Gå til sidens indhold

FAGOMRAADE_UNDER

Langt navn

Underordnet klassifikation på fagområde

Generel Beskrivelse

Fagområde, undergruppe, fx. sundheds- kontra tekniske uddannelser

Detaljeret beskrivelse

Fagområde-dimensionen i DISCED-15 sikrer en fuldstændig sammenlignelighed imellem national og international uddannelsesklassifikation. Klassificeringen af uddannelserne indenfor de enkelte fagområder sker uafhængigt af uddannelsernes niveau. Det grundlæggende princip i opbygningen af fagområderne følger ideen om, hvilket beskæftigelsesfunktions-/brancheområde uddannelsen orienterer sig mod med henblik på senere beskæftigelse.

Fagområdekoden repræsenterer tre detaljeringsniveauer. Hvert detaljeringsniveau i hierarkiet er konverterbart med tilsvarende niveau i ISCED-F.

Et eksempel på en uddannelse indplaceret på fagområde kunne være uddannelsen til Bager og konditor (UDD-kode: 4161) med den 6-cifrede fagomraade_under-kode: 555025

Fagomraade_over 55 Teknik, teknologi og industriel produktion Fagomraade_mellem 5550 Produktfremstilling og proces Fagomraade_under 555025 Bageri og konfekture

Se sammenhænge imellem Fagområde_under og ISCED2011-Detailed Field her: http://www.dst.dk/extranet/uddannelsesklassifikation/Fagomraade_detailedfield.html

Værdisæt

Underordnet fagområdegruppering
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 051010 Førskoleuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 101010 Grundskole 0.-6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 102010 Grundskole 7. klasse og opefter
01-01-1600 31-12-9999 121010 Almengymnasiale, matematisk
01-01-1600 31-12-9999 121020 Almengymnasiale, sproglig
01-01-1600 31-12-9999 121030 Almengymnasiale, ikke linjeopdelt
01-01-1600 31-12-9999 122010 Erhvervsgymnasiale
01-01-1600 31-12-9999 123010 HF-enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 123020 Gymnasial supplering
01-01-1600 31-12-9999 151010 Almen voksenuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 151020 Danskundervisning ved sprogcentre mv.
01-01-1600 31-12-9999 151030 Højskolekurser, almene forløb
01-01-1600 31-12-9999 151040 Forberedende voksenuddannelse i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 152010 Højskolekurser, særlige forløb
01-01-1600 31-12-9999 152020 Erhvervsintroduktionskurser
01-01-1600 31-12-9999 152030 Produktionsskole
01-01-1600 31-12-9999 153010 Fri ungdomsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 154010 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 201010 Didaktik og studier i undervisningsmetode mv.
01-01-1600 31-12-9999 201015 Studier i lærings-, udviklings- og forandringsprocesser
01-01-1600 31-12-9999 202010 Pædagogik, teoretisk/videnskabelig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 202020 Tale- og hørepædagogik
01-01-1600 31-12-9999 203510 Læreruddannelse, grundskole
01-01-1600 31-12-9999 204010 Læreruddannelse, erhvervsskole/sprogcenter mv.
01-01-1600 31-12-9999 204015 Underviser i ikke-almene specialefag
01-01-1600 31-12-9999 209010 Undervisning og læring, tværfaglige uddannelser u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 209015 Humanistisk-pædagogiske uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 209020 Naturvidenskabelige-pædagogiske uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 209025 Samfundsvidenskabelige-pædagogiske uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 251010 Humanistisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 251510 Teologi
01-01-1600 31-12-9999 251515 Religion og religionsvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 252010 Historie
01-01-1600 31-12-9999 252015 Idehistorie
01-01-1600 31-12-9999 252020 Videnskabshistorie
01-01-1600 31-12-9999 252025 Litteraturhistorie
01-01-1600 31-12-9999 253510 Konserverings- og restaureringsteknik
01-01-1600 31-12-9999 253515 Konservatoruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 254005 Arkæologi
01-01-1600 31-12-9999 254010 Arkæologi forhistorisk
01-01-1600 31-12-9999 254015 Arkæologi klassisk
01-01-1600 31-12-9999 254020 Arkæologi middelalder
01-01-1600 31-12-9999 254025 Marinarkæologi
01-01-1600 31-12-9999 254030 Nærorientalsk arkæologi og oldtidskultur
01-01-1600 31-12-9999 254035 Oldtidskundskab
01-01-1600 31-12-9999 254510 Filosofi
01-01-1600 31-12-9999 255010 Kultur og kulturformidling
01-01-1600 31-12-9999 255015 Humanistisk, tværfaglige uddannelser i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 255210 Engelsk
01-01-1600 31-12-9999 255215 Tysk
01-01-1600 31-12-9999 255220 Nederlandsk
01-01-1600 31-12-9999 255410 Spansk
01-01-1600 31-12-9999 255415 Portugisisk
01-01-1600 31-12-9999 255420 Fransk
01-01-1600 31-12-9999 255425 Italiensk
01-01-1600 31-12-9999 255430 Rumænsk
01-01-1600 31-12-9999 255610 Balkanstudier
01-01-1600 31-12-9999 255615 Russisk
01-01-1600 31-12-9999 255620 Polsk
01-01-1600 31-12-9999 255625 Tjekkisk
01-01-1600 31-12-9999 255630 Serbokroatisk
01-01-1600 31-12-9999 255635 Bulgarsk
01-01-1600 31-12-9999 255640 Nygræsk
01-01-1600 31-12-9999 255645 Slavisk sprog og kultur i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 256010 Iransk
01-01-1600 31-12-9999 256020 Mellemøstens sprog og samfund i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 256210 Indisk
01-01-1600 31-12-9999 256215 Indonesisk
01-01-1600 31-12-9999 256220 Japanstudier
01-01-1600 31-12-9999 256225 Kinastudier
01-01-1600 31-12-9999 256230 Koreastudier
01-01-1600 31-12-9999 256235 Thai
01-01-1600 31-12-9999 256240 Tibetologi
01-01-1600 31-12-9999 256245 Asiatisk sprog og kultur i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 256410 Finsk
01-01-1600 31-12-9999 256415 Ungarsk
01-01-1600 31-12-9999 256420 Indiansk sprog og kultur
