Gå til sidens indhold

HOVEDOMRAADE_DETALJERET

Langt navn

DISCED 15 - Detaljeret klassifikation på hovedområde

Generel Beskrivelse

Klassifikation af uddannelsesprogrammerne efter nationalt hovedområde.

Detaljeret beskrivelse

Hovedområde-dimensionen i DISCED-15 afspejler en fordeling af uddannelserne på de lovregulerede hovedområder for de videregående uddannelser og på indgange for erhvervsuddannelserne. Dermed følger Hovedområderne strukturen i det danske uddannelsessystem.

Hovedområde er struktureret som en otte-cifret hierarkisk opbygget kode, som repræsenterer fire detaljeringsniveauer.

Et eksempel på en uddannelse indplaceret på hovedområde kunne være uddannelsen til Bager og konditor (UDD-kode: 4161) med den 8-cifrede hovedomraade_detaljeret-kode: 30201010

Hovedomraade_over 30 Erhvervsfaglige uddannelser Hovedomraade _mellem 3020 Fødevarer mv. (FJO) Hovedomraade _under 302010 Bager og konditor Hovedomraade _detaljeret 30201010 Bager og konditor

Værdisæt

Detaljeret hovedområdegrupp.
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 05101010 Vuggestue
01-01-1600 31-12-9999 05102010 Børnehave
01-01-1600 31-12-9999 10011010 Ingen uddannelse Indv.udd
01-01-1600 31-12-9999 10101010 0. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10101011 1. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10101012 2. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10101013 3. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10101014 4. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10101015 5. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10101016 6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10101020 Grundskole til og med 6. årgang
01-01-1600 31-12-9999 10201010 7. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10201011 8.klasse
01-01-1600 31-12-9999 10201012 9. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10201020 Grundskole 7.-9. årgang
01-01-1600 31-12-9999 10301010 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10301020 Grundskole 10. årgang
01-01-1600 31-12-9999 10401010 Almen voksenuddannelse, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 10402010 Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 10403010 Ordblindeundervisning for voksne
01-01-1600 31-12-9999 15101010 Daghøjskoler
01-01-1600 31-12-9999 15101020 Ungdomshøjskolekursus
01-01-1600 31-12-9999 15101030 Folkehøjskolekursus, alment
01-01-1600 31-12-9999 15101040 Folkehøjskolekursus, gymnastik / idræt
01-01-1600 31-12-9999 15101050 Folkehøjskolekursus for handicappede
01-01-1600 31-12-9999 15101060 Folkehøjskolekursus, andre
01-01-1600 31-12-9999 15201010 Husholdningskursus, alment
01-01-1600 31-12-9999 15201020 Husholdningskursus, andre
01-01-1600 31-12-9999 15201030 Håndarbejdskursus
01-01-1600 31-12-9999 15202010 Tx-enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 15203010 Tf-kurser mv.
01-01-1600 31-12-9999 15204010 Særlige ungdomsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 15205010 Kreativ basis, grafisk åben uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 15205020 Produktionsskole
01-01-1600 31-12-9999 15205030 Erhvervsintroduktion, kurser
01-01-1600 31-12-9999 20101010 Stx
01-01-1600 31-12-9999 20101011 Gymnasiet uden linieopdeling, 1.g.
01-01-1600 31-12-9999 20101012 Gymnasiet uden linieopdeling, 2.g.
01-01-1600 31-12-9999 20101013 Gymnasiet uden linieopdeling, 3.g.
01-01-1600 31-12-9999 20101020 Matematisk gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 20101021 Matematisk gymnasium, 1.g.
01-01-1600 31-12-9999 20101022 Matematisk gymnasium, 2.g.
01-01-1600 31-12-9999 20101023 Matematisk gymnasium, 3.g.
01-01-1600 31-12-9999 20101030 Sproglig gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 20101031 Sproglig gymnasium 1.g.
01-01-1600 31-12-9999 20101032 Sproglig gymnasium 2.g.
01-01-1600 31-12-9999 20101033 Sproglig gymnasium 3.g.
01-01-1600 31-12-9999 20102010 Hf 2-årig
01-01-1600 31-12-9999 20102011 HF 2-årig, 1. år
01-01-1600 31-12-9999 20102012 HF 2-årig, 2. år
01-01-1600 31-12-9999 20102020 Hf 3-årig
01-01-1600 31-12-9999 20102021 HF 3-årig, 1. år
01-01-1600 31-12-9999 20102022 HF 3-årig, 2. år
01-01-1600 31-12-9999 20102023 HF 3-årig, 3. år
01-01-1600 31-12-9999 20103010 Studenterkursus uden linieopdeling
01-01-1600 31-12-9999 20103011 Studenterkursus uden linieopdeling 1. år
01-01-1600 31-12-9999 20103012 Studenterkursus uden linieopdeling 2. år
01-01-1600 31-12-9999 20103020 Matematisk studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 20103021 Matematisk studenterkursus 1. år
01-01-1600 31-12-9999 20103022 Matematisk studenterkursus 2. år
01-01-1600 31-12-9999 20103030 Sproglig studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 20103031 Sproglig studenterkursus 1. år
01-01-1600 31-12-9999 20103032 Sproglig studenterkursus 2. år
01-01-1600 31-12-9999 20201010 Hhx 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 20203010 Hhx 3-årig
01-01-1600 31-12-9999 20203011 Hhx 3-årig, 1. år
01-01-1600 31-12-9999 20203012 Hhx 3-årig, 2. år
01-01-1600 31-12-9999 20203013 Hhx 3-årig, 3. år
01-01-1600 31-12-9999 20204010 Htx
01-01-1600 31-12-9999 20204011 Htx, 1. år
01-01-1600 31-12-9999 20204012 Htx, 2. år
01-01-1600 31-12-9999 20204013 Htx, 3. år
01-01-1600 31-12-9999 20301010 Pre International Baccalaureate
01-01-1600 31-12-9999 20302020 International Baccalaureate
01-01-1600 31-12-9999 20302021 International Baccalaureate, 1. år
01-01-1600 31-12-9999 20302022 International Baccalaureate, 2. år
01-01-1600 31-12-9999 20303010 Dansk-Tysk studentereksamen
01-01-1600 31-12-9999 20304010 Dansk-Fransk Bacalaurétte
01-01-1600 31-12-9999 20305010 Andre udenlandske gymnasiale uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 20306010 European Baccalaureate
01-01-1600 31-12-9999 25101111 Danskundervisning Dansk 1
01-01-1600 31-12-9999 25101212 Danskundervisning, Dansk 2
01-01-1600 31-12-9999 25101313 Danskundervisning, Dansk 3
01-01-1600 31-12-9999 25102020 Danskundervisning, Arbejdsmarkedsrettet Dansk
01-01-1600 31-12-9999 25103030 Danskundervisning, Dansk uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 29101010 Sundhed, omsorg og pædagogik, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 29151010 Det merkantile område, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 29151510 Bygnings- og brugerservice, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 29201010 Fra jord til bord, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 29201015 Mad til mennesker, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 29201020 Dyr, planter og natur, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 29201025 Krop og stil, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 29251010 Bil, fly og andre transportmidler, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 29251015 Bygge og anlæg, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 29251020 Håndværk og teknik, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 29251025 Medieproduktion, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 29251030 Mekanik, transport og logistik, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 29251035 Produktion og udvikling, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 29251040 Service, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 29251045 Strøm, styring og it, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 29251050 Teknologi og kommunikation, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 29251055 Transport og logistik, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 30101010 Sundhed, omsorg og pædagogik uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 30101510 Pædagogisk assistentuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 30102010 Social- og sundhedsuddannelse uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 30102015 Social- og sundhedshjælper
01-01-1600 31-12-9999 30102020 Social- og sundhedsassistent
01-01-1600 31-12-9999 30102510 Hospitalsteknisk assistent
01-01-1600 31-12-9999 30103010 Tandklinikassistent
01-01-1600 31-12-9999 30103510 Sundhed, omsorg og pædagogik i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 30151010 Merkantile uddannelser uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 30151510 Kontoruddannelse, generel og med speciale
01-01-1600 31-12-9999 30152010 Finansuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 30152510 Detailhandelsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 30153010 Handelsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 30153510 Kundekontaktcenteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 30154010 Sundhedsservicesekretær
01-01-1600 31-12-9999 30154510 Merkantile uddannelser i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 30155010 Ejendoms- og anden service uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 30155510 Ejendomsservicetekniker
01-01-1600 31-12-9999 30156010 Serviceassistentuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 30156510 Sikkerhedsvagt
01-01-1600 31-12-9999 30201010 Bager og konditor
01-01-1600 31-12-9999 30201510 Detailslagter
01-01-1600 31-12-9999 30201515 Industrislagter
01-01-1600 31-12-9999 30202010 Tarmrenser
01-01-1600 31-12-9999 30202510 Mejeriuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 30203010 Ernæringsassistenter
01-01-1600 31-12-9999 30203510 Gastronomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 30203515 Gastronomuddannelser i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 30204010 Tjener
01-01-1600 31-12-9999 30204510 Receptionist
01-01-1600 31-12-9999 30205010 Fødevareuddannelser i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 30251010 Landbrugsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 30251015 Landbrugets lederuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 30251020 Landmand, efteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 30251510 Anlægsgartner
01-01-1600 31-12-9999 30251515 Produktionsgartner
01-01-1600 31-12-9999 30251520 Væksthusgartner
01-01-1600 31-12-9999 30251525 Gartner efteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 30251526 Gartnerassistent
01-01-1600 31-12-9999 30251527 Planteskolegartner
01-01-1600 31-12-9999 30251528 Havecentergartner
01-01-1600 31-12-9999 30252010 Greenkeeper og groundman
01-01-1600 31-12-9999 30252510 Skov- og naturtekniker
01-01-1600 31-12-9999 30252515 Herregårdsskytte
01-01-1600 31-12-9999 30252520 Skovbrug, efteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 30253010 Dyrepasser
01-01-1600 31-12-9999 30253510 Veterinærsygepleje
01-01-1600 31-12-9999 30254010 Jordbrug og natur i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 30301010 Eventkoordinator
01-01-1600 31-12-9999 30301510 Fitnessinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 30302010 Frisør
01-01-1600 31-12-9999 30302510 Kosmetikeruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 30351010 Bygge og anlæg uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 30351510 Brolægger og struktør mv.
01-01-1600 31-12-9999 30352010 Bygningsmaler
01-01-1600 31-12-9999 30352510 Glarmester
01-01-1600 31-12-9999 30353010 Murer
01-01-1600 31-12-9999 30353510 Snedker mv.
01-01-1600 31-12-9999 30353515 Maskinsnedker mv.
01-01-1600 31-12-9999 30354010 Tømrer mv.
01-01-1600 31-12-9999 30354510 Vvs-teknik
01-01-1600 31-12-9999 30355010 Tagdækker
01-01-1600 31-12-9999 30355510 Boligmontering og møbelpolstring mv.
