Gå til sidens indhold

FAG_DST_NAVN

Langt navn

Fagtekst

Generel Beskrivelse

Variablen angiver fagteksten til FAG_DST_ID. FAG_DST_NAVN er DST's oversættelse af variablen FAG_indberetning for grundskolen, som indberettes som et fritekstfelt. FAG_DST_NAVN indeholder 29 fagbeskrivelser for folkeskolen,

1, Engelsk 2, Anden fagbetegnelse 3, Idræt 4, Musik 5 Samfundsfag 6, Valgfag i øvrigt 7, Billedkunst 8, Børnehaveklasse 9, Fysik/Kemi 10, Håndværk og design samt madkundskab 11, Biologi 12, Tysk/Fransk 13, Historie 14, Matematik 15, Dansk som andetsprog 16, Natur/teknologi 17, Kristendomskundskab 18, Dansk 19, Geografi 20, Svømning 21, Medier 22, Spansk 23, Filmkundskab 24, Drama 25, Arbejdskendskab 26, Pædagogisk Læringscenter 27, Understøttende undervisning 28, Adfærd, Kontakt og Trivsel 29, Læring, kontakt og Trivsel

Detaljeret beskrivelse

FAG_DST_NAVN har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel