Gå til sidens indhold

FSP1U

Langt navn

Forspalte1 på undergruppeniveau

Generel Beskrivelse

Første 6 cifre af Forspalte1 for igangværende og afsluttede uddannelser.

Forspalte1 er Danmarks Statistik's uddannelsesklassifikation som benyttes i databanken, de løbende offentliggørelser og de fleste serviceopgaver. Forspalte1 bestemmer de enkelte uddannelser og uddannelseskvalifikationers placering i uddannelsessystemet.

Forspaltekoden er 8-cifret, hvor de 2 første cifre beskriver niveauet (hoved-gruppen) for uddannelsen, de 2 næste en faglig gruppering (mellem-gruppen) og de næste 2 en detaljeret faglig gruppering (under-gruppe). DISCED-15 klassifikationssystem trådte i kraft 28.februar 2015 - derfor er denne tabel ikke opdateret siden.

Detaljeret beskrivelse

Der findes i alt følgende 13 hovedgrupper i Forspalte1:

05 Førskoleuddannelser 10 Grundskole 15 Forberedende uddannelser 20 Alm. gymnasiale uddannelser 25 Erh. gymnasiale uddannelser 30 Erhvervsfaglige grundforløb 35 Erhvervsfaglige praktik og hovedforløb 39 Efteruddannelse af specialarb/faglærte 40 Korte videregående uddannelser 50 Mellemlange videregående uddannelser 60 Bachelor 65 Lange videregående uddannelser 70 Forskeruddannelser

Et eksempel på en uddannelse i forspaltehierakiet kunne være tømmer med den 8-cifrede Forspalte1: 35533520.

Hovedgruppe 35 Erh. faglig praktik og hovedforløb Mellemgruppe 3553 Bygge og anlæg Undergruppe 355335 Tømrer mv. Elementarniveau 35533520 Tømrer

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 100110 Ingen uddannelse Indv.udd.
01-01-1600 31-12-9999 100200 Grundskole til og med 6. årgang
01-01-1600 31-12-9999 100205 Børnehaveklasse
01-01-1600 31-12-9999 100210 1. årgang
01-01-1600 31-12-9999 100220 2. årgang
01-01-1600 31-12-9999 100230 3. årgang
01-01-1600 31-12-9999 100240 4. årgang
01-01-1600 31-12-9999 100250 5. årgang
01-01-1600 31-12-9999 100260 6. årgang
01-01-1600 31-12-9999 100300 Grundskole 7.-10. årgang
01-01-1600 31-12-9999 100310 7. årgang
01-01-1600 31-12-9999 100320 8. årgang
01-01-1600 31-12-9999 100330 9. årgang
01-01-1600 31-12-9999 100340 10./11. årgang
01-01-1600 31-12-9999 100510 Forberedende voksenuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 100520 Almen voksenuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 100610 Danskundervisning dansk 1-2
01-01-1600 31-12-9999 100620 Danskundervisning for udlændinge
01-01-1600 31-12-9999 151005 Daghøjskoler
01-01-1600 31-12-9999 151010 Folkehøjskoler mv.
01-01-1600 31-12-9999 151020 Tekniske enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 151030 Særlige ungdomsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 151105 Kurser for unge og ledige
01-01-1600 31-12-9999 151110 Kurser for langtidsledige
01-01-1600 31-12-9999 151115 Kurser for kvinder
01-01-1600 31-12-9999 151120 Kurser for indvandrere
01-01-1600 31-12-9999 151125 Inspirationskurser
01-01-1600 31-12-9999 151130 Specialklassekurser
01-01-1600 31-12-9999 151140 Hi handel introduktion
01-01-1600 31-12-9999 151145 Ti teknisk introduktion
01-01-1600 31-12-9999 151150 TF-kurser mv.