01-01-1600 31-12-9999 30355515 Byggemontagetekniker
01-01-1600 31-12-9999 30355520 Skorstensfejer og kedelanlægstekniker
01-01-1600 31-12-9999 30355525 Stenhugger
01-01-1600 31-12-9999 30355530 Stukkatør
01-01-1600 31-12-9999 30355535 Teknisk isolatør
01-01-1600 31-12-9999 30401010 Strøm og elektronik uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 30401510 Automatik og automationsproces
01-01-1600 31-12-9999 30402010 Data- og kommunikationsteknik
01-01-1600 31-12-9999 30402510 Elektriker
01-01-1600 31-12-9999 30403010 Elektronikoperatør
01-01-1600 31-12-9999 30403015 Forsyningsoperatør
01-01-1600 31-12-9999 30403020 Procesoperatør
01-01-1600 31-12-9999 30403510 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 30404010 Frontline pc-supporter
01-01-1600 31-12-9999 30404015 Frontline radio-tv-supporter
01-01-1600 31-12-9999 30404020 Teater-, udstillings- og eventteknik
01-01-1600 31-12-9999 30451010 Grafisk teknik og medieproduktion uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 30451510 Film- og tv-produktion
01-01-1600 31-12-9999 30452010 Fotograf
01-01-1600 31-12-9999 30452510 Digital media
01-01-1600 31-12-9999 30452515 Web-integrator
01-01-1600 31-12-9999 30452520 Mediegrafiker
01-01-1600 31-12-9999 30453010 Grafisk tekniker
01-01-1600 31-12-9999 30453510 Skiltetekniker
01-01-1600 31-12-9999 30501010 Cykel-, auto- og skibsmekanikere uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 30501510 Cykel- og motorcykelmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 30501515 Person- og lastvognsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 30501520 Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 30501525 Flymekaniker
01-01-1600 31-12-9999 30501530 Bådmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 30501535 Skibsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 30502010 Karosseriuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 30502510 Vognmaler
01-01-1600 31-12-9999 30551010 Maskinteknik og produktion uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 30551510 Industriteknikeruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 30551515 Cnc-teknikuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 30552010 Industrioperatør
01-01-1600 31-12-9999 30552015 Produktør
01-01-1600 31-12-9999 30552510 Vindmølleoperatør
01-01-1600 31-12-9999 30553010 Køletekniker
01-01-1600 31-12-9999 30553015 Oliefyrstekniker
01-01-1600 31-12-9999 30553510 Beslagsmed
01-01-1600 31-12-9999 30553515 Guld- og sølvsmedeuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 30553520 Metalsmed
01-01-1600 31-12-9999 30553525 Smed
01-01-1600 31-12-9999 30554010 Støberitekniker
01-01-1600 31-12-9999 30554510 Værktøjsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 30555010 Plastmager
01-01-1600 31-12-9999 30555510 Maritime håndværksfag
01-01-1600 31-12-9999 30556010 Skibstekniske uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 30556015 Skibsmontør
01-01-1600 31-12-9999 30556510 Finmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 30556515 Urmager
01-01-1600 31-12-9999 30557010 Tekstil- og beklædningshåndværk
01-01-1600 31-12-9999 30557510 Laboratorietandtekniker
01-01-1600 31-12-9999 30558010 Ortopædist
01-01-1600 31-12-9999 30558510 Skomager og ortopædiskomager
01-01-1600 31-12-9999 30559010 Modelsnedker
01-01-1600 31-12-9999 30559015 Overfladebehandler
01-01-1600 31-12-9999 30559020 Teknisk designer
01-01-1600 31-12-9999 30559025 NDT-tekniker
01-01-1600 31-12-9999 30601010 Glasmager
01-01-1600 31-12-9999 30601015 Porcelænsmaler
01-01-1600 31-12-9999 30601020 Pottemager
01-01-1600 31-12-9999 30601025 Teknik- og industriuddannelser i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 30651010 Transport og logistik uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 30651510 Havne- og terminaluddannelser
01-01-1600 31-12-9999 30651515 Lager- og terminaluddannelser
01-01-1600 31-12-9999 30652010 Lufthavnsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 30652510 Togklargøringsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 30653010 Redderuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 30653510 Chauffør mv., personbefordring
01-01-1600 31-12-9999 30653515 Chauffør mv., vejgodstransport
01-01-1600 31-12-9999 30653520 Postoperatører
01-01-1600 31-12-9999 30654010 Transport- og logistik i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 30901010 Erhvervsfiskeri mv.
01-01-1600 31-12-9999 30901510 Maritime uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 30902010 Forsvaret
01-01-1600 31-12-9999 30902510 Øvrige erhvervsfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 30902511 fiktiv grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 30911111 Grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 30971010 Erhvervsfaglige uddannelser uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 35101010 Flygtninge adgangskursus til videregående udd.
