Gå til sidens indhold

DUNK

Langt navn

Dunkode

Generel Beskrivelse

5 cifret DUN-kode (Dansk Uddannelsesnomenklatur) som er en uddannelsesnomenklatur der gruppere uddannelseskompetencer efter deres faglige indhold. DISCED-15 klassifikationssystem trådte i kraft 28.februar 2015 - derfor er denne tabel ikke opdateret siden.

DISCED-15 klassifikationssystem trådte i kraft 28.februar 2015 - derfor er denne tabel ikke opdateret siden.

Detaljeret beskrivelse

Der findes i alt følgende 10 faglige hovedområder i Dun-nomenklaturen:

0 Ikke erhvervsrettede uddannelser 1 Pædagogiske uddannelser 2 Humanistiske, religiøse og æstetiske uddannelser 3 Samfunds-, kontor- og handelsuddannelser 4 Naturvidenskabelige uddannelser 5 Industri- og håndværkstekniske uddannelser 6 Jordbrugs-, fiskeri- og levnedsmiddeluddannelser 7 Transport- og kommunikationstekniske uddannelser 8 Sundhedsuddannelser 9 Uddannelser vedr. offentlig sikkerhed

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 01201 Børnehaveklasse
01-01-1600 31-12-9999 02100 1. klasse
01-01-1600 31-12-9999 02102 2. klasse
01-01-1600 31-12-9999 02103 Vuggestue mv., førskoleuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 02104 Børnehave mv.,førskoleudd.
01-01-1600 31-12-9999 02105 3. klasse
01-01-1600 31-12-9999 02106 4. klasse
01-01-1600 31-12-9999 02108 5. klasse
01-01-1600 31-12-9999 02109 9-10 år Indv.udd.
01-01-1600 31-12-9999 02110 6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 02111 1-6 år Indv.udd.
01-01-1600 31-12-9999 02113 7. klasse
01-01-1600 31-12-9999 02115 7-8 år Indv.udd.
01-01-1600 31-12-9999 02119 8. klasse
01-01-1600 31-12-9999 02120 9. klasse
01-01-1600 31-12-9999 02121 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 02124 1. real
01-01-1600 31-12-9999 02125 2. real
01-01-1600 31-12-9999 02127 3. real
01-01-1600 31-12-9999 02135 Stx,1. år
01-01-1600 31-12-9999 02136 Stx,2. år
01-01-1600 31-12-9999 02137 Pre International Baccalaureate
01-01-1600 31-12-9999 02138 Stx,3. år
01-01-1600 31-12-9999 02139 Gymnasiet uden linieopdeling
01-01-1600 31-12-9999 02143 International baccalaureate,1. år
01-01-1600 31-12-9999 02147 International baccalaureate,2, år
01-01-1600 31-12-9999 02149 International studentereksamen
01-01-1600 31-12-9999 02154 Studentereksamen m.v. Indv.udd.
01-01-1600 31-12-9999 02199 Ingen uddannelse Indv.udd.
01-01-1600 31-12-9999 02210 Tx-enkeltfag (adgang til Htx)
01-01-1600 31-12-9999 02213 Efterskoler 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 02214 Efterskoler 8. klasse
01-01-1600 31-12-9999 02215 Efterskoler 9. klasse
01-01-1600 31-12-9999 02241 1. hf (3-årig)
01-01-1600 31-12-9999 02243 2. hf (3-årig)
01-01-1600 31-12-9999 02245 3. hf
01-01-1600 31-12-9999 02246 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 02248 Hf-eksamen kombineret af enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 02249 Den fri ungdomsuddannelse (FUU)
01-01-1600 31-12-9999 02251 3-årig hf
01-01-1600 31-12-9999 02255 Hf,1. år
01-01-1600 31-12-9999 02256 Hf,2. år
01-01-1600 31-12-9999 02260 2-årigt studenterkursus,1. år
01-01-1600 31-12-9999 02261 2-årigt studenterkursus,2. år
01-01-1600 31-12-9999 02262 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling
01-01-1600 31-12-9999 02265 2-årig hf
01-01-1600 31-12-9999 02301 Folkeskolens afgangsprøver, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 02302 Folkeskolens udvidede afgangsprøve, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 02303 Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 02304 Ordblindeundervisning for voksne
01-01-1600 31-12-9999 02308 Almen voksenuddannelse, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 02309 Gymnasial indslusning for flygtninge GIF
01-01-1600 31-12-9999 02310 Gymnasial suppleringskursus GSK
01-01-1600 31-12-9999 02334 Hf-/studenterfag, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 02340 Adgangskursus (FIF) pæd., enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 03101 1. g sproglig
01-01-1600 31-12-9999 03125 2. g sproglig
01-01-1600 31-12-9999 03170 3. g sproglig
01-01-1600 31-12-9999 03199 Sproglig gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 03247 Studenterkursus 1. år sproglig
01-01-1600 31-12-9999 03270 Studenterkursus 2. år sproglig
01-01-1600 31-12-9999 03299 Sproglig studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 04101 1. g matematisk
01-01-1600 31-12-9999 04120 2. g matematisk
01-01-1600 31-12-9999 04160 3. g matematisk
01-01-1600 31-12-9999 04199 Matematisk gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 04235 Studenterkursus 1. år matematisk
01-01-1600 31-12-9999 04254 Studenterkursus 2. år matematisk
01-01-1600 31-12-9999 04255 Adgangseksamen, ingeniør 1.5 år
01-01-1600 31-12-9999 04256 Adgangseksamen, diplomingeniør 1 år
01-01-1600 31-12-9999 04260 Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør
01-01-1600 31-12-9999 04299 Matematisk studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 05150 Ungdomshøjskolekursus, alment
01-01-1600 31-12-9999 05151 Ungdomshøjskolekursus, andre
01-01-1600 31-12-9999 05153 Folkehøjskolekursus, alment
01-01-1600 31-12-9999 05154 Folkehøjskolekursus, gymnastik/idræt
01-01-1600 31-12-9999 05156 Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje
01-01-1600 31-12-9999 05157 Folkehøjskolekursus for handicappede
01-01-1600 31-12-9999 05158 Folkehøjskolekursus, andre
01-01-1600 31-12-9999 05159 Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd
01-01-1600 31-12-9999 05160 Folkehøjskolekursus for pensionister
01-01-1600 31-12-9999 05165 Daghøjskoler
01-01-1600 31-12-9999 05167 Produktionsskole
01-01-1600 31-12-9999 05171 Kurser for unge, AMU erhv.intro.
01-01-1600 31-12-9999 05172 Kurser for langtidsledige, AMU erhv.intro.
01-01-1600 31-12-9999 05173 Kurser for kvinder, AMU erhv.intro.
01-01-1600 31-12-9999 05174 Erhvervsintroduktion for unge/ledige, AMU erhv.intro
01-01-1600 31-12-9999 05175 Indvandrere erhvervsdansk, AMU erhv.intro
01-01-1600 31-12-9999 05176 Kurser for 10. klasser, AMU erhv.intro
01-01-1600 31-12-9999 05177 Specialklasser, AMU erhv.intro.
01-01-1600 31-12-9999 05179 Inspirationskurser, AMU erhv.intro.
01-01-1600 31-12-9999 05180 Kreativ basis, grafisk åben uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 05193 Dansk 3, almenprøve 2
01-01-1600 31-12-9999 05194 Dansk 3, studieprøven
01-01-1600 31-12-9999 05197 Dansk 1
01-01-1600 31-12-9999 05198 Dansk 2
01-01-1600 31-12-9999 05199 Dansk uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 09000 Uoplyst (kendt i elevregistret)
01-01-1600 31-12-9999 09002 Uoplyst (ukendt i elevregistret)
01-01-1600 31-12-9999 09003 Uoplyst (indvandrernes uddannelse)
01-01-1600 31-12-9999 09090 Bachelor u.n.a. Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 09091 Kandidat u.n.a. Indv.udd., kand.
01-01-1600 31-12-9999 09092 Forskerudd. u.n.a. Indv.udd, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 09095 Afbrudt
01-01-1600 31-12-9999 09096 Igang
01-01-1600 31-12-9999 09097 Ikke igang
01-01-1600 31-12-9999 09099 Oprydning endnu ikke klassificeret
01-01-1600 31-12-9999 10001 Sundhedspædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 10002 Pædagogisk IT, master
01-01-1600 31-12-9999 10003 Pædagogik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 10004 Professionsudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 10005 Pædagogik, lic.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 10006 Kandidatsupplering
01-01-1600 31-12-9999 10007 Medborgerskab, master
01-01-1600 31-12-9999 10008 Pædagogik, supplering
01-01-1600 31-12-9999 10009 Specialpædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 10010 Pædagogisk-fleksibel forløb, master
01-01-1600 31-12-9999 10011 Socialpædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 10012 Pædagogik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 10014 Pædagogik, grundudd. kand.
01-01-1600 31-12-9999 10015 Pædagogik, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 10016 Læse- og skrivedidaktik (MEd), master
01-01-1600 31-12-9999 10017 Interkulturel pædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 10018 Pædagogik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 10019 Naturfagenes didaktik, master
01-01-1600 31-12-9999 10020 Pædagogik, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 10021 Naturfagsundervisning, master
01-01-1600 31-12-9999 10022 Drama- og teaterpædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 10023 Pædagogik, supplement efter kandidatudd.
01-01-1600 31-12-9999 10024 Dansk som andetsprog, master
01-01-1600 31-12-9999 10025 Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, master
01-01-1600 31-12-9999 10026 Multikulturalitet, uddannelse og læring, master
01-01-1600 31-12-9999 10027 Uddannelse og læring, master
01-01-1600 31-12-9999 10028 Pædagogik og uddannelsesstudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 10030 Uddannelses- og erhvervsvejleder udd.
01-01-1600 31-12-9999 10031 Pædagogik, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 10032 Pædagogik, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 10035 Erhvervspædagogik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 10036 Ulandspædagogik, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 10037 Ulandspædagogik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 10038 Sprogtilegnelse, master
01-01-1600 31-12-9999 10039 Gymnasiepædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 10040 Folkeskolelærer, årskursus
01-01-1600 31-12-9999 10042 Pædagogik og uddannelsesstudier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 10043 Organisatorisk coaching og læring, master
01-01-1600 31-12-9999 10044 Pædagogik og uddannelsesstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 10045 Den frie læreruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 10046 Voksenpædagogik, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 10047 Voksenpædagogik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 10048 Voksenuddannelse, master
01-01-1600 31-12-9999 10049 Fremmedsprogspædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 10050 Pædagogisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 10051 Pædagogisk u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 10052 Akademiuddannelse, ungdoms- og voksenundervisning
01-01-1600 31-12-9999 10070 Kursus, lærer-pædagog
01-01-1600 31-12-9999 10090 Pædagogisk Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 10200 Pædagogikum i historie
01-01-1600 31-12-9999 10204 IT-didaktisk design, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 10205 Pædagogikum i oltidskundskab
01-01-1600 31-12-9999 10210 Pædagogikum i latin
01-01-1600 31-12-9999 10215 Pædagogikum i græsk
01-01-1600 31-12-9999 10220 Pædagogikum i dansk
01-01-1600 31-12-9999 10221 Pædagogik, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 10222 Dansk-pædagogik, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 10225 Pædagogikum i engelsk
01-01-1600 31-12-9999 10230 Pædagogikum i tysk
01-01-1600 31-12-9999 10235 Pædagogikum i fransk
01-01-1600 31-12-9999 10240 Pædagogikum i italiensk
01-01-1600 31-12-9999 10245 Pædagogikum i spansk
01-01-1600 31-12-9999 10250 Pædagogikum i russisk
01-01-1600 31-12-9999 10255 Pædagogikum i religion
01-01-1600 31-12-9999 10260 Didaktik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 10300 Pædagogikum i kunsthistorie
01-01-1600 31-12-9999 10305 Pædagogikum i musik
01-01-1600 31-12-9999 10315 Pædagogikum i dramatik
01-01-1600 31-12-9999 10320 Pædagogikum i filmkundskab
01-01-1600 31-12-9999 10400 Pædagogikum i samfundsfag
01-01-1600 31-12-9999 10405 Pædagogikum i psykologi
01-01-1600 31-12-9999 10409 Læreprocesser (MLP), master
01-01-1600 31-12-9999 10410 Entrepreneurship, education, training (IMEET), master
01-01-1600 31-12-9999 10415 Pædagogisk filosofi, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 10416 Pædagogisk antropologi, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 10420 Lifelong learning, kand.
01-01-1600 31-12-9999 10425 Psykologi-pædagogik, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 10426 Pædagogisk sociologi, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 10430 Læring og forandringsprocesser, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 10500 Pædagogikum i matematik
01-01-1600 31-12-9999 10502 Matematik-pædagogik, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 10505 Pædagogikum i datalogi
01-01-1600 31-12-9999 10510 Pædagogikum i fysik
01-01-1600 31-12-9999 10515 Pædagogikum i kemi
01-01-1600 31-12-9999 10520 Pædagogikum i biologi
01-01-1600 31-12-9999 10525 Pædagogikum i geografi
01-01-1600 31-12-9999 10580 Pædagogikum i legemsøvelser
01-01-1600 31-12-9999 10600 Pædagogisk grundkursus, lærere ved tekniske skoler
01-01-1600 31-12-9999 10605 Pædagogisk uddannelse, lærere ved teknika
01-01-1600 31-12-9999 10610 Pædagogisk uddannelse, lærere ved ingeniørakademi
01-01-1600 31-12-9999 10615 Problem based learning in science (MPBL), master
01-01-1600 31-12-9999 10705 Pædagogisk grundkursus, lærere ved handelshøjskole
01-01-1600 31-12-9999 10711 Handelsfaglærereksamen
01-01-1600 31-12-9999 11101 Akademiuddannelse, ungdomspædagogik
01-01-1600 31-12-9999 11102 Diakoni og socialpædagogik, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 11103 Akademiudd., socialpædagogik
01-01-1600 31-12-9999 11104 Barneplejerske
01-01-1600 31-12-9999 11105 Voksenunderviser
01-01-1600 31-12-9999 11106 Voksenvejleder
01-01-1600 31-12-9999 11107 Pædagogisk assistent (eud)
01-01-1600 31-12-9999 11108 Pædagogik Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 11109 Speciallærer
01-01-1600 31-12-9999 11110 Vejledning, master
01-01-1600 31-12-9999 11120 Småbørnslærerinde
01-01-1600 31-12-9999 11136 Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr.
01-01-1600 31-12-9999 11140 Socialpædagogik, videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 11145 Praktikvejleder til pædadgoguddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 11160 Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen
01-01-1600 31-12-9999 11161 Pædagogiske
01-01-1600 31-12-9999 11170 Pædagog, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 11172 Pædagog (Rudolf Steiner)
01-01-1600 31-12-9999 11173 Børnehave- og fritidspædagog (Rudolf Steiner)
01-01-1600 31-12-9999 11176 Pædagogisk arbejde med børn og unge, AMU pæd/soc
01-01-1600 31-12-9999 11189 Pædagogisk arbejde, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 11190 Pædagogik Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 11191 Pædagogik Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 11192 Pædagogik Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 12000 Folkeskolelærer, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 12010 Dansk andetsprog for voksne
01-01-1600 31-12-9999 12020 Praktiklærer til læreruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 12030 Naturfagsdidaktik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 18115 Tekstildesign, -håndværk og formidling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 18119 Kørelærer
01-01-1600 31-12-9999 18121 Almen uddannelse i sløjd
01-01-1600 31-12-9999 18122 Friluftsvejleder
01-01-1600 31-12-9999 20100 Humanistisk, basis
01-01-1600 31-12-9999 20101 Humanistisk, indledende fællessemester
01-01-1600 31-12-9999 20102 Informations- og kommunikationsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 20103 Humanistisk, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 20104 Humanistisk, supplering
01-01-1600 31-12-9999 20105 Musisk-æstetisk, basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 20106 Designkultur og økonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 20107 Humanistisk-pædagogik, cand.hum.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 20108 Turisme, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 20109 Designledelse, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 20110 Sproglig-pædagogik, basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 20111 Oplevelsesøkonomi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 20112 Oplevelsesteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 20113 Tværkulturelle studier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 20114 Erhvervssprog - internat. virksomhedskommunik., cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 20115 Filosofi, lic.phil.
01-01-1600 31-12-9999 20116 Æstetisk kulturarbejde, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 20117 Formidling - kunst og kultur, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 20118 Æstetisk kulturarbejde, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 20119 Sprog-international virksomhedskommunikation, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 20120 Humanistisk kombination, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 20121 Humanistisk palliation, master
01-01-1600 31-12-9999 20122 Kultur, supplering
01-01-1600 31-12-9999 20123 Cand.phil. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 20124 Humanistisk u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 20125 Humanistisk u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 20126 Humanistisk, grundudd. bach.
01-01-1600 31-12-9999 20127 Humanistisk u.n.a., master
01-01-1600 31-12-9999 20128 Kultur-sprogmødestudier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 20129 Kunstnerisk, grundudd. kand.
01-01-1600 31-12-9999 20130 Mag.art. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 20131 Kultur, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 20132 Universitetsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 20133 Formidling og erhvervssprog u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 20134 Kultur, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 20135 Grundskoleundervisning, master
01-01-1600 31-12-9999 20136 Kommunikation og digitale medier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 20137 Humanistisk, grundudd. kand.
01-01-1600 31-12-9999 20138 Humanistisk, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 20139 Kultur- og sprogmødestudier,cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 20140 Dr.phil.
01-01-1600 31-12-9999 20141 Sprog-international virksomhedskommunikation, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 20142 Informatik, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 20143 Humanistisk-pædagogik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 20144 Sundhedsfremme, master
01-01-1600 31-12-9999 20145 Datalogi-humanistisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 20147 International pædagogisk antropologi, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 20148 Forfatteruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 20149 Internationale studier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 20150 Kultur og kulturformidling, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 20151 Kultur og kulturformidling, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 20152 Humanistisk kombination, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 20153 Kulturhistorisk informatik, master
01-01-1600 31-12-9999 20154 Køn og kultur, master
01-01-1600 31-12-9999 20155 Børne-ungdomskultur (medier-æstetiske læreproc.), master
01-01-1600 31-12-9999 20156 Kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 20157 Kultur- og sprogmødestudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 20158 Performance-design, bach.
01-01-1600 31-12-9999 20159 Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 20160 Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 20161 Kristendom, kultur og kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 20162 Kunstnerisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 20163 Kunstnerisk u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 20164 Kunstnerisk u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 20165 Designkultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 20166 Designstudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 20167 Kommunikation, cand.comm.
01-01-1600 31-12-9999 20168 Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 20169 Kultur, kommunikation og globalisering, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 20170 Humanistisk, bach. fællessemester
01-01-1600 31-12-9999 20171 Musisk-æstetisk, bach.basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 20172 Sproglig-pædagogik, bach.basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 20173 Humanistisk, basis
01-01-1600 31-12-9999 20174 Migrationsstudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 20175 Sprogundervisning, lingvistik og it, master
01-01-1600 31-12-9999 20176 Kultur- og sprogmodestudier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 20188 Humanistisk/teologisk Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 20189 Kunstnerisk Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 20190 Humanistisk/teologisk Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 20191 Kunstnerisk Indv.udd. kort vidg.