01-01-1600 31-12-9999 151155 Social og sundhed
01-01-1600 31-12-9999 151160 Husholdningskurser
01-01-1600 31-12-9999 151165 Produktionsskoler
01-01-1600 31-12-9999 151201 Danskundervisning dansk 3
01-01-1600 31-12-9999 201500 Studentereksamen u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 201510 1. g
01-01-1600 31-12-9999 201520 2. g
01-01-1600 31-12-9999 201530 3. g
01-01-1600 31-12-9999 201580 Gymnasiet
01-01-1600 31-12-9999 201620 1. hf
01-01-1600 31-12-9999 201630 2. hf
01-01-1600 31-12-9999 201635 3. hf
01-01-1600 31-12-9999 201680 Hf 2-årig
01-01-1600 31-12-9999 201683 Hf 3-årig
01-01-1600 31-12-9999 201685 Hf-eksamen kombineret af enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 201720 Studenterkurser 1. år
01-01-1600 31-12-9999 201730 Studenterkurser 2. år
01-01-1600 31-12-9999 201780 Studenterkurser
01-01-1600 31-12-9999 201810 Hf-/studenterfag, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 201820 Adgangskurser - videregående udd. flygtning
01-01-1600 31-12-9999 253900 Hhx
01-01-1600 31-12-9999 255100 Htx
01-01-1600 31-12-9999 255410 Adgangsgivende værkstedsskoleforløb
01-01-1600 31-12-9999 255905 Adgangseksamen - ingeniøruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 255910 Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør
01-01-1600 31-12-9999 303903 Det merkantile område
01-01-1600 31-12-9999 304010 Teknologi og kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 304210 Bygge og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 304410 Håndværk og teknik
01-01-1600 31-12-9999 304610 Fra jord til bord
01-01-1600 31-12-9999 304810 Mekanik, transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 304910 Service
01-01-1600 31-12-9999 305010 Sundhed, omsorg og pædagogik
01-01-1600 31-12-9999 305900 Teknisk forløb u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 352000 Pædagogisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 352010 Pædagogisk grunduddannelse
01-01-1600 31-12-9999 353900 Handel og administration u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 353904 Handel og kontor, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 353906 Detailhandel
01-01-1600 31-12-9999 353909 Engroshandel
01-01-1600 31-12-9999 353926 Kontor generelt
01-01-1600 31-12-9999 353929 Tolduddannelser
01-01-1600 31-12-9999 353932 Finans
01-01-1600 31-12-9999 353935 Eventkoordinator
01-01-1600 31-12-9999 353940 IT
01-01-1600 31-12-9999 355300 Bygge og anlæg u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 355315 Murer mv.
01-01-1600 31-12-9999 355320 Brolægger mv.
01-01-1600 31-12-9999 355325 Stenhugger
01-01-1600 31-12-9999 355335 Tømrer mv.
01-01-1600 31-12-9999 355340 Snedker mv.
01-01-1600 31-12-9999 355350 Gas- og vvs-teknik
01-01-1600 31-12-9999 355355 Maler mv.
01-01-1600 31-12-9999 355365 Elektriker
01-01-1600 31-12-9999 355375 Bygge og anlæg i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 355400 Jern og metal u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 355430 Smede- og skibstekniske uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 355435 Ædelsmed
01-01-1600 31-12-9999 355440 Skibstømrer mv.
01-01-1600 31-12-9999 355450 Maskinarbejder mv.
01-01-1600 31-12-9999 355460 Mekaniker mv.
01-01-1600 31-12-9999 355470 Elektronik
01-01-1600 31-12-9999 355475 Teknologi og kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 355480 Automatik- og datamekaniker
01-01-1600 31-12-9999 355490 Plast og proces
01-01-1600 31-12-9999 355500 Grafisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 355510 Grafiker mv.
01-01-1600 31-12-9999 355520 Digital media
01-01-1600 31-12-9999 355530 Grafisk i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 355560 Tv, film og video
01-01-1600 31-12-9999 355570 Fotograf
01-01-1600 31-12-9999 355800 Teknik og industri u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 355830 Assistent indenfor teknik
01-01-1600 31-12-9999 355850 Keramik og porcelæn
01-01-1600 31-12-9999 355860 Glas
01-01-1600 31-12-9999 355880 Beklædning
01-01-1600 31-12-9999 355890 Tekstil
01-01-1600 31-12-9999 356000 Service u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 356010 Service, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 356020 Urmager
01-01-1600 31-12-9999 356050 Frisør, wellness mv.
01-01-1600 31-12-9999 356080 Sundhedshjælpemidler
01-01-1600 31-12-9999 356090 Anden service
01-01-1600 31-12-9999 357500 Levnedsmiddel u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 357515 Mejeriuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 357540 Slagter mv.
01-01-1600 31-12-9999 357545 Bager mv.
01-01-1600 31-12-9999 357555 Ernærings- og serviceassistent mv.
01-01-1600 31-12-9999 357560 Kok mv.
01-01-1600 31-12-9999 357562 Levnedsmiddel og husholdning, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 357565 Tjener mv.
01-01-1600 31-12-9999 357580 Levnedsmiddel og husholdning i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 358000 Jordbrug og fiskeri u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 358010 Veterinærsygepleje
01-01-1600 31-12-9999 358020 Dyrepasser og landbrug i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 358025 Landmand
01-01-1600 31-12-9999 358030 Landmand efteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 358040 Gartneri
01-01-1600 31-12-9999 358045 Gartner efteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 358048 Greenkeeper mv
01-01-1600 31-12-9999 358050 Skovbrug mv.
01-01-1600 31-12-9999 358052 Herregårdsskytte
01-01-1600 31-12-9999 358055 Skovbrug efteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 358060 Fiskeri
01-01-1600 31-12-9999 358500 Transport og logistik u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 358540 Søfart
01-01-1600 31-12-9999 358550 Luftfart
01-01-1600 31-12-9999 358560 Chauffør og redder
01-01-1600 31-12-9999 358570 Transport og lager i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 359000 Social og sundhed u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 359015 Social- og sundhedshjælper
01-01-1600 31-12-9999 359020 Social- og sundhedsassistent
01-01-1600 31-12-9999 359060 Tandbehandling
01-01-1600 31-12-9999 359065 Defektrice
01-01-1600 31-12-9999 359095 Sundhed i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 359510 Sikkerhedsfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 359520 Forsvar
01-01-1600 31-12-9999 359797 Ikke områdespecifikke uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 392000 Pædagogisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 393900 Handel og kontor u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 395300 Bygge og anlæg u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 395400 Jern og metal u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 395500 Grafisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 395800 Teknik og industri u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 396000 Service u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 396154 Jern og metal, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 396158 Teknik og industri i øvrigt, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 396254 Jern og metal, AMU metal
01-01-1600 31-12-9999 396354 Jern og metal, AMU ind/metal
01-01-1600 31-12-9999 396439 Handel og kontor, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 396455 Grafisk, foto, film, tv mv. AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 396560 Service, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 396653 Bygge og anlæg, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 396753 Bygge og anlæg, AMU energi
01-01-1600 31-12-9999 396754 Jern og metal, AMU energi
01-01-1600 31-12-9999 396858 Teknik og industri i øvrigt, AMU træind.
01-01-1600 31-12-9999 396975 Levnedsmiddel og husholdning, AMU mej/jord
01-01-1600 31-12-9999 396980 Jordbrug og fiskeri, AMU mej/jord
01-01-1600 31-12-9999 397075 Levnedsmiddel og husholdning, AMU lev.mid.
01-01-1600 31-12-9999 397180 Jordbrug og fiskeri, AMU transp.
01-01-1600 31-12-9999 397185 Transport mv., AMU transp.
