Gå til sidens indhold

FSP1E

Langt navn

Igangværende forspalte1 på elementarniveau

Generel Beskrivelse

Forspalte1 på 8 ciffer ( elementarniveau) for de igangværende uddannelser. Forspalte1 er den foretrukne danske klassifikation som benyttes i databanken, de løbende offentliggørelser og de fleste serviceopgaver.

Forspaltekoden er 8-cifret, hvor de 2 første cifre beskriver niveauet (hoved-gruppen) for uddannelsen. De næste 2 cifre giver yderligere en faglig gruppering (mellemgruppen), der yderligere detaljeres i de følgende 2 cifre (under-gruppe). Endelig angiver de sidste 2 cifre den konkrete uddannelse eller kvalifikation (elementarniveau).

DISCED-15 klassifikationssystem trådte i kraft 28.februar 2015 - derfor er denne tabel ikke opdateret siden.

Detaljeret beskrivelse

Der findes i alt følgende 13 hovedgrupper i Forspalte1:

05 Førskoleuddannelser 10 Grundskole 15 Forberedende uddannelser 20 Alm. gymnasiale uddannelser 25 Erh. gymnasiale uddannelser 30 Erhvervsfaglige grundforløb 35 Erhvervsfaglige praktik og hovedforløb 39 Efteruddannelse af specialarb/faglærte 40 Korte videregående uddannelser 50 Mellemlange videregående uddannelser 60 Bachelor 65 Lange videregående uddannelser 70 Forskeruddannelser

Et eksempel på en uddannelse i forspaltehierakiet kunne være tømmer med den 8-cifrede Forspalte1: 35533520.

Hovedgruppe 35 Erh. faglig praktik og hovedforløb Mellemgruppe 3553 Bygge og anlæg Undergruppe 355335 Tømrer mv. Elementarniveau 35533520 Tømrer

Værdisæt

U061000.TXT_FSP1E - Igangværende forspalte1 på elementarniveau
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
10011010 Ingen uddannelse Indv.udd.
10020080 Grundskole til og med 6. klasse
10020090 1-6 år Indv.udd.
10020510 Børnehaveklasse
10021010 1. klasse
10022010 2. klasse
10023010 3. klasse
10024010 4. klasse
10025010 5. klasse
10026010 6. klasse
10030080 Grundskole 7.-10. klasse
10030081 Grundskole 7.-9. klasse
10030082 Grundskole 10.-11. klasse
10030085 Efterskoler
10030086 Efterskoler 8.-9. klasse
10030087 Efterskoler 10.-11. klasse
10030090 7-8 år Indv.udd.
10030091 9-10 år Indv.udd.
10031010 7. klasse
10032010 8. klasse
10032020 1. real
10032030 8. klasse, efterskole
10033010 9. klasse
10033020 2. real
10033030 9. klasse, efterskole
10034010 10. klasse
10034020 3. real
10034030 10. klasse, efterskole
10051010 Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag
10051015 Ordblindeundervisning for voksne
10052010 Folkeskolens afgangsprøver, enkeltfag
10052020 Folkeskolens udvidede afgangsprøve, enkeltfag
10052030 Almen voksenuddannelse, enkeltfag
10061005 Dansk 1
10061010 Dansk 2
10062005 Dansk uoplyst
15100510 Daghøjskoler
15101010 Ungdomshøjskolekursus, alment
15101020 Ungdomshøjskolekursus, andre
15101030 Folkehøjskolekursus, alment
15101040 Folkehøjskolekursus, gymnastik/idræt
15101050 Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd
15101060 Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje
15101070 Folkehøjskolekursus for handicappede
15101080 Folkehøjskolekursus for pensionister
15101090 Folkehøjskolekursus, andre
15102010 Tx-enkeltfag
15103010 Den fri ungdomsuddannelse (FUU)
15103015 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
15110510 AMU erhv.intro., kurser for 10. klasse
15110520 AMU erhv.intro., kurser for unge
15110530 AMU erhv.intro., erhvervsintroduktion for unge/ledige
15111010 AMU erhv.intro., kurser for langtidsledige
15111510 AMU erhv.intro., kurser for kvinder
15112010 AMU erhv.intro., indvandrere erhvervsdansk
15112510 AMU erhv.intro., inspirationskurser
15112515 Kreativ basis, grafisk åben uddannelse
15113010 AMU erhv.intro., specialklasser
15114010 Hi handel introduktionskursus
15114510 Ti teknisk introduktionskursus
15115010 Tf-kurser mv.
15115510 Social og sundhed, grundforløb
15116010 Husholdningskursus, alment
15116020 Køkkenleder 1
15116030 Husholdningsskolekursus, andre
15116040 Håndarbejdskursus
15116050 Husholdningsskole, efteruddannelseskursus
15116505 Produktionsskole
15120105 Dansk 3
20150090 Studentereksamen m.v. Indv.udd.
20151010 1. g matematisk
20151020 1. g sproglig
20151030 Pre International Baccalaureate
20151040 1. g uden linieopdeling
20152010 2. g matematisk
20152020 2. g sproglig
20152030 2. år international studentereksamen
20152040 2. g uden linieopdeling
20153010 3. g matematisk
20153020 3. g sproglig
20153030 3. år international studentereksamen
20153040 3. g uden linieopdeling
20158010 Matematisk gymnasium
20158020 Sproglig gymnasium
20158030 International baccalaureate
20158040 Stx
20162020 1. hf (3-årig)
20162040 1. hf
20163020 2. hf (3-årig)
