Gå til sidens indhold

UDDANNELSESNIVEAU

Langt navn

Klassifikation på uddannelsesniveau

Generel Beskrivelse

Uddannelseniveau, fx. ungdoms- kontra kandidatuddannelser

Detaljeret beskrivelse

Uddannelsesniveau i DISCED-15 er en dimension, som sikrer overensstemmelse imellem niveauklassificeringen i det danske uddannelsessystem og den internationale uddannelsesklassifikation, ISCED2011. Uddannelsesniveauet i DISCED-15 er opbygget efter samme grundlæggende principper som Level i ISCED2011, hvormed der sikres en entydig sammenhæng.

Se sammenhænge imellem Uddannelsesniveau og ISCED2011-Level her: http://www.dst.dk/extranet/uddannelsesklassifikation/Niveau_Level.html

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 05 Førskoleuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 10 Grundskole til og med 6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 20 Grundskole 7.-10. klasse / Forberedende uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 30 Gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 50 Korte videregående uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 60 Mellemlange videregående uddannelser / Bachelorer
01-01-1600 31-12-9999 70 Lange videregående uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 80 Ph.d. og forskeruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 90 Uoplyst mv.