01-01-1600 31-12-9999 397220 Pædagogisk, AMU pæd/soc
01-01-1600 31-12-9999 397290 Sundhed, AMU pæd/soc
01-01-1600 31-12-9999 397300 Øvrige kurser, AMU energi/byg
01-01-1600 31-12-9999 397400 AMU udd., fælleskatalog-indiv.komp.afklaring
01-01-1600 31-12-9999 397500 Levnedsmiddel u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 397654 Rustfri stålindustri, AMU rustfri
01-01-1600 31-12-9999 398000 Jordbrug og fiskeri u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 398500 Transport og logistik u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 399000 Social og sundhed u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 399839 Handel og kontor, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 399853 Bygge og anlæg, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 399854 Jern og metal, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 399855 Grafisk, foto, film, tv mv., sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 399858 Teknik og industri i øvrigt, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 399860 Service, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 399875 Levnedsmiddel og husholdning, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 399880 Jordbrug og fiskeri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 399885 Transport mv., sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 402010 Pædagogiske
01-01-1600 31-12-9999 402040 Pædagogisk erhvervsrettede
01-01-1600 31-12-9999 402500 Formidling og erhvervssprog u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 402530 Mediedesign, kommunikation og formidling
01-01-1600 31-12-9999 402561 1 erhvervssprog
01-01-1600 31-12-9999 402584 Flere erhvervssprog
01-01-1600 31-12-9999 403000 Kunstnerisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 403010 Kunsthåndværk/Design
01-01-1600 31-12-9999 403020 Musik
01-01-1600 31-12-9999 403080 Museum
01-01-1600 31-12-9999 403900 Samfundsfaglig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 403912 Ejendomsmægler
01-01-1600 31-12-9999 403915 Markedsføringsøkonomi
01-01-1600 31-12-9999 403918 Handelsøkonomi
01-01-1600 31-12-9999 403921 Eksportør, eksamineret
01-01-1600 31-12-9999 403926 Administration generelt
01-01-1600 31-12-9999 403930 Administrationsøkonomi
01-01-1600 31-12-9999 403932 Finansøkonomi
01-01-1600 31-12-9999 403935 Revision
01-01-1600 31-12-9999 403940 IT
01-01-1600 31-12-9999 403945 Merkonom
01-01-1600 31-12-9999 403947 Akademimerkonom
01-01-1600 31-12-9999 403951 Serviceøkonomi
01-01-1600 31-12-9999 405900 Teknisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 405910 Teknonom
01-01-1600 31-12-9999 405920 Produktions- og maskinteknologi
01-01-1600 31-12-9999 405922 Værkstedsfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 405924 Installationsteknologi
01-01-1600 31-12-9999 405925 IT- og elektronikteknologi
01-01-1600 31-12-9999 405926 Autoteknologi
01-01-1600 31-12-9999 405930 Laboratorie- og bioteknologi
01-01-1600 31-12-9999 405950 Bygge- og anlægsteknik
01-01-1600 31-12-9999 405955 Maler videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 405985 Designteknologi
01-01-1600 31-12-9999 405987 Teknisk offshore
01-01-1600 31-12-9999 405990 E-designer
01-01-1600 31-12-9999 407500 Levnedsmiddel u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 407510 Proces- og fødevareteknologi
01-01-1600 31-12-9999 407550 Ernæring
01-01-1600 31-12-9999 407560 Gastronomi - videregående
01-01-1600 31-12-9999 407570 Husholdningsteknik
01-01-1600 31-12-9999 407575 Økonoma
01-01-1600 31-12-9999 408000 Jordbrug og fiskeri u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 408020 Jordbrugsteknologi
01-01-1600 31-12-9999 408052 Vildtforvaltning
01-01-1600 31-12-9999 408060 Fiskeri
01-01-1600 31-12-9999 408500 Transport og logistik u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 408520 Logistik
01-01-1600 31-12-9999 408540 Søfart
01-01-1600 31-12-9999 408560 Beredskab - offentlig sikkerhed
01-01-1600 31-12-9999 409000 Social og sundhed u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 409045 Fysiurgisk
01-01-1600 31-12-9999 409060 Tandpleje
01-01-1600 31-12-9999 409065 Farmakonom
01-01-1600 31-12-9999 409500 Politi og forsvar u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 409515 Fængsel
01-01-1600 31-12-9999 409797 Ikke områdespecifikke uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 502000 Pædagogisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 502010 Pædagog mv.
