Metropol
219901 Skolen ved Skoven
219902 Nødebogård Behandlingshjem
219903 Behandlingshjemmet Stutgaarden
221001 Hundested Skole, Storebjerg
221002 Hundested Skole, Lerbjerg
221004 Halsnæs Lilleskole
221210 Hundested Ungdomsskole
221211 Halsnæs Heldagsskole
221350 Hundested Produktionsskole
223000 Hørsholm Kommune
223001 Hørsholm Skole
223002 Rungsted Skole
223003 Usserød Skole
223004 Vallerødskolen
223005 Kokkedal-Skolen
223006 Rungsted Private Realskole
223007 Hørsholm Lille Skole
223008 Rungsted Realkursus
223009 Rungsted Gymnasium
223010 Nordsjællands Grundskole
223011 Isterød Efter- og Højskole
223210 Hørsholm Ungdomsskole
223211 Hørsholm Ungdomsskole
223300 Sjælsølund Efterskole
223303 Tidens Efterskole
223304 Den Internationale Efterskole på Nebbegård
223305 Den Internationale Højskole på Nebbegård
223306 Isterød Efterskole
225001 Solbakkeskolen
225002 Sogneskolen
225003 Møllegårdskolen
225300 Baunehøj Efterskole
225401 Pædagoguddannelsen i Jægerspris (Danner)
225901 Egelundshuset
225902 Behandlingshjemmet Donekrogen
227001 Karlebo Skole
227002 Nivå Centralskole
227003 Holmegårdsskolen
227004 Egedalsskolen
227005 Niverødgårdskolen
227006 Villa Kokkedal
227007 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF
227008 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF
227009 Friskolen på Skydebanegård
227011 Ullerødskolen
227012 Drosthuset Dyssegården
227210 Møllevejens Skole, Ungecenter
227300 Den Internationale Efterskole på Skydebanegård
227375 Karlebo Daghøjskole
229001 Ferslev Skole
229002 Marbækskolen
229003 Skuldelev Skole
229005 Familiehuset i Skibby
229006 Skolen i Skibby
229210 Skibby Ungdomsskole
229350 PFFU Produktionsskolen Frederikssund
229375 Skibby AOF Daghøjskole Vestregionen
230000 Rudersdal Kommune
230001 Grennessminde Birkerød
230002 Ertodeto på Jacob Michaelsens Minde
230004 Egebækskolen
231001 Gørløse Skole
231002 Lille Lyngby Sogneskole
231004 Skævinge Skole
231005 Sigerslevøster Privatskole
231006 Skoletilbuddet Den gamle Brugs
233002 Slangerup Skole
233003 Uvelse Skole
233004 Kingoskolen
233005 Byvangskolen
233006 Lindegårdskolen
233007 Ejegodskolen
235001 Ganløse Skole
235002 Sandbjergskolen
235003 Lærkeskolen Stenløse
235004 Slagslunde Skole
235005 Egedal Gymnasium & HF
235006 Stenløse Privatskole
235007 Veksø Skole
235008 Hyldeskolen
235210 Ung Egedal
237001 Svanholmskolen
237002 Toftehøjskolen
237003 Stengårdsskolen
237004 Maglehøjskolen
237006 Hampelandskolen
237007 Bækkegårdsskolen
237210 Ølstykke Ungdomsskole
240000 Egedal Kommune
250000 Frederikssund Kommune
250002 Højskolegården
250003 Møllestedets Dagskole
250004 Jægerspris skole
250005 Slotsskolen, Kong Frederik den 7. stiftelse, Dann
250401 Erhvervsskolen Nordsjælland, Frederikssund, Elsen
251001 Bramsnæsvigskolen
251002 Kirke Hyllinge Skole
251003 Sæby-Gershøj Skole
251005 Kirke Sonnerup Skole
251006 Dagskolen i Karleby
251007 Ungdomscentret Gjeddesgaard
251210 Bramsnæs Ungdomsskole
253000 Greve Kommune
253001 Hedelyskolen
253002 Karlslunde Skole
253003 Krogårdskolen
253004 Mosedeskolen
253005 Strandskolen
253006 Tune Skole
253007 Tjørnelyskolen
253008 Arenaskolen
253009 Hundige Lille Skole
253010 Greve Gymnasium
253011 Damagerskolen
253012 Hundigeskolen
253013 Greve Privatskole
253014 Lundegårdskolen
253015 Holmeagerskolen
253017 Dagskolen Kirkemosegård
253019 Greve Tiendeklasseskole
253020 De unges Hus
253021 Karlslunde Dagskole
253022 Bugtskolen
253023 Udviklingscentret Familiehusene
253210 Greve Ungdomsskole
253350 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup
253375 Greve Daghøjskole AOF
253376 LOF Daghøjskole, Kreaktivskolen Greve
253401 SOSU Sjælland Greve
255001 Lindebjergskolen
255003 Margretheskolen
255004 Jyllinge Skole
255005 Roskilde Lille Skole
255006 Baunehøjskolen
255210 Roskilde Ungdomsskole, afd. nord
257001 Hvalsø Skole
257002 Kirke Saaby Skole
257300 Midtsjællands Efterskole
259000 Køge Kommune
259001 Alkestrup Skolen
259002 Brochmands Skole
259003 Ellemarkskolen
259004 Herfølge Skole
259005 Højelse Skole
259006 Kirstinedalsskolen
259007 Lellinge Skole
259008 Søndre Skole
259009 Tøxens Skole
259010 Ølby Skole
259011 Hastrupskolen
259012 Boholteskolen
259013 Køge Lille Skole
259014 Køge Gymnasium
259015 Holmebækskolen
259017 Køge Specialskole
259019 Sct. Nicolai Skole
259020 Herfølge Privatskole
259021 Billesborgskolen
259022 Køge Private Realskole
259024 Ellebækskolen
259025 Asgård Skole
259026 Holmehus
259027 Køge Specialskole, afd. Gården
259028 Ellebækskolen
259029 Jabes
259210 Køge Ungdomsskole
259350 Produktionshøjskolen Klemmestrupgård
259376 Køge Daghøjskole
259401 Køge Handelsskole
259403 EUC Sjælland, Køge Afdeling
259404 Erhvervsakademi Sjælland
259405 Erhvervsakademi Sjælland, Campus Køge
259407 Erhvervsakademi Sjælland, Campus Nykøbing F
259408 Erhvervsakademi Sjælland, Campus Næstved
259409 EA Sjælland, EUC Sjælland
259410 Erhvervsakademi Sjælland, Campus Roskilde
259411 ErhvervsAkademi Sjælland-Campus Roskilde
259412 Erhvervsakademi Sjælland, Campus Slagelse
259413 EA Sjælland, Roskilde Tekniske Skole
259901 Frihedsvejens Skole
260000 Halsnæs Kommune
260002 Slettebjerggård Lilleskole
260400 Erhvervsskolen Nordsjælland - Frederiksværk
260401 Erhvervsskolen Nordsjælland - Hundested
261001 Allerslev Skole
261002 Osted Skole
261003 Glim Skole
261004 Trællerupskolen
261005 Osted Fri og Efterskole
261006 Ravnshøjgård
261210 Lejre Ungdomsskole
261300 Osted Fri- og Efterskole
263001 Gadstrup Skole
263002 Peder Syv Skolen
263003 Viby Friskole
263004 Dåstrup Skole
263005 Skolen med Musikken
263350 Ramsø Produktionsskole
265000 Roskilde Kommune
265001 Absalons Skole
265002 Allehelgens Skole
265003 Duebrødre Skole
265004 Gråbrødre Skole
265005 Hedegårdenes Skole
265006 Himmelev Skole
265007 Klostermarksskolen
265008 Lynghøjskolen
265010 Sct. Jørgens Skole
265011 Vindinge Skole
265012 Vor Frue Skole
265013 Østervangsskolen
265014 Maglegårdskolen
265015 Tjørnegårdskolen
265016 Nordgårdsskolen
265017 Roskilde Private Realskole
265018 Roskilde Private Skole
265019 Skt. Josefs Skole
265020 Roskilde Katedralskole
265021 Roskilde Gymnasium
265022 Himmelev Gymnasium
265025 Roskilde Friskole
265026 Center for Specialundervisning
265030 Kristofferskolen
265031 TCR TiendeklasseCenter Roskilde
265032 Trekronerskolen
265035 Brolykkeskolen
265036 Freds Skole
265038 Heldagsskolen Skovhuset
265039 Den Demokratiske Skole
265040 Satskolen
265210 Roskilde Ungdomsskole, Roskilde afdeling
265249 VUC Roskilde
265301 Roskilde Tekniske Skole - Landbrugssk. Ledreborg
265302 Roskilde Efterskole
265303 Den Internationale Efterskole i Roskilde
265306 Den Internationale Efterskole på Boserup
265307 Den internationale Efterskole i Boserup
265350 Base 4000 Roskilde Produktionshøjskole
265351 Roskilde Produktionsskole
265375 AOF Sjælland Nord
265401 Roskilde Tekniske Skole - Pulsen
265402 Slagteriskolen i Roskilde
265403 Roskilde Handelsskole
265405 UCSJ, Campus Roskilde (Køgevej)
265406 Sct.Hans Hospital, afd. for Elevuddannelser
265407 Roskilde Universitet
265408 UCSJ, Campus Roskilde (Himmelev)
265411 Sjællands Kirkemusikskole
265415 Landbrugsskolen Sjælland
265417 Center Air Pilot Academy
265418 Copenhagen AirTaxi A/S
265421 UCSJ, Campus Roskilde (Trekroner)
265422 UCSJ, Campus Roskilde (Bakkesvinget)
265901 Fjordskolen
265902 Himmelev - et behandlingstilbud for børn og unge
267001 Skovboskolen
267002 Borup Skole
267003 Ejby Skole
267004 Gørslev Skole
267005 Vemmedrupskolen
267006 Slimminge
267007 Københavns Kommunes Skolehjem Spanager
267008 Borup Privatskole
267009 Skovbo Center 10
267210 Skovbo Ungdomsskole
267300 Skovbo Efterskole
269000 Solrød Kommune
269001 Havdrup Skole
269002 Jersie Skole
269004 Solrød Skole
269005 Uglegårdsskolen
269006 Sydkystens Privatskole
269007 Munkekærskolen
269008 Solrød Gymnasium
269009 Køge Bugt Privatskole
269010 Solrød Privatskole
269012 10. Klassen Solrød
269210 Solrød Ungdomsskole
269350 Solrød Produktionsskole
269375 Solrød LOF Daghøjskole, Kreaktivskolen, Solrød
270000 Gribskov Kommune
270001 Dagskolen Ternen
270002 Sankt Helene Skole
270003 Helsinge Skole
271001 Hotherskolen
271002 Strøbyskolen
271003 Grubberholm
271004 Behandlingshjemmet Magnoliegaarden
271005 Vallø Strand Børne- og ungdomscenter
271006 Heldagsskolen Ellehøj
280001 Nord-Bo
280003 Børn og Unge Centret Engvejen
280004 Rønde Gymnasium
280005 Natur- og Helhedsskolen Christiansfeld
280008 Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens - VIA UC
280009 Bangsbo Projekt
280010 Natur & Helhedsskolen Årslev
280011 Sankt Petri skole - Gymnasium
280016 Vendsyssel Rådgivningscenter Silkeborg
280017 Boholmskolen
280018 Road-Runner
280019 Døgninstitutionen Koglen
280021 Fonden Østerly
280023 Firkløverskolen
280024 Rådhusskolen
280025 Fonden socialpæd. træning og dagbeh. for B & U
280027 Kongevejsskolen
280029 Den Mobile Skole
280030 Fonden Forcen
280033 Ugelbølle Friskole
280034 Sønderup Friskole
280035 Stævnen
280038 Spjellerup Friskole
280039 Helsingør Privatskole
280040 Midtdjurs Friskole
280041 Erhvervsakademi SydVest, Esbjerg (Sp. Kirkevej)
280042 Falster Efterskole
280043 Hørby-Dybvad Skole
280044 Den nye Heldagsskole
280047 Ørestad Skole
280048 Maribo Skole - Borgerskoleafdelingen
280049 Maribo Skole - Blæsenborg
280050 Maribo Skole - Centerafdeling
280053 Feldballe Friskole
280055 Nr. Asmindrup Friskole
280056 Phønix Efterskole
280059 Bygningskonstruktøruddannelsen i Holstebro
280060 VIA University College - Halmstadsgade 6 - Aarhus
280061 Bygningskonstruktørudd. og CFU, Halmstadgade 2
280064 Århus Købmandsskole, Handelsgymnasiet
280065 Erhvervsskolen Nordsjælland
280066 Døgninstitutionen Sønderbro
280070 Dagbehandlingstilbuddet Skovsund
280071 Bogense Heldagsskole
280074 CSU-Kalundborg
280075 Den dansk-franske skole af 2010
280079 SPUTNIK 2 ApS
280082 Dagtilbud Bådgruppen
