Gå til sidens indhold

FSP1E

Langt navn

Igangværende forspalte1 på elementarniveau

Generel Beskrivelse

Forspalte1 på 8 ciffer ( elementarniveau) for de igangværende uddannelser. Forspalte1 er den foretrukne danske klassifikation som benyttes i databanken, de løbende offentliggørelser og de fleste serviceopgaver.

Forspaltekoden er 8-cifret, hvor de 2 første cifre beskriver niveauet (hoved-gruppen) for uddannelsen. De næste 2 cifre giver yderligere en faglig gruppering (mellemgruppen), der yderligere detaljeres i de følgende 2 cifre (under-gruppe). Endelig angiver de sidste 2 cifre den konkrete uddannelse eller kvalifikation (elementarniveau).

DISCED-15 klassifikationssystem trådte i kraft 28.februar 2015 - derfor er denne tabel ikke opdateret siden.

Detaljeret beskrivelse

Der findes i alt følgende 13 hovedgrupper i Forspalte1:

05 Førskoleuddannelser 10 Grundskole 15 Forberedende uddannelser 20 Alm. gymnasiale uddannelser 25 Erh. gymnasiale uddannelser 30 Erhvervsfaglige grundforløb 35 Erhvervsfaglige praktik og hovedforløb 39 Efteruddannelse af specialarb/faglærte 40 Korte videregående uddannelser 50 Mellemlange videregående uddannelser 60 Bachelor 65 Lange videregående uddannelser 70 Forskeruddannelser

Et eksempel på en uddannelse i forspaltehierakiet kunne være tømmer med den 8-cifrede Forspalte1: 35533520.

Hovedgruppe 35 Erh. faglig praktik og hovedforløb Mellemgruppe 3553 Bygge og anlæg Undergruppe 355335 Tømrer mv. Elementarniveau 35533520 Tømrer

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 10011010 Ingen uddannelse Indv.udd.
01-01-1600 31-12-9999 10020080 Grundskole til og med 6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10020090 1-6 år Indv.udd.
01-01-1600 31-12-9999 10020510 Børnehaveklasse
01-01-1600 31-12-9999 10021010 1. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10022010 2. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10023010 3. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10024010 4. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10025010 5. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10026010 6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10030080 Grundskole 7.-10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10030081 Grundskole 7.-9. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10030082 Grundskole 10.-11. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10030085 Efterskoler
01-01-1600 31-12-9999 10030086 Efterskoler 8.-9. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10030087 Efterskoler 10.-11. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10030090 7-8 år Indv.udd.
01-01-1600 31-12-9999 10030091 9-10 år Indv.udd.
01-01-1600 31-12-9999 10031010 7. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10032010 8. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10032020 1. real
01-01-1600 31-12-9999 10032030 8. klasse, efterskole
01-01-1600 31-12-9999 10033010 9. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10033020 2. real
01-01-1600 31-12-9999 10033030 9. klasse, efterskole
01-01-1600 31-12-9999 10034010 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10034020 3. real
01-01-1600 31-12-9999 10034030 10. klasse, efterskole
01-01-1600 31-12-9999 10051010 Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 10051015 Ordblindeundervisning for voksne
01-01-1600 31-12-9999 10052010 Folkeskolens afgangsprøver, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 10052020 Folkeskolens udvidede afgangsprøve, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 10052030 Almen voksenuddannelse, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 10061005 Dansk 1
01-01-1600 31-12-9999 10061010 Dansk 2
01-01-1600 31-12-9999 10062005 Dansk uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 15100510 Daghøjskoler
01-01-1600 31-12-9999 15101010 Ungdomshøjskolekursus, alment
01-01-1600 31-12-9999 15101020 Ungdomshøjskolekursus, andre
01-01-1600 31-12-9999 15101030 Folkehøjskolekursus, alment
01-01-1600 31-12-9999 15101040 Folkehøjskolekursus, gymnastik/idræt
01-01-1600 31-12-9999 15101050 Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd
01-01-1600 31-12-9999 15101060 Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje
01-01-1600 31-12-9999 15101070 Folkehøjskolekursus for handicappede
01-01-1600 31-12-9999 15101080 Folkehøjskolekursus for pensionister
01-01-1600 31-12-9999 15101090 Folkehøjskolekursus, andre
01-01-1600 31-12-9999 15102010 Tx-enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 15103010 Den fri ungdomsuddannelse (FUU)
01-01-1600 31-12-9999 15103015 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 15110510 AMU erhv.intro., kurser for 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 15110520 AMU erhv.intro., kurser for unge
01-01-1600 31-12-9999 15110530 AMU erhv.intro., erhvervsintroduktion for unge/ledige
01-01-1600 31-12-9999 15111010 AMU erhv.intro., kurser for langtidsledige
01-01-1600 31-12-9999 15111510 AMU erhv.intro., kurser for kvinder
01-01-1600 31-12-9999 15112010 AMU erhv.intro., indvandrere erhvervsdansk
01-01-1600 31-12-9999 15112510 AMU erhv.intro., inspirationskurser
01-01-1600 31-12-9999 15112515 Kreativ basis, grafisk åben uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 15113010 AMU erhv.intro., specialklasser
01-01-1600 31-12-9999 15114010 Hi handel introduktionskursus
01-01-1600 31-12-9999 15114510 Ti teknisk introduktionskursus
01-01-1600 31-12-9999 15115010 Tf-kurser mv.
01-01-1600 31-12-9999 15115510 Social og sundhed, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 15116010 Husholdningskursus, alment
01-01-1600 31-12-9999 15116020 Køkkenleder 1
01-01-1600 31-12-9999 15116030 Husholdningsskolekursus, andre
01-01-1600 31-12-9999 15116040 Håndarbejdskursus
01-01-1600 31-12-9999 15116050 Husholdningsskole, efteruddannelseskursus
01-01-1600 31-12-9999 15116505 Produktionsskole
01-01-1600 31-12-9999 15120105 Dansk 3
01-01-1600 31-12-9999 20150090 Studentereksamen m.v. Indv.udd.
01-01-1600 31-12-9999 20151010 1. g matematisk
01-01-1600 31-12-9999 20151020 1. g sproglig
01-01-1600 31-12-9999 20151030 Pre International Baccalaureate
01-01-1600 31-12-9999 20151040 1. g uden linieopdeling
01-01-1600 31-12-9999 20152010 2. g matematisk
01-01-1600 31-12-9999 20152020 2. g sproglig
01-01-1600 31-12-9999 20152030 2. år international studentereksamen
01-01-1600 31-12-9999 20152040 2. g uden linieopdeling
01-01-1600 31-12-9999 20153010 3. g matematisk
01-01-1600 31-12-9999 20153020 3. g sproglig
01-01-1600 31-12-9999 20153030 3. år international studentereksamen
01-01-1600 31-12-9999 20153040 3. g uden linieopdeling
01-01-1600 31-12-9999 20158010 Matematisk gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 20158020 Sproglig gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 20158030 International baccalaureate
01-01-1600 31-12-9999 20158040 Stx
01-01-1600 31-12-9999 20162020 1. hf (3-årig)
01-01-1600 31-12-9999 20162040 1. hf
01-01-1600 31-12-9999 20163020 2. hf (3-årig)
01-01-1600 31-12-9999 20163040 2. hf
01-01-1600 31-12-9999 20163520 3. hf
01-01-1600 31-12-9999 20168040 Hf
01-01-1600 31-12-9999 20168320 3-årig hf
01-01-1600 31-12-9999 20168510 Hf-eksamen kombination af enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 20172010 Studenterkursus 1. år matematisk
01-01-1600 31-12-9999 20172020 Studenterkursus 1. år sproglig
01-01-1600 31-12-9999 20172040 1. år, 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling
01-01-1600 31-12-9999 20173010 Studenterkursus 2. år matematisk
01-01-1600 31-12-9999 20173020 Studenterkursus 2. år sproglig
01-01-1600 31-12-9999 20173040 2. år, 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling
01-01-1600 31-12-9999 20178010 Matematisk studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 20178020 Sproglig studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 20178040 2-årigt studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 20181010 Hf-/studenterfag, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 20181020 Gymnasial suppleringskursus GSK
01-01-1600 31-12-9999 20182005 Flygtninge adgangskursus til videregående udd.
01-01-1600 31-12-9999 20182010 Gymnasial indslusning for flygtninge GIF
01-01-1600 31-12-9999 25390010 Hhx, 1 årig
01-01-1600 31-12-9999 25390020 Hhx
01-01-1600 31-12-9999 25510010 Htx
01-01-1600 31-12-9999 25541010 Værkstedsskoleforløb
01-01-1600 31-12-9999 25590520 Adgangseksamen, ingeniøruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 25591010 Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør
01-01-1600 31-12-9999 30390310 Det merkantile område
01-01-1600 31-12-9999 30390320 Handelseksamen
01-01-1600 31-12-9999 30401010 Teknologi og kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 30401020 Medieproduktion
01-01-1600 31-12-9999 30401030 Strøm, styring og IT
01-01-1600 31-12-9999 30421010 Bygge og anlæg (gl.)
01-01-1600 31-12-9999 30421020 Bygge og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 30441010 Håndværk og teknik
01-01-1600 31-12-9999 30441020 Produktion og udvikling
01-01-1600 31-12-9999 30461010 Fra jord til bord
01-01-1600 31-12-9999 30461020 Mad til mennesker
01-01-1600 31-12-9999 30461030 Dyr, planter og natur
01-01-1600 31-12-9999 30481010 Mekanik, transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 30481020 Bil, fly og andre transportmidler
01-01-1600 31-12-9999 30481030 Transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 30491010 Service
01-01-1600 31-12-9999 30491020 Krop og stil
01-01-1600 31-12-9999 30491030 Bygnings- og brugerservice
01-01-1600 31-12-9999 30501010 Sundhed, omsorg og pædagogik
01-01-1600 31-12-9999 30590000 Tek 2
01-01-1600 31-12-9999 35200030 Kørelærer
01-01-1600 31-12-9999 35200040 Faglærer i idræt
01-01-1600 31-12-9999 35200044 Mensendiecklærer
01-01-1600 31-12-9999 35200050 Handelsfaglærereksamen
01-01-1600 31-12-9999 35200090 Pædagogik Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35201010 Pædagogisk assistent (eud)
01-01-1600 31-12-9999 35390010 Merkantile grundfag
01-01-1600 31-12-9999 35390020 Merkantile område- og specialefag
01-01-1600 31-12-9999 35390025 Iværksætteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35390030 Sektoroverskridende, åben uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35390035 Indledende kurser til VVU
01-01-1600 31-12-9999 35390040 Pc-bruger
01-01-1600 31-12-9999 35390070 Forvaltningsfagligt grundkursus
01-01-1600 31-12-9999 35390072 Dansk kommunalkursus
01-01-1600 31-12-9999 35390090 Handel/kontor Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35390095 Erhvervsgrunduddannelse, EGU
01-01-1600 31-12-9999 35390410 Merkantile område, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35390601 Detailhandelsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35390605 Blomsterbinder
01-01-1600 31-12-9999 35390905 Engroshandelsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35392610 Kontoruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35392617 Kontorserviceuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35392632 Ledere af håndværksvirksomhed, kursus
01-01-1600 31-12-9999 35392657 Sundhedsservicesekretær
01-01-1600 31-12-9999 35392665 Informatikassistent
01-01-1600 31-12-9999 35392678 Post og teleuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35392910 Toldfunktionær mv.
01-01-1600 31-12-9999 35393210 Finansuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 35393510 Eventkoordinator
01-01-1600 31-12-9999 35394010 Edb-assistent
01-01-1600 31-12-9999 35394020 Kundekontaktcenteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35530010 Bygge og anlæg, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35530015 Strøm, styring og it, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35530090 Bygge/anlæg Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35531510 Murer
01-01-1600 31-12-9999 35532010 Anlægs- og bygningsstruktør, brolægger
01-01-1600 31-12-9999 35532510 Stenhugger
01-01-1600 31-12-9999 35533510 Træfagenes byggeuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35533545 Byggemontagetekniker
01-01-1600 31-12-9999 35534005 Snedkeruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 35534040 Modelsnedker
01-01-1600 31-12-9999 35534045 Billedskærer
01-01-1600 31-12-9999 35534055 Maskinsnedker m.m
01-01-1600 31-12-9999 35534065 Børstenbinder
01-01-1600 31-12-9999 35535010 Vvs-energiuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 35535045 Forsyningsoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35535050 Teknisk isolatør
01-01-1600 31-12-9999 35535085 Oliefyrstekniker
01-01-1600 31-12-9999 35535510 Bygningsmaler
01-01-1600 31-12-9999 35535520 Skiltetekniker
01-01-1600 31-12-9999 35535530 Vognmaler
01-01-1600 31-12-9999 35535540 Overfladebehandler
01-01-1600 31-12-9999 35536510 Elektriker
01-01-1600 31-12-9999 35537510 Stukkatør
01-01-1600 31-12-9999 35537520 Glarmester
01-01-1600 31-12-9999 35537530 Skorstensfejer
01-01-1600 31-12-9999 35537540 Tagdækker
01-01-1600 31-12-9999 35537550 Kloakmester
01-01-1600 31-12-9999 35540010 Produktion og udvikling, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35540090 Jern/metal Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35543010 Smedeuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35543012 Vindmølleoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35543020 Skibstekniker
01-01-1600 31-12-9999 35543025 Skibsmontør
01-01-1600 31-12-9999 35543029 Støberiteknikeruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 35543044 Plastsvejser
01-01-1600 31-12-9999 35543046 Industrisvejser
01-01-1600 31-12-9999 35543050 Beslagsmed
01-01-1600 31-12-9999 35543060 Karrosserismed
01-01-1600 31-12-9999 35543080 Metalsmed
01-01-1600 31-12-9999 35543510 Guld- og sølvsmedeuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 35543542 Ædelstensfatter
01-01-1600 31-12-9999 35543544 Ædelmetalstøber
01-01-1600 31-12-9999 35544010 Maritime håndværksfag
01-01-1600 31-12-9999 35544020 Skibstømrer
01-01-1600 31-12-9999 35544055 Bådserviceassistent
01-01-1600 31-12-9999 35545005 Maskinuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35545032 CNC-teknikuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35545034 NDT tekniker
01-01-1600 31-12-9999 35545047 Værktøjssliber
01-01-1600 31-12-9999 35545050 Værktøjsmageruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 35545055 Former
01-01-1600 31-12-9999 35545074 Montageoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35545075 Køletekniker
01-01-1600 31-12-9999 35545080 Industriteknikuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35545087 Produktør
01-01-1600 31-12-9999 35545088 Industriel reparatør
01-01-1600 31-12-9999 35545091 Aluminiumsoperatøruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35545095 Industrioperatøruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35546003 Mekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546013 Cykel- og motorcykelmekanik
01-01-1600 31-12-9999 35546030 Flymekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546033 Entreprenør- og landbrugsmaskinmekanik
01-01-1600 31-12-9999 35546034 Personvognsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546035 Lastvognsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546052 Bådmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546055 Skibsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546063 Finmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546072 Låseassistent
01-01-1600 31-12-9999 35547010 Elektronik- og svagstrømsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35547025 Frontline radio-TV-supporter
01-01-1600 31-12-9999 35547090 Elektronikoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35547510 Teknologi og kommunikation, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35548010 Automatik- og procesuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35548040 Data- og kommunikationsuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 35548052 Frontline PC-supporter
01-01-1600 31-12-9999 35549010 Plastmager og procesoperatøruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35549020 Plastmager
01-01-1600 31-12-9999 35549030 Procesoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35550025 Medieproduktion, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35550090 Grafisk Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35551005 Mediegrafiker
01-01-1600 31-12-9999 35552010 Digital media uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35552070 Web-integrator
01-01-1600 31-12-9999 35552090 3D grafiker og animator
01-01-1600 31-12-9999 35553020 Grafisk tekniker
01-01-1600 31-12-9999 35553060 Bogbinder
01-01-1600 31-12-9999 35553090 Serigraf
01-01-1600 31-12-9999 35556010 Film- og TV-produktionsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35557010 Fotograf
01-01-1600 31-12-9999 35580010 Tekniske grundfag
01-01-1600 31-12-9999 35580020 Tekniske område- og specialefag
01-01-1600 31-12-9999 35580090 Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35583010 Teknisk designer
01-01-1600 31-12-9999 35583090 Teater-, udstillings- og eventtekniker
01-01-1600 31-12-9999 35583095 Arbejdsstudietekniker
01-01-1600 31-12-9999 35585010 Pottemager
01-01-1600 31-12-9999 35585060 Porcelænsmaler
01-01-1600 31-12-9999 35586010 Glasmager
01-01-1600 31-12-9999 35588005 Beklædningsoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35588010 Beklædningshåndværker
01-01-1600 31-12-9999 35588041 Beklædningsdesigner, modelkonstruktør
01-01-1600 31-12-9999 35588065 Skomager
01-01-1600 31-12-9999 35589005 Tekstile erhvervsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 35589040 Boligmonteringsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35600090 Service Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35601010 Krop og stil, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35601015 Service, bygnings- og brugerservice, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35602010 Urmager
01-01-1600 31-12-9999 35605010 Frisør
01-01-1600 31-12-9999 35605020 Kosmetiker
01-01-1600 31-12-9999 35605030 Kosmetolog
01-01-1600 31-12-9999 35605050 Fitnessinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 35608020 Ortopædist
01-01-1600 31-12-9999 35608060 Laboratorietandtekniker
01-01-1600 31-12-9999 35609010 Ejendomsservice
01-01-1600 31-12-9999 35609040 Pianostemmer
01-01-1600 31-12-9999 35609041 Kordegn
01-01-1600 31-12-9999 35609042 Kirkesanger
01-01-1600 31-12-9999 35609045 Sikkerhedsvagt
01-01-1600 31-12-9999 35750010 Mad til mennesker, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35750090 Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35751510 Mejerist
01-01-1600 31-12-9999 35754005 Detailslagter
01-01-1600 31-12-9999 35754025 Industrislagter
01-01-1600 31-12-9999 35754060 Tarmrenser
01-01-1600 31-12-9999 35754065 Ferskvareassistent
01-01-1600 31-12-9999 35754510 Bager og konditor
01-01-1600 31-12-9999 35754540 Møller
01-01-1600 31-12-9999 35755510 Ernærings- og cafeteriaassistent
01-01-1600 31-12-9999 35755540 Serviceassistent
01-01-1600 31-12-9999 35755580 Hotel- og fritidsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35756010 Gastronom
01-01-1600 31-12-9999 35756030 Skibskok, grundkursus
01-01-1600 31-12-9999 35756035 Skibskok, afslutningskursus
01-01-1600 31-12-9999 35756210 Jord til bord, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35756510 Tjener
01-01-1600 31-12-9999 35756520 Receptionist
01-01-1600 31-12-9999 35756580 Steward/stewardesse
01-01-1600 31-12-9999 35758010 Levnedsmiddelassistent
01-01-1600 31-12-9999 35758020 Tilsynstekniker
01-01-1600 31-12-9999 35758030 Tobaksarbejder faglært
01-01-1600 31-12-9999 35758050 Køkkenleder 2
01-01-1600 31-12-9999 35800010 Dyr, planter og natur, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35800090 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35801010 Veterinærsygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 35802004 Dyrepasser
01-01-1600 31-12-9999 35802005 Landbrugsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35802510 Landmand
01-01-1600 31-12-9999 35803010 Landmand, efteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35803017 Driftsleder grønt diplom/bevis
01-01-1600 31-12-9999 35803037 Landbrugets lederuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35803040 Agrarøkonom
01-01-1600 31-12-9999 35804005 Væksthusgartner
01-01-1600 31-12-9999 35804020 Produktionsgartner
01-01-1600 31-12-9999 35804050 Anlægsgartner
01-01-1600 31-12-9999 35804510 Gartner, efteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35804810 Greenkeeper
01-01-1600 31-12-9999 35805010 Skov- og naturtekniker
01-01-1600 31-12-9999 35805280 Herregårdsskytte
01-01-1600 31-12-9999 35805510 Skovbrug, efteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35806010 Kyst- og fiskeskipper
01-01-1600 31-12-9999 35806020 Erhvervsfisker
01-01-1600 31-12-9999 35850080 Mekanik, transport og logistik, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35850085 Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35850090 Transport mv. Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35854005 Skibsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35854015 Styrmand
01-01-1600 31-12-9999 35854070 Maritimt forberedelseskursus
01-01-1600 31-12-9999 35854090 Radiotelegrafist
01-01-1600 31-12-9999 35855005 Trafikflyver
01-01-1600 31-12-9999 35855010 Lufthavnsuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 35856005 Vejgodstransportuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35856077 Personbefordringsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35856090 Redder
01-01-1600 31-12-9999 35857005 Transportuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35857007 Lager- og terminaluddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35857010 Lokomotivfører
01-01-1600 31-12-9999 35857038 Postuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35857051 Havne- og terminaluddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35857060 Togklargøring
01-01-1600 31-12-9999 35857065 Togbetjent
01-01-1600 31-12-9999 35900015 Optometrist
01-01-1600 31-12-9999 35900080 Sundhed, omsorg og pædagogik, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35900090 Social/sundhed Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35901510 Social- og sundhedshjælper mv.
01-01-1600 31-12-9999 35901560 Barneplejerske
01-01-1600 31-12-9999 35902010 Social- og sundhedsuddannelsen eud
01-01-1600 31-12-9999 35906010 Tandklinikassistent
01-01-1600 31-12-9999 35906510 Defektrice
01-01-1600 31-12-9999 35909510 Hospitalsteknisk assistent
01-01-1600 31-12-9999 35909550 Fodterapeut
01-01-1600 31-12-9999 35951010 Sikkerhedsfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 35951011 Værkmester, fængselsvæsenet
01-01-1600 31-12-9999 35952010 Konstabel, hæren
01-01-1600 31-12-9999 35952015 Sergent, hæren
01-01-1600 31-12-9999 35952020 Konstabel, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 35952025 Sergent, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 35952030 Konstabel, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 35952035 Sergent, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 35979710 Korte kurser ved erhvervsskoler
01-01-1600 31-12-9999 35979720 Særligt tilrettelagte forløb ved erhvervsskoler
01-01-1600 31-12-9999 35979730 Fagspecifikke kurser
01-01-1600 31-12-9999 39200090 Pædagogik Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39390090 Handel/kontor Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39530090 Bygge/anlæg Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39540090 Jern/metal Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39550090 Grafisk Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39580090 Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39600090 Service Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39615410 Metalindustrien, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615425 Plastindustrien, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615815 Procesindustri levnedsmiddel mv, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615816 Fiske- og fjerkræindustri, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615817 Postale produkter og processer, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615818 Beklædnings- og tekstilindustri, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615819 Arbejdets organisering v. industriproduktion, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615820 Operatøropgaver i el-forsyning, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615822 Procesindustri non-food produkter, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615830 Elektronik- og kemisk industri, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39625410 Jern- og metalindustrien, AMU metal
01-01-1600 31-12-9999 39625474 Teknisk design og tegning i industrien, AMU metal
01-01-1600 31-12-9999 39635410 Svejsning, støbning, skibsbygning, AMU metal
01-01-1600 31-12-9999 39643950 Handel og administration, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39643965 Finans, forsikring, pension mv, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39643970 Instruktion - adm. funktion i træning og sport, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39643974 Ledelse, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39643975 Offentlig forvaltning mv., AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39643985 Sundhedssektor, administration - assistance, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39643986 Tandklinik administration mv., AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39645521 Grafisk produktion, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39645574 Foto, film, tv produktion mv., AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39656050 Urmageri, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 39656051 Optometri, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 39656070 Service ejendom, rengøring, vagt, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 39656075 Teltmontage, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 39656085 Tandteknik, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 39656090 Frisør og kosmetik, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 39656091 Vaskeriindustri, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 39665345 Bygninger og anlægskonstruktion, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 39665346 Entreprenørmateriel, anvendelse mv, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 39665347 Isolering af tekniske anlæg, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 39665348 Vejbygning og belægninger, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 39665374 Projektering mv., byggeri-anlæg, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 39665390 Spildevandsbehandling, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 39675345 El-teknik installation og service, AMU energi
01-01-1600 31-12-9999 39675370 Skorstensfejerarbejde, AMU energi
01-01-1600 31-12-9999 39675440 Vvs-installation og servicering, AMU energi
01-01-1600 31-12-9999 39685820 Træ- og møbelindustri mv., AMU træind.