01-01-1600 31-12-9999 502020 Folkeskolelærer mv.
01-01-1600 31-12-9999 502030 Tekstile fag og formidling
01-01-1600 31-12-9999 502040 Pædagogisk, erhvervsrettede
01-01-1600 31-12-9999 502050 Holistisk afspændingspædagogik
01-01-1600 31-12-9999 502500 Formidling og erhvervssprog u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 502530 Journalistik og kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 502535 Bibliotek
01-01-1600 31-12-9999 502561 1 erhverssprog
01-01-1600 31-12-9999 502575 Tværfaglig diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 502584 Flere erhvervssprog
01-01-1600 31-12-9999 503000 Kunstnerisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 503015 Design og business
01-01-1600 31-12-9999 503020 Musikkonservatorie
01-01-1600 31-12-9999 503030 Dans
01-01-1600 31-12-9999 503040 Skuespil og teaterteknik
01-01-1600 31-12-9999 503050 Billedkunst
01-01-1600 31-12-9999 503060 Film-, tv- og videoproduktion
01-01-1600 31-12-9999 503500 Naturvidenskabelig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 503520 Datalogi
01-01-1600 31-12-9999 503530 Webudvikling
01-01-1600 31-12-9999 503585 Idræt
01-01-1600 31-12-9999 503900 Samfundsvidenskabelig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 503915 Handel og markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 503921 Eksport og teknologi
01-01-1600 31-12-9999 503929 Offentlig administration
01-01-1600 31-12-9999 503930 Sportsmanagement
01-01-1600 31-12-9999 503935 Revision
01-01-1600 31-12-9999 503961 Økonomi/Ledelse
01-01-1600 31-12-9999 503970 Turisme
01-01-1600 31-12-9999 503974 Socialrådgivning og -formidling
01-01-1600 31-12-9999 503975 Tværfaglig diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 505900 Teknisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 505910 Teknisk ledelse
01-01-1600 31-12-9999 505912 Eksport
01-01-1600 31-12-9999 505914 Levnedsmiddelteknologi
01-01-1600 31-12-9999 505915 Sundheds- og omsorgsteknologi
01-01-1600 31-12-9999 505916 Skov- og landskab
01-01-1600 31-12-9999 505920 Maskin- og skibsbygningsteknik
01-01-1600 31-12-9999 505925 Elektroteknik-IT
01-01-1600 31-12-9999 505930 Kemi
01-01-1600 31-12-9999 505945 Bygnings- og anlægsteknik
01-01-1600 31-12-9999 505950 Bygningskonstruktion
01-01-1600 31-12-9999 505960 Design - innovation
01-01-1600 31-12-9999 505980 Grafisk tekniske uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 505987 Teknisk offshore
01-01-1600 31-12-9999 507500 Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 507570 Ernæring
01-01-1600 31-12-9999 508000 Jordbrug og fiskeri u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 508020 Jordbrugsvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 508040 Gartnerividenskab
01-01-1600 31-12-9999 508500 Transport mv. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 508530 Maskinteknisk ledelse og drift
01-01-1600 31-12-9999 508540 Maritim transport og skibsledelse
01-01-1600 31-12-9999 508560 Beredskab - offentlig sikkerhed
01-01-1600 31-12-9999 509000 Sundhed u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 509010 Afspændingspædagogik og psykomotorik
01-01-1600 31-12-9999 509025 Bioanalytiker
01-01-1600 31-12-9999 509030 Sygepleje
01-01-1600 31-12-9999 509031 Sygepleje videregående
01-01-1600 31-12-9999 509036 Radiograf
01-01-1600 31-12-9999 509040 Ergoterapi
01-01-1600 31-12-9999 509045 Fysioterapi
01-01-1600 31-12-9999 509047 Ergo- fysioterapi videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 509048 Bandagist
01-01-1600 31-12-9999 509049 Optometrist
01-01-1600 31-12-9999 509050 Jordemoder
01-01-1600 31-12-9999 509060 Tandpleje
01-01-1600 31-12-9999 509500 Forsvar u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 509510 Politi
01-01-1600 31-12-9999 509520 Officer