20163040 2. hf
20163520 3. hf
20168040 Hf
20168320 3-årig hf
20168510 Hf-eksamen kombination af enkeltfag
20172010 Studenterkursus 1. år matematisk
20172020 Studenterkursus 1. år sproglig
20172040 1. år, 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling
20173010 Studenterkursus 2. år matematisk
20173020 Studenterkursus 2. år sproglig
20173040 2. år, 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling
20178010 Matematisk studenterkursus
20178020 Sproglig studenterkursus
20178040 2-årigt studenterkursus
20181010 Hf-/studenterfag, enkeltfag
20181020 Gymnasial suppleringskursus GSK
20182005 Flygtninge adgangskursus til videregående udd.
20182010 Gymnasial indslusning for flygtninge GIF
25390010 Hhx, 1 årig
25390020 Hhx
25510010 Htx
25541010 Værkstedsskoleforløb
25590520 Adgangseksamen, ingeniøruddannelsen
25591010 Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør
30390310 Det merkantile område
30390320 Handelseksamen
30401010 Teknologi og kommunikation
30401020 Medieproduktion
30401030 Strøm, styring og IT
30421010 Bygge og anlæg (gl.)
30421020 Bygge og anlæg
30441010 Håndværk og teknik
30441020 Produktion og udvikling
30461010 Fra jord til bord
30461020 Mad til mennesker
30461030 Dyr, planter og natur
30481010 Mekanik, transport og logistik
30481020 Bil, fly og andre transportmidler
30481030 Transport og logistik
30491010 Service
30491020 Krop og stil
30491030 Bygnings- og brugerservice
30501010 Sundhed, omsorg og pædagogik
30590000 Tek 2
35200030 Kørelærer
35200040 Faglærer i idræt
35200044 Mensendiecklærer
35200050 Handelsfaglærereksamen
35200090 Pædagogik Indv.udd. erhvervsfaglig
35201010 Pædagogisk assistent (eud)
35390010 Merkantile grundfag
35390020 Merkantile område- og specialefag
35390025 Iværksætteruddannelse
35390030 Sektoroverskridende, åben uddannelse
35390035 Indledende kurser til VVU
35390040 Pc-bruger
35390070 Forvaltningsfagligt grundkursus
35390072 Dansk kommunalkursus
35390090 Handel/kontor Indv.udd. erhvervsfaglig
35390095 Erhvervsgrunduddannelse, EGU
35390410 Merkantile område, individuel eud
35390601 Detailhandelsuddannelse
35390605 Blomsterbinder
35390905 Engroshandelsassistent
35392610 Kontoruddannelse
35392617 Kontorserviceuddannelse
35392632 Ledere af håndværksvirksomhed, kursus
35392657 Sundhedsservicesekretær
35392665 Informatikassistent
35392678 Post og teleuddannelse
35392910 Toldfunktionær mv.
35393210 Finansuddannelsen
35393510 Eventkoordinator
35394010 Edb-assistent
35394020 Kundekontaktcenteruddannelse
35530010 Bygge og anlæg, individuel eud
35530015 Strøm, styring og it, individuel eud
35530090 Bygge/anlæg Indv.udd. erhvervsfaglig
35531510 Murer
35532010 Anlægs- og bygningsstruktør, brolægger
35532510 Stenhugger
35533510 Træfagenes byggeuddannelse
35533545 Byggemontagetekniker
35534005 Snedkeruddannelsen
35534040 Modelsnedker
35534045 Billedskærer
35534055 Maskinsnedker m.m
35534065 Børstenbinder
35535010 Vvs-energiuddannelsen
35535045 Forsyningsoperatør
35535050 Teknisk isolatør
35535085 Oliefyrstekniker
35535510 Bygningsmaler
35535520 Skiltetekniker
35535530 Vognmaler
35535540 Overfladebehandler
35536510 Elektriker
35537510 Stukkatør
35537520 Glarmester
35537530 Skorstensfejer
35537540 Tagdækker
35537550 Kloakmester
35540010 Produktion og udvikling, individuel eud
35540090 Jern/metal Indv.udd. erhvervsfaglig
35543010 Smedeuddannelse
35543012 Vindmølleoperatør
35543020 Skibstekniker
35543025 Skibsmontør
35543029 Støberiteknikeruddannelsen
35543044 Plastsvejser
35543046 Industrisvejser
35543050 Beslagsmed
35543060 Karrosserismed
35543080 Metalsmed
35543510 Guld- og sølvsmedeuddannelsen
35543542 Ædelstensfatter
35543544 Ædelmetalstøber
35544010 Maritime håndværksfag
35544020 Skibstømrer
35544055 Bådserviceassistent
35545005 Maskinuddannelse
35545032 CNC-teknikuddannelse
35545034 NDT tekniker
35545047 Værktøjssliber
35545050 Værktøjsmageruddannelsen
35545055 Former
35545074 Montageoperatør
35545075 Køletekniker
35545080 Industriteknikuddannelse
35545087 Produktør
35545088 Industriel reparatør
35545091 Aluminiumsoperatøruddannelse
35545095 Industrioperatøruddannelse
35546003 Mekaniker
35546013 Cykel- og motorcykelmekanik
35546030 Flymekaniker
35546033 Entreprenør- og landbrugsmaskinmekanik
35546034 Personvognsmekaniker
35546035 Lastvognsmekaniker
35546052 Bådmekaniker
35546055 Skibsmekaniker
35546063 Finmekaniker
35546072 Låseassistent
35547010 Elektronik- og svagstrømsuddannelse
35547025 Frontline radio-TV-supporter
35547090 Elektronikoperatør
35547510 Teknologi og kommunikation, individuel eud
35548010 Automatik- og procesuddannelse
35548040 Data- og kommunikationsuddannelsen
35548052 Frontline PC-supporter
35549010 Plastmager og procesoperatøruddannelse
35549020 Plastmager
35549030 Procesoperatør
35550025 Medieproduktion, individuel eud
35550090 Grafisk Indv.udd. erhvervsfaglig
35551005 Mediegrafiker
35552010 Digital media uddannelse
35552070 Web-integrator
35552090 3D grafiker og animator
35553020 Grafisk tekniker
35553060 Bogbinder
35553090 Serigraf
35556010 Film- og TV-produktionsuddannelse
35557010 Fotograf
35580010 Tekniske grundfag
35580020 Tekniske område- og specialefag
35580090 Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. erhvervsfaglig
35583010 Teknisk designer
35583090 Teater-, udstillings- og eventtekniker
35583095 Arbejdsstudietekniker
35585010 Pottemager
35585060 Porcelænsmaler
35586010 Glasmager
35588005 Beklædningsoperatør
35588010 Beklædningshåndværker
35588041 Beklædningsdesigner, modelkonstruktør
35588065 Skomager
35589005 Tekstile erhvervsuddannelser
35589040 Boligmonteringsuddannelse
35600090 Service Indv.udd. erhvervsfaglig
35601010 Krop og stil, individuel eud
35601015 Service, bygnings- og brugerservice, individuel eud
35602010 Urmager
35605010 Frisør
35605020 Kosmetiker
35605030 Kosmetolog
35605050 Fitnessinstruktør
35608020 Ortopædist
35608060 Laboratorietandtekniker
35609010 Ejendomsservice
35609040 Pianostemmer
35609041 Kordegn
35609042 Kirkesanger
35609045 Sikkerhedsvagt
35750010 Mad til mennesker, individuel eud
35750090 Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. erhvervsfaglig
35751510 Mejerist
35754005 Detailslagter
35754025 Industrislagter
35754060 Tarmrenser
35754065 Ferskvareassistent
35754510 Bager og konditor
35754540 Møller
35755510 Ernærings- og cafeteriaassistent
35755540 Serviceassistent
35755580 Hotel- og fritidsassistent
35756010 Gastronom
35756030 Skibskok, grundkursus
35756035 Skibskok, afslutningskursus
35756210 Jord til bord, individuel eud
35756510 Tjener
35756520 Receptionist
35756580 Steward/stewardesse
35758010 Levnedsmiddelassistent
35758020 Tilsynstekniker
35758030 Tobaksarbejder faglært
35758050 Køkkenleder 2
35800010 Dyr, planter og natur, individuel eud
35800090 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. erhvervsfaglig
35801010 Veterinærsygeplejerske
35802004 Dyrepasser
35802005 Landbrugsuddannelse
35802510 Landmand
35803010 Landmand, efteruddannelse
35803017 Driftsleder grønt diplom/bevis
35803037 Landbrugets lederuddannelse
35803040 Agrarøkonom
35804005 Væksthusgartner
35804020 Produktionsgartner
35804050 Anlægsgartner
35804510 Gartner, efteruddannelse
35804810 Greenkeeper
35805010 Skov- og naturtekniker
35805280 Herregårdsskytte
35805510 Skovbrug, efteruddannelse
35806010 Kyst- og fiskeskipper
35806020 Erhvervsfisker
35850080 Mekanik, transport og logistik, individuel eud
35850085 Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud
35850090 Transport mv. Indv.udd. erhvervsfaglig
35854005 Skibsassistent
35854015 Styrmand
35854070 Maritimt forberedelseskursus
35854090 Radiotelegrafist
35855005 Trafikflyver
35855010 Lufthavnsuddannelsen
35856005 Vejgodstransportuddannelse
35856077 Personbefordringsuddannelse
35856090 Redder
35857005 Transportuddannelse
35857007 Lager- og terminaluddannelse
35857010 Lokomotivfører
35857038 Postuddannelse
35857051 Havne- og terminaluddannelse
35857060 Togklargøring
35857065 Togbetjent
35900015 Optometrist
35900080 Sundhed, omsorg og pædagogik, individuel eud
35900090 Social/sundhed Indv.udd. erhvervsfaglig
35901510 Social- og sundhedshjælper mv.
35901560 Barneplejerske
35902010 Social- og sundhedsuddannelsen eud
35906010 Tandklinikassistent
35906510 Defektrice
35909510 Hospitalsteknisk assistent
35909550 Fodterapeut
35951010 Sikkerhedsfunktionær
35951011 Værkmester, fængselsvæsenet
35952010 Konstabel, hæren
35952015 Sergent, hæren
35952020 Konstabel, søværnet
35952025 Sergent, søværnet
35952030 Konstabel, flyvevåbnet
35952035 Sergent, flyvevåbnet
35979710 Korte kurser ved erhvervsskoler
35979720 Særligt tilrettelagte forløb ved erhvervsskoler
35979730 Fagspecifikke kurser
39200090 Pædagogik Indv.udd. efterudd.
39390090 Handel/kontor Indv.udd. efterudd.
39530090 Bygge/anlæg Indv.udd. efterudd.
39540090 Jern/metal Indv.udd. efterudd.
39550090 Grafisk Indv.udd. efterudd.
39580090 Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. efterudd.
39600090 Service Indv.udd. efterudd.
39615410 Metalindustrien, AMU ind.arb.
39615425 Plastindustrien, AMU ind.arb.
39615815 Procesindustri levnedsmiddel mv, AMU ind.arb.
39615816 Fiske- og fjerkræindustri, AMU ind.arb.
39615817 Postale produkter og processer, AMU ind.arb.
39615818 Beklædnings- og tekstilindustri, AMU ind.arb.
39615819 Arbejdets organisering v. industriproduktion, AMU ind.arb.
39615820 Operatøropgaver i el-forsyning, AMU ind.arb.
39615822 Procesindustri non-food produkter, AMU ind.arb.
39615830 Elektronik- og kemisk industri, AMU ind.arb.
39625410 Jern- og metalindustrien, AMU metal
39625474 Teknisk design og tegning i industrien, AMU metal
39635410 Svejsning, støbning, skibsbygning, AMU metal
39643950 Handel og administration, AMU hand/adm
39643965 Finans, forsikring, pension mv, AMU hand/adm
39643970 Instruktion - adm. funktion i træning og sport, AMU hand/adm
39643974 Ledelse, AMU hand/adm
39643975 Offentlig forvaltning mv., AMU hand/adm
39643985 Sundhedssektor, administration - assistance, AMU hand/adm
39643986 Tandklinik administration mv., AMU hand/adm
39645521 Grafisk produktion, AMU hand/adm
39645574 Foto, film, tv produktion mv., AMU hand/adm
39656050 Urmageri, AMU service
39656051 Optometri, AMU service
39656070 Service ejendom, rengøring, vagt, AMU service
39656075 Teltmontage, AMU service
39656085 Tandteknik, AMU service
39656090 Frisør og kosmetik, AMU service
39656091 Vaskeriindustri, AMU service
39665345 Bygninger og anlægskonstruktion, AMU byg/ind
39665346 Entreprenørmateriel, anvendelse mv, AMU byg/ind
39665347 Isolering af tekniske anlæg, AMU byg/ind
39665348 Vejbygning og belægninger, AMU byg/ind
39665374 Projektering mv., byggeri-anlæg, AMU byg/ind
39665390 Spildevandsbehandling, AMU byg/ind
39675345 El-teknik installation og service, AMU energi
39675370 Skorstensfejerarbejde, AMU energi
39675440 Vvs-installation og servicering, AMU energi
39685820 Træ- og møbelindustri mv., AMU træind.
39697515 Produktion og pakning af mejeriprodukter, AMU mej/jord
39698001 Landbrug, skovbrug, dyrepasning, AMU mej/jord
39707515 Kødbranchen, AMU lev.mid.
39707516 Bageri og konfekture, AMU lev.mid.
39707555 Køkken, hotel og restaurant, AMU lev.mid.
39718005 Erhvervsfiskere, AMU transp.
39718560 Transportvirksomhed, AMU transp.
39722085 Pædagogisk arbejde med børn og unge, AMU pæd/soc
39729085 Omsorgs- og sundhedsarbejde, AMU pæd/soc
39730099 Overgangsordnings FKB, AMU energi/byg
39740098 Fælleskataloget, AMU
39740099 Individuel kompetenceafklaring, AMU
39750090 Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. efterudd.
39765410 Arbejde i den rustfrie stålindustri, AMU rustfri
39800090 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. efterudd.
