Gå til sidens indhold

FSP1M

Langt navn

Forspalte1 på mellemgruppeniveau

Generel Beskrivelse

Første 4 cifre af Forspalte1 for igangværende og afsluttede uddannelser.

Forspalte1 er Danmarks Statistik's uddannelsesklassifikation som benyttes i databanken, de løbende offentliggørelser og de fleste serviceopgaver. Forspalte1 bestemmer de enkelte uddannelser og uddannelseskvalifikationers placering i uddannelsessystemet.

Forspaltekoden er 8-cifret, hvor de 2 første cifre beskriver niveauet (hoved-gruppen) for uddannelsen og de 2 næste en faglig gruppering (mellem-gruppen).

DISCED-15 klassifikationssystem trådte i kraft 28.februar 2015 - derfor er denne tabel ikke opdateret siden.

Detaljeret beskrivelse

Der findes i alt følgende 13 hovedgrupper i Forspalte1:

05 Førskoleuddannelser 10 Grundskole 15 Forberedende uddannelser 20 Alm. gymnasiale uddannelser 25 Erh. gymnasiale uddannelser 30 Erhvervsfaglige grundforløb 35 Erhvervsfaglige praktik og hovedforløb 39 Efteruddannelse af specialarb/faglærte 40 Korte videregående uddannelser 50 Mellemlange videregående uddannelser 60 Bachelor 65 Lange videregående uddannelser 70 Forskeruddannelser

Et eksempel på en uddannelse i forspaltehierakiet kunne være tømmer med den 8-cifrede Forspalte1: 35533520.

Hovedgruppe 35 Erh. faglig praktik og hovedforløb Mellemgruppe 3553 Bygge og anlæg Undergruppe 355335 Tømrer mv. Elementarniveau 35533520 Tømrer