01-01-1600 31-12-9999 20192 Kunstnerisk Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 20193 Kunstnerisk Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 20194 Kunstnerisk Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 20195 Humanistisk/teologisk Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 21102 Historie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 21103 Historie, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 21105 Historie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 21106 Informationsforvaltning, master
01-01-1600 31-12-9999 21107 Historie, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 21110 Historie, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 21201 Visuel kultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 21202 Kuratering, master
01-01-1600 31-12-9999 21204 Kunsthistorie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 21205 Kunsthistorie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 21206 Kunsthistorie, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 21207 Kunsthistorie, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 21210 Kunsthistorie, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 21211 Oldtidskundskab, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 21213 Oldtidskundskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 21214 Oldtidskundskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 21220 Kinesisk kultur, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 21222 Kinesisk kultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 21225 Kinesisk kultur, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 21301 Marinarkæologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 21302 Arkæologi klassisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 21303 Bæredygtig kulturarvsmanagement, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 21305 Arkæologi klassisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 21307 Arkæologi klassisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 21310 Arkæologi klassisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 21342 Arkæologi forhistorisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 21345 Arkæologi forhistorisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 21347 Arkæologi forhistorisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 21350 Arkæologi forhistorisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 21351 Kulturmiljø og landskabsanalyse, master
01-01-1600 31-12-9999 21357 Arkæologi middelalder, bach.
01-01-1600 31-12-9999 21360 Arkæologi middelalder, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 21362 Arkæologi middelalder, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 21363 Arkæologi middelalder, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 21365 Nærorientalsk arkæologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 21367 Nærorientalsk oldtidskultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 21368 Nærorientalsk oldtidskultur, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 21370 Nærorientalsk oldtidskultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22002 Litteraturvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22003 Litteraturvidenskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22004 Litteraturvidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22005 Litteraturvidenskab, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 22006 Litteraturvidenskab, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 22007 Børnelitteratur, master
01-01-1600 31-12-9999 22033 Nordisk litteratur, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 22104 Latin, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 22105 Latin, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22108 Latin, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22113 Nylatin, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22114 Nylatin, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22115 Græsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22116 Græsk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 22118 Græsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22127 Græsk middelalder (byzantinsk), cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22129 Græsk middelalder (byzantinsk), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22132 Nygræsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22133 Balkanstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22135 Nygræsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22150 Græsk-romersk kulturhistorie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22152 Græsk-romersk kulturhistorie, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22201 Nordisk sprog og litteratur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22202 Dansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22203 Dansk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22204 Dansk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 22205 Dansk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22207 Nyere dansk sprog, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 22208 Danskfagets didaktik, master
01-01-1600 31-12-9999 22220 Nordisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 22301 Sprog og internationale studier-engelsk,bach.
01-01-1600 31-12-9999 22302 Engelsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22304 Engelsk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 22305 Engelsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22307 Engelsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22310 Engelsk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 22316 Amerikansk samfundsstudie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22317 Amerikansk samfundsstudie, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22322 Tysk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22323 Tysk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 22325 Tysk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22327 Tysk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22342 Nederlandsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22343 Nederlandsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22344 Nederlandsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22401 Sprog og internationale studier-spansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22402 Fransk studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22403 Fransk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 22405 Fransk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22407 Fransk studier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22409 Fransk samfund- og kulturdokummentation, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22411 Fransk samfund- og kulturdokumentation, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22422 Italiensk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22423 Italiensk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 22425 Italiensk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22427 Italiensk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22437 Spansk og spanskamerikanske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22438 Spansk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 22440 Spansk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22442 Spansk og spanskamerikanske studier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22457 Rumænsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22460 Rumænsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22462 Rumænsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22492 Portugisisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22493 Portugisisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22495 Portugisisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22501 Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22503 Slavisk sprog og kultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22504 Russisk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 22505 Russisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22507 Russisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22509 Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22510 Russisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 22525 Serbokroatisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22527 Serbokroatisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22530 Serbokroatisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 22540 Polsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22542 Polsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22545 Polsk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 22555 Tjekkisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22557 Tjekkisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22560 Tjekkisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 22570 Bulgarsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22572 Bulgarsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22575 Bulgarsk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 22585 Balkanistik, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22586 Balkanistik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22591 Øststatskundskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22592 Øststatskundskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22593 Øststatskundskab, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 22602 Mellemøstens sprog og samfund, kand.
01-01-1600 31-12-9999 22603 Mellemøststudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22604 Mellemøstens sprog og samfund, kand.
01-01-1600 31-12-9999 22608 Hebraisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22610 Hebraisk som hovedsprog, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 22635 Sumerologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 22645 Ægyptologi-realia, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 22701 Islamiske studier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22702 Mellemøstens sprog og samfund, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22716 Indologi-indisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22740 Indologi-indisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22741 Indologi-indisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22745 Nyindisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22746 Nyindisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22750 Sanskrit, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22751 Sanskrit, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22755 Iransk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22756 Iransk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22801 Asienstudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22802 Finsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22803 Amerikanske studier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22804 Moderne Indien og Sydasienstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22805 Finsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22807 Finsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22809 Ungarsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22812 Ungarsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22813 Ungarsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22814 Indianske sprog og kulturer, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22817 Indiansk sprog og kultur, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 22818 Indiansk sprog og kultur, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22819 Indiansk sprog og kultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22825 Kinesisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22826 Kinastudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22827 Kinastudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22828 Japansk-kinesisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22832 Koreansk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 22833 Koreansk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22834 Koreastudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22835 Koreastudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22839 Japansk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 22840 Japansk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22841 Indonesisk/sydøstasienstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22842 Japanstudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22843 Japansk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 22844 Japanstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22847 Thai, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22848 Indonesisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22849 Thai, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22850 Thai/sydøstasienstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22853 Tibetansk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22854 Tibetologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22855 Tibetansk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 22856 Tibetologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22859 Østasiatisk sprog og kultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 22863 Østasiatisk sprog og kultur, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 22864 Østasiatisk sprog og kultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 22870 Afrikastudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 23001 Indoeuropæisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 23005 Amerikanske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 23007 Sprogvidenskab/Lingvistik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 23008 Sprogvidenskab, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 23009 Sprogpsykologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 23011 Datalingvistik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 23013 Audiologopædi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 23014 Retorik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 23015 Retorik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 23016 Retorik, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 23017 Retorik og formidling, master
01-01-1600 31-12-9999 23018 Audiologopædi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 23020 Lingvistik almen, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 23021 Audiologopædi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 23022 Sprogvidenskab/Lingvistik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 23030 Eskimologi lingvistisk retning, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 23035 Eskimologi lingvistisk retning, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 23050 Lingvistik sammenlignende, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 23101 Filologi klassisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 23106 Filologi klassisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 23107 Latin, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 23109 Filologi klassisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 23110 Filologi klassisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 23111 Datalingvistik klassisk filologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 23125 Latin middelalder, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 23130 Latin middelalder, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 23202 Norrøn filologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 23204 Norrøn filologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 23205 Nordisk filologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 23207 Nordisk filologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 23210 Nordisk filologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 23212 Nordisk litteratur, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 23214 Nordisk sprog og litteratur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 23215 Nordisk sprog og litteratur, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 23310 Germansk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 23405 Italiensk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 23410 Spansk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 23415 Rumænsk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 23425 Portugisisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 23430 Fransk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 23450 Datalingvistik italiensk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 23455 Datalingvistik spansk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 23602 Semitisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 23701 Lingvistik indoeuropæisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 23702 Indoeuropæisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 23703 Lingvistik indoeuropæisk komparativ, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 23713 Indisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 23720 Iransk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 23800 Sinologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 23815 Grønlandsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 23820 Grønlandsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 24001 Formidling og erhvervssprog u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 24090 Formidling/erhvervssprog Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 24091 Formidling/erhvervssprog Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 24101 Kommunikationsdesign, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 24102 Erhvervssproglig begynderprøve, italiensk
01-01-1600 31-12-9999 24103 Tegnsprog- og mundhåndsystem, basisuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 24104 Kinesisk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 24105 Dansk tegnsprog og tolkning, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24106 Erhvervssproglig begynderprøve, russisk
01-01-1600 31-12-9999 24107 Erhvervssproglig korrespondent u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 24108 Erhvervssproglig begynderprøve, spansk
01-01-1600 31-12-9999 24109 Erhvervssproglig grundstudium, sprog uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 24110 Erhvervssproglig korrespondent, engelsk
01-01-1600 31-12-9999 24111 Akademiuddannelse, tolkning
01-01-1600 31-12-9999 24112 Erhvervssprog og kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 24113 Erhvervssproglig korrespondent, fransk
01-01-1600 31-12-9999 24114 Erhvervssproglig korrespondent, italiensk
01-01-1600 31-12-9999 24115 Erhvervssprog og europæiske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 24116 Erhv.sprog, 1 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
01-01-1600 31-12-9999 24117 Erhvervssproglig korrespondent, russisk
01-01-1600 31-12-9999 24118 Erhvervssproglig korrespondent, spansk
01-01-1600 31-12-9999 24119 Erhv.sprog - internat. erhvervskommunik., cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 24121 Erhvervssproglig korrespondent, tysk
01-01-1600 31-12-9999 24122 Korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 24123 Erhvervssprog administrativ, grunduddannelse
01-01-1600 31-12-9999 24124 Statsprøvet tolk
01-01-1600 31-12-9999 24138 Erhvervssproglig diplomprøve ED u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 24140 Engelsk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 24144 Fransk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 24147 Russisk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 24148 Spansk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 24152 Tysk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 24154 Italiensk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 24155 Engelsk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 24156 Fransk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 24157 Spansk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 24158 Tysk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 24159 Arabisk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 24160 Engelsk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 24161 Fransk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 24162 Tysk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 24163 Spansk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 24164 Arabisk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 24165 Polsk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 24166 Polsk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 24167 Kinesisk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 24168 Kommunikation, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 24169 Cand.ling.merc. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 24170 Engelsk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 24171 Fransk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 24172 Italiensk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 24173 Russisk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 24174 Spansk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 24175 Tysk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 24176 Datalingvistik, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 24177 Sproglig informatik, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 24180 Engelsk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 24182 Fransk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 24184 Spansk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 24185 Hotelmanagement, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 24186 Tysk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 24187 International turisme og fritidsmanagement, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 24188 International turisme og fritidsmanagement, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 24190 Translatør
01-01-1600 31-12-9999 24195 Russisk, videregående erhvervssproglig uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 24201 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, engelsk
01-01-1600 31-12-9999 24202 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, fransk
01-01-1600 31-12-9999 24203 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, italiensk
01-01-1600 31-12-9999 24204 Erhv.sprog, 2 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
01-01-1600 31-12-9999 24205 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, russisk
01-01-1600 31-12-9999 24206 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, spansk
01-01-1600 31-12-9999 24207 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, tysk
01-01-1600 31-12-9999 24210 Interkulturel pædagogik og dansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 24211 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-fransk
01-01-1600 31-12-9999 24212 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-italiensk
01-01-1600 31-12-9999 24213 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-portugisisk
01-01-1600 31-12-9999 24214 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-russisk
01-01-1600 31-12-9999 24215 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-spansk
01-01-1600 31-12-9999 24216 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 24217 Erhvervssproglig grundstudium, fransk-italiensk
01-01-1600 31-12-9999 24218 Erhvervssproglig grundstudium, fransk-portugisisk
01-01-1600 31-12-9999 24219 Erhvervssproglig grundstudium, fransk-russisk
01-01-1600 31-12-9999 24220 Erhvervssproglig grundstudium, fransk-spansk
01-01-1600 31-12-9999 24221 Erhvervssproglig grundstudium, fransk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 24222 Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-portugisisk
01-01-1600 31-12-9999 24223 Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-russisk
01-01-1600 31-12-9999 24224 Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-spansk
01-01-1600 31-12-9999 24225 Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 24226 Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-russisk
01-01-1600 31-12-9999 24227 Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-spansk
01-01-1600 31-12-9999 24228 Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 24229 Erhvervssproglig grundstudium, russisk-spansk
01-01-1600 31-12-9999 24230 Erhvervssproglig grundstudium, russisk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 24231 Erhvervssproglig grundstudium, spansk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 24232 Fransk kombineret, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24233 Interkulturel pædagogik og arabisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 24234 Tegnsprogstolk, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 24235 Tysk kombineret, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24236 Europæisk business, bach.
01-01-1600 31-12-9999 24237 Spansk kombineret, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24238 Engelsk-fransk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 24239 Fransk-tysk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 24240 Engelsk-spansk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 24241 Engelsk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 24242 Fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 24243 Italiensk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 24244 Sprog og pædagogik, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24245 Erhvervssprog u.n.a., erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24246 Spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 24247 Tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 24248 Engelsk-russisk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 24249 Fransk-spansk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 24250 Erhvervssproglig afgangseksamen EA u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 24251 Engelsk-fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 24252 Engelsk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 24253 Engelsk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 24254 Fransk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 24255 Fransk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 24256 Spansk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 24257 Tysk-spansk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 24258 Engelsk-amerikanske studier, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24259 Sprog og IT, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24260 Sprog-europæiske studier, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24261 International marketing, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24262 Kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 24263 Russisk-spansk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24264 Sprog og kulturformidling, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24265 Information management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 24266 Engelsk-italiensk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 24267 Fransk-italiensk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 24268 Tysk-italiensk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 24269 Ervervssprog flere sprog, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 24270 Engelsk-fransk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24271 Engelsk-italiensk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24272 Engelsk-russisk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24273 Engelsk-spansk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24274 Engelsk-tysk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24275 Fransk-italiensk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24276 Fransk-tysk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24277 Fransk-spansk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24278 Tysk-spansk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24279 Tysk-italiensk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24280 Tysk-russisk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24281 Engelsk-tysk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 24282 Erhvervssprog-medie, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24283 Engelsk kombineret, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24284 Markedsføringsøkonomi-engelsk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24285 Erhvervssprog-IT markedskommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 24297 Konferencetolk
01-01-1600 31-12-9999 24298 Erhvervssprog, lic.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 24299 Dr.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 25001 Europas religiøse rødder, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 25002 Diakoni, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 25003 Religionshistorie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 25004 Religionshistorie, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 25005 Religionshistorie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 25007 Religionshistorie, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 25020 Religionssociologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 25022 Religionssociologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 25025 Religionssociologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 25031 Religion studier/videnskab,bach.
01-01-1600 31-12-9999 25032 Religion, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 25033 Religion, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 25034 Religion, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 25035 Religion studier/videnskab,c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 25105 Kristendomshistorie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 25107 Kristendomskundskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 25110 Kristendomskundskab, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 25300 Teologi, cand.theol.
01-01-1600 31-12-9999 25301 Teologi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 25303 Teologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 25305 Præsteuddannelse af lærere
01-01-1600 31-12-9999 25420 Kordegn
01-01-1600 31-12-9999 26001 Anvendt filosofi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 26002 Anvendt filosofi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 26007 Filosofi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 26009 Filosofi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 26010 Filosofi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 26011 Human. sundhedsvid.-praksisudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 26012 Filosofi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 26015 Filosofi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 26017 Etik og værdier i organisationer, master
01-01-1600 31-12-9999 26022 Idehistorie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 26025 Idehistorie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 26027 Idehistorie, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 26030 Idehistorie, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 27102 Teatervidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 27103 Teatervidenskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 27104 Teatervidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 27105 Teatervidenskab, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 27106 Teatervidenskab, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 27117 Dramaturgi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 27118 Dramaturgi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 27120 Dramaturgi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 27125 Dramaturgi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 27130 Dramaturgi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 27140 Danser
01-01-1600 31-12-9999 27141 Danseformidling
01-01-1600 31-12-9999 27142 Koreograf
01-01-1600 31-12-9999 27144 Dansepædagog
01-01-1600 31-12-9999 27201 Skuespiller
01-01-1600 31-12-9999 27202 Musicalperformer
01-01-1600 31-12-9999 27214 Scenografi
01-01-1600 31-12-9999 27217 Teaterteknik, regi
01-01-1600 31-12-9999 27221 Teaterteknik, lys
01-01-1600 31-12-9999 27222 Teaterteknik lyd
01-01-1600 31-12-9999 27223 Teaterteknik, produktion (scene)
01-01-1600 31-12-9999 27238 Teaterinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 27405 Kirkesanger
01-01-1600 31-12-9999 27503 Musik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 27504 Musikvidenskab, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 27505 Musikvidenskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 27508 Almen musikpædagogik AM, bach.
01-01-1600 31-12-9999 27509 Music management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 27510 Musik/Musikvidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 27513 Musikuddannelse u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 27514 Musikteori, kand.
01-01-1600 31-12-9999 27515 Musikvidenskab, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 27516 Almen musikpædagogik AM, kand.
01-01-1600 31-12-9999 27518 Børnemusik, master
01-01-1600 31-12-9999 27520 Rytmisk musik, musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 27521 Rytmisk musik, musikpædagog diplomeks.
01-01-1600 31-12-9999 27525 Musikformidling, master
01-01-1600 31-12-9999 27526 Tonemester (gl.)
01-01-1600 31-12-9999 27527 Lydtekniker, bach.
01-01-1600 31-12-9999 27530 Tonemester, bach.
01-01-1600 31-12-9999 27533 Den individuelle musikuddannelse IM, bach.
01-01-1600 31-12-9999 27534 Musikteori, bach.
01-01-1600 31-12-9999 27535 Tonemester, cand.musicae
01-01-1600 31-12-9999 27536 Musikformidling, kand.
01-01-1600 31-12-9999 27537 Musikformidling, bach.
01-01-1600 31-12-9999 27538 Musikpædagogisk brobygning, bach.
01-01-1600 31-12-9999 27539 Musikpædagogik i ensemble/korledelse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 27540 Den individuelle musikuddannelse IM, kand.
01-01-1600 31-12-9999 27541 Musikpædagogisk brobygning, kand.
01-01-1600 31-12-9999 27542 Musik og musikpædagogik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 27543 Klassisk hørelærepædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 27549 Musik og bevægelse/performance, bach.
01-01-1600 31-12-9999 27550 Musik-, kor-, ensembleledelse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 27551 Musik og bevægelse/performance, kand.
01-01-1600 31-12-9999 27552 Musik og musikpædagogik,kand
01-01-1600 31-12-9999 27553 Elite sangpædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 27601 Instrumentalist/sanger, bach.
01-01-1600 31-12-9999 27602 Kirkemusik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 27603 Folkemusik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 27608 Kirkemusik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 27609 Klassisk musik, musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 27611 Folkemusik
01-01-1600 31-12-9999 27617 Forskole - musikkonservatorium
01-01-1600 31-12-9999 27620 Kirkemusik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 27621 Folkemusik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 27622 Rytmisk musik udøvende
01-01-1600 31-12-9999 27623 Komposistion, bach.
01-01-1600 31-12-9999 27626 Sangskrivning, bach.
01-01-1600 31-12-9999 27628 Rytmisk musik individuelt forløb
01-01-1600 31-12-9999 27629 Tidlig musik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 27630 Komposition, solist
01-01-1600 31-12-9999 27635 Instrumentalist/sanger, cand.musicae
01-01-1600 31-12-9999 27636 Musikpædagogik i ensemble/korledelse, kand.
01-01-1600 31-12-9999 27637 Musik-, kor-, ensembleledelse, kand.
01-01-1600 31-12-9999 27638 Komposition, cand.musicae
01-01-1600 31-12-9999 27639 Music management, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 27640 Orkesterdirigent
01-01-1600 31-12-9999 27642 Solist musisk, instrumental/vokal
01-01-1600 31-12-9999 27644 Rytmisk musik og bevægelse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 27646 Instrumentalist/sanger, master
01-01-1600 31-12-9999 27647 Klassisk musik, musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 27648 Rytmisk korledelse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 27649 Kirkemusik, master
01-01-1600 31-12-9999 27650 Rytmisk korledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 27654 Præliminær organistuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 27667 Musikprofil
01-01-1600 31-12-9999 28001 Designer u.n.a., cand.design
01-01-1600 31-12-9999 28002 Billedkunst, cand.art.perit.
01-01-1600 31-12-9999 28003 Billedkunst, kunstteori og formidling, kand.
01-01-1600 31-12-9999 28004 Billedkunst, bach.
01-01-1600 31-12-9999 28020 Kunstakademiuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 28021 Billedkunst
01-01-1600 31-12-9999 28025 Kunstformidling, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 28030 Billedkunst, videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 28106 Designer grafisk, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 28116 Designer visuel kommunikation, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 28120 Grafik, videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 28146 Designer digital, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 28156 Designer illustration, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 28166 Designer interaktive medier, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 28203 Billedkunst, grund- normaludd.
01-01-1600 31-12-9999 28205 Maleri, videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 28315 Skulptur, videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 28325 Mur- og rumkunst, videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 28330 Mediekunst, videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 28400 Kunsthåndværker, guld- og sølvformgivning
01-01-1600 31-12-9999 28401 Smykkeformgiver
01-01-1600 31-12-9999 28411 Designer keramik og glas, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 28421 Designer guld og sølv, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 28506 Designer tekstil, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 28521 Designer beklædning, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 28531 Designer mode, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 28606 Designer møbel og rum, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 28616 Designer rum og produktion, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 28703 Filmvidenskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 28704 Filmvidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 28705 Filmvidenskab, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 28706 Filmvidenskab, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 28711 Fotograf - film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 28716 Tonemester - film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 28721 Instruktør - film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 28723 Filmklipper
01-01-1600 31-12-9999 28725 Karakteranimation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 28731 Foto, film, tv produktion mv., AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 28732 Foto, film, tv produktion mv., sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 28733 Filmproducer - film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 28734 Animationsinstruktør - film, tv og interaktive medier
01-01-1600 31-12-9999 28735 Manuskriptforfatter - film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 28736 Tv tilrettelægger / dokumentarinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 28737 Tv studieproducer / flerkamerainstruktør
01-01-1600 31-12-9999 28738 Filmskoleuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 28800 Arkitekt, cand.arch.
01-01-1600 31-12-9999 28805 Arkitekt, bach.
01-01-1600 31-12-9999 28820 Arkitekt, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 28911 Designer unika design, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 28916 Designer industriel, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 29105 Bibliotekar ved forsknings- og fagbibliotek
01-01-1600 31-12-9999 29106 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 29107 Informationsvidenskab og kulturformidling, bach.
01-01-1600 31-12-9999 29108 Bibliotekar
01-01-1600 31-12-9999 29110 Forskningsbibliotekar, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 29111 Bibliotekar DB
01-01-1600 31-12-9999 29112 Bibliotekar, cand.scient.bibl.
01-01-1600 31-12-9999 29115 Informationsvidenskab og kulturformidling, cand.scient.bibl.
01-01-1600 31-12-9999 29116 Informationsvidenskab og kulturformidling, master
01-01-1600 31-12-9999 29200 Konservator-kunst, cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 29201 Konserveringsteknik-kunst, bach.
01-01-1600 31-12-9999 29202 Konserveringsteknik-grafisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 29204 Konserveringsteknik-kulturhistorisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 29205 Konservator-kulturhistorisk, cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 29208 Konserveringsteknik-monumentalkunst, bach.
01-01-1600 31-12-9999 29210 Konservator-grafisk, cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 29211 Konservator-monumentalkunst, cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 29212 Konservator u.n.a., cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 29213 Konserveringsteknik-naturhistorisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 29216 Konservator-naturhistorisk, cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 29217 Konservator, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 29220 Restaureringstekniker
01-01-1600 31-12-9999 29222 Konserveringsteknik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 29240 Museologi, master
01-01-1600 31-12-9999 29300 Journalist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 29301 Fotojournalist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 29302 Journalistik, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 29303 Journalistik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 29304 Journalistik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 29305 Journalistisk arbejde, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 29306 Kommunikation, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 29307 Journalistik for etniske grupper, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 29308 European journalism, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 29309 Performance-design, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 29311 Kommunikation og IT, bach.
01-01-1600 31-12-9999 29312 Redaktionel ledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 29313 Medievidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 29314 Multimedia arts, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 29315 Kommunikation og IT, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 29316 Film- og medievidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 29317 Multimedia, bach.
01-01-1600 31-12-9999 29318 Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
01-01-1600 31-12-9999 29319 Cognition and communication, master
01-01-1600 31-12-9999 29320 Kommunikation, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 29321 Kommunikation, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 29322 Journalistik, cand.public.
01-01-1600 31-12-9999 29323 Professionel kommunikation, master
01-01-1600 31-12-9999 29324 Cross-media communication, master
01-01-1600 31-12-9999 29325 Digital design og kommunikation, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 29326 Kommunikation, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 29327 Kognition og kommunikation, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 29328 Language administration (MLA), master
01-01-1600 31-12-9999 29329 Multimedia arts (MMA), master
01-01-1600 31-12-9999 29330 Webudvikling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 29331 Medievidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 29332 Softwareudvikling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 29333 Journalistik, master
01-01-1600 31-12-9999 29334 Journalistik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 29338 Kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 29339 Performance-design, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 29340 Informatik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 29341 Informatik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 29342 Akademiuddannelse, kreativitet og design
01-01-1600 31-12-9999 29343 Journalistik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 29345 Akademiuddannelse i projektledelse -medie- kommunik.branchen
01-01-1600 31-12-9999 29346 Kognitionsvidenskab,bach.
01-01-1600 31-12-9999 30101 Instruktion - adm. funktion i træning og sport, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 30102 Akademiuddannelse, skatter og afgifter
01-01-1600 31-12-9999 30103 Merkantile grundfag
01-01-1600 31-12-9999 30104 Videregående uddannelse og forskning, master
01-01-1600 31-12-9999 30105 Eventassistent
01-01-1600 31-12-9999 30106 Merkantile område- og specialefag
01-01-1600 31-12-9999 30107 Hhx højere handelseksamen 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 30108 Hi handel introduktionskursus
01-01-1600 31-12-9999 30109 Det merkantile område
01-01-1600 31-12-9999 30110 Erhvervsgrunduddannelse, EGU
01-01-1600 31-12-9999 30111 Merkantile område, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 30112 Korte kurser ved erhvervsskoler
01-01-1600 31-12-9999 30113 Særligt tilrettelagte forløb ved erhvervsskoler
01-01-1600 31-12-9999 30114 Sektoroverskridende, åben uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 30115 Indledende kurser til VVU
01-01-1600 31-12-9999 30116 Hhx højere handelseksamen
01-01-1600 31-12-9999 30117 Hhx højere handelseksamen 1. år
01-01-1600 31-12-9999 30118 Hhx højere handelseksamen 2. år
01-01-1600 31-12-9999 30119 Akademiuddannelse, beskæftigelse
01-01-1600 31-12-9999 30120 Akademiuddannelse, socialt arbejde
01-01-1600 31-12-9999 30121 Pc-bruger
01-01-1600 31-12-9999 30122 Akademiuddannelse, fagspecifikke kurser
01-01-1600 31-12-9999 30123 Handel og kontor, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 30124 Fagspecifikke kurser
01-01-1600 31-12-9999 30126 Iværksætteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 30127 Handel og administration, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 30128 Handel og administration, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 30130 Eventkoordinator
01-01-1600 31-12-9999 30142 Ledelse, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 30143 Ledelse, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 30144 Individuel kompetenceafklaring, AMU
01-01-1600 31-12-9999 30145 Fælleskataloget, AMU
01-01-1600 31-12-9999 30190 Handel/kontor Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 30191 Handel/kontor Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 30200 Samfundsvidenskab, basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 30202 Globale studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 30203 Internationale udviklingsstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 30204 Virksomhedsstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 30205 Samfundsvidenskab, basis
01-01-1600 31-12-9999 30210 Samfundsvidenskab, supplering
01-01-1600 31-12-9999 30270 Samfundsvidenskab, bach.basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 30271 Samfundsvidenskab, basis
01-01-1600 31-12-9999 31100 Forvaltning, almen administration eksamen, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 31101 Offentlig administration, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 31102 Offentlig driftsøkonomi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 31103 International sikkerhed og folkeret, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 31104 Public administration (MPA), master
01-01-1600 31-12-9999 31105 Tandklinik administration mv., AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 31107 Samfundsvidenskab, cand.samf.
01-01-1600 31-12-9999 31108 Forvaltning, cand.scient.adm.
01-01-1600 31-12-9999 31109 Forvaltning og datalogi, cand.scient.adm.
01-01-1600 31-12-9999 31110 Politik og administration, bach.
01-01-1600 31-12-9999 31111 Offentlig ledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 31112 Samfundsvidenskab kombination, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 31113 Socialvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 31114 Politik og administration, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 31115 Samfundsvidenskab kombination, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 31118 Offentlig ledelse og social udvikling, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 31119 Psykiatri, tværfaglig diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 31120 Socialrådgiver, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 31121 Beskæftigelsesindsats, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 31122 Globalisering og integration, master
01-01-1600 31-12-9999 31123 Offentlig kvalitet og ledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 31124 Politivirksomhed, master
01-01-1600 31-12-9999 31125 Socialrådgiver (socionom), årskursus
01-01-1600 31-12-9999 31126 Forvaltningsfagligt grundkursus
01-01-1600 31-12-9999 31127 Forvaltningsfagligt specialkursus
01-01-1600 31-12-9999 31128 Inkasso, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 31129 Politik og administration, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 31130 Forvaltningsfaglig afgangseksamen u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 31131 Moms og afgifter, master
01-01-1600 31-12-9999 31132 Offentlig innovation og digitalisering, bach.
01-01-1600 31-12-9999 31133 Skat, master
01-01-1600 31-12-9999 31136 Public governance (MPG), master
01-01-1600 31-12-9999 31137 Offentlig administration, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 31138 Offentlig administration, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 31139 Offentlig administration, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 31140 AK, offentlig forvaltning og administration
01-01-1600 31-12-9999 31141 Social diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 31142 Socialformidling, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 31143 Praktikvejleder til socialrådgiverudd.
01-01-1600 31-12-9999 31145 Offentlig forvaltning mv., AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 31146 Sundhedssektor, administration - assistance, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 31200 Forvaltningsfagligt diplomkursus, staten
01-01-1600 31-12-9999 31201 Kontoruddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 31205 Forvaltningshøjskole, staten
01-01-1600 31-12-9999 31210 Kontor, stat
01-01-1600 31-12-9999 31305 Kontor, kommune og amtskommune
01-01-1600 31-12-9999 31307 Kontor, administration
01-01-1600 31-12-9999 31309 Kontor, offentlig administration
01-01-1600 31-12-9999 31315 Dansk kommunalkursus
01-01-1600 31-12-9999 31320 Forvaltningsfagligt diplomkursus, kommunalt
01-01-1600 31-12-9999 31322 Forvaltningsfagligt diplomkursus, sygehuse
01-01-1600 31-12-9999 31325 Socialforvaltning 1
01-01-1600 31-12-9999 31330 Socialforvaltning 2
01-01-1600 31-12-9999 31332 Socialformidleruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 31335 Skatteforvaltning 1
01-01-1600 31-12-9999 31340 Skatteforvaltning 2
01-01-1600 31-12-9999 31345 Skattefaglig diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 31350 Forvaltningsfaglig afgangseksamen, kommunal
01-01-1600 31-12-9999 31400 Postelev
01-01-1600 31-12-9999 31402 Teleelev
01-01-1600 31-12-9999 31405 Postassistent
01-01-1600 31-12-9999 31407 Toldfunktionær mv.
01-01-1600 31-12-9999 31523 Kontorserviceuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 31524 Kontor all round
01-01-1600 31-12-9999 31525 Kontor, korrespondance
01-01-1600 31-12-9999 31526 Kontor, regnskab og revision
01-01-1600 31-12-9999 31528 Lægesekretær
01-01-1600 31-12-9999 31529 Sundhedsservicesekretær
01-01-1600 31-12-9999 31530 Handelseksamen
01-01-1600 31-12-9999 31534 Advokatsekretær
01-01-1600 31-12-9999 31536 Kontor, økonomi
01-01-1600 31-12-9999 31603 Kundemedarbejder
01-01-1600 31-12-9999 31604 Finansuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 31605 Bank
01-01-1600 31-12-9999 31607 Realkredit
01-01-1600 31-12-9999 31609 Finansassistent
01-01-1600 31-12-9999 31621 Finans, forsikring, pension mv, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 31622 Finans, forsikring, pension mv, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 31630 Finansiel videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 31710 Forsikring
01-01-1600 31-12-9999 31901 Sportsmanagement, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 31904 Spedition og shipping
01-01-1600 31-12-9999 31905 Shipping og logistik, master
01-01-1600 31-12-9999 31908 Merkonom, transport
01-01-1600 31-12-9999 31915 Kontor, rejsebranche
01-01-1600 31-12-9999 31917 Sportsmanagement, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 31920 International hospitality management, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 31921 Serviceøkonom
01-01-1600 31-12-9999 31922 Akademiøkonom, turisme
01-01-1600 31-12-9999 31923 Akademiøkonom, hotel- og restaurantledelse
01-01-1600 31-12-9999 31924 Akademiøkonom, servicesektor management
01-01-1600 31-12-9999 31925 Hotel- og restaurationstekniker
01-01-1600 31-12-9999 31926 Rejselivstekniker
01-01-1600 31-12-9999 31927 Merkonom, administration
01-01-1600 31-12-9999 31928 Administrationsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 32101 Merkonom, organisation
01-01-1600 31-12-9999 32102 Corporate performance, master
01-01-1600 31-12-9999 32103 Projektledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 32105 Organisation, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 32106 Byg (MBA), master
01-01-1600 31-12-9999 32107 Knowledge management, master
01-01-1600 31-12-9999 32108 International virksomhedskommunikation, kand.
01-01-1600 31-12-9999 32109 International virksomhedskommunikation, master
01-01-1600 31-12-9999 32111 Ledelse af uddannelsesinstitutioner, master
01-01-1600 31-12-9999 32201 Merkonom, personaleadministration
01-01-1600 31-12-9999 32202 Corporate communication, master
01-01-1600 31-12-9999 32203 Ledelse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 32204 Sundhedsøkonomi og ledelse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 32205 Ledelsesudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 32301 Merkonom, revision
01-01-1600 31-12-9999 32302 Merkonom, regnskabsvæsen
01-01-1600 31-12-9999 32303 Financial controller
01-01-1600 31-12-9999 32320 Regnskabsvæsen, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 32321 Registreret revisor
01-01-1600 31-12-9999 32322 Miljø/revision, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 32323 Retail and key account, HD 2.del
01-01-1600 31-12-9999 32325 Revisorkandidat, cand.merc.aud.
01-01-1600 31-12-9999 32330 Statsautoriseret revisor
01-01-1600 31-12-9999 32331 Revision
01-01-1600 31-12-9999 32335 Ejendomsmægler
01-01-1600 31-12-9999 32359 Business administration (MBA), master
01-01-1600 31-12-9999 32362 Food - business administration (MBA), master
01-01-1600 31-12-9999 32415 Edb-assistent
01-01-1600 31-12-9999 32418 Informatikassistent
01-01-1600 31-12-9999 32420 Kundekontaktcenteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 32435 Datamatiker
01-01-1600 31-12-9999 32437 Visualizer
01-01-1600 31-12-9999 32440 Mikroinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 32443 Datanom, programmering
01-01-1600 31-12-9999 32445 Datanom, systemudvikling
01-01-1600 31-12-9999 32447 IT-administrator
01-01-1600 31-12-9999 32449 Datanom, IT-rådgivning og projektledelse
01-01-1600 31-12-9999 32451 Datanom, systemteknik og drift
01-01-1600 31-12-9999 32455 Datanom u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 32457 Akademiuddannelse, informationsteknologi
01-01-1600 31-12-9999 33001 Merkonom, butiksledelse
01-01-1600 31-12-9999 33002 Akademiøkonom, detailhandel
01-01-1600 31-12-9999 33003 Detailhandelsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 33004 Handelsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 33026 Salgsassistent
01-01-1600 31-12-9999 33028 Butiksmedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 33105 Bøger
01-01-1600 31-12-9999 33120 Foto
01-01-1600 31-12-9999 33130 Papir
01-01-1600 31-12-9999 33204 Bageri
01-01-1600 31-12-9999 33205 Kolonial (detailhandel)
01-01-1600 31-12-9999 33206 Nærbutik
01-01-1600 31-12-9999 33215 Viktualie
01-01-1600 31-12-9999 33216 Frugt og grønt
01-01-1600 31-12-9999 33221 Fisk
01-01-1600 31-12-9999 33235 Vin og tobak
01-01-1600 31-12-9999 33305 Tekstil, detail
01-01-1600 31-12-9999 33307 Babyudstyr og børnekonfektion
01-01-1600 31-12-9999 33311 Dameekvipering
01-01-1600 31-12-9999 33321 Herreekvipering
01-01-1600 31-12-9999 33335 Sko og læder
01-01-1600 31-12-9999 33405 Farve og tapet
01-01-1600 31-12-9999 33415 Materialist
01-01-1600 31-12-9999 33425 Sæbe og parfume
01-01-1600 31-12-9999 33505 Isenkram, værktøj
01-01-1600 31-12-9999 33506 Isenkram, glas og porcelæn
01-01-1600 31-12-9999 33507 El-installation
01-01-1600 31-12-9999 33509 Forbrugerelektronik
01-01-1600 31-12-9999 33515 Guld og sølv
01-01-1600 31-12-9999 33525 Sport og camping
01-01-1600 31-12-9999 33528 Legetøj og hobby
01-01-1600 31-12-9999 33535 Tv og radio
01-01-1600 31-12-9999 33537 Musik/video/software
01-01-1600 31-12-9999 33543 Boligtekstil og montering
01-01-1600 31-12-9999 33545 Møbler og boligudstyr
01-01-1600 31-12-9999 33547 Hvidevarer og sengeudstyr
01-01-1600 31-12-9999 33550 Hårde hvidevarer
01-01-1600 31-12-9999 33603 Blomsterbinder
01-01-1600 31-12-9999 33605 Blomster
01-01-1600 31-12-9999 33607 Automobiler
01-01-1600 31-12-9999 33616 Kædebutik
01-01-1600 31-12-9999 33625 Byggemarked
01-01-1600 31-12-9999 33628 Servicestation og kiosk
01-01-1600 31-12-9999 33630 Stormagasin
01-01-1600 31-12-9999 33632 Dekoratør
01-01-1600 31-12-9999 33634 Optik
01-01-1600 31-12-9999 33710 Kolonial (engroshandel)
01-01-1600 31-12-9999 33715 Korn og foderstof
01-01-1600 31-12-9999 33720 Manufaktur
01-01-1600 31-12-9999 33722 Tekstil, engros
01-01-1600 31-12-9999 33725 Isenkram
01-01-1600 31-12-9999 33728 El-artikler
01-01-1600 31-12-9999 33729 Vvs branchen
01-01-1600 31-12-9999 33730 Værktøj og maskiner
01-01-1600 31-12-9999 33735 Automobiler og reservedele
01-01-1600 31-12-9999 33740 Landbrugsmaskiner
01-01-1600 31-12-9999 33745 Jern og stål
01-01-1600 31-12-9999 33750 Trælast
01-01-1600 31-12-9999 33755 Engroshandel med detail
01-01-1600 31-12-9999 33760 Engroshandel med kontor
01-01-1600 31-12-9999 33763 Logistikassistent
01-01-1600 31-12-9999 33764 Indkøbsassistent
01-01-1600 31-12-9999 33765 Handelsassistent, salg
01-01-1600 31-12-9999 33766 Handelsassistent, service
01-01-1600 31-12-9999 34000 Merkonom u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 34001 Merkonom, driftsledelse
01-01-1600 31-12-9999 34002 IT-ledelse, cand.IT
01-01-1600 31-12-9999 34003 Merkonom, informatik
01-01-1600 31-12-9999 34006 Globalisering og forandring, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 34007 Akademiuddannelse, ledelse
01-01-1600 31-12-9999 34008 Arbejdsmarked og personaleforhold, master
01-01-1600 31-12-9999 34009 Akademiuddannelse, human ressource
01-01-1600 31-12-9999 34010 HD-1.del
01-01-1600 31-12-9999 34011 International bachelor leisure management, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 34012 HD-2.del u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 34013 HA sport management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 34014 Bioentrepreneurskab, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 34015 Erhvervsøkonomi HA, bach.