01-01-1600 31-12-9999 35101020 Gymnasial indslusning for flygtninge GIF
01-01-1600 31-12-9999 35101030 Gymnasial suppleringskursus GSK
01-01-1600 31-12-9999 35201010 Adgangseksamen - videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35301010 Adgangsgivende værkstedsskoleforløb
01-01-1600 31-12-9999 39101010 Sundhed og omsorg, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39101510 Pædagogisk arbejde med børn og unge i øvrigt, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39151010 Ledelse, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39151510 Kontorområdet, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39151520 Finans, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39152510 Engros- og detailhandel, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39153010 Personlige tjenesteydelser, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39155010 Ejendoms- og anden service, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39156510 Fængsel og politi, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39201010 Bager og konditor, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39202010 Kødbranchen, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39202020 Mejeriområdet, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39202030 Fødevarer i øvrigt, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39203510 Køkken, hotel og restaurant, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39251010 Landbrug, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39251020 Dyrepasser, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39251510 Gartneri, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39252510 Skov- og natur, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39254010 Jordbrug og natur i øvrigt, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39351010 Bygge og anlæg uden nærmere angivelse, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39352010 Bygningsmaler, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39353010 Murer, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39354010 Tømrer mv., AMU
01-01-1600 31-12-9999 39354510 Vvs-teknik, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39355010 Tagdækker, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39355510 Byggeriområdet i øvrigt, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39401010 Strøm og elektronik uden nærmere angivelse, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39401510 Automatik og automationsproces, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39402010 Data- og kommunikationsteknik, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39404020 Teater-, udstillings- og eventteknik, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39404030 Maritime, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39451510 Film- og tv-produktion, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39453010 Grafisk teknik, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39501510 Auto, cykel- og motorcykelmekanik, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39501520 Entreprenør- og landbrugsmaskinmekanik, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39501525 Flymekanik, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39501535 Skibsmekanik, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39501540 Karosseriteknik, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39551060 Maskinteknik og produktion uden nærmere angivelse, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39552010 Laboratorieteknik - kemisk industri, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39552020 Tekstil- og beklædningshåndværk, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39553010 Køleteknik, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39553515 Guld- og sølvsmede, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39553525 Jern og metal, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39554510 Værktøjsuddannelser, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39555010 Plastområdet, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39559010 Maritime håndværksfag, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39559020 Låseteknik, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39559030 Urmager, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39559040 Optikerfag, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39559050 Støberiteknik, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39651010 Transport og logistik uden nærmere angivelse, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39651510 Havne- og terminalområdet, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39653510 Chauffør mv., personbefordring, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39653515 Chauffør mv., vejgodstransport, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39654010 Transport- og logistik i øvrigt, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39901010 Erhvervsfiskeri mv., AMU
01-01-1600 31-12-9999 39902510 Kompetenceafklaring, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39903010 Uden nærmere angivelse, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39981030 Tandpleje og assistance i tandklinik, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39981510 Offentlig- og privat administration og ledelse, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39981515 Kontorområdet, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39981520 Finans, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39981525 Engros- og detailhandel, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39981530 Personlige tjenesteydelser, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39981545 Merkantilt i øvrigt, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39981550 Ejendoms- og anden service, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39982010 Bager og konditor, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39982020 Kødbranchen, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39982025 Mejeriområdet, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39982035 Køkken, hotel og restaurant, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39982050 Fødevarer i øvrigt, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39982510 Landbrug, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39982515 Gartneri, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39983510 Bygge og anlæg uden nærmere angivelse, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39983520 Bygningsmaler, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39983525 Glarmester, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39983530 Murer, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39983540 Tømrer mv., AMU
01-01-1600 31-12-9999 39983545 Vvs-teknik, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39983550 Tagdækker, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39983555 Andre bygge- og anlægsuddannelser, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39984010 Strøm og elektronik uden nærmere angivelse, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39984020 Data- og kommunikationsteknik, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39984515 Film- og tv-produktion, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39984530 Grafisk teknik, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39984535 Skilteteknik, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39985015 Cykel-, auto- og skibsmekanik mv., AMU
01-01-1600 31-12-9999 39985020 Karosseri, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39985025 Vognmaler, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39985510 Maskinteknik og produktion uden nærmere angivelse, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39985520 Industrioperatører og produktører, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39985535 Smede, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39985545 Værktøjsområdet, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39985550 Plastområdet, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39985565 Finmekanik og urmager, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39985570 Tekstil- og beklædningshåndværk, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39985575 Optikerfag, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39985585 Skomagerområdet, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39986010 Teknik- og industriuddannelser i øvrigt, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39986510 Transport og logistik uden nærmere angivelse, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39986515 Lager-, havne- og terminalområdet, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39986535 Chauffør, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39986540 Transport- og logistik i øvrigt, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39989010 Erhvervsfiskeri mv., AMU
01-01-1600 31-12-9999 40201510 Pædagog, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40202515 Andre pædagogiske uddannelser, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40241010 Kommunikation og formidling uden nærmere angivelse, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40241510 Multimediedesign, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40242010 Grafisk design og kommunikation, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40244010 Medier og kommunikation i øvrigt, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40258010 1 erhverssprog, korrespondent, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40259010 Erhvervssproglig grundstudium, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40259015 Erhvervssprog, begynderprøve, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40259020 Erhvervssprog, øvrige uddannelser, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40301010 Kunstnerisk uden nærmere angivelse, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40305510 Kunsthåndværk, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40306555 Musikuddannelser i øvrigt, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40309010 Kunstnerisk i øvrigt, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40381010 Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil uden nærmere angivelse, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40381510 Administrationsøkonom mv., KVU
01-01-1600 31-12-9999 40382010 Finansøkonom mv., KVU
01-01-1600 31-12-9999 40382510 Handels- og markedsføringsøkonom mv., KVU
01-01-1600 31-12-9999 40383010 Serviceøkonom mv., KVU
01-01-1600 31-12-9999 40383510 Transport- og logistikøkonom mv., KVU
01-01-1600 31-12-9999 40581010 Teknisk uden nærmere angivelse, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40581515 Byggeri- og anlægsteknik i øvrigt, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40582010 Tele-, data- og it-teknologi mv., KVU