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 1001 Ingen uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 1002 Grundskole til og med 6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1003 7.-10/11. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1005 Almene voksenuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 1006 Danskundervisning ved sprogcentre
01-01-1600 31-12-9999 1510 Almene forløb
01-01-1600 31-12-9999 1511 Erhvervsrettede forløb
01-01-1600 31-12-9999 1512 Danskundervisning ved sprogcentre
01-01-1600 31-12-9999 2015 Gymnasiet
01-01-1600 31-12-9999 2016 Hf
01-01-1600 31-12-9999 2017 Studenterkurser
01-01-1600 31-12-9999 2018 Adgangskurser - videregående udd.
01-01-1600 31-12-9999 2539 Hhx
01-01-1600 31-12-9999 2551 Htx
01-01-1600 31-12-9999 2554 Adgangsgivende værkstedsskoleforløb
01-01-1600 31-12-9999 2559 Adgangseksamen - ingeniøruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 3039 Det merkantile område
01-01-1600 31-12-9999 3040 Teknologi og kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 3042 Bygge og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 3044 Håndværk og teknik
01-01-1600 31-12-9999 3046 Fra jord til bord
01-01-1600 31-12-9999 3048 Mekanik, transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 3049 Service
01-01-1600 31-12-9999 3050 Sundhed, omsorg og pædagogik
01-01-1600 31-12-9999 3059 Teknik
01-01-1600 31-12-9999 3520 Pædagogisk
01-01-1600 31-12-9999 3539 Handel og kontor
01-01-1600 31-12-9999 3553 Bygge og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 3554 Jern og metal
01-01-1600 31-12-9999 3555 Grafisk
01-01-1600 31-12-9999 3558 Teknik og industri i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 3560 Service
01-01-1600 31-12-9999 3575 Levnedsmiddel og husholdning
01-01-1600 31-12-9999 3580 Jordbrug og fiskeri
01-01-1600 31-12-9999 3585 Transport mv.
01-01-1600 31-12-9999 3590 Sundhed
01-01-1600 31-12-9999 3595 Sikkerhed
01-01-1600 31-12-9999 3597 Ikke områdespecifikke uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 3920 Pædagogisk
01-01-1600 31-12-9999 3939 Handel og kontor
01-01-1600 31-12-9999 3953 Bygge og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 3954 Jern og metal
01-01-1600 31-12-9999 3955 Grafisk
01-01-1600 31-12-9999 3958 Teknik og industri i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 3960 Service
01-01-1600 31-12-9999 3961 Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 3962 Metalindustriens efteruddannelsesudvalg
01-01-1600 31-12-9999 3963 Industriens arb.mark.udd./Metalindustrien euu
01-01-1600 31-12-9999 3964 Euu for handel, administr., kommunikation og ledelse
01-01-1600 31-12-9999 3965 Serviceerhvervenes euu
01-01-1600 31-12-9999 3966 Euu for bygge/anlæg og industri
01-01-1600 31-12-9999 3967 Euu for tekniske installationer og energi
01-01-1600 31-12-9999 3968 Træets uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 3969 Mejeri- og Jordbrugets euu
01-01-1600 31-12-9999 3970 Euu f. Køkken,hotel,restaurant,bager,konditor,kødbranchen
01-01-1600 31-12-9999 3971 Transporterhvervets uddannelsesråd
01-01-1600 31-12-9999 3972 Euu f. det pædagogiske område, social- og sundhedsområdet
01-01-1600 31-12-9999 3973 Euu f. tekn.install.-energi/bygge-anlæg ind.
01-01-1600 31-12-9999 3974 Øvrige kurser, AMU
01-01-1600 31-12-9999 3975 Levnedsmiddel og husholdning
01-01-1600 31-12-9999 3976 Euu f. rustfrit område
01-01-1600 31-12-9999 3980 Jordbrug og fiskeri
01-01-1600 31-12-9999 3985 Transport mv.
01-01-1600 31-12-9999 3990 Sundhed
01-01-1600 31-12-9999 3998 Efterudd., specialarb., fagl., andre grupper
01-01-1600 31-12-9999 4020 Pædagogisk
01-01-1600 31-12-9999 4025 Formidling og erhvervssprog
01-01-1600 31-12-9999 4030 Kunstnerisk
01-01-1600 31-12-9999 4039 Samfundsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 4059 Teknisk
01-01-1600 31-12-9999 4075 Levnedsmiddel og husholdning
01-01-1600 31-12-9999 4080 Jordbrug og fiskeri
01-01-1600 31-12-9999 4085 Transport mv.
01-01-1600 31-12-9999 4090 Sundhed
01-01-1600 31-12-9999 4095 Politi og forsvar
01-01-1600 31-12-9999 4097 Ikke områdespecifikke uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 5020 Pædagogisk
01-01-1600 31-12-9999 5025 Formidling og erhvervssprog
01-01-1600 31-12-9999 5030 Kunstnerisk
01-01-1600 31-12-9999 5035 Naturvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 5039 Samfundsvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 5059 Teknisk
01-01-1600 31-12-9999 5075 Levnedsmiddel og ernæring
01-01-1600 31-12-9999 5080 Jordbrug og fiskeri
01-01-1600 31-12-9999 5085 Transport mv.
01-01-1600 31-12-9999 5090 Sundhed
01-01-1600 31-12-9999 5095 Politi og forsvar
01-01-1600 31-12-9999 510 Førskoleuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 6002 Bachelor u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 6025 Humanistisk
01-01-1600 31-12-9999 6030 Kunstnerisk
01-01-1600 31-12-9999 6035 Naturvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 6039 Samfundsvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 6059 Teknisk
01-01-1600 31-12-9999 6075 Levnedsmiddel og ernæring
01-01-1600 31-12-9999 6080 Jordbrugsvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 6090 Sundhed
01-01-1600 31-12-9999 6502 Kandidat u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 6520 Pædagogisk
01-01-1600 31-12-9999 6525 Humanistisk og teologisk
01-01-1600 31-12-9999 6530 Kunstnerisk
01-01-1600 31-12-9999 6535 Naturvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 6539 Samfundsvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 6559 Teknisk
01-01-1600 31-12-9999 6575 Levnedsmiddel og ernæring
01-01-1600 31-12-9999 6580 Jordbrugsvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 6590 Sundhed
01-01-1600 31-12-9999 6595 Forsvar
01-01-1600 31-12-9999 7002 Forskerudd. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 7020 Pædagogisk
01-01-1600 31-12-9999 7025 Humanistisk og teologisk
01-01-1600 31-12-9999 7030 Kunstnerisk
01-01-1600 31-12-9999 7035 Naturvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 7039 Samfundsvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 7059 Teknisk
01-01-1600 31-12-9999 7080 Jordbrugsvidenskabelig
01-01-1600 31-12-9999 7090 Sundhed
01-01-1600 31-12-9999 9030 Uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 9530 Afbrudt
01-01-1600 31-12-9999 9630 Igang
01-01-1600 31-12-9999 9730 Ikke igang
01-01-1600 31-12-9999 9999 Oprydning endnu ikke klassificeret