01-01-1600 31-12-9999 51010 Førskoleuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 600200 Bachelor u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 602500 Humanistisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 602502 Humanistisk pædagogik
01-01-1600 31-12-9999 602504 Teologi og religion
01-01-1600 31-12-9999 602506 Filosofi
01-01-1600 31-12-9999 602508 Historie
01-01-1600 31-12-9999 602510 Arkæologi og oldtidskultur
01-01-1600 31-12-9999 602512 Litteraturvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 602514 Teatervidenskab
01-01-1600 31-12-9999 602518 Musikvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 602520 Kunsthistorie
01-01-1600 31-12-9999 602526 Designkultur og -økonomi
01-01-1600 31-12-9999 602530 Journalistik og medievidenskab
01-01-1600 31-12-9999 602535 Biblioteks- og informationsvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 602540 Klassisk sprog
01-01-1600 31-12-9999 602542 Dansk-nordisk
01-01-1600 31-12-9999 602544 Engelsk
01-01-1600 31-12-9999 602546 Germansk i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 602548 Romansk
01-01-1600 31-12-9999 602550 Slavisk, østeuropa og balkanistik
01-01-1600 31-12-9999 602552 Orientalsk
01-01-1600 31-12-9999 602554 Asiatisk
01-01-1600 31-12-9999 602556 Øvrige sprog
01-01-1600 31-12-9999 602560 Erhvervssprog - international virksomhedskommunikation
01-01-1600 31-12-9999 602571 Erhvervssprog 1 sprog, negot.
01-01-1600 31-12-9999 602584 Erhvervssprog kombineret
01-01-1600 31-12-9999 602589 Sprogvidenskab mv.
01-01-1600 31-12-9999 603000 Kunstnerisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 603005 Folkemusik
01-01-1600 31-12-9999 603015 Kirkemusik
01-01-1600 31-12-9999 603025 Musikuddannelser i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 603035 Instrumentalist og sanger
01-01-1600 31-12-9999 603040 Musikpædagogik
01-01-1600 31-12-9999 603045 Musik og bevægelse/performance
01-01-1600 31-12-9999 603050 Komposition og sangskrivning
01-01-1600 31-12-9999 603055 Musik-, kor- og ensembleledelse
01-01-1600 31-12-9999 603070 Bildende kunst
01-01-1600 31-12-9999 603080 Museum
01-01-1600 31-12-9999 603500 Naturvidenskabelig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 603510 Matematik
01-01-1600 31-12-9999 603520 Datalogi-IT
01-01-1600 31-12-9999 603525 Statistik
01-01-1600 31-12-9999 603530 Forsikringsvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 603540 Fysik
01-01-1600 31-12-9999 603545 Astronomi
01-01-1600 31-12-9999 603550 Kemi
01-01-1600 31-12-9999 603560 Geografi
01-01-1600 31-12-9999 603565 Geologi
01-01-1600 31-12-9999 603570 Meteorologi
01-01-1600 31-12-9999 603575 Nanoteknologi
01-01-1600 31-12-9999 603580 Biologi
01-01-1600 31-12-9999 603585 Idræt
01-01-1600 31-12-9999 603900 Samfundsvidenskabelig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 603926 Administration og forvaltning
01-01-1600 31-12-9999 603961 Erhvervsøkonomi HA
01-01-1600 31-12-9999 603968 Samfundsøkonomi
01-01-1600 31-12-9999 603976 Jura
01-01-1600 31-12-9999 603978 Politologi
01-01-1600 31-12-9999 603980 Sociologi
01-01-1600 31-12-9999 603982 Antropologi og kulturanalyse
01-01-1600 31-12-9999 603984 Kognitionsvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 603986 Psykologi
01-01-1600 31-12-9999 603988 Musikterapi
01-01-1600 31-12-9999 605900 Teknisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 605905 Teknisk-videnskabelige
01-01-1600 31-12-9999 605915 Sundhedsteknologi
01-01-1600 31-12-9999 605920 Maskinteknik
01-01-1600 31-12-9999 605925 Elektroteknik-IT
01-01-1600 31-12-9999 605940 Kemiteknik
01-01-1600 31-12-9999 605945 Bygge- og anlægsteknik
01-01-1600 31-12-9999 605950 Medicin og teknologi
01-01-1600 31-12-9999 605955 Bioteknologi
01-01-1600 31-12-9999 605960 Design - innovation