01-01-1600 31-12-9999 256425 Grønlandsk
01-01-1600 31-12-9999 256430 Eskimologi
01-01-1600 31-12-9999 256435 Indoeuropæiske sprog, slægtskab og lingvistik
01-01-1600 31-12-9999 256610 Filologi klassisk
01-01-1600 31-12-9999 256615 Græsk
01-01-1600 31-12-9999 256620 Latin
01-01-1600 31-12-9999 256625 Andre klassiske sprog
01-01-1600 31-12-9999 257010 Sprogtolkning
01-01-1600 31-12-9999 257015 Tegnsprogstolkning
01-01-1600 31-12-9999 257110 Datalingvistik
01-01-1600 31-12-9999 257210 Engelsk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257215 Tysk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257220 Spansk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257225 Fransk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257230 Italiensk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257235 Russisk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257240 Polsk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257245 Arabisk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257250 Kinesisk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257410 Engelsk-tysk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257415 Engelsk-spansk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257420 Engelsk-portugisisk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257425 Engelsk-fransk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257430 Engelsk-italiensk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257435 Engelsk-russisk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257440 Tysk-spansk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257445 Tysk-portugisisk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257450 Tysk-fransk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257455 Tysk-italiensk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257460 Tysk-russisk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257465 Spansk-portugisisk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257470 Spansk-fransk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257475 Spansk-italiensk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257480 Spansk-russisk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257482 Portugisisk-russisk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257484 Fransk-portugisisk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257486 Fransk-italiensk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257488 Fransk-russisk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257490 Italiensk-portugisisk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257492 Italiensk-russisk, erhvervssproglig
01-01-1600 31-12-9999 257494 To-sproglig, andet erhvervssprog uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 257610 Erhverssprog, sprog uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 257810 Dansk
01-01-1600 31-12-9999 257815 Nordisk sprog og litteratur
01-01-1600 31-12-9999 257820 Nordisk filologi
01-01-1600 31-12-9999 258010 Litteraturvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 258210 Sprogvidenskab generelt
01-01-1600 31-12-9999 258410 Sprog og internationale studier
01-01-1600 31-12-9999 258415 Erhvervssprog, et sprog og virksomhedskommunikation
01-01-1600 31-12-9999 258420 Erhvervssprog, to sprog og virksomhedskommunikation
01-01-1600 31-12-9999 258425 Erhvervssprog, tværfaglige uddannelser i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 271010 Grafisk-tekniske uddannelser u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 271015 Grafisk, mediegrafik
01-01-1600 31-12-9999 271020 Grafisk, trykteknik
01-01-1600 31-12-9999 271025 Grafisk, foto
01-01-1600 31-12-9999 271030 Grafisk, bogbinderi
01-01-1600 31-12-9999 271035 Skilteteknik
01-01-1600 31-12-9999 271040 Grafisk-tekniske uddannelser i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 271510 Film-, tv- og medieproduktion u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 271515 Film, tv og medie, produktionsteknisk
01-01-1600 31-12-9999 271520 Film, tv og medie, instruktion og tilrettelæggelse
01-01-1600 31-12-9999 271525 Visuel kommunikation og animation
01-01-1600 31-12-9999 271530 Film-, tv- og medieproduktion i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 301010 Kunstnerisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 301510 Designer, digital design og kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 302010 Designer u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 302015 Designer, beklædning og mode
01-01-1600 31-12-9999 302020 Designer, indretning og interiør
01-01-1600 31-12-9999 302025 Designer, industrielt design
01-01-1600 31-12-9999 302030 Designer i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 302510 Billedkunst
01-01-1600 31-12-9999 302515 Bildende kunst i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 303010 Kunsthistorie
01-01-1600 31-12-9999 303510 Kunsthåndværk/design, guld og sølv
01-01-1600 31-12-9999 303515 Kunsthåndværk/design, keramik og glas
01-01-1600 31-12-9999 303520 Kunsthåndværk i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 304010 Musikuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 304015 Musik og musikpædagogik
01-01-1600 31-12-9999 304020 Musik- og bevægelse
01-01-1600 31-12-9999 304025 Tonespace
01-01-1600 31-12-9999 304030 Komponist og dirigent
01-01-1600 31-12-9999 304035 Sang og sangskrivning
01-01-1600 31-12-9999 304040 Musikvidenskab og -teori
01-01-1600 31-12-9999 304045 Musiske uddannelser i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 308010 Teater- og eventteknik mv.
01-01-1600 31-12-9999 308015 Skuespil, teaterinstruktion mv.
01-01-1600 31-12-9999 308510 Dans
01-01-1600 31-12-9999 309010 Teatervidenskab
01-01-1600 31-12-9999 309015 Dramaturgi
01-01-1600 31-12-9999 309510 Designteknologi
01-01-1600 31-12-9999 309515 Design og business
01-01-1600 31-12-9999 309516 Miljø og etik
01-01-1600 31-12-9999 309520 Designkultur og designstudier
01-01-1600 31-12-9999 309525 Forfatteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 351010 Samfundsvidenskab u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 351510 Samfundsøkonomi
01-01-1600 31-12-9999 352010 Statskundskab mv.
01-01-1600 31-12-9999 352510 Europæiske studier
01-01-1600 31-12-9999 352515 Samfundsstudier, andre verdensdele
01-01-1600 31-12-9999 352520 Globalisering og udvikling
01-01-1600 31-12-9999 352525 International sikkerhed og folkeret
01-01-1600 31-12-9999 352530 Politologiske uddannelser i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 353010 Psykologi
01-01-1600 31-12-9999 353510 Antropologi/etnografi
01-01-1600 31-12-9999 353515 Etnologi og folkemindevidenskab
01-01-1600 31-12-9999 353520 Kulturgeografi
01-01-1600 31-12-9999 354010 Sociologi og kultursociologi mv.
01-01-1600 31-12-9999 354015 Socialvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 354020 Kriminologi
01-01-1600 31-12-9999 354025 Socialt arbejde/socialt entreprenørskab
01-01-1600 31-12-9999 354030 Film- og medievidenskab
01-01-1600 31-12-9999 354035 Sociologi i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 354510 Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning
01-01-1600 31-12-9999 354515 Kultur- og sprogmødestudier
01-01-1600 31-12-9999 354520 Miljøplanlægning og risikostyring
01-01-1600 31-12-9999 354525 Samfundsvidenskab, tværfaglige uddannelser i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 355010 Journalistik
01-01-1600 31-12-9999 355015 Kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 355020 Retorik
01-01-1600 31-12-9999 355510 Bibliotekskundskab
01-01-1600 31-12-9999 355520 Informationsvidenskab og kulturforvaltning
01-01-1600 31-12-9999 355530 Museologi
01-01-1600 31-12-9999 401010 Erhvervsøkonomi og administration u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 401510 Regnskab og revision
01-01-1600 31-12-9999 401515 Skatter og afgifter
01-01-1600 31-12-9999 402010 Finans og bank
01-01-1600 31-12-9999 402020 Forsikring
01-01-1600 31-12-9999 402510 Offentlig- og privat administration og ledelse
01-01-1600 31-12-9999 403010 Markedsføring og reklame
01-01-1600 31-12-9999 403510 Kontor- og sekretæruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 404010 Engroshandel
01-01-1600 31-12-9999 404015 Detailhandel
01-01-1600 31-12-9999 404020 Handel med fast ejendom
01-01-1600 31-12-9999 404025 Indkøb og afsætning i engros- og detailhandlen
01-01-1600 31-12-9999 404030 Logistik mv. i engros- og detailhandlen
01-01-1600 31-12-9999 405010 Jura og erhvervsret
01-01-1600 31-12-9999 409010 Erhvervsøkonomi med jura
01-01-1600 31-12-9999 409015 Erhvervsøkonomi med sprog og kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 409020 Erhvervsøkonomi med it og informatik
01-01-1600 31-12-9999 409025 Erhvervsøkonomi med teknologi