01-01-1600 31-12-9999 40582015 It-uddannelser, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40582020 Elektronik i øvrigt, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40582410 Installatør af stærkstrøms- og vvs-teknik uden nærmere angivelse, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40582415 Installatør af stærkstrømsteknik, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40582420 Installatør af vvs-teknik, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40582510 Energi- og stærkstrømsteknisk, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40583015 Maskinteknisk i øvrigt, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40583510 Miljøteknisk, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40584010 Sundheds- og omsorgsteknologi, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40585010 Designteknolog, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40585015 Teknisk, tekstil- og beklædning, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40585020 Teknisk, produktion og produktudvikling i øvrigt, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40589515 Teknisk offshore, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40589530 Teknisk i øvrigt, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40751010 Fødevarer, bio- og laboratorieteknik uden nærmere angivelse, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40751510 Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40751590 Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi i øvrigt, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40751710 Laborant, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40801010 Jordbrug, natur og miljø uden nærmere angivelse, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40801510 Jordbrugsteknologisk, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40851510 Skibsførere, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40852015 Juniorofficerer, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40859510 Maritime uddannelser i øvrigt, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40891010 Sundhedsfaglig uddannelse uden nærmere angivelse, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40892510 Omsorgsarbejde, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40894010 Tandplejer og klinisk tandteknik, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40894515 Farmakonom, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40894525 Psykomotorik og afspænding mv., KVU
01-01-1600 31-12-9999 40894590 Sundhedsfaglige uddannelser i øvrigt, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40951010 Politi og forsvar uden nærmere angivelse, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40951510 Fængselsvæsnet, KVU
01-01-1600 31-12-9999 40971010 Videregående uddannelser uden nærmere angivelse, KVU
01-01-1600 31-12-9999 50201010 Pædagogiske uddannelser uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50201510 Pædagog, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50202010 Folkeskolelærer, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50202510 Underviser i dansk som andetsprog, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50202515 Andre pædagogiske uddannelser, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50203015 Didaktik og undervisningsteori, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50203020 Pædagogik, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50241010 Kommunikation og formidling uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50242010 Grafisk design og kommunikation, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50242510 Journalist og journalistisk arbejde, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50243010 Fotojournalist, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50243510 Tegnsprogstolk, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50244010 Medier og kommunikation i øvrigt, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50253510 Biblioteks- og informationsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 50258015 Flere erhvervssprog, korrespondent, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50258210 Erhvervssprog, afgangseksamen EA, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50258215 Erhvervssprog, diplomprøve ED, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50259010 Erhvervssproglig grundstudium, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50259015 Erhvervssprog, begynderprøve, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50259020 Erhvervssprog, øvrige uddannelser, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50301010 Kunstnerisk uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50303010 Film og tv uddannelser uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50303015 Animationsuddannelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50303020 Manuskriptuddannelse, film og tv, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50303025 Filmklipper, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50303030 Fotograf, film og tv, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50303035 Tonemester, film og tv, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50303040 Filmproducer, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50303045 Instruktør, film og tv, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50303050 Tv studieproducer og tv-tilrettelægger, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50303510 Teaterteknik, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50303515 Sceneinstruktør, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50303520 Scenograf, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50304010 Danseruddannelser, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50304510 Skuespiller, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50305010 Designuddannelser uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50306510 Music management, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50306540 Musik og musikpædagogik, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50306555 Musikuddannelser i øvrigt, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50381010 Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50381510 Administration mv., MVU
01-01-1600 31-12-9999 50382010 Finans mv., MVU
01-01-1600 31-12-9999 50382510 Handel og markedsføring mv., MVU
01-01-1600 31-12-9999 50383010 Fritid, kultur og sport mv., MVU
01-01-1600 31-12-9999 50384010 Socialrådgivning og -formidling mv., MVU
01-01-1600 31-12-9999 50384510 Erhvervsøkonomi, HD, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50391510 Administration, forvaltning og ledelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50581010 Teknisk uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50581510 Bygningskonstruktør, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50581515 Byggeri- og anlægsteknik i øvrigt, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50582010 Tele-, data- og it-teknologi mv., teknisk, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50582015 It-uddannelser, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50582020 Elektronik i øvrigt, teknisk, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50582510 Energi- og stærkstrømsteknisk, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50583010 Maskinmester, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50583015 Maskinteknisk i øvrigt, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50584010 Sundheds- og omsorgsteknologi, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50584510 Teknik-naturvidenskab, kombineret, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50585015 Teknisk, tekstil- og beklædning, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50585020 Teknisk, produktion og produktudvikling i øvrigt, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50589510 Teknik og forretningsudvikling, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50589515 Teknisk offshore, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50589520 Transportteknisk, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50589525 Grafisk-teknisk, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50589530 Teknisk i øvrigt, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50591010 Teknisk videnskab uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50591520 Kemisk og biokemisk teknologi, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50592510 Bygnings- og anlægsteknik, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50593010 Tele-, data- og it-teknologi mv., teknisk videnskab, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50593510 Elektronik i øvrigt, teknisk videnskab, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50594015 Energiteknologi i øvrigt, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50595010 Maskinteknik og maskinkonstruktion, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50597010 Teknologi, produktion og produktudvikling, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50751010 Fødevarer, Bio- og laboratorieteknik uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50751510 Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50752010 Ernæring og sundhed, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50801010 Jordbrug, natur og miljø uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50802015 Jordbrugsøkonomi, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50802016 Jordbrugsbiologi, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50804510 Landskabsarkitektur og -forvaltning, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50805090 Naturressourcer og miljø i øvrigt, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50851010 Styrmand, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50851510 Skibsførere, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50852010 Skibsofficerer uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50852015 Juniorofficerer, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50852020 Seniorofficerer, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50859510 Maritime uddannelser i øvrigt, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50891010 Sundhedsfaglig uddannelse uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50891210 Bioanalytiker, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50891510 Ergo- og fysioterapeut, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50892010 Jordemoder, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50892510 Omsorgsarbejde, videreuddannelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50893010 Radiograf, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50893510 Sygepleje og sundhedspleje, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50894010 Tandplejer og klinisk tandteknik, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50894510 Bandagist, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50894520 Optometrist, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50894525 Psykomotorik og afspænding mv., MVU
01-01-1600 31-12-9999 50894590 Sundhedsfaglige uddannelser i øvrigt, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50951010 Politi og forsvar uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50952010 Politivirksomhed, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50952510 Officer i forsvaret uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50952515 Officer i flyvevåbnet, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50952520 Officer i hæren, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50952525 Officer i søværnet, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50952530 Sprogofficer, MVU