280089 Kathøj, STU
280091 Frederiksberg Ny Skole
280098 Skole- og behandlingshjemmet Orøstrand - Viskinge
280099 CPH WEST, Erhvervsuddannelse Ishøj
280100 Københavns Private Gymnasium
280101 EUC Nordvest - Fjerritslev
280104 Skrøbelev Skole
280105 10 i Campus
280106 Herstedlund Skole
280112 Det socialpædagogiske heldagstilbud Maarum Skole
280113 Nymarkskolen
280116 Vædderbo
280117 Brobyskolen
280118 Borup Ris Skolen
280119 Fredensborg Skole - ny
280120 Humlebæk Skole - ny
280121 Nivå Skole
280122 Kokkedal Skole
280128 Havredal Praktiske Landbrugsskole
280134 Den Maritime Base
280135 Vestermarkskolen
280136 Issø-skolen
280137 Stokkebækskolen
280138 Skårup Skole
280139 Tåsingeskolen
280140 Tybjerg Privatskole
280149 SOSU Fredericia-Horsens, Vejle
280161 Toppedalskolen
280163 Hillerød Vest Skolen
280164 Grønnevang skole
280165 Hanebjerg Skole
280166 Kornmarkskolen
280168 Sjølundsskolen
280176 Specialinstitutionen Bøgen
280188 Skolen ved Nordens Plads
280189 Brørupskolen
280190 Holmeåskolen
280191 Fonden Sparta
280200 Skolerne i Nykøbing
280202 Sønderborg international school
280204 Astrup Friskole
280205 Esbjerg International School
280206 Fyns Privatskole
280207 Friskolen Skallerup
280208 Grænseegnens Friskole
280210 Idestrup Privatskole
280211 Sindal Privatskole
280212 Ingstrup Trivselsskole
280214 Margrethelyst Friskole
280215 Klitmøller Friskole
280216 Roser Skole
280217 Rostrup Privatskole
280218 Stepping Friskole
280220 Vejlernes NaturFriskole
280221 Vendsyssel Friskole
280223 Vrensted og Omegns Friskole
280224 Randlevskolen
280226 Langtved Friskole
280227 Lørslev Friskole
280236 Vodskovvejens Skole
280237 Paulus Skolen
280238 Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal
280239 Lagoniskolen
280240 Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup
280241 Fællesskolen Hammelev-Sct. Severin
280242 Fællesskolen Hertug Hans-Hjortebro
280243 Fællesskolen Nustrup-Sommersted
280244 Fællesskolen Starup-Øsby
280297 Erhvervsskolen Nordsjælland, Skolegade
301004 Firhøjskolen
301005 Sejerø Skole
301007 Svebølle Skole
301008 Højbo Friskole
301009 Svallerup Skole
301010 Bregninge-Bjergsted Friskole
301011 Alfabeta Skolen
301012 Lamahus Heldagsskole
301350 Kalundborgegnens Produktionssk.Saltoftevænge
303001 Holbergskolen
303003 Ruds Vedby Skole
303005 Børneskolen på Filadelfia
303007 Niløseholm
303210 Dianalund Ungdomsskole
303401 SOSU Sjælland, Ingemannsvej
305001 Bobjergskolen
305002 Bobjergskolen
305003 Fårevejle Centralskole
305004 Skolen på Fjorden
305005 Grevinge Centralskole
305008 Vallekilde-Hørve Skole
305009 Starreklinte Skole
305011 Fårevejle Fri- og Efterskole
305012 Høve Friskole
305013 Skolen ved Høve Strand
305014 Odsherreds Gymnasium
305015 Vallekilde-Hørve Friskole
305016 Friskolen i Veddinge Bakker
305017 Diabetikerhjemmet Solglimt
305018 Lyshøj Friskole
305019 Friskolen i Starreklinte
305020 Bjergesø Skolen
305210 Odsherred Ungdomsskole
305300 Fårevejle Fri- og Efterskole
305301 Vallekilde Højskole
305302 Odsherreds Efterskole
305303 Starreklinte Efterskole
306000 Odsherred Kommune
306001 Spirilen
307001 Borup Ris Skolen, Sandved
307002 Fuglebjerg Skole
307004 Hindholm Privatskole
307008 Tornemark Dagskole
307009 Dag- og værkstedsskolen Arløse
307300 Hårslev Efterskole
307376 Daghøjskolen Sydvestsjælland
307401 Pædagoguddannelsen i Haslev
307901 Hjortholm Kostskole
307902 Skovgården
309001 Gørlev Skole
309002 Kirke-Helsinge Skole
309003 Svallerup Skole
309004 Vinde Helsinge Friskole
309300 Vestsjællands Idrætsefterskole
309301 Gørlev Idrætsefterskole
311001 Dalmose Centralskole
311002 Flakkebjerg Skole
311003 Hashøjskolen
311004 Hvilebjergskolen
311005 Attekærgård Heldagsskole
311300 Gerlev Idrætshøjskole
311301 Flakkebjerg Efterskole
313002 Sofiendalskolen
313003 Nordskovskolen
313004 Svalebækskolen
313005 Terslev Skole
313006 Haslev Gymnasium og HF
313007 Haslev Privatskole
313008 Grøndalsskolen
313009 Lysholm Skole
313010 Bovirke Skolen og Bovirke Heldagsskole
313011 Heldagsskolen Bråby
313210 Faxe kommunale Ungdomsskole
313300 Sydøstsjællands Idrætsefterskole
313303 Haslev Landbrugsskole
313304 Haslev Idrætsefterskole
313350 Haslev Produktionsskole
313375 AOF Øst
313401 EUC Sjælland, Haslev afdeling
313402 DTU Sydsjælland
313403 Læreruddannelsen i Haslev
313404 Haslev Handelsskole
313901 Skolehjemmet Solhjem
315001 Børnehuset i Hagested
315002 Orø Skole & Børnehus
315003 Slotsmarksskolen
315004 Søndre Skole
315005 Tuse Skole
315006 Udby Skole og SFO
315007 Vipperød Skole
315008 Østre Skole
315009 Ågerup Skole
315010 Bjergmarkskolen
315011 Holbæk Private Realskole
315012 Stenhus Kostskole
315013 Andreasskolen
315014 Stenhus Gymnasium og HF
315016 Skole- og Behandlingshjemmet Orøstrand
315017 Holbæk Lille Skole
315020 Farmen Dagskole
315021 Absalonskolen
315022 Skolen i Tveje-Merløse
315023 Fjordskolen
315210 Holbæk Ungdomsskole
315247 Nordvestsjællands HF & VUC, Holbæk afd.
315248 Nordvestsjællands HF & VUC
315351 Produktionsskolen Ph - Holbæk og Tølløse
315375 LOF JobKom Holbæk
315376 Holbæk AOF Daghøjskole
315401 EUC Nordvestsjælland
315402 EUC Nordvestsjælland
315403 Vestsjællands Amts Sygeplejeskole, Holbæk afd.
315404 UCSJ, Campus Roskilde (Holbæk)
315405 EUC Nordvestsjælland
315406 EUC Nordvestsjælland
315408 Social- og Sundhedsskolen Vestsjælland
315412 EUC Nordvestsjælland
315413 SOSU Sjælland, Holbæk
315901 Center for specialundervisning (CSU Holbæk)
316000 Holbæk Kommune
316001 Holbæk Ungdomscenter
316002 Jyderup Private Heldagsskole
316003 A-afdelingen
316004 Skovly Skolen
316006 Hjembækskolen
316007 Pilelygaard
317001 Hvidebækskolen
317004 Rørby Skole
317006 Ubby Fri- og Efterskole
317300 Ubby Fri- og Efterskole
317301 Ubberup Højskole
319001 Buerup Skole
319002 Høng Skole
319003 Løve-Ørslev Skole-
319007 Høng Privatskole
319008 Høng Gymnasium og HF
319009 Reerslev Friskole
319010 Sæby-Hallenslev Friskole
319011 Høng Erhvervsskole
319012 Dagbehandlingsskolen Løvetand
319300 Høng Efterskole
319301 Roskilde Tekniske Skole, Landbrugsskolen Sjælland
319302 Hindholm Efterskole
320000 Faxe Kommune
320001 Heldagsskolen Lindersvold
320003 Midtsjællands Gymnasieskoler
321001 Jernløse Realskole
321002 Nr Jernløse Skole
321004 Undløse Skole
321005 Sdr. Jernløse Lilleskole
321006 Ny Bro
321210 Jernløse Ungdomsskole
321300 Maglesø Efterskole
321901 Ladegårdsskolen
323001 Nyrupskolen
323002 Raklev Skole
323003 Rynkevangskolen
323004 Røsnæs Skole
323005 Munkesøskolen
323006 Ulshøjskolen
323007 Tømmerup Skole
323008 Årby Skole
323009 Ellede Friskole
323010 Tømmerup Fri- og Efterskole
323011 Årby Friskole
323012 Kalundborg Gymnasium og HF
323013 Kalundborg Friskole
323016 Skolen på Herredsåsen
323210 Kalundborg Ungdomsskole
323211 Kathøj
323300 Tømmerup Fri- og Efterskole
323301 Efterskolen ved Kalundborg
323376 Kalundborg LOF Daghøjskole
323401 EUC Nordvestsjælland
323402 Motorfabrikken Bukh
323404 EUC Nordvestsjælland
323901 Synscenter Refsnæs - Skolen
323902 Specialcenter Sigrid Undset
325001 Broskolen
325002 Center 10
325003 Baggesenskolen
325004 Skolen ved Noret
325005 Tårnborg Skole
325006 Vemmelev Skole
325007 Forlev Friskole
325008 Helms Skole
325009 Hulby Møllegård
325210 Korsør Komm. Ungdomsskole
325350 Korsør Produktionshøjskole
325901 Storebæltskolen
326000 Kalundborg Kommune
326001 Dagbehandlingstilbudet - Skolen på Reersø
326002 Tejbjerg Skole
326003 Amadas
326005 Ungpro
327001 Grundtvigsskolen
327002 Rørvig Friskole
327003 Observationsskolen Dalhøjgård
327004 Nordgårdsskolen
327006 Skolen på Molen
327300 Rørvig Folkehøjskole
327401 Amtshospitalet i Nykøbing Sj
327402 Slagelse Seminariet, Pædagogudd. Odsherreds Afd.
329000 Ringsted Kommune
329001 Allindelille Skole
329002 Benløse Skole
329005 Kildeskolen
329007 Kværkeby Skole
329008 Nordbakkeskolen
329009 Søholmskolen
329011 Vetterslev-Høm Skole
329012 Vigersted Skole
329013 Dagmarskolen
329015 Valdemarskolen
329016 Sdr. Parkskolen
329017 Sct Joseph Skole
329018 Ringsted Privatskole
329019 Asgårdsskolen
329022 Ringsted Ny Friskole
329023 Midtsjællands Privatskole
329025 Heldagsskolen i Ringsted
329026 Skole- og familiehuset
329027 Skolen Væverhuset A/S
329030 Søgården
329032 Ringsted Gymnasium
329210 Ringsted Komm. Ungdomsskole
329301 Kærehave Landbrugsskole
329350 Ringsted produktionshøjskole
329375 Ringsted Daghøjskole
329377 Midtsjællands Kursuscenter og Daghøjskole
329401 Zealand Business College, EUC Ringsted
329402 ZBC Ringsted - HS
329404 Vestsjællands Amts Sygeplejeskole, Ringsted
329405 SOSU Sjælland, Ringsted
329406 ZBC Ringsted - TS
329901 Ådalskolen
329902 Behandlingshjemmet Nebs Møllegård
330000 Slagelse Kommune
330001 Skolen på Langebjerggaard
330002 Rosenkilde Efterskole
330401 Syddansk Universitet, Slagelse
330402 SOSU Sjælland, Bredahlsgade
331001 Agersø Skole
331002 Boeslunde Skole
331003 Eggeslevmagle Skole
331004 Kirkeskovsskolen
331006 Omø Skole
331007 Skælskør Skole
331008 Lille Egede Friskole
331009 Magleby Friskole
331010 Grønhøjskolen
331011 Den Interne Skole
331012 Dagbehandlingstilbuddet
331300 Skælskør Folkehøjskole
331301 Efterskolen Solbakken
333001 Vestermose Skole
333003 Havrebjerg Heldagsskole
333004 Marievangsskolen
333005 Nymarkskolen
333006 Nørrevangsskolen
333008 Stillinge Skole
333009 Vestre Skole
333010 Østre Skole
333011 Søndermarksskolen
333012 Landsgrav Friskole
333013 Slagelse Gymnasium
333014 Dyhrs Skole
333015 Antvorskov Skole
333016 Absalonskolen i Slagelse
333018 Fatih Sultan Mehmet Skole
333021 Xclass. 10. Klasse-centret i Slagelse
333022 Lille Valbygård Skole
333023 Trelleborg Friskole
333024 Rosenkilde Skole
333025 A-klassen Stillinge Skole
333026 Bakkeskolen
333210 Ungslagelse
333248 VUC Vestsjælland Syd
333350 Slagelse Produktionsskole
333375 AOF Daghøjskolen, Slagelse
333376 Slagelse LOF Daghøjskole
333377 Slagelse FOF Daghøjskole