39850090 Transport mv. Indv.udd. efterudd.
39900090 Social/sundhed Indv.udd. efterudd.
39983950 Handel og administration, sp.arb./fagl.
39983965 Finans, forsikring, pension mv, sp.arb./fagl.
39983974 Ledelse, sp.arb./fagl.
39985344 El-teknik installation og service, sp.arb./fagl.
39985345 Bygninger og anlægskonstruktion, sp.arb./fagl
39985346 Entreprenørmateriel, anvendelse mv, sp.arb./fagl.
39985347 Isolering af tekniske anlæg, sp.arb./fagl.
39985370 Skorstensfejerarbejde, sp.arb./fagl.
39985410 Jern- og metalindustrien, sp.arb/fagl.
39985425 Plastindustrien, sp.arb/fagl.
39985440 Vvs-installation og servicering, sp.arb./fagl
39985474 Teknisk design og tegning i industrien, sp.arb/fagl
39985521 Grafisk produktion, sp.arb./fagl.
39985574 Foto, film, tv produktion mv., sp.arb./fagl.
39985815 Procesindustri levnedsmiddel mv, sp.arb./fagl
39985816 Fiske- og fjerkræindustri, sp.arb./fagl.
39985818 Beklædnings- og tekstilindustri, sp.arb./fagl.
39985819 Arbejdets organisering v. industriproduktion, sp.fagl.
39985820 Træ- og møbelindustri mv., sp.arb./fagl.
39985822 Procesindustri non-food produkter, sp.arb./fagl.
39985830 Elektronik- og kemisk industri, sp.arb./fagl.
39986050 Urmageri, sp.arb./fagl.
39986051 Optometri, sp.arb./fagl.
39986070 Service ejendom, rengøring, vagt, sp.arb/fagl
39986085 Tandteknik, sp.arb./fagl.
39986090 Frisør og kosmetik, sp.arb./fagl.
39986091 Vaskeriindustri, sp.arb./fagl.
39987515 Produktion og pakning af mejeriprodukter, sp.arb./fagl
39987516 Bageri og konfekture, sp.arb./fagl.
39987517 Kødbranchen, sp.arb./fagl.
39987555 Køkken, hotel og restaurant, sp.arb./fagl.
39988001 Landbrug, skovbrug, dyrepasning, sp.arb./fagl
39988005 Erhvervsfiskere, sp.arb./fagl.
39988560 Transportvirksomhed, sp.arb./fagl.
40201010 Småbørnslærerinde
40201012 Børnehave- og fritidspædagog (Rudolf Steiner)
40201015 Akademiuddannelse, ungdomspædagogik
40204010 Friluftsvejleder
40204020 Almen uddannelse i sløjd
40204030 Voksenunderviser
40204035 Akademiuddannelse, ungdoms- og voksenundervisning
40204040 Voksenvejleder
40204045 Akademiudd., socialpædagogik
40204046 Bevægelsespædagog
40250010 Formidling og erhvervssprog u.n.a.
40250090 Formidling/erhvervssprog Indv.udd. kort videregående
40253010 Multimediedesigner
40253020 Mediekoordinator
40253030 Mikroinstruktør
40253040 Visualizer
40253050 Akademiøkonom informat.-/kommun.tekn.
40253055 Akademiuddannelse, kreativitet og design
40253060 Akademiuddannelse i projektledelse -medie- kommunik.branchen
40256104 Erhvervssproglig grundstudium, sprog uoplyst
40256108 Erhvervssproglig begynderprøve, italiensk
40256112 Erhvervssproglig begynderprøve, russisk
40256116 Erhvervssproglig begynderprøve, spansk
40256118 Erhvervssproglig korrespondent u.n.a.
40256120 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk
40256124 Erhvervssproglig grundstudium, fransk
40256128 Erhvervssproglig grundstudium, italiensk
40256132 Erhvervssproglig grundstudium, russisk
40256136 Erhvervssproglig grundstudium, spansk
40256140 Erhvervssproglig grundstudium, tysk
40256148 Erhvervssproglig korrespondent, engelsk
40256152 Erhvervssproglig korrespondent, fransk
40256156 Erhvervssproglig korrespondent, italiensk
40256160 Erhvervssproglig korrespondent, russisk
40256164 Erhvervssproglig korrespondent, spansk
40256168 Erhvervssproglig korrespondent, tysk
40256172 Erhverssprog administrativ, grundudd.
40256182 Statsprøvet tolk
40256185 Akademiuddannelse, tolkning
40258406 Korrespondent
40258409 Erhvervssproglig grundstudium, to sprog
40300010 Forfatteruddannelsen
40300090 Kunstnerisk Indv.udd. kort videregående
40301010 Kunsthåndværk u.n.a.
40301012 Billedkunst
40301015 Smykkeformgiver
40302012 Præliminær organistuddannelse
40302013 Musikprofil
40308010 Restaureringstekniker
40390010 Samfundsfaglig u.n.a.
40390015 Akademiuddannelse, fleksibelt forløb
40390070 Forvaltningsfagligt specialkursus
40390071 Forvaltningsfaglig afgangseksamen u.n.a.
40390072 Forvaltningsfagligt diplomkursus, staten
40390073 Forvaltningshøjskole, staten
40390074 Forvaltningsfagligt diplomkursus, kommunalt
40390075 Forvaltningsfagligt diplomkursus, sygehuse
40390076 Socialforvaltning 1
40390077 Socialforvaltning 2
40390078 Skatteforvaltning 1
40390079 Skatteforvaltning 2
40390081 Forvaltningsfaglig afgangseksamen, kommunal
40390090 Samfundsfaglig Indv.udd. kort videregående
40391210 Ejendomsmægler
40391510 Markedsføringsøkonom
40391520 Markedsøkonom
40391525 Akademiudd., international handel og markedsføring
40391530 Akademiøkonom, markedsføring
40391810 Handelsøkonom
40391820 Akademiøkonom, handel
40391825 Akademiøkonom. miljø og økonomi
40391839 Akademiuddannelse, retail
40391850 Eksportkonsulent
40391860 Eksporttekniker
40391870 Innovation og entrepreneurship
40391880 Akademiuddannelse, innovation og produktionsoptimering
40392110 Eksportør, eksamineret
40392630 Akademiuddannelse, human ressource
40392640 Akademiuddannelse uden profil
40392645 Akademiuddannelse, beskæftigelse
40392650 Akademiuddannelse, skatter og afgifter
40392655 Akademiuddannelse, socialt arbejde
40393010 Administrationsøkonom
40393210 Finansøkonom
40393220 Akademiøkonom, handel fast ejendom
40393230 AK, offentlig forvaltning og administration
40393240 Akademiuddannelse, finansiel rådgivning
40393250 Finansiel videreuddannelse
40393505 Revision
40393510 Financial controller
40394010 Datamatiker
40394020 Datanom
40394030 IT-administrator
40394040 Akademiuddannelse, informationsteknologi
40394505 Merkonom
40394576 Merkonom, erhvervsdiplom
40394705 Akademimerkonom, kommunikation og formidling
40394710 Akademimerkonom, international handel og markedsføring
40394715 Akademimerkonom, økonomi- og ressourcestyring
40394720 Akademiuddannelse, ledelse
40394725 Akademiuddannelse, oplevelsesøkonomi
40395110 Serviceøkonom
40395120 Akademiøkonon, service/hotel/turisme
40395140 Hotel- og rejselivstekniker
40590010 Teknisk u.n.a.
40590090 Teknisk Indv.udd. kort videregående
40591005 Teknonom
40592010 Produktionsteknolog
40592030 Maskintekniker
40592040 Plasttekniker
40592050 Kvalitets- og måletekniker
40592060 Trætekniker
40592210 Værkstedsfunktionær
40592410 Installatør u.n.a.
40592420 El-installatøruddannelse
40592430 Gas- og vvs-tekniker
40592460 Energiteknolog AK
40592461 Akademiuddannelse i energiteknologi
40592510 IT- og elektronikteknolog
40592520 Elektroniktekniker
40592530 Automationsteknolog
40592610 Autoteknolog
40593010 Laborant
40593020 Miljøtekniker
40593040 Akademiuddannelse, laboratorie- og bioteknologi
40595015 Miljøteknolog
40595020 Byggetekniker
40595035 Byggekoordinator
40595040 Kort- og landmålingstekniker
40595510 Maler, videreuddannelse
40598510 Designteknolog
40598520 Tekstil- og beklædningstekniker
40598530 Modeltekniker og -konstruktør
40598712 Driftsteknolog offshore
40599010 E-designer
40750010 Levnedsmiddel og husholdning u.n.a.
40750090 Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. kort videregående
40751010 Procesteknolog
40751020 Levnedsmiddeltekniker
40751030 Mejeritekniker
40751040 Laboratorie- og kemotekniker
40751050 Food business engineer
40751055 Ernæringsteknolog
40755010 Akademiuddannelse i ernæring
40756010 Akademigastronom
40757010 Husholdningstekniker
40757510 Økonoma
40800090 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. kort videregående
40802010 Jordbrugsteknolog
40802020 Jordbrugstekniker
40805210 Vildtforvalter
40806040 Fiskeriteknolog
40850010 Transport mv. u.n.a.
40850090 Transport mv. Indv.udd. kort videregående
40852010 Logistikøkonom
40852020 Akademiøkonom, logistik
40852040 Akademiuddannelse, international transport og logistik
40854010 Vagtofficer
40854020 Juniorofficer
40854050 Skibsmaskinist
40854060 Skibsfører (uden gymnasial baggrund)
40900010 Danish addiction counselor (DAC)
40900015 Akademiuddannelse, sundhedspraksis
40900090 Social/sundhed Indv.udd. kort videregående
40904510 Kiropraktor, forskole
40906030 Klinisk tandtekniker
40906035 Videreuddannelse i odontologisk praksis
40906510 Farmakonom
40950090 Forsvar/politi Indv.udd. kort videregående
40951510 Fængselsfunktionær
40979730 Akademiuddannelse, fagspecifikke kurser
50200010 Pædagogisk u.n.a.
50200080 Kursus, lærer-pædagog
50200090 Pædagogik Indv.udd. mellemlang videregående
50201005 Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr.
50201007 Pædagogiske
50201010 Pædagog, prof.bach.
50201012 Pædagog (Rudolf Steiner)
50201015 Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen
50201020 Socialpædagogik, videregående uddannelse
50201030 Pædagogiske, diplomudd.
50201040 Praktikvejleder til pædadgoguddannelsen
50201060 Pædagogik, diplomudd.
50201061 Humanistisk-pædagogik, diplomudd.
50201062 Matematik-pædagogik, diplomudd.
50201063 Psykologi-pædagogik, exam.psyk.pæd.
50202010 Folkeskolelærer, prof.bach.
50202015 Dansk andetsprog for voksne
50202020 Folkeskolelærer, årskursus
50202025 Den frie læreruddannelse
50202030 Praktiklærer til læreruddannelsen
50202035 Naturfagsdidaktik, diplomudd.
50203010 Tekstildesign, -håndværk og formidling, prof.bach.
50204020 Pædagogisk grundkursus, lærere ved tekniske skoler
50204025 Pædagogisk uddannelse, lærere ved teknika
50204030 Pædagogisk uddannelse, lærere ved ingeniørakademi
50204032 Erhvervspædagogik, diplomudd.
50204035 Pædagogisk kursus, erhvervsskolerne
50204040 Pædagogisk grundkursus, lærere ved handelshøjskole
50204045 Speciallærer
50204050 Uddannelses- og erhvervsvejleder udd.
50204060 Diakoni og socialpædagogik, prof.bach.
50205012 Holistisk afspændingspædagog
50250010 Formidling og erhvervssprog u.n.a.
50250015 Kristendom, kultur og kommunikation, prof.bach.
50250090 Formidling/erhvervssprog Indv.udd. mellemlang videregående
50253010 Journalist, prof.bach.
50253020 Fotojournalist, prof.bach.
50253030 Journalistisk arbejde, diplomudd.
50253040 Journalistik, diplomudd.
50253050 Journalistik for etniske grupper, diplomudd.
50253055 Kommunikation, prof.bach.
50253061 Grafisk kommunikation, prof.bach.
50253510 Bibliotekar
50253520 Bibliotekar DB
50253540 Bibliotekar ved forsknings- og fagbibliotek
50256110 Erhvervssproglig diplomprøve ED u.n.a.
50256120 Engelsk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256130 Fransk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256140 Italiensk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256150 Russisk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256160 Spansk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256170 Tysk, erhvervssproglig diplomprøve ED
