Gå til sidens indhold

AFSLUTN

Langt navn

Kursets afslutningsmåde

Generel Beskrivelse

Angiver måden kurset er afsluttet på for den enkelte kursist, dvs. om kursisten fx har aflagt en prøve i forbindelse med kurset, har gennemført kurset uden at aflægge prøve eller har afbrudt kurset.

Detaljeret beskrivelse

Afslutning = 6 selvstuderende er kun kodet på hf-enkeltfag, almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning.

For ORGTILH/VEU-kode = 1010 FVU, 1020 AVU og 1030 Hf-enkeltfag har betydningen af AFSLUTN = 1 ændret sig over tid. Til og med skoleåret 2014-2015 omfatter kurser med afslutning = 1 både kurser, hvor prøven er bestået og kurser, hvor prøven ikke er bestået. Fra og med skoleåret 2015-2016 omfatter kurser med afslutning = 1 kun kurser, hvor prøven er bestået.

Værdisæt

D400600.TXT_AFSLUTN - Kursets afslutningsmåde
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Forsætter udover perioden
1 Kurset er fuldført og prøve bestået
2 Kurset er fuldført og prøve er ikke bestået
3 Kurset er fuldført og kursisten går ikke op til prøven
4 Kurset er fuldført og der er ingen prøve knyttet til kurset
5 Kursisten har afbrudt kurset eller er ikke mødt frem til prøven
6 Selvstuderende
7 Uoplyst afslutning
8 Ingen prøve tilknyttet kurset