333401 Selandia -CEU
333402 Selandia - CEU
333403 Slagelse Maskinistskole
333404 UCSJ, Campus Slagelse (Ingemannsvej 17)
333405 UCSJ, Campus Slagelse (Ingemannsvej 35)
333406 Vestsjællands Handelshøjskolecenter
333407 Skolen for Social- og Sundhedsudd.,Slagelse
333409 Selandia - CEU
333901 Trelleborgskolen
333902 Hellig Anders Skolen
335001 Alsted-Fjenneslev Skole
335002 Frederiksberg Skole
335003 Pedersborg Skole
335004 Slaglille-Bjernede Skole
335005 Sorø Borgerskole
335006 Sorø Privatskole
335007 Sorø Lilleskole
335008 Sorø Akademis Skole
335009 Sorø Akademis Skole
335010 Sorø Børneuniversitet
335011 Familieinstitutionen Topshøj
335210 Ung Sorø
335300 Sorø Gymnastikefterskole
335301 Ankerhus Husholdningsskole
335302 Sorø Husholdningsskole
335401 UCSJ, Campus Slagelse (Sorø)
336000 Stevns Kommune
336001 Mindehøjskolen
337004 Stenlille Skole
337005 Stenmagle Skole
339003 Kundby Skole
339004 Svinninge Skole
339005 Gislinge Skole
339006 Privatskolen Ll. Stokkebjerg
339007 Dag- og Kostskolen
339008 Lille Stokkebjergs skoleafdeling
339300 Hjembæk Efterskole
339350 Nordvestsjællands Produktionsskole
339375 Hjembæk Daghøjskole
340000 Sorø Kommune
340001 Kilden Topshøj
340002 Egholt
340404 Leisure Management
341002 Jyderup Kommuneskole
341003 Kildebjergskolen
341004 Knabstrup Skole
341006 Jyderup Realskole
341007 Jyderup Privatskole
341030 Søbæk Skole
341031 Ibs Mølle
341033 Opholdsstedet Bennebovej
341038 Skolen På Bryggervænget
341300 Efterskolen Smededal
341301 Holmstrup Efterskole
343001 Egebjerg Skole
343002 Højby Skole
343004 Nr. Asmindrup Skole - og Videnscenter
343005 Odden Skole
343007 Vig Skole
343008 Gudmindrup Friskole
343009 Den Frie Skole
343010 Heldagsskolen Yderby
343300 Ulstrup Efterskole
343301 Den Rytmiske Højskole
343302 Odsherreds Idrætshøjskole
343303 Idrætsefterskolen Klintsøgaard
345002 Stestrup Skole
345003 Store Merløse Centralskole
345004 Tølløse Skole
345005 Ugerløse Skole
345006 Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skole
345007 Sejergaardsskolen
345008 Baptisternes Realkursus
345009 Freja Skolen-Rudolf Steiner Skolen på Midtsj.
345010 Skolen på Specialinstitution Tølløse
345210 Tølløse Komm. Ungd.Skole
345300 Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Eftsk
345302 Havebrugshøjskolen Vilvorde
345303 Sejergaardsskolen, Grund- og Efterskole
345304 Tølløse Slots Efterskole
345350 Produktionsskolen Maglehøj
345901 Børnespecialcenter 1, Skole- Behandlingshjemmet U
350000 Lejre Kommune
350001 Specialskolen Bramsnæsvig
351001 Fakse Skole
351002 Hylleholt Skole
351003 Karise Skole
351005 Spjellerup-Smerup Skole
351007 Rolloskolen
351008 Rolloskolen
351010 Karise Ungdomshus
351210 Fakse Ungdomsskole
351247 VUC Storstrøm - Fakse
351300 Efterskolen Waldemarsbo
351301 Faxehus Efterskole
351302 Roholte Efterskole
351303 Lindersvold Efterskole
351304 Sydsjællands Husholdningsskole
351305 Den Rejsende Højskole på Sydsjælland
351306 Karise Efterskole
351903 Koralskolen
353002 Hammer Sogneskole
353003 Korskildeskolen
353005 Mogenstrupskolen
353006 Fladså Privatskole
353007 Tappernøje Dagskole
353008 Dagbehandlingstilbuddet Bonderuphus
353009 Marjatta Skolehjem
353010 Egemoseskolen
353300 Brøderup Ungdomsskole
355003 Søndre Skole, Holeby
357001 Lundebakkeskolen
357002 Holmegaardskolen
357003 Toksværd Skole
357004 Næstved Lille Skole
357005 Holmegaard Heldagsskole
359001 Halsted-Avnede Centralskole
359003 Nordvestskolen, Søllested afdeling
359004 Nordvestskolen, Gurreby afdeling
359005 Krumsø Fri- og Kostskole
359006 Reventlow Lilleskole
359301 Pederstrup Efterskole
359302 Halstedhus Efterskole
360000 Lolland Kommune
360001 Stokkemarkehus
360210 Lolland Ungdomsskole
360300 Vesterborg Efterskole
361003 Langebækskolen
361005 Friskolen Øster Egesborg
361300 Efterskolen Østergård
363003 Maribo Borgerskole
363005 Blæsenborgskolen
363006 Margretheskolen
363008 Maribo Skole Østofte
363009 Sankt Birgitta Skole
363010 Maribo Gymnasium
363011 Midtlollands Friskole
363012 Maribo Byskole
363013 Stokkemarke Friskole
363375 Daghøjskolen Lolland-Falster
363401 CELF Maribo
363402 Maribo Handelsskole
365002 Fanefjordskolen
365003 Gammelsøskolen
365004 Hjertebjergskolen
365007 Stege Skole
365008 Bogø Kostskole
365009 Observationsskolen Søvang
365011 Stege Skole
365012 Møn Friskole
365014 Fællesskabet Fanefjord Fond, Heldagssk. Tjørnen
365300 Teaterhøjskolen Rødkilde
365302 Idrætsefterskolen Grønsund
365350 Møn Produktionsskole
365401 Stege Handelsskole
367001 Fjordskolen - Byskoleafdelingen
367002 Fjordskolen, Madeskovafdelingen
367003 Møllemarkskolen
367004 Skolen i Vesterborg
367005 Nordvestskolen, Stormark afdeling
367006 Privatskolen Nakskov
367007 Stenoskolen
367008 Nakskov Gymnasium og HF
367009 Vestlollands Friskole
367210 Nakskov Kommunale Ungdomsskole
367375 Nakskov AOF Daghøjskole
367401 EUC Lolland
367402 CELF Nakskov
367403 Nakskov Maskinistskole
367404 CELF, Maribo
367901 Skolen på Skandsen
369001 Byskolen
369002 Fjordskolen
369004 Fjordskolen, Thorsensvej
369005 SUNDskolen
369006 Tingsted Skole
369007 Toreby Skole
369008 Østre Skole
369009 Lindeskovskolen
369010 Nykøbing F Realskole
369011 Sct. Joseph Søstrenes Skole
369012 Falsters Forberedelseskursus
369013 Nykøbing Katedralskole
369018 Nordbyskolen
369210 Guldborgsund Ungdomsskole
369247 VUC Storstrøm - Nykøbing F.
369248 VUC Storstrøm
369300 Design Skolen Nykøbing F
369350 MultiCenter Syd
369401 CEUS
369402 CELF, Nykøbing F, Merkantil afd.
369404 UCSJ, Campus Storstrøm (Nykøbing F.)
369405 UC Sjælland, Campus Næstved (Nykøbing F)
369406 Handelshøjskolecentret, CVU
369407 Beskæftigelsesvejlederskolen i Nykøbing F
369408 Seminariet for Formgivning
369409 SOSU Nykøbing F.
369410 CELF, Nykøbing F, Teknisk afd.
369411 Den sociale Højskole i Odense Afdeling i Nykøbing
370000 Næstved Kommune
370001 Friskolen af 2008
370002 Sydbyskolen
370003 Fladsåskolen
370004 Capionskolen
370005 Susålandets Skole
370401 Fysioterapeutuddannelsen i Næstved
370403 UCSJ, Campus Næstved
371001 Brydebjergskolen
371002 Kettinge Skole
371004 Nysted Skole
371005 Krumsø Fri- og Kostskole
371006 Kettinge Friskole
371300 Nysted Efterskole
373001 Hyllinge Skole
373002 Kalbyrisskolen
373003 Karrebæk Skole
373004 Kildemarkskolen
373005 Lille Næstved Skole
373006 Lindebjergskolen
373007 Margretheskolen
373009 Ny Holsted Skole
373011 Rønnebæk Skole
373012 Sct Jørgens Skole
373013 Ll. Næstved Skole
373017 Sydbyskolen
373018 Vor Frue Skole
373019 Herlufsholm Skole og Gods
373020 Næstved Gymnasium og HF
373022 Uglebroskolen
373024 Herlufsholm Kostskole
373025 Videnscenter for Specialpædagogik
373026 Heldagsskolen Vallensved
373028 10'eren
373029 Holsted Skole
373030 Næstved Fri Skole
373031 Kildeskolen Næstved
373032 Gedebjerg Skole
373033 Opholdsstedet Rønnebæk
373034 Behandlingshjemmet Elvergården
373211 Næstved Komm. Ungdomsskole
373300 Svenstrup Efterskole
373401 EUC Sjælland
373402 ZBC, Handelsskolen Sjælland Syd
373403 SOSU Sjælland Næstved
373404 EUC Sjælland
373406 Ergoterapeutuddannelsen i Næstved
373407 Sygeplejerskeuddannelsen i Næstved
373408 EUC Sjælland, Næstved
373409 ZBC Næstved
373412 Bioanalytikeruddannelsen i Næstved
373901 Skolen på Rosenhøj
373903 Kobberbroskolen
375001 Nr Alslev Skole
375002 Kippinge Centralskole
375003 Nr Vedby Centralskole
375004 Eskilstrup Skole
375005 Skovby Friskole
375006 Friskolen i Guldborgsund
375300 Gunslevholm Idrætsefterskole
375301 Sofie Rifbjerg Efterskole i Øster Kippinge
376000 Guldborgsund Kommune
376001 Ellekildeskolen
376002 Mobilux
376004 Guldborgsund Privatskole
376005 Ungdomscentret Gjeddesgaard-Falster
376401 Socialrådgiveruddannelsen i Nykøbing F
376402 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falst
377001 Afdeling Abildhøj
377003 Afdeling Bårse
377005 Klosternakkeskolen
377006 Observationsskolen Bøgestrøm Skole
377007 Skolen ved Casablanca
377008 Christinelunds Interne skole
379002 Nordvestskolen, Fejø afdeling
379004 Nordvestskolen, Ravnsborg afdeling
379008 Horslunde Realskole
381001 Dannelunde Skole
381003 Vestenskov Skole
381004 Vestlollands Friskole
383002 Søndre Skole, Rødby
383003 Søndre Skole, Rødbyhavn
383300 Bindernæs Efterskole
383901 Digeskolen
385001 Bavneskolen
385003 Møllevangsskolen
385004 Druestrup Friskole
387002 Guldborgland Skole
387003 Rørbæk Skole
387005 Sakskøbing Skole
387350 Produktionsskolen Ø-Frugt
389001 Ellehøjskolen
389007 Store-Heddinge Skole
389008 Store Heddinge Skole (Boestofte & Erikstrup)
389009 Stevns Friskole
389010 Stevnsfortet
389210 Stevns Ungdomsskole
389300 Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole
389350 Produktionsskolen Sigerslev
390000 Vordingborg Kommune
390001 Dagskolen Startskuddet
390003 Vordingborg Centret, Kalvehave
391001 Horbelev Skole
391002 Møllebakkeskolen
391003 Stubbekøbing Skole
391005 Guldborgsundskolen
391006 Horbelev Friskole
391300 Næsgaard Efterskole
391301 CELF, Nyk F, Landbrugsafdeling
391302 Stubbekøbing Efterskole
391901 Grønsundskolen
393001 Glumsø Skole
393002 Herlufmagle Skole
393003 Susåskolen
393004 Tybjerg Skole
395001 Krogløvskolen
395002 Sydfalster Skole
395003 Østersøskolen
395004 Falsters Lilleskole
395006 Friskolen Østersøen
397001 Kastrup Skole
397002 Marienberg Skole
397003 Masnedsund Skole
397004 Svend Gønge-Skolen
397006 Vintersbølle Skole
397007 Ørslev Skole
397008 Iselingeskolen
397009 Vordingborg Gymnasium & HF
397010 Rudolf Steiner skolen i Vordingborg
397012 Kastaniegården
397013 Egemosegård
397014 Sværdborg Friskole
397015 10. Klasse Centret
397210 Vordingborg Ungdomsskole
397300 Vordingborgskolen
397301 Sydsjællands Landbrugsskole
397302 Vordingborg EF-Efterskole
397303 Lundby Efterskole
397401 ZBC Vordingborg
397402 UCSJ, Campus Storstrøm (Vordingborg)
397403 Amtshospitalet i Vordingborg
400000 Bornholms Regionskommune
400001 Kongeskærskolen
400004 Østerlars-Gudhjem Skole
400005 Hans Rømer Skolen, Afdeling Mosaik
400006 Friskolen Østerlars
400008 Dybdalskolen
400009 Skole Nord, afdeling Hasle
400010 Skole Nord, afdeling Klemensker
400013 Paradisbakkeskolen, Bodilsker afdeling
400014 Paradisbakkeskolen, Nexø afd.
400016 Paradisbakkeskolen, Svaneke afdeling
400018 Rønneskolen, afdeling Søndermark
400019 Rønneskolen, afdeling Østre
400020 Rønneskolen, afdeling Åvang
400021 Rønne Privatskole
400022 Bornholms Gymnasium
400024 Peterskolen, Rønne Kristne Friskole
400028 Bornholms Heldagsskole
400031 Hans Rømer Skolen, afdeling Vestermarie
400032 Hans Rømer Skolen, Afdeling Aaker
400033 Aakirkeby Skole
400034 Davidskolen
400036 10. Klasse-Center Bornholm
400037 Bornholms Frie Idrætsskole
400038 Sydbornholms Privatskole
400213 Bornholms Ungdomsskole, afd. Rønne
400247 VUC Bornholm
400300 Dueodde Efterskole
400301 Bornholms Efterskole
400302 Bornholms Højskole
400325 Det Frie Projekt og Kulturhus på Bornholm
400350 BornPro, Bornholms Produktionsskole
400401 Bornholms Erhvervsskole
400402 Bornholms Erhvervsskole
400404 Rønne Skipperskole
400405 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
400408 Campus Bornholm
400409 Pædagoguddannelsen Bornholm - UCC
400412 Kunstakademiets Designskole, Bornholm
400415 Læreruddannelsen Bornholm - UCC
400901 Skolen i Rø
400902 Kildebakken
410000 Middelfart Kommune
410001 Den interne skole Damkjærgård
410002 Natur- og Helhedsskolen Billesbølle
410300 Den Rytmiske Efterskole i Baaring
411000 Christiansø
411001 Christiansø Skole
420000 Assens Kommune
420001 Storskoven
420002 Den Stråtækte, Fonden Hjørnegården
420100 Assens Ungdomsskole, hovedafd. i Glamsbjerg
421001 Borgerskolen, Assens
421003 Ebberup Skole
421005 Salbrovadskolen
421007 Strandmølleskolen
421009 Assensskolen
421210 Assens Ungdomsskole
421301 Assens Efterskole
421302 Højskolen på Helnæs
421401 Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium
421901 Pilehaveskolen
423001 Bogense Skole
423002 Klinteskolen
423003 Kongslundskolen
423005 Nordfyns Friskole
423006 Bogense Friskole
423210 Bogense Komm. Ungdomsskole
423300 Bogense Efterskole
423301 Nordfyns Husholdningsskole
423302 Den Rejsende Højskole i Bogense
425001 Allested-Vejle Skole
425003 Pontoppidanskolen
425005 Broby Fri- og Efterskole
425006 Freinetskolen ved Odense
425007 Nordskolerne
425008 Sydskolerne
425210 Broby Kommunale Ungdomsskole
425300 Broby Fri- og Efterskole
427002 Kirkeby Skole
427004 Bymarkskolen, Ollerup
427005 Stenstrup Skole
427007 Vester Skerninge Skole
427008 Egebjerg Friskole
427009 Ollerup Friskole
427010 Vester Skerninge Friskole
427012 Ungdomsinstitutionen Egely, afd. Bobjerg Skovgård
427013 Kastaniely
427210 Egebjerg Ungdomsskole
427300 Gymnastikhøjskolen i Ollerup
427301 Ollerup Efterskole, Sang og Musik
427302 Idrætsefterskolen Ulbølle
427401 Ollerup Håndværkerskole
427402 Den Frie Lærerskole
429001 Brenderup Skole
429002 Ejby Skole
429003 Fjelsted Harndrup Skole
429004 Gelsted Skole
429005 Tanderup Skole
429006 Brenderup og Omegns Realskole
429210 Ejby Komm. Ungdomsskole
429300 Brenderup Folkehøjskole
429375 Vestfyns Daghøjskole
430000 Faaborg-Midtfyn Kommune
430001 Behandlingsstedet Holbrogaard
430004 Asgaard-Sødinge opholdssted
430210 Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole
430300 Ryslinge Efterskole
431002 Brahetrolleborg Skole
431003 Fåborg Byskole
431004 Horne Skole
431007 Faaborg Sundskole
431008 Svanninge Skole
431009 Bøgebjergskolen
431011 Enghaveskolen Fåborgegnens Friskole
431012 Toftegårdsskolen
431013 Faaborg Gymnasium
431014 Haastrup Friskole
431015 Aastrup Skole
431016 Base Camp
431017 Småskolen ved Nakkebølle Fjord
431018 Haagerup Gl. Skole
431019 Opholdsstedet Munkegården
431212 Faaborg Ungdomsskole
431300 Bernstorffsminde Efterskole
431301 Spejderskolen - Korinth Efterskole
431302 Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth
431304 Faaborgegnens Efterskole
431350 Faaborg-Midtfyn Produktionsskole
431377 Fåborg Erhvervsdaghøjskole
431401 Fåborg-Ringe Handelsskole
433001 Brahesholmskolen
433002 Flemløse Skole
433003 Glamsbjergskolen
433004 Gummerup Skole
433005 Glamsbjerg Fri-og Efterskole
433006 Vestfyns Gymnasium
433007 Heldagsskolen Fleemløse
433008 Køng Idrætsfriskole
433210 Assens Ungdomsskole, Glamsbjerg Afd.
433300 Glamsbjerg Fri- og Efterskole
433301 Køng Folke-og Idrætshøjskole
433302 Sydvestfyns Efterskole
433303 Glamsdalens Idrætsefterskole
435001 Gudbjerg Skole
435002 Gudme Skole
435003 Hesselager Skole
435004 Sct Michaels Skole
435005 Gudme Friskole
435006 Oure Friskole
435007 Oure Idrætsgymnasium
435300 Vejstrup Efterskole
435301 Skolerne i Oure - Sport & Performance
435302 Skolerne i Oure - Sport & Performance
437001 Dreslette Skole
437002 Hårby Skole
437004 Friskolen i Jordløse
437300 Haarby Efterskole
439001 Hindsholmskolen
439003 Kerteminde Skole
439005 Mesinge Skole
439006 Nymarksskolen
439007 Kertemindeegnens Friskole
439008 Rynkeby Friskole
439009 Fjordvangskolen
439010 Englegårdskolen
439210 Kerteminde Kommunale Ungdomsskole
439300 Kerteminde Efterskole
439301 Den Danske Husflidshøjskole
439350 ØstFyns Produktionsskole
439401 Seminariet for kunst og håndværk
440000 Kerteminde Kommune
441002 Langeskov Skole
441003 Marslev Skole og Børnehus
443002 Marstal Skole
443210 Ærø Ungdomsskole
443300 Marstal Efterskole
443301 Østersøens Idrætsefterskole
443401 Marstal Navigationsskole
445001 Aulby Skole
445002 Hyllehøjskolen
445003 Strib Skole
445004 Vestre Skole
445005 Østre Skole
445007 Middelfart Gymnasium og HF-Kursus
445008 Lillebæltskolen
445009 Middelfart Friskole
445010 Fænøsund Friskole
445011 Heldagsskolen Vejlby Skole
445012 Heldagsskolen Lærkeskolen
445210 Middelfart Ungdomsskole
445300 Brogården
445302 Billeshave Efterskole
445303 Strib Idrætsefterskole
445350 Middelfart Produktionsskole
445401 Middelfart Sygehus Psykiatrisk afd.
445402 Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart
445901 Skrillingeskolen
447001 Mølkærskolen
447002 Troelskærskolen
447004 Skolen ved Noret
449001 Aunslev Skole
449002 Birkhovedskolen
449003 Nørrevold Skole
449004 Vestervold Skole
449005 Vindinge Skole
449006 Skovparkskolen
449007 Danehofskolen
449008 Nyborg Private Realskole
449009 Nyborg Friskole
449010 Nyborg Gymnasium
449011 Nyborg Heldagsskole
449012 Behandlingshjemmet Sølyst
449210 Nyborg Kommunale Ungdomsskole
449300 Efterskolen ved Nyborg
449375 Nyborg AOF Daghøjskole
449401 TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde)
449402 Nyborg Søfartsskole
449902 Specialskolen Storebælt
449903 Rævebakkeskolen
449904 Nyborg Ungdomsskole, CSV
450000 Nyborg Kommune
450001 Novus Vita
451001 Båring Skole
451002 Nørre Aaby Skole
451003 Nørre Aaby Realskole
451210 Nørre Åby Ungdomsskole
451300 Nørre Aaby Efterskole
451301 Vesterdal Efterskole
451302 Båring Højskole
451303 Viby Efterskole
451304 Eisbjerghus Efterskole
451325 Nørre Åby Ungdomsskole Fri U.Udd.
451901 Udby Behandlingshjem
461000 Odense Kommune
461001 Agedrup Skole
461002 Bolbro Skole
461003 Dalumskolen
461004 Ejbyskolen
461007 Hjalleseskolen
461008 Hunderupskolen
461009 Højby Skole
461010 Højmeskolen
461011 Højstrupskolen
461012 Korsløkkeskolen
461013 Korup Skole
461014 Ejerslykkeskolen
461015 Kroggårdsskolen
461016 Lumby Skole
461017 Munkebjergskolen
461018 Næsby Skole
461019 Provstegårdskolen
461020 Paarup Skole
461021 Rasmus Rask-Skolen
461022 Risingskolen
461023 Sanderumskolen
461024 Sct Hans Skole
461025 Seden Skole
461026 Skt Klemensskolen
461028 Spurvelundskolen
461029 Stige Skole
461030 Tarup Skole
461031 Tingkærskolen
461032 Tingløkkeskolen
461034 Ubberud Skole
461035 Vestre Skole
461036 Østre Skole
461037 Åløkkeskolen
461038 Rosengårdskolen
461039 Abildgårdskolen
461040 Giersings Realskole
461041 Højby Friskole
461042 Henriette Hørlucks Skole
461043 Marie Jørgensens Skole
461044 Odense Friskole
461045 Sct. Albani Skole
461046 Stige Friskole
461047 Ådalskolen
461048 Fyns HF-Kursus
461049 Odense Studenterkursus
461050 Odense Katedralskole
461051 Sct. Knuds Gymnasium
461052 Mulernes Legatskole
461053 Kratholmskolen
461054 Rudolf Steiner-Skolen i Odense
461056 Kursus af 1878
461057 Klostermarkskolen
461058 Humlehaveskolen
461059 Bellingeskolen
461060 Søhusskolen
461061 Tornbjerg Gymnasium
461064 Holluf Pile Skole
461065 Blangstedgårdskolen
461068 Lilleskolen i Odense
461070 Al-Salahiyah Skolen
461074 Ungdomshjemmet Seden Enggård
461075 H. C. Andersen Skolen
461076 Nørrebjergskolen
461077 Tornbjerg Skole
461078 Det Kongelige Teaters Balletskole I Odense
461079 Friskolen City Odense
461080 Mentiqa-Odense - skolen for børn med særlige foru
461099 Jernbanegades Skole
461100 Synsrådgivningen i Fyns Amt
461101 Bækholmskolen
461103 Åhusets interne skole
461106 Opholdsstedet Atlas
461107 Krakagården
461109 Al-Salam Skolen
461211 Dalum Ungdomsskole
461213 Korsløkke Ungdomsskole
461215 Tarup Ungdomsskole
461216 Rising Ungdomsskole
461217 Sanderum-Bellinge Ungdomsskole
461218 Rosengård Ungdomsskole
461247 HF & VUC FYN Odense
461248 HF & VUC FYN
461300 Odense Fagskole
461301 Dalum Landbrugsskole
461302 Gartnerskolen Søhus
461303 TietgenSkolen (TKC Rugårdsvej)
461305 Kold college
461306 Rågelund Efterskole
461307 Dalum Landbrugsskole
461350 Elsesminde, Odense Produktionsskole
461375 Byhøjskolen i Odense
461376 Odense Daghøjskole
461377 Kursuscenter SIKO
461380 Den ny Daghøjskole
461401 Odense Tekniske Skole
461402 TietgenSkolen (ELM)
461403 Odense Maskinmesterskole
461404 Pædagoguddannelsen i Odense S
461405 Pædagoguddannelsen i Odense V
461406 Omsorgsseminariet i Odense
461407 Ergoterapeutuddannelsen i Odense
461408 PH Lillebælt UC, Radiografuddannelsen
461409 Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
461410 Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum - CVU
461411 Tietgenskolen Handelshøjsk.Afd. i Odense (Kbh)
461412 PH Lillebælt UC, Socialrådgiver - Adm. bachelor
461413 Læreruddannelsen på Fyn
461414 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole
461415 TietgenSkolen
461416 Syddansk Universitet, Odense
461417 TietgenSkolen (KVU NØR)
461418 Sygehjælperskolen, Odense Sygehus, Fyns Amt.
461419 Skuespillerskolen i Odense
461420 AMU-Fyn
461422 Tietgenskolen
461423 Plejehjemsassistentskolen i Odense
461424 Odense Håndarbejdsseminarium
461425 Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense
461428 Det Fynske Kunstakademi
461435 TietgenSkolen (KVU NON)
461436 TietgenSkolen (TKC)
461441 Fysioterapeutuddannelsen i Odense
461443 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Risingvej
461444 Syddansk Erhvervsskole - Petersmindevej 1 F
461446 Syddansk Erhvervsskole - Munkebjergvej 130
461448 Den Sociale Højskole i Odense
461452 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle
461453 Erhvervsakademiet Lillebælt, Munke Mose Allé 9
461454 Erhvervsakademiet Lillebælt, Nonnebakken 9
461455 Erhvervsakademiet Lillebælt, Landbrugsvej 55
461456 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48
461457 Syddansk Erhvervsskole - Petersmindevej 1 A
461458 Syddansk Erhvervsskole, Vejle Tekniske Gymnasium
461459 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Boulevarden
461460 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 19
461901 Enghaveskolen
461902 CSV Odense - Vestfyn - Brangstrup
471004 Horsebækskolen
471005 Krogsbølle Skole
471008 Otterup Skole
471009 Skovløkkeskolen
471010 Løkkemarkskolen
471011 Otterup Realskole
471012 Nordvestskolen
471013 Ungdomsinstitutionen Egely - afd. Pugholmgård
471210 Nordfyns Ungdomsskole
471300 Nislevgård Efterskole
471301 Klintebjerg Efterskole
471302 Efterskolen Flyvesandet
471350 Otterup Produktionshøjskole
471901 Klintebjerg Skolehjem
471902 Egeby Skolehjem
473001 Espe Skole
473004 Rubjerglundskolen
473006 Guldhøjskolen
473007 Søllinge Skole
473009 Tingagerskolen
473010 Heden-Vantinge Skole
473011 Hjemly Friskole
473012 Nordskovens Friskole
473013 Ringe Friskole
473014 Ringe Kost- og Realskole
473015 Rudme Friskole
473016 Sødinge Friskole
473017 Søllinge Friskole
473018 Midtfyns Gymnasium
473020 Nordagerskolen
473021 Møllebakken
473022 Krarup Friskole, Reventlowskolen
473210 Ringe Komm. Ungdomsskole
473300 Hjemly Fri- og Idrætsefterskole
473301 Ringe Fri- og Efterskole
475001 Longelse Skole
475002 Rudkøbing Skole
475004 Kassebølle Friskole
475005 Skrøbelev Skole
475006 Vesterby Mark Naturskole
475007 Spangeskolen
475300 Humble Efterskole
475301 Langelands Efterskole
475302 Øhavets Efterskole
477001 Tre Ege Skolen
477002 Kværndrup Skole
477003 Ryslinge Sogneskole
477004 Gislev Friskole
477005 Ryslinge Friskole
477006 Trunderup Friskole
477007 Gl. Højgaard
477008 Værkstedets Skole
477210 Ryslinge Komm. Ungdomsskole
479000 Svendborg Kommune
479001 Lundby Skole
479002 Sundhøjskolen
479003 Byskolen
479007 Nordre Skole
479008 Rantzausminde Skole
479009 Thurø Skole
479010 Tved Skole
479011 Vestre Skole
479012 Østre Skole
479013 Haahrs Skole
479014 Ida Holsts Skole
479015 Skårup Skole
479016 Øster Åby Friskole
479017 Svendborg Gymnasium og HF
479019 Hømarkskolen
479020 Svendborg Friskole
479021 Juulgården
479022 Gl.Nyby Heldagsskole
479024 Kernen
479025 Socialpædagogisk opholdssted Eggertshus
479027 Socialpædagogisk opholdssted Silvermoon Fonden
479029 Centerafdelingen for tale og sprog
479030 Centerafdelingen Sundhøjskolen
479031 Om Tanken
479032 Det socialpædagogiske opholdssted Lakkenborg
479210 Svendborg Komm. Ungdomsskole
479300 Rantzausminde Efterskole
479301 Skårup Husholdnings- Håndarbejds- og Sundhedssk.
479302 Højskolen i Svendborg Den Røde Højskole
479350 Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole
479375 AOF Svendborg Daghøjskole
479376 Daghøjskolen Svendborg Kunstskole
479401 Svendborg Erhvervsskole
479402 Svendborg Erhvervsskole
479403 Svendborg Søfartsskole
479404 Kogtved Søfartsskole
479405 Procesteknisk Institut Svendborg International Ma
479406 Svendborg International Maritime Academy, SIMAC
479407 Beskæftigelsesvejlederskolen i Svendborg
479408 Professionshøjskolen Lillebælt, Sygeplejerskeudd.
479409 Skårup Seminarium
479411 Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg
479412 SIMAC
479413 Svendborg Erhvervsskole
479414 Svendborg International Maritime Academi, SIMAC
479901 Byhaveskolen
480000 Nordfyns Kommune
480001 Heldagsskolen
481001 Humble Skole
481002 Magleby Centralskole
481004 Humble Efterskoles Realafdeling
481300 Sydlangelands Maritime Efterskole
481301 Langelands Kunsthøjskole
481302 Musikefterskolen i Humble
481303 Magleby Fri- og Efterskole
482000 Langeland Kommune
482001 Magleby Fri- og Efterskole
482002 Ørstedskolen
483001 Hårslev skole
483002 Havrehedskolen
483003 Særslev Skole
483004 Søndersøskolen
483005 Skamby Skole
483006 Veflinge Skole
483008 Nordfyns Gymnasium
483009 Skamby Friskole
483300 Nordfyns Efterskole
483350 Søndersø Produktionshøjskole
485001 Brylle Skole
485003 Tallerupskolen
485004 Tommerup Skole
485005 Verninge Skole
485006 Stærmose Lille Skole
485007 Helenegården
485210 Assens Ungdomsskole, Tommerup afd.
485301 Tommerup Efterskole
485302 Vestfyns Efterskole
487002 Nordskolen
487003 Snøde Centralskole
487004 Tullebølle Skole
487005 Socialpædagogisk opholdssted Silvermoon Fonden
489001 Langtved Skole
489002 Vibeskolen
489003 Skellerup Skole
491003 Skalbjerg Skole
491004 Skallebølle Skole
491005 Vissenbjerg Skole
491006 Behandlingsstedet Bjerget
491210 Assens Ungdomsskole - Vissenbjerg afd.
491300 Andebølle Ungdomshøjskole
491350 Fugleviglund Produktionshøjskole
492000 Ærø Kommune
492001 Ærø Friskole
493001 Rise Skole
493002 Ærø Landsbyskole
493003 Ærøskøbing Skole
493300 Ærø Højskole
493301 Kunsthøjskolen på Ærø, Vester Møllegaard
493302 Ærø Efterskole
495001 Frørup Skole
495002 Herrested Skole
495003 Juulskovskolen
495005 4kløverskolen
495006 Refsvindinge Friskole
495007 Svindinge Friskole
495210 Ørbæk Kommunes Ungdomsskole
497001 Broskolen
497002 Carl Nielsen-Skolen
497004 Rolfsted Skole
497005 Ferritslev Friskole
497006 Nr Lyndelse Friskole
497007 Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole
497008 Det Socialpædagogiske Opholdssted Æblegården
497210 Årslev Kommunale Ungdomsskole
497300 Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole
499004 Aarupskolen
499005 Frøbjerg-Orte Friskole
499006 Egely, afd. Stavnbogård
501001 Augustenborg Skole
501002 Fryndesholm skole
501003 Midtals Friskole
501005 Alrunen
501300 Danebod Højskole
501301 Efterskolen Strand på Danebod
501401 Augustenborg Sygehus
503001 Bov Skole
503002 Frøslev-Padborg Skole
503003 Holbøl Skole
503004 Kollund Skole
503005 Kruså Skole
503006 Deutsche Schule Pattburg
503300 Rønshoved Højskole
503301 Frøslevlejrens Efterskole
503350 Profilen - Bov Produktionshøjskole
503401 Padborg Handelsskole
505001 Ballum Skole
505002 Bredebro Filialskole
505005 Visby Skole
505210 Tønder Ungdomsskole, Højer afdeling
507001 Broager Skole
507002 Egernsund Skole
507210 Broagerlands Ungdomsskole
507301 Adventure Efterskolen Sønderjylland Skelde
509002 Christiansfeld Skole
509003 Fjelstrup Skole
509006 Stepping Skole
509007 Taps Skole
509008 Tyrstrup Skole
509009 Sjølund-Hejls Skole
509010 Christiansfeld Kost-og Realskole
509011 Aller Friskole
509012 Skolen på Tagkærgaard
509013 Christiansfeld Skole
509300 Design- & Idrætsefterskolen Skamling
510000 Haderslev Kommune
510001 Sydkorset
510002 Gildmarhus
510006 Simmersted Friskole
510402 Uddannelsen i grafisk kommunikation i Haderslev
510404 Medie og Sonokommunikation i Haderslev
510405 Erhvervssprog og it-baseret markedskom. Haderslev
511001 Arnum Skole
511003 Gram Skole
511005 Fole Friskole
511300 Gram Efterskole
511402 Plejehjemsassistentskolen i Gram
511403 Skolen for Social- og Sundhedsuddannelserne
513002 Gråsten Skole
513003 Kværs Skole
513004 Rinkenæs Skole
513005 Førde-Schule Gravenstein
513006 Adsbøl Kristne Friskole
513008 Gråsten Friskole
513300 Rinkenæs Efterskole
513301 Gråsten Landbrugsskole
513901 Rønshoved Skolehjem
515001 Halk Skole
515002 Hertug Hans Skole
515003 Fællesskolen Hoptrup
515004 Hjortebroskolen
515005 Marstrup Skole
515007 Sct. Severin Skole
515008 Starup Skole
515010 Vilstrup Skole
515011 Vonsbæk Skole
515012 Øsby Skole
515014 Haderslev Realskole
515015 Deutsche Schule Hadersleben
515016 Seminarieskolen
515017 Haderslev Katedralskole
515018 Haderslev Kristne Friskole
515019 Favrdalskolen
515020 Dannevirke Kostskole
515021 10. ved Kløften
515022 Dannevirkeskolen
515024 Heldagsskolen Moltrup
515026 Helsehjemmet Behandlingsinstitution
515027 Dragen
515028 Kvistrup gamle skole
515029 Den Interne Skole
515210 Haderslev Ungdomsskole
515300 Hoptrup Højskole
515302 Hoptrup Efterskole
515375 Haderslev DOF Daghøjskole
515401 EUC Syd
515402 Haderslev Handelsskole
515403 Læreruddannelsen i Haderslev
515405 Pædagoguddannelsen i Haderslev
515408 Ernæring og sundhedsuddannelsen i Haderslev
515901 Skolen ved Stadion
517001 Filial Digeskolen
517004 Deutsche Schule Hoyer
517300 Højer Efterskole
517401 Design Seminariet
519002 Felsted Centralskole
519003 Kliplev Skole
519005 Varnæs Skole
519006 Deutsche Privatschule Feldstedt
519007 Sønderjyllands Internationale Skole
519008 Søgård Friskole
519300 Sundeved Efterskole
521001 Bedsted Skole
521003 Distriktsskolen
521004 Nr. Løgum Centralskole
521005 Øster Højst Filialskole
521006 Deutsche Schule Lügumkloster
521008 Deutsche Schule Osterhoist
521011 Løgumkloster Friskole
521013 Det Sønderjyske Børneuniversitet
521210 Tønder Ungdomsskole, Løgumkloster afdeling
521300 Løgumkloster Efterskole
521302 Sportsefterskolen SINE
523001 Nørreskov-Skolen
523002 Havnbjerg Skole
523005 Nordborg Skole
523009 Østerlundskolen
523010 Kindercampus Lunden / Deutsche Schule
523012 Oksbøl Friskole
523013 Friskolen - Østerlund