01-01-1600 31-12-9999 34016 HA informatik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 34017 Projektledelse og lederskab (kaospilot)
01-01-1600 31-12-9999 34018 Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 34019 HA erhvervsanalytiker, bach.
01-01-1600 31-12-9999 34020 Erhvervsøkonomi, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 34021 HA turisme, bach.
01-01-1600 31-12-9999 34022 HA erhvervsøkonomi og filosofi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 34023 HA international erhvervsøkonomi og politik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 34024 HA international business, bach.
01-01-1600 31-12-9999 34025 Erhvervsøkonomi, ph.d.merc.
01-01-1600 31-12-9999 34026 Transport og maritim management, master
01-01-1600 31-12-9999 34027 Virksomhedsstudier, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 34028 Virksomhedsledelse, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 34029 Akademiuddannelse uden profil
01-01-1600 31-12-9999 34030 HA datalogi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 34031 HA matematik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 34032 HA kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 34033 HA erhvervsøkonomi og service management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 34034 HA psykologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 34035 Datalogi, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 34036 Matematik, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 34037 Psykologi, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 34038 Akademiøkonom u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 34039 Erhvervsøkonomi og erhvervssprog, cand.merc.int.
01-01-1600 31-12-9999 34040 HA sprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 34041 Interpret, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 34042 Oplevelsesledelse (MOL), master
01-01-1600 31-12-9999 34043 HA japansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 34044 Japansk, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 34045 Projektledelse og procesforbedring, master
01-01-1600 31-12-9999 34046 Leadership-innovation in complex systems (LAICS), master
01-01-1600 31-12-9999 34047 Filosofi - erhvervsøkonomi, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 34048 Kommunikationsledelse - erhvervsøkonomi, cand merc.
01-01-1600 31-12-9999 34049 Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 34050 Informatik, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 34051 Akademiøkonom, designmanagement
01-01-1600 31-12-9999 34052 Akademiøkonom, sprog og økonomi
01-01-1600 31-12-9999 34053 Akademiøkonom, miljø og økonomi
01-01-1600 31-12-9999 34054 Interkulturel markedskommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 34055 E-business, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 34056 Merkonom, personaleudvikling
01-01-1600 31-12-9999 34057 Merkonom, erhvervsdiplom
01-01-1600 31-12-9999 34058 Business administration and sociology, bach.
01-01-1600 31-12-9999 34059 Human resource management, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 34060 Management creative business processes, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 34061 Organisation, innovation - entrepreneurship, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 34062 Service management, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 34063 International business and politics, cand.merc.(pol.)
01-01-1600 31-12-9999 34064 Business administration executive (EMBA), master
01-01-1600 31-12-9999 34065 Socialt entreprenørskab og management, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 34066 HA erhvervsøkonomi-jura, bach.
01-01-1600 31-12-9999 34067 Erhvervsøkonomi-jura, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 34068 HA kinesisk
01-01-1600 31-12-9999 34069 HA erhvervsøkonomi og projektledelse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 34070 It, kommunikation og organisation, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 34071 It, kommunikation og organisation, master
01-01-1600 31-12-9999 34072 Organisatorisk læring, bach.
01-01-1600 31-12-9999 34073 Rumlige design og samfund, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 34074 HA international shipping, bach.
01-01-1600 31-12-9999 34075 Forretningsudvikling, it og innovation, master
01-01-1600 31-12-9999 34076 Marketing management, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 34077 Supply chain management, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 34078 Erhvervsdiplom Human resource development HRd
01-01-1600 31-12-9999 34080 Operations og supply chain management, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 34100 Finansiering, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 34101 Merkonom, finansiering
01-01-1600 31-12-9999 34102 Vurdering, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 34103 Finansiel management, master
01-01-1600 31-12-9999 34105 Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 34110 Finansøkonom
01-01-1600 31-12-9999 34111 Finans, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 34112 Finansiel rådgivning, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 34116 Akademiuddannelse, finansiel rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 34201 Merkonom, indkøb
01-01-1600 31-12-9999 34209 Virksomhedsstudier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 34210 Indkøbs-/transportøkonomi, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 34300 Afsætningsøkonomi, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 34301 Merkonom, markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 34302 Akademiøkonom, afsætning/økonomistyring
01-01-1600 31-12-9999 34303 Akademiøkonom, indenlandsk afsætning/service
01-01-1600 31-12-9999 34304 Akademiøkonom, markedsføring/service
01-01-1600 31-12-9999 34305 Akademiøkonom, kommunikation/reklame
01-01-1600 31-12-9999 34306 Akademiøkonom, salgskonsulent
01-01-1600 31-12-9999 34307 Akademiøkonom, handel med fast ejendom
01-01-1600 31-12-9999 34308 E-konceptudvikling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 34309 Markedsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 34310 Merkantil, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 34311 Merkonom, turisme
01-01-1600 31-12-9999 34312 Akademiøkonom, bilbranchen, salg og markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 34313 Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 34314 Akademiøkonom, grafisk kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 34315 Multimediedesigner
01-01-1600 31-12-9999 34316 Mediekoordinator
01-01-1600 31-12-9999 34317 Innovation og entrepreneurship
01-01-1600 31-12-9999 34318 Akademiuddannelse, retail
01-01-1600 31-12-9999 34319 Akademiøkonom, kommunikation/formidling
01-01-1600 31-12-9999 34320 Handelsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 34321 Samfundsvidenskabelig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 34322 Markedsføringsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 34323 Akademiuddannelse, innovation og produktionsoptimering
01-01-1600 31-12-9999 34324 Akademiøkonom, økonomi og informatik
01-01-1600 31-12-9999 34325 Akademiøkonom, international markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 34326 Akademiuddannelse, oplevelsesøkonomi
01-01-1600 31-12-9999 34327 Merkonom, oplevelsesøkonomi
01-01-1600 31-12-9999 34328 Merkonom, innovation
01-01-1600 31-12-9999 34329 Akademimerkonom, kommunikation og formidling
01-01-1600 31-12-9999 34330 Akademimerkonom, økonomi- og ressourcestyring
01-01-1600 31-12-9999 34331 Fleksibelt forløb, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 34332 Merkonom, økonomistyring
01-01-1600 31-12-9999 34333 Innovation og entrepreneurship, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 34334 Technology/market/organisation (TMO), master
01-01-1600 31-12-9999 34335 E-business, kand.
01-01-1600 31-12-9999 34336 Akademiudd., international handel og markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 34337 E-konceptudvikling, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 34346 International handel og markedsføring, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 34400 Akademiøkonom, international handel
01-01-1600 31-12-9999 34403 Akademiøkonom, østeuropæisk handel
01-01-1600 31-12-9999 34404 Akademiøkonom, markedskommunikation
01-01-1600 31-12-9999 34405 Udenrigshandel, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 34406 Akademiøkonom, international erhvervsinformation
01-01-1600 31-12-9999 34408 Akademiøkonom, international telefommunikation
01-01-1600 31-12-9999 34410 Akademiøkonom, eksport
01-01-1600 31-12-9999 34411 Eksportkonsulent
01-01-1600 31-12-9999 34412 Eksporttekniker
01-01-1600 31-12-9999 34415 Akademiøkonom, udenrigshandel
01-01-1600 31-12-9999 34416 Eksport og teknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 34417 Eksportør, eksamineret
01-01-1600 31-12-9999 34418 Akademiøkonom, indkøb og import
01-01-1600 31-12-9999 34420 Akademiøkonom, internationalt salg
01-01-1600 31-12-9999 34423 Merkonom, international marketing - engelsk
01-01-1600 31-12-9999 34424 Merkonom, international marketing - fransk
01-01-1600 31-12-9999 34425 Merkonom, international marketing - tysk
01-01-1600 31-12-9999 34426 Merkonom, eksport
01-01-1600 31-12-9999 34427 Akademimerkonom, international handel og markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 34445 Merkonom, international handel
01-01-1600 31-12-9999 34446 Merkonom, logistik
01-01-1600 31-12-9999 34910 Akademiøkonom, sport og fritid
01-01-1600 31-12-9999 34912 Turistfører, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 34915 Natur- og kulturformidling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 35100 Statsvidenskab, cand.polit.
01-01-1600 31-12-9999 35101 Komparativ politik og velfærdsstudier, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 35103 Public quality management, master
01-01-1600 31-12-9999 35104 Public management (MPM), master
01-01-1600 31-12-9999 35105 Statsvidenskab, ph.d.polit.
01-01-1600 31-12-9999 35106 Evaluering, master
01-01-1600 31-12-9999 35108 Public policy (MPP), master
01-01-1600 31-12-9999 35110 Dr.polit.
01-01-1600 31-12-9999 35200 Økonomi, cand.oecon.
01-01-1600 31-12-9999 35201 Økonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 35202 Miljøplanlægning, bach.
01-01-1600 31-12-9999 35204 Plan, by og proces, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 35205 Økonomi, ph.d.oecon.
01-01-1600 31-12-9999 35206 Plan, by og proces, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 35210 Dr.oecon.
01-01-1600 31-12-9999 35215 Modern economics, master
01-01-1600 31-12-9999 36000 Jura, cand.jur.
01-01-1600 31-12-9999 36001 International ret, økonomi og ledelse, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 36002 Samfundsmæssige konflikter og intervention, master
01-01-1600 31-12-9999 36003 Jura, bach.
01-01-1600 31-12-9999 36004 Jura, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 36005 Jura, ph.d.jur.
01-01-1600 31-12-9999 36010 Dr.jur.
01-01-1600 31-12-9999 36015 Konfliktmægling, master
01-01-1600 31-12-9999 36105 HA erhvervsret, bach.
01-01-1600 31-12-9999 36110 Erhvervsret, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 37101 Samfundsfag, bach.
01-01-1600 31-12-9999 37102 Samfundsfag, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 37103 Samfundsfag, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 37104 Samfundsvidenskab, grundudd.
01-01-1600 31-12-9999 37105 Samfundsfag, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 37106 Samfundsvidenskab u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 37107 Samfundsfag, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 37108 Globale studier, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 37109 Statskundskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 37111 Samfundsfag og forvaltning, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 37112 Europastudier, master
01-01-1600 31-12-9999 37113 Globale studier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 37114 Europæiske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 37115 Statskundskab, ph.d.scient.pol.
01-01-1600 31-12-9999 37116 Statskundskab, cand.scient.pol.
01-01-1600 31-12-9999 37117 Public policy, bach.
01-01-1600 31-12-9999 37118 Global udvikling, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 37119 Sikkerheds- og risikoledelse, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 37120 EU-studier, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 37122 EU studier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 37200 Sociologi, cand.scient.soc.
01-01-1600 31-12-9999 37201 Sociologi og kulturanalyse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 37202 Kultursociologi, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 37203 By, bolig og bosætning, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 37204 Arbejdslivsstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 37205 Sociologi, mag.scient.soc.
01-01-1600 31-12-9999 37206 Krimonologi, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 37207 Kriminologi, cand.scient.soc.
01-01-1600 31-12-9999 37208 Avanceret udvikling i socialt arbejde, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 37209 Arbejdslivsstudier, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 37210 Arbejdslivsstudier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 37211 Sociologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 37212 Vidensbaseret socialt arbejde, master
01-01-1600 31-12-9999 37213 Politisk kommunikation og ledelse, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 37215 Sociologi, ph.d.scient.soc.
01-01-1600 31-12-9999 37220 Social integration, master
01-01-1600 31-12-9999 37225 Socialt entreprenørskab (MSE), master
01-01-1600 31-12-9999 37305 Kultursociologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 37310 Kultursociologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 37312 Køn og velfærd, master
01-01-1600 31-12-9999 37316 Kultursociologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 37320 Kultursociologi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 37325 Internationale udviklingsstudier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 37330 Internationale udviklingsstudier, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 37401 Anvendt kulturanalyse, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 37402 Etnografi/antropologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 37403 Sundhedsantropologi, master
01-01-1600 31-12-9999 37404 Anthropology and people centred business, kand.
01-01-1600 31-12-9999 37405 Etnografi/antropologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 37406 Miljø- og konfliktanalyse, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 37407 Kulturplanlægning, master
01-01-1600 31-12-9999 37408 Markeds- og ledelsesantropologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 37409 Antropologi, cand.scient.anth.
01-01-1600 31-12-9999 37410 Etnografi/antropologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 37415 Etnografi/antropologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 37416 Antropologi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 37422 Etnologi europæisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 37423 Etnologi europæisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 37424 Etnologi europæisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 37425 Etnologi europæisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 37433 Eskimologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 37434 Eskimologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 37435 Eskimologi etnologisk retning, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 37439 Eskimologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 37444 Eskimologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 37447 Nordisk folkemindevidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 37453 Nordisk folkemindevidenskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 37454 Nordisk folkemindevidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 37455 Nordisk folkemindevidenskab, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 37456 Antropologi og velfærd, master
01-01-1600 31-12-9999 37509 Socialvidenskab, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 37511 Udsatte børn og unge, master
01-01-1600 31-12-9999 37515 Socialvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 37600 Psykologi, cand.psych.
01-01-1600 31-12-9999 37601 Psykologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 37602 Narkotika- og alkoholindsatser, master
01-01-1600 31-12-9999 37603 Psykologi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 37605 Psykologi, mag.art.psych.
01-01-1600 31-12-9999 37606 Positiv psykologi, master
01-01-1600 31-12-9999 37609 Sociale interventionsstudier, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 37610 Psykologi, ph.d.psych.
01-01-1600 31-12-9999 37618 Psykologi-pædagogik, exam.psyk.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 37620 Psykologi-pædagogik, cand.psyk.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 37625 Organisationspsykologi, master
01-01-1600 31-12-9999 37630 Musik og musikterapi, fællesseminar
01-01-1600 31-12-9999 37635 Musikterapi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 37636 Musikterapi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 37637 Musikterapi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 37670 Musik/musikterapi, bach. fællessemester
01-01-1600 31-12-9999 37700 Forsikring, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 37710 Forsikringsvidenskab, ph.d.act.
01-01-1600 31-12-9999 37901 Uddannelsesvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 37902 Afdelingsbaseret hospitalsmanagement, master
01-01-1600 31-12-9999 37903 EU-studier, bach
01-01-1600 31-12-9999 37904 Plan, by og proces, bach.
01-01-1600 31-12-9999 37905 Samfundsvidenskab u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 37906 Teknologisk-samfundsvid. planlægning, bach.
01-01-1600 31-12-9999 37907 Samfundsvidenskab u.n.a., master
01-01-1600 31-12-9999 37908 Teknologisk-samfundsvid. planlægning, cand.techn.soc.
01-01-1600 31-12-9999 37909 Uddannelsesvidenskab, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 37910 Miljøplanlægning, kand.
01-01-1600 31-12-9999 37911 Samfundsfaglig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 37912 Akademiuddannelse, fleksibelt forløb
01-01-1600 31-12-9999 37915 Samfundsvidenskab, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 37920 Samfundsvidenskab, grundudd./basis
01-01-1600 31-12-9999 37921 Teknologisk-samfundsvid. planlægning, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 37922 Politik og international forvaltning, cand.scient.adm.
01-01-1600 31-12-9999 37925 Samfundsvidenskab, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 37930 Socialt arbejde, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 37990 Samfundsfaglig Indv.udd. kort vidg.
01-01-1600 31-12-9999 37991 Samfundsvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 37992 Samfundsvidenskab Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 37993 Samfundsvidenskab Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 37994 Samfundsvidenskab Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 40001 Klimaforandringer, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 40002 Naturvidenskab, grundudd./bifag
01-01-1600 31-12-9999 40003 Naturvidenskab, supplering
01-01-1600 31-12-9999 40004 Naturvidenskab, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 40005 Naturvidenskab, basis
01-01-1600 31-12-9999 40006 Naturvidenskab, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 40007 Neuroscience og neuroimaging, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 40008 Naturvidenskabelig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40009 It-ledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 40010 Teknik-naturvidenskab, basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 40012 Naturvidenskab kombination, mellemniveau
01-01-1600 31-12-9999 40013 Naturvidenskab kombination, cand.nat.komb
01-01-1600 31-12-9999 40014 Naturvidenskab u.n.a., master
01-01-1600 31-12-9999 40015 Naturvidenskab u.n.a., cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 40016 Naturvidenskab u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 40017 It og kognition, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 40018 Naturvidenskab kombination, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 40020 Mag.scient. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40025 Naturvidenskab, ph.d.scient.
01-01-1600 31-12-9999 40030 Dr.scient.
01-01-1600 31-12-9999 40070 Naturvidenskab, basis
01-01-1600 31-12-9999 40071 Teknik-naturvidenskab, bach.basis 1-år
01-01-1600 31-12-9999 40090 Naturvidenskab Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 40091 Naturvidenskab Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 40092 Naturvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 40093 Naturvidenskab Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 40110 Videnskabshistorie, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 40115 Videnskabshistorie, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 40501 Nanoscience, bach.
01-01-1600 31-12-9999 40509 Nanoteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 40510 Nanoteknologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 41101 Forsikringsmatematik, cand.act.
01-01-1600 31-12-9999 41102 Matematik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 41103 Matematiske fag, bach.
01-01-1600 31-12-9999 41104 Matematik-økonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 41105 Matematik, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 41106 Matematik, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 41107 Matematik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 41108 Forsikringsmatematik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 41109 Matematik-økonomi, cand.scient.oecon.
01-01-1600 31-12-9999 41110 Kryptologi, master
01-01-1600 31-12-9999 41111 Matematik, master
01-01-1600 31-12-9999 41112 Anvendt matematik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 41113 Anvendt matematik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 41114 Matematik-pædagogik, cand.mat.nat.
01-01-1600 31-12-9999 41115 Matematisk planlægning, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 41116 Matematik-pædagogik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 41117 Matematik/økonomi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 41118 Matematik, bifag
01-01-1600 31-12-9999 41120 Matematisk modellering, master
01-01-1600 31-12-9999 41121 E-science, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 41201 Webudvikling, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 41202 Datalogi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 41203 Datalogi, bifag
01-01-1600 31-12-9999 41204 Datalogi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 41205 Datalogi, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 41206 Systemprogrammør
01-01-1600 31-12-9999 41207 Datalogi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 41208 Medialogi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 41209 Softwareudvikling, bach.
01-01-1600 31-12-9999 41210 Digitale medier og design, bach.
01-01-1600 31-12-9999 41211 Softwareudvikling, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 41212 Naturvidenskab og it, bach.
01-01-1600 31-12-9999 41213 Multimedia science, kand.
01-01-1600 31-12-9999 41214 Global virksomhedsinformatik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 41215 IT-produktudvikling, kand.