01-01-1600 31-12-9999 409030 Erhvervsøkonomi mv., andre tværfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 451010 Naturvidenskab u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 451510 Biologi, almen biologi
01-01-1600 31-12-9999 451515 Miljøbiologi
01-01-1600 31-12-9999 451520 Botanik
01-01-1600 31-12-9999 451525 Zoologi
01-01-1600 31-12-9999 452010 Biokemi og molekylær biologi
01-01-1600 31-12-9999 452015 Biomedicin og molekylær biomedicin
01-01-1600 31-12-9999 452510 Biologisk laboratorieteknik
01-01-1600 31-12-9999 452515 Bioteknologi
01-01-1600 31-12-9999 453010 Farmaci og lægemiddelvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 453015 Fødevarevidenskab
01-01-1600 31-12-9999 453020 Nanoscience og nanobioscience
01-01-1600 31-12-9999 453025 Biofysiske uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 453030 Bioteknologiske tværfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 453510 Miljø, tværfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 454010 Kemi
01-01-1600 31-12-9999 454015 Medicinalkemi
01-01-1600 31-12-9999 454510 Geodæsi og geoinformatik
01-01-1600 31-12-9999 454515 Geofysik
01-01-1600 31-12-9999 455010 Geografi
01-01-1600 31-12-9999 455510 Geologi
01-01-1600 31-12-9999 455515 Geovidenskab
01-01-1600 31-12-9999 456010 Meteorologi
01-01-1600 31-12-9999 456510 Astronomi
01-01-1600 31-12-9999 457010 Fysik
01-01-1600 31-12-9999 457510 Matematik
01-01-1600 31-12-9999 458010 Statistik
01-01-1600 31-12-9999 458510 Forsikringsmatematik
01-01-1600 31-12-9999 458515 Forsikringsvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 459010 Matematik-økonomi
01-01-1600 31-12-9999 501010 Software brugerkurser
01-01-1600 31-12-9999 501015 Programmering og softwareudvikling
01-01-1600 31-12-9999 501020 IT-administrator
01-01-1600 31-12-9999 501025 Datalogi
01-01-1600 31-12-9999 501090 IT og elektronik, tværfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 501095 Informations- og kommunikationsteknologi, tværfaglige i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 551010 Teknik og industriel produktion u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 551510 Teknologi u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 552010 Laboratorieteknik - kemisk industri
01-01-1600 31-12-9999 552015 Kemisk teknik og industri
01-01-1600 31-12-9999 552510 Miljø- og miljøbeskyttelsesteknik
01-01-1600 31-12-9999 553010 El- og energiforsyningsteknik u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 553015 Elektrikeruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 553020 Klima- og køleteknik
01-01-1600 31-12-9999 553025 Energiteknologi
01-01-1600 31-12-9999 553030 El- og energiforsyningsteknik i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 553510 Elektronik og automation u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 553515 Automatik og proces
01-01-1600 31-12-9999 553520 Tele-, data- og it-teknologi mv.
01-01-1600 31-12-9999 554010 Medicin-, sundhed- og velfærdsteknologi
01-01-1600 31-12-9999 554015 Teknologi, tværfaglige uddannelser i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 554020 Maskinmester
01-01-1600 31-12-9999 554510 Nanoteknologi
01-01-1600 31-12-9999 555010 Fødevareindustri u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 555015 Mejeriindustri
01-01-1600 31-12-9999 555020 Kødbranchen
01-01-1600 31-12-9999 555025 Bageri og konfekture
01-01-1600 31-12-9999 555030 Proces- og kvalitetsstyring, fødevarer
01-01-1600 31-12-9999 555035 Øvrige fødevareindustri
01-01-1600 31-12-9999 555040 Træ- og møbelindustri
01-01-1600 31-12-9999 555045 Bådebyggeri, ikke-motordrevne
01-01-1600 31-12-9999 555050 Keramik- og porcelænsindustri
01-01-1600 31-12-9999 555055 Proces- og kvalitetsstyring, non-food produkter
01-01-1600 31-12-9999 555060 Øvrig indstri, non-food produkter
01-01-1600 31-12-9999 555065 Tekstil- og beklædningsindustri
01-01-1600 31-12-9999 555070 Design- og materialeteknologi, tekstil
01-01-1600 31-12-9999 555075 Sadelmageri og auto/møbel polstring
01-01-1600 31-12-9999 555080 Skomager, skoindustri
01-01-1600 31-12-9999 555082 Råstofudvinding
01-01-1600 31-12-9999 555084 Proces- og kvalitetsstyring u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 555086 Produktdesign og innovation mv.
01-01-1600 31-12-9999 555087 Konstruktion og projektering
01-01-1600 31-12-9999 555088 Teknisk assistent, industri og byggeri
01-01-1600 31-12-9999 555090 Produktfremstilling og proces, tværfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 555111 Grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 571010 Mekanik, jern og metal u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 571510 Gas- og vvs-teknik
01-01-1600 31-12-9999 572010 Urmageri
01-01-1600 31-12-9999 572015 Finmekanik i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 572510 Cykel-, knallert- og motorcykelmekanik
01-01-1600 31-12-9999 573010 Maskin- og produktionsanlægsteknik u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 573015 Maskinteknik, betjening og vedligeholdelse
01-01-1600 31-12-9999 573020 Maskinteknik, konstruktion og udvikling
01-01-1600 31-12-9999 573025 Støberiteknik
01-01-1600 31-12-9999 573030 Pladebearbejdende metalindustri mv.
01-01-1600 31-12-9999 573035 Værktøjsteknik
01-01-1600 31-12-9999 573510 Smede- og svejseuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 574010 Motorkøretøjs-, skibs- og flyteknik u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 574015 Automekanik mv.
01-01-1600 31-12-9999 574020 Karosserismed og karosseriteknik
01-01-1600 31-12-9999 574025 Entreprenør- og landbrugsmaskiner
01-01-1600 31-12-9999 574030 Skibsbygningsteknik
01-01-1600 31-12-9999 574035 Flyteknik
01-01-1600 31-12-9999 574510 Mekanik, jern og metal, tværfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 575010 Plastindustri
01-01-1600 31-12-9999 581010 Bygge- og anlægsteknik u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 581510 Arkitektur og bygningsdesign
01-01-1600 31-12-9999 581515 Landinspektøruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 581520 By- og regionsplanlægning
01-01-1600 31-12-9999 581525 Landskabsarkitektur og -forvaltning
01-01-1600 31-12-9999 582010 Maleruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 582015 Mureruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 582020 Tømrer- og bygningssnedkeruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 582025 Montering mv. af glas og aluminium
01-01-1600 31-12-9999 582030 Tagdækning mv.
01-01-1600 31-12-9999 582035 Vejbygning og -belægning
01-01-1600 31-12-9999 582040 Kloakering og pilotering mv.
01-01-1600 31-12-9999 582045 Bygningskonstruktøruddannelser mv.
01-01-1600 31-12-9999 582050 Bygnings- og anlægsingeniøruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 582055 Øvrige bygge- og anlægsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 582060 Bygge- og anlægskonstruktion, tværfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 601010 Jordbrug, skovbrug og fiskeri u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 601510 Landbrug u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 601515 Landmand mv.
01-01-1600 31-12-9999 601520 Landbrug, driftsledelse
01-01-1600 31-12-9999 601525 Jordbrugsteknologi
01-01-1600 31-12-9999 601530 Jordbrugsvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 601535 Dyrepasning
01-01-1600 31-12-9999 602010 Gartneri u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 602015 Anlægsgartneri
01-01-1600 31-12-9999 602020 Produktionsgartneri
01-01-1600 31-12-9999 602025 Væksthusgartneri
01-01-1600 31-12-9999 602030 Gartneriteknik
01-01-1600 31-12-9999 602035 Gartnerividenskab
01-01-1600 31-12-9999 602040 Greenkeeping
01-01-1600 31-12-9999 602510 Jordbrugsøkonomi
01-01-1600 31-12-9999 602511 Jordbrugsbiologi
01-01-1600 31-12-9999 602515 Jordbrug, tværfaglige uddannelser i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 603010 Skov- og naturteknik
01-01-1600 31-12-9999 603015 Skovbrugsvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 603510 Erhvervsfiskeri
01-01-1600 31-12-9999 604010 Veterinærsygepleje
01-01-1600 31-12-9999 604015 Veterinær og veterinærvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 651010 Social og sundhed u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 651510 Tandpleje og assistance i tandklinik
01-01-1600 31-12-9999 651515 Tandteknik og laboratorietandteknik
01-01-1600 31-12-9999 651520 Tandlæge og specialtandlæge
01-01-1600 31-12-9999 652010 Lægevidenskab
01-01-1600 31-12-9999 652510 Jordemoderuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 652520 Sundhedspleje og sundhedsvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 652525 Sygepleje og sygeplejevidenskab
01-01-1600 31-12-9999 653510 Audiologi- og neurofysiologiassistenter
01-01-1600 31-12-9999 653515 Radiografi og billeddiagnostik
01-01-1600 31-12-9999 653516 Stråleterapi
01-01-1600 31-12-9999 653520 Optometri
01-01-1600 31-12-9999 653525 Ortopædi
01-01-1600 31-12-9999 653530 Bandagistuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 654010 Bioanalyse mv.
01-01-1600 31-12-9999 654510 Psykomotorik og afspænding
01-01-1600 31-12-9999 654515 Ergo- og fysioterapi
01-01-1600 31-12-9999 654520 Fodterapi
01-01-1600 31-12-9999 654525 Musikterapi
01-01-1600 31-12-9999 654530 Sundhed og ernæring
01-01-1600 31-12-9999 654535 Biomekanik
01-01-1600 31-12-9999 655010 Farmakonom- og apoteksuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 655510 Folkesundhedsvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 655515 Idræt og sundhed mv.
01-01-1600 31-12-9999 655520 Sundhed, tværfaglige uddannelser i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 656010 Handicap- og ældrepleje u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 656015 Social- og sundhedsassistance
01-01-1600 31-12-9999 656510 Pædagogiske grunduddannelser
01-01-1600 31-12-9999 656515 Pædagoguddannelser, børn og unge
01-01-1600 31-12-9999 656520 Socialpædagoguddannelser
01-01-1600 31-12-9999 656525 Pædagogisk arbejde med børn og unge i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 657010 Social rådgivning og socialformidling
01-01-1600 31-12-9999 657015 Erhvervsvejledning og personlig rådgivning mv.
01-01-1600 31-12-9999 701010 Service u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 701510 Bygnings- og brugerservice u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 701515 Bygningsservice
01-01-1600 31-12-9999 701525 Rengørings- og institutionsservice mv.
01-01-1600 31-12-9999 701530 Husholdningskurser
01-01-1600 31-12-9999 702010 Frisør- og kosmetikeruddannelser u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 702020 Frisøruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 702025 Kosmetikeruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 702510 Hotel, restaurant og catering u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 702515 Gastronomi, køkken og catering
01-01-1600 31-12-9999 702525 Tjeneruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 702530 Hotelreception og -service
01-01-1600 31-12-9999 703010 Sportstræning og -teknik
01-01-1600 31-12-9999 703015 Turisme, fritid og events
01-01-1600 31-12-9999 703510 Service, tværfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 704010 Spildevands- og affaldshåndtering mv.
01-01-1600 31-12-9999 751010 Forsvar u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 751015 Forsvar generelt
01-01-1600 31-12-9999 751020 Flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 751025 Hæren
01-01-1600 31-12-9999 751030 Søværnet
01-01-1600 31-12-9999 751510 Politi og sikkerhed u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 751515 Politi
01-01-1600 31-12-9999 751520 Fængselsvæsen
01-01-1600 31-12-9999 751525 Beredskab og redningstjeneste
01-01-1600 31-12-9999 751530 Vagtservice
01-01-1600 31-12-9999 751535 Toldvæsen
01-01-1600 31-12-9999 801010 Transport u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 801510 Søfart u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 801515 Kyst-, fiske- og sætteskipper
01-01-1600 31-12-9999 801520 Skibsassistent, skibsfører
01-01-1600 31-12-9999 801525 Skibsofficer
01-01-1600 31-12-9999 801530 Maskinist
01-01-1600 31-12-9999 802010 Havne, lager og terminal
01-01-1600 31-12-9999 802015 Kranføring
01-01-1600 31-12-9999 802510 Luftfart
01-01-1600 31-12-9999 802515 Lufthavnsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 803010 Chauffør u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 803015 Chauffør, godstransport
01-01-1600 31-12-9999 803020 Chauffør, persontransport
01-01-1600 31-12-9999 803025 Chauffør, transport af dyr
01-01-1600 31-12-9999 803030 Chauffør, flytning og renovation
01-01-1600 31-12-9999 803510 Togtransport
01-01-1600 31-12-9999 804010 Post, distribution mv.
01-01-1600 31-12-9999 981010 Studiefag uoplyst indv. udd.
01-01-1600 31-12-9999 981020 Studiefag uoplyst, AMU
01-01-1600 31-12-9999 981030 Studiefag uoplyst, andre
01-01-1600 31-12-9999 991010 Afbrudt
01-01-1600 31-12-9999 992010 Igang
01-01-1600 31-12-9999 993010 Ikke igang
01-01-1600 31-12-9999 994010 Uoplyst (kendt i elevregistret)
01-01-1600 31-12-9999 994020 Uoplyst (ukendt i elevregistret)
01-01-1600 31-12-9999 994030 Uoplyst (indvandrernes uddannelse)
01-01-1600 31-12-9999 995010 Ingen uddannelse (indvandrernes uddannelse)