523210 Nordborg Ungdomsskole - Ungdommens Hus
523300 Nordborg Slots Efterskole
523350 Als Produktionshøjskole
523375 Nordals Daghøjskole
525001 Agerskov Skole
525003 Bevtoft Skole
525004 Branderup Skole
525006 Toftlund Skole
525007 Agerskov Kristne Friskole
525008 Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland
525009 Høllevangskolen
525010 Kostskolen i Sønderjylland
525011 Arrild Privatskole
525300 Agerskov Ungdomsskole
525301 Den Sønderjyske Højskole for Musik og Teater
527001 Sdr Hygum Skole
527002 Jels Skole
527003 Lintrup Børnecenter
527004 Rødding Skole
527005 Skodborg Skole
527007 Øster-Lindet Skole
527008 Rødding Friskole
527009 Brændstrup Kristne Friskole
527300 Kongeådalens Efterskole
527301 Rødding Højskole
527302 Kost & Tekstilskolen
527350 Produktionsskolen Vejen
529001 Genner Skole
529002 Hellevad Skole
529003 Hjordkær Skole
529004 Hovslund Børneunivers
529005 Rødekro Skole
529006 Deutsche Schule Rothenkrug
529007 Fladhøj Skole
529300 Den Norrøne Efterskole
530000 Billund Kommune
530401 Billund Air Center A/S
531002 Døstrup Børnehus
531005 Skærbæk Kommuneskole
531006 Vodder Skole
531007 Skærbæk Realskole
531008 Brøns Rejsby Friskole
531009 Friskolen Orion
531300 Rejsby Europæiske Efterskole
531350 Vesteregnens Naturfaglige Produktionshøjskole
533001 Bakkensbro Skole
533003 Nybøl Skole
533004 Nydamskolen
533005 Eckersberg Friskole
533210 Sundeved Ungdomsskole
535001 Hørup Centralskole
535003 Lysabild Skole
535005 Lilleskolen-Als
535006 Kegnæs Friskole
535007 Tandslet Friskole
535210 Sydals Ungdomsskole
535401 Business College Syd - Mommark Handelskostskole
537001 Ahlmann-Skolen
537003 Kløvermarksskolen
537004 Sønderskov-Skolen
537005 Sct Jørgens Skole
537006 Ulkebøl Skole
537007 Dybbøl-Skolen
537008 Humlehøj-Skolen
537009 Deutsche Privatschule Sonderburg
537010 Sønderborg Statsskole
537011 Alssundgymnasiet Sønderborg
537013 Alssund Børne- og Ungdomscenter
537015 Privatskolen Als
537018 Alssundskolen
537019 Kløver-Skolen
537210 Sønderborg Kommunale Ungdomsskole
537300 Idrætshøjskolen i Sønderborg
537301 Højskolen Strand
537302 Dybbøl Efterskole
537303 Efterskolen Strand
537350 Sønderborg Produktionshøjskole
537375 Sønderborg AOF Daghøjskole
537376 LOF Alssund - SprogAkademiSyd
537401 EUC Syd
537402 Business College Syd - Sønderborg Handelsskole
537403 Sønderborg Søfartsskole
537404 Ingeniørhøjskole Syd
537405 Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg
537406 Syddansk Universitet, Sønderborg
537407 Den Sønderjyske Sygeplejeskole
537409 Skolen for Social- og Sundhedsuddannelser
537410 EUC Syd
537411 Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS
537901 Voksenskolen Sønderjylland, Sønderborg Afdeling
539001 Bolderslev Skole
539003 Bylderup Skole
539004 Ravsted Børneunivers
539006 Tinglev Skole
539009 Deutsche Schule Buhrkall
539010 Deutsche Schule Rapstedt
539012 Deutsche Schule Tingleff
539014 Bylderup-Bov Kristne Friskole
539015 Døgninstitutionen Sofiedal
539210 Tinglev Ungdomsskole
539300 Den Tyske Efterskole Tinglev
539301 Rens Ungdomsskole
539350 Tinglev Produktionshøjskole
540000 Sønderborg Kommune
540401 Karlog Air
541001 Abild Skole
541002 Jejsing Skole
541003 Filial Møgeltønder Skole
541004 Tønder Overbygningsskole
541006 Ludwig-Andresen-Schule
541007 Tønder Grundskole
541008 Tønder Gymnasium
541010 10. Vest
541210 Tønder Ungdomsskole
541247 VUC Sønderjylland - Tønder afdeling
541300 Tønder Landbrugsskole
541301 Emmerske Efterskole
541401 EUC Syd
541402 Tønder Handelsskole
541404 Tønder Statsseminarium
541901 Voksenskolen Sønderjylland, Tønder Afdeling
543001 Bregnbjergskolen
543002 Hammelev Skole
543003 Jegerup Skole
543004 Nustrup Fællesskole
543006 Over Jerstal Skole
543007 Simmersted Skole
543008 Skrydstrup Skole
543009 Sommersted Skole
543010 Vedsted Skole
543011 Povlsbjergskolen
543014 Ungdoms- og Uddannelsescenter Vojens
543300 Sommersted Efterskole
543301 Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole
545001 Brundlundskolen
545002 Løjt Kirkeby Skole
545003 Rugkobbelskolen
545004 Skolen i Nygade
545005 Stubbæk Skole
545006 Deutsche Privatschule Apenrade
545007 Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig
545008 Aabenraa Statsskole
545009 Høje Kolstrup Skole
545011 Åbenrå Friskole
545014 Fjordskolen
545016 10. klasse Aabenraa
545210 Aabenraa Ungdomsskole
545247 VUC Sønderjylland - Aabenraa afdeling
545248 VUC Sønderjylland
545300 Aabæk Efterskole
545401 EUC Syd
545402 IBC International Business College
545403 Åbenrå Maskinistskole
545404 Pædagoguddannelsen i Aabenraa
545406 Social- og Sundhedsskolen Syd
545901 Fjordskolen
550000 Tønder Kommune
550001 Branderup Friskole
550002 Toftlund Skole
550300 Højer Design Efterskole
551001 Enggårdskolen
551003 Vorbasse Skole
551004 Søndermarkskolen
553004 Lunde/Kvong Skole
553005 Outrup Skole
553007 Nørre Nebel Skole
553009 Blåbjerg Friskole
553010 Kvong Friskole
553300 Frøstruphave Efterskole
553350 Produktionsskolen Vest
555001 Blåvandshuk Skole
557001 Bakkevejens Skole
557002 Darum Skole
557003 Gørding Skole
557004 Hunderup Skole
557005 Vejrup Skole
557006 Nordre Skole
557007 Friskolen i Bramming
557008 Vestjysk - skole & opholdssted
557300 Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole
557302 Kjærgård Landbrugsskole
557303 Sydvestjyllands Efterskole
559001 Brørup Skole
559003 Lindknud Skole
559004 Nørbølling Skole
559005 Byagerskolen
559006 Kostskolen på Assersbølgård
559007 Gjerndrup Friskole
559008 Opholdsstedet Lindknud
561000 Esbjerg Kommune
561002 Bakkeskolen
561003 Boldesager Skole
561004 Bryndum Skole
561005 Danmarksgades Skole
561006 Fourfeldtskolen
561007 Gammelby Skole
561008 Gjesing Skole
561009 Grådybskolen
561010 Guldager Skole
561011 Hjerting Skole
561012 Jerne Skole
561014 Ådalskolen
561015 Præstegårdsskolen
561016 Rørkjær Skole
561018 Skads Skole
561019 Spangsbjergskolen
561020 Stormgades Skole
561021 Sædding Skole
561022 Tjæreborg Skole
561023 Vester Nebel Skole
561024 Kvaglundskolen
561025 Vestervangskolen
561026 Esbjerg Realskole
561027 Esbjerg Gymnasium og HF Kursus
561028 Rybners Gymnasium STX
561029 Esbjerg Realkursus
561030 Skt. Nikolaj Skole
561031 Esbjerg Realskoles Kursus
561033 Esbjerg Friskole
561034 Blåbjerggårdskolen
561035 Nordvangskolen
561036 Markusskolen
561039 Sønderrisskolen
561042 Vesterhavsskolen Børneafdeling
561044 Rudolf Steiner skolen i Esbjerg
561048 Skole og Familiehuset
561049 Midtpunktet
561050 Sløjfen
561051 Tråden
561054 Jerne Privatskole
561099 Vestre Skole
561100 Kommunikationscentret i Esbjerg
561210 Esbjerg Ungdomsskole
561247 VUC Vest, Esbjerg
561248 VUC Vest
561301 Bieringhus Efterskole
561375 Esbjerg AOF Daghøjskole
561376 Daghøjskolen Sydvestjylland
561401 EUC Vest
561402 Rybners HHx og HG
561403 Statens Søfartsskole
561404 Maritimt Uddannelsescenter Vest
561405 Grådyb Seminariet,Esbjerg
561406 Pædagoguddannelsen i Esbjerg
561407 Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg
561408 Aalborg Universitet Esbjerg
561409 Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg
561410 Esbjerg Seminarium
561411 Syddansk Universitet, Esbjerg
561412 Syddansk Musikkonservatorium Esbjerg
561413 AMU-Vest
561414 Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg
561415 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
561422 Amu-Center Vestjylland, Esbjerg
561424 Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg
561425 Jordemoderuddannelsen i Esbjerg
561427 Erhvervsakademi SydVest
561428 EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken )
561429 EA SydVest, Esbjerg (Spangsbjerg Møllevej)
561430 Erhvervsakademi SydVest, Sønderborg (Ørstedsgade)
561432 Bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg
561901 Vesterhavsskolen
563000 Fanø Kommune
563001 Nordby Skole
563300 Fanø Efterskole
563401 Fanø Navigationsskole
563402 Esbjerg Skipperskole
563403 Fanø Søfartsskole
565001 Filskov Skole
565002 Grindsted Nordre Skole
565003 Grindsted Søndre Skole
565004 Hejnsvig Skole
565006 Stenderup Skole
565007 Sdr Omme Skole
565009 Grindsted Vestre Skole
565010 Grindsted Privatskole
565011 Hestkær Friskole
565012 Midtjysk Realkursus
565013 Grindsted Gymnasium & HF
565014 10. Klasse Skolen
565210 Grindsted Komm. Ungdomsskole
565300 TronsøSkolen
565301 Grindsted Landbrugsskole
565350 Grindsted Produktionshøjskole
565401 Erhvervsgymnasiet Grindsted
565402 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Tårnvej
565901 Åvangsskolen
567001 Agerbæk Skole
567003 Næsbjerg Skole
567004 Egekratskolen
567005 Starup Skole
567006 Nordenskov Skole
567007 Årre Skole
567300 Øse Efterskole
569001 Føvling Skole
569002 Holsted Byskole Hjælpeskole
569003 Hovborg Skole
569004 Højmarkskolen
569007 Glejbjerg Børne- og Skolecenter
569009 Holsted Friskole
569300 Sydjysk Ungdomskostskole
571001 Farup Skole
571002 Gredstedbro Skole
571006 Jernved Skole
571008 Kongeådal Skole
571011 Spandet-Roager Skole
571014 Valdemarskolen
571015 Vadehavsskolen
571017 Vittenbergskolen
571018 Nørremarkskolen
571019 Ribe Katedralskole
571021 Vester Vedsted Friskole
571022 Riberhus Privatskole
571210 Ribe Komm. Ungdomsskole
571300 Ungdomshøjskolen ved Ribe
571350 Produktionsskolen Lustrupholm
571401 Ribe Handelsskole
571402 Læreruddannelsen i Esbjerg
571403 Psykiatrisk Hospital, Hviding
571404 AMU SYD, Ribe
571901 Sct Jørgensskolen
571902 Dagmarskolen
573000 Varde Kommune
573001 Alslev Skole
573002 Billum Skole
573003 Brorsonskolen
573004 Horne Skole
573005 Janderup Skole
573006 Lykkesgårdskolen
573008 Sct. Jacobi Skole
573009 Thorstrup Skole
573010 Varde Gymnasium
573012 Mejls-Orten-Tinghøj Friskole
573014 Hjulsøgård Ung Skole
573300 Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole
573375 Jobservice Vest, Integrationsskolen
573401 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium
573402 Handelshøjskole Syd, Varde