01-01-1600 31-12-9999 41216 IT - organisation, master
01-01-1600 31-12-9999 41217 Informationsteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 41218 Informations- og kommunikationsteknologier, master
01-01-1600 31-12-9999 41219 Informationsteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 41220 Informatik (datalogi), bach.
01-01-1600 31-12-9999 41221 Medialogi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 41222 Multimedieteknologi, master
01-01-1600 31-12-9999 41223 Informatik (datalogi), cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 41224 Design/kommunikation/medie, master
01-01-1600 31-12-9999 41225 IT, interaktionsdesign og multimedier, master
01-01-1600 31-12-9999 41226 Internet- og softwareudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 41227 IT og softwarekonstruktion, master
01-01-1600 31-12-9999 41228 Softwareudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 41229 Maskinintelligens, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 41230 Administrativ databehandling, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 41231 Datateknik, bach.scient.
01-01-1600 31-12-9999 41232 Teknisk informationsteknologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 41233 IT, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 41234 IT u.n.a., cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 41235 IKT og læring, master
01-01-1600 31-12-9999 41237 Information technology (MI), master
01-01-1600 31-12-9999 41238 IT til organisationer, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 41239 Tværfaglig IT, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 41240 IT (MIT), master
01-01-1600 31-12-9999 41241 Multimedia science (MMS), master
01-01-1600 31-12-9999 41242 Computer-mediated communication (MCC), master
01-01-1600 31-12-9999 41243 Softwareudvikling og -teknologi, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 41244 Games, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 41245 IT (DIT), diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 41246 Software, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 41247 Datahåndtering, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 41248 Interaktionsdesign, bach.
01-01-1600 31-12-9999 41249 Interaktionsdesign, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 41250 Global innovation management (Erasmus Mundus), kand.
01-01-1600 31-12-9999 41303 Statistik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 41305 Statistik, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 41307 Statistik , cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 41308 Anvendt statistik, master
01-01-1600 31-12-9999 41330 Forsikringsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 41335 Forsikringsvidenskab, cand.act.
01-01-1600 31-12-9999 42100 Fysik, bifag
01-01-1600 31-12-9999 42102 Fysik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 42103 Fysik, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 42104 Materialefysik - kemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 42105 Fysik, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 42106 Fysik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 42107 Material science, master
01-01-1600 31-12-9999 42108 Teknisk fysik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 42109 Teknisk fysik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 42110 Lysdesign, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 42111 Fysik, master
01-01-1600 31-12-9999 42200 Astronomi, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 42202 Astronomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 42203 Astronomi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 43100 Kemi, bifag
01-01-1600 31-12-9999 43101 Kemi og teknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 43102 Kemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 43103 Medicinalkemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 43104 Medicinalkemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 43105 Kemi, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 43106 Kemi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 43107 Vand og miljø, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 43110 Kemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 43200 Biokemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 43201 Akvatisk videnskab og teknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 43202 Bioinformatik og systembiologi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 43203 Bioteknologi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 43205 Biokemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 43210 Miljøkemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 43211 Miljøkemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 43212 Miljøstudier, master
01-01-1600 31-12-9999 43213 Bio-, procesteknologi og kemi, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 44101 Geografi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 44102 Geografi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 44104 Technology management (MTM), master
01-01-1600 31-12-9999 44105 Geografi, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 44118 Kulturgeografi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 44120 Kulturgeografi A, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 44125 Kulturgeografi B, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 44127 Naturgeografi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 44130 Geografi natur, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 44132 Geografi fysisk, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 44134 Geografi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 44135 Integreret planlægning, master
01-01-1600 31-12-9999 44145 Geoinformatik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 44146 Geoinformatik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 44203 Geologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 44204 Geologi-geoscience, bach.
01-01-1600 31-12-9999 44205 Geologi, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 44225 Geologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 44226 Geologi-geoscience, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 44230 Geologi endogen, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 44235 Geologi eksogen, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 44240 Geologi palæontologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 44250 Geologi fysisk geografi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 44255 Geovidenskab, master
01-01-1600 31-12-9999 44300 Geodæsi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 44301 Snedkeruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 44302 Maskinsnedker mm. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 44367 Produktionsassistent, massivtræsmøbler
01-01-1600 31-12-9999 45000 Geofysik, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 45015 Geofysik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 45020 Geofysik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 45025 Geofysik meteorologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 45030 Geofysik oceanografi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 45035 Geofysik faste jords fysik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 45040 Geofysik fysisk glaciologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 45050 Biofysik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 45055 Biofysik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 45110 Meteorologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 46001 Biologi, bifag
01-01-1600 31-12-9999 46002 Biologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 46003 Molekylær biomedicin, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 46004 Risikostyring inden for miljø og sundhed, master
01-01-1600 31-12-9999 46005 Biologi, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 46006 Biologi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 46007 Biologi, industribach.
01-01-1600 31-12-9999 46008 Molekylærbiologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 46009 Biologi-bioteknologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 46010 Bioinformatik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 46011 Biologi-bioteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 46012 Almen biologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 46013 Miljøbiologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 46018 Miljørisiko, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 46019 Naturforvaltn., landskab-biodiversitet-planlægn, cand.scient
01-01-1600 31-12-9999 46021 Forest ecosystems, nature and society, kand.
01-01-1600 31-12-9999 46023 Biokemi og molekylær biologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 46024 Biokemi og molekylær biologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 46025 Miljøbiologi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 46026 Biokemi, molekylær biologi og kemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 46027 Biokemi og molekylær biologi og kemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 46028 Medicinalbiologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 46029 Scienceundervisning, master
01-01-1600 31-12-9999 46030 Biologi og miljøkontrol, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 46031 Miljøvidenskab, master
01-01-1600 31-12-9999 46032 Omics, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 46033 Naturressourcer, bach.
01-01-1600 31-12-9999 46034 Naturressourcer og udvikling/Agricult. developm, cand.scient
01-01-1600 31-12-9999 46036 Bioanalyse og klinisk kemi, master
01-01-1600 31-12-9999 46040 Parasitologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 46050 Humanbiologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 46060 Bioteknologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 46061 Bioteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 46067 Molekylær biologi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 46070 Molekylærbiologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 46072 Medicinalbiologi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 46073 Medicinalbiologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 46074 Miljøbiologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 46080 Molekylær biomedicin/-medicin, bach.
01-01-1600 31-12-9999 46089 Biologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 46100 Zoologi biologi/matematik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 46105 Zoologi biologi/geografi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 46200 Botanik biologi/matematik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 46205 Botanik biologi/geografi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 47002 Idræt/Idræt og sundhed, bach.
01-01-1600 31-12-9999 47005 Legemsøvelser, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 47006 Idrætsteknologi, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 47007 Fitness og træning, master
01-01-1600 31-12-9999 47010 Idræt/Idræt og sundhed, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 47012 Legemsøvelser, faglærer
01-01-1600 31-12-9999 47015 Idræt og velfærd, master
01-01-1600 31-12-9999 47016 Konkurrenceidræt, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 47017 Holistisk afspændingspædagog
01-01-1600 31-12-9999 47018 Bevægelsespædagog
01-01-1600 31-12-9999 47019 Mensendiecklærer
01-01-1600 31-12-9999 47022 Faglærer i idræt
01-01-1600 31-12-9999 50003 Ti teknisk introduktionskursus
01-01-1600 31-12-9999 50004 Tek 2
01-01-1600 31-12-9999 50006 Transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 50007 Teknologi og økonomi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50008 Teknologileder
01-01-1600 31-12-9999 50009 Teknik u.n.a., supplering
01-01-1600 31-12-9999 50010 Teknoantropologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 50011 Diplomingeniør prof.bach. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50012 Pædagogisk kursus, erhvervsskolerne
01-01-1600 31-12-9999 50013 Teknoantropologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 50014 Design - innovation, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50015 Humanistisk-teknologisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 50016 Teknisk tegner
01-01-1600 31-12-9999 50017 Eventtekniker, audioteknik
01-01-1600 31-12-9999 50018 Teknisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50019 Teater-, udstillings- og eventtekniker
01-01-1600 31-12-9999 50020 Teknologi og ledelse, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 50021 Teatertekniker
01-01-1600 31-12-9999 50022 Management of technology, master
01-01-1600 31-12-9999 50023 Teknisk kombination, gymnasial overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 50024 Tekniske område- og specialefag
01-01-1600 31-12-9999 50025 Teknik, ph.d.techn.
01-01-1600 31-12-9999 50026 Teknisk kombination, kand.
01-01-1600 31-12-9999 50027 Jern og metal, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 50028 Teknik og industri, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 50029 Civilingeniør kand. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50030 Dr.techn.
01-01-1600 31-12-9999 50031 Mekanik, transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 50032 Håndværk og teknik
01-01-1600 31-12-9999 50033 Produktion og udvikling
01-01-1600 31-12-9999 50034 Teknisk designer
01-01-1600 31-12-9999 50035 Proces og innovation, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50036 Ledere af håndværksvirksomhed, kursus
01-01-1600 31-12-9999 50037 Projektledelse, byggeriets diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50038 Teknologisk, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50039 Projektledelse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50040 Eksportingeniør, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50042 Sundheds- og omsorgsteknologi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50043 Htx højere teknisk eksamen
01-01-1600 31-12-9999 50044 Htx højere teknisk eksamen 1. år
01-01-1600 31-12-9999 50045 Htx højere teknisk eksamen 2. år
01-01-1600 31-12-9999 50046 Eventtekniker, illuminationsteknik
01-01-1600 31-12-9999 50047 Produktionsassistent, teater-, udstillings- og eventteknisk
01-01-1600 31-12-9999 50049 Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 50050 Teknisk u.n.a., cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 50051 Tekniske grundfag
01-01-1600 31-12-9999 50052 Teknisk u.n.a., master
01-01-1600 31-12-9999 50053 Sundhedsteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 50054 Sundhedsteknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 50056 Bygningsdesign, bach.
01-01-1600 31-12-9999 50057 Postale produkter og processer, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 50058 Arkitektur og design, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 50059 Arbejdsstudietekniker
01-01-1600 31-12-9999 50060 Design - innovation u.n.a., ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 50061 Produktion og udvikling, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 50062 Design og innovation, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 50063 Teknonom, driftsteknik kvalitetsstyring
01-01-1600 31-12-9999 50064 Teknonom, driftsteknik produktionsstyring
01-01-1600 31-12-9999 50065 Teknonom, kvalitetsstyring
01-01-1600 31-12-9999 50066 Teknonom, produktionsstyring
01-01-1600 31-12-9999 50067 Teknonom, produktionsteknik
01-01-1600 31-12-9999 50068 Teknonom, produktionsteknik edb
01-01-1600 31-12-9999 50069 Udstillingstekniker
01-01-1600 31-12-9999 50070 Teknonom u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50071 Teknonom, håndværk
01-01-1600 31-12-9999 50072 Teknonom, ledelsesteknik
01-01-1600 31-12-9999 50073 Teknonom, indkøb- og materialestyring
01-01-1600 31-12-9999 50074 Teknonom, info teknologi i virksomhed
01-01-1600 31-12-9999 50075 Teknonom, miljøstyring
01-01-1600 31-12-9999 50076 Globalt systemdesign, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 50077 Elektronik- og kemisk industri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 50078 Procesindustri non-food produkter, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 50079 Arbejdets organisering v. industriproduktion, sp.fagl.
01-01-1600 31-12-9999 50080 Service systems design, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 50081 Industrielt design, cand.techn.
01-01-1600 31-12-9999 50082 Overgangsordnings FKB, AMU energi/byg
01-01-1600 31-12-9999 50083 Metalindustrien, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 50084 Arbejdets organisering v. industriproduktion, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 50085 Procesindustri non-food produkter, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 50086 Elektronik- og kemisk industri, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 50087 Teknisk design og tegning i industrien, AMU metal
01-01-1600 31-12-9999 50088 Industrielt design, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 50089 Teknisk Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 50090 Jern/metal Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 50091 Jern/metal Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 50092 Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 50093 Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 50094 Teknisk Indv.udd. kort vidg.
01-01-1600 31-12-9999 50095 Teknisk Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50096 Teknisk Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50097 Teknisk design og tegning i industrien, sp.arb/fagl
01-01-1600 31-12-9999 50098 Teknisk Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 50099 Teknikerforkursus u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 51000 Jern- og metalindustrien, AMU metal
01-01-1600 31-12-9999 51001 Svejsning, støbning, skibsbygning, AMU metal
01-01-1600 31-12-9999 51002 Jern- og metalindustrien, sp.arb/fagl.
01-01-1600 31-12-9999 51003 Arbejde i den rustfrie stålindustri, AMU rustfri
01-01-1600 31-12-9999 51101 Gørtler
01-01-1600 31-12-9999 51102 Gørtler, armatur
01-01-1600 31-12-9999 51103 Støberitekniker, sandstøbning
01-01-1600 31-12-9999 51104 Plastmager og procesoperatøruddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 51105 Støberiassistent
01-01-1600 31-12-9999 51106 Støberitekniker, sandstøbning
01-01-1600 31-12-9999 51107 Industriformer
01-01-1600 31-12-9999 51108 Former
01-01-1600 31-12-9999 51109 Metalstøber
01-01-1600 31-12-9999 51110 Støberitekniker, støbning i permanente forme
01-01-1600 31-12-9999 51111 Plastmager
01-01-1600 31-12-9999 51112 Plastspecialist
01-01-1600 31-12-9999 51113 Jern- og metalsliber
01-01-1600 31-12-9999 51114 Procesoperatør
01-01-1600 31-12-9999 51115 Plastmedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 51116 Plasttekniker
01-01-1600 31-12-9999 51118 Procesarbejder
01-01-1600 31-12-9999 51121 Plastindustrien, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 51122 Plastindustrien, sp.arb/fagl.
01-01-1600 31-12-9999 51201 Smed, energiteknik
01-01-1600 31-12-9999 51202 Forsyningsoperatør, kraftværkssektor
01-01-1600 31-12-9999 51203 Vvs-uddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 51204 Smedeuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 51205 Forsyningsoperatør, el-forsyning
01-01-1600 31-12-9999 51206 Vindmølleoperatør, vingeproduktion
01-01-1600 31-12-9999 51220 Industriel rørsmed
01-01-1600 31-12-9999 51224 Smed, rustfast
01-01-1600 31-12-9999 51225 Vvs-rørsmed
01-01-1600 31-12-9999 51227 Ventilationssmed
01-01-1600 31-12-9999 51228 Vvs-energiteknik
01-01-1600 31-12-9999 51230 Oliefyrstekniker
01-01-1600 31-12-9999 51231 Forsyningsoperatør
01-01-1600 31-12-9999 51232 Smed, aluminium
01-01-1600 31-12-9999 51233 Vindmølleoperatør, mekanik og montage
01-01-1600 31-12-9999 51234 Vindmølleoperatør
01-01-1600 31-12-9999 51235 Plade- og konstruktionssmed
01-01-1600 31-12-9999 51237 Klejnsmed
01-01-1600 31-12-9999 51241 Klejnsmed, rustfast
01-01-1600 31-12-9999 51242 Smed, bearbejdning
01-01-1600 31-12-9999 51246 Grovsmed
01-01-1600 31-12-9999 51247 Bygnings- og landbrugssmed
01-01-1600 31-12-9999 51255 Kedelsmed
01-01-1600 31-12-9999 51259 Beslagsmed
01-01-1600 31-12-9999 51267 Karrosserismed
01-01-1600 31-12-9999 51268 Karrosseriopretter
01-01-1600 31-12-9999 51269 Karetmager og karrosseribygger
01-01-1600 31-12-9999 51270 Karrosseribygger
01-01-1600 31-12-9999 51279 Kobbersmed
01-01-1600 31-12-9999 51280 Plastsvejser
01-01-1600 31-12-9999 51281 Svejser
01-01-1600 31-12-9999 51282 Industrisvejser
01-01-1600 31-12-9999 51301 Skibstekniker, reparation
01-01-1600 31-12-9999 51302 Nitter og stemmer
01-01-1600 31-12-9999 51303 Skibstekniker u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 51304 Skibsteknikerassistent
01-01-1600 31-12-9999 51305 Skibsbygger
01-01-1600 31-12-9999 51306 Skibstekniker, design
01-01-1600 31-12-9999 51307 Bådebygger, træ
01-01-1600 31-12-9999 51308 Skibsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 51310 Bådserviceassistent
01-01-1600 31-12-9999 51311 Træskibstømrer
01-01-1600 31-12-9999 51313 Jernskibstømrer
01-01-1600 31-12-9999 51314 Industrimontør
01-01-1600 31-12-9999 51315 Skibsmontør
01-01-1600 31-12-9999 51316 Bådebygger, træ og plast
01-01-1600 31-12-9999 51318 Skibssnedker
01-01-1600 31-12-9999 51321 Skibsbygningsarbejder
01-01-1600 31-12-9999 51326 Bådebygger, plast
01-01-1600 31-12-9999 51328 Skibstekniker, konstruktion
01-01-1600 31-12-9999 51330 Skibstekniker, maritime rør
01-01-1600 31-12-9999 51401 Ædelsmed u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 51402 Guldsmed
01-01-1600 31-12-9999 51403 Sølvsmed, bestik
01-01-1600 31-12-9999 51404 Sølvsmed, korpus
01-01-1600 31-12-9999 51405 Ædelstensfatter
01-01-1600 31-12-9999 51406 Ædelmetalstøber
01-01-1600 31-12-9999 51408 Butiksguldsmed
01-01-1600 31-12-9999 51421 Ciselør
01-01-1600 31-12-9999 51504 Gravør
01-01-1600 31-12-9999 52001 Energi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 52002 Energi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 52004 Maskinuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 52005 Værktøjsmageruddannelsen u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 52006 Værktøjsmager
01-01-1600 31-12-9999 52007 Industriteknikudd. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 52008 CNC-tekniker
01-01-1600 31-12-9999 52009 CNC-assistent
01-01-1600 31-12-9999 52010 Mekaniker u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 52011 Entreprenør- og landbrugsmaskinmekanik u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 52012 Værktøjstekniker
01-01-1600 31-12-9999 52014 Værktøjssliber
01-01-1600 31-12-9999 52016 Industritekniker, plast
01-01-1600 31-12-9999 52017 Skruestikarbejder
01-01-1600 31-12-9999 52018 Europæisk vindenergi, civiling.
01-01-1600 31-12-9999 52019 Vindenergi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 52020 IT-produktdesign, civiling.cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 52021 Materialeteknologi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 52022 Global management and manufacturing, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 52023 Materialeteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 52025 Værkstedsskoleforløb, bygningsteknik
01-01-1600 31-12-9999 52026 Værkstedsskoleforløb, maskinteknik
01-01-1600 31-12-9999 52027 Værkstedsskoleforløb, svagstrømsteknik
01-01-1600 31-12-9999 52028 NDT tekniker
01-01-1600 31-12-9999 52029 Værkstedsskoleforløb, stærkstrømsteknik
01-01-1600 31-12-9999 52030 Montageoperatør
01-01-1600 31-12-9999 52031 Køletekniker
01-01-1600 31-12-9999 52032 Industritekniker, maskin
01-01-1600 31-12-9999 52033 Køleassistent
01-01-1600 31-12-9999 52034 CNC-drejer
01-01-1600 31-12-9999 52035 CNC-fræser
01-01-1600 31-12-9999 52036 Industriassistent
01-01-1600 31-12-9999 52037 Industritekniker, produktion
01-01-1600 31-12-9999 52038 Industrimekaniker
01-01-1600 31-12-9999 52039 Industrioperatør
01-01-1600 31-12-9999 52040 Industriel reparatør
01-01-1600 31-12-9999 52041 Metaltrykker
01-01-1600 31-12-9999 52042 Aluminiumsoperatøruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 52043 Værkstedsskoleforløb u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 52044 Maritim teknologi, cand.tech.