01-01-1600 31-12-9999 605965 Arkitekt
01-01-1600 31-12-9999 605970 Geoteknologi
01-01-1600 31-12-9999 605975 Nanoteknologi
01-01-1600 31-12-9999 607500 Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 608000 Naturressourcer u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 608010 Veterinær
01-01-1600 31-12-9999 608020 Landbrugsvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 608032 Jordbrugsøkonomi
01-01-1600 31-12-9999 608040 Gartnerividenskab
01-01-1600 31-12-9999 608050 Skovbrugsvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 609000 Sundhed u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 609052 Biomekanik
01-01-1600 31-12-9999 609055 Lægevidenskab
01-01-1600 31-12-9999 609060 Tandlæge
01-01-1600 31-12-9999 609065 Farmaci - lægemiddelvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 650200 Kandidat u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 652000 Pædagogisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 652010 Pædagogik, faglig
01-01-1600 31-12-9999 652040 Pædagogisk, erhvervsrettede
01-01-1600 31-12-9999 652500 Humanistisk og teologisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 652502 Humanistisk pædagogik
01-01-1600 31-12-9999 652504 Teologi og religion
01-01-1600 31-12-9999 652506 Filosofi
01-01-1600 31-12-9999 652508 Historie
01-01-1600 31-12-9999 652510 Arkæologi og oldtidskultur
01-01-1600 31-12-9999 652512 Litteraturvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 652514 Teatervidenskab
01-01-1600 31-12-9999 652516 Filmvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 652518 Musikvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 652520 Kunsthistorie
01-01-1600 31-12-9999 652525 Kulturstudier og turisme
01-01-1600 31-12-9999 652526 Designledelse
01-01-1600 31-12-9999 652530 Journalistik og kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 652535 Biblioteks- og informationsvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 652540 Klassisk sprog
01-01-1600 31-12-9999 652542 Dansk-nordisk
01-01-1600 31-12-9999 652544 Engelsk
01-01-1600 31-12-9999 652546 Germansk i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 652548 Romansk
01-01-1600 31-12-9999 652550 Slavisk, østeuropa og balkanistik
01-01-1600 31-12-9999 652552 Orientalsk
01-01-1600 31-12-9999 652554 Asiatisk
01-01-1600 31-12-9999 652556 Øvrige sprog
01-01-1600 31-12-9999 652560 Erhvervssprog - international virksomhedskommunikation
01-01-1600 31-12-9999 652561 Erhvervssprog 1 sprog, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 652566 Cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 652571 Cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 652573 Konferencetolk
01-01-1600 31-12-9999 652589 Sprogvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 652598 Pædagogikum, humanistisk
01-01-1600 31-12-9999 653000 Kunstnerisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 653010 Kunsthåndværk/Design
01-01-1600 31-12-9999 653019 Musikuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 653022 Kirkemusik
01-01-1600 31-12-9999 653023 Folkemusik
01-01-1600 31-12-9999 653025 Musikuddannelser i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 653030 Rytmisk musik
01-01-1600 31-12-9999 653035 Instrumentalist og sanger
01-01-1600 31-12-9999 653040 Musikpædagogik
01-01-1600 31-12-9999 653042 Musik og bevægelse/performance
01-01-1600 31-12-9999 653045 Komposition og sangskrivning
01-01-1600 31-12-9999 653047 Musik-, kor- og ensembleledelse
01-01-1600 31-12-9999 653050 Bildende kunst
01-01-1600 31-12-9999 653080 Museum
01-01-1600 31-12-9999 653500 Naturvidenskabelig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 653510 Matematik
01-01-1600 31-12-9999 653520 Datalogi-IT
01-01-1600 31-12-9999 653525 Statistik