575000 Vejen Kommune
575001 Andst Skole
575002 Askov-Malt Skole
575003 Grønvangskolen
575004 Bække Skole
575005 Gesten Centralskole
575007 Læborg Skole
575010 Specialundervisningscentret ved Østerbyskolen
575011 Østerbyskolen
575012 Vejen Gymnasium og HF
575013 Vejen friskole
575014 Friskolen Helios
575015 Grunnetsgade Skole
575016 Stationsskolen
575210 Vejen kommunale ungdomsskole
575300 Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole
575301 Askov Højskole og Efterskole
575302 Ladelund Landbrugsskole
575304 Store Andst Efterskole
575306 Ladelund Efterskole
575307 Askov Højskole og Efterskole
575402 Vejen Handelsskole
577001 Ansager Skole
577003 Gaarde Skole
577004 Lindbjerg Skole
577005 Skovlund Skole
577007 Tistrup Skole
577008 Ølgod Skole
577010 Strellev Friskole
577011 Skolen ved Skoven
577012 Skolen ved Tippen
577300 Ølgod Efterskole
577301 Skovlund Efterskole
580000 Aabenraa Kommune
580001 Småskolen Søgårdhus
580300 Musik og Sang-Efterskolen i Uge
601001 Brædstrup Skole
601004 Nim Skole og Børnehus
601005 Sdr. Vissing Skole
601007 Voerladegård Skole
601008 Tønning-Træden Friskole
601009 Bakkelandets Friskole
601010 Heldagsskolen Stenagergård
603001 Andkær Skole
603002 Gårslev Skole
603003 Gauerslund skole
603004 Smidstrup-Skærup Skole
603005 Englystskolen
603006 Mølledamsskolen
603210 Børkop Ungdomsskole
603300 Børkop Højskole
603301 Brejning Efterskole
603902 Amtsspecialskolen for Voksne, Kellersvej
605001 Bredsten Skole
605002 Egtved Skole
605003 Vandel Skole
605004 Nørup Skole
605005 Vester Nebel Skole
605007 Ødsted Skole
605008 Øster Starup Skole
605009 Balle Friskole, Balle Musik- og Idrætsefterskole
605010 Egtved Kristne Friskole
605211 Egtved Komm. Ungdomsskole
605300 Balle Friskole, Balle Musik- og Idrætsefterskole
605301 Vandel Efterskole
605302 Ågård Efterskole
605303 Engelsholm Højskole
607000 Fredericia Kommune
607001 Bredstrup-Pjedsted Fællesskole
607002 Egumvejens Skole
607003 Erritsø Centralskole
607004 Herslev Centralskole
607005 Købmagergades Skole
607006 Skansevejens Skole
607007 Skjoldborgvejens Skole
607008 Treldevejens Skole
607009 Skærbæk Skole
607010 Taulov Skole
607011 Alléskolen
607012 Bakkeskolen
607013 Bøgeskov Skole
607015 Fredericia Realskole
607016 Markholt Olesens Realskole
607018 Sct. Knuds Skole
607019 Fredericia Gymnasium
607021 Lyng Skole
607022 Fredericia Friskole
607023 Lillebælt-Skolen
607024 Rudolf Steiner skolen i Fredericia
607027 Ryttergrøftvejens Skole
607030 10'ende
607032 Herkules
607033 Mølledamsskolen
607211 Fredericia Ungdomsskole
607247 VUC Fredericia
607300 Højskolen Snoghøj
607350 Fredericia Produktionsskole
607376 Fredericia Idrætsdaghøjskole
607401 Fredericia Tekniske Skole
607402 IBC International Business College
607403 Fredericia Maskinmesterskole
607405 EUC Lillebælt
607406 SOSU Fredericia-Horsens, Fredericia
607410 Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens
607411 Det Danske Musicalakademi
607901 Fredericiaskolen
607902 Østervoldens Skole - Specialskole
609001 Hovedgård Skole
609002 Søvind Skole
609003 Østbirk Skole
609004 Gedved Skole
609005 Vestbirk Friskole
609300 Elbæk Efterskole
609301 Vestbirk Musik- & Sportsefterskole
609401 VIA University College, HF i Gedved
609403 VIA University College - Pædagogudd. i Horsens
611002 Gadbjerg Skole
611003 Ikærskolen
611004 Givskud Centralskole
611008 Thyregod Skole
611010 Øster Nykirke Skole
611011 Hedegaard Friskole
611012 Søndermarkskolen
611013 Karlskov Friskole
611014 Elkjærskolen
611015 Give Skole
611300 Vesterlund Efterskole
611325 Give Uddannelsescenter
611375 Give Uddannelsescenter
613002 Hedensted Skole
613003 Korning Skole
613005 Løsning Skole
613006 Ølsted Skole
613007 Daugård Skole
613008 Bøgballe Friskole
613009 Vejlefjordskolens Grundskole
613010 Realkurset Ved
613011 Vejlefjordskolen
613012 Stjernevejskolen
613013 Øster Snede Skole
613210 Ungdomsskolen Hedensted
613300 Vejlefjordskolen Efterskole
613301 Kragelund Efterskole
613325 Castberggård
615000 Horsens Kommune
615001 Borgerskolen i Skolegade
615002 Dagnæsskolen
615003 Egebjergskolen
615004 Endelave Skole
615005 Hattingskolen
615006 Kildegades Skole
615007 Langmarkskolen
615008 Ryesgades Skole
615009 Søndermarkskolen
615010 Grønagerskolen
615011 Stensballeskolen
615012 Lundskolen
615013 Tordenskjoldsgades Skole
615014 Torstedskolen
615015 Bankagerskolen
615016 Hulvej Skole
615017 Sct Ibs Skole
615018 Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus
615020 Højvangskolen
615021 Horsens Gymnasium
615022 Slotsskolen
615024 Midtbyskolen
615025 Bakkeskolen
615029 Step 10
615030 Mølledamsskolen
615031 Højvangskolen, Centerklasser
615033 Sejet Skole
615200 Børn & Unge PPR
615201 UU-Region Horsens
615210 Horsens Ungdomsskole
615247 Horsens VUC
615248 Horsens HF & VUC
615300 Bygholm Landbrugsskole
615350 Horsens Udviklings- og Produktionshøjskole
615375 Horsens AOF Daghøjskole
615376 Daghøjskolen Vitus Bering
615401 Bandagistuddannelsen i Horsens - VIA UC
615402 Learnmark Horsens
615403 Fredericia Maskinmesterskole
615404 Bygningskonstruktøruddannelsen i Horsens
615406 SOSU Fredericia-Horsens, Horsens
615408 Vitus Bering Danmark
615413 Learnmark Horsens, AMU
615901 Akademi for specialundervisning til voksne og ung
615902 Lundagerskolen
617001 Kollerup Skole
617002 Bredagerskolen
617003 Skovagerskolen
617004 Pigernes Hus
617300 Brandbjerg Højskole
617401 Læreruddannelsen i Jelling
617402 Pædagoguddannelsen i Jelling
619002 Barrit Skole
619004 Glud Skole
619005 Hornsyld Skole
619007 Juelsminde Skole
619010 Raarup Skole
619011 Stouby Skole
619012 Stenderup Skole
619013 Hellebjerg Realkursus
619015 Kildebjerget Kostskole og Ungdomsuddannelsescente
619016 Juelsminde Dagskole
619017 As Friskole
619018 Skjoldskolen
619212 Rårup Ungdomsskole
619213 Juelsminde Kommunes Ungdomsskole
619300 Hellebjerg Idrætsefterskole
619301 Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole Akademiet
619302 Juelsminde Efterskole
619303 Den Rejsende Højskole i Juelsminde
619305 Bråskovgård Efterskole
619306 Juelsminde Husholdningsskole
619307 Den Internationale Efterskole i Juelsminde
619308 Vrigsted Efterskole
621000 Kolding Kommune
621001 Alminde-Viuf Fællesskole
621002 Bramdrup Skole
621003 Brændkjærskolen
621004 Dalby Skole
621005 Dronning Dorothea Skolen
621006 Eltang Skole og Børnehave
621007 Harte Skole
621008 Parkskolen
621009 Riis Toft Skole
621010 Sct Nicolai Skole
621011 Sdr Vang Skole
621012 Bakkeskolen
621013 Lyshøjskolen
621014 Sdr.Bjert Centralskole
621015 Sdr.Stenderup Centralskole
621016 Vonsild Skole
621017 Aalykkeskolen
621018 Munkevængets Skole
621019 Kolding Realskole
621020 Sct. Michaels Skole
621021 Kolding Gymnasium HF-Kursus og IB School
621022 Munkensdam Gymnasium
621024 Kolding Friskole
621025 Lykkegårdskolen
621028 Heldagsskolen
621031 Taps Skole
621210 Ungdomsskolen Kolding, Syd
621211 Ungdomsskolen Kolding
621247 Kolding HF og VUC
621300 Efterskolen Kildevæld
621301 Kolding Internationale Højskole
621302 Kolding Højskole
621304 Koldingegnens Idrætsefterskole
621325 AOF Kolding
621350 Udviklings Center Kolding
621375 AOF Daghøjskole Mødestedet, Kolding
621376 Daghøjskolen Kreaktiv Centret, Kolding
621401 HANSENBERG
621402 IBC International Business College
621404 Pædagoguddannelsen i Kolding
621405 Kolding Seminarium
621406 Syddansk Universitet, Kolding
621407 AMU SYD
621408 Designskolen Kolding
621409 IBC International Business College
621410 AMU SYD
621415 EA Kolding, IBA
621416 EA Kolding, Noma
621901 Specialundervisningen for Voksne
621903 Markdannerskolen
621905 Behandlingshjemmet Landerupgaard
623001 Fynslundskolen
623002 Kongsbjergskolen
623004 Skanderup Friskole
623210 Lunderskov Kommunale Ungdomsskole
623300 Skanderup Efterskole
623301 Lunderskov Efterskole
623350 Produktionsskolen på Sporet
625001 Ejstrupholm Skole
625004 Nørre-Snede Skole
625005 Friskolen i Thorlund
625006 Gludsted Friskole
625007 Klovborg Friskole
625300 Midtjysk Efterskole
625350 ProMidt. Produktionsskolen Midt
627001 Lindved Skole
627002 Langskov Skole
627003 Rask Mølle Skole
627004 Tørring Skole
627005 Uldum Skole
627006 Aale Hjortsvang Skole
627007 Tørring Gymnasium
627008 Grejs Friskole
627300 Flemming Efterskole
627301 Uldum Højskole
627375 Tørring Daghøjskole
629001 Vamdrup Skole
629002 Ødis Skole
629003 Kongeåskolen
629004 Skanderup-Hjarup Forbundsskole
629300 Vamdrup Efterskole
629301 Den Rejsende Højskole i Vamdrup
630000 Vejle Kommune
630001 Riis-Huset
630002 Team Ravning
630003 Fårupgård Ungecenter
630300 Vejle Idrætsefterskole
630402 Bioanalytikeruddannelsen i Odense
631001 Damhavens Skole
631002 Engum Skole
631003 Grejsdal Skole
631005 Højen Skole
631006 Kirkebakkeskolen
631007 Klostergades Skole
631008 Langelinies Skole
631009 Mølholm Skole
631010 Nyboesgades Skole
631011 Nørremarksskolen
631012 Petersmindeskolen
631013 Skibet Skole
631014 Søndermarksskolen
631015 Vinding Skole
631016 Charlotteskolen
631017 Hældagerskolen
631018 Kirstine Seligmanns Skole
631019 Sct. Norberts Skole
631020 Vejle Realkursus
631021 Rødkilde Gymnasium
631022 Rosborg Gymnasium & HF
631023 Vejle Friskole
631024 Johannes Skolen, Rudolf Steiner skolen i Vejle
631029 Lukas-Skolen
631034 10. Klasse UngdomsCenter Vejle
631211 Vejle Komm. Ungdomsskole
631247 VUC Vejle
631300 Grejsdalens Efterskole
631301 Bøgevangskolen, Vejle Husholdningsskole
631302 Skolen for Gastronomi, Musik & Design
631303 Vejle Idrætshøjskole
631350 Produktionsskolen Vejle Prod.- og Udd.center
631351 Produktionsskolen Datariet
631378 Daghøjskolen i Vejle
631401 Vejle Tekniske Skole
631402 Campus Vejle
631403 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle
631404 Sygehjælperskolen i Vejle Amt
631405 Dansk Textil Institut
631408 Vejle Statsseminarium
631409 Social- og Sundhedsskolen i Vejle Amt
631413 Syddansk Erhvervsskole - Boulevarden 36