01-01-1600 31-12-9999 39697515 Produktion og pakning af mejeriprodukter, AMU mej/jord
01-01-1600 31-12-9999 39698001 Landbrug, skovbrug, dyrepasning, AMU mej/jord
01-01-1600 31-12-9999 39707515 Kødbranchen, AMU lev.mid.
01-01-1600 31-12-9999 39707516 Bageri og konfekture, AMU lev.mid.
01-01-1600 31-12-9999 39707555 Køkken, hotel og restaurant, AMU lev.mid.
01-01-1600 31-12-9999 39718005 Erhvervsfiskere, AMU transp.
01-01-1600 31-12-9999 39718560 Transportvirksomhed, AMU transp.
01-01-1600 31-12-9999 39722085 Pædagogisk arbejde med børn og unge, AMU pæd/soc
01-01-1600 31-12-9999 39729085 Omsorgs- og sundhedsarbejde, AMU pæd/soc
01-01-1600 31-12-9999 39730099 Overgangsordnings FKB, AMU energi/byg
01-01-1600 31-12-9999 39740098 Fælleskataloget, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39740099 Individuel kompetenceafklaring, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39750090 Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39765410 Arbejde i den rustfrie stålindustri, AMU rustfri
01-01-1600 31-12-9999 39800090 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39850090 Transport mv. Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39900090 Social/sundhed Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39983950 Handel og administration, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39983965 Finans, forsikring, pension mv, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39983974 Ledelse, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985344 El-teknik installation og service, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985345 Bygninger og anlægskonstruktion, sp.arb./fagl
01-01-1600 31-12-9999 39985346 Entreprenørmateriel, anvendelse mv, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985347 Isolering af tekniske anlæg, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985370 Skorstensfejerarbejde, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985410 Jern- og metalindustrien, sp.arb/fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985425 Plastindustrien, sp.arb/fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985440 Vvs-installation og servicering, sp.arb./fagl
01-01-1600 31-12-9999 39985474 Teknisk design og tegning i industrien, sp.arb/fagl
01-01-1600 31-12-9999 39985521 Grafisk produktion, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985574 Foto, film, tv produktion mv., sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985815 Procesindustri levnedsmiddel mv, sp.arb./fagl
01-01-1600 31-12-9999 39985816 Fiske- og fjerkræindustri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985818 Beklædnings- og tekstilindustri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985819 Arbejdets organisering v. industriproduktion, sp.fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985820 Træ- og møbelindustri mv., sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985822 Procesindustri non-food produkter, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985830 Elektronik- og kemisk industri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39986050 Urmageri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39986051 Optometri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39986070 Service ejendom, rengøring, vagt, sp.arb/fagl
01-01-1600 31-12-9999 39986085 Tandteknik, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39986090 Frisør og kosmetik, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39986091 Vaskeriindustri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39987515 Produktion og pakning af mejeriprodukter, sp.arb./fagl
01-01-1600 31-12-9999 39987516 Bageri og konfekture, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39987517 Kødbranchen, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39987555 Køkken, hotel og restaurant, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39988001 Landbrug, skovbrug, dyrepasning, sp.arb./fagl
01-01-1600 31-12-9999 39988005 Erhvervsfiskere, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39988560 Transportvirksomhed, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 40201010 Småbørnslærerinde
01-01-1600 31-12-9999 40201012 Børnehave- og fritidspædagog (Rudolf Steiner)
01-01-1600 31-12-9999 40201015 Akademiuddannelse, ungdomspædagogik
01-01-1600 31-12-9999 40204010 Friluftsvejleder
01-01-1600 31-12-9999 40204020 Almen uddannelse i sløjd
01-01-1600 31-12-9999 40204030 Voksenunderviser
01-01-1600 31-12-9999 40204035 Akademiuddannelse, ungdoms- og voksenundervisning
01-01-1600 31-12-9999 40204040 Voksenvejleder
01-01-1600 31-12-9999 40204045 Akademiudd., socialpædagogik
01-01-1600 31-12-9999 40204046 Bevægelsespædagog
01-01-1600 31-12-9999 40250010 Formidling og erhvervssprog u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40250090 Formidling/erhvervssprog Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 40253010 Multimediedesigner
01-01-1600 31-12-9999 40253020 Mediekoordinator
01-01-1600 31-12-9999 40253030 Mikroinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 40253040 Visualizer
01-01-1600 31-12-9999 40253050 Akademiøkonom informat.-/kommun.tekn.
01-01-1600 31-12-9999 40253055 Akademiuddannelse, kreativitet og design
01-01-1600 31-12-9999 40253060 Akademiuddannelse i projektledelse -medie- kommunik.branchen
01-01-1600 31-12-9999 40256104 Erhvervssproglig grundstudium, sprog uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 40256108 Erhvervssproglig begynderprøve, italiensk
01-01-1600 31-12-9999 40256112 Erhvervssproglig begynderprøve, russisk
01-01-1600 31-12-9999 40256116 Erhvervssproglig begynderprøve, spansk
01-01-1600 31-12-9999 40256118 Erhvervssproglig korrespondent u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40256120 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk
01-01-1600 31-12-9999 40256124 Erhvervssproglig grundstudium, fransk
01-01-1600 31-12-9999 40256128 Erhvervssproglig grundstudium, italiensk
01-01-1600 31-12-9999 40256132 Erhvervssproglig grundstudium, russisk
01-01-1600 31-12-9999 40256136 Erhvervssproglig grundstudium, spansk
01-01-1600 31-12-9999 40256140 Erhvervssproglig grundstudium, tysk
01-01-1600 31-12-9999 40256148 Erhvervssproglig korrespondent, engelsk
01-01-1600 31-12-9999 40256152 Erhvervssproglig korrespondent, fransk
01-01-1600 31-12-9999 40256156 Erhvervssproglig korrespondent, italiensk
01-01-1600 31-12-9999 40256160 Erhvervssproglig korrespondent, russisk
01-01-1600 31-12-9999 40256164 Erhvervssproglig korrespondent, spansk
01-01-1600 31-12-9999 40256168 Erhvervssproglig korrespondent, tysk
01-01-1600 31-12-9999 40256172 Erhverssprog administrativ, grundudd.
01-01-1600 31-12-9999 40256182 Statsprøvet tolk
01-01-1600 31-12-9999 40256185 Akademiuddannelse, tolkning
01-01-1600 31-12-9999 40258406 Korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 40258409 Erhvervssproglig grundstudium, to sprog
01-01-1600 31-12-9999 40300010 Forfatteruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 40300090 Kunstnerisk Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 40301010 Kunsthåndværk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40301012 Billedkunst
01-01-1600 31-12-9999 40301015 Smykkeformgiver
01-01-1600 31-12-9999 40302012 Præliminær organistuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 40302013 Musikprofil
01-01-1600 31-12-9999 40308010 Restaureringstekniker
01-01-1600 31-12-9999 40390010 Samfundsfaglig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40390015 Akademiuddannelse, fleksibelt forløb
01-01-1600 31-12-9999 40390070 Forvaltningsfagligt specialkursus
01-01-1600 31-12-9999 40390071 Forvaltningsfaglig afgangseksamen u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40390072 Forvaltningsfagligt diplomkursus, staten
01-01-1600 31-12-9999 40390073 Forvaltningshøjskole, staten
01-01-1600 31-12-9999 40390074 Forvaltningsfagligt diplomkursus, kommunalt
01-01-1600 31-12-9999 40390075 Forvaltningsfagligt diplomkursus, sygehuse
01-01-1600 31-12-9999 40390076 Socialforvaltning 1
01-01-1600 31-12-9999 40390077 Socialforvaltning 2
01-01-1600 31-12-9999 40390078 Skatteforvaltning 1
01-01-1600 31-12-9999 40390079 Skatteforvaltning 2
01-01-1600 31-12-9999 40390081 Forvaltningsfaglig afgangseksamen, kommunal
01-01-1600 31-12-9999 40390090 Samfundsfaglig Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 40391210 Ejendomsmægler
01-01-1600 31-12-9999 40391510 Markedsføringsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 40391520 Markedsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 40391525 Akademiudd., international handel og markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 40391530 Akademiøkonom, markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 40391810 Handelsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 40391820 Akademiøkonom, handel
01-01-1600 31-12-9999 40391825 Akademiøkonom. miljø og økonomi
01-01-1600 31-12-9999 40391839 Akademiuddannelse, retail
01-01-1600 31-12-9999 40391850 Eksportkonsulent
01-01-1600 31-12-9999 40391860 Eksporttekniker
01-01-1600 31-12-9999 40391870 Innovation og entrepreneurship
01-01-1600 31-12-9999 40391880 Akademiuddannelse, innovation og produktionsoptimering
01-01-1600 31-12-9999 40392110 Eksportør, eksamineret
01-01-1600 31-12-9999 40392630 Akademiuddannelse, human ressource
01-01-1600 31-12-9999 40392640 Akademiuddannelse uden profil
01-01-1600 31-12-9999 40392645 Akademiuddannelse, beskæftigelse
01-01-1600 31-12-9999 40392650 Akademiuddannelse, skatter og afgifter
01-01-1600 31-12-9999 40392655 Akademiuddannelse, socialt arbejde
01-01-1600 31-12-9999 40393010 Administrationsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 40393210 Finansøkonom
01-01-1600 31-12-9999 40393220 Akademiøkonom, handel fast ejendom
01-01-1600 31-12-9999 40393230 AK, offentlig forvaltning og administration
01-01-1600 31-12-9999 40393240 Akademiuddannelse, finansiel rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 40393250 Finansiel videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 40393505 Revision
01-01-1600 31-12-9999 40393510 Financial controller
01-01-1600 31-12-9999 40394010 Datamatiker
01-01-1600 31-12-9999 40394020 Datanom
01-01-1600 31-12-9999 40394030 IT-administrator
01-01-1600 31-12-9999 40394040 Akademiuddannelse, informationsteknologi
01-01-1600 31-12-9999 40394505 Merkonom
01-01-1600 31-12-9999 40394576 Merkonom, erhvervsdiplom
01-01-1600 31-12-9999 40394705 Akademimerkonom, kommunikation og formidling
01-01-1600 31-12-9999 40394710 Akademimerkonom, international handel og markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 40394715 Akademimerkonom, økonomi- og ressourcestyring
01-01-1600 31-12-9999 40394720 Akademiuddannelse, ledelse
01-01-1600 31-12-9999 40394725 Akademiuddannelse, oplevelsesøkonomi
01-01-1600 31-12-9999 40395110 Serviceøkonom
01-01-1600 31-12-9999 40395120 Akademiøkonon, service/hotel/turisme
01-01-1600 31-12-9999 40395140 Hotel- og rejselivstekniker
01-01-1600 31-12-9999 40590010 Teknisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40590090 Teknisk Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 40591005 Teknonom
01-01-1600 31-12-9999 40592010 Produktionsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40592030 Maskintekniker
01-01-1600 31-12-9999 40592040 Plasttekniker
01-01-1600 31-12-9999 40592050 Kvalitets- og måletekniker
01-01-1600 31-12-9999 40592060 Trætekniker
01-01-1600 31-12-9999 40592210 Værkstedsfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 40592410 Installatør u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40592420 El-installatøruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 40592430 Gas- og vvs-tekniker
01-01-1600 31-12-9999 40592460 Energiteknolog AK
01-01-1600 31-12-9999 40592461 Akademiuddannelse i energiteknologi
01-01-1600 31-12-9999 40592510 IT- og elektronikteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40592520 Elektroniktekniker
01-01-1600 31-12-9999 40592530 Automationsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40592610 Autoteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40593010 Laborant
01-01-1600 31-12-9999 40593020 Miljøtekniker
01-01-1600 31-12-9999 40593040 Akademiuddannelse, laboratorie- og bioteknologi
01-01-1600 31-12-9999 40595015 Miljøteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40595020 Byggetekniker
01-01-1600 31-12-9999 40595035 Byggekoordinator
01-01-1600 31-12-9999 40595040 Kort- og landmålingstekniker
01-01-1600 31-12-9999 40595510 Maler, videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 40598510 Designteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40598520 Tekstil- og beklædningstekniker
01-01-1600 31-12-9999 40598530 Modeltekniker og -konstruktør
01-01-1600 31-12-9999 40598712 Driftsteknolog offshore
01-01-1600 31-12-9999 40599010 E-designer
01-01-1600 31-12-9999 40750010 Levnedsmiddel og husholdning u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40750090 Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 40751010 Procesteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40751020 Levnedsmiddeltekniker
01-01-1600 31-12-9999 40751030 Mejeritekniker
01-01-1600 31-12-9999 40751040 Laboratorie- og kemotekniker
01-01-1600 31-12-9999 40751050 Food business engineer
01-01-1600 31-12-9999 40751055 Ernæringsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40755010 Akademiuddannelse i ernæring
01-01-1600 31-12-9999 40756010 Akademigastronom
01-01-1600 31-12-9999 40757010 Husholdningstekniker
01-01-1600 31-12-9999 40757510 Økonoma
01-01-1600 31-12-9999 40800090 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 40802010 Jordbrugsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40802020 Jordbrugstekniker
01-01-1600 31-12-9999 40805210 Vildtforvalter
01-01-1600 31-12-9999 40806040 Fiskeriteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40850010 Transport mv. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40850090 Transport mv. Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 40852010 Logistikøkonom
01-01-1600 31-12-9999 40852020 Akademiøkonom, logistik
01-01-1600 31-12-9999 40852040 Akademiuddannelse, international transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 40854010 Vagtofficer
01-01-1600 31-12-9999 40854020 Juniorofficer
01-01-1600 31-12-9999 40854050 Skibsmaskinist
01-01-1600 31-12-9999 40854060 Skibsfører (uden gymnasial baggrund)
01-01-1600 31-12-9999 40900010 Danish addiction counselor (DAC)
01-01-1600 31-12-9999 40900015 Akademiuddannelse, sundhedspraksis
01-01-1600 31-12-9999 40900090 Social/sundhed Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 40904510 Kiropraktor, forskole
01-01-1600 31-12-9999 40906030 Klinisk tandtekniker
01-01-1600 31-12-9999 40906035 Videreuddannelse i odontologisk praksis
01-01-1600 31-12-9999 40906510 Farmakonom
01-01-1600 31-12-9999 40950090 Forsvar/politi Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 40951510 Fængselsfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 40979730 Akademiuddannelse, fagspecifikke kurser
01-01-1600 31-12-9999 50200010 Pædagogisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50200080 Kursus, lærer-pædagog
01-01-1600 31-12-9999 50200090 Pædagogik Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50201005 Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr.