01-01-1600 31-12-9999 50971010 Videregående uddannelser uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 60203010 Audiologopædi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60203020 Pædagogik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60251010 Humanistisk uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60251205 Arkæologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60251210 Arkæologi, forhistorisk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60251215 Arkæologi, klassisk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60251220 Arkæologi, middelalder, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60251225 Arkæologi, nærorientalsk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60251505 Arkæologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60251510 Oldtidskundskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60251710 Etnologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60252010 Filosofi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60252210 Historie, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60252510 Idehistorie, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60252610 Kunsthistorie, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60252615 Film og medievidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60252620 Dramaturgi og teatervidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60252625 Musikvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60252710 Litteraturvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60253010 Kommunikation og formidling, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60253015 Kultur og sprogmøde, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60253210 Journalistik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60253215 Retorik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60253510 Informationsvidenskab mv., BACH
01-01-1600 31-12-9999 60254010 Oplevelses-design, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60254210 Musikterapi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60254510 Religion og religionsvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60255010 Lingvistik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60255210 Dansk-nordisk sprog og litteratur, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60255510 Mellemøstens sprog uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60255515 Arabisk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60255520 Hebraisk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60255525 Persisk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60255530 Tyrkisk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60255710 Fransk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60255715 Italiensk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60255720 Portugisisk og brasilliansk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60255725 Rumænsk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60255730 Spansk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60256010 Slavisk, østeuropa og balkan uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60256210 Indien og Sydasienstudier, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60256215 Indonesisk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60256220 Thai, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60256310 Østasiatiske sprog uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60256315 Japanstudier, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60256320 Kinastudier, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60256325 Koreastudier, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60256330 Tibetologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60256510 Engelsk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60256515 Nederlandsk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60256520 Tysk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60257010 Klassisk Indisk - sanskrit, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60257025 Klassisk filologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60257110 Oldtidssprog, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60257510 Finsk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60257515 Indianske sprog og kulturer, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60257520 Indoeuropæisk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60257525 Ungarsk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60257530 Sprog - international politik og historie, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60258510 Erhvervssproglige bachelorer, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60258910 Erhvervssprog, kombineret uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60258915 Erhvervssprog og europæiske studier, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60258920 Sprog og virksomhedskommunikation, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60259510 Eskimologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60259525 Humanistiske uddannelser i øvrigt, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60259710 Teologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60301010 Kunstnerisk uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60301510 Arkitektur, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60302010 Bildende kunst, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60303510 Teaterteknik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60303515 Sceneinstruktør, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60303520 Scenograf, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60304010 Dans, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60304510 Skuespiller, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60305010 Designer uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60305015 Designer, digitale medier, kommunikation, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60305020 Designer, grafisk design, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60305030 Designer, industriel design, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60305035 Designer, keramik og glas, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60305040 Designer, mode, tekstil, beklædning, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60305045 Designer, møbel, rum, indretning, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60305050 Designer,mode,accessories,BACH
01-01-1600 31-12-9999 60306010 Konservering - restaurering uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60306015 Konservering - restaurering, grafisk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60306020 Konservering - restaurering, kulturhistorisk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60306025 Konservering - restaurering, kunst, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60306030 Konservering - restaurering, monumental, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60306035 Konservering - restaurering, naturhistorisk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60306510 Music management, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60306515 Lydteknik, musik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60306520 Tonemester, musik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60306525 Sangskrivning, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60306530 Komponist og dirigent, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60306540 Musik og musikpædagogik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60306545 Musikpædagogik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60306550 Musikteori, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60306555 Musikuddannelser i øvrigt, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60351010 Naturvidenskab uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60351510 Biokemi og molekylær biologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60351710 Biologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60351715 Miljøbiologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60352010 Biomedicin, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60352015 Biomedicn og molekylær biomedicin, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60352020 Medicinalbiologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60352210 Medicinalkemi mv., BACH
01-01-1600 31-12-9999 60352510 Nanoscience og nanobioscience, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60353010 Astronomi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60353015 Fysik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60353020 Geofysik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60353025 Fysiske fag i øvrigt, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60353510 Geodæsi og geoinformatik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60353710 Geografi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60353715 Kulturgeografi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60354010 Geologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60354510 Idræt, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60354710 Kemi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60355010 Matematik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60355015 Matematik og økonomi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60355020 Forsikringsvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60355510 Statistik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60356010 Datalogi og datahåndtering, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60356015 Softwareudvikling, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60356020 Informatik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60356025 Digitale medier og design, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60356030 Interaktionsdesign, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60356035 Medialogi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60356040 Naturvidenskabelige it-uddannelser i øvrigt, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60391010 Samfundsvidenskab uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60391510 Administration, forvaltning og ledelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60392010 Antropologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60392510 Globalisering og internationale samfundsstudier, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60392515 EU-studier og europæiske studier, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60393010 Jura, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60393510 Statskundskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60393515 Politologiske uddannelser i øvrigt, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60394010 Psykologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60394510 Sociologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60394525 Sociologiske uddannelser i øvrigt, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60395010 Økonomi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60395510 Erhvervsøkonomi uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60396510 Erhvervsøkonomi, HA, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60397010 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog mv., negot., BACH
01-01-1600 31-12-9999 60591010 Teknisk videnskab uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60591510 Bioteknologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60591515 Kemi og bioteknologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60591520 Kemisk og biokemisk teknologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60592010 Nanoteknologi og nanobioteknologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60592510 Bygnings- og anlægsteknik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60592515 Byudvikling og byplanlægning mv., BACH
01-01-1600 31-12-9999 60593010 Tele-, data- og it-teknologi mv., BACH
01-01-1600 31-12-9999 60593015 Teknisk videnskabelige it-uddannelser, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60593510 Elektronik i øvrigt, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60594015 Energiteknologi i øvrigt, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60594510 Landinspektørvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60595010 Maskinteknik og maskinkonstruktion, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60595510 Miljøteknologi mv., BACH
01-01-1600 31-12-9999 60596010 Sundhedsteknologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60596015 Velfærdsteknologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60596020 Medicin og teknologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60596510 Teknologi-naturvidenskab, kombineret, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60597010 Teknologi, produktion og produktudvikling, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60599515 Teknologi og forretningsudvikling, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60599530 Teknisk videnskab i øvrigt, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60752510 Fødevarevidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60752515 Mejeribrugsvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60759510 Fødevare- og ernæringsvidenskab i øvrigt, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60801010 Jordbrug, natur og miljø uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60802010 Jordbrugsvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60802015 Jordbrugsøkonomi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60802510 Husdyrvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60803010 Veterinærmedicin, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60803510 Skovbrugsvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60804010 Jordbrug, fødevarer og miljø kombineret, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60804510 Landskabsarkitektur og -forvaltning, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60805010 Miljøkemi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60805020 Naturvidenskabelig miljøplanlægning, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60805090 Naturressourcer og miljø i øvrigt, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60901010 Sundhedsvidenskab uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60902510 Farmaci og lægemiddelvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60903010 Folkesundhedsvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60903510 It og sundhedsvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60905010 Medicin, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60905510 Odontologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60909510 Kiropraktor, BACH
01-01-1600 31-12-9999 60971010 Videregående uddannelser uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 70201010 Pædagogiske uddannelser uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70202510 Underviser i dansk som andetsprog, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70203010 Audiologopædi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70203015 Didaktik og undervisningsteori, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70203020 Pædagogik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70251010 Humanistisk uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70251210 Arkæologi, forhistorisk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70251215 Arkæologi, klassisk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70251220 Arkæologi, middelalder, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70251225 Arkæologi, nærorientalsk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70251230 Marinarkæologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70251510 Oldtidskundskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70251710 Etnologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70252010 Filosofi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70252210 Historie, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70252215 Europas historie, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70252510 Idehistorie, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70252515 Videnskabshistorie, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70252610 Kunsthistorie, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70252615 Film og medievidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70252620 Dramaturgi og teatervidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70252625 Musikvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70252710 Litteraturvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70253010 Kommunikation og formidling, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70253015 Kultur og sprogmøde, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70253210 Journalistik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70253215 Retorik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70253510 Informationsvidenskab mv., LVU
01-01-1600 31-12-9999 70253710 Digital design og interaktionsdesign, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70254010 Oplevelses-design, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70254210 Musikterapi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70254510 Religion og religionsvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70255010 Lingvistik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70255210 Dansk-nordisk sprog og litteratur, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70255510 Mellemøstens sprog uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70255515 Arabisk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70255520 Hebraisk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70255525 Persisk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70255530 Tyrkisk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70255710 Fransk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70255715 Italiensk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70255720 Portugisisk og brasilliansk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70255725 Rumænsk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70255730 Spansk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70256010 Slavisk, østeuropa og balkan uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70256015 Græsk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70256020 Polsk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70256025 Russisk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70256030 Serbokroatisk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70256035 Tjekkisk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70256210 Indien og Sydasienstudier, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70256215 Indonesisk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70256220 Thai, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70256310 Østasiatiske sprog uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70256315 Japanstudier, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70256320 Kinastudier, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70256325 Koreastudier, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70256330 Tibetologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70256510 Engelsk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70256515 Nederlandsk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70256520 Tysk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70257010 Klassisk Indisk - sanskrit, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70257015 Klassisk græsk-romersk , LVU
01-01-1600 31-12-9999 70257020 Latin, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70257025 Klassisk filologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70257110 Oldtidssprog, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70257510 Finsk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70257515 Indianske sprog og kulturer, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70257520 Indoeuropæisk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70257525 Ungarsk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70257530 Sprog - international politik og historie, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70257535 Tolk i fremmedsprog, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70258710 Erhvervssprog, interpret., LVU
01-01-1600 31-12-9999 70258810 Erhvervssprog, ling.merc., LVU
01-01-1600 31-12-9999 70258910 Erhvervssprog, kombineret uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70258920 Sprog og virksomhedskommunikation, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70259510 Eskimologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70259515 Æstetik og kultur, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70259520 Kulturteori og kulturanalyse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70259525 Humanistiske uddannelser i øvrigt, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70259710 Teologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70301010 Kunstnerisk uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70301510 Arkitektur, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70302010 Bildende kunst, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70302015 Kunstteori og -formidling, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70304010 Danseruddannelser, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70305010 Designer uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70305015 Designer, digitale medier, kommunikation, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70305020 Designer, grafisk design, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70305025 Designer, guld og sølv, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70305030 Designer, industriel design, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70305035 Designer, keramik og glas, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70305040 Designer, mode, tekstil, beklædning, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70305045 Designer, møbel, rum, indretning, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70305050 Designer, unika design, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70306010 Konservering - restaurering uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70306015 Konservering - restaurering, grafisk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70306020 Konservering - restaurering, kulturhistorisk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70306025 Konservering - restaurering, kunst, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70306030 Konservering - restaurering, monumental, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70306035 Konservering - restaurering, naturhistorisk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70306520 Tonemester, musik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70306530 Komponist og dirigent, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70306540 Musik og musikpædagogik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70306545 Musikpædagogik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70306550 Musikteori, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70306555 Musikuddannelser i øvrigt, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70307010 Scenekunst, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70351010 Naturvidenskab uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70351510 Biokemi og molekylær biologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70351710 Biologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70351715 Miljøbiologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70351720 Parasitologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70352010 Biomedicin, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70352015 Biomedicn og molekylær biomedicin, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70352020 Medicinalbiologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70352210 Medicinalkemi mv., LVU