50256180 Russisk, videregående erhvervssproglig uddannelse
50256190 Dansk tegnsprog og tolkning, prof.bach.
50256195 Tegnsprogstolk, overbygning
50257510 Formidling af kunst og kultur, diplomudd.
50258410 Erhvervssproglig afgangseksamen EA
50258411 Ervervssprog flere sprog, korrespondent
50258435 Erhvervssprog - IT markedskommunikation, prof.bach.
50300010 Kunstnerisk u.n.a.
50300090 Kunstnerisk Indv.udd. mellemlang videregående
50301510 Design og business, prof.bach.
50302005 Forskole - musikkonservatorium
50302010 Klassisk, musiklærer
50302020 Folkemusik
50302022 Kirkemusik, diplomudd.
50302040 Music management, diplomudd.
50302045 Rytmisk musik og bevægelse, diplomudd.
50302047 Rytmisk korledelse, diplomudd.
50302070 Tonemester (gl.)
50303010 Dans
50303015 Danseformidling
50303020 Dansepædagog
50304010 Skuespiller
50304015 Musicalperformer
50304020 Scenografi
50304030 Teaterteknik
50304031 Teaterteknik, lys
50304040 Teaterteknik, lyd
50304050 Teaterteknik, produktion (scene)
50304060 Teaterinstruktør
50304070 Teaterteknik, regi
50305020 Billedkunst, grund- normaludd.
50305050 Kunstakademiuddannelse u.n.a.
50306005 Film- tv- og videoproduktion
50306010 Karakteranimation, prof.bach.
50306012 Fotograf - film og tv produktion
50306015 Tonemester - film og tv produktion
50306020 Instruktør - film og tv produktion
50306025 Filmklipper - film og tv produktion
50306030 Manuskriptuddannelse - film og tv produktion
50306035 Filmproducer - film og tv produktion
50306040 Animationsuddannelse - film, tv og interaktive medier
50306045 TV-uddannelse
50306047 Tv studieproducer / flerkamerainstruktør
50306050 Tv-tilrettelægger / dokumentarinstruktør
50306055 Filmskoleuddannelse u.n.a.
50350010 Naturvidenskabelig u.n.a.
50350090 Naturvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
50352010 IT (DIT), diplomudd.
50352020 Software, diplomudd.
50352030 Softwareudvikling, prof.bach.
50352031 Softwareudvikling, diplomudd.
50353010 Webudvikling, prof.bach.
50353011 Webudvikling, diplomudd.
50358510 Konkurrenceidræt, diplomudd.
50358520 Legemsøvelser, faglærer
50390010 Samfundsvidenskabelig u.n.a.
50390015 Fleksibelt forløb, diplomudd.
50390090 Samfundsvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
50391510 International handel og markedsføring, prof.bach.
50391520 E-konceptudvikling, prof.bach.
50391525 E-konceptudvikling, diplomudd.
50392110 Eksport og teknologi, prof.bach.
50392905 Skattefaglig diplomudd.
50392910 Offentlig administration, prof.bach.
50392915 Offentlig administration, diplomudd.
50392920 Inkasso, diplomudd.
50393010 Sportsmanagement, prof.bach.
50393015 Sportsmanagement, diplomudd.
50393510 Registreret revisor
50396100 International hospitality management, prof.bach.
50396105 HD-2.del u.n.a.
50396110 HD-1.del
50396112 Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del
50396115 Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
50396120 Afsætningsøkonomi, HD-2.del
50396121 Marketing management, HD-2.del
50396122 Merkantil, diplomudd.
50396123 Supply chain management, HD-2.del
50396125 Finansiering, HD-2.del
50396126 Finansiel rådgivning, HD-2.del
50396130 Forsikring, HD-2.del
50396135 Organisation, HD-2.del
50396140 Regnskabsvæsen, HD-2.del
50396145 Udenrigshandel, HD-2.del
50396150 Indkøbs- og transportøkonomi, HD-2.del
50396155 Informatik, HD-2.del
50396156 Finans, prof.bach.
50396160 Miljø-revision, HD-2.del
50396162 Projektledelse og lederskab (kaospilot)
50396165 Ledelse, diplomudd.
50396166 Vurdering, diplomudd.
50396167 Globalisering og forandring, diplomudd.
50396168 Erhvervsdiplom Human resource development HRd
50396170 Sundhedsøkonomi og ledelse, diplomudd.
50396171 Innovation og entrepreneurship, prof.bach.
50396172 Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
50396173 Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
50396175 International bachelor leisure management, prof.bach.
50396180 Retail and key account, HD 2.del
50397010 Turistfører, diplomudd.
50397015 Natur- og kulturformidling, prof.bach.
50397410 Socialrådgiver, prof.bach.
50397412 Socialformidlerudd.
50397420 Socialrådgiver, årskursus
50397430 Social diplomuddannelse
50397435 Socialformidling, diplomudd.
50397440 Praktikvejleder til socialrådgiverudd.
50397445 Krimonologi, diplomudd.
50397510 Psykiatri, tværfaglig diplomudd.
50397515 Beskæftigelsesindsats, diplomudd.
50590005 Teknisk u.n.a.
50590010 Diplomingeniør prof.bach. u.n.a.
50590015 Proces og innovation, diploming.prof.bach.
50590090 Teknisk Indv.udd. mellemlang videregående
50591010 Teknologi og økonomi, diploming.prof.bach.
50591020 Teknologileder
50591030 Projektledelse, diplomudd.
50591040 Teknologisk, diplomudd.
50591050 Operations og supply chain management, diplomudd.
50591210 Eksportingeniør, diploming.prof.bach.
50591410 Levnedsmiddelingeniør
50591415 Fødevareanalyse, diploming.prof.bach.
50591510 Sundheds- og omsorgsteknologi, diploming.prof.bach.
50591610 Skov- og landskabsingeniør, prof.bach.
50591615 Parkvirksomhed, diplomudd.
50592010 Maskin, diploming.prof.bach.
50592025 Materialeteknologi, diploming.prof.bach.
50592030 Global management and manufacturing, diploming.prof.bach.
50592510 Elektronik-IT, diploming.prof.bach.
50592512 Stærkstrømsteknologi, diplomudd.
50592513 Automation, diplomudd.
50592515 IT, diploming.prof.bach.
50592516 IT-diplomuddannelsen, diplomudd.
50592520 Mekatronik, diplomingeniør prof.bach.
50592525 Medie- og sonokommunikation, prof.bach.
50592545 IT for datamatiker, diploming.prof.bach.
50592550 Produktudvikling og teknisk integration, prof.bach.
50592555 Trafik og transport, diploming.prof.bach.
50593010 Kemi, diploming.prof.bach.
50593015 Bæredygtig energiteknik, diploming.prof.bach.
50593030 Bio-, procesteknologi og kemi, diplomudd.
50593035 Bioteknologi, diploming.prof.bach.
50593040 Nanoteknologi, diploming.prof.bach.
50594510 Bygning, diploming.prof.bach.
50594520 Arktisk teknologi, diploming.prof.bach.
50594525 Bygningsdesign, diploming.prof.bach.
50594530 Teknisk-humanøkologi, diplomudd.
50594535 Vedligehold, diplomudd.
50594540 Projektledelse, byggeriets diplomudd.
50594545 Forsyningsteknik -vand,spildevand,fjernvarme, ing.prof.bach
50595010 Bygningskonstruktør, prof.bach.
50596010 Design - innovation, diploming.prof.bach.
50596020 Integreret design, dimplomingeniør prof.bach.
50596025 Interaktivt design, diplomingeniør prof.bach.
50598010 Grafonom
50598015 Multiplatform storytelling and production, prof.bach.
50598020 Medieproduktion og ledelse, prof.bach.
50598025 Grafisk fortælling, prof.bach.
50598030 Visuel kommunikation, prof.bach.
50598035 TV og medie tilrettelægger, prof.bach.
50598036 Media management (GÅU)
50598037 Grafisk åben udd. (GÅU)
50598710 Teknisk manager offshore, prof.bach.
50750010 Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
50750090 Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. mellemlang videregående
50757010 Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach.
50757015 Årskursus, forbrugerøkonomi
50757016 Årskursus i ernæring
50757020 Klinisk diætist
50757025 Mejeriteknologi, prof.bach.
50757030 Ernæring og sundhed, prof.bach.
50757035 Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, prof.bach.
50757040 Ernæringsdiplomudd.
50800090 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. mellemlang videregående
50802011 Jordbrugsvirksomhed, prof.bach.
50804010 Have- og parkingeniør, prof.bach.
50850090 Transport mv. Indv.udd. mellemlang videregående
50853010 Maskinmester
50853030 Maskinmester- maskinteknisk ledelse og drift,prof.bach.
50854030 Maritim transport og skibsledelse, prof.bach.
50854035 Seniorofficer (maritim transport)
50856010 Katastrofe- og risikomanager, prof.bach.
50900010 Sundhed u.n.a.
50900090 Social/sundhed Indv.udd. mellemlang videregående
50901010 Afspændingspædagogik og psykomotorik, prof.bach.
50902510 Bioanalytiker, prof.bach.
50903010 Sygeplejerske, prof.bach.
50903030 Sygeplejerske, suppleringsudd.
50903110 Sygeplejerske, videreuddannelse
50903115 Psykiatri, diplomudd.
50903116 Familieterapi, diplomudd.
50903117 Ældrearbejde, diplomudd.
50903136 Danmarks sygeplejerskehøjskole 1.-2. del
50903140 Hygiejnesygeplejerske
50903141 Sygepleje supplering, adgangsgivende til videre uddannelse
50903142 Anæstesisygeplejerske
50903143 Specialsygeplejerske i kræftsygepleje
50903144 Stråleterapi
50903145 Sundhedsfaglige diplomudd.
50903610 Radiograf, prof.bach.
50904010 Ergoterapi, prof.bach.
50904510 Fysioterapi, prof.bach.
50904710 Ergo- og fysioterapeut, videreuddannelse
50904810 Bandagist, prof.bach.
50904910 Optometrist, prof.bach.
50905010 Jordemoder, prof.bach.
50906010 Oral helse, diplomudd.
50906015 Tandplejer, prof.bach.
50950090 Forsvar Indv.udd. mellemlang videregående
50951010 Politivirksomhed, prof.bach.
50952010 Officer u.n.a
50952020 Officer i hæren, prof.bach.
50952030 Officer i søværnet, prof.bach.
50952040 Officer i flyvevåbnet, prof.bach.
5101010 Vuggestue mv., førskoleuddannelser
5101020 Børnehave mv.,førskoleudd.
60020090 Bachelor u.n.a. Indv.udd., bach.
60250010 Humanistisk u.n.a., bach.
60250020 Sproglig-pædagogik, bach.basis 1-årig
60250030 Musisk-æstetisk, bach.basis 1-årig
60250050 Humanistisk, bach. fællessemester
60250090 Humanistisk/teologisk Indv.udd., bach.
60250210 Pædagogik, bach.
60250410 Teologi, bach.
60250420 Religion studier/videnskab,bach.
60250430 Religionshistorie, bach.
60250610 Filosofi, bach.
60250612 Anvendt filosofi, bach.
60250620 Idehistorie, bach.
60250810 Historie, bach.
60251010 Arkæologi klassisk, bach.
60251020 Arkæologi forhistorisk, bach.
60251030 Arkæologi middelalder, bach.
60251040 Nærorientalsk oldtidskultur, bach.
60251210 Litteraturvidenskab, bach.
60251410 Teatervidenskab, bach.
60251810 Musik/Musikvidenskab, bach.
60252010 Kunsthistorie, bach.
60252610 Designkultur og økonomi, bach.
60252615 Oplevelsesteknologi, bach.
60252620 Designkultur, bach.
60253010 Film- og medievidenskab, bach.
60253015 Medievidenskab, bach.
60253020 Kommunikation og digitale medier, bach.
60253022 Informations- og kommunikationsvidenskab, bach.
60253025 Kommunikation og IT, bach.
60253030 Journalistik, bach.
60253040 Multimedia, bach.
60253505 Informationsvidenskab og kulturformidling, bach.
60253510 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, bach.
60254010 Klassisk filologi, bach.
60254210 Dansk, bach.
60254215 Nordisk sprog og litteratur, bach.
60254410 Engelsk, bach.
60254415 Sprog og internationale studier-engelsk,bach.
60254610 Tysk, bach.
60254620 Nederlandsk, bach.
60254810 Fransk studier, bach.
60254820 Italiensk, bach.
60254825 Sprog og internationale studier-spansk, bach.
60254830 Spansk og spanskamerikanske studier, bach.
60254840 Rumænsk, bach.
60254850 Portugisisk, bach.
60255010 Slavisk sprog og kultur, bach.
60255020 Balkanstudier, bach.
60255210 Indologi-indisk, bach.
60255230 Semitisk, bach.
60255240 Mellemøstens sprog og samfund, bach.
60255406 Kinastudier, bach.
60255410 Østasiatisk sprog og kultur, bach.
60255415 Moderne Indien og Sydasienstudier, bach.
60255430 Japanstudier, bach.
60255445 Koreastudier, bach.
60255450 Indonesisk/sydøstasienstudier, bach.
60255454 Thai/sydøstasienstudier, bach.
60255469 Tibetologi, bach.
60255610 Finsk, bach.
60255620 Ungarsk, bach.
60255630 Indianske sprog og kulturer, bach.
60255635 Amerikanske studier, bach.
60256010 Erhvervssprog og kommunikation, bach.
60256020 Erhvervssprog og europæiske studier, bach.
60256030 Erhv.sprog, 2 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
60256035 Erhv.sprog, 1 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
60257110 Engelsk, bach.negot.
60257120 Fransk, bach.negot.
60257130 Spansk, bach.negot.
60257140 Tysk, bach.negot.
60257150 Arabisk, bach.negot.
60257155 Kinesisk, bach.negot.
60257160 Polsk, bach.negot.
60257165 International turisme og fritidsmanagement, bach.negot.
60257166 Hotelmanagement, bach.negot.
60258402 Sprog og IT, erhv.sprog.bach.
60258403 Sprog og kulturformidling, erhv.sprog.bach.
60258405 Sprog og pædagogik, erhv.sprog.bach.
60258406 Interkulturel pædagogik og arabisk, bach.
60258407 Information management, bach.
60258408 Interkulturel pædagogik og dansk, bach.
60258409 Europæisk business, bach.
60258411 Erhvervssprog u.n.a., erhv.sprog.bach.
60258414 Engelsk-fransk, erhv.sprog.bach.
60258420 Engelsk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258426 Engelsk-russisk, erhv.sprog.bach.
60258432 Engelsk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258438 Engelsk-tysk, erhv.sprog.bach.
60258442 Engelsk-amerikanske studier, erhv.sprog.bach.
60258444 Fransk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258450 Fransk-tysk, erhv.sprog.bach.
60258456 Fransk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258462 Tysk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258468 Tysk-italiensk, erhv.sprog.bach.
60258474 Tysk-russisk, erhv.sprog.bach.
60258480 Sprog-europæiske studier, erhv.sprog.bach.
60258481 Engelsk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258482 Fransk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258483 International marketing, erhv.sprog.bach.
60258484 Markedsføringsøkonomi-engelsk, erhv.sprog.bach.
60258485 Tysk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258486 Kommunikation, bach.
60258487 Spansk kombineret, erhv.sprog.bach.
60258489 Russisk-spansk, erhv.sprog.bach.
60258493 Erhvervssprog-medie, erhv.sprog.bach.
60258910 Sprogvidenskab/lingvistik, bach.
60258915 Indoeuropæisk, bach.
60258920 Retorik, bach.
60258930 Audiologopædi, bach.
60300010 Designer u.n.a., bach.
60300090 Kunstnerisk Indv.udd., bach.
60300510 Folkemusik, bach.
60301510 Kirkemusik, bach.
60302520 Tonemester, bach.
60302521 Lydtekniker, bach.
60302525 Den individuelle musikuddannelse IM, bach.
60302530 Musikformidling, bach.
60302535 Musikteori, bach.
60302540 Music management, bach.
60303510 Instrumentalist/sanger, bach.
60304010 Almen musikpædagogik AM, bach.
60304015 Musikpædagogisk brobygning, bach.
60304020 Musikpædagogik i ensemble/korledelse, bach.
60304027 Musik og musikpædagogik, bach.
60304510 Musik og bevægelse/performance, bach.
60305010 Komposition, bach.
60305015 Sangskrivning, bach.
60305510 Musik-, kor-, ensembleledelse, bach.
60307010 Billedkunst, bach.
60308010 Konserveringsteknik u.n.a., bach.
60308020 Konserveringsteknik-kunst, bach.
60308030 Konserveringsteknik-kulturhistorisk, bach.
60308040 Konserveringsteknik-grafisk, bach.
60308050 Konserveringsteknik-monumentalkunst, bach.
60308060 Konserveringsteknik-naturhistorisk, bach.
60350010 Naturvidenskab u.n.a., bach.
60350020 Teknik-naturvidenskab, bach.basis 1-år
60350090 Naturvidenskab Indv.udd., bach.
60351010 Matematik, bach.
60351015 Matematiske fag, bach.
60351020 Matematik-økonomi, bach.
60351040 Forsikringsmatematik, bach.
60351045 Anvendt matematik, bach.
60352010 Datalogi, bach.
60352011 Informationsteknologi, bach.
60352012 Informatik (datalogi), bach.
60352015 Medialogi,bach.
60352016 Digitale medier og design, bach.
60352017 Interaktionsdesign, bach.
60352020 Softwareudvikling, bach.
60352025 Naturvidenskab og IT, bach.
60352030 Global virksomhedsinformatik, bach.
60352510 Statistik, bach.
60353010 Forsikring, bach.
60354010 Fysik, bach.
60354020 Biofysik, bach.
60354030 Geofysik, bach.
60354035 Teknisk fysik, bach.
60354510 Astronomi, bach.
60355010 Kemi, bach.
60355015 Kemi og teknologi, bach.
60355020 Miljøkemi, bach.
60355025 Medicinalkemi, bach.
60355030 Biokemi, bach.
60356010 Geografi, bach.
60356020 Geografi-kultur, bach.
60356030 Geografi-natur, bach.
60356040 Geoinformatik, bach.
60356510 Geologi, bach.
60357010 Meteorologi, bach.
60357510 Nanoteknologi, bach.
60357511 Nanoscience, bach.
60358010 Biologi, bach.
60358015 Almen biologi, bach.
60358020 Biologi, industribach.
60358024 Naturressourcer, bach.
60358025 Miljøbiologi, bach.
60358030 Molekylærbiologi, bach.
60358035 Biologi-bioteknologi, bach.
60358040 Bioteknologi, bach.
60358043 Biokemi, molekylær biologi og kemi, bach.
60358044 Biokemi og molekylær biologi, bach.
60358045 Molekylær biomedicin/-medicin, bach.
60358510 Idræt/Idræt og sundhed, bach.
60390010 Samfundsvidenskab u.n.a., bach.
60390020 Samfundsvidenskab, bach.basis 1-årig
60390035 Uddannelsesvidenskab, bach.
60390090 Samfundsvidenskab Indv.udd., bach.
60392615 Socialvidenskab, bach.
60392620 Offentlig innovation og digitalisering, bach.
60396105 Erhvervsøkonomi HA, bach.
60396107 HA erhvervsøkonomi-jura, bach.
60396110 HA informatik
60396112 HA sport management, bach.
60396115 HA erhvervsøkonomi og service management, bach.
60396120 HA erhvervsanalyse
60396125 HA turisme
60396126 HA international shipping, bach.
60396130 HA erhvervsøkonomi og filosofi, bach.
60396133 HA psykologi, bach.
60396134 HA erhvervsøkonomi og projektledelse, bach.
60396135 HA international business, bach.
60396136 Interkulturel markedskommunikation, bach.
60396137 Business administration and sociology, bach.
60396138 Organisatorisk læring, bach.
60396140 HA japansk
60396141 HA kinesisk
60396145 HA erhvervsret
60396150 HA datalogi
60396155 HA matematik
60396160 HA sprog
60396165 HA kommunikation
60396175 HA international erhvervsøkonomi og politik, bach.
60396810 Økonomi, bach.
60396815 Miljøplanlægning, bach.
60397610 Jura, bach.
60397810 Statskundskab, bach.
60397815 Samfundsfag, bach.
60397820 Europæiske studier, bach.
60397825 Public policy, bach.
60398010 Sociologi, bach.
60398015 Sociologi og kulturanalyse, bach.
60398210 Etnografi/antropologi, bach.
60398215 Markeds- og ledelsesantropologi, bach.
60398220 Etnologi europæisk, bach.
60398230 Eskimologi, bach.
60398240 Nordisk folkemindevidenskab, bach.
60398410 Kognitionsvidenskab,bach.
60398610 Psykologi, bach.
60398810 Musikterapi, bach.
60398820 Musik/musikterapi, bach. fællessemester
60590010 Teknisk u.n.a., bach.
60590015 Humanistisk-teknologisk, bach.
60590020 Produktionsudvikling, civiling.bach.
60590090 Teknisk Indv.udd., bach.
60590510 Teknoantropologi, bach.
60591505 Sundhedsteknologi, bach.
60592010 Industri/produktion - maskin, ingeniør bach.
60592015 Energi, bach.
60592524 Globale forretningssystemer, ingeniør bach.
60592525 Software engineering, ingeniør bach.
60592526 Internetteknologier-computersystemer, ingeniør bach.
60592527 Elektronik og datateknik, ingeniør bach.
60592528 Fysik og teknologi, ingeniør bach.
60592529 Teknisk - systemdesign og strategisk analyse, ingeniør bach.
60592530 IT, kommunikation og medieteknologi, ingeniør bach.
60592531 IT og kommunikationsteknologi, bach.
60592532 Geofysik og rumteknologi, ingeniør bach.
60592533 Robotteknologi, ingeniør bach.
60592535 IT-informatik, ingeniør bach.
60592540 Datateknik, bach.scient.
60592542 Teknisk videnskab-mekatronik, ingeniør bach.
60592545 Elektronik - IT, ingeniør bach.
60592546 Teknisk videnskab (matematik-teknologi),ing.bach.
60592550 Produkt- og designpsykologi, bach.
60592555 Lærings- og oplevelsesteknologi, bach.
60592560 Velfærdsteknologi, ingerniør bach.
60592565 Energiteknologi, bach.
60594010 Kemi - miljø, ingeniør bach.
60594015 Kemi og bioteknologi, ingeniør bach.
60594020 Kemiteknologi, bach.
60594030 Miljøteknologi, bach.
60594510 Bygge - anlæg, ingeniør bach.
60594515 Infrastruktur, bach.
60594520 Bygningsdesign, bach.
60594525 Indeklima og energi, ingeniør bach.
60594530 Bygge- og anlægskonstruktion, ingeniør bach.
60594535 Veje og trafik, ingeniør bach.
60594540 Vand og miljø, ingeniør bach.
60595010 Medicin og teknologi, ingeniør bach.
60595510 Bioteknologi, ingeniør bach.
60595515 Bæredygtig bioteknologi, bach
60595520 Teknisk biomedicin, ingeniør bach.
60596005 Arkitektur og design, ingeniør bach.
60596015 Design - innovation u.n.a., ingeniør bach.
60596025 Bæredygtigt design, ingeniør bach.
60596030 Teknisk videnskab (innovation and business), ingeniør bach.
60596031 Produktudvikling og innovation, ingeniør bach.
60596510 Arkitekt, bach.
60597010 Landinspektør, bach.
60597510 Nanoteknologi, ingeniør bach.
60597511 Fysik og nanoteknologi, ingeniør bach.
60750010 Fødevarer og ernæring, bach.
60750015 Fødevarevidenskab, bach.
60750020 Mejeribrugsvidenskab, bach.
60750090 Levnedsmiddel og ernæring Indv.udd., bach.
60800005 Jordbrugsvidenskabelig u.n.a., bach.
60800090 Jordbrugsvidenskab Indv.udd., bach.
60801010 Veterinær, bach.
60801015 Husdyrvidenskab, bach.
60802010 Landbrug, bach.
60802015 Agrobiologi, bach.
60803220 Jordbrugsøkonomi, bach.
60804010 Landskabsarkitektur, bach.
60805010 Skovbrugsvidenskab, bach.
60900010 Folkesundhedsvidenskab, bach.
60900015 IT og sundhed, bach.
60900020 Biomedicin, bach.
60900090 Sundhed Indv.udd., bach.
60905210 Biomekanik, bach.
60905215 Klinisk biomekanik, bach.
60905510 Medicin, bach.
60906010 Tandlæge, bach.
60906510 Farmaceut, bach.
60906520 Medicin med industriel speciale, bach.
60906525 Lægemiddelvidenskab, bach.
65020090 Kandidat u.n.a. Indv.udd., kand.
65200005 Pædagogik, supplement efter kandidatudd.
65200010 Pædagogisk-fleksibel forløb, master
65200015 Pædagogisk u.n.a., kand.
65200090 Pædagogik Indv.udd. lang videregående
65201015 Pædagogik, kand.
65201025 Dansk-pædagogik, kand.
65201030 Didaktik, kand.
65201031 IT-didaktisk design, kand.
65201032 Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, master
65201033 Multikulturalitet, uddannelse og læring, master
65201034 Naturfagsundervisning, master
65201035 Pædagogisk filosofi, kand.
65201036 Uddannelse og læring, master
65201040 Pædagogik, sidefag
65201045 Pædagogisk antropologi, kand.
65201050 Pædagogik, bifag/sidefag 2 år
65201055 Psykologi-pædagogik, kand.
65201058 Lifelong learning, kand.
65201060 Pædagogik, grundudd. kand.
65201061 Humanistisk-pædagogik, kand.
65201062 Matematik-pædagogik, kand.
65201063 Psykologi-pædagogik, kand.
65201065 Pædagogik, supplering
65201070 Pædagogisk sociologi, kand.
65201075 Matematik-pædagogik, kand.
65201080 Kandidatsupplering
65204005 Sundhedspædagogik, master
65204010 Læreprocesser (MLP), master
65204011 Entrepreneurship, education, training (IMEET), master
65204012 Sprogtilegnelse, master
65204015 Pædagogisk IT, master
65204016 Organisatorisk coaching og læring, master
65204020 Problem based learning in science (MPBL), master
65204022 Læse- og skrivedidaktik (MEd), master
65204023 Naturfagenes didaktik, master
65204025 Professionsudvikling, master
65204030 Socialpædagogik, master
65204035 Medborgerskab, master
65204040 Interkulturel pædagogik, master
65204043 Drama- og teaterpædagogik, master
65204045 Gymnasiepædagogik, master
65204050 Specialpædagogik, master
65204052 Dansk som andetsprog, master
65204055 Voksenuddannelse, master
65204060 Fremmedsprogspædagogik, master
65204065 Vejledning, master
65204070 Pædagogik og uddannelsesstudier, kand.
65250004 Universitetsuddannelse u.n.a.
65250007 Humanistisk u.n.a., master
65250008 Humanistisk u.n.a., kand.
65250009 Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, kand.
65250010 Humanistisk palliation, master
65250011 Sundhedsfremme, master
65250012 Cand.phil. u.n.a.
65250016 Mag.art. u.n.a.
65250020 Humanistisk kombination, kand.
65250024 Sprog-international virksomhedskommunikation, kand.
65250028 Kultur- og sprogmødestudier,kand.
65250030 Migrationsstudier, kand.
65250032 Humanistisk, sidefag
65250034 Humanistisk, grundudd. kand.
65250036 Humanistisk, bifag/sidefag 2 år
65250040 Humanistisk, supplering
65250044 Humanistisk, supplering 2 år
65250048 Humanistisk, basis
65250052 Basisforløb, åben
65250054 Informatik dansk-fremmedsprog, indledende fællessemester
65250056 Musisk-æstetisk, basis 1 år
65250060 Sproglig-pædagogik, basis 1 år
65250090 Humanistisk/teologisk Indv.udd. lang videregående
65250210 Pædagogik, kand.
65250220 Sprogundervisning, lingvistik og it, master
65250225 Grundskoleundervisning, master
65250260 Læring og forandringsprocesser, kand.
65250265 International pædagogisk antropologi, kand.
65250405 Teologi, kand.
65250407 Præsteuddannelse af lærere
65250420 Religion studier/videnskab,kand.2år
65250430 Religion, kand.
65250450 Religionssociologi, kand.
65250465 Diakoni, kand.
65250470 Europas religiøse rødder, kand.
65250610 Filosofi, kand.
65250626 Anvendt filosofi, kand.
65250628 Etik og værdier i organisationer, master
65250630 Idehistorie, kand.
65250651 Humanistisk sundhedsvidenskab og -praksisudvikling, master
65250810 Historie, kand.
65250825 Informationsforvaltning, master
65250830 Historiske specialer, åben
65250850 Kvinde-teknologikultur,kand.
65251002 Marinarkæologi, kand.
65251010 Arkæologi klassisk, kand.
65251020 Arkæologi forhistorisk, kand.
65251040 Arkæologi middelalder, kand.
65251056 Kulturmiljø og landskabsanalyse, master
65251057 Bæredygtig kulturarvsmanagement, kand.
65251060 Nærorientalsk oldtidskultur, kand.
65251210 Litteraturvidenskab, kand.
65251235 Børnelitteratur, master
65251410 Teatervidenskab, kand.
65251610 Filmvidenskab, kand.
65251810 Musik/Musikvidenskab, kand.
65252010 Kunsthistorie, kand.
65252055 Visuel kultur, kand.
65252060 Kuratering, master
65252510 Æstetisk kulturarbejde, kand.
65252525 Turisme, kand.
65252530 Kultur og kulturformidling, kand.
65252545 Kulturhistorisk informatik, master
65252550 Køn og kultur, master
65252555 Børne-ungdomskultur (medier-æstetiske læreproc.), master
65252560 Oplevelsesøkonomi, kand.
65252562 Designstudier, kand.
65252565 Tværkulturelle studier, kand.
65252570 Internationale studier, kand.
65252571 Kultur, kommunikation og globalisering, kand.
65252610 Designledelse, kand.
65253010 Kommunikation, kand.
65253011 Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
65253013 Kognition og kommunikation, kand.
65253014 Cognition and communication, master
65253017 Journalistik, kand.
65253018 Journalistik, master
65253023 European journalism, kand.
65253025 Journalistik, kand.
65253026 Kommunikation og IT, kand.
65253030 Professionel kommunikation, master
65253031 Cross-media communication, master
65253032 Redaktionel ledelse, master
65253035 Medievidenskab, kand.
65253038 Language administration (MLA), master
65253039 Multimedia arts (MMA), master
65253040 Multimedia arts, kand.
65253045 Performance-design, kand.
65253050 Informatik, kand.
65253510 Informationsvidenskab og kulturformidling, kand.
65253511 Informationsvidenskab og kulturformidling, master
65253520 Bibliotekar, kand.
65254010 Klassisk filologi, kand.
65254210 Dansk, kand.
65254215 Nordisk sprog og litteratur, kand.
65254221 Dansk-nordisk, kand.
65254256 Danskfagets didaktik, master
65254410 Engelsk, kand.
65254610 Tysk, kand.
65254640 Nederlandsk, kand.
65254810 Fransk studier, kand.
65254820 Spansk og spanskamerikanske studier, kand.
65254840 Italiensk, kand.
65254855 Portugisisk, kand.
65254870 Rumænsk, kand.
65254876 Rumænsk, kand.
65255010 Slavisk sprog og kultur, kand.
65255070 Nygræsk, kand.
65255210 Indologi-indisk, kand.
65255211 Mellemøststudier, kand.
65255230 Iransk, kand.
65255235 Islamiske studier, kand.
65255240 Mellemøstens sprog og samfund, kand.
65255250 Semitisk, kand.
65255406 Kinastudier, kand.
65255410 Østasiatisk sprog og kultur, kand.
65255430 Japanstudier, kand.
65255445 Koreastudier, kand.
65255450 Indonesisk, kand.
65255451 Asienstudier
65255454 Thai, kand.
65255469 Tibetologi, kand.
65255610 Finsk, kand.
65255630 Ungarsk, kand.
65255655 Grønlandsk, kand.
65255670 Afrikastudier, kand.
65255675 Indiansk sprog og kultur, kand.
65255680 Amerikanske studier, kand.
65255690 Afrikansk områdestudie, bifag
65256010 Erhvervssprog - internat. virksomhedskommunik., kand.
65256105 Cand.ling.merc. u.n.a.
65256155 Translatør
65256160 Engelsk, cand.ling.merc.
65256163 Fransk, cand.ling.merc.
65256166 Italiensk, cand.ling.merc.
65256168 Erhvervssprog - internat. erhvervskommunikation, kand.
65256169 Kommunikation, cand.ling.merc.
65256170 Kommunikationsdesign, kand.
65256172 Russisk, cand.ling.merc.
65256175 Spansk, cand.ling.merc.
65256178 Tysk, cand.ling.merc.
65256181 Datalingvistik, cand.ling.merc.
65256184 Sproglig informatik, cand.ling.merc.
65256610 Engelsk, cand.interpret.
65256620 Fransk, cand.interpret.
65256630 Spansk, cand.interpret.
65256640 Tysk, cand.interpret.
65257110 Engelsk, cand.negot.
65257120 Fransk, cand.negot.
65257130 Tysk, cand.negot.
65257140 Spansk, cand.negot.
65257150 Arabisk, cand.negot.
65257155 Kinesisk, cand.negot.
65257160 Polsk, cand.negot.
65257165 International turisme og fritidsmanagement, cand.negot.
65257310 Konferencetolk
65258910 Sprogvidenskab/lingvistik, kand.
65258939 Indoeuropæisk, kand.
65258970 Audiologopædi, kand.
65258977 Sprogpsykologi, kand.
65258980 Retorik, kand.
65258985 Retorik og formidling, master
65259830 Pædagogikum i religion
65259834 Pædagogikum i historie
65259836 Pædagogikum i oltidsk.
65259838 Pædagogikum i dramatik
65259840 Pædagogikum i filmkundskab
65259842 Pædagogikum i musik
65259844 Pædagogikum i kunsthistorie
65259846 Pædagogikum i latin
65259848 Pædagogikum i græsk
65259850 Pædagogikum i dansk
65259852 Pædagogikum i engelsk
65259854 Pædagogikum i tysk
65259856 Pædagogikum i fransk
65259858 Pædagogikum i spansk
65259860 Pædagogikum i italiensk
65259862 Pædagogikum i russisk
65300005 Kunstnerisk u.n.a., kand.
65300010 Kultur, bifag/sidefag 2 år
65300020 Musisk-æstetisk, sidefag
65300030 Musisk-æstetisk, supplering
65300040 Kunstnerisk, grundudd. kand.
65300090 Kunstnerisk Indv.udd. lang videregående
65301012 Designer, kand.
65301910 Musikuddannelse u.n.a., kand.
65302210 Kirkemusik, kand.
65302215 Kirkemusik, master
65302310 Folkemusik, kand.
65302520 Tonemester, kand.
65302525 Den individuelle musikuddannelse IM, kand.
65302530 Musikformidling, kand.
65302535 Musikteori, kand.
65302540 Klassisk hørelærepædagogik, master
65302570 Musikformidling, master
65303510 Instrumentalist/sanger, kand.
65303515 Tidlig musik, kand.
65303540 Instrumentalist/sanger, master
65304010 Almen musikpædagogik AM, kand.
65304015 Musikpædagogisk brobygning, kand.
65304020 Musikpædagogik i ensemble/korledelse, kand.
65304025 Musikpædagog, kand.
65304027 Musik og musikpædagogik,kand
65304030 Elite sangpædagogik, master
65304070 Børnemusik, master
65304210 Musik og bevægelse/performance, kand.
65304510 Komposition, kand.
65304710 Musik-, kor-, ensembleledelse, kand.
65304715 Rytmisk korledelse, master
65305010 Billedkunst, videregående uddannelse
65305015 Billedkunst, kand.
65305065 Billedkunst, kunstteori og formidling, kand.
65305070 Kunstformidling
65308010 Konservator u.n.a., kand.
65308020 Konservator-kunst, kand.
65308030 Konservator-kulturhistorisk, kand.
65308040 Konservator-grafisk, kand.
65308050 Konservator-monumentalkunst, kand.
65308060 Konservator-naturhistorisk, kand.
65308070 Museologi, master
65350005 Mag.scient. u.n.a.
65350007 Naturvidenskab u.n.a., master
65350010 Naturvidenskab u.n.a., kand.
65350012 Klimaforandringer, kand.
65350030 Naturvidenskab, bifag/sidefag 2 år
65350035 Naturvidenskab, sidefag
65350040 Naturvidenskab, supplering
65350045 Naturvidenskab, basis
65350046 Naturvidenskab, grundudd. kand.
65350050 Teknik-naturvidenskab, basis 1-årig
65350090 Naturvidenskab Indv.udd. lang videregående
65351005 Matematik, kand.
65351025 Matematik-økonomi, kand.
65351030 Kryptologi, master
65351035 Matematik, master
65351040 Forsikringsmatematik, kand.
65351042 Anvendt matematik, kand.
65351045 Matematisk planlægning, kand.
65351050 Matematisk modellering, master
65351055 E-science, kand.
65352007 IT - organisation, master
65352008 IT og softwarekonstruktion, master
65352009 Softwareudvikling, master
65352010 Datalogi, kand.
65352011 Informatik (datalogi), kand.
65352012 Maskinintelligens, kand.
65352013 Datahåndtering, kand.
65352014 Interaktionsdesign, kand.
65352027 Medialogi, kand.
65352029 It og kognition, kand.
65352030 Global innovation management (Erasmus Mundus), kand.
65352040 Neuroscience og neuroimaging, kand.
65352048 Teknisk informationsteknologi, kand.
65352049 Information technology (MI), master
65352050 IT u.n.a., kand.
65352051 IT (MIT), master
65352055 IT software, kand.
65352058 IKT og læring, master
65352060 IT design, kommunikation og medie, kand.
65352061 IT-produktudvikling, kand.
65352065 IT elektronisk handel, kand.
65352070 IT tværfaglig informatik, kand.
65352075 Internetteknologi, kand.
65352079 IT-handel, master
65352080 Multimedia science, kand.
65352081 Multimedia science (MMS), master
65352082 Computer-mediated communication (MCC), master
65352083 It-ledelse, master
65352085 Multimedieteknologi, kand.
65352086 Multimedieteknologi, master
65352087 Design, kommunikation og medie, master
65352088 Internet- og softwareudvikling, master
65352089 IT, interaktionsdesign og multimedier, master
65352510 Statistik, kand.
65352530 Anvendt statistik, master
65353010 Forsikringsvidenskab, kand.
65354010 Fysik, kand.
65354011 Lysdesign, kand.
65354030 Fysik, master
65354035 Teknisk fysik, kand.
65354045 Material science, master
65354050 Biofysik, kand.
65354055 Materialefysik - kemi, kand.
65354510 Astronomi, kand.
65355010 Kemi, kand.
65355030 Medicinalkemi, kand.
65355045 Vand og miljø, kand.
65355050 Biokemi, kand.
65355055 Miljøkemi, kand.
65355060 Miljøstudier, master
65356010 Geografi, kand.
65356025 Integreret planlægning, master
65356055 Technology management (MTM), master
65356510 Geologi, kand.
65356530 Geovidenskab, master
65357010 Geofysik, kand.
65357070 Geodæsi, kand.
65357510 Nanoteknologi, kand.
65358010 Biologi, kand.
65358034 Miljøvidenskab, master
65358036 Miljøbiologi, kand.
65358037 Naturressourcer og udvikling/Agricult. developm, kand.
65358042 Omics, kand.
65358043 Biokemi, molekylær biologi og kemi, kand.
65358044 Biokemi og molekylær biologi, kand.
65358048 Molekylærbiologi, kand.
65358049 Molekylær biomedicin, kand.
65358050 Humanbiologi, kand.
65358053 Bioanalyse og klinisk kemi, master
65358055 Bioinformatik, kand.
65358056 Scienceundervisning, master
65358060 Miljørisiko, kand.
65358062 Forest ecosystems, nature and society, kand.
65358065 Naturforvaltning, landskab-biodiversitet-planlægn., kand.
65358082 Biologi-bioteknologi, kand.
65358084 Bioteknologi, kand.
65358086 Medicinalbiologi, kand.
65358087 Parasitologi, kand.
65358090 Risikostyring inden for miljø og sundhed, master
65358510 Idræt/Idræt og sundhed, kand.
65358515 Idrætsteknologi, kand.
65358530 Idræt og velfærd, master
65358535 Fitness og træning, master
65359830 Pædagogikum i matematik
65359832 Pædagogikum i datalogi
65359834 Pædagogikum i fysik
65359836 Pædagogikum i kemi
65359838 Pædagogikum i geografi
65359840 Pædagogikum i biologi
65359842 Pædagogikum i legemsøvelser
65390005 Samfundsvidenskab u.n.a., kand.
65390007 Samfundsvidenskab u.n.a., master
65390010 Samfundsvidenskab kombination, kand.
65390011 Teknologisk-samfundsvid. planlægning, kand.
65390015 Samfundsvidenskab, bifag/sidefag 2 år
65390040 Samfundsvidenskab, grundudd. kand.
65390050 Samfund, basis 1 år
65390055 Uddannelsesvidenskab, kand.
65390060 Samfund, basis
65390090 Samfundsvidenskab Indv.udd. lang videregående
65392605 Socialvidenskab, kand.
65392611 Udsatte børn og unge, master
65392616 Afdelingsbaseret hospitalsmanagement, master
65392617 Videregående uddannelse og forskning, master
65392620 Miljøplanlægning, kand.
65392621 Politik og international forvaltning, kand.
65392623 Politik og administration, kand.
65392626 Public governance (MPG), master
65392627 Offentlig administration, kand.
65392629 Offentlig ledelse, master
65392630 Forvaltning og datalogi, kand.
65392631 Offentlig kvalitet og ledelse, master
65392632 Politivirksomhed, master
65392640 Forvaltning, kand.
65392645 Globalisering og integration, master
65392650 Offentlig driftsøkonomi, kand.
65392660 Moms og afgifter, master
65392665 Skat, master
65396105 Statsautoriseret revisor
65396107 Erhvervsøkonomi og jura, kand.
65396110 Erhvervsøkonomi, cand.merc.
65396112 International business and politics, kand.
65396114 E-business, kand.
65396115 Datalogi, cand.merc.
65396120 Matematik, cand.merc.
65396125 Erhvervsret, cand.merc.
65396130 Interpret, cand.merc.
65396133 Psykologi, cand.merc.
65396135 Japansk, cand.merc.
65396139 Socialt entreprenørskab og management, kand.
65396140 Revisorkandidat, kand.
65396141 Bioentrepreneurskab, kand.
65396142 Offentlig ledelse og social udvikling, kand.
65396143 Rumlige design og samfund, kand.
65396144 It, kommunikation og organisation, kand.
65396146 Erhvervsøkonomi og erhvervssprog, kand.
65396147 Kommunikationsledelse og erhvervsøkonomi, cand merc.
65396148 Oplevelsesledelse (MOL), master
65396149 Human resource management, kand.
65396151 Management creative business processes, kand.
65396152 Organisation, innovation - entrepreneurship, kand.
65396153 Ledelse af uddannelsesinstitutioner, master
65396154 Leadership-innovation in complex systems (LAICS), master
65396155 Virksomhedsstudier, kand.
65396156 Service management, kand.
65396157 Virksomhedsledelse, kand.
65396158 Transport og maritim management, master
65396159 IT-ledelse, cand.IT
65396160 Ledelsesudvikling, master
65396161 Finansiel management, master
65396163 Projektledelse, master
65396165 Technology/market/organisation (TMO), master
65396166 Projektledelse og procesforbedring, master
65396167 It, kommunikation og organisation, master
65396168 Business administration executive (EMBA), master
65396169 Knowledge management, master
65396170 Business administration (MBA)
65396171 Public administration (MPA), master
65396172 International virksomhedskommunikation, kand.
65396173 International virksomhedskommunikation, master
65396174 Corporate communication, master
65396175 Shipping og logistik, master
65396176 Corporate performance, master
65396177 Arbejdsmarked og personaleforhold, master
65396178 Forretningsudvikling, it og innovation, master
65396180 Byg (MBA), master
65396181 Food - business administration (MBA), master
65396190 Filosofi - erhvervsøkonomi, cand.merc.
65396810 Statsvidenskab, kand.
65396815 Plan, by og proces, kand.
65396820 Økonomi, kand.
65396830 Modern economics, master
65397610 Jura, cand.jur.
65397611 Jura, cand.soc.
65397615 International ret, økonomi og ledelse, kand.
65397620 Konfliktmægling, master
65397625 Samfundsmæssige konflikter og intervention, master
65397810 Samfundsvidenskab, kand.
65397815 Statskundskab, kand.
65397825 Komparativ politik og velfærdsstudier, kand.
65397826 Global udvikling, kand.
65397841 Samfundsfag, kand.
65397863 Globale studier, kand.
65397870 Europastudier, master
65397872 EU-studier, kand.
65397873 International sikkerhed og folkeret, kand.
65397874 Sikkerheds- og risikoledelse, kand.
65397875 Public management (MPM), master
65397876 Public quality management, master
65397877 Evaluering, master
65397880 Internationale udviklingsstudier, kand.
65397885 Public policy (MPP), master
65397890 Politisk kommunikation og ledelse, kand.
65398010 Sociologi, kand.
65398015 Socialt arbejde, kand.
65398021 Avanceret udvikling i socialt arbejde, kand.
65398025 Arbejdslivsstudier, kand.
65398030 Social integration, master
65398031 Vidensbaseret socialt arbejde, master
65398032 Køn og velfærd, master
65398035 Socialt entreprenørskab (MSE), master
65398045 Kriminologi, kand.
65398050 Kultursociologi, kand.
65398060 Kultursociologi, cand.phil.
65398065 By, bolig og bosætning, kand.
65398210 Antropologi, kand.
65398221 Anthropology and people centred business, kand.
65398225 Sundhedsantropologi, master
65398227 Antropologi og velfærd, master
65398230 Etnologi-europæisk,kand.
65398245 Anvendt kulturanalyse, kand.
65398250 Eskimologi, kand.
65398275 Nordisk folkemindevidenskab, kand.
65398290 Miljø- og konfliktanalyse, kand.
65398295 Kulturplanlægning, master
65398620 Psykologi, kand.
65398645 Narkotika- og alkoholindsatser, master
65398650 Sociale interventionsstudier, kand.
65398655 Organisationspsykologi, master
65398660 Positiv psykologi, master
65398810 Musikterapi, kand.
65398830 Musikterapi, kand.
65399830 Pædagogikum i samfundsfag
65399832 Pædagogikum i psykologi
65590005 Teknisk u.n.a., kand.
65590007 Teknisk u.n.a., master
65590010 Civilingeniør kand. u.n.a.
65590012 Materiale- og procesteknologi, civiling.kand.
65590015 Biosystemteknologi, civiling.kand.
65590020 Teknisk kombination, kand.
65590030 Teknisk, supplering
65590035 Forretningsinnovation, kand.
65590040 Management of technology, master
65590090 Teknisk Indv.udd. lang videregående
65590510 Teknoantropologi, kand.
65590515 Konstruktionsteknik, civilingenør
65591010 Teknologi og ledelse, civiling.kand.
65591410 Fødevareteknologi, civiling.
65591415 Integrerede fødevarestudier, kand.
65591510 Sundhedsteknologi, civiling.kand.
65591520 Biomedicinsk teknik, kand.
65591525 Biomedicinsk teknologi, civiling.
65592009 Maritim teknologi, kand.
65592010 Maskin, civiling.
65592011 IT-produktdesign, civiling.kand.
65592012 Energi, civiling.kand.
65592015 Europæisk vindenergi, civiling.
65592017 Vindenergi, civiling.
65592018 Materialeteknologi, civiling.kand.
65592025 Industriel produktion, civiling.kand.
65592030 Teknologibaseret forretningsudvikling, civiling.kand.
65592031 Værdikæder og innovationsledelse, kand.
65592032 Værdikæder og teknisk ledelse
65592035 Bæredygtig energiteknik, civiling.kand.
65592505 Elektronik-IT, civiling.kand.
65592510 Elektro, civiling.kand.
65592511 Robotteknologi,civiling.kand.
65592512 Netværk og distribuerede systemer, civiling.kand.
65592513 Regulering og automation,civiling.kand.
65592514 Trådløse kommunikationssystemer, civiling.kand.
65592515 Kemi og bioteknologi, civiling.kand.
65592516 Vision, grafik og interaktive systemer, civiling.kand.
65592517 Indlejrede softwaresystemer, civiling.kand.
65592518 Akustik og audioteknologi, civiling.kand.
65592519 Signalbehandling og beregning, civiling.kand.
65592520 IT, civiling.kand.
65592521 Matematik-teknologi, civiling.kand.
65592522 Software engineering, civiling.kand.
65592523 Informationsteknologi, civiling.kand.
65592524 Informations- og kommunikationsteknologier, master
65592525 Mobil internet communic. (MIC), master
65592526 Sundhedsinformatik, master
65592527 Transport og logistik, civiling.kand.
65592528 Fysik og teknologi, civiling.kand.
65592529 Lyd- og musikteknologi, civiling.kand.
65592530 Teknisk geologi, kand.
65592531 Matematisk modellering og computing, civiling.kand.
65592532 Geofysik og rumteknologi, civiling.kand.
65592535 IT-informatik, civiling.kand.
65592536 Telekommunikation, civiling.kand.
65592537 Digitale medieteknologier, civiling.
65592538 Virksomhedssystemer,civiling.kand.
65592540 Produkt-designpsykologi, kand.
65592542 Mekatronik, civiling.kand.
65592545 Innovativ kommunik.teknik, entrepreneurskab, civiling.kand.
65592550 Lyd og akustisk teknologi, civiling.kand.
65592552 Fotonik, kand.
65592553 Optik og elektronik, kand.
65592555 Lærings- og oplevelsesteknologi, civiling.kand.
65592560 Velfærdsteknologi, civiling.kand.
65592565 Energiteknologi, kand.
65594010 Kemi, civiling.kand.
65594011 Kemiteknik, civiling.kand.
65594020 Miljø, civiling.kand.
65594021 Akvatisk videnskab og teknologi, civiling.kand.
65594025 Kemisk og biokemisk teknologi, civiling.kand.
65594026 Bioinformatik og systembiologi, civiling.
65594027 Miljøteknologi, civiling.kand.
65594028 Miljøteknologi, kand.
65594030 Kemi-miljø, civiling.kand.
65594035 Olie- og gasteknologi, civiling.kand.
65594505 Bygge-anlæg, civiling.kand.
65594510 Bygning, civiling.kand.
65594515 Bygning, civiling.kand.
65594520 Anlæg,civiling.kand.
65594525 Indeklima og energi, civiling.kand.
65594530 Ledelse af byggeri, master
65594531 Byggeledelse, civiling.kand.
65594532 Byggeledelse, kand.
65594533 Ledelse og informatik i byggeriet, kand.
65594534 Bygningsdesign, civiling.
65594535 Bygge- og anlægskonstruktion, civiling.kand.
65594536 Byggeteknologi, civiling.kand.
65594537 Bygningers energidesign, kand.
65594540 Holdbarhed-reparation betonkonstruktion, master
65594545 Veje og trafik, civiling.kand.
65594550 Arktisk teknologi, master
65594555 Brandsikkerhed, master
65594560 Informatik-teknisk-industriel IT, master
65594563 Vindenergi, master
65594564 Teknisk-videnskabelig miljøvurdering, master
65594565 Teknisk miljøledelse, master
65594566 Miljø- og energiret, master
65594567 Bygningsfysik, master
65594570 Byggeri, civiling.kand.
65594571 Bæredygtig energi, civiling.
65594572 Bæredygtig byudvikling, kand.
65594573 Sikkerhed og risikostyring, kand.
65594575 Vand og miljø, civiling.kand.
65594580 Bygningsinformatik, kand.
65595010 Medicin og teknologi, civiling.kand.
65595015 Farmateknologi, civiling.kand.
65595510 Bioteknologi, civiling.kand.
65595511 Bioteknologi, master
65595512 Medicinsk bioteknologi, civiling.kand.
65595513 Kemi og bioteknologi, kand.
65595514 Kemi og bioteknologi, civiling.kand.
65595516 Bæredygtig bioteknologi, civiling.kand.
65596005 Arkitektur, civiling.kand.
65596015 Design og innovation, civiling.kand.
65596020 Industrielt design, civiling.kand.
65596025 Urbant design, civiling.kand.
65596027 Urban Studies (Erasmus Mundus), kand.2år
65596030 Globalt systemdesign, kand.
65596035 Universelt design og tilgængelighed, master
65596040 Service systems design, kand.
65596045 Bæredygtigt design, civiling.
65596050 Teknisk videnskab (innovation and business), civiling.kand.
65596510 Arkitekt, kand.
65597010 Landinspektør, kand.
65597510 Nanoteknologi, civiling.kand.
65597511 Fysik og nanoteknologi, civiling.kand.
65597512 Nanomaterialer og nanofysik, civiling.kand.
65597513 Nanobioteknologi, civiling.kand.
65750010 Levnedsmiddelvidenskab u.n.a., kand.
65750012 Brygmester
65750015 Process analytical technology, kand.
65750020 Mejeribrug, kand.
65750025 Animal-derived foods, kand.
65750030 Humanernæring, kand.
65750032 Fødevarekvalitet og -sikkerhed, master
65750035 Klinisk ernæring, kand.
65750040 Gastronomi og sundhed, kand.
65750090 Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. lang videregående
65800005 Jordbrugsvidenskab u.n.a., kand.
65800010 Kombineret (KVL), kand.
65800015 Miljøkemi og sundhed, kand.
65800020 Sustainable animal nutrition and feeding, kand.
65800025 Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktion, master
65800090 Jordbrugsvidenskab Indv.udd. lang videregående
65801010 Veterinærvidenskab, kand.
65801015 Husdyrvidenskab, kand.
65801020 Husdyrsundhed og økonomi, master
65801025 Klinisk familiedyrsvidenskab, master
65801030 Forsøgsdyrsvidenskab, master
65801035 Dyreadfærd og -velfærd, master
65802010 Landbrug, kand.
65802015 Sustainable development in agriculture, kand.
65802025 Agrobiologi, kand.
65802030 Jordbrug, natur og miljø, kand.
65803220 Jordbrugsøkonomi, kand.
65803230 Environmental natural resource economy, kand.
65804010 Landskabsarkitektur, kand.
65804030 Landskabsforvaltning, kand.
65804040 Landdistriktsudvikling-landskabsforvaltning, master
65805010 Skovbrug, kand.
65805015 Forests and livelihoods, kand.
65900005 Sundhedsvidenskab u.n.a., kand.
65900010 Sundhedsvidenskab fleksibel, master
65900015 IT og sundhed, kand.
65900090 Social/sundhed Indv.udd. lang videregående
65901010 Folkesundhedsvidenskab, kand.
65901011 Public health (MPH), master
65901012 Sundhedsfaglige kandidatuddannelse, kand.
65901013 Health care IT, master
65901014 Sexologi, master
65901015 Gerontologi, master
65901016 Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling, master
65901017 Optometri og synsvidenskab, kand.
65901023 Ergoterapi, kand.
65901024 Jordemodervidenskab, kand.
65901025 Rehabilitering, master
65901026 Fysioterapi, kand.
65901027 Klinisk videnskab og teknologi, kand.
65901029 Biomedicin, kand.
65901035 International health, master
65901040 Katastrofehåndtering, master
65901045 Global sundhed, kand.
65901050 Medicinsk billeddiagnostik, master
65901055 Humanistisk palliation, master
65903010 Sygeplejevidenskab, kand.
65903015 Sygepleje, kand.
65903030 Klinisk sygepleje, master
65903031 Klinisk sygepleje, kand.
65905210 Biomekanik, kand.
65905510 Læge, kand.
65905515 Læge B-autoriseret
65906010 Tandlæge, kand.
65906510 Farmaci, kand.
65906515 Industriel lægemiddeludvikling, master
65906518 Medicin med industriel speciale, kand.
65906519 Medicinalkemi, kand.
65906520 Lægemiddelvidenskab, kand.
65906525 Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse (MKL), master
65906530 Pharmaceutical regulatory affairs (MPRA), master
65907010 Sundhedsuddannelser, generelt
65907020 Medicinske specialer
65907030 Kirurgiske specialer
65907040 Specialer i narkose og røntgen
65907050 Specialer i laboratoriefunktioner
65907060 Specialer vedrørende behandling af tandsygdomme
65907070 Specialer i sundhedsadministration
65950090 Forsvar Indv.udd. lang videregående
65952005 Officer u.n.a.
65952020 Officer, hæren
65952030 Officer, søværnet
65952040 Officer, flyvevåbnet
70020090 Forskeruddannelse u.n.a. Indv.udd, ph.d.
70200090 Pædagogisk Indv.udd., ph.d.
70201010 Pædagogik, ph.d.
70250005 Dr. phil.
70250010 Teologi, ph.d.
70250020 Filosofi, lic.phil.
70250030 Forskningsbibliotekar
70250035 Dr.ling.merc.
70250040 Erhvervssprog, lic.ling.merc.
70250090 Humanistisk/teologisk Indv.udd., ph.d.
70253010 Kommunikation, ph.d.
70300090 Kunstnerisk Indv.udd., ph.d.
70302020 Komposition, solist
70302025 Orkesterdirigent
70302040 Solist musisk, instrumental/vokal
70308010 Konservator, ph.d.
70350005 Dr.scient.
70350010 Naturvidenskab, ph.d.
70350020 Matematik-økonomi, ph.d.
70350090 Naturvidenskab Indv.udd., ph.d.
70390005 Erhvervsøkonomi, ph.d.
70390008 Dr.polit.
70390010 Statsvidenskab, ph.d.
70390013 Dr.oecon.
70390015 Økonomi, ph.d.
70390018 Dr.jur.
70390020 Jura, ph.d.
70390025 Statskundskab, ph.d.
70390030 Sociologi, ph.d.
70390035 Antropologi, ph.d.
70390040 Kultursociologi, ph.d.
70390045 Psykologi, ph.d.
70390050 Forsikringsvidenskab, ph.d.
70390090 Samfundsvidenskab Indv.udd., ph.d.
70590005 Dr.techn.
70590010 Teknik, ph.d.
70590020 Arkitekt, ph.d.
70590030 Landinspektør, lic.geom.
70590090 Teknisk Indv.udd., ph.d.
70800005 Dr.agro.
70800010 Veterinær-og jordbrugsvidenskab, ph.d.
70800028 Dr.med.vet.
70800030 Veterinærvidenskab, ph.d.
70800090 Jordbrugsvidenskab Indv.udd., ph.d.
70900005 Dr.med.
70900010 Lægevidenskab, ph.d.
70900070 Dr.odont.
70900075 Tandlæge, ph.d.
70900080 Dr.pharm.
70900085 Farmaceut, ph.d.
70900090 Sundhed Indv.udd., ph.d.
90309910 Uoplyst (kendt i elevregistret)
90309920 Uoplyst (ukendt i elevregistret)
90309930 Uoplyst (indvandrernes uddannelse)
95309910 Afbrudt
96309910 Igang
97309910 Ikke igang
99999998 Internat. virksomhedskommunikation, arabisk, bach.
99999999 Oprydning endnu ikke klassificeret