01-01-1600 31-12-9999 52045 Teknikerforkursus skibsteknik
01-01-1600 31-12-9999 52046 Bæredygtig energiteknik, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 52047 Teknisk designer, industriel produktion
01-01-1600 31-12-9999 52048 Værdikæder og innovationsledelse, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 52049 Teknikerforkursus maskinteknik
01-01-1600 31-12-9999 52050 Værkstedsfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 52051 Autoteknolog
01-01-1600 31-12-9999 52052 Maskintekniker u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 52053 Maskintekniker, stålkonstruktion
01-01-1600 31-12-9999 52054 Maskintekniker, konstruktion
01-01-1600 31-12-9999 52055 Maskintekniker, værktøjskonstruktion
01-01-1600 31-12-9999 52056 Maskintekniker, driftsteknik
01-01-1600 31-12-9999 52057 Værdikæder og teknisk ledelse
01-01-1600 31-12-9999 52066 Maskin, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 52068 Produktionsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 52069 Konstruktionsteknik, civilingenør
01-01-1600 31-12-9999 52081 Maskin, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 52082 Teknologibaseret forretningsudvikling, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 52085 Industri/produktion - maskin, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 52089 Industriel produktion, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 52301 Bådmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 52302 Cykel- og motorcykelmekanik u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 52303 Personvognsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 52304 Personvognsmontør
01-01-1600 31-12-9999 52305 Automekaniker
01-01-1600 31-12-9999 52306 Bil, fly og andre transportmidler, indgangsforløb
01-01-1600 31-12-9999 52307 Automontør
01-01-1600 31-12-9999 52308 Bådassistent
01-01-1600 31-12-9999 52315 Motorcykelmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 52325 Knallertmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 52326 Cykelmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 52327 Lastvognsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 52328 Cykelmontør
01-01-1600 31-12-9999 52330 Personliftmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 52332 Flymekaniker
01-01-1600 31-12-9999 52334 Kranmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 52335 Landbrugssmed
01-01-1600 31-12-9999 52336 Materielmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 52339 Traktormekaniker
01-01-1600 31-12-9999 52342 Landbrugsmaskinmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 52345 Motormekaniker
01-01-1600 31-12-9999 52346 Entreprenørmaskinmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 52362 Transportvirksomhed, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 52363 Transportvirksomhed, AMU transp.
01-01-1600 31-12-9999 52404 Låsesmed
01-01-1600 31-12-9999 52405 Finmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 52415 Finmekaniker, måleinstrumenter
01-01-1600 31-12-9999 52417 Låseassistent
01-01-1600 31-12-9999 52419 Finmekanikassistent
01-01-1600 31-12-9999 52421 Instrumentmager
01-01-1600 31-12-9999 52424 Urmager
01-01-1600 31-12-9999 52428 Urmageri, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 52429 Urmageri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 52430 Kontorservicetekniker
01-01-1600 31-12-9999 52439 Våbenmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 53001 Produktudvikling og teknisk integration, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 53002 Software engineering, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 53003 Elektronik-IT, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 53004 Software engineering, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 53005 Elektro, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 53006 Geofysik og rumteknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 53007 Geofysik og rumteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 53008 Fotonik, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 53009 Transport og logistik, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 53010 Trafik og transport, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 53011 Telekommunikation, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 53012 IT og kommunikationsteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 53013 Robotteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 53014 Internetteknologier-computersystemer, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 53015 Elektronik og datateknik, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 53016 Robotteknologi,civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 53017 Netværk og distribuerede systemer, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 53018 Regulering og automation,civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 53019 Trådløse kommunikationssystemer, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 53020 Vision, grafik og interaktive systemer, civiling.cand.polyt
01-01-1600 31-12-9999 53021 Indlejrede softwaresystemer, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 53022 Akustik og audioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 53023 Signalbehandling og beregning, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 53024 Teknisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 53025 Teknisk videnskab (matematik-teknologi), ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 53026 Matematik-teknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 53027 Optik og elektronik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 53028 Fysik og teknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 53029 Fysik og teknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 53030 Digitale medieteknologier, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 53031 Produktionsudvikling, civiling.bach.
01-01-1600 31-12-9999 53032 El-teknik installation og service, AMU energi
01-01-1600 31-12-9999 53033 El-teknik installation og service, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 53034 Driftsteknolog offshore
01-01-1600 31-12-9999 53035 Teknisk manager offshore, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 53036 Teknisk - systemdesign og strategisk analyse, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 53037 Lyd- og musikteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 53038 Teknisk videnskab (innovation and business), ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 53039 Teknisk videnskab (innovation and business), civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 53040 Virksomhedssystemer,civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 53041 Globale forretningssystemer, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 53042 Matematisk modellering og computing, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 53101 Elektriker u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 53102 Automatik- og procesuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 53103 Data- og kommunikationsuddannelsen u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 53104 Teknikerforkursus stærkstrømsteknik
01-01-1600 31-12-9999 53105 Operatøropgaver i el-forsyning, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 53106 Datatekniker med speciale i programmering
01-01-1600 31-12-9999 53110 Elektriker, installationsteknik
01-01-1600 31-12-9999 53112 Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
01-01-1600 31-12-9999 53114 El-montør
01-01-1600 31-12-9999 53115 Elektriker, bygningsautomatik
01-01-1600 31-12-9999 53120 Stærkstrømsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 53125 Automatiktekniker
01-01-1600 31-12-9999 53126 Automation, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 53127 Automatikmontør
01-01-1600 31-12-9999 53131 Elektrotekniker
01-01-1600 31-12-9999 53136 El-installatør
01-01-1600 31-12-9999 53137 Installatør, stærkstrøm
01-01-1600 31-12-9999 53139 Installatør u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 53140 Stærkstrømsteknologi, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 53201 Sundhedsinformatik, master
01-01-1600 31-12-9999 53202 Velfærdsteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 53203 Velfærdsteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 53204 Teknikerforkursus svagstrømsteknik
01-01-1600 31-12-9999 53205 Lyd og akustisk teknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 53206 Teknikerforkursus produktionsteknisk
01-01-1600 31-12-9999 53207 Energiteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 53208 Energiteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 53209 Strøm, styring og IT
01-01-1600 31-12-9999 53210 Automationsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 53211 Datatekniker med speciale i infrastruktur
01-01-1600 31-12-9999 53212 Elektronik- og svagstrømsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 53213 Medie- og sonokommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 53214 Teknisk videnskab-mekatronik, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 53215 Mekatronik, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 53216 Medicotekniker
01-01-1600 31-12-9999 53217 Datatekniker
01-01-1600 31-12-9999 53218 IT-supporter
01-01-1600 31-12-9999 53219 Elektronik udviklingstekniker
01-01-1600 31-12-9999 53220 Frontline PC-supporter
01-01-1600 31-12-9999 53222 Elektronikfagtekniker
01-01-1600 31-12-9999 53225 Produkt-designpsykologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 53228 Autoelektromekaniker
01-01-1600 31-12-9999 53233 Mobil internet communication (MIC), master
01-01-1600 31-12-9999 53235 Elektroniktekniker
01-01-1600 31-12-9999 53237 Elektronikoperatør
01-01-1600 31-12-9999 53273 Lærings- og oplevelsesteknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 53274 Produkt-designpsykologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 53275 Lærings- og oplevelsesteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 53277 IT-handel, master
01-01-1600 31-12-9999 53278 Teknisk geologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 53279 IT- og elektronikteknolog
01-01-1600 31-12-9999 53280 IT, diploming. prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 53281 IT for datamatiker, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 53282 Elektronik - IT, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 53283 IT-diplomuddannelsen, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 53284 IT, kommunikation og medieteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 53285 IT-informatik, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 53286 Innovativ kommunik.teknik, entrepreneurskab, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 53296 Elektronik-IT, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 53297 IT-informatik, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 53300 Radio- og tv fagtekniker
01-01-1600 31-12-9999 53301 Træfagenes byggeuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 53302 Film- og TV-produktionsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 53303 Telesystemtekniker
01-01-1600 31-12-9999 53304 Teleinstallationstekniker
01-01-1600 31-12-9999 53306 Film- og TV-produktionstekniker
01-01-1600 31-12-9999 53308 Frontline radio-TV-supporter
01-01-1600 31-12-9999 53310 Elektriker, kommunikationsteknik
01-01-1600 31-12-9999 53315 Information, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 53317 Glarmester, aluminium
01-01-1600 31-12-9999 53320 Datamatik, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 54002 Medicin og teknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 54003 Bioteknologi, master
01-01-1600 31-12-9999 54004 Bæredygtig energiteknik, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 54005 Teknisk u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 54006 Olie- og gasteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 54007 Farmateknologi, civiling. cand. polyt.
01-01-1600 31-12-9999 54008 Bæredygtig bioteknologi, bach
01-01-1600 31-12-9999 54009 Miljøteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 54010 Kemiteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 54011 Kemisk og biokemisk teknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 54012 Laboratorie-, kemo- og miljøteknik u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 54014 Integrerede fødevarestudier, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 54015 Teknisk biomedicin, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 54016 Fødevareanalyse, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 54018 Biomedicinsk teknik, cand.scient.med.
01-01-1600 31-12-9999 54019 Teknikerforkursus kemiteknisk
01-01-1600 31-12-9999 54020 Laboratorietekniker, biologi
01-01-1600 31-12-9999 54021 Fysik og nanoteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 54022 Fysik og nanoteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 54023 Kemi og bioteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 54024 Nanomaterialer og nanofysik, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 54025 Laboratorietekniker, kemi
01-01-1600 31-12-9999 54026 Laboratorietekniker
01-01-1600 31-12-9999 54027 Miljøteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 54028 Miljøteknologi, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 54029 Nanobioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 54030 Medicinsk bioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 54031 Procesteknolog, kemoteknik
01-01-1600 31-12-9999 54032 Kvalitets- og måletekniker
01-01-1600 31-12-9999 54033 Miljøtekniker
01-01-1600 31-12-9999 54034 Kemiteknik, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 54036 Kemi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 54037 Kemi og bioteknologi, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 54038 Kemi og bioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 54039 Nanoteknologi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 54040 Bæredygtig bioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 54041 Kemi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 54043 Kemi - miljø, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 54045 Bioteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 54046 Nanoteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 54048 Nanoteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 54058 Merkonom, miljøledelse
01-01-1600 31-12-9999 54062 Laborant, forskole
01-01-1600 31-12-9999 54063 Akademiuddannelse, laboratorie- og bioteknologi
01-01-1600 31-12-9999 54065 Laborant
01-01-1600 31-12-9999 54075 Medicin og teknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 54076 Biosystemteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 54078 Bioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 54080 Kemi-miljø, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 55001 Indeklima og energi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 55003 Kloakmester
01-01-1600 31-12-9999 55004 Teknikerforkursus byggeteknik
01-01-1600 31-12-9999 55005 Indeklima og energi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 55006 Bygge- og anlægskonstruktion, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 55007 Entreprenørmateriel, anvendelse mv, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 55008 Entreprenørmateriel, anvendelse mv, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 55009 Bygge- og anlægskonstruktion, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 55010 Bygninger og anlægskonstruktion, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 55011 Bygge og anlæg, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 55012 Bygninger og anlægskonstruktion, sp.arb./fagl
01-01-1600 31-12-9999 55013 Veje og trafik, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 55014 Anlægstekniker
01-01-1600 31-12-9999 55015 Byggetekniker
01-01-1600 31-12-9999 55016 Bygningskonstruktør, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 55017 Teknisk designer, bygge og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 55018 Veje og trafik, civiling. kand.
01-01-1600 31-12-9999 55019 Vand og miljø, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 55020 Brandsikkerhed, master
01-01-1600 31-12-9999 55021 Skov- og landskabsingeniør, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 55022 Parkvirksomhed, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 55023 Vand og miljø, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 55024 Bygningsinformatik, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 55025 Projektering mv., byggeri-anlæg, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 55026 Byggeledelse, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 55027 Bygge og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 55028 Byggeledelse, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 55029 Brolægger- og struktøruddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 55030 Bygningskonstruktøruddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 55031 Arkitektur, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 55032 Arkitektur, cand.techn.
01-01-1600 31-12-9999 55033 Ledelse og informatik i byggeriet, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 55034 Bygning, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 55035 Bygningsdesign, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 55036 Anlæg,civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 55037 Arktisk teknologi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 55038 Arktisk teknologi, master
01-01-1600 31-12-9999 55039 Bygge og anlæg (gl.)
01-01-1600 31-12-9999 55040 Informatik-teknisk-industriel IT, master
01-01-1600 31-12-9999 55041 Urbant design, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 55042 Ledelse af byggeri, master
01-01-1600 31-12-9999 55043 Infrastruktur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 55044 Bygge - anlæg, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 55045 Bygning, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 55046 Byggeri, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 55047 Urbant design, cand.techn.
01-01-1600 31-12-9999 55048 Bæredygtig byudvikling, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 55049 Universelt design og tilgængelighed, master
01-01-1600 31-12-9999 55050 Bygningsdesign, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 55051 Byggeteknologi, civiling.
01-01-1600 31-12-9999 55052 Bæredygtig energi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 55053 Kedelanlægstekniker
01-01-1600 31-12-9999 55054 Sikkerhed og risikostyring, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 55055 Bygningsfysik, master
01-01-1600 31-12-9999 55056 Miljøteknolog
01-01-1600 31-12-9999 55057 Bygge og anlæg, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 55058 Strøm, styring og it, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 55059 Bygningers energidesign, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 55060 Byggekoordinator
01-01-1600 31-12-9999 55061 Forsyningsteknik -vand,spildevand,fjernvarme, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 55062 Urban Studies (Erasmus Mundus), kand.
01-01-1600 31-12-9999 55080 Vedligehold, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 55082 Miljø- og energiret, master
01-01-1600 31-12-9999 55083 Vindenergi, master
01-01-1600 31-12-9999 55084 Teknisk-videnskabelig miljøvurdering, master
01-01-1600 31-12-9999 55085 Teknisk miljøledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 55086 Miljø, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 55087 Teknisk-humanøkologi, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 55090 Bygge/anlæg Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 55091 Bygge/anlæg Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 55095 Bygge-anlæg, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 55126 Vejbygning og belægninger, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 55130 Holdbarhed-reparation betonkonstruktion, master
01-01-1600 31-12-9999 55201 Kloakrørlægger
01-01-1600 31-12-9999 55202 Porcelænsmaler u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 55203 Stenindustriarbejder
01-01-1600 31-12-9999 55204 Stentekniker
01-01-1600 31-12-9999 55224 Mureruddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 55226 Flisemontør
01-01-1600 31-12-9999 55230 Brolægger
01-01-1600 31-12-9999 55234 Bygningsstruktør
01-01-1600 31-12-9999 55235 Anlægsstruktør
01-01-1600 31-12-9999 55236 Stenhugger
01-01-1600 31-12-9999 55240 Stukkatør
01-01-1600 31-12-9999 55242 Pottemager
01-01-1600 31-12-9999 55243 Modelindretter
01-01-1600 31-12-9999 55246 Keramisk former
01-01-1600 31-12-9999 55248 Glasmager
01-01-1600 31-12-9999 55254 Glassliber
01-01-1600 31-12-9999 55257 Glasrørsblæser
01-01-1600 31-12-9999 55263 Glarmester
01-01-1600 31-12-9999 55268 Overglasurmaler
01-01-1600 31-12-9999 55270 Modellør
01-01-1600 31-12-9999 55272 Blåmaler
01-01-1600 31-12-9999 55275 Figur- og vasemaler
01-01-1600 31-12-9999 55301 Træoperatør
01-01-1600 31-12-9999 55315 Tømrer
01-01-1600 31-12-9999 55317 Byggemontagetekniker
01-01-1600 31-12-9999 55320 Tækkemand
01-01-1600 31-12-9999 55321 Tagdækker
01-01-1600 31-12-9999 55330 Møbelsnedker
01-01-1600 31-12-9999 55336 Trædrejer
01-01-1600 31-12-9999 55340 Bødker
01-01-1600 31-12-9999 55343 Modelsnedker
01-01-1600 31-12-9999 55357 Bygningssnedker
01-01-1600 31-12-9999 55359 Bygningsmontør
01-01-1600 31-12-9999 55363 Maskinsnedker
01-01-1600 31-12-9999 55365 Produktassistent, døre og vinduer
01-01-1600 31-12-9999 55366 Produktionsassistent, plademøbler
01-01-1600 31-12-9999 55374 Violinbygger
01-01-1600 31-12-9999 55376 Orgelbygger
01-01-1600 31-12-9999 55378 Forgylder
01-01-1600 31-12-9999 55381 Trætekniker
01-01-1600 31-12-9999 55385 Billedskærer
01-01-1600 31-12-9999 55397 Træ- og møbelindustri mv., AMU træind.
01-01-1600 31-12-9999 55398 Træ- og møbelindustri mv., sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 55401 Energiteknolog AK
01-01-1600 31-12-9999 55404 Akademiuddannelse i energiteknologi
01-01-1600 31-12-9999 55405 Vvs og blikkenslager
01-01-1600 31-12-9999 55407 Rustfast industriblikkenslager
01-01-1600 31-12-9999 55417 Vvs- og energispecialist
01-01-1600 31-12-9999 55418 Rustfast industrimontør
01-01-1600 31-12-9999 55419 Vvs- og ventilationsmontør
01-01-1600 31-12-9999 55420 Vvs-montør
01-01-1600 31-12-9999 55421 Vvs-installation og servicering, sp.arb./fagl
01-01-1600 31-12-9999 55422 Vvs-installation og servicering, AMU energi
01-01-1600 31-12-9999 55424 Teknisk isolatør
01-01-1600 31-12-9999 55425 Installatør, vvs
01-01-1600 31-12-9999 55426 Gastekniker
01-01-1600 31-12-9999 55427 Ventilationstekniker
01-01-1600 31-12-9999 55430 Gas-, vand- og sanitetsmester
01-01-1600 31-12-9999 55503 Bygningsmaler
01-01-1600 31-12-9999 55510 Skiltetekniker
01-01-1600 31-12-9999 55520 Vognmaler
01-01-1600 31-12-9999 55527 Overfladebehandler
01-01-1600 31-12-9999 55530 Overfladebehandler, komponenter
01-01-1600 31-12-9999 55531 Overfladebehandler, konstruktion
01-01-1600 31-12-9999 55535 Maler, videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 55604 Gardinmontør
01-01-1600 31-12-9999 55605 Gardindekoratør
01-01-1600 31-12-9999 55620 Gulvlægger
01-01-1600 31-12-9999 55625 Gulvbelægningsarbejder
01-01-1600 31-12-9999 55910 Kort- og landmålingstekniker
01-01-1600 31-12-9999 55915 Landinspektør, kand.
01-01-1600 31-12-9999 55916 Landinspektør, bach.
01-01-1600 31-12-9999 55920 Landinspektør, lic.geom.
01-01-1600 31-12-9999 55926 Spildevandsbehandling, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 55954 Isolering af tekniske anlæg, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 55955 Isolering af tekniske anlæg, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 56001 Grafisk fortælling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 56002 Multiplatform storytelling and production, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 56007 Grafisk produktion, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 56008 Grafisk produktion, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 56009 Teknologi og kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 56010 Medieproduktion
01-01-1600 31-12-9999 56011 Grafisk, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 56012 Medieproduktion og ledelse, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 56013 Visuel kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 56014 Web-integrator
01-01-1600 31-12-9999 56015 TV og medie tilrettelægger, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 56016 Grafisk kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 56017 Media management (GÅU)
01-01-1600 31-12-9999 56018 Grafisk åben udd. (GÅU)
01-01-1600 31-12-9999 56020 Medieproduktion, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 56090 Grafisk Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 56091 Grafisk Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 56110 Fotograf
01-01-1600 31-12-9999 56130 Film- og TV-assistent
01-01-1600 31-12-9999 56200 Reprofotograf
01-01-1600 31-12-9999 56210 Offsetfotograf
01-01-1600 31-12-9999 56215 Klichefotograf
01-01-1600 31-12-9999 56220 Retouchør, fotograf
01-01-1600 31-12-9999 56301 Digital media uddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 56310 Reprokopist
01-01-1600 31-12-9999 56324 Litograf
01-01-1600 31-12-9999 56328 Grafiker, layout og montage
01-01-1600 31-12-9999 56329 Grafisk integrator
01-01-1600 31-12-9999 56330 Offsetkopist
01-01-1600 31-12-9999 56331 Digital integrator
01-01-1600 31-12-9999 56332 Multimedie integrator
01-01-1600 31-12-9999 56333 Multimedie animator
01-01-1600 31-12-9999 56335 Ætser
01-01-1600 31-12-9999 56410 Tryktekniker
01-01-1600 31-12-9999 56419 Trykker
01-01-1600 31-12-9999 56420 Grafisk tekniker
01-01-1600 31-12-9999 56422 3D grafiker og animator
01-01-1600 31-12-9999 56427 Mediegrafisk assistent
01-01-1600 31-12-9999 56428 Mediegrafiker
01-01-1600 31-12-9999 56429 Typotekniker
01-01-1600 31-12-9999 56505 Håndbogbinder
01-01-1600 31-12-9999 56510 Industribogbinder
01-01-1600 31-12-9999 56910 Serigraf
01-01-1600 31-12-9999 57001 Tekstile erhvervsuddannelser u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 57002 Tekstil- og beklædningsteknik u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 57004 Service, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 57006 Service
01-01-1600 31-12-9999 57008 Krop og stil
01-01-1600 31-12-9999 57009 Bygnings- og brugerservice
01-01-1600 31-12-9999 57010 Indkøbstekniker
01-01-1600 31-12-9999 57015 Beklædnings- og tekstilindustri, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 57016 Beklædnings- og tekstilindustri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 57020 Tekstiltekniker
01-01-1600 31-12-9999 57024 Farverioperatør
01-01-1600 31-12-9999 57026 Farveritekniker
01-01-1600 31-12-9999 57030 Trikotagetekniker
01-01-1600 31-12-9999 57031 Tekstilarbejder
01-01-1600 31-12-9999 57110 Skrædder
01-01-1600 31-12-9999 57118 Modelsyer
01-01-1600 31-12-9999 57121 Håndsyer
01-01-1600 31-12-9999 57123 Tilskærer
01-01-1600 31-12-9999 57126 Nådler
01-01-1600 31-12-9999 57128 Hue- og kasketmager
01-01-1600 31-12-9999 57130 Modist
01-01-1600 31-12-9999 57137 Trikotageassistent
01-01-1600 31-12-9999 57138 Beklædningsoperatør
01-01-1600 31-12-9999 57139 Strikkeoperatør
01-01-1600 31-12-9999 57140 Konfektionsassistent
01-01-1600 31-12-9999 57141 Beklædningshåndværker
01-01-1600 31-12-9999 57142 Textil- og beklædningsassistent
01-01-1600 31-12-9999 57143 Beklædningsdesigner, modelkonstruktør
01-01-1600 31-12-9999 57145 Konfektionstekniker
01-01-1600 31-12-9999 57150 Tekstiloperatør
01-01-1600 31-12-9999 57152 Teknikerforkursus tekstilteknik
01-01-1600 31-12-9999 57155 Industriel designer
01-01-1600 31-12-9999 57156 Modeltekniker
01-01-1600 31-12-9999 57157 Modelkonstruktør
01-01-1600 31-12-9999 57158 Designteknolog
01-01-1600 31-12-9999 57160 Produktudvikler
01-01-1600 31-12-9999 57162 E-designer
01-01-1600 31-12-9999 57164 Design og business, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 57201 Skomager u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 57203 Serviceskomager
01-01-1600 31-12-9999 57220 Porteføljemager
01-01-1600 31-12-9999 57224 Handskemager
01-01-1600 31-12-9999 57305 Buntmager
01-01-1600 31-12-9999 57315 Buntmagersyer
01-01-1600 31-12-9999 57335 Garver
01-01-1600 31-12-9999 57406 Sejlmager
01-01-1600 31-12-9999 57410 Møbelpolstrer
01-01-1600 31-12-9999 57420 Autopolstrer
01-01-1600 31-12-9999 57424 Autosadelmager
01-01-1600 31-12-9999 59115 Basistandtekniker
01-01-1600 31-12-9999 59120 Laboratorietandtekniker
01-01-1600 31-12-9999 59125 Tandtekniker, aftagelig protetik
01-01-1600 31-12-9999 59126 Tandteknik, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 59127 Tandteknik, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 59130 Ortopædiskomager
01-01-1600 31-12-9999 59135 Ortopædimekaniker
01-01-1600 31-12-9999 59140 Ortopædisadelmager
01-01-1600 31-12-9999 59141 Ortopædist
01-01-1600 31-12-9999 59146 Bandagist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 59205 Frisør
01-01-1600 31-12-9999 59206 Frisøraspirant
01-01-1600 31-12-9999 59207 Krop og stil, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 59209 Fitnessinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 59216 Frisør og kosmetik, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 59217 Frisør og kosmetik, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 59220 Kosmetiker
01-01-1600 31-12-9999 59230 Kosmetolog
01-01-1600 31-12-9999 59235 Kosmetikerassistent
01-01-1600 31-12-9999 59301 Ejendomsservice u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 59302 Serviceassistent u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 59303 Forretningsinnovation, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 59304 Bæredygtigt design, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 59305 Bæredygtigt design, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 59306 Materiale- og procesteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 59307 Service, bygnings/brugerservice, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 59308 Skorstensfejerarbejde, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 59309 Skorstensfejer
01-01-1600 31-12-9999 59310 Skorstensfejerarbejde, AMU energi
01-01-1600 31-12-9999 59311 Produktudvikling og innovation, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 59312 Kurvemager
01-01-1600 31-12-9999 59313 Børstenbinder
01-01-1600 31-12-9999 59314 Integreret design, dimplomingeniør prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 59315 Interaktivt design, diplomingeniør prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 59320 Pianostemmer
01-01-1600 31-12-9999 59338 Sikkerhed, indgangsår
01-01-1600 31-12-9999 59339 Sikkerhedsvagt
01-01-1600 31-12-9999 59341 Rengøringstekniker
01-01-1600 31-12-9999 59342 Hjemmeserviceassistent
01-01-1600 31-12-9999 59344 Serviceassistent, hospitalservice
01-01-1600 31-12-9999 59345 Fritidsserviceassistent
01-01-1600 31-12-9999 59346 Serviceassistent, virksomhedsservice
01-01-1600 31-12-9999 59347 Hotel- og fritidsassistent
01-01-1600 31-12-9999 59348 Ejendomsservicetekniker, boligservice
01-01-1600 31-12-9999 59349 Ejendomsservicetekniker, erhvervs- og institutionsservice
01-01-1600 31-12-9999 59360 Ejendomsmedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 59361 Vaskeriindustri, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 59362 Service ejendom, rengøring, vagt, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 59363 Service ejendom, rengøring, vagt, sp.arb/fagl
01-01-1600 31-12-9999 59364 Teltmontage, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 59366 Vaskeriindustri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 59390 Service Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 59391 Service Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 60001 Sustainable animal nutrition and feeding, kand.
01-01-1600 31-12-9999 60012 Animal-derived foods, kand.
01-01-1600 31-12-9999 60013 Fra jord til bord
01-01-1600 31-12-9999 60015 Mad til mennesker
01-01-1600 31-12-9999 60016 Dyr, planter og natur
01-01-1600 31-12-9999 60088 Jordbrugsvidenskab Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60089 Jordbrugsvidenskab Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 60090 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 60091 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 60092 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. kort vidg.
01-01-1600 31-12-9999 60093 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 60094 Jordbrugsvidenskab Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 60101 Jordbrugsteknolog, bygninger og teknik
01-01-1600 31-12-9999 60102 Jordbrugsteknolog, husdyrproduktion
01-01-1600 31-12-9999 60103 Jordbrugsteknolog, planteproduktion
01-01-1600 31-12-9999 60104 Jordbrugsteknolog, landskab og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 60105 Jordbrugsteknolog, miljø og natur
01-01-1600 31-12-9999 60106 Jordbrugstekniker u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 60107 Jordbrugsvirksomhed - økonomi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60108 Jordbrugsvidenskabelig u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60109 Jordbrugsvidenskab u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 60110 Jordbrugsassistent
01-01-1600 31-12-9999 60111 Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktion, master
01-01-1600 31-12-9999 60112 Veterinær- og jordbrugsvidenskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 60113 Jordbrugsvirksomhed - jordbrugsbiologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60115 Dr.agro.
01-01-1600 31-12-9999 60120 Jordbrugsmaskinfører
01-01-1600 31-12-9999 60123 Landbrug, skovbrug, dyrepasning, AMU mej/jord
01-01-1600 31-12-9999 60124 Landbrug, skovbrug, dyrepasning, sp.arb./fagl
01-01-1600 31-12-9999 60125 Jordbrugsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 60130 Kombineret (KVL), kand.
01-01-1600 31-12-9999 61001 Miljøkemi og sundhed, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 61002 Teknikerforkursus landbrugsteknik
01-01-1600 31-12-9999 61003 Landmand faglært modul 1a
01-01-1600 31-12-9999 61004 Jordbrug og fiskeri, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 61005 Landmand faglært modul 1b
01-01-1600 31-12-9999 61006 Landbrugsassistent
01-01-1600 31-12-9999 61007 Landbrugsskole, afkortet grundskolekursus
01-01-1600 31-12-9999 61008 Landmand faglært modul 2
01-01-1600 31-12-9999 61009 Agrarøkonom
01-01-1600 31-12-9999 61010 Driftslederkursus udvidet 5 mdr.
01-01-1600 31-12-9999 61011 Landbrug driftslederkursus, saml.fagl.tekn.
01-01-1600 31-12-9999 61012 Driftsleder grønt diplom/bevis
01-01-1600 31-12-9999 61014 Landbrugets overbygningsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 61015 Landmand, efteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 61018 Produktionsleder landbrug
01-01-1600 31-12-9999 61019 Virksomhedsleder landbrug
01-01-1600 31-12-9999 61020 Landbrugstekniker, landbrug diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 61021 Landbrugsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 61022 Landbrugets lederuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 61024 Sustainable development in agriculture, kand.
01-01-1600 31-12-9999 61025 Agrobiologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 61026 Jordbrug, natur og miljø, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 61027 Agrobiologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 61030 Landbrugstekniker, regnskab
01-01-1600 31-12-9999 61038 Landbrugsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 61039 Landbrugskurser, andre
01-01-1600 31-12-9999 61040 Landbrugsvidenskab, cand.agro.
01-01-1600 31-12-9999 61041 Jordbrugsøkonomi, cand.agro.øk.
01-01-1600 31-12-9999 61042 Jordbrugsøkonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 61043 Environmental natural resource economy, kand.
01-01-1600 31-12-9999 61045 Merkonom, landbrugsledelse
01-01-1600 31-12-9999 61100 Markbruger
01-01-1600 31-12-9999 61109 Landmand, planter
01-01-1600 31-12-9999 61110 Landbrugstekniker, planteavl
01-01-1600 31-12-9999 61111 Landbrugstekniker, teknisk speciale
01-01-1600 31-12-9999 61112 Landbrugstekniker, økonomisk/merkantilt speciale
01-01-1600 31-12-9999 61115 Landbrugstekniker, biologi
01-01-1600 31-12-9999 61201 Husdyrvidenskab, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 61202 Klinisk familiedyrsvidenskab, master
01-01-1600 31-12-9999 61205 Landbrugstekniker, husdyrbrug
01-01-1600 31-12-9999 61210 Landmand, husdyr
01-01-1600 31-12-9999 61211 Veterinærsygeplejerske, heste
01-01-1600 31-12-9999 61212 Veterinærsygeplejerske, smådyr
01-01-1600 31-12-9999 61213 Dyrepasser u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 61214 Veterinærsygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 61216 Dyrepasserassistent
01-01-1600 31-12-9999 61217 Dyrepasser, ZOO
01-01-1600 31-12-9999 61218 Veterinærsygehjælper
01-01-1600 31-12-9999 61219 Dyrepasser, forsøgsdyr
01-01-1600 31-12-9999 61221 Dyrepasser, heste
01-01-1600 31-12-9999 61227 Veterinær, bach.
01-01-1600 31-12-9999 61228 Husdyrvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 61230 Veterinærvidenskab, cand.med.vet.
01-01-1600 31-12-9999 61231 Dyreadfærd og -velfærd, master
01-01-1600 31-12-9999 61235 Veterinærvidenskab, ph.d.med.vet.
01-01-1600 31-12-9999 61240 Dr.med.vet.
01-01-1600 31-12-9999 61245 Husdyrsundhed og økonomi, master
01-01-1600 31-12-9999 61250 Forsøgsdyrsvidenskab, master
01-01-1600 31-12-9999 61900 Landbrugstekniker, maskiner
01-01-1600 31-12-9999 62015 Gartner, driftslederkursus
01-01-1600 31-12-9999 62100 Gartnerskolekursus, planteskole
01-01-1600 31-12-9999 62101 Produktionsgartner u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 62102 Anlægsgartner u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 62105 Gartnerskolekursus, frugtavler
01-01-1600 31-12-9999 62110 Gartnerskolekursus, væksthus
01-01-1600 31-12-9999 62114 Teknikerforkursus gartneriteknik
01-01-1600 31-12-9999 62130 Planteskolegartner
01-01-1600 31-12-9999 62131 Planteskolegartnerassistent
01-01-1600 31-12-9999 62133 Havebrugsvidenskab gartneri, bach.
01-01-1600 31-12-9999 62134 Væksthusgartner
01-01-1600 31-12-9999 62136 Væksthusgartnerassistent
01-01-1600 31-12-9999 62137 Frilandsgartner
01-01-1600 31-12-9999 62138 Frugt- og bæravler
01-01-1600 31-12-9999 62140 Havebrugsvidenskab gartneri, cand.hort.
01-01-1600 31-12-9999 62142 Gartneritekniker, anlæg
01-01-1600 31-12-9999 62144 Gartneritekniker, planteskole
01-01-1600 31-12-9999 62146 Gartneritekniker, væksthus
01-01-1600 31-12-9999 62148 Gartneritekniker, grøntsager
01-01-1600 31-12-9999 62150 Gartneritekniker, produktion
01-01-1600 31-12-9999 62200 Gartnerskolekursus, anlæg
01-01-1600 31-12-9999 62201 Groundsmanassistent
01-01-1600 31-12-9999 62220 Anlægsgartner, anlægsteknik
01-01-1600 31-12-9999 62221 Anlægsgartner, plejeteknik
01-01-1600 31-12-9999 62222 Anlægsgartnerassistent
01-01-1600 31-12-9999 62224 Landskabsarkitektur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 62225 Landskabsarkitektur, cand.hort.arch.
01-01-1600 31-12-9999 62230 Landskabsforvaltning, kand.
01-01-1600 31-12-9999 62235 Landdistriktsudvikling-landskabsforvaltning, master
01-01-1600 31-12-9999 62237 Groundman
01-01-1600 31-12-9999 62239 Greenkeeper
01-01-1600 31-12-9999 62242 Greenkeeperassistent
01-01-1600 31-12-9999 62900 Blomsterdekoratørkursus
01-01-1600 31-12-9999 62901 Have- og parkingeniør, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 62905 Gartnerskolekurser andre
01-01-1600 31-12-9999 63100 Skovbrug, efteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 63101 Skov- og naturtekniker, natur-friluftsformidling
01-01-1600 31-12-9999 63102 Skov- og naturtekniker u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 63103 Forests and livelihoods, kand.
01-01-1600 31-12-9999 63107 Skov- og naturtekniker, skovbrug
01-01-1600 31-12-9999 63108 Godsarbejder
01-01-1600 31-12-9999 63109 Skovbrugsmaskinfører
01-01-1600 31-12-9999 63110 Savværks- og træindustriarbejder
01-01-1600 31-12-9999 63111 Skov- og naturtekniker, træ-landskabspleje
01-01-1600 31-12-9999 63112 Skov- og naturtekniker, naturformidler
01-01-1600 31-12-9999 63114 Dyr, planter og natur, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 63120 Herregårdsskytte
01-01-1600 31-12-9999 63125 Vildtforvalter
01-01-1600 31-12-9999 63139 Skovbrugsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 63140 Skovbrugsvidenskab, cand.silv.
01-01-1600 31-12-9999 63142 Skov- og naturtekniker, skov-naturpleje
01-01-1600 31-12-9999 63144 Skov- og naturassistent
01-01-1600 31-12-9999 63146 Skov- og naturtekniker, biotop-vildtpleje
01-01-1600 31-12-9999 64107 Fiskeassistent
01-01-1600 31-12-9999 64108 Erhvervsfisker
01-01-1600 31-12-9999 64118 Erhvervsfiskere, AMU transp.
01-01-1600 31-12-9999 64119 Erhvervsfiskere, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 65002 Fødevarevidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 65003 Levnedsmiddel og husholdning u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 65004 Levnedsmiddel/husholdning, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 65005 Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 65006 Mad til mennesker, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 65012 Food business engineer
01-01-1600 31-12-9999 65018 Fødevareteknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65019 Levnedsmiddelassistent
01-01-1600 31-12-9999 65020 Fødevareteknolog
01-01-1600 31-12-9999 65021 Levnedsmiddelingeniør
01-01-1600 31-12-9999 65022 Procesteknolog
01-01-1600 31-12-9999 65024 Fødevarer og ernæring, bach.
01-01-1600 31-12-9999 65025 Levnedsmiddelvidenskab, cand.brom.
01-01-1600 31-12-9999 65026 Humanernæring, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65027 Akademigastronom
01-01-1600 31-12-9999 65028 Fødevarekvalitet og -sikkerhed, master
01-01-1600 31-12-9999 65029 Process analytical technology, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65042 Tobaksarbejder faglært
01-01-1600 31-12-9999 65045 Møller
01-01-1600 31-12-9999 65061 Procesindustri levnedsmiddel mv, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 65062 Procesindustri levnedsmiddel mv, sp.arb./fagl
01-01-1600 31-12-9999 65090 Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 65091 Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 65092 Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 65093 Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65094 Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65095 Levnedsmiddel og ernæring Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 65100 Mejerist
01-01-1600 31-12-9999 65104 Mejerioperatør
01-01-1600 31-12-9999 65107 Produktion og pakning af mejeriprodukter, sp.arb./fagl
01-01-1600 31-12-9999 65108 Produktion og pakning af mejeriprodukter, AMU mej/jord
01-01-1600 31-12-9999 65110 Mejeriteknolog
01-01-1600 31-12-9999 65112 Mejeriskolekurser, andre
01-01-1600 31-12-9999 65113 Teknikerforkursus mejeriteknik
01-01-1600 31-12-9999 65114 Mejeribrugsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 65115 Mejeribrugsvidenskab, cand.lact.
01-01-1600 31-12-9999 65201 Detailslagter u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 65209 Detailslagteraspirant
01-01-1600 31-12-9999 65210 Butiksslagter
01-01-1600 31-12-9999 65212 Delikatesseassistent
01-01-1600 31-12-9999 65216 Slagter
01-01-1600 31-12-9999 65220 Slagter, privat mester
01-01-1600 31-12-9999 65225 Svineslagter
01-01-1600 31-12-9999 65227 Industrislagter
01-01-1600 31-12-9999 65228 Forædler
01-01-1600 31-12-9999 65229 Detailslagter, fisk og vildt
01-01-1600 31-12-9999 65230 Bacontilvirker
01-01-1600 31-12-9999 65240 Kreaturslagter
01-01-1600 31-12-9999 65245 Ferskvareassistent
01-01-1600 31-12-9999 65250 Tarmrenser
01-01-1600 31-12-9999 65255 Industritarmrenser
01-01-1600 31-12-9999 65259 Kødbranchen, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 65260 Pølsemager
01-01-1600 31-12-9999 65266 Industripølsemager
01-01-1600 31-12-9999 65270 Kødbranchen, AMU lev.mid.
01-01-1600 31-12-9999 65276 Fiske- og fjerkræindustri, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 65277 Fiske- og fjerkræindustri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 65280 Tilsynstekniker
01-01-1600 31-12-9999 65290 Fiskeriteknolog
01-01-1600 31-12-9999 65401 Bager
01-01-1600 31-12-9999 65402 Konditor
01-01-1600 31-12-9999 65403 Bager og konditor u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 65404 Brødbager
01-01-1600 31-12-9999 65405 Brødbager med profil
01-01-1600 31-12-9999 65406 Kagekonditor med profil
01-01-1600 31-12-9999 65407 Kagekonditor
01-01-1600 31-12-9999 65417 Bageri og konfekture, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 65418 Bageri og konfekture, AMU lev.mid.
01-01-1600 31-12-9999 65505 Brygmester
01-01-1600 31-12-9999 65601 Chokolade- og konfektureassistent
01-01-1600 31-12-9999 65605 Dropskoger
01-01-1600 31-12-9999 66101 Gastronom u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 66105 Køkkenhjælper
01-01-1600 31-12-9999 66109 Ernæringshjælper
01-01-1600 31-12-9999 66110 Ernæringsassistent
01-01-1600 31-12-9999 66111 Køkkenleder 1
01-01-1600 31-12-9999 66112 Køkkenleder 2
01-01-1600 31-12-9999 66115 Smørrebrødsjomfru
01-01-1600 31-12-9999 66120 Kantinemedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 66123 Kogejomfru
01-01-1600 31-12-9999 66126 Tjener
01-01-1600 31-12-9999 66127 Selskabstjener
01-01-1600 31-12-9999 66129 Juniortjener
01-01-1600 31-12-9999 66138 Gastronomassistent
01-01-1600 31-12-9999 66140 Kok
01-01-1600 31-12-9999 66142 Cater
01-01-1600 31-12-9999 66144 Jord til bord, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 66150 Husholdningstekniker
01-01-1600 31-12-9999 66153 Køkken, hotel og restaurant, AMU lev.mid.
01-01-1600 31-12-9999 66154 Køkken, hotel og restaurant, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 66160 Økonoma
01-01-1600 31-12-9999 66171 Receptionist
01-01-1600 31-12-9999 66172 Juniorreceptionist
01-01-1600 31-12-9999 66200 Husholdningskursus, alment
01-01-1600 31-12-9999 66202 Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 66203 Gastronomi og sundhed, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 66204 Mejeriteknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 66205 Husholdningsskolekursus, andre
01-01-1600 31-12-9999 66206 Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 66207 Årskursus i forbrugerøkonomi
01-01-1600 31-12-9999 66208 Årskursus i ernæring
01-01-1600 31-12-9999 66209 Husholdningsskole, efteruddannelseskursus
01-01-1600 31-12-9999 66210 Ernæringsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 66211 Akademiuddannelse i ernæring
01-01-1600 31-12-9999 66213 Ernæringsdiplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 66214 Ernæring-sundhed, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 66215 Klinisk diætist
01-01-1600 31-12-9999 66220 Klinisk ernæring, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 66300 Håndarbejdskursus
01-01-1600 31-12-9999 70001 Logistikøkonom
01-01-1600 31-12-9999 70002 Akademiøkonom i logistik
01-01-1600 31-12-9999 70003 Akademiøkonom, logistik - international transport
01-01-1600 31-12-9999 70004 Akademiuddannelse, international transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 70005 Transportuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 70006 Transport mv. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 70090 Transport mv. Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 70091 Transport mv. Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 70092 Transport mv. Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 70093 Transport mv. Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 70095 Mekanik, transport og logistik, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 71010 Søfartsskole u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 71015 Skibsassistent, grundkursus
01-01-1600 31-12-9999 71020 Skibsassistent befaren, modul 3
01-01-1600 31-12-9999 71115 Matros befaren, afslutningskursus
01-01-1600 31-12-9999 71116 Styrmand
01-01-1600 31-12-9999 71132 Kyst-, fiske- og sætteskipper
01-01-1600 31-12-9999 71134 Vagtofficer
01-01-1600 31-12-9999 71136 Juniorofficer, 2.teoridel
01-01-1600 31-12-9999 71137 Juniorofficer, 3.teoridel
01-01-1600 31-12-9999 71139 Juniorofficer, 1. teoridel
01-01-1600 31-12-9999 71140 Skibsfører, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 71141 Skibsfører (uden gymnasial baggrund)
01-01-1600 31-12-9999 71142 Juniorofficer (maritim), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 71201 Maritime håndværksfag u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 71210 Motormand befaren, afslutningskursus
01-01-1600 31-12-9999 71215 Maskinist
01-01-1600 31-12-9999 71216 Maritimt forberedelseskursus
01-01-1600 31-12-9999 71217 Skibsmaskinist
01-01-1600 31-12-9999 71240 Maskinmester
01-01-1600 31-12-9999 71244 Maskinmester- maskinteknisk ledelse og drift,prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 71245 Seniorofficer, skibsfører (maritim transport)
01-01-1600 31-12-9999 71246 Seniorofficer, dual purpose skibschef
01-01-1600 31-12-9999 71248 Seniorofficer, maskinchef (maritim transport)
01-01-1600 31-12-9999 71300 Skibskok, grundkursus
01-01-1600 31-12-9999 71305 Skibskok, afslutningskursus
01-01-1600 31-12-9999 72101 Trafikflyver
01-01-1600 31-12-9999 72115 Steward/stewardesse
01-01-1600 31-12-9999 72201 Lufthavnsoperatør, bagage og cargo
01-01-1600 31-12-9999 72202 Lufthavnsoperatør, service
01-01-1600 31-12-9999 72203 Transportarbejder, lufthavn
01-01-1600 31-12-9999 72204 Lufthavnsoperatør
01-01-1600 31-12-9999 72205 Lufthavnsoperatør, cargo
01-01-1600 31-12-9999 72206 Lufthavnsoperatør, aircraft servicing
01-01-1600 31-12-9999 72207 Lufthavnsoperatør, airport service
01-01-1600 31-12-9999 72208 Lufthavnsoperatør, fuel
01-01-1600 31-12-9999 72209 Lufthavnsoperatør, cleaning
01-01-1600 31-12-9999 72210 Lufthavnsoperatør, ground handling
01-01-1600 31-12-9999 72211 Lufthavnsoperatør, rampe service
01-01-1600 31-12-9999 72212 Lufthavnsoperatør, brand og redning
01-01-1600 31-12-9999 72213 Lufthavnsoperatør, bagage loading
01-01-1600 31-12-9999 72214 Lufthavnsoperatør, bagage sorting
01-01-1600 31-12-9999 73110 Lokomotivfører
01-01-1600 31-12-9999 73120 Togbetjent
01-01-1600 31-12-9999 73288 Stationsbetjent
01-01-1600 31-12-9999 74003 Transport, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 74101 Vejgodstransportuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 74102 Personbefordringsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 74103 Autohjælp
01-01-1600 31-12-9999 74116 Chauffør, dagligvaretransport
01-01-1600 31-12-9999 74117 Chauffør, containertransport
01-01-1600 31-12-9999 74118 Chauffør, temperaturtransport
01-01-1600 31-12-9999 74119 Chauffør, entreprenørkørsel
01-01-1600 31-12-9999 74120 Flyttechauffør
01-01-1600 31-12-9999 74121 Chauffør, tankbilchauffør
01-01-1600 31-12-9999 74122 Chauffør, specialtransport
01-01-1600 31-12-9999 74123 Chauffør, transport af levende dyr
01-01-1600 31-12-9999 74124 Chauffør, renovation
01-01-1600 31-12-9999 74125 Eksportchauffør
01-01-1600 31-12-9999 74126 Chauffør, all round
01-01-1600 31-12-9999 74127 Flyttearbejder
01-01-1600 31-12-9999 74128 Fragtchauffør
01-01-1600 31-12-9999 74129 Salgschauffør
01-01-1600 31-12-9999 74130 Redder
01-01-1600 31-12-9999 74131 Chauffør, persontransport
01-01-1600 31-12-9999 74132 Chaufførmedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 74135 Lastbilchauffør
01-01-1600 31-12-9999 74137 Ambulanceassistent
01-01-1600 31-12-9999 74202 Postuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 74203 Lager- og terminaluddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 74204 Havnemedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 74205 Kranfører
01-01-1600 31-12-9999 74210 Lager- og transportoperatør
01-01-1600 31-12-9999 74215 Togklargøring
01-01-1600 31-12-9999 74216 Transportarbejder
01-01-1600 31-12-9999 74217 Lagerarbejder
01-01-1600 31-12-9999 74218 Buschauffør
01-01-1600 31-12-9999 74219 Rutebilchauffør
01-01-1600 31-12-9999 74220 Godschauffør
01-01-1600 31-12-9999 74221 Lager- og produktionsassistent
01-01-1600 31-12-9999 74222 Lager- og logistikoperatør
01-01-1600 31-12-9999 74223 Lagermedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 74224 Lager- og procesoperatør
01-01-1600 31-12-9999 74225 Havne- og terminalarbejder
01-01-1600 31-12-9999 74226 Buschauffør med speciale
01-01-1600 31-12-9999 74230 Postoperatør, center
01-01-1600 31-12-9999 74231 Postoperatør,distribution
01-01-1600 31-12-9999 74232 Postoperatør, transport
01-01-1600 31-12-9999 74234 Kørselsdisponent
01-01-1600 31-12-9999 74236 Buschauffør, international kørsel
01-01-1600 31-12-9999 74273 Lager- og terminaldisponent
01-01-1600 31-12-9999 76000 Teknologi og kommunikation, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 76100 Teknisk assistent, driftsteknik
01-01-1600 31-12-9999 76230 Radiotelegrafist
01-01-1600 31-12-9999 76232 Kommunikationsoperatør, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 80000 Sygehjælper
01-01-1600 31-12-9999 80001 Social- og sundhedshjælper
01-01-1600 31-12-9999 80002 Social og sundhed, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 80004 Plejehjemsassistent
01-01-1600 31-12-9999 80005 Social- og sundhedsassistent
01-01-1600 31-12-9999 80006 Audiologiassistent
01-01-1600 31-12-9999 80007 Omsorgs- og sundhedsarbejde, AMU pæd/soc
01-01-1600 31-12-9999 80008 Optometrist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 80009 Sundhed, supplering
01-01-1600 31-12-9999 80010 Sygeplejerske, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 80011 Hygiejnesygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 80012 Familieterapi, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 80013 Hjemmehjælper
01-01-1600 31-12-9999 80014 Sundhed, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 80015 Sygepleje, ledelse - undervisning, diplomeksamen
01-01-1600 31-12-9999 80016 Afdelingssygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 80017 Ældrearbejde, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 80018 Global sundhed, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 80019 Sundhedsfaglige diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 80020 Sundhedsplejerske, diplomeksamen
01-01-1600 31-12-9999 80021 Klinisk sygepleje, master
01-01-1600 31-12-9999 80022 Optometri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 80023 IT og sundhed, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 80024 Optometri, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 80025 Danmarks sygeplejerskehøjskole 1.-2. del
01-01-1600 31-12-9999 80026 Sundhed, omsorg og pædagogik
01-01-1600 31-12-9999 80027 IT og sundhed, bach.
01-01-1600 31-12-9999 80028 Sundhedsvidenskab u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 80029 Sundhedsvidenskab, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 80030 Sygeplejevidenskab, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 80031 Health care IT, master
01-01-1600 31-12-9999 80032 Sygeplejerske, suppleringsudd.
01-01-1600 31-12-9999 80033 Medicin, bach.
01-01-1600 31-12-9999 80034 Sygepleje supplering, adgangsgivende til videre uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 80035 Læge, cand.med.
01-01-1600 31-12-9999 80037 Specialsygeplejerske i kræftsygepleje
01-01-1600 31-12-9999 80039 Stråleterapeut
01-01-1600 31-12-9999 80040 Lægevidenskab, ph.d.med.
01-01-1600 31-12-9999 80042 Sundhed, omsorg og pædagogik, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 80043 Hospitalsteknisk assistent u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 80044 Social- og sundhedsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 80045 Dr.med.
01-01-1600 31-12-9999 80046 Afspændingspædagogik og psykomotorik, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 80047 Gerontologi, master
01-01-1600 31-12-9999 80048 International health, master
01-01-1600 31-12-9999 80049 Public health (MPH), master
01-01-1600 31-12-9999 80050 Læge B-autoriseret
01-01-1600 31-12-9999 80051 Katastrofehåndtering, master
01-01-1600 31-12-9999 80052 Danish addiction counselor (DAC)
01-01-1600 31-12-9999 80053 Sygepleje, cand.cur.
01-01-1600 31-12-9999 80054 Sundhedsuddannelser, generelt
01-01-1600 31-12-9999 80055 Medicinsk billeddiagnostik, master
01-01-1600 31-12-9999 80056 Humanistisk palliation, master
01-01-1600 31-12-9999 80058 Sexologi, master
01-01-1600 31-12-9999 80059 Biomedicinsk teknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 80060 Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling, master
01-01-1600 31-12-9999 80061 Akademiuddannelse, sundhedspraksis
01-01-1600 31-12-9999 80062 Optometri og synsvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 80063 Klinisk sygepleje, cand.cur.
01-01-1600 31-12-9999 80064 Jordemodervidenskab, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 80065 Folkesundhedsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 80066 Folkesundhedsvidenskab, cand.scient.san.publ.
01-01-1600 31-12-9999 80067 Sundhedsfaglige kandidatuddannelse, cand.scient.san.
01-01-1600 31-12-9999 80068 Klinisk videnskab og teknologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 80069 Biomedicin, bach.
01-01-1600 31-12-9999 80070 Rehabilitering, master
01-01-1600 31-12-9999 80071 Biomedicin, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 80072 Sundhed u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 80073 Sundhedsvidenskab fleksibel, master
01-01-1600 31-12-9999 80074 Optometrist
01-01-1600 31-12-9999 80090 Social/sundhed Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 80091 Social/sundhed Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 80092 Social/sundhed Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 80093 Social/sundhed Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 80094 Social/sundhed Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 80095 Sundhed Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 80096 Sundhed Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 81070 Medicinske specialer
01-01-1600 31-12-9999 81201 Plejer
01-01-1600 31-12-9999 81202 Psykiatri, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 81301 Neurofysiologiassistent
01-01-1600 31-12-9999 81302 Audiometrist
01-01-1600 31-12-9999 81501 Klinisk biomekanik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 81502 Ergoterapi, cand.san.
01-01-1600 31-12-9999 81505 Beskæftigelsesvejleder
01-01-1600 31-12-9999 81510 Fodterapeut
01-01-1600 31-12-9999 81515 Kiropraktor, forskole
01-01-1600 31-12-9999 81520 Ergoterapi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 81525 Fysioterapi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 81530 Ergo- og fysioterapeut, videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 81532 Biomekanik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 81536 Biomekanik, cand.manu.
01-01-1600 31-12-9999 81537 Fysioterapi, cand.mot.
01-01-1600 31-12-9999 82035 Kirurgiske specialer
01-01-1600 31-12-9999 82105 Jordemoder, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 82110 Jordemoder, ledende og undervisende
01-01-1600 31-12-9999 84010 Specialer i narkose og røntgen
01-01-1600 31-12-9999 84105 Radiograf, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 84200 Anæstesisygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 85006 Bioanalytiker, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 85010 Specialer i laboratoriefunktioner
01-01-1600 31-12-9999 86000 Farmakonom
01-01-1600 31-12-9999 86001 Medicinalkemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 86002 Defektrice
01-01-1600 31-12-9999 86004 Farmaceut, bach.
01-01-1600 31-12-9999 86005 Farmaci, cand.pharm.
01-01-1600 31-12-9999 86006 Farmaceutisk videnskab, cand.scient.pharm.
01-01-1600 31-12-9999 86007 Pharmaceutical regulatory affairs (MPRA), master
01-01-1600 31-12-9999 86010 Farmaceut, ph.d.pharm.
01-01-1600 31-12-9999 86015 Dr.pharm.
01-01-1600 31-12-9999 86020 Industriel lægemiddeludvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 86021 Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse (MKL), master
01-01-1600 31-12-9999 86025 Lægemiddelvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 86030 Medicin med industriel speciale, bach.
01-01-1600 31-12-9999 86035 Medicin med industriel speciale, kand.
01-01-1600 31-12-9999 86040 Lægemiddelvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 87001 Tandplejer, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 87003 klinisk tandtekniker
01-01-1600 31-12-9999 87004 Oral helse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 87005 Tandlæge, bach.
01-01-1600 31-12-9999 87006 Tandklinikassistent
01-01-1600 31-12-9999 87008 Videreuddannelse i odontologisk praksis
01-01-1600 31-12-9999 87010 Tandlæge, cand.odont.
01-01-1600 31-12-9999 87015 Odontologi, ph.d.odont.
01-01-1600 31-12-9999 87020 Dr.odont.
01-01-1600 31-12-9999 87035 Specialer vedrørende behandling af tandsygdomme
01-01-1600 31-12-9999 88020 Specialer i sundhedsadministration
01-01-1600 31-12-9999 90090 Forsvar/politi Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 90091 Forsvar Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 90092 Forsvar Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 90093 Katastrofe- og risikomanager, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 90094 Beredskabstekniker, akademiuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 91001 Politivirksomhed, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 91300 Fængselsfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 91302 Sikkerhedsfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 91310 Enhedsfunktionær, fængselsvæsenet
01-01-1600 31-12-9999 91311 Værkmester, fængselsvæsenet
01-01-1600 31-12-9999 92000 Officer u.n.a. (mellemlang vidg. udd.)
01-01-1600 31-12-9999 92010 Officer u.n.a. (lang vidg. udd.)
01-01-1600 31-12-9999 92100 Konstabel, hæren
01-01-1600 31-12-9999 92110 Sergent, hæren
01-01-1600 31-12-9999 92126 Officer (lang vidg. udd.), hæren
01-01-1600 31-12-9999 92127 Officer i hæren, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 92200 Konstabel, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 92205 Sergent, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 92246 Officer (lang vidg. udd.), søværnet
01-01-1600 31-12-9999 92254 Officer i søværnet, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 92300 Konstabel, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 92305 Sergent, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 92334 Officer (lang vidg. udd.), flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 92353 Officer i flyvevåbnet, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 99999 Internat. virksomhedskommunikation, arabisk, bach.