Gå til sidens indhold

ORGTILH

Langt navn

Organisationstilhørsforhold

Generel Beskrivelse

ORGTILH angiver den institutionelle, organisatoriske sammenhæng, som uddannelsen (kurserne) foregår i. Fra og med tællingsåret 2017/18 opdateres variablen ikke mere. Den er erstattet af variablen OMR_KODE.

Detaljeret beskrivelse

Koden er bygget op i to niveauer - med hver 2 cifre. Det betyder at der kan aggregeres ved at summere inden for ORGTILH, hvor de første to cifre er ens.

Dækningsperioderne for de forskellige områder varierer: Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)/erhvervssproglig diplomuddannelse (ED)-aktivitet fra midten af 1970'erne. Aktiviteten på almen voksenuddannelse (AVU) og højere forberedelseseksamen (HF)-enkeltfag er registreret fra 1980. Aktiviteten på husholdnings- og håndarbejdsskoler og højskoler er registreret fra starten af 1980'erne.
Erhvervsskoleaktivitet og lærer-/pædagog-efteruddannelse er registreret fra 1993. Danskkurser for udlændinge er registreret fra 1999. Aktivitet på videregående niveau er med fra 2002. Forberedende voksenundervisning (FVU) fra aug. 2003.
Ordblinde undervisning er med fra skoleåret 2007/08.

Værdisæt

D400600.TXT_ORGTILH - Organisationstilhørsforhold
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
1010 FVU
1020 AVU
1030 HF
1040 Ordblindeundervisning
1510 Danskundervisning for udlændinge
2010 Ungdomshøjskoler, lange kurser
2011 Ungdomshøjskoler, korte kurser
2020 Folkehøjskoler, lange kurser
2021 Folkehøjskoler, korte kurser
2810 Husholdnings- og Håndarbejdsskoler, lange kurser
2811 Husholdnings- og Håndarbejdsskoler, korte kurser
3010 AMU - EIK
3020 AMU - SPE
3021 AMU - FAG
3022 AMU - AGR
3030 AMU - IND
3031 AMU - BAJ
3032 AMU - HTF
3033 AMU - OFF
3050 AMU -
3051 AMU - Web
4010 Fag fra rene voksenudd.
4020 Fag fra primære udd.
4030 Øvrige fag
6010 Diplom
6020 Master
6030 HD/ED
6040 Øvrige