Gå til sidens indhold

AKOMFANG

Langt navn

Aktivitetsomfang

Generel Beskrivelse

Andelen af et fuldt studieår, som kurset svarer til. AKOMFANG angiver således omfanget af et kursus opgjort i undervisningstid og siger ikke noget om længden af den periode, kurset har forløbet over. Et kursus, der gennemføres i løbet af en måned, kan have samme aktivitetsomfang som et kursus der gennemføres i løbet af et halvt år.

Detaljeret beskrivelse

Decimalbrøk, der udtrykker omfanget af den pågældende kursusaktivitet som andel af et helt undervisningsår. Angives som decimalbrøk af 1 år på 5 cifre, hvor kommaet er underforstået. Det foranstillede 0 må ikke undertrykkes. Et fuldtidskursus angives således med værdien 10000, mens et halvtidskursus angives med værdien 05000.

Der er forskel på, hvor mange timer et undervisningsår udgør på de forskellige kursusområder.

Ordblindeundervisning/forberedende voksenundervisning (FVU)/ almen voksenuddannelse (AVU)/højere forberedelseseksamen (HF)-enkeltfag. Et undervisnings år: 812,5 timer .

Fra og med skoleåret 2014/2015 sættes timetallet op for FVU fagene fra 50 til 60, hvilket påvirker beregningen af antallet af årselever. Fra og med skoleåret 2015/2016 sker indberetningenaf enkeltfag på den ny måde, hvor der ikke er særlige koder for løftefag, hvilket medfører et brud ved beregning af årselever på GSK og HF. Endvidere tager det timetal som er knyttet til hvert enkelt fag som noget nyt udgangspunkt i antallet af timer afregnet i tilskudssystemet i stedet for som tidligere de afholdte timer.

Danskundervisning for udlændinge Et undervisnings år: 756 timer

Frie skoler (folkehøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler) Et undervisnings år: 40 uger

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Et undervisnings år: 200 dage

Åben erhvervsuddannelse (ÅE) Et undervisnings år: 200 dage

Videregående åben uddannelse Et undervisnings år: 60 ETCS-point eller 1480 timer.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel