Gå til sidens indhold

OMR_KODE

Langt navn

Områdekode

Generel Beskrivelse

Data til Kursistregistret kommer fra forskellige kilder. Områdekoden angiver, hvilken kilde dataindberetningerne kommer fra.

Detaljeret beskrivelse

Grundlaget for variablen er institutionernes indberetninger. Denne variabel erstatter den tidligere variabel ORGTILH fra og med tællingsåret 2017/2018.

Værdisæt

D400600.TXT_KURS_OMR - Områdekode
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Ingen områdekode
1 AMU
2 Danskundervisning
3 Enkeltfag
4 Højskoler
5 Professionshøjskoler/erhvervsakademier
6 Universiteter
7 Åbent erhverv
8 Kunstneriske uddannelser