01-01-1600 31-12-9999 50201007 Pædagogiske
01-01-1600 31-12-9999 50201010 Pædagog, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50201012 Pædagog (Rudolf Steiner)
01-01-1600 31-12-9999 50201015 Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen
01-01-1600 31-12-9999 50201020 Socialpædagogik, videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 50201030 Pædagogiske, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50201040 Praktikvejleder til pædadgoguddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 50201060 Pædagogik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50201061 Humanistisk-pædagogik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50201062 Matematik-pædagogik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50201063 Psykologi-pædagogik, exam.psyk.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 50202010 Folkeskolelærer, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50202015 Dansk andetsprog for voksne
01-01-1600 31-12-9999 50202020 Folkeskolelærer, årskursus
01-01-1600 31-12-9999 50202025 Den frie læreruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 50202030 Praktiklærer til læreruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 50202035 Naturfagsdidaktik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50203010 Tekstildesign, -håndværk og formidling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50204020 Pædagogisk grundkursus, lærere ved tekniske skoler
01-01-1600 31-12-9999 50204025 Pædagogisk uddannelse, lærere ved teknika
01-01-1600 31-12-9999 50204030 Pædagogisk uddannelse, lærere ved ingeniørakademi
01-01-1600 31-12-9999 50204032 Erhvervspædagogik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50204035 Pædagogisk kursus, erhvervsskolerne
01-01-1600 31-12-9999 50204040 Pædagogisk grundkursus, lærere ved handelshøjskole
01-01-1600 31-12-9999 50204045 Speciallærer
01-01-1600 31-12-9999 50204050 Uddannelses- og erhvervsvejleder udd.
01-01-1600 31-12-9999 50204060 Diakoni og socialpædagogik, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50205012 Holistisk afspændingspædagog
01-01-1600 31-12-9999 50250010 Formidling og erhvervssprog u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50250015 Kristendom, kultur og kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50250090 Formidling/erhvervssprog Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50253010 Journalist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50253020 Fotojournalist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50253030 Journalistisk arbejde, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50253040 Journalistik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50253050 Journalistik for etniske grupper, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50253055 Kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50253061 Grafisk kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50253510 Bibliotekar
01-01-1600 31-12-9999 50253520 Bibliotekar DB
01-01-1600 31-12-9999 50253540 Bibliotekar ved forsknings- og fagbibliotek
01-01-1600 31-12-9999 50256110 Erhvervssproglig diplomprøve ED u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50256120 Engelsk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 50256130 Fransk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 50256140 Italiensk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 50256150 Russisk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 50256160 Spansk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 50256170 Tysk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 50256180 Russisk, videregående erhvervssproglig uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 50256190 Dansk tegnsprog og tolkning, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50256195 Tegnsprogstolk, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 50257510 Formidling af kunst og kultur, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50258410 Erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 50258411 Ervervssprog flere sprog, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 50258435 Erhvervssprog - IT markedskommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50300010 Kunstnerisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50300090 Kunstnerisk Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50301510 Design og business, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50302005 Forskole - musikkonservatorium
01-01-1600 31-12-9999 50302010 Klassisk, musiklærer
01-01-1600 31-12-9999 50302020 Folkemusik
01-01-1600 31-12-9999 50302022 Kirkemusik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50302040 Music management, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50302045 Rytmisk musik og bevægelse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50302047 Rytmisk korledelse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50302070 Tonemester (gl.)
01-01-1600 31-12-9999 50303010 Dans
01-01-1600 31-12-9999 50303015 Danseformidling
01-01-1600 31-12-9999 50303020 Dansepædagog
01-01-1600 31-12-9999 50304010 Skuespiller
01-01-1600 31-12-9999 50304015 Musicalperformer
01-01-1600 31-12-9999 50304020 Scenografi
01-01-1600 31-12-9999 50304030 Teaterteknik
01-01-1600 31-12-9999 50304031 Teaterteknik, lys
01-01-1600 31-12-9999 50304040 Teaterteknik, lyd
01-01-1600 31-12-9999 50304050 Teaterteknik, produktion (scene)
01-01-1600 31-12-9999 50304060 Teaterinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 50304070 Teaterteknik, regi
01-01-1600 31-12-9999 50305020 Billedkunst, grund- normaludd.
01-01-1600 31-12-9999 50305050 Kunstakademiuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50306005 Film- tv- og videoproduktion
01-01-1600 31-12-9999 50306010 Karakteranimation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50306012 Fotograf - film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 50306015 Tonemester - film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 50306020 Instruktør - film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 50306025 Filmklipper - film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 50306030 Manuskriptuddannelse - film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 50306035 Filmproducer - film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 50306040 Animationsuddannelse - film, tv og interaktive medier
01-01-1600 31-12-9999 50306045 TV-uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 50306047 Tv studieproducer / flerkamerainstruktør
01-01-1600 31-12-9999 50306050 Tv-tilrettelægger / dokumentarinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 50306055 Filmskoleuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50350010 Naturvidenskabelig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50350090 Naturvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50352010 IT (DIT), diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50352020 Software, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50352030 Softwareudvikling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50352031 Softwareudvikling, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50353010 Webudvikling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50353011 Webudvikling, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50358510 Konkurrenceidræt, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50358520 Legemsøvelser, faglærer
01-01-1600 31-12-9999 50390010 Samfundsvidenskabelig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50390015 Fleksibelt forløb, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50390090 Samfundsvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50391510 International handel og markedsføring, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50391520 E-konceptudvikling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50391525 E-konceptudvikling, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50392110 Eksport og teknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50392905 Skattefaglig diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50392910 Offentlig administration, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50392915 Offentlig administration, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50392920 Inkasso, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50393010 Sportsmanagement, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50393015 Sportsmanagement, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50393510 Registreret revisor
01-01-1600 31-12-9999 50396100 International hospitality management, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50396105 HD-2.del u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50396110 HD-1.del
01-01-1600 31-12-9999 50396112 Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396115 Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396120 Afsætningsøkonomi, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396121 Marketing management, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396122 Merkantil, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50396123 Supply chain management, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396125 Finansiering, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396126 Finansiel rådgivning, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396130 Forsikring, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396135 Organisation, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396140 Regnskabsvæsen, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396145 Udenrigshandel, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396150 Indkøbs- og transportøkonomi, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396155 Informatik, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396156 Finans, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50396160 Miljø-revision, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396162 Projektledelse og lederskab (kaospilot)
01-01-1600 31-12-9999 50396165 Ledelse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50396166 Vurdering, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50396167 Globalisering og forandring, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50396168 Erhvervsdiplom Human resource development HRd
01-01-1600 31-12-9999 50396170 Sundhedsøkonomi og ledelse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50396171 Innovation og entrepreneurship, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50396172 Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50396173 Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50396175 International bachelor leisure management, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50396180 Retail and key account, HD 2.del
01-01-1600 31-12-9999 50397010 Turistfører, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50397015 Natur- og kulturformidling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50397410 Socialrådgiver, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50397412 Socialformidlerudd.
01-01-1600 31-12-9999 50397420 Socialrådgiver, årskursus
01-01-1600 31-12-9999 50397430 Social diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 50397435 Socialformidling, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50397440 Praktikvejleder til socialrådgiverudd.
01-01-1600 31-12-9999 50397445 Krimonologi, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50397510 Psykiatri, tværfaglig diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50397515 Beskæftigelsesindsats, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50590005 Teknisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50590010 Diplomingeniør prof.bach. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50590015 Proces og innovation, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50590090 Teknisk Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50591010 Teknologi og økonomi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50591020 Teknologileder
01-01-1600 31-12-9999 50591030 Projektledelse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50591040 Teknologisk, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50591050 Operations og supply chain management, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50591210 Eksportingeniør, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50591410 Levnedsmiddelingeniør
01-01-1600 31-12-9999 50591415 Fødevareanalyse, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50591510 Sundheds- og omsorgsteknologi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50591610 Skov- og landskabsingeniør, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50591615 Parkvirksomhed, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50592010 Maskin, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592025 Materialeteknologi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592030 Global management and manufacturing, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592510 Elektronik-IT, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592512 Stærkstrømsteknologi, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50592513 Automation, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50592515 IT, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592516 IT-diplomuddannelsen, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50592520 Mekatronik, diplomingeniør prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592525 Medie- og sonokommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592545 IT for datamatiker, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592550 Produktudvikling og teknisk integration, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592555 Trafik og transport, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50593010 Kemi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50593015 Bæredygtig energiteknik, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50593030 Bio-, procesteknologi og kemi, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50593035 Bioteknologi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50593040 Nanoteknologi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50594510 Bygning, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50594520 Arktisk teknologi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50594525 Bygningsdesign, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50594530 Teknisk-humanøkologi, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50594535 Vedligehold, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50594540 Projektledelse, byggeriets diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50594545 Forsyningsteknik -vand,spildevand,fjernvarme, ing.prof.bach
01-01-1600 31-12-9999 50595010 Bygningskonstruktør, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50596010 Design - innovation, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50596020 Integreret design, dimplomingeniør prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50596025 Interaktivt design, diplomingeniør prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50598010 Grafonom
01-01-1600 31-12-9999 50598015 Multiplatform storytelling and production, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50598020 Medieproduktion og ledelse, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50598025 Grafisk fortælling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50598030 Visuel kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50598035 TV og medie tilrettelægger, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50598036 Media management (GÅU)
01-01-1600 31-12-9999 50598037 Grafisk åben udd. (GÅU)
01-01-1600 31-12-9999 50598710 Teknisk manager offshore, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50750010 Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50750090 Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50757010 Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50757015 Årskursus, forbrugerøkonomi
01-01-1600 31-12-9999 50757016 Årskursus i ernæring
01-01-1600 31-12-9999 50757020 Klinisk diætist
01-01-1600 31-12-9999 50757025 Mejeriteknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50757030 Ernæring og sundhed, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50757035 Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50757040 Ernæringsdiplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50800090 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50802011 Jordbrugsvirksomhed, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50804010 Have- og parkingeniør, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50850090 Transport mv. Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50853010 Maskinmester
01-01-1600 31-12-9999 50853030 Maskinmester- maskinteknisk ledelse og drift,prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50854030 Maritim transport og skibsledelse, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50854035 Seniorofficer (maritim transport)
01-01-1600 31-12-9999 50856010 Katastrofe- og risikomanager, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50900010 Sundhed u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50900090 Social/sundhed Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50901010 Afspændingspædagogik og psykomotorik, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50902510 Bioanalytiker, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50903010 Sygeplejerske, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50903030 Sygeplejerske, suppleringsudd.