01-01-1600 31-12-9999 653530 Forsikringsvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 653540 Fysik
01-01-1600 31-12-9999 653545 Astronomi
01-01-1600 31-12-9999 653550 Kemi
01-01-1600 31-12-9999 653560 Geografi
01-01-1600 31-12-9999 653565 Geologi
01-01-1600 31-12-9999 653570 Geofysik
01-01-1600 31-12-9999 653575 Nanoteknologi
01-01-1600 31-12-9999 653580 Biologi
01-01-1600 31-12-9999 653585 Idræt
01-01-1600 31-12-9999 653598 Pædagogikum, naturvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 653900 Samfundsvidenskabelig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 653926 Administration og forvaltning
01-01-1600 31-12-9999 653961 Erhvervsøkonomi og ledelse
01-01-1600 31-12-9999 653968 Samfundsøkonomi
01-01-1600 31-12-9999 653976 Jura
01-01-1600 31-12-9999 653978 Politologi
01-01-1600 31-12-9999 653980 Sociologi
01-01-1600 31-12-9999 653982 Antropologi og kulturanalyse
01-01-1600 31-12-9999 653986 Psykologi
01-01-1600 31-12-9999 653988 Musikterapi
01-01-1600 31-12-9999 653998 Pædagogikum, samfundsvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 655900 Teknisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 655905 Teknisk-videnskabelig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 655910 Teknisk ledelse
01-01-1600 31-12-9999 655914 Fødevareteknologi
01-01-1600 31-12-9999 655915 Sundhedsteknologi
01-01-1600 31-12-9999 655920 Maskin- og skibsbygningsteknik
01-01-1600 31-12-9999 655925 Elektroteknik-IT
01-01-1600 31-12-9999 655940 Kemiteknik
01-01-1600 31-12-9999 655945 Bygge- og anlægsteknik
01-01-1600 31-12-9999 655950 Medicin-teknologi
01-01-1600 31-12-9999 655955 Bioteknologi
01-01-1600 31-12-9999 655960 Design - innovation
01-01-1600 31-12-9999 655965 Arkitekt
01-01-1600 31-12-9999 655970 Geoteknologi
01-01-1600 31-12-9999 655975 Nanoteknologi
01-01-1600 31-12-9999 657500 Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 658000 Jordbrugsvidenskabelig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 658010 Veterinær
01-01-1600 31-12-9999 658020 Landbrugsvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 658032 Jordbrugsøkonomi
01-01-1600 31-12-9999 658040 Gartnerividenskab
01-01-1600 31-12-9999 658050 Skovbrugsvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 659000 Sundhed u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 659010 Sundhedsvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 659030 Sygeplejevidenskab
01-01-1600 31-12-9999 659052 Biomekanik
01-01-1600 31-12-9999 659055 Medicin
01-01-1600 31-12-9999 659060 Tandlæge
01-01-1600 31-12-9999 659065 Farmaci
01-01-1600 31-12-9999 659070 Speciallæger og specialtandlæger
01-01-1600 31-12-9999 659500 Forsvar u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 659520 Officer
01-01-1600 31-12-9999 700200 Forskerudd. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 702000 Pædagogisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 702010 Pædagogik
01-01-1600 31-12-9999 702500 Humanistisk og teologisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 702530 Kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 703000 Kunstnerisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 703020 Musik
01-01-1600 31-12-9999 703080 Museum
01-01-1600 31-12-9999 703500 Naturvidenskabelig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 703900 Samfundsvidenskabelig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 705900 Teknisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 708000 Jordbrugsvidenskabelig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 709000 Sundhed u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 903099 Uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 953099 Afbrudt
01-01-1600 31-12-9999 963099 Igang
01-01-1600 31-12-9999 973099 Ikke igang
01-01-1600 31-12-9999 999999 Oprydning endnu ikke klassificeret