Gå til sidens indhold

FSP1H

Langt navn

Forspalte1 på hovedgruppeniveau

Generel Beskrivelse

Første 2 cifre af Forspalte1 for igangværende og afsluttede uddannelser.

Forspalte1 er Danmarks Statistik's uddannelsesklassifikation som benyttes i databanken, de løbende offentliggørelser og de fleste serviceopgaver. Forspalte1 bestemmer de enkelte uddannelser og uddannelseskvalifikationers placering i uddannelsessystemet.

Forspaltekoden er 8-cifret, hvor de 2 første cifre beskriver niveauet (hoved-gruppen) for uddannelsen.

Detaljeret beskrivelse

Der findes i alt følgende 13 hovedgrupper i Forspalte1:

05 Førskoleuddannelser 10 Grundskole 15 Forberedende uddannelser 20 Alm. gymnasiale uddannelser 25 Erh. gymnasiale uddannelser 30 Erhvervsfaglige grundforløb 35 Erhvervsfaglige praktik og hovedforløb 39 Efteruddannelse af specialarb/faglærte 40 Korte videregående uddannelser 50 Mellemlange videregående uddannelser 60 Bachelor 65 Lange videregående uddannelser 70 Forskeruddannelser

Et eksempel på en uddannelse i forspaltehierakiet kunne være tømmer med den 8-cifrede Forspalte1: 35533520.

Hovedgruppe 35 Erh. faglig praktik og hovedforløb Mellemgruppe 3553 Bygge og anlæg Undergruppe 355335 Tømrer mv. Elementarniveau 35533520 Tømrer

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 10 Grundskole
01-01-1600 31-12-9999 15 Forberedende uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 20 Almengymnasiale uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 30 Erhvervsfaglige grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
01-01-1600 31-12-9999 39 Efteruddannelse af specialarb/faglærte
01-01-1600 31-12-9999 40 Korte videregående uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 5 Førskoleuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 50 Mellemlange videregående uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 60 Bachelor
01-01-1600 31-12-9999 65 Lange videregående uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 70 Forskeruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 90 Uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 95 Afbrudt
01-01-1600 31-12-9999 96 Igang
01-01-1600 31-12-9999 97 Ikke igang
01-01-1600 31-12-9999 99 Oprydning endnu ikke klassificeret