01-01-1600 31-12-9999 50903110 Sygeplejerske, videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 50903115 Psykiatri, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50903116 Familieterapi, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50903117 Ældrearbejde, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50903136 Danmarks sygeplejerskehøjskole 1.-2. del
01-01-1600 31-12-9999 50903140 Hygiejnesygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 50903141 Sygepleje supplering, adgangsgivende til videre uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 50903142 Anæstesisygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 50903143 Specialsygeplejerske i kræftsygepleje
01-01-1600 31-12-9999 50903144 Stråleterapi
01-01-1600 31-12-9999 50903145 Sundhedsfaglige diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50903610 Radiograf, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50904010 Ergoterapi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50904510 Fysioterapi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50904710 Ergo- og fysioterapeut, videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 50904810 Bandagist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50904910 Optometrist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50905010 Jordemoder, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50906010 Oral helse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50906015 Tandplejer, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50950090 Forsvar Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50951010 Politivirksomhed, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50952010 Officer u.n.a
01-01-1600 31-12-9999 50952020 Officer i hæren, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50952030 Officer i søværnet, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50952040 Officer i flyvevåbnet, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5101010 Vuggestue mv., førskoleuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 5101020 Børnehave mv.,førskoleudd.
01-01-1600 31-12-9999 60020090 Bachelor u.n.a. Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250010 Humanistisk u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250020 Sproglig-pædagogik, bach.basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 60250030 Musisk-æstetisk, bach.basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 60250050 Humanistisk, bach. fællessemester
01-01-1600 31-12-9999 60250090 Humanistisk/teologisk Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250210 Pædagogik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250410 Teologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250420 Religion studier/videnskab,bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250430 Religionshistorie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250610 Filosofi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250612 Anvendt filosofi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250620 Idehistorie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250810 Historie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60251010 Arkæologi klassisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60251020 Arkæologi forhistorisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60251030 Arkæologi middelalder, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60251040 Nærorientalsk oldtidskultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60251210 Litteraturvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60251410 Teatervidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60251810 Musik/Musikvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60252010 Kunsthistorie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60252610 Designkultur og økonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60252615 Oplevelsesteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60252620 Designkultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253010 Film- og medievidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253015 Medievidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253020 Kommunikation og digitale medier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253022 Informations- og kommunikationsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253025 Kommunikation og IT, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253030 Journalistik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253040 Multimedia, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253505 Informationsvidenskab og kulturformidling, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253510 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254010 Klassisk filologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254210 Dansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254215 Nordisk sprog og litteratur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254410 Engelsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254415 Sprog og internationale studier-engelsk,bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254610 Tysk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254620 Nederlandsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254810 Fransk studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254820 Italiensk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254825 Sprog og internationale studier-spansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254830 Spansk og spanskamerikanske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254840 Rumænsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254850 Portugisisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255010 Slavisk sprog og kultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255020 Balkanstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255210 Indologi-indisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255230 Semitisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255240 Mellemøstens sprog og samfund, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255406 Kinastudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255410 Østasiatisk sprog og kultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255415 Moderne Indien og Sydasienstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255430 Japanstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255445 Koreastudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255450 Indonesisk/sydøstasienstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255454 Thai/sydøstasienstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255469 Tibetologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255610 Finsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255620 Ungarsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255630 Indianske sprog og kulturer, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255635 Amerikanske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60256010 Erhvervssprog og kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60256020 Erhvervssprog og europæiske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60256030 Erhv.sprog, 2 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60256035 Erhv.sprog, 1 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60257110 Engelsk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257120 Fransk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257130 Spansk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257140 Tysk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257150 Arabisk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257155 Kinesisk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257160 Polsk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257165 International turisme og fritidsmanagement, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257166 Hotelmanagement, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60258402 Sprog og IT, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258403 Sprog og kulturformidling, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258405 Sprog og pædagogik, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258406 Interkulturel pædagogik og arabisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258407 Information management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258408 Interkulturel pædagogik og dansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258409 Europæisk business, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258411 Erhvervssprog u.n.a., erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258414 Engelsk-fransk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258420 Engelsk-italiensk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258426 Engelsk-russisk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258432 Engelsk-spansk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258438 Engelsk-tysk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258442 Engelsk-amerikanske studier, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258444 Fransk-italiensk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258450 Fransk-tysk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258456 Fransk-spansk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258462 Tysk-spansk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258468 Tysk-italiensk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258474 Tysk-russisk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258480 Sprog-europæiske studier, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258481 Engelsk kombineret, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258482 Fransk kombineret, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258483 International marketing, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258484 Markedsføringsøkonomi-engelsk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258485 Tysk kombineret, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258486 Kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258487 Spansk kombineret, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258489 Russisk-spansk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258493 Erhvervssprog-medie, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258910 Sprogvidenskab/lingvistik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258915 Indoeuropæisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258920 Retorik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258930 Audiologopædi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60300010 Designer u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60300090 Kunstnerisk Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60300510 Folkemusik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60301510 Kirkemusik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60302520 Tonemester, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60302521 Lydtekniker, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60302525 Den individuelle musikuddannelse IM, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60302530 Musikformidling, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60302535 Musikteori, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60302540 Music management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60303510 Instrumentalist/sanger, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60304010 Almen musikpædagogik AM, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60304015 Musikpædagogisk brobygning, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60304020 Musikpædagogik i ensemble/korledelse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60304027 Musik og musikpædagogik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60304510 Musik og bevægelse/performance, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60305010 Komposition, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60305015 Sangskrivning, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60305510 Musik-, kor-, ensembleledelse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60307010 Billedkunst, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60308010 Konserveringsteknik u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60308020 Konserveringsteknik-kunst, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60308030 Konserveringsteknik-kulturhistorisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60308040 Konserveringsteknik-grafisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60308050 Konserveringsteknik-monumentalkunst, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60308060 Konserveringsteknik-naturhistorisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60350010 Naturvidenskab u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60350020 Teknik-naturvidenskab, bach.basis 1-år
01-01-1600 31-12-9999 60350090 Naturvidenskab Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60351010 Matematik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60351015 Matematiske fag, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60351020 Matematik-økonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60351040 Forsikringsmatematik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60351045 Anvendt matematik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352010 Datalogi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352011 Informationsteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352012 Informatik (datalogi), bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352015 Medialogi,bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352016 Digitale medier og design, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352017 Interaktionsdesign, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352020 Softwareudvikling, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352025 Naturvidenskab og IT, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352030 Global virksomhedsinformatik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352510 Statistik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60353010 Forsikring, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60354010 Fysik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60354020 Biofysik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60354030 Geofysik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60354035 Teknisk fysik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60354510 Astronomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60355010 Kemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60355015 Kemi og teknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60355020 Miljøkemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60355025 Medicinalkemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60355030 Biokemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60356010 Geografi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60356020 Geografi-kultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60356030 Geografi-natur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60356040 Geoinformatik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60356510 Geologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60357010 Meteorologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60357510 Nanoteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60357511 Nanoscience, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358010 Biologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358015 Almen biologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358020 Biologi, industribach.
01-01-1600 31-12-9999 60358024 Naturressourcer, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358025 Miljøbiologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358030 Molekylærbiologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358035 Biologi-bioteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358040 Bioteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358043 Biokemi, molekylær biologi og kemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358044 Biokemi og molekylær biologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358045 Molekylær biomedicin/-medicin, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358510 Idræt/Idræt og sundhed, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60390010 Samfundsvidenskab u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60390020 Samfundsvidenskab, bach.basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 60390035 Uddannelsesvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60390090 Samfundsvidenskab Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60392615 Socialvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60392620 Offentlig innovation og digitalisering, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396105 Erhvervsøkonomi HA, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396107 HA erhvervsøkonomi-jura, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396110 HA informatik
01-01-1600 31-12-9999 60396112 HA sport management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396115 HA erhvervsøkonomi og service management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396120 HA erhvervsanalyse
01-01-1600 31-12-9999 60396125 HA turisme
01-01-1600 31-12-9999 60396126 HA international shipping, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396130 HA erhvervsøkonomi og filosofi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396133 HA psykologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396134 HA erhvervsøkonomi og projektledelse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396135 HA international business, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396136 Interkulturel markedskommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396137 Business administration and sociology, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396138 Organisatorisk læring, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396140 HA japansk
01-01-1600 31-12-9999 60396141 HA kinesisk
01-01-1600 31-12-9999 60396145 HA erhvervsret
01-01-1600 31-12-9999 60396150 HA datalogi
01-01-1600 31-12-9999 60396155 HA matematik
01-01-1600 31-12-9999 60396160 HA sprog
01-01-1600 31-12-9999 60396165 HA kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 60396175 HA international erhvervsøkonomi og politik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396810 Økonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396815 Miljøplanlægning, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60397610 Jura, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60397810 Statskundskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60397815 Samfundsfag, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60397820 Europæiske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60397825 Public policy, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398010 Sociologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398015 Sociologi og kulturanalyse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398210 Etnografi/antropologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398215 Markeds- og ledelsesantropologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398220 Etnologi europæisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398230 Eskimologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398240 Nordisk folkemindevidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398410 Kognitionsvidenskab,bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398610 Psykologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398810 Musikterapi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398820 Musik/musikterapi, bach. fællessemester
01-01-1600 31-12-9999 60590010 Teknisk u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60590015 Humanistisk-teknologisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60590020 Produktionsudvikling, civiling.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60590090 Teknisk Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60590510 Teknoantropologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60591505 Sundhedsteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592010 Industri/produktion - maskin, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592015 Energi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592524 Globale forretningssystemer, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592525 Software engineering, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592526 Internetteknologier-computersystemer, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592527 Elektronik og datateknik, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592528 Fysik og teknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592529 Teknisk - systemdesign og strategisk analyse, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592530 IT, kommunikation og medieteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592531 IT og kommunikationsteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592532 Geofysik og rumteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592533 Robotteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592535 IT-informatik, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592540 Datateknik, bach.scient.
01-01-1600 31-12-9999 60592542 Teknisk videnskab-mekatronik, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592545 Elektronik - IT, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592546 Teknisk videnskab (matematik-teknologi),ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592550 Produkt- og designpsykologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592555 Lærings- og oplevelsesteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592560 Velfærdsteknologi, ingerniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592565 Energiteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594010 Kemi - miljø, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594015 Kemi og bioteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594020 Kemiteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594030 Miljøteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594510 Bygge - anlæg, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594515 Infrastruktur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594520 Bygningsdesign, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594525 Indeklima og energi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594530 Bygge- og anlægskonstruktion, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594535 Veje og trafik, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594540 Vand og miljø, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60595010 Medicin og teknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60595510 Bioteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60595515 Bæredygtig bioteknologi, bach
01-01-1600 31-12-9999 60595520 Teknisk biomedicin, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60596005 Arkitektur og design, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60596015 Design - innovation u.n.a., ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60596025 Bæredygtigt design, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60596030 Teknisk videnskab (innovation and business), ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60596031 Produktudvikling og innovation, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60596510 Arkitekt, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60597010 Landinspektør, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60597510 Nanoteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60597511 Fysik og nanoteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60750010 Fødevarer og ernæring, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60750015 Fødevarevidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60750020 Mejeribrugsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60750090 Levnedsmiddel og ernæring Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60800005 Jordbrugsvidenskabelig u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60800090 Jordbrugsvidenskab Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60801010 Veterinær, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60801015 Husdyrvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60802010 Landbrug, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60802015 Agrobiologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60803220 Jordbrugsøkonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60804010 Landskabsarkitektur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60805010 Skovbrugsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60900010 Folkesundhedsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60900015 IT og sundhed, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60900020 Biomedicin, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60900090 Sundhed Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60905210 Biomekanik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60905215 Klinisk biomekanik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60905510 Medicin, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60906010 Tandlæge, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60906510 Farmaceut, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60906520 Medicin med industriel speciale, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60906525 Lægemiddelvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 65020090 Kandidat u.n.a. Indv.udd., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65200005 Pædagogik, supplement efter kandidatudd.