01-01-1600 31-12-9999 70352510 Nanoscience og nanobioscience, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70353010 Astronomi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70353015 Fysik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70353020 Geofysik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70353025 Fysiske fag i øvrigt, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70353510 Geodæsi og geoinformatik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70353710 Geografi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70354010 Geologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70354510 Idræt, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70354710 Kemi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70355010 Matematik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70355015 Matematik og økonomi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70355020 Forsikringsvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70355510 Statistik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70356010 Datalogi og datahåndtering, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70356015 Softwareudvikling, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70356020 Informatik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70356030 Interaktionsdesign, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70356035 Medialogi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70356040 Naturvidenskabelige it-uddannelser i øvrigt, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70359510 Bioinformatik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70359515 Scienceundervisning, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70359520 Naturvidenskab i øvrigt, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70391010 Samfundsvidenskab uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70391510 Administration, forvaltning og ledelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70392010 Antropologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70392510 Globalisering og internationale samfundsstudier, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70392515 EU-studier og europæiske studier, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70393010 Jura, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70393510 Statskundskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70393515 Politologiske uddannelser i øvrigt, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70394010 Psykologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70394510 Sociologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70394515 Kultursociologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70394520 Socialt entrepreneurskab mv., LVU
01-01-1600 31-12-9999 70394525 Sociologiske uddannelser i øvrigt, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70395010 Økonomi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70395510 Erhvervsøkonomi uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70396010 Erhvervsøkonomi, cand.merc., LVU
01-01-1600 31-12-9999 70397010 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog mv., negot., LVU
01-01-1600 31-12-9999 70591010 Teknisk videnskab uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70591510 Bioteknologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70591515 Kemi og bioteknologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70591520 Kemisk og biokemisk teknologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70592010 Nanoteknologi og nanobioteknologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70592510 Bygnings- og anlægsteknik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70592515 Byudvikling og byplanlægning mv., LVU
01-01-1600 31-12-9999 70593010 Tele-, data- og it-teknologi mv., LVU
01-01-1600 31-12-9999 70593015 Teknisk videnskabelige it-uddannelser, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70593510 Elektronik i øvrigt, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70594010 Vindenergi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70594015 Energiteknologi i øvrigt, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70594510 Landinspektørvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70595010 Maskinteknik og maskinkonstruktion, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70595510 Miljøteknologi mv., LVU
01-01-1600 31-12-9999 70596010 Sundhedsteknologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70596015 Velfærdsteknologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70596020 Medicin og teknologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70596510 Teknologi-naturvidenskab, kombineret, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70597010 Teknologi, produktion og produktudvikling, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70599510 Teknisk, beredskab og risikostyring, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70599515 Teknologi og forretningsudvikling, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70599520 Teknologi, råstofudvinding, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70599525 Teknologi, transportteknik og logistik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70599530 Teknisk videnskab i øvrigt, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70752510 Fødevarevidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70752515 Mejeribrugsvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70759510 Fødevare- og ernæringsvidenskab i øvrigt, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70801010 Jordbrug, natur og miljø uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70802010 Jordbrugsvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70802015 Jordbrugsøkonomi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70802510 Husdyrvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70803010 Veterinærmedicin, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70803510 Skovbrugsvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70804010 Jordbrug, fødevarer og miljø kombineret, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70804510 Landskabsarkitektur og -forvaltning, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70805010 Miljøkemi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70805015 Klimaforandringer, vand og miljø, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70805020 Naturvidenskabelig miljøplanlægning, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70805090 Naturressourcer og miljø i øvrigt, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70901010 Sundhedsvidenskab uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70901510 Ergoterapi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70902010 Fysioterapi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70902510 Farmaci og lægemiddelvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70903010 Folkesundhedsvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70903510 It og sundhedsvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70904010 Jordemodervidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70904510 Sygeplejevidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70905010 Medicin, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70905510 Odontologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70906010 Speciallæge og specialtandlæge, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70909510 Kiropraktor, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70909515 Ledelse i sundhedssektoren, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70909520 Optometri og synsvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70909525 Sundhedsvidenskab i øvrigt, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70951010 Politi og forsvar uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70951510 Militære studier
01-01-1600 31-12-9999 70952510 Officer i forsvaret uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70952515 Officer i flyvevåbnet, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70952520 Officer i hæren, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70952525 Officer i søværnet, LVU
01-01-1600 31-12-9999 70971010 Videregående uddannelser uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 80201010 Pædagogiske uddannelser uden nærmere angivelse, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80203020 Pædagogik, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80251010 Humanistisk uden nærmere angivelse, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80252010 Filosofi, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80253010 Kommunikation og formidling, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80253510 Informationsvidenskab mv., Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80258810 Erhvervssprog, ling.merc., Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80259710 Teologi, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80301010 Kunstnerisk uden nærmere angivelse, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80301510 Arkitektur, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80306010 Konservering - restaurering uden nærmere angivelse, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80306530 Komponist og dirigent, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80306540 Musik og musikpædagogik, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80306555 Musikuddannelser i øvrigt, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80351010 Naturvidenskab uden nærmere angivelse, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80355015 Matematik og økonomi, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80355020 Forsikringsvidenskab, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80391010 Samfundsvidenskab uden nærmere angivelse, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80392010 Antropologi, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80393010 Jura, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80393510 Statskundskab, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80394010 Psykologi, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80394510 Sociologi, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80394515 Kultursociologi, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80395010 Økonomi, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80395510 Erhvervsøkonomi uden nærmere angivelse, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80591010 Teknisk videnskab uden nærmere angivelse, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80594510 Landinspektørvidenskab, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80801010 Jordbrug, natur og miljø uden nærmere angivelse, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80802010 Jordbrugsvidenskab, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80803010 Veterinærmedicin, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80901010 Sundhedsvidenskab uden nærmere angivelse, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80902510 Farmaci og lægemiddelvidenskab, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80905010 Medicin, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80905510 Odontologi, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 80971010 Videregående uddannelser uden nærmere angivelse, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 90991010 Uoplyst (kendt i elevregistret)
01-01-1600 31-12-9999 90991020 Uoplyst (indvandrernes uddannelse)
01-01-1600 31-12-9999 90991030 Uoplyst (ukendt i elevregistret)
01-01-1600 31-12-9999 90992010 Afbrudt
01-01-1600 31-12-9999 90993010 Ikke igang
01-01-1600 31-12-9999 90994010 Igang