631901 Petersholmsskolen-Børneskolen
631902 Børne og Unge Centret Vejle Fjord
651001 Aulum Byskole
651002 Feldborg Centralskole
651003 Haderup Skole
651004 Hodsager Skole
651005 Aulum Kristne Friskole
653001 Blåhøj Skole
653002 Dalgasskolen
653003 Præstelundskolen
653006 Uhre Friskole
653210 Brande Kommunale Ungdomsskole
653302 Bibel-Højskolen i Brande
653401 Plejehjemsassistentskolen i Brande
653403 Ringkøbing Amts Social- og Sundhedsskole
655002 Hoven Skole
655005 Bork Skole
655008 Tarm Skole
655009 Ådum Skole
655010 Vestjysk Gymnasium Tarm
655012 Sdr. Vium Friskole
655013 Lyne Friskole
655210 Egvad Kommunale Ungdomsskole
655300 Blåkilde Efterskole
655301 Hoven Ungdomsskole
655302 Efterskolen Solgården
655303 Vostrup Efterskole - Skole for Musik og Teater
655304 Sdr. Bork Efterskole
655305 Bork Havn Efterskole
657000 Herning Kommune
657001 Arnborg Skole
657002 Bethaniagades Skole
657003 Fasterholt Skole
657004 Gullestrup Skole
657005 Hammerum Skole
657007 Herningsholmskolen
657008 Ilskov Skole
657009 Kølkær Skole
657010 Lind Skole
657011 Nørregades Skole
657013 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen
657014 Snejbjerg Skole
657016 Sunds Skole
657017 Skolen på Sønderager
657018 Tjørring Skole
657019 Vestervangskolen
657020 Gjellerupskolen
657021 Holtbjergskolen
657022 Lundgårdskolen
657023 Brændgårdskolen
657024 Hammerum Friskole
657025 Herning Friskole
657026 Tjørring Kristne Friskole
657027 Midtjyllands Kristne Friskole
657028 Herning Friskole Grundskolekursus
657030 Herning Gymnasium
657031 Engbjergskolen
657032 Højgårdskolen
657035 Skalmejeskolen
657036 Parkskolen
657037 Børneskolen Bifrost
657040 Ungdomscenter Herning
657042 Studsgård Friskole
657099 Herning Komm. Kursus T. Realeksamen
657101 Herning HF
657210 Herning Ungdomsskole
657248 Herning HF og VUC
657300 Hammerum Fri- og Efterskole
657302 Familiehøjskolen Skærgården
657303 Agroskolen Hammerum
657304 Herning Højskole
657350 Produktionsskolen i Herning Kommune
657376 Herning AOF Daghøjskole
657378 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole
657379 Herning FOF Daghøjskole
657401 Herningsholm Erhvervsskole
657402 Herningsholm Gymnasium, HTX
657403 TEKO Design+Business - VIA UC
657405 Sygeplejeskolen i Herning
657406 Herning Seminarium og HF-Kursus
657407 Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning
657409 Den Danske Eksportskole
657410 Aarhus Universitet i Herning
657412 Social & SundhedsSkolen, Herning
657415 Herningsholm Gymnasium, HHX Herning
657416 Herningsholm Erhvervsskole, Teknisk erhvervsudd.
657417 Herningsholm Erhvervsskole, HG Herning
657419 EA MidtVest, Herning
657420 EA MidtVest, Holstebro
657901 Ungdomscenter Knudmosen
657902 Åmoseskolen
659001 Holmsland Skole
659002 Hvide Sande Skole
659301 Holmsland Efterskole
661000 Holstebro Kommune
661001 Borbjerg Skole
661002 Rolf Krake Skolen
661003 Halgård Skole og SFH
661004 Idom-Råsted Skole
661005 Mejrup Skole
661007 Naur-Sir Skole
661008 Nr Felding skole
661009 Nørrelandsskolen
661010 Sct. Jørgens Skole
661011 Skave Skole
661012 Sønderlandsskolen
661013 Tvis Skole
661014 Birkelundskolen
661015 Holstebro Gymnasium og HF
661016 Den Kristne Friskole i Holstebro
661017 Ellebækskolen
661018 Holstebro Friskole
661020 Balletskolen
661210 Holstebro Kommunale Ungdomsskole
661300 Idrætsefterskolen Lægården
661301 Holstebro Højskole
661302 Lægård Landbrugsskole
661303 Orkesterefterskolen
661351 Holstebro Produktionsskole
661375 Holstebro Daghøjskole
661401 Holstebro Tekniske Skole
661402 Holstebro Handelsskole
661403 Holstebro Maskinistskole
661404 Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro, VIA UC
661406 Pædagoguddannelsen i Holstebro - VIA UC
661407 Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro - VIA UC
661411 Holstebro Tekniske Skole
661414 Holstebro Tekniske Skole
661415 Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro - VIA UC
661416 Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro - VIA UC
661901 Storåskolen
663001 Bording Skole
663002 Engesvang Skole
663003 Ikast Østre Skole
663004 Ikast Vestre Skole
663005 Isenvad Skole
663006 Ikast Nordre Skole
663007 Ikast-Brande Gymnasium
663008 Hyldgårdsskolen
663009 Bøgildskolen, Projectskolen i Ikast
663010 Ikast-Brande Ungdomscenter
663011 Småskolen på Christianshede Zoo
663210 Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole
663300 Hestlund Efterskole
663301 Idrætsskolerne Ikast
663302 Idrætsskolerne Ikast
663375 Ikast AOF Daghøjskole
663401 Herningsholm Gymnasium, HHX Ikast
663402 Pædagoguddannelsen i Ikast - VIA UC
663403 Herningsholm Erhvervsskole, HG Ikast
665000 Lemvig Kommune
665001 Bøvling Skole
665002 Christinelystskolen
665003 Ramme Skole
665004 Fabjerg Skole
665005 Flynder Centralskole
665006 Gudum Skole
665007 Klinkby Skole
665008 Lemvig Skole
665009 Lomborg Skole
665010 Møborg Hovedskole
665012 Nr. Nissum Skole
665014 Bonnet Friskole
665015 Bøvling Fri- og Idrætsefterskole
665016 Fjaltring Friskole
665017 Nordvestjysk Realkursus
665020 Lemtorpskolen
665021 Lemvig Gymnasium
665023 Lemvig Kristne Friskole
665024 Udefriskolen
665025 HF i Nørre Nissum - VIA UC
665210 Lemvig Ungdomsskole
665301 Nørre Nissum Efterskole
665302 Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole
665305 Agroskolen Kongensgaard
665306 Bøvling Fri- og Idrætsefterskole
665307 Fenskær Efterskole
665308 Den Norrøne Efterskole
665309 Kongensgaard Efterskole
665350 Lemvig Produktionsskole
665401 Lemvig Handelsskole
665402 Læreruddannelsen i Nørre Nissum - VIA UC
667001 Alkjærskolen
667002 Hee Skole
667004 Højmark Skole
667005 Lem Stationsskole
667007 Rindum Skole
667008 Ringkøbing Skole
667009 Stadil/Vedersø Skole
667014 Tim Skole
667015 Ringkjøbing Gymnasium
667016 Det Kristne Gymnasium
667017 Rindum Kjærgaard
667018 Velling Friskole
667019 Ølstrup Friskole
667020 No Friskole
667021 Hover/Thorsted Friskole
667300 Fjordvang Ungdomsskole
667301 Vestjyllands Højskole
667302 Holmsland Efterskole
667303 Vedersø Idrætsefterskole
667401 Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium
669001 Borris Skole
669002 Byskolen
669003 Kirkeskolen
669004 Stauning Skole
669006 Faster Skole
669007 Rækker Mølle Skolen
669008 Amagerskolen
669009 Skjernegnens Realkursus
669010 Skjern Kristne Friskole
669011 Bækgårdsskolen
669210 Skjern Ungdomsskole
669300 Borris Landbrugsskole
669301 Sædding Efterskole
669302 Dejbjerglund Efterskole
669303 Den Danske Husflidsefterskole i Skjern
669304 Finderup Efterskole
669401 UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern
669402 Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium
669901 Skjernåskolen
671000 Struer Kommune
671001 Gimsing Skole
671002 Hjerm Skole
671003 Humlum Skole
671004 Langhøjskolen
671005 Bremdal Skole
671006 Struer Østre Skole
671007 Struer Borgerskole
671009 Parkskolen
671010 Struer Statsgymnasium
671011 Struer Friskole
671012 Resen Skole
671013 Resen Friskole
671014 Struer Statsgymnasium
671015 Opholdsstedet Skarbyvej
671210 Struer Kommunale Ungdomsskole
671300 Struerskolen-Læring og Livsstil
671302 Hardsyssel Efterskole
671303 Venø Efterskole
671375 AOF Struer Daghøjskole
671401 Struer Erhvervsskole
671402 Struer Erhvervsskole
671403 Struer Erhvervsskole
671901 Struer Skolehjem
673001 Harboøre Skole
673002 Thyborøn Skole
673300 Thyborøn Efterskole
673401 Thyborøn Skipperskole
673402 Fiskeriskolen
675001 Thyholm Skole
675006 Thyholm Friskole
675300 Søndbjerg Efterskole
675301 Lyngs Idrætsefterskole
675302 Jegindø Efterskole
677001 Nøvling Skole
677002 Timring Skole
677003 Vildbjerg Skole
677004 Vinding Skole
677005 Vind Skole
677006 Ørnhøj Skole
677008 Kildebakkeskolen
677300 Nøvlingskov Efterskole
679004 Staby Skole
679005 Thorsminde Skole
679006 Ulfborg Skole
679008 Vemb Skole
679009 Ulfborg Friskole
679010 Friskolen i Tvind
679011 Sønder Nissum Friskole
679300 Staby Efterskole
679301 Den Rejsende Højskole
679302 Tvind Efterskole
679303 Den Internationale Efterskole i Tvind
679304 Husby Efterskole
679305 Den Rejsende Højskole på Sejrens Vej
681001 Spjald Skole
681002 Fjelstervang Skole
681003 Børnenes Hus, Grønbjerg
681004 Herborg Skole
681005 Nr.Vium Skole
681006 Nr. Vium-Troldhede Skole
681007 Videbæk Skole
681008 Vorgod-Barde Skole
681009 Videbæk Kristne Friskole
681210 Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole
681300 Brejninggaard Efterskole
683001 Ejsing Skole og børnehus
683002 Herrup Skole
683004 Ryde Skole
683005 Sevel Skole
683006 Vinderup Skole
683007 Vinderup Realskole
683008 Rydhave Slots Ungdomsskole
683009 Hjelm Hede Friskole
683300 Rydhave Slots Ungdomsskole
683301 Handbjerghus Ungdomskostskole
685001 Kibæk Skole
685002 Sdr Felding Centralskole
685003 Skarrild Skole
685005 Karstoft Friskole
685210 Aaskov Ungdomsskole
685301 Sdr. Feldings Efterskole
701001 Skelhøjeskolen
701002 Rosmus Skole
701003 Molsskolen
701005 Toftevangskolen
701006 Syddjurs Friskole
701007 Egedalsskolen
701210 Ebeltoft Ungdomsskole
701212 Ungdomsskolen Mols
701300 Femmøller Efterskole
701302 Tirstrup Idrætsefterskole
701303 Helgenæs Naturefterskole
701375 Ebeltoft Daghøjskole
703001 Gyvelhøjskolen
703003 Herskindskolen
703004 Skovbyskolen
703005 Galten Friskole
703006 Stjærskolen
703007 Den Fri Hestehaveskole
703211 Galten Kommunale Ungdomsskole
703300 Klank Efterskole
705001 Gjern Skole
705002 Grauballe Skole
705003 Fårvang Skole
705004 Sorring Skole
705005 Voel Skole
705006 Klippen. Den Kristne Friskole
705007 Karolinelundskolen
706000 Syddjurs Kommune
706001 Brunmosegård
706210 Syddjurs Ungdomsskole
707000 Norddjurs Kommune
707001 Anholt Skole
707002 Mølleskolen
707003 Toubroskolen
707004 Vestre Skole
707005 Østre Skole
707006 Søndre Skole
707007 Trustrup Realskole
707008 Grenaa Gymnasium
707009 Norddjurs Friskole
707010 Søren Kanne Skolen
707011 10. Klasse-Center Djursland