01-01-1600 31-12-9999 65200010 Pædagogisk-fleksibel forløb, master
01-01-1600 31-12-9999 65200015 Pædagogisk u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65200090 Pædagogik Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65201015 Pædagogik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65201025 Dansk-pædagogik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65201030 Didaktik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65201031 IT-didaktisk design, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65201032 Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, master
01-01-1600 31-12-9999 65201033 Multikulturalitet, uddannelse og læring, master
01-01-1600 31-12-9999 65201034 Naturfagsundervisning, master
01-01-1600 31-12-9999 65201035 Pædagogisk filosofi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65201036 Uddannelse og læring, master
01-01-1600 31-12-9999 65201040 Pædagogik, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 65201045 Pædagogisk antropologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65201050 Pædagogik, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 65201055 Psykologi-pædagogik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65201058 Lifelong learning, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65201060 Pædagogik, grundudd. kand.
01-01-1600 31-12-9999 65201061 Humanistisk-pædagogik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65201062 Matematik-pædagogik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65201063 Psykologi-pædagogik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65201065 Pædagogik, supplering
01-01-1600 31-12-9999 65201070 Pædagogisk sociologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65201075 Matematik-pædagogik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65201080 Kandidatsupplering
01-01-1600 31-12-9999 65204005 Sundhedspædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204010 Læreprocesser (MLP), master
01-01-1600 31-12-9999 65204011 Entrepreneurship, education, training (IMEET), master
01-01-1600 31-12-9999 65204012 Sprogtilegnelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65204015 Pædagogisk IT, master
01-01-1600 31-12-9999 65204016 Organisatorisk coaching og læring, master
01-01-1600 31-12-9999 65204020 Problem based learning in science (MPBL), master
01-01-1600 31-12-9999 65204022 Læse- og skrivedidaktik (MEd), master
01-01-1600 31-12-9999 65204023 Naturfagenes didaktik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204025 Professionsudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 65204030 Socialpædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204035 Medborgerskab, master
01-01-1600 31-12-9999 65204040 Interkulturel pædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204043 Drama- og teaterpædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204045 Gymnasiepædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204050 Specialpædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204052 Dansk som andetsprog, master
01-01-1600 31-12-9999 65204055 Voksenuddannelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65204060 Fremmedsprogspædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204065 Vejledning, master
01-01-1600 31-12-9999 65204070 Pædagogik og uddannelsesstudier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250004 Universitetsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 65250007 Humanistisk u.n.a., master
01-01-1600 31-12-9999 65250008 Humanistisk u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250009 Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250010 Humanistisk palliation, master
01-01-1600 31-12-9999 65250011 Sundhedsfremme, master
01-01-1600 31-12-9999 65250012 Cand.phil. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 65250016 Mag.art. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 65250020 Humanistisk kombination, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250024 Sprog-international virksomhedskommunikation, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250028 Kultur- og sprogmødestudier,kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250030 Migrationsstudier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250032 Humanistisk, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 65250034 Humanistisk, grundudd. kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250036 Humanistisk, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 65250040 Humanistisk, supplering
01-01-1600 31-12-9999 65250044 Humanistisk, supplering 2 år
01-01-1600 31-12-9999 65250048 Humanistisk, basis
01-01-1600 31-12-9999 65250052 Basisforløb, åben
01-01-1600 31-12-9999 65250054 Informatik dansk-fremmedsprog, indledende fællessemester
01-01-1600 31-12-9999 65250056 Musisk-æstetisk, basis 1 år
01-01-1600 31-12-9999 65250060 Sproglig-pædagogik, basis 1 år
01-01-1600 31-12-9999 65250090 Humanistisk/teologisk Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65250210 Pædagogik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250220 Sprogundervisning, lingvistik og it, master
01-01-1600 31-12-9999 65250225 Grundskoleundervisning, master
01-01-1600 31-12-9999 65250260 Læring og forandringsprocesser, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250265 International pædagogisk antropologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250405 Teologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250407 Præsteuddannelse af lærere
01-01-1600 31-12-9999 65250420 Religion studier/videnskab,kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 65250430 Religion, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250450 Religionssociologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250465 Diakoni, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250470 Europas religiøse rødder, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250610 Filosofi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250626 Anvendt filosofi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250628 Etik og værdier i organisationer, master
01-01-1600 31-12-9999 65250630 Idehistorie, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250651 Humanistisk sundhedsvidenskab og -praksisudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 65250810 Historie, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250825 Informationsforvaltning, master
01-01-1600 31-12-9999 65250830 Historiske specialer, åben
01-01-1600 31-12-9999 65250850 Kvinde-teknologikultur,kand.
01-01-1600 31-12-9999 65251002 Marinarkæologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65251010 Arkæologi klassisk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65251020 Arkæologi forhistorisk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65251040 Arkæologi middelalder, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65251056 Kulturmiljø og landskabsanalyse, master
01-01-1600 31-12-9999 65251057 Bæredygtig kulturarvsmanagement, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65251060 Nærorientalsk oldtidskultur, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65251210 Litteraturvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65251235 Børnelitteratur, master
01-01-1600 31-12-9999 65251410 Teatervidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65251610 Filmvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65251810 Musik/Musikvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65252010 Kunsthistorie, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65252055 Visuel kultur, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65252060 Kuratering, master
01-01-1600 31-12-9999 65252510 Æstetisk kulturarbejde, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65252525 Turisme, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65252530 Kultur og kulturformidling, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65252545 Kulturhistorisk informatik, master
01-01-1600 31-12-9999 65252550 Køn og kultur, master
01-01-1600 31-12-9999 65252555 Børne-ungdomskultur (medier-æstetiske læreproc.), master
01-01-1600 31-12-9999 65252560 Oplevelsesøkonomi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65252562 Designstudier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65252565 Tværkulturelle studier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65252570 Internationale studier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65252571 Kultur, kommunikation og globalisering, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65252610 Designledelse, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65253010 Kommunikation, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65253011 Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
01-01-1600 31-12-9999 65253013 Kognition og kommunikation, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65253014 Cognition and communication, master
01-01-1600 31-12-9999 65253017 Journalistik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65253018 Journalistik, master
01-01-1600 31-12-9999 65253023 European journalism, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65253025 Journalistik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65253026 Kommunikation og IT, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65253030 Professionel kommunikation, master
01-01-1600 31-12-9999 65253031 Cross-media communication, master
01-01-1600 31-12-9999 65253032 Redaktionel ledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65253035 Medievidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65253038 Language administration (MLA), master
01-01-1600 31-12-9999 65253039 Multimedia arts (MMA), master
01-01-1600 31-12-9999 65253040 Multimedia arts, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65253045 Performance-design, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65253050 Informatik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65253510 Informationsvidenskab og kulturformidling, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65253511 Informationsvidenskab og kulturformidling, master
01-01-1600 31-12-9999 65253520 Bibliotekar, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65254010 Klassisk filologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65254210 Dansk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65254215 Nordisk sprog og litteratur, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65254221 Dansk-nordisk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65254256 Danskfagets didaktik, master
01-01-1600 31-12-9999 65254410 Engelsk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65254610 Tysk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65254640 Nederlandsk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65254810 Fransk studier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65254820 Spansk og spanskamerikanske studier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65254840 Italiensk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65254855 Portugisisk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65254870 Rumænsk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65254876 Rumænsk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255010 Slavisk sprog og kultur, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255070 Nygræsk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255210 Indologi-indisk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255211 Mellemøststudier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255230 Iransk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255235 Islamiske studier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255240 Mellemøstens sprog og samfund, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255250 Semitisk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255406 Kinastudier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255410 Østasiatisk sprog og kultur, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255430 Japanstudier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255445 Koreastudier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255450 Indonesisk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255451 Asienstudier
01-01-1600 31-12-9999 65255454 Thai, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255469 Tibetologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255610 Finsk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255630 Ungarsk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255655 Grønlandsk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255670 Afrikastudier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255675 Indiansk sprog og kultur, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255680 Amerikanske studier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255690 Afrikansk områdestudie, bifag
01-01-1600 31-12-9999 65256010 Erhvervssprog - internat. virksomhedskommunik., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65256105 Cand.ling.merc. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 65256155 Translatør
01-01-1600 31-12-9999 65256160 Engelsk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256163 Fransk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256166 Italiensk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256168 Erhvervssprog - internat. erhvervskommunikation, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65256169 Kommunikation, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256170 Kommunikationsdesign, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65256172 Russisk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256175 Spansk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256178 Tysk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256181 Datalingvistik, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256184 Sproglig informatik, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256610 Engelsk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 65256620 Fransk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 65256630 Spansk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 65256640 Tysk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 65257110 Engelsk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257120 Fransk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257130 Tysk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257140 Spansk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257150 Arabisk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257155 Kinesisk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257160 Polsk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257165 International turisme og fritidsmanagement, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257310 Konferencetolk
01-01-1600 31-12-9999 65258910 Sprogvidenskab/lingvistik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65258939 Indoeuropæisk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65258970 Audiologopædi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65258977 Sprogpsykologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65258980 Retorik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65258985 Retorik og formidling, master
01-01-1600 31-12-9999 65259830 Pædagogikum i religion
01-01-1600 31-12-9999 65259834 Pædagogikum i historie
01-01-1600 31-12-9999 65259836 Pædagogikum i oltidsk.
01-01-1600 31-12-9999 65259838 Pædagogikum i dramatik
01-01-1600 31-12-9999 65259840 Pædagogikum i filmkundskab
01-01-1600 31-12-9999 65259842 Pædagogikum i musik
01-01-1600 31-12-9999 65259844 Pædagogikum i kunsthistorie
01-01-1600 31-12-9999 65259846 Pædagogikum i latin
01-01-1600 31-12-9999 65259848 Pædagogikum i græsk
01-01-1600 31-12-9999 65259850 Pædagogikum i dansk
01-01-1600 31-12-9999 65259852 Pædagogikum i engelsk
01-01-1600 31-12-9999 65259854 Pædagogikum i tysk
01-01-1600 31-12-9999 65259856 Pædagogikum i fransk
01-01-1600 31-12-9999 65259858 Pædagogikum i spansk
01-01-1600 31-12-9999 65259860 Pædagogikum i italiensk
01-01-1600 31-12-9999 65259862 Pædagogikum i russisk
01-01-1600 31-12-9999 65300005 Kunstnerisk u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65300010 Kultur, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 65300020 Musisk-æstetisk, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 65300030 Musisk-æstetisk, supplering
01-01-1600 31-12-9999 65300040 Kunstnerisk, grundudd. kand.
01-01-1600 31-12-9999 65300090 Kunstnerisk Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65301012 Designer, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65301910 Musikuddannelse u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65302210 Kirkemusik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65302215 Kirkemusik, master
01-01-1600 31-12-9999 65302310 Folkemusik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65302520 Tonemester, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65302525 Den individuelle musikuddannelse IM, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65302530 Musikformidling, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65302535 Musikteori, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65302540 Klassisk hørelærepædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65302570 Musikformidling, master
01-01-1600 31-12-9999 65303510 Instrumentalist/sanger, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65303515 Tidlig musik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65303540 Instrumentalist/sanger, master
01-01-1600 31-12-9999 65304010 Almen musikpædagogik AM, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65304015 Musikpædagogisk brobygning, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65304020 Musikpædagogik i ensemble/korledelse, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65304025 Musikpædagog, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65304027 Musik og musikpædagogik,kand
01-01-1600 31-12-9999 65304030 Elite sangpædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65304070 Børnemusik, master
01-01-1600 31-12-9999 65304210 Musik og bevægelse/performance, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65304510 Komposition, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65304710 Musik-, kor-, ensembleledelse, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65304715 Rytmisk korledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65305010 Billedkunst, videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 65305015 Billedkunst, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65305065 Billedkunst, kunstteori og formidling, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65305070 Kunstformidling
01-01-1600 31-12-9999 65308010 Konservator u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65308020 Konservator-kunst, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65308030 Konservator-kulturhistorisk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65308040 Konservator-grafisk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65308050 Konservator-monumentalkunst, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65308060 Konservator-naturhistorisk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65308070 Museologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65350005 Mag.scient. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 65350007 Naturvidenskab u.n.a., master
01-01-1600 31-12-9999 65350010 Naturvidenskab u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65350012 Klimaforandringer, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65350030 Naturvidenskab, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 65350035 Naturvidenskab, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 65350040 Naturvidenskab, supplering
01-01-1600 31-12-9999 65350045 Naturvidenskab, basis
01-01-1600 31-12-9999 65350046 Naturvidenskab, grundudd. kand.
01-01-1600 31-12-9999 65350050 Teknik-naturvidenskab, basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 65350090 Naturvidenskab Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65351005 Matematik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65351025 Matematik-økonomi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65351030 Kryptologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65351035 Matematik, master
01-01-1600 31-12-9999 65351040 Forsikringsmatematik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65351042 Anvendt matematik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65351045 Matematisk planlægning, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65351050 Matematisk modellering, master
01-01-1600 31-12-9999 65351055 E-science, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352007 IT - organisation, master
01-01-1600 31-12-9999 65352008 IT og softwarekonstruktion, master
01-01-1600 31-12-9999 65352009 Softwareudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 65352010 Datalogi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352011 Informatik (datalogi), kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352012 Maskinintelligens, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352013 Datahåndtering, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352014 Interaktionsdesign, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352027 Medialogi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352029 It og kognition, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352030 Global innovation management (Erasmus Mundus), kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352040 Neuroscience og neuroimaging, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352048 Teknisk informationsteknologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352049 Information technology (MI), master
01-01-1600 31-12-9999 65352050 IT u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352051 IT (MIT), master
01-01-1600 31-12-9999 65352055 IT software, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352058 IKT og læring, master
01-01-1600 31-12-9999 65352060 IT design, kommunikation og medie, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352061 IT-produktudvikling, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352065 IT elektronisk handel, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352070 IT tværfaglig informatik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352075 Internetteknologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352079 IT-handel, master
01-01-1600 31-12-9999 65352080 Multimedia science, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352081 Multimedia science (MMS), master
01-01-1600 31-12-9999 65352082 Computer-mediated communication (MCC), master
01-01-1600 31-12-9999 65352083 It-ledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65352085 Multimedieteknologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352086 Multimedieteknologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65352087 Design, kommunikation og medie, master
01-01-1600 31-12-9999 65352088 Internet- og softwareudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 65352089 IT, interaktionsdesign og multimedier, master
01-01-1600 31-12-9999 65352510 Statistik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352530 Anvendt statistik, master
01-01-1600 31-12-9999 65353010 Forsikringsvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65354010 Fysik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65354011 Lysdesign, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65354030 Fysik, master
01-01-1600 31-12-9999 65354035 Teknisk fysik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65354045 Material science, master
01-01-1600 31-12-9999 65354050 Biofysik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65354055 Materialefysik - kemi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65354510 Astronomi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65355010 Kemi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65355030 Medicinalkemi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65355045 Vand og miljø, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65355050 Biokemi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65355055 Miljøkemi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65355060 Miljøstudier, master
01-01-1600 31-12-9999 65356010 Geografi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65356025 Integreret planlægning, master
01-01-1600 31-12-9999 65356055 Technology management (MTM), master
01-01-1600 31-12-9999 65356510 Geologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65356530 Geovidenskab, master
01-01-1600 31-12-9999 65357010 Geofysik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65357070 Geodæsi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65357510 Nanoteknologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65358010 Biologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65358034 Miljøvidenskab, master
01-01-1600 31-12-9999 65358036 Miljøbiologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65358037 Naturressourcer og udvikling/Agricult. developm, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65358042 Omics, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65358043 Biokemi, molekylær biologi og kemi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65358044 Biokemi og molekylær biologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65358048 Molekylærbiologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65358049 Molekylær biomedicin, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65358050 Humanbiologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65358053 Bioanalyse og klinisk kemi, master
01-01-1600 31-12-9999 65358055 Bioinformatik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65358056 Scienceundervisning, master
01-01-1600 31-12-9999 65358060 Miljørisiko, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65358062 Forest ecosystems, nature and society, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65358065 Naturforvaltning, landskab-biodiversitet-planlægn., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65358082 Biologi-bioteknologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65358084 Bioteknologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65358086 Medicinalbiologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65358087 Parasitologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65358090 Risikostyring inden for miljø og sundhed, master
01-01-1600 31-12-9999 65358510 Idræt/Idræt og sundhed, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65358515 Idrætsteknologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65358530 Idræt og velfærd, master
01-01-1600 31-12-9999 65358535 Fitness og træning, master
01-01-1600 31-12-9999 65359830 Pædagogikum i matematik
01-01-1600 31-12-9999 65359832 Pædagogikum i datalogi
01-01-1600 31-12-9999 65359834 Pædagogikum i fysik
01-01-1600 31-12-9999 65359836 Pædagogikum i kemi
01-01-1600 31-12-9999 65359838 Pædagogikum i geografi
01-01-1600 31-12-9999 65359840 Pædagogikum i biologi
01-01-1600 31-12-9999 65359842 Pædagogikum i legemsøvelser
01-01-1600 31-12-9999 65390005 Samfundsvidenskab u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65390007 Samfundsvidenskab u.n.a., master
01-01-1600 31-12-9999 65390010 Samfundsvidenskab kombination, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65390011 Teknologisk-samfundsvid. planlægning, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65390015 Samfundsvidenskab, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 65390040 Samfundsvidenskab, grundudd. kand.
01-01-1600 31-12-9999 65390050 Samfund, basis 1 år
01-01-1600 31-12-9999 65390055 Uddannelsesvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65390060 Samfund, basis
01-01-1600 31-12-9999 65390090 Samfundsvidenskab Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65392605 Socialvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65392611 Udsatte børn og unge, master
01-01-1600 31-12-9999 65392616 Afdelingsbaseret hospitalsmanagement, master
01-01-1600 31-12-9999 65392617 Videregående uddannelse og forskning, master
01-01-1600 31-12-9999 65392620 Miljøplanlægning, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65392621 Politik og international forvaltning, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65392623 Politik og administration, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65392626 Public governance (MPG), master
01-01-1600 31-12-9999 65392627 Offentlig administration, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65392629 Offentlig ledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65392630 Forvaltning og datalogi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65392631 Offentlig kvalitet og ledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65392632 Politivirksomhed, master
01-01-1600 31-12-9999 65392640 Forvaltning, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65392645 Globalisering og integration, master
01-01-1600 31-12-9999 65392650 Offentlig driftsøkonomi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65392660 Moms og afgifter, master
01-01-1600 31-12-9999 65392665 Skat, master
01-01-1600 31-12-9999 65396105 Statsautoriseret revisor
01-01-1600 31-12-9999 65396107 Erhvervsøkonomi og jura, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396110 Erhvervsøkonomi, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396112 International business and politics, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396114 E-business, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396115 Datalogi, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396120 Matematik, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396125 Erhvervsret, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396130 Interpret, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396133 Psykologi, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396135 Japansk, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396139 Socialt entreprenørskab og management, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396140 Revisorkandidat, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396141 Bioentrepreneurskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396142 Offentlig ledelse og social udvikling, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396143 Rumlige design og samfund, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396144 It, kommunikation og organisation, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396146 Erhvervsøkonomi og erhvervssprog, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396147 Kommunikationsledelse og erhvervsøkonomi, cand merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396148 Oplevelsesledelse (MOL), master
01-01-1600 31-12-9999 65396149 Human resource management, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396151 Management creative business processes, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396152 Organisation, innovation - entrepreneurship, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396153 Ledelse af uddannelsesinstitutioner, master
01-01-1600 31-12-9999 65396154 Leadership-innovation in complex systems (LAICS), master
01-01-1600 31-12-9999 65396155 Virksomhedsstudier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396156 Service management, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396157 Virksomhedsledelse, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396158 Transport og maritim management, master
01-01-1600 31-12-9999 65396159 IT-ledelse, cand.IT
01-01-1600 31-12-9999 65396160 Ledelsesudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 65396161 Finansiel management, master
01-01-1600 31-12-9999 65396163 Projektledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65396165 Technology/market/organisation (TMO), master
01-01-1600 31-12-9999 65396166 Projektledelse og procesforbedring, master
01-01-1600 31-12-9999 65396167 It, kommunikation og organisation, master
01-01-1600 31-12-9999 65396168 Business administration executive (EMBA), master
01-01-1600 31-12-9999 65396169 Knowledge management, master
01-01-1600 31-12-9999 65396170 Business administration (MBA)
01-01-1600 31-12-9999 65396171 Public administration (MPA), master
01-01-1600 31-12-9999 65396172 International virksomhedskommunikation, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396173 International virksomhedskommunikation, master
01-01-1600 31-12-9999 65396174 Corporate communication, master
01-01-1600 31-12-9999 65396175 Shipping og logistik, master
01-01-1600 31-12-9999 65396176 Corporate performance, master
01-01-1600 31-12-9999 65396177 Arbejdsmarked og personaleforhold, master
01-01-1600 31-12-9999 65396178 Forretningsudvikling, it og innovation, master
01-01-1600 31-12-9999 65396180 Byg (MBA), master
01-01-1600 31-12-9999 65396181 Food - business administration (MBA), master
01-01-1600 31-12-9999 65396190 Filosofi - erhvervsøkonomi, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396810 Statsvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396815 Plan, by og proces, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396820 Økonomi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396830 Modern economics, master
01-01-1600 31-12-9999 65397610 Jura, cand.jur.
01-01-1600 31-12-9999 65397611 Jura, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65397615 International ret, økonomi og ledelse, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65397620 Konfliktmægling, master
01-01-1600 31-12-9999 65397625 Samfundsmæssige konflikter og intervention, master
01-01-1600 31-12-9999 65397810 Samfundsvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65397815 Statskundskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65397825 Komparativ politik og velfærdsstudier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65397826 Global udvikling, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65397841 Samfundsfag, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65397863 Globale studier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65397870 Europastudier, master
01-01-1600 31-12-9999 65397872 EU-studier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65397873 International sikkerhed og folkeret, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65397874 Sikkerheds- og risikoledelse, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65397875 Public management (MPM), master
01-01-1600 31-12-9999 65397876 Public quality management, master
01-01-1600 31-12-9999 65397877 Evaluering, master
01-01-1600 31-12-9999 65397880 Internationale udviklingsstudier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65397885 Public policy (MPP), master
01-01-1600 31-12-9999 65397890 Politisk kommunikation og ledelse, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65398010 Sociologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65398015 Socialt arbejde, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65398021 Avanceret udvikling i socialt arbejde, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65398025 Arbejdslivsstudier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65398030 Social integration, master
01-01-1600 31-12-9999 65398031 Vidensbaseret socialt arbejde, master
01-01-1600 31-12-9999 65398032 Køn og velfærd, master
01-01-1600 31-12-9999 65398035 Socialt entreprenørskab (MSE), master
01-01-1600 31-12-9999 65398045 Kriminologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65398050 Kultursociologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65398060 Kultursociologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65398065 By, bolig og bosætning, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65398210 Antropologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65398221 Anthropology and people centred business, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65398225 Sundhedsantropologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65398227 Antropologi og velfærd, master
01-01-1600 31-12-9999 65398230 Etnologi-europæisk,kand.
01-01-1600 31-12-9999 65398245 Anvendt kulturanalyse, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65398250 Eskimologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65398275 Nordisk folkemindevidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65398290 Miljø- og konfliktanalyse, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65398295 Kulturplanlægning, master
01-01-1600 31-12-9999 65398620 Psykologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65398645 Narkotika- og alkoholindsatser, master
01-01-1600 31-12-9999 65398650 Sociale interventionsstudier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65398655 Organisationspsykologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65398660 Positiv psykologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65398810 Musikterapi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65398830 Musikterapi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65399830 Pædagogikum i samfundsfag
01-01-1600 31-12-9999 65399832 Pædagogikum i psykologi
01-01-1600 31-12-9999 65590005 Teknisk u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65590007 Teknisk u.n.a., master
01-01-1600 31-12-9999 65590010 Civilingeniør kand. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 65590012 Materiale- og procesteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65590015 Biosystemteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65590020 Teknisk kombination, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65590030 Teknisk, supplering
01-01-1600 31-12-9999 65590035 Forretningsinnovation, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65590040 Management of technology, master
01-01-1600 31-12-9999 65590090 Teknisk Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65590510 Teknoantropologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65590515 Konstruktionsteknik, civilingenør
01-01-1600 31-12-9999 65591010 Teknologi og ledelse, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65591410 Fødevareteknologi, civiling.
