Gå til sidens indhold

JUST_EKSAMENSRESULTAT_7SKALA

Langt navn

Justeret eksamensresultat

Generel Beskrivelse

Hvis eksamensresultatet er opnået på 7-trinsskalaen er dette angivet her. Det er det justeret eksamensresultat efter bonus A. Der ligger Hf record med denne oplysning fra 2007. Øvrige uddannelser fra 2008

Detaljeret beskrivelse

Fra optagelsen 2006 kunne man få bonus for ekstra fag på A-niveau i de gymnasiale uddannelser, når man søgte en videregående uddannelse.

Denne ordning viste sig imidlertid at favorisere udenlandske ansøgere, som nemmere kunne tage ekstra A-niveau fag. Den blev derfor udfaset i optagelsessystemet således, at det i 2008 var sidste optagelsesrunde, hvor studenter fra den gamle gymnasieordning kunne anvende reglen.

Fra 2008 (hf'er fra 2007) vil det fremgå direkte af eksamensbeviset fra den gymnasiale eksamen, hvis studenten har taget ekstra fag på A-niveau og dermed er berettiget til justering af eksamensgennemsnittet (bonus A). Bonusordningen er dermed blevet en intern dansk ordning, som ikke omfatter udenlandske ansøgere.

Fra 2009 er det derfor kun ansøgere med et eksamensbevis, hvor justeringen for ekstra fag på A-niveau direkte fremgår af eksamensbeviset, som kan få fordel af reglerne om bonus A.

Man får automatisk ganget sit gennemsnit med 1,03, hvis man har ét ekstra fag på A-niveau og med 1,06, hvis man har to.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel