Gå til sidens indhold

UDDANNELSESTYPE_UNDER

Langt navn

Underordnet klassifikation på uddannelsestype

Generel Beskrivelse

Uddannelsestype, underniveau, fx. professionsbachelor kontra akademiske bacheloruddannelser.

Detaljeret beskrivelse

Uddannelsestypen i DISCED-15 gør det muligt at differentiere uddannelserne i det danske uddannelsessystem efter type af uddannelse, uafhængigt af uddannelsernes niveau, fag- eller hovedområde. Uddannelsestypen tillader en underopdeling af klassifikationens øvrige dimensioner på fx ordinære og voksenuddannelser.

Uddannelsestypen er struktureret som en fire-cifret hierarkisk opbygget kode, som repræsenterer to detaljeringsniveauer.

Et eksempel på en uddannelse indplaceret på uddannelsestype kunne være uddannelsen til Bager og konditor (UDD-kode: 4161) med den 4-cifrede uddannelsestype_under-kode: 3020

Uddannelsestype_over 30 Erhvervsfaglige uddannelser Uddannelsestype_under 3020 Erhvervsfaglige hovedforløb

Værdisæt

Underordnet uddannelsestype
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 1010 Førskoleuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 1510 Grundskoleuddannelse til og med 6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1520 Grundskoleuddannelse 7.-9. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1530 Grundskoleuddannelse 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 2010 Stx
01-01-1600 31-12-9999 2020 Hf
01-01-1600 31-12-9999 2030 Studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 2040 Internationale gymnasiale uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 2050 Gymnasial supplering
01-01-1600 31-12-9999 2510 Hhx
01-01-1600 31-12-9999 2520 Htx
01-01-1600 31-12-9999 2590 Adgangsgivende uddannelsesforløb
01-01-1600 31-12-9999 3010 Erhvervsfaglige grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 3020 Erhvervsfaglige grundforløb 2 og hovedforløb
01-01-1600 31-12-9999 3090 Øvrige erhvervsfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 3510 Særlige ungdomsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 4010 Erhvervsakademiuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 4510 Øvrige korte videregående uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 5010 Akademisk bacheloruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5020 Akademisk bacheloruddannelse (civilingeniør)
01-01-1600 31-12-9999 5030 Andre bacheloruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 5510 Professionsbacheloruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 5520 Professionsbacheloruddannelser (diplomingeniør)
01-01-1600 31-12-9999 6010 Øvrige mellemlange videregående uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 6020 Øvrige mellemlange videregående uddannelser (ingeniør)
01-01-1600 31-12-9999 7010 Kandidatuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 7020 Kandidatuddannelser (civilingeniør)
01-01-1600 31-12-9999 7510 Øvrige lange videregående uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 8010 Ph.d. og forskeruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 8510 Almene (AVU) og forberedende (FVU) voksenuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 8515 HF-enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 8520 Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
01-01-1600 31-12-9999 8530 Akademiuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 8540 Diplomuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 8550 Masteruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 8590 Øvrige voksenuddannelser og kurser
01-01-1600 31-12-9999 9510 Øvrige uddannelsestyper
01-01-1600 31-12-9999 9910 Uddannelsestype ikke oplyst
01-01-1600 31-12-9999 9920 Ingen uddannelse