01-01-1600 31-12-9999 65591415 Integrerede fødevarestudier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65591510 Sundhedsteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65591520 Biomedicinsk teknik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65591525 Biomedicinsk teknologi, civiling.
01-01-1600 31-12-9999 65592009 Maritim teknologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592010 Maskin, civiling.
01-01-1600 31-12-9999 65592011 IT-produktdesign, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592012 Energi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592015 Europæisk vindenergi, civiling.
01-01-1600 31-12-9999 65592017 Vindenergi, civiling.
01-01-1600 31-12-9999 65592018 Materialeteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592025 Industriel produktion, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592030 Teknologibaseret forretningsudvikling, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592031 Værdikæder og innovationsledelse, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592032 Værdikæder og teknisk ledelse
01-01-1600 31-12-9999 65592035 Bæredygtig energiteknik, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592505 Elektronik-IT, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592510 Elektro, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592511 Robotteknologi,civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592512 Netværk og distribuerede systemer, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592513 Regulering og automation,civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592514 Trådløse kommunikationssystemer, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592515 Kemi og bioteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592516 Vision, grafik og interaktive systemer, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592517 Indlejrede softwaresystemer, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592518 Akustik og audioteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592519 Signalbehandling og beregning, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592520 IT, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592521 Matematik-teknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592522 Software engineering, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592523 Informationsteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592524 Informations- og kommunikationsteknologier, master
01-01-1600 31-12-9999 65592525 Mobil internet communic. (MIC), master
01-01-1600 31-12-9999 65592526 Sundhedsinformatik, master
01-01-1600 31-12-9999 65592527 Transport og logistik, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592528 Fysik og teknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592529 Lyd- og musikteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592530 Teknisk geologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592531 Matematisk modellering og computing, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592532 Geofysik og rumteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592535 IT-informatik, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592536 Telekommunikation, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592537 Digitale medieteknologier, civiling.
01-01-1600 31-12-9999 65592538 Virksomhedssystemer,civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592540 Produkt-designpsykologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592542 Mekatronik, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592545 Innovativ kommunik.teknik, entrepreneurskab, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592550 Lyd og akustisk teknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592552 Fotonik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592553 Optik og elektronik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592555 Lærings- og oplevelsesteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592560 Velfærdsteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592565 Energiteknologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594010 Kemi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594011 Kemiteknik, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594020 Miljø, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594021 Akvatisk videnskab og teknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594025 Kemisk og biokemisk teknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594026 Bioinformatik og systembiologi, civiling.
01-01-1600 31-12-9999 65594027 Miljøteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594028 Miljøteknologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594030 Kemi-miljø, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594035 Olie- og gasteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594505 Bygge-anlæg, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594510 Bygning, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594515 Bygning, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594520 Anlæg,civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594525 Indeklima og energi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594530 Ledelse af byggeri, master
01-01-1600 31-12-9999 65594531 Byggeledelse, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594532 Byggeledelse, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594533 Ledelse og informatik i byggeriet, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594534 Bygningsdesign, civiling.
01-01-1600 31-12-9999 65594535 Bygge- og anlægskonstruktion, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594536 Byggeteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594537 Bygningers energidesign, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594540 Holdbarhed-reparation betonkonstruktion, master
01-01-1600 31-12-9999 65594545 Veje og trafik, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594550 Arktisk teknologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65594555 Brandsikkerhed, master
01-01-1600 31-12-9999 65594560 Informatik-teknisk-industriel IT, master
01-01-1600 31-12-9999 65594563 Vindenergi, master
01-01-1600 31-12-9999 65594564 Teknisk-videnskabelig miljøvurdering, master
01-01-1600 31-12-9999 65594565 Teknisk miljøledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65594566 Miljø- og energiret, master
01-01-1600 31-12-9999 65594567 Bygningsfysik, master
01-01-1600 31-12-9999 65594570 Byggeri, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594571 Bæredygtig energi, civiling.
01-01-1600 31-12-9999 65594572 Bæredygtig byudvikling, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594573 Sikkerhed og risikostyring, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594575 Vand og miljø, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594580 Bygningsinformatik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65595010 Medicin og teknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65595015 Farmateknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65595510 Bioteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65595511 Bioteknologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65595512 Medicinsk bioteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65595513 Kemi og bioteknologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65595514 Kemi og bioteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65595516 Bæredygtig bioteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65596005 Arkitektur, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65596015 Design og innovation, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65596020 Industrielt design, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65596025 Urbant design, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65596027 Urban Studies (Erasmus Mundus), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 65596030 Globalt systemdesign, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65596035 Universelt design og tilgængelighed, master
01-01-1600 31-12-9999 65596040 Service systems design, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65596045 Bæredygtigt design, civiling.
01-01-1600 31-12-9999 65596050 Teknisk videnskab (innovation and business), civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65596510 Arkitekt, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65597010 Landinspektør, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65597510 Nanoteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65597511 Fysik og nanoteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65597512 Nanomaterialer og nanofysik, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65597513 Nanobioteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65750010 Levnedsmiddelvidenskab u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65750012 Brygmester
01-01-1600 31-12-9999 65750015 Process analytical technology, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65750020 Mejeribrug, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65750025 Animal-derived foods, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65750030 Humanernæring, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65750032 Fødevarekvalitet og -sikkerhed, master
01-01-1600 31-12-9999 65750035 Klinisk ernæring, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65750040 Gastronomi og sundhed, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65750090 Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65800005 Jordbrugsvidenskab u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65800010 Kombineret (KVL), kand.
01-01-1600 31-12-9999 65800015 Miljøkemi og sundhed, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65800020 Sustainable animal nutrition and feeding, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65800025 Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktion, master
01-01-1600 31-12-9999 65800090 Jordbrugsvidenskab Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65801010 Veterinærvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65801015 Husdyrvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65801020 Husdyrsundhed og økonomi, master
01-01-1600 31-12-9999 65801025 Klinisk familiedyrsvidenskab, master
01-01-1600 31-12-9999 65801030 Forsøgsdyrsvidenskab, master
01-01-1600 31-12-9999 65801035 Dyreadfærd og -velfærd, master
01-01-1600 31-12-9999 65802010 Landbrug, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65802015 Sustainable development in agriculture, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65802025 Agrobiologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65802030 Jordbrug, natur og miljø, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65803220 Jordbrugsøkonomi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65803230 Environmental natural resource economy, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65804010 Landskabsarkitektur, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65804030 Landskabsforvaltning, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65804040 Landdistriktsudvikling-landskabsforvaltning, master
01-01-1600 31-12-9999 65805010 Skovbrug, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65805015 Forests and livelihoods, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65900005 Sundhedsvidenskab u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65900010 Sundhedsvidenskab fleksibel, master
01-01-1600 31-12-9999 65900015 IT og sundhed, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65900090 Social/sundhed Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65901010 Folkesundhedsvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65901011 Public health (MPH), master
01-01-1600 31-12-9999 65901012 Sundhedsfaglige kandidatuddannelse, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65901013 Health care IT, master
01-01-1600 31-12-9999 65901014 Sexologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65901015 Gerontologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65901016 Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling, master
01-01-1600 31-12-9999 65901017 Optometri og synsvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65901023 Ergoterapi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65901024 Jordemodervidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65901025 Rehabilitering, master
01-01-1600 31-12-9999 65901026 Fysioterapi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65901027 Klinisk videnskab og teknologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65901029 Biomedicin, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65901035 International health, master
01-01-1600 31-12-9999 65901040 Katastrofehåndtering, master
01-01-1600 31-12-9999 65901045 Global sundhed, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65901050 Medicinsk billeddiagnostik, master
01-01-1600 31-12-9999 65901055 Humanistisk palliation, master
01-01-1600 31-12-9999 65903010 Sygeplejevidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65903015 Sygepleje, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65903030 Klinisk sygepleje, master
01-01-1600 31-12-9999 65903031 Klinisk sygepleje, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65905210 Biomekanik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65905510 Læge, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65905515 Læge B-autoriseret
01-01-1600 31-12-9999 65906010 Tandlæge, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65906510 Farmaci, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65906515 Industriel lægemiddeludvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 65906518 Medicin med industriel speciale, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65906519 Medicinalkemi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65906520 Lægemiddelvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65906525 Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse (MKL), master
01-01-1600 31-12-9999 65906530 Pharmaceutical regulatory affairs (MPRA), master
01-01-1600 31-12-9999 65907010 Sundhedsuddannelser, generelt
01-01-1600 31-12-9999 65907020 Medicinske specialer
01-01-1600 31-12-9999 65907030 Kirurgiske specialer
01-01-1600 31-12-9999 65907040 Specialer i narkose og røntgen
01-01-1600 31-12-9999 65907050 Specialer i laboratoriefunktioner
01-01-1600 31-12-9999 65907060 Specialer vedrørende behandling af tandsygdomme
01-01-1600 31-12-9999 65907070 Specialer i sundhedsadministration
01-01-1600 31-12-9999 65950090 Forsvar Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65952005 Officer u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 65952020 Officer, hæren
01-01-1600 31-12-9999 65952030 Officer, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 65952040 Officer, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 70020090 Forskeruddannelse u.n.a. Indv.udd, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70200090 Pædagogisk Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70201010 Pædagogik, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70250005 Dr. phil.
01-01-1600 31-12-9999 70250010 Teologi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70250020 Filosofi, lic.phil.
01-01-1600 31-12-9999 70250030 Forskningsbibliotekar
01-01-1600 31-12-9999 70250035 Dr.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 70250040 Erhvervssprog, lic.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 70250090 Humanistisk/teologisk Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70253010 Kommunikation, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70300090 Kunstnerisk Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70302020 Komposition, solist
01-01-1600 31-12-9999 70302025 Orkesterdirigent
01-01-1600 31-12-9999 70302040 Solist musisk, instrumental/vokal
01-01-1600 31-12-9999 70308010 Konservator, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70350005 Dr.scient.
01-01-1600 31-12-9999 70350010 Naturvidenskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70350020 Matematik-økonomi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70350090 Naturvidenskab Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70390005 Erhvervsøkonomi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70390008 Dr.polit.
01-01-1600 31-12-9999 70390010 Statsvidenskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70390013 Dr.oecon.
01-01-1600 31-12-9999 70390015 Økonomi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70390018 Dr.jur.
01-01-1600 31-12-9999 70390020 Jura, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70390025 Statskundskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70390030 Sociologi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70390035 Antropologi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70390040 Kultursociologi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70390045 Psykologi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70390050 Forsikringsvidenskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70390090 Samfundsvidenskab Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70590005 Dr.techn.
01-01-1600 31-12-9999 70590010 Teknik, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70590020 Arkitekt, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70590030 Landinspektør, lic.geom.
01-01-1600 31-12-9999 70590090 Teknisk Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70800005 Dr.agro.
01-01-1600 31-12-9999 70800010 Veterinær-og jordbrugsvidenskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70800028 Dr.med.vet.
01-01-1600 31-12-9999 70800030 Veterinærvidenskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70800090 Jordbrugsvidenskab Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70900005 Dr.med.
01-01-1600 31-12-9999 70900010 Lægevidenskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70900070 Dr.odont.
01-01-1600 31-12-9999 70900075 Tandlæge, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70900080 Dr.pharm.
01-01-1600 31-12-9999 70900085 Farmaceut, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70900090 Sundhed Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 90309910 Uoplyst (kendt i elevregistret)
01-01-1600 31-12-9999 90309920 Uoplyst (ukendt i elevregistret)
01-01-1600 31-12-9999 90309930 Uoplyst (indvandrernes uddannelse)
01-01-1600 31-12-9999 95309910 Afbrudt
01-01-1600 31-12-9999 96309910 Igang
01-01-1600 31-12-9999 97309910 Ikke igang
01-01-1600 31-12-9999 99999998 Internat. virksomhedskommunikation, arabisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 99999999 Oprydning endnu ikke klassificeret