Gå til sidens indhold

FAG_DST_ID

Langt navn

FagID

Generel Beskrivelse

Variablen kobler tabellen sammen med tabellen txt_fag_dst og angiver den fagtekst som Danmarks Statistik har oversat den indberettede fagtekst til.

1, Engelsk 2, Anden fagbetegnelse 3, Idræt 4, Musik 5 Samfundsfag 6, Valgfag i øvrigt 7, Billedkunst 8, Børnehaveklasse 9, Fysik/Kemi 10, Håndværk og design samt madkundskab 11, Biologi 12, Tysk/Fransk 13, Historie 14, Matematik 15, Dansk som andetsprog 16, Natur/teknologi 17, Kristendomskundskab 18, Dansk 19, Geografi 20, Svømning 21, Medier 22, Spansk 23, Filmkundskab 24, Drama 25, Arbejdskendskab 26, Pædagogisk Læringscenter 27, Understøttende undervisning 28, Adfærd, Kontakt og Trivsel 29, Læring, kontakt og Trivsel

Detaljeret beskrivelse

Skolerne angiver aktiviteterne i et fritekstfelt som Danmarks Statistik forsøges at oversætte til et bekendtgørelsesfag og hvis ikke det er muligt til "anden fagbetegnelse" og der kan ske fejl i denne oversættelse. Bekendtgørelsesfag kan fejlagtigt oversættes til "anden fagbetegnelse" fordi teksten ikke kan genkendes og de kan også oversættes til et forkert bekendtgørelsesfag.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel