Gå til sidens indhold

AFSP1E

Langt navn

Afsluttende forspalte1 på elementarniveau

Generel Beskrivelse

Forspalte1 på 8 ciffer (elementarniveau) for afsluttede uddannelser, som angiver den konkrete kvalifikation. Forspalte1 er den foretrukne danske klassifikation som benyttes i databanken, de løbende offentliggørelser og de fleste serviceopgaver. Forspalte1 bestemmer de enkelte uddannelser og uddannelseskvalifikationers placering i uddannelsessystemet.

Forspaltekoden er 8-cifret, hvor de 2 første cifre beskriver niveauet (hoved-gruppen) for uddannelsen. De næste 2 cifre giver yderligere en faglig gruppering (mellemgruppen), der yderligere detaljeres i de følgende 2 cifre (under-gruppe). Endelig angiver de sidste 2 cifre den konkrete uddannelse eller kva-lifikation (elementarniveau).

DISCED-15 klassifikationssystem trådte i kraft 28.februar 2015 - derfor er denne tabel ikke opdateret siden.

Detaljeret beskrivelse

Der findes i alt følgende 12 hovedgrupper i Forspalte1:

05 Førskoleuddannelser 10 Grundskole 15 Forberedende uddannelser 20 Alm. gymnasiale uddannelser 25 Erh. gymnasiale uddannelser 30 Erhvervsfaglige grundforløb 35 Erhvervsfaglige praktik og hovedforløb 39 Efteruddannelse af specialarb/faglærte 40 Korte videregående uddannelser 50 Mellemlange videregående uddannelser 60 Bachelor 65 Lange videregående uddannelser 70 Forskeruddannelser

Et eksempel på en uddannelse i forspaltehierakiet kunne være tømmer med den 8-cifrede Forspalte1: 35533520.

Hovedgruppe 35 Erh. faglig praktik og hovedforløb Mellemgruppe 3553 Bygge og anlæg Undergruppe 355335 Tømrer mv. Elementarniveau 35533520 Tømrer

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 10011010 Ingen uddannelse Indv.udd.
01-01-1600 31-12-9999 10020090 1-6 år Indv.udd.
01-01-1600 31-12-9999 10020510 Børnehaveklasse
01-01-1600 31-12-9999 10021010 1. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10022010 2. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10023010 3. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10024010 4. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10025010 5. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10026010 6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10030090 7-8 år Indv.udd.
01-01-1600 31-12-9999 10030091 9-10 år Indv.udd.
01-01-1600 31-12-9999 10031010 7. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10032010 8. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10032020 1. real
01-01-1600 31-12-9999 10032030 Efterskoler 8. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10033010 9. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10033020 2. real
01-01-1600 31-12-9999 10033030 Efterskoler 9. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10034010 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10034020 3. real
01-01-1600 31-12-9999 10034030 Efterskoler 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10051010 Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 10051015 Ordblindeundervisning for voksne
01-01-1600 31-12-9999 10052010 Folkeskolens afgangsprøver, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 10052020 Folkeskolens udvidede afgangsprøve, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 10052030 Almen voksenuddannelse, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 10061005 Dansk 1
01-01-1600 31-12-9999 10061010 Dansk 2
01-01-1600 31-12-9999 10062005 Dansk uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 15100510 Daghøjskoler
01-01-1600 31-12-9999 15101010 Ungdomshøjskolekursus, alment
01-01-1600 31-12-9999 15101020 Ungdomshøjskolekursus, andre
01-01-1600 31-12-9999 15101030 Folkehøjskolekursus, alment
01-01-1600 31-12-9999 15101040 Folkehøjskolekursus, gymnastik/idræt
01-01-1600 31-12-9999 15101050 Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd
01-01-1600 31-12-9999 15101060 Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje
01-01-1600 31-12-9999 15101070 Folkehøjskolekursus for handicappede
01-01-1600 31-12-9999 15101080 Folkehøjskolekursus for pensionister
01-01-1600 31-12-9999 15101090 Folkehøjskolekursus, andre
01-01-1600 31-12-9999 15102010 Tx-enkeltfag (adgang til Htx)
01-01-1600 31-12-9999 15103010 Den fri ungdomsuddannelse (FUU)
01-01-1600 31-12-9999 15103015 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 15110510 Kurser for 10. klasser, AMU erhv.intro
01-01-1600 31-12-9999 15110520 Kurser for unge, AMU erhv.intro.
01-01-1600 31-12-9999 15110530 Erhvervsintroduktion for unge/ledige, AMU erhv.intro
01-01-1600 31-12-9999 15111010 Kurser for langtidsledige, AMU erhv.intro.
01-01-1600 31-12-9999 15111510 Kurser for kvinder, AMU erhv.intro.
01-01-1600 31-12-9999 15112010 Indvandrere erhvervsdansk, AMU erhv.intro
01-01-1600 31-12-9999 15112510 Inspirationskurser, AMU erhv.intro.
01-01-1600 31-12-9999 15112515 Kreativ basis, grafisk åben uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 15113010 Specialklasser, AMU erhv.intro.
01-01-1600 31-12-9999 15114010 Hi handel introduktionskursus
01-01-1600 31-12-9999 15114510 Ti teknisk introduktionskursus
01-01-1600 31-12-9999 15115015 Teknikerforkursus byggeteknik
01-01-1600 31-12-9999 15115020 Teknikerforkursus maskinteknik
01-01-1600 31-12-9999 15115025 Teknikerforkursus svagstrømsteknik
01-01-1600 31-12-9999 15115030 Teknikerforkursus stærkstrømsteknik
01-01-1600 31-12-9999 15115035 Teknikerforkursus landbrugsteknik
01-01-1600 31-12-9999 15115040 Teknikerforkursus kemiteknisk
01-01-1600 31-12-9999 15115045 Teknikerforkursus produktionsteknisk
01-01-1600 31-12-9999 15115050 Teknikerforkursus mejeriteknik
01-01-1600 31-12-9999 15115055 Teknikerforkursus gartneriteknik
01-01-1600 31-12-9999 15115060 Teknikerforkursus skibsteknik
01-01-1600 31-12-9999 15115065 Teknikerforkursus tekstilteknik
01-01-1600 31-12-9999 15115070 Laborant, forskole
01-01-1600 31-12-9999 15115080 Teknikerforkursus u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 15115510 Social og sundhed, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 15116010 Husholdningskursus, alment
01-01-1600 31-12-9999 15116020 Køkkenleder 1
01-01-1600 31-12-9999 15116030 Husholdningsskolekursus, andre
01-01-1600 31-12-9999 15116040 Håndarbejdskursus
01-01-1600 31-12-9999 15116050 Husholdningsskole, efteruddannelseskursus
01-01-1600 31-12-9999 15116505 Produktionsskole
01-01-1600 31-12-9999 15120105 Dansk 3, almenprøve 2
01-01-1600 31-12-9999 15120110 Dansk 3, studieprøven
01-01-1600 31-12-9999 20150090 Studentereksamen m.v. Indv.udd.
01-01-1600 31-12-9999 20151010 1. g matematisk
01-01-1600 31-12-9999 20151020 1. g sproglig
01-01-1600 31-12-9999 20151030 Pre International Baccalaureate
01-01-1600 31-12-9999 20151040 Stx,1. år
01-01-1600 31-12-9999 20152010 2. g matematisk
01-01-1600 31-12-9999 20152020 2. g sproglig
01-01-1600 31-12-9999 20152030 International baccalaureate,1. år
01-01-1600 31-12-9999 20152040 Stx,2. år
01-01-1600 31-12-9999 20153010 3. g matematisk
01-01-1600 31-12-9999 20153020 3. g sproglig
01-01-1600 31-12-9999 20153030 International baccalaureate,2, år
01-01-1600 31-12-9999 20153040 Stx,3. år
01-01-1600 31-12-9999 20158010 Matematisk gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 20158020 Sproglig gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 20158030 International studentereksamen
01-01-1600 31-12-9999 20158040 Gymnasiet uden linieopdeling
01-01-1600 31-12-9999 20162020 1. hf (3-årig)
01-01-1600 31-12-9999 20162040 Hf,1. år
01-01-1600 31-12-9999 20163020 2. hf (3-årig)
01-01-1600 31-12-9999 20163040 Hf,2. år
01-01-1600 31-12-9999 20163520 3. hf
01-01-1600 31-12-9999 20168040 2-årig hf
01-01-1600 31-12-9999 20168320 3-årig hf
01-01-1600 31-12-9999 20168510 Hf-eksamen kombineret af enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 20172010 Studenterkursus 1. år matematisk
01-01-1600 31-12-9999 20172020 Studenterkursus 1. år sproglig
01-01-1600 31-12-9999 20172040 2-årigt studenterkursus,1. år
01-01-1600 31-12-9999 20173010 Studenterkursus 2. år matematisk
01-01-1600 31-12-9999 20173020 Studenterkursus 2. år sproglig
01-01-1600 31-12-9999 20173040 2-årigt studenterkursus,2. år
01-01-1600 31-12-9999 20178010 Matematisk studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 20178020 Sproglig studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 20178040 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling
01-01-1600 31-12-9999 20181010 Hf-/studenterfag, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 20181020 Gymnasial suppleringskursus GSK
01-01-1600 31-12-9999 20182005 Adgangskursus (FIF) pæd., enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 20182010 Gymnasial indslusning for flygtninge GIF
01-01-1600 31-12-9999 25390010 Hhx højere handelseksamen 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 25390030 Hhx højere handelseksamen 1. år
01-01-1600 31-12-9999 25390040 Hhx højere handelseksamen 2. år
01-01-1600 31-12-9999 25390050 Hhx højere handelseksamen
01-01-1600 31-12-9999 25510020 Htx højere teknisk eksamen 1. år
01-01-1600 31-12-9999 25510030 Htx højere teknisk eksamen 2. år
01-01-1600 31-12-9999 25510040 Htx højere teknisk eksamen
01-01-1600 31-12-9999 25541015 Værkstedsskoleforløb, bygningsteknik
01-01-1600 31-12-9999 25541020 Værkstedsskoleforløb, maskinteknik
01-01-1600 31-12-9999 25541025 Værkstedsskoleforløb, svagstrømsteknik
01-01-1600 31-12-9999 25541030 Værkstedsskoleforløb, stærkstrømsteknik
01-01-1600 31-12-9999 25541035 Værkstedsskoleforløb u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 25590510 Adgangseksamen, ingeniør 1.5 år
01-01-1600 31-12-9999 25590520 Adgangseksamen, diplomingeniør 1 år
01-01-1600 31-12-9999 25591010 Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør
01-01-1600 31-12-9999 30390310 Det merkantile område
01-01-1600 31-12-9999 30390320 Handelseksamen
01-01-1600 31-12-9999 30401010 Teknologi og kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 30401020 Medieproduktion
01-01-1600 31-12-9999 30401030 Strøm, styring og IT
01-01-1600 31-12-9999 30421010 Bygge og anlæg (gl.)
01-01-1600 31-12-9999 30421020 Bygge og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 30441010 Håndværk og teknik
01-01-1600 31-12-9999 30441020 Produktion og udvikling
01-01-1600 31-12-9999 30461010 Fra jord til bord
01-01-1600 31-12-9999 30461020 Mad til mennesker
01-01-1600 31-12-9999 30461030 Dyr, planter og natur
01-01-1600 31-12-9999 30481010 Mekanik, transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 30481030 Transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 30481040 Bil, fly og andre transportmidler, indgangsforløb
01-01-1600 31-12-9999 30491010 Service
01-01-1600 31-12-9999 30491020 Krop og stil
01-01-1600 31-12-9999 30491030 Bygnings- og brugerservice
01-01-1600 31-12-9999 30501010 Sundhed, omsorg og pædagogik
01-01-1600 31-12-9999 30590000 Tek 2
01-01-1600 31-12-9999 35200030 Kørelærer
01-01-1600 31-12-9999 35200040 Faglærer i idræt
01-01-1600 31-12-9999 35200044 Mensendiecklærer
01-01-1600 31-12-9999 35200050 Handelsfaglærereksamen
01-01-1600 31-12-9999 35200090 Pædagogik Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35201010 Pædagogisk assistent (eud)
01-01-1600 31-12-9999 35390005 Handel og kontor, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 35390010 Merkantile grundfag
01-01-1600 31-12-9999 35390020 Merkantile område- og specialefag
01-01-1600 31-12-9999 35390025 Iværksætteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35390030 Sektoroverskridende, åben uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35390035 Indledende kurser til VVU
01-01-1600 31-12-9999 35390040 Pc-bruger
01-01-1600 31-12-9999 35390070 Forvaltningsfagligt grundkursus
01-01-1600 31-12-9999 35390072 Dansk kommunalkursus
01-01-1600 31-12-9999 35390090 Handel/kontor Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35390095 Erhvervsgrunduddannelse, EGU
01-01-1600 31-12-9999 35390410 Merkantile område, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35390601 Bøger
01-01-1600 31-12-9999 35390602 Detailhandelsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35390604 Papir
01-01-1600 31-12-9999 35390605 Blomsterbinder
01-01-1600 31-12-9999 35390607 Foto
01-01-1600 31-12-9999 35390610 Isenkram, værktøj
01-01-1600 31-12-9999 35390613 Isenkram, glas og porcelæn
01-01-1600 31-12-9999 35390615 Sport og camping
01-01-1600 31-12-9999 35390618 Guld og sølv
01-01-1600 31-12-9999 35390619 Optik
01-01-1600 31-12-9999 35390621 Tv og radio
01-01-1600 31-12-9999 35390623 Musik/video/software
01-01-1600 31-12-9999 35390625 Kolonial (detailhandel)
01-01-1600 31-12-9999 35390627 Viktualie
01-01-1600 31-12-9999 35390630 Farve og tapet
01-01-1600 31-12-9999 35390633 Materialist
01-01-1600 31-12-9999 35390636 Frugt og grønt
01-01-1600 31-12-9999 35390639 Blomster
01-01-1600 31-12-9999 35390641 Sæbe og parfume
01-01-1600 31-12-9999 35390644 Sko og læder
01-01-1600 31-12-9999 35390646 Tekstil, detail
01-01-1600 31-12-9999 35390650 Møbler og boligudstyr
01-01-1600 31-12-9999 35390653 Boligtekstil og montering
01-01-1600 31-12-9999 35390656 El-installation
01-01-1600 31-12-9999 35390657 Forbrugerelektronik
01-01-1600 31-12-9999 35390659 Legetøj og hobby
01-01-1600 31-12-9999 35390661 Vin og tobak
01-01-1600 31-12-9999 35390663 Hårde hvidevarer
01-01-1600 31-12-9999 35390666 Byggemarked
01-01-1600 31-12-9999 35390669 Servicestation og kiosk
01-01-1600 31-12-9999 35390672 Babyudstyr og børnekonfektion
01-01-1600 31-12-9999 35390675 Dameekvipering
01-01-1600 31-12-9999 35390678 Herreekvipering
01-01-1600 31-12-9999 35390681 Hvidevarer og sengeudstyr
01-01-1600 31-12-9999 35390684 Fisk
01-01-1600 31-12-9999 35390687 Automobiler
01-01-1600 31-12-9999 35390690 Bageri
01-01-1600 31-12-9999 35390691 Stormagasin
01-01-1600 31-12-9999 35390692 Kædebutik
01-01-1600 31-12-9999 35390694 Nærbutik
01-01-1600 31-12-9999 35390695 Butiksmedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 35390696 Salgsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35390699 Dekoratør
01-01-1600 31-12-9999 35390905 Handelsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35390910 Korn og foderstof
01-01-1600 31-12-9999 35390915 Kolonial (engroshandel)
01-01-1600 31-12-9999 35390920 Manufaktur
01-01-1600 31-12-9999 35390922 Tekstil, engros
01-01-1600 31-12-9999 35390925 Trælast
01-01-1600 31-12-9999 35390930 Værktøj og maskiner
01-01-1600 31-12-9999 35390935 Jern og stål
01-01-1600 31-12-9999 35390940 Automobiler og reservedele
01-01-1600 31-12-9999 35390945 Landbrugsmaskiner
01-01-1600 31-12-9999 35390950 El-artikler
01-01-1600 31-12-9999 35390955 Vvs branchen
01-01-1600 31-12-9999 35390960 Isenkram
01-01-1600 31-12-9999 35390965 Engroshandel med detail
01-01-1600 31-12-9999 35390970 Engroshandel med kontor
01-01-1600 31-12-9999 35390972 Logistikassistent
01-01-1600 31-12-9999 35390974 Indkøbsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35390976 Handelsassistent, salg
01-01-1600 31-12-9999 35390978 Handelsassistent, service
01-01-1600 31-12-9999 35392610 Kontoruddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35392615 Kontor all round
01-01-1600 31-12-9999 35392617 Kontorserviceuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35392620 Kontor, regnskab og revision
01-01-1600 31-12-9999 35392622 Kontor, økonomi
01-01-1600 31-12-9999 35392625 Kontor, korrespondance
01-01-1600 31-12-9999 35392630 Kontor, rejsebranche
01-01-1600 31-12-9999 35392632 Ledere af håndværksvirksomhed, kursus
01-01-1600 31-12-9999 35392635 Spedition og shipping
01-01-1600 31-12-9999 35392640 Kontor, kommune og amtskommune
01-01-1600 31-12-9999 35392645 Kontor, stat
01-01-1600 31-12-9999 35392650 Kontor, administration
01-01-1600 31-12-9999 35392652 Kontor, offentlig administration
01-01-1600 31-12-9999 35392655 Lægesekretær
01-01-1600 31-12-9999 35392657 Sundhedsservicesekretær
01-01-1600 31-12-9999 35392660 Advokatsekretær
01-01-1600 31-12-9999 35392665 Informatikassistent
01-01-1600 31-12-9999 35392680 Postelev
01-01-1600 31-12-9999 35392684 Teleelev
01-01-1600 31-12-9999 35392688 Postassistent
01-01-1600 31-12-9999 35392910 Toldfunktionær mv.
01-01-1600 31-12-9999 35393210 Finansuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35393215 Kundemedarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35393220 Bank
01-01-1600 31-12-9999 35393230 Forsikring
01-01-1600 31-12-9999 35393240 Realkredit
01-01-1600 31-12-9999 35393250 Finansassistent
01-01-1600 31-12-9999 35393510 Eventkoordinator
01-01-1600 31-12-9999 35393511 Eventassistent
01-01-1600 31-12-9999 35394010 Edb-assistent
01-01-1600 31-12-9999 35394020 Kundekontaktcenteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35530005 Bygge og anlæg, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 35530010 Bygge og anlæg, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35530015 Strøm, styring og it, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35530090 Bygge/anlæg Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35531510 Mureruddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35531512 Flisemontør
01-01-1600 31-12-9999 35532010 Brolægger- og struktøruddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35532020 Brolægger
01-01-1600 31-12-9999 35532030 Anlægsstruktør
01-01-1600 31-12-9999 35532040 Bygningsstruktør
01-01-1600 31-12-9999 35532050 Kloakrørlægger
01-01-1600 31-12-9999 35532510 Stenhugger
01-01-1600 31-12-9999 35532515 Stenindustriarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35532520 Stentekniker
01-01-1600 31-12-9999 35533510 Træfagenes byggeuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35533520 Tømrer
01-01-1600 31-12-9999 35533525 Glarmester, aluminium
01-01-1600 31-12-9999 35533530 Gulvlægger
01-01-1600 31-12-9999 35533535 Tækkemand
01-01-1600 31-12-9999 35533540 Gulvbelægningsarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35533545 Byggemontagetekniker
01-01-1600 31-12-9999 35534005 Snedkeruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 35534010 Bygningssnedker
01-01-1600 31-12-9999 35534012 Bygningsmontør
01-01-1600 31-12-9999 35534015 Møbelsnedker
01-01-1600 31-12-9999 35534016 Træoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35534020 Bødker
01-01-1600 31-12-9999 35534025 Orgelbygger
01-01-1600 31-12-9999 35534030 Violinbygger
01-01-1600 31-12-9999 35534040 Modelsnedker
01-01-1600 31-12-9999 35534043 Billedskærer
01-01-1600 31-12-9999 35534050 Forgylder
01-01-1600 31-12-9999 35534052 Maskinsnedker mm. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35534053 Maskinsnedker
01-01-1600 31-12-9999 35534054 Produktassistent, døre og vinduer
01-01-1600 31-12-9999 35534056 Produktionsassistent, plademøbler
01-01-1600 31-12-9999 35534057 Produktionsassistent, massivtræsmøbler
01-01-1600 31-12-9999 35534060 Trædrejer
01-01-1600 31-12-9999 35534067 Børstenbinder
01-01-1600 31-12-9999 35534070 Kurvemager
01-01-1600 31-12-9999 35535010 Vvs-uddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35535020 Vvs og blikkenslager
01-01-1600 31-12-9999 35535030 Rustfast industriblikkenslager
01-01-1600 31-12-9999 35535040 Vvs-montør
01-01-1600 31-12-9999 35535045 Forsyningsoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35535046 Forsyningsoperatør, kraftværkssektor
01-01-1600 31-12-9999 35535047 Forsyningsoperatør, el-forsyning
01-01-1600 31-12-9999 35535050 Teknisk isolatør
01-01-1600 31-12-9999 35535055 Ventilationstekniker
01-01-1600 31-12-9999 35535060 Vvs- og energispecialist
01-01-1600 31-12-9999 35535070 Rustfast industrimontør
01-01-1600 31-12-9999 35535080 Vvs- og ventilationsmontør
01-01-1600 31-12-9999 35535085 Oliefyrstekniker
01-01-1600 31-12-9999 35535510 Bygningsmaler
01-01-1600 31-12-9999 35535520 Skiltetekniker
01-01-1600 31-12-9999 35535530 Vognmaler
01-01-1600 31-12-9999 35535542 Overfladebehandler
01-01-1600 31-12-9999 35535544 Overfladebehandler, konstruktion
01-01-1600 31-12-9999 35535546 Overfladebehandler, komponenter
01-01-1600 31-12-9999 35536510 Elektriker u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35536520 Elektriker, installationsteknik
01-01-1600 31-12-9999 35536530 Elektriker, kommunikationsteknik
01-01-1600 31-12-9999 35536540 Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
01-01-1600 31-12-9999 35536550 El-montør
01-01-1600 31-12-9999 35536555 Elektriker, bygningsautomatik
01-01-1600 31-12-9999 35537510 Stukkatør
01-01-1600 31-12-9999 35537520 Glarmester
01-01-1600 31-12-9999 35537530 Skorstensfejer
01-01-1600 31-12-9999 35537531 Kedelanlægstekniker
01-01-1600 31-12-9999 35537540 Tagdækker
01-01-1600 31-12-9999 35537550 Kloakmester
01-01-1600 31-12-9999 35540005 Jern og metal, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 35540010 Produktion og udvikling, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35540090 Jern/metal Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35543005 Vvs-rørsmed
01-01-1600 31-12-9999 35543007 Vindmølleoperatør, vingeproduktion
01-01-1600 31-12-9999 35543008 Ventilationssmed
01-01-1600 31-12-9999 35543009 Vindmølleoperatør, mekanik og montage
01-01-1600 31-12-9999 35543010 Smedeuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35543011 Industriel rørsmed
01-01-1600 31-12-9999 35543012 Vindmølleoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35543013 Smed, rustfast
01-01-1600 31-12-9999 35543014 Plade- og konstruktionssmed
01-01-1600 31-12-9999 35543015 Vvs-energiteknik
01-01-1600 31-12-9999 35543016 Smed, bearbejdning
01-01-1600 31-12-9999 35543017 Kedelsmed
01-01-1600 31-12-9999 35543019 Skibstekniker u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35543020 Skibsbygger
01-01-1600 31-12-9999 35543021 Skibstekniker, reparation
01-01-1600 31-12-9999 35543022 Skibstekniker, konstruktion
01-01-1600 31-12-9999 35543023 Skibstekniker, maritime rør
01-01-1600 31-12-9999 35543024 Skibsbygningsarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35543025 Skibsteknikerassistent
01-01-1600 31-12-9999 35543026 Skibstekniker, design
01-01-1600 31-12-9999 35543027 Grovsmed
01-01-1600 31-12-9999 35543030 Skibsmontør
01-01-1600 31-12-9999 35543031 Støberitekniker, sandstøbning
01-01-1600 31-12-9999 35543032 Industrimontør
01-01-1600 31-12-9999 35543033 Bygnings- og landbrugssmed
01-01-1600 31-12-9999 35543034 Støberiassistent
01-01-1600 31-12-9999 35543035 Støberitekniker, støbning i permanente forme
01-01-1600 31-12-9999 35543036 Klejnsmed
01-01-1600 31-12-9999 35543037 Smed, aluminium
01-01-1600 31-12-9999 35543038 Smed, energiteknik
01-01-1600 31-12-9999 35543039 Klejnsmed, rustfast
01-01-1600 31-12-9999 35543042 Svejser
01-01-1600 31-12-9999 35543044 Plastsvejser
01-01-1600 31-12-9999 35543046 Industrisvejser
01-01-1600 31-12-9999 35543050 Beslagsmed
01-01-1600 31-12-9999 35543065 Karrosserismed
01-01-1600 31-12-9999 35543066 Karrosseriopretter
01-01-1600 31-12-9999 35543067 Karrosseribygger
01-01-1600 31-12-9999 35543068 Karetmager og karrosseribygger
01-01-1600 31-12-9999 35543074 Gravør
01-01-1600 31-12-9999 35543082 Kobbersmed
01-01-1600 31-12-9999 35543085 Gørtler
01-01-1600 31-12-9999 35543090 Gørtler, armatur
01-01-1600 31-12-9999 35543094 Metaltrykker
01-01-1600 31-12-9999 35543096 Jern- og metalsliber
01-01-1600 31-12-9999 35543520 Sølvsmed, bestik
01-01-1600 31-12-9999 35543525 Sølvsmed, korpus
01-01-1600 31-12-9999 35543535 Guldsmed
01-01-1600 31-12-9999 35543537 Butiksguldsmed
01-01-1600 31-12-9999 35543540 Ciselør
01-01-1600 31-12-9999 35543542 Ædelstensfatter
01-01-1600 31-12-9999 35543544 Ædelmetalstøber
01-01-1600 31-12-9999 35543550 Ædelsmed u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35544015 Maritime håndværksfag u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35544020 Bådebygger, træ og plast
01-01-1600 31-12-9999 35544030 Bådebygger, træ
01-01-1600 31-12-9999 35544040 Bådebygger, plast
01-01-1600 31-12-9999 35544050 Træskibstømrer
01-01-1600 31-12-9999 35544055 Bådserviceassistent
01-01-1600 31-12-9999 35544060 Skibssnedker
01-01-1600 31-12-9999 35544070 Jernskibstømrer
01-01-1600 31-12-9999 35545005 Maskinuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35545015 Nitter og stemmer
01-01-1600 31-12-9999 35545020 Industritekniker, plast
01-01-1600 31-12-9999 35545022 Industriassistent
01-01-1600 31-12-9999 35545025 CNC-drejer
01-01-1600 31-12-9999 35545030 CNC-fræser
01-01-1600 31-12-9999 35545033 CNC-tekniker
01-01-1600 31-12-9999 35545034 NDT tekniker
01-01-1600 31-12-9999 35545035 Skruestikarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35545036 CNC-assistent
01-01-1600 31-12-9999 35545040 Værktøjstekniker
01-01-1600 31-12-9999 35545042 Værktøjsmageruddannelsen u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35545045 Værktøjsmager
01-01-1600 31-12-9999 35545047 Værktøjssliber
01-01-1600 31-12-9999 35545060 Industriformer
01-01-1600 31-12-9999 35545065 Former
01-01-1600 31-12-9999 35545070 Metalstøber
01-01-1600 31-12-9999 35545072 Støberitekniker, sandstøbning
01-01-1600 31-12-9999 35545074 Montageoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35545075 Køletekniker
01-01-1600 31-12-9999 35545077 Køleassistent
01-01-1600 31-12-9999 35545080 Industriteknikudd. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35545082 Industritekniker, produktion
01-01-1600 31-12-9999 35545085 Industrimekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35545087 Industritekniker, maskin
01-01-1600 31-12-9999 35545088 Industriel reparatør
01-01-1600 31-12-9999 35545090 Industrioperatør
01-01-1600 31-12-9999 35545091 Aluminiumsoperatøruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35546005 Automekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546007 Automontør
01-01-1600 31-12-9999 35546010 Autoelektromekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546015 Cykelmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546017 Cykelmontør
01-01-1600 31-12-9999 35546020 Knallertmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546025 Motorcykelmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546030 Flymekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546033 Personvognsmontør
01-01-1600 31-12-9999 35546034 Personvognsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546035 Lastvognsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546037 Kranmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546039 Landbrugssmed
01-01-1600 31-12-9999 35546040 Landbrugsmaskinmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546041 Materielmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546043 Personliftmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546045 Entreprenørmaskinmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546047 Motormekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546050 Traktormekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546052 Bådmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546053 Bådassistent
01-01-1600 31-12-9999 35546055 Skibsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546060 Finmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546065 Låsesmed
01-01-1600 31-12-9999 35546070 Finmekaniker, måleinstrumenter
01-01-1600 31-12-9999 35546072 Låseassistent
01-01-1600 31-12-9999 35546075 Våbenmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546080 Instrumentmager
01-01-1600 31-12-9999 35546085 Finmekanikassistent
01-01-1600 31-12-9999 35546090 Mekaniker u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35546092 Entreprenør- og landbrugsmaskinmekanik u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35546094 Cykel- og motorcykelmekanik u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35547010 Elektronik- og svagstrømsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35547020 Radio- og tv fagtekniker
01-01-1600 31-12-9999 35547025 Frontline radio-TV-supporter
01-01-1600 31-12-9999 35547030 Kontorservicetekniker
01-01-1600 31-12-9999 35547040 Elektronikfagtekniker
01-01-1600 31-12-9999 35547050 Telesystemtekniker
01-01-1600 31-12-9999 35547055 Teleinstallationstekniker
01-01-1600 31-12-9999 35547060 Stærkstrømsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35547070 Medicotekniker
01-01-1600 31-12-9999 35547075 Elektronik udviklingstekniker
01-01-1600 31-12-9999 35547090 Elektronikoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35547510 Teknologi og kommunikation, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35548010 Automatik- og procesuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35548020 Automatiktekniker
01-01-1600 31-12-9999 35548025 Automatikmontør
01-01-1600 31-12-9999 35548030 Elektrotekniker
01-01-1600 31-12-9999 35548040 Data- og kommunikationsuddannelsen u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35548045 Datatekniker
01-01-1600 31-12-9999 35548047 Datatekniker med speciale i infrastruktur
01-01-1600 31-12-9999 35548048 Datatekniker med speciale i programmering
01-01-1600 31-12-9999 35548050 IT-supporter
01-01-1600 31-12-9999 35548052 Frontline PC-supporter
01-01-1600 31-12-9999 35549010 Plastmager og procesoperatøruddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35549020 Plastmager
01-01-1600 31-12-9999 35549021 Plastspecialist
01-01-1600 31-12-9999 35549022 Plastmedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 35549030 Procesoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35549040 Procesarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35550005 Grafisk, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 35550025 Medieproduktion, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35550090 Grafisk Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35551010 Typotekniker
01-01-1600 31-12-9999 35551020 Grafiker, layout og montage
01-01-1600 31-12-9999 35551030 Litograf
01-01-1600 31-12-9999 35551040 Reprofotograf
01-01-1600 31-12-9999 35551045 Mediegrafiker
01-01-1600 31-12-9999 35551047 Mediegrafisk assistent
01-01-1600 31-12-9999 35551050 Klichefotograf
01-01-1600 31-12-9999 35551060 Retouchør, fotograf
01-01-1600 31-12-9999 35551070 Reprokopist
01-01-1600 31-12-9999 35551080 Offsetfotograf
01-01-1600 31-12-9999 35551090 Ætser
01-01-1600 31-12-9999 35552010 Digital media uddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35552020 Grafisk integrator
01-01-1600 31-12-9999 35552030 Digital integrator
01-01-1600 31-12-9999 35552040 Multimedie integrator
01-01-1600 31-12-9999 35552050 Multimedie animator
01-01-1600 31-12-9999 35552070 Web-integrator
01-01-1600 31-12-9999 35552090 3D grafiker og animator
01-01-1600 31-12-9999 35553010 Trykker
01-01-1600 31-12-9999 35553030 Offsetkopist
01-01-1600 31-12-9999 35553040 Grafisk tekniker
01-01-1600 31-12-9999 35553050 Tryktekniker
01-01-1600 31-12-9999 35553070 Håndbogbinder
01-01-1600 31-12-9999 35553080 Industribogbinder
01-01-1600 31-12-9999 35553090 Serigraf
01-01-1600 31-12-9999 35556010 Film- og TV-produktionsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35556020 Film- og TV-assistent
01-01-1600 31-12-9999 35556030 Film- og TV-produktionstekniker
01-01-1600 31-12-9999 35557020 Fotograf
01-01-1600 31-12-9999 35580005 Teknik og industri, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 35580010 Tekniske grundfag
01-01-1600 31-12-9999 35580020 Tekniske område- og specialefag
01-01-1600 31-12-9999 35580090 Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35583010 Teknisk designer
01-01-1600 31-12-9999 35583020 Teknisk tegner
01-01-1600 31-12-9999 35583040 Teknisk designer, industriel produktion
01-01-1600 31-12-9999 35583050 Teknisk designer, bygge og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 35583070 Teknisk assistent, driftsteknik
01-01-1600 31-12-9999 35583090 Teater-, udstillings- og eventtekniker
01-01-1600 31-12-9999 35583091 Eventtekniker, illuminationsteknik
01-01-1600 31-12-9999 35583092 Eventtekniker, audioteknik
01-01-1600 31-12-9999 35583093 Produktionsassistent, teater-, udstillings- og eventteknisk
01-01-1600 31-12-9999 35583094 Teatertekniker
01-01-1600 31-12-9999 35583095 Arbejdsstudietekniker
01-01-1600 31-12-9999 35583096 Udstillingstekniker
01-01-1600 31-12-9999 35585020 Pottemager
01-01-1600 31-12-9999 35585030 Modellør
01-01-1600 31-12-9999 35585040 Keramisk former
01-01-1600 31-12-9999 35585050 Modelindretter
01-01-1600 31-12-9999 35585060 Porcelænsmaler u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35585070 Blåmaler
01-01-1600 31-12-9999 35585080 Figur- og vasemaler
01-01-1600 31-12-9999 35585090 Overglasurmaler
01-01-1600 31-12-9999 35586020 Glasmager
01-01-1600 31-12-9999 35586030 Glassliber
01-01-1600 31-12-9999 35586040 Glasrørsblæser
01-01-1600 31-12-9999 35588005 Beklædningsoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35588007 Beklædningshåndværker
01-01-1600 31-12-9999 35588015 Modist
01-01-1600 31-12-9999 35588017 Textil- og beklædningsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35588020 Hue- og kasketmager
01-01-1600 31-12-9999 35588025 Handskemager
01-01-1600 31-12-9999 35588030 Håndsyer
01-01-1600 31-12-9999 35588035 Tilskærer
01-01-1600 31-12-9999 35588040 Skrædder
01-01-1600 31-12-9999 35588041 Beklædningsdesigner, modelkonstruktør
01-01-1600 31-12-9999 35588045 Modelsyer
01-01-1600 31-12-9999 35588050 Buntmager
01-01-1600 31-12-9999 35588055 Buntmagersyer
01-01-1600 31-12-9999 35588060 Garver
01-01-1600 31-12-9999 35588065 Skomager u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35588070 Ortopædiskomager
01-01-1600 31-12-9999 35588075 Serviceskomager
01-01-1600 31-12-9999 35588080 Nådler
01-01-1600 31-12-9999 35588085 Porteføljemager
01-01-1600 31-12-9999 35589005 Tekstile erhvervsuddannelser u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35589010 Strikkeoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35589015 Farverioperatør
01-01-1600 31-12-9999 35589020 Tekstiloperatør
01-01-1600 31-12-9999 35589025 Tekstilarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35589030 Trikotageassistent
01-01-1600 31-12-9999 35589035 Konfektionsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35589045 Autopolstrer
01-01-1600 31-12-9999 35589050 Gardindekoratør
01-01-1600 31-12-9999 35589051 Gardinmontør
01-01-1600 31-12-9999 35589055 Møbelpolstrer
01-01-1600 31-12-9999 35589060 Autosadelmager
01-01-1600 31-12-9999 35589065 Sejlmager
01-01-1600 31-12-9999 35600005 Service, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 35600007 Sikkerhed, indgangsår
01-01-1600 31-12-9999 35600090 Service Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35601010 Krop og stil, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35601015 Service, bygnings/brugerservice, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35602010 Urmager
01-01-1600 31-12-9999 35605010 Frisør
01-01-1600 31-12-9999 35605015 Frisøraspirant
01-01-1600 31-12-9999 35605020 Kosmetiker
01-01-1600 31-12-9999 35605030 Kosmetolog
01-01-1600 31-12-9999 35605040 Kosmetikerassistent
01-01-1600 31-12-9999 35605050 Fitnessinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 35608030 Ortopædisadelmager
01-01-1600 31-12-9999 35608040 Ortopædimekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35608050 Ortopædist
01-01-1600 31-12-9999 35608070 Laboratorietandtekniker
01-01-1600 31-12-9999 35608080 Tandtekniker, aftagelig protetik
01-01-1600 31-12-9999 35608085 Basistandtekniker
01-01-1600 31-12-9999 35609010 Ejendomsservice u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35609020 Ejendomsservicetekniker, boligservice
01-01-1600 31-12-9999 35609030 Ejendomsservicetekniker, erhvervs- og institutionsservice
01-01-1600 31-12-9999 35609035 Ejendomsmedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 35609040 Pianostemmer
01-01-1600 31-12-9999 35609041 Kordegn
01-01-1600 31-12-9999 35609042 Kirkesanger
01-01-1600 31-12-9999 35609045 Sikkerhedsvagt
01-01-1600 31-12-9999 35750005 Levnedsmiddel/husholdning, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 35750010 Mad til mennesker, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35750090 Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35751510 Mejerist
01-01-1600 31-12-9999 35751515 Mejerioperatør
01-01-1600 31-12-9999 35754005 Detailslagter u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35754010 Slagter
01-01-1600 31-12-9999 35754013 Detailslagteraspirant
01-01-1600 31-12-9999 35754015 Butiksslagter
01-01-1600 31-12-9999 35754017 Forædler
01-01-1600 31-12-9999 35754020 Delikatesseassistent
01-01-1600 31-12-9999 35754022 Detailslagter, fisk og vildt
01-01-1600 31-12-9999 35754030 Pølsemager
01-01-1600 31-12-9999 35754035 Industripølsemager
01-01-1600 31-12-9999 35754037 Industrislagter
01-01-1600 31-12-9999 35754040 Slagter, privat mester
01-01-1600 31-12-9999 35754045 Bacontilvirker
01-01-1600 31-12-9999 35754050 Svineslagter
01-01-1600 31-12-9999 35754055 Kreaturslagter
01-01-1600 31-12-9999 35754060 Tarmrenser
01-01-1600 31-12-9999 35754062 Industritarmrenser
01-01-1600 31-12-9999 35754065 Ferskvareassistent
01-01-1600 31-12-9999 35754510 Bager og konditor u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35754515 Bager
01-01-1600 31-12-9999 35754517 Brødbager
01-01-1600 31-12-9999 35754519 Brødbager med profil
01-01-1600 31-12-9999 35754525 Konditor
01-01-1600 31-12-9999 35754526 Kagekonditor med profil
01-01-1600 31-12-9999 35754527 Kagekonditor
01-01-1600 31-12-9999 35754530 Chokolade- og konfektureassistent
01-01-1600 31-12-9999 35754535 Dropskoger
01-01-1600 31-12-9999 35754540 Møller
01-01-1600 31-12-9999 35755515 Serviceassistent u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35755520 Ernæringsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35755522 Ernæringshjælper
01-01-1600 31-12-9999 35755525 Kantinemedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 35755530 Køkkenhjælper
01-01-1600 31-12-9999 35755545 Hjemmeserviceassistent
01-01-1600 31-12-9999 35755547 Rengøringstekniker
01-01-1600 31-12-9999 35755550 Serviceassistent, hospitalservice
01-01-1600 31-12-9999 35755560 Fritidsserviceassistent
01-01-1600 31-12-9999 35755570 Serviceassistent, virksomhedsservice
01-01-1600 31-12-9999 35755580 Hotel- og fritidsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35756010 Gastronom u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35756020 Kok
01-01-1600 31-12-9999 35756025 Gastronomassistent
01-01-1600 31-12-9999 35756030 Skibskok, grundkursus
01-01-1600 31-12-9999 35756035 Skibskok, afslutningskursus
01-01-1600 31-12-9999 35756040 Kogejomfru
01-01-1600 31-12-9999 35756050 Smørrebrødsjomfru
01-01-1600 31-12-9999 35756055 Cater
01-01-1600 31-12-9999 35756210 Jord til bord, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35756512 Tjener
01-01-1600 31-12-9999 35756515 Juniortjener
01-01-1600 31-12-9999 35756517 Selskabstjener
01-01-1600 31-12-9999 35756525 Receptionist
01-01-1600 31-12-9999 35756530 Juniorreceptionist
01-01-1600 31-12-9999 35756580 Steward/stewardesse
01-01-1600 31-12-9999 35758010 Levnedsmiddelassistent
01-01-1600 31-12-9999 35758020 Tilsynstekniker
01-01-1600 31-12-9999 35758030 Tobaksarbejder faglært
01-01-1600 31-12-9999 35758050 Køkkenleder 2
01-01-1600 31-12-9999 35800005 Jordbrug og fiskeri, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 35800010 Dyr, planter og natur, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35800090 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35801010 Veterinærsygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 35801020 Veterinærsygehjælper
01-01-1600 31-12-9999 35801030 Veterinærsygeplejerske, heste
01-01-1600 31-12-9999 35801040 Veterinærsygeplejerske, smådyr
01-01-1600 31-12-9999 35802004 Dyrepasser u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35802008 Jordbrugsmaskinfører
01-01-1600 31-12-9999 35802010 Landbrugsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35802012 Markbruger
01-01-1600 31-12-9999 35802016 Jordbrugsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35802018 Dyrepasser, ZOO
01-01-1600 31-12-9999 35802019 Dyrepasser, forsøgsdyr
01-01-1600 31-12-9999 35802022 Dyrepasserassistent
01-01-1600 31-12-9999 35802024 Dyrepasser, heste
01-01-1600 31-12-9999 35802027 Landbrugsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35802029 Landmand, husdyr
01-01-1600 31-12-9999 35802031 Landmand, planter
01-01-1600 31-12-9999 35802515 Landmand faglært modul 1a
01-01-1600 31-12-9999 35802520 Landmand faglært modul 1b
01-01-1600 31-12-9999 35802525 Landmand faglært modul 2
01-01-1600 31-12-9999 35802530 Landbrugsskole, afkortet grundskolekursus
01-01-1600 31-12-9999 35802535 Landbrug driftslederkursus, saml.fagl.tekn.
01-01-1600 31-12-9999 35803010 Landbrugets lederuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35803015 Driftslederkursus udvidet 5 mdr.
01-01-1600 31-12-9999 35803017 Driftsleder grønt diplom/bevis
01-01-1600 31-12-9999 35803020 Landmand, efteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35803025 Landbrugskurser, andre
01-01-1600 31-12-9999 35803030 Mejeriskolekurser, andre
01-01-1600 31-12-9999 35803035 Landbrugets overbygningsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35803038 Produktionsleder landbrug
01-01-1600 31-12-9999 35803039 Virksomhedsleder landbrug
01-01-1600 31-12-9999 35803040 Agrarøkonom
01-01-1600 31-12-9999 35804010 Væksthusgartner
01-01-1600 31-12-9999 35804012 Væksthusgartnerassistent
01-01-1600 31-12-9999 35804015 Frilandsgartner
01-01-1600 31-12-9999 35804020 Frugt- og bæravler
01-01-1600 31-12-9999 35804025 Planteskolegartner
01-01-1600 31-12-9999 35804027 Planteskolegartnerassistent
01-01-1600 31-12-9999 35804028 Produktionsgartner u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35804032 Anlægsgartner u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35804035 Anlægsgartner, plejeteknik
01-01-1600 31-12-9999 35804040 Anlægsgartner, anlægsteknik
01-01-1600 31-12-9999 35804042 Anlægsgartnerassistent
01-01-1600 31-12-9999 35804515 Blomsterdekoratørkursus
01-01-1600 31-12-9999 35804520 Gartner, driftslederkursus
01-01-1600 31-12-9999 35804525 Gartnerskolekursus, frugtavler
01-01-1600 31-12-9999 35804530 Gartnerskolekursus, væksthus
01-01-1600 31-12-9999 35804535 Gartnerskolekursus, planteskole
01-01-1600 31-12-9999 35804545 Gartnerskolekursus, anlæg
01-01-1600 31-12-9999 35804550 Gartnerskolekurser andre
01-01-1600 31-12-9999 35804810 Greenkeeper
01-01-1600 31-12-9999 35804820 Groundman
01-01-1600 31-12-9999 35804830 Greenkeeperassistent
01-01-1600 31-12-9999 35804840 Groundsmanassistent
01-01-1600 31-12-9999 35805010 Skov- og naturtekniker u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35805020 Skov- og naturtekniker, skovbrug
01-01-1600 31-12-9999 35805030 Godsarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35805040 Skovbrugsmaskinfører
01-01-1600 31-12-9999 35805050 Savværks- og træindustriarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35805060 Skov- og naturtekniker, træ-landskabspleje
01-01-1600 31-12-9999 35805070 Skov- og naturtekniker, naturformidler
01-01-1600 31-12-9999 35805072 Skov- og naturtekniker, skov-naturpleje
01-01-1600 31-12-9999 35805074 Skov- og naturassistent
01-01-1600 31-12-9999 35805076 Skov- og naturtekniker, biotop-vildtpleje
01-01-1600 31-12-9999 35805078 Skov- og naturtekniker, natur-friluftsformidling
01-01-1600 31-12-9999 35805280 Herregårdsskytte
01-01-1600 31-12-9999 35805510 Skovbrug, efteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35806010 Fiskeassistent
01-01-1600 31-12-9999 35806020 Erhvervsfisker
01-01-1600 31-12-9999 35806045 Kyst-, fiske- og sætteskipper
01-01-1600 31-12-9999 35850005 Transport, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 35850080 Mekanik, transport og logistik, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35850085 Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35850090 Transport mv. Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35854010 Skibsassistent, grundkursus
01-01-1600 31-12-9999 35854015 Styrmand
01-01-1600 31-12-9999 35854025 Skibsassistent befaren, modul 3
01-01-1600 31-12-9999 35854030 Maskinist
01-01-1600 31-12-9999 35854040 Matros befaren, afslutningskursus
01-01-1600 31-12-9999 35854050 Motormand befaren, afslutningskursus
01-01-1600 31-12-9999 35854065 Søfartsskole u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35854070 Maritimt forberedelseskursus
01-01-1600 31-12-9999 35854092 Radiotelegrafist
01-01-1600 31-12-9999 35854095 Kommunikationsoperatør, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 35855005 Trafikflyver
01-01-1600 31-12-9999 35855011 Lufthavnsoperatør, cargo
01-01-1600 31-12-9999 35855012 Lufthavnsoperatør, aircraft servicing
01-01-1600 31-12-9999 35855013 Lufthavnsoperatør, airport service
01-01-1600 31-12-9999 35855014 Lufthavnsoperatør, fuel
01-01-1600 31-12-9999 35855015 Lufthavnsoperatør, cleaning
01-01-1600 31-12-9999 35855016 Lufthavnsoperatør, ground handling
01-01-1600 31-12-9999 35855017 Lufthavnsoperatør, rampe service
01-01-1600 31-12-9999 35855018 Lufthavnsoperatør, brand og redning
01-01-1600 31-12-9999 35855020 Lufthavnsoperatør, bagage og cargo
01-01-1600 31-12-9999 35855021 Lufthavnsoperatør, bagage loading
01-01-1600 31-12-9999 35855022 Lufthavnsoperatør, bagage sorting
01-01-1600 31-12-9999 35855025 Lufthavnsoperatør, service
01-01-1600 31-12-9999 35855035 Transportarbejder, lufthavn
01-01-1600 31-12-9999 35855040 Lufthavnsoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35856005 Vejgodstransportuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35856007 Personbefordringsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35856010 Flyttearbejder
01-01-1600 31-12-9999 35856012 Lastbilchauffør
01-01-1600 31-12-9999 35856015 Chauffør, dagligvaretransport
01-01-1600 31-12-9999 35856020 Chauffør, containertransport
01-01-1600 31-12-9999 35856025 Chauffør, temperaturtransport
01-01-1600 31-12-9999 35856030 Chauffør, entreprenørkørsel
01-01-1600 31-12-9999 35856035 Chauffør, tankbilchauffør
01-01-1600 31-12-9999 35856040 Chauffør, specialtransport
01-01-1600 31-12-9999 35856045 Chauffør, transport af levende dyr
01-01-1600 31-12-9999 35856050 Chauffør, renovation
01-01-1600 31-12-9999 35856055 Chauffør, persontransport
01-01-1600 31-12-9999 35856060 Chauffør, all round
01-01-1600 31-12-9999 35856062 Chaufførmedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 35856065 Flyttechauffør
01-01-1600 31-12-9999 35856070 Eksportchauffør
01-01-1600 31-12-9999 35856075 Fragtchauffør
01-01-1600 31-12-9999 35856076 Buschauffør med speciale
01-01-1600 31-12-9999 35856078 Buschauffør
01-01-1600 31-12-9999 35856079 Rutebilchauffør
01-01-1600 31-12-9999 35856080 Salgschauffør
01-01-1600 31-12-9999 35856085 Godschauffør
01-01-1600 31-12-9999 35856090 Redder
01-01-1600 31-12-9999 35856091 Autohjælp
01-01-1600 31-12-9999 35856092 Ambulanceassistent
01-01-1600 31-12-9999 35856094 Kørselsdisponent
01-01-1600 31-12-9999 35856097 Buschauffør, international kørsel
01-01-1600 31-12-9999 35857005 Transportuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35857010 Kranfører
01-01-1600 31-12-9999 35857020 Lager- og transportoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35857025 Transportarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35857030 Lagerarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35857035 Havne- og terminalarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35857037 Postuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35857040 Postoperatør, center
01-01-1600 31-12-9999 35857041 Postoperatør,distribution
01-01-1600 31-12-9999 35857042 Postoperatør, transport
01-01-1600 31-12-9999 35857045 Lager- og produktionsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35857046 Lager- og procesoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35857047 Lager- og logistikoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35857048 Lager- og terminaluddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35857049 Lagermedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 35857050 Lager- og terminaldisponent
01-01-1600 31-12-9999 35857051 Havnemedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 35857060 Togklargøring
01-01-1600 31-12-9999 35857065 Togbetjent
01-01-1600 31-12-9999 35857070 Stationsbetjent
01-01-1600 31-12-9999 35857080 Lokomotivfører
01-01-1600 31-12-9999 35900005 Sundhed, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 35900010 Social- og sundhedsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35900015 Optometrist
01-01-1600 31-12-9999 35900080 Sundhed, omsorg og pædagogik, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35900090 Social/sundhed Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35901520 Social- og sundhedshjælper
01-01-1600 31-12-9999 35901525 Hjemmehjælper
01-01-1600 31-12-9999 35901530 Sygehjælper
01-01-1600 31-12-9999 35901540 Beskæftigelsesvejleder
01-01-1600 31-12-9999 35901545 Plejehjemsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35901550 Plejer
01-01-1600 31-12-9999 35901560 Barneplejerske
01-01-1600 31-12-9999 35902010 Social- og sundhedsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35906010 Tandklinikassistent
01-01-1600 31-12-9999 35906510 Defektrice
01-01-1600 31-12-9999 35909510 Hospitalsteknisk assistent u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35909520 Audiologiassistent
01-01-1600 31-12-9999 35909530 Neurofysiologiassistent
01-01-1600 31-12-9999 35909540 Fodterapeut
01-01-1600 31-12-9999 35909550 Audiometrist
01-01-1600 31-12-9999 35951010 Sikkerhedsfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 35951011 Værkmester, fængselsvæsenet
01-01-1600 31-12-9999 35952010 Konstabel, hæren
01-01-1600 31-12-9999 35952015 Sergent, hæren
01-01-1600 31-12-9999 35952020 Konstabel, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 35952025 Sergent, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 35952030 Konstabel, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 35952035 Sergent, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 35979710 Korte kurser ved erhvervsskoler
01-01-1600 31-12-9999 35979720 Særligt tilrettelagte forløb ved erhvervsskoler
01-01-1600 31-12-9999 35979730 Fagspecifikke kurser
01-01-1600 31-12-9999 39200090 Pædagogik Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39390090 Handel/kontor Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39530090 Bygge/anlæg Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39540090 Jern/metal Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39550090 Grafisk Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39580090 Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39600090 Service Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39615410 Metalindustrien, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615425 Plastindustrien, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615815 Procesindustri levnedsmiddel mv, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615816 Fiske- og fjerkræindustri, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615817 Postale produkter og processer, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615818 Beklædnings- og tekstilindustri, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615819 Arbejdets organisering v. industriproduktion, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615820 Operatøropgaver i el-forsyning, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615822 Procesindustri non-food produkter, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615830 Elektronik- og kemisk industri, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39625410 Jern- og metalindustrien, AMU metal
01-01-1600 31-12-9999 39625474 Teknisk design og tegning i industrien, AMU metal
01-01-1600 31-12-9999 39635410 Svejsning, støbning, skibsbygning, AMU metal
01-01-1600 31-12-9999 39643950 Handel og administration, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39643965 Finans, forsikring, pension mv, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39643970 Instruktion - adm. funktion i træning og sport, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39643974 Ledelse, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39643975 Offentlig forvaltning mv., AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39643985 Sundhedssektor, administration - assistance, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39643986 Tandklinik administration mv., AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39645521 Grafisk produktion, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39645574 Foto, film, tv produktion mv., AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39656050 Urmageri, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 39656051 Optometri, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 39656070 Service ejendom, rengøring, vagt, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 39656075 Teltmontage, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 39656085 Tandteknik, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 39656090 Frisør og kosmetik, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 39656091 Vaskeriindustri, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 39665345 Bygninger og anlægskonstruktion, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 39665346 Entreprenørmateriel, anvendelse mv, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 39665347 Isolering af tekniske anlæg, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 39665348 Vejbygning og belægninger, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 39665374 Projektering mv., byggeri-anlæg, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 39665390 Spildevandsbehandling, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 39675345 El-teknik installation og service, AMU energi
01-01-1600 31-12-9999 39675370 Skorstensfejerarbejde, AMU energi
01-01-1600 31-12-9999 39675440 Vvs-installation og servicering, AMU energi
01-01-1600 31-12-9999 39685820 Træ- og møbelindustri mv., AMU træind.
01-01-1600 31-12-9999 39697515 Produktion og pakning af mejeriprodukter, AMU mej/jord
01-01-1600 31-12-9999 39698001 Landbrug, skovbrug, dyrepasning, AMU mej/jord
01-01-1600 31-12-9999 39707515 Kødbranchen, AMU lev.mid.
01-01-1600 31-12-9999 39707516 Bageri og konfekture, AMU lev.mid.
01-01-1600 31-12-9999 39707555 Køkken, hotel og restaurant, AMU lev.mid.
01-01-1600 31-12-9999 39718005 Erhvervsfiskere, AMU transp.
01-01-1600 31-12-9999 39718560 Transportvirksomhed, AMU transp.
01-01-1600 31-12-9999 39722085 Pædagogisk arbejde med børn og unge, AMU pæd/soc
01-01-1600 31-12-9999 39729085 Omsorgs- og sundhedsarbejde, AMU pæd/soc
01-01-1600 31-12-9999 39730099 Overgangsordnings FKB, AMU energi/byg
01-01-1600 31-12-9999 39740098 Fælleskataloget, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39740099 Individuel kompetenceafklaring, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39750090 Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39765410 Arbejde i den rustfrie stålindustri, AMU rustfri
01-01-1600 31-12-9999 39800090 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39850090 Transport mv. Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39900090 Social/sundhed Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39983950 Handel og administration, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39983965 Finans, forsikring, pension mv, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39983974 Ledelse, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985344 El-teknik installation og service, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985345 Bygninger og anlægskonstruktion, sp.arb./fagl
01-01-1600 31-12-9999 39985346 Entreprenørmateriel, anvendelse mv, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985347 Isolering af tekniske anlæg, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985370 Skorstensfejerarbejde, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985410 Jern- og metalindustrien, sp.arb/fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985425 Plastindustrien, sp.arb/fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985440 Vvs-installation og servicering, sp.arb./fagl
01-01-1600 31-12-9999 39985474 Teknisk design og tegning i industrien, sp.arb/fagl
01-01-1600 31-12-9999 39985521 Grafisk produktion, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985574 Foto, film, tv produktion mv., sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985815 Procesindustri levnedsmiddel mv, sp.arb./fagl
01-01-1600 31-12-9999 39985816 Fiske- og fjerkræindustri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985818 Beklædnings- og tekstilindustri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985819 Arbejdets organisering v. industriproduktion, sp.fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985820 Træ- og møbelindustri mv., sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985822 Procesindustri non-food produkter, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985830 Elektronik- og kemisk industri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39986050 Urmageri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39986051 Optometri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39986070 Service ejendom, rengøring, vagt, sp.arb/fagl
01-01-1600 31-12-9999 39986085 Tandteknik, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39986090 Frisør og kosmetik, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39986091 Vaskeriindustri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39987515 Produktion og pakning af mejeriprodukter, sp.arb./fagl
01-01-1600 31-12-9999 39987516 Bageri og konfekture, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39987517 Kødbranchen, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39987555 Køkken, hotel og restaurant, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39988001 Landbrug, skovbrug, dyrepasning, sp.arb./fagl
01-01-1600 31-12-9999 39988005 Erhvervsfiskere, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39988560 Transportvirksomhed, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 40201012 Børnehave- og fritidspædagog (Rudolf Steiner)
01-01-1600 31-12-9999 40201015 Akademiuddannelse, ungdomspædagogik
01-01-1600 31-12-9999 40201030 Småbørnslærerinde
01-01-1600 31-12-9999 40204010 Friluftsvejleder
01-01-1600 31-12-9999 40204020 Almen uddannelse i sløjd
01-01-1600 31-12-9999 40204030 Voksenunderviser
01-01-1600 31-12-9999 40204035 Akademiuddannelse, ungdoms- og voksenundervisning
01-01-1600 31-12-9999 40204040 Voksenvejleder
01-01-1600 31-12-9999 40204045 Akademiudd., socialpædagogik
01-01-1600 31-12-9999 40204046 Bevægelsespædagog
01-01-1600 31-12-9999 40250010 Formidling og erhvervssprog u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40250090 Formidling/erhvervssprog Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 40253010 Multimediedesigner
01-01-1600 31-12-9999 40253020 Mediekoordinator
01-01-1600 31-12-9999 40253034 Mikroinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 40253038 Systemprogrammør
01-01-1600 31-12-9999 40253040 Visualizer
01-01-1600 31-12-9999 40253055 Akademiuddannelse, kreativitet og design
01-01-1600 31-12-9999 40253060 Akademiuddannelse i projektledelse -medie- kommunik.branchen
01-01-1600 31-12-9999 40253070 Akademiøkonom, designmanagement
01-01-1600 31-12-9999 40253075 Akademiøkonom, international telefommunikation
01-01-1600 31-12-9999 40253080 Akademiøkonom, kommunikation/formidling
01-01-1600 31-12-9999 40253085 Akademiøkonom, markedskommunikation
01-01-1600 31-12-9999 40253090 Akademiøkonom, grafisk kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 40256104 Erhvervssproglig grundstudium, sprog uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 40256108 Erhvervssproglig begynderprøve, italiensk
01-01-1600 31-12-9999 40256112 Erhvervssproglig begynderprøve, russisk
01-01-1600 31-12-9999 40256116 Erhvervssproglig begynderprøve, spansk
01-01-1600 31-12-9999 40256118 Erhvervssproglig korrespondent u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40256120 Erhvervssproglig korrespondent, engelsk
01-01-1600 31-12-9999 40256124 Erhvervssproglig korrespondent, fransk
01-01-1600 31-12-9999 40256128 Erhvervssproglig korrespondent, italiensk
01-01-1600 31-12-9999 40256132 Erhvervssproglig korrespondent, russisk
01-01-1600 31-12-9999 40256136 Erhvervssproglig korrespondent, spansk
01-01-1600 31-12-9999 40256140 Erhvervssproglig korrespondent, tysk
01-01-1600 31-12-9999 40256144 Erhvervssprog administrativ, grunduddannelse
01-01-1600 31-12-9999 40256152 Tegnsprog- og mundhåndsystem, basisuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 40256182 Statsprøvet tolk
01-01-1600 31-12-9999 40256185 Akademiuddannelse, tolkning
01-01-1600 31-12-9999 40258406 Korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 40258409 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-fransk
01-01-1600 31-12-9999 40258412 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-italiensk
01-01-1600 31-12-9999 40258415 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-portugisisk
01-01-1600 31-12-9999 40258418 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-russisk
01-01-1600 31-12-9999 40258421 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-spansk
01-01-1600 31-12-9999 40258424 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 40258427 Erhvervssproglig grundstudium, fransk-italiensk
01-01-1600 31-12-9999 40258430 Erhvervssproglig grundstudium, fransk-portugisisk
01-01-1600 31-12-9999 40258433 Erhvervssproglig grundstudium, fransk-russisk
01-01-1600 31-12-9999 40258436 Erhvervssproglig grundstudium, fransk-spansk
01-01-1600 31-12-9999 40258439 Erhvervssproglig grundstudium, fransk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 40258442 Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-portugisisk
01-01-1600 31-12-9999 40258445 Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-russisk
01-01-1600 31-12-9999 40258448 Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-spansk
01-01-1600 31-12-9999 40258451 Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 40258454 Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-russisk
01-01-1600 31-12-9999 40258457 Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-spansk
01-01-1600 31-12-9999 40258460 Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 40258463 Erhvervssproglig grundstudium, russisk-spansk
01-01-1600 31-12-9999 40258466 Erhvervssproglig grundstudium, russisk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 40258469 Erhvervssproglig grundstudium, spansk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 40258472 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, engelsk
01-01-1600 31-12-9999 40258475 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, fransk
01-01-1600 31-12-9999 40258478 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, italiensk
01-01-1600 31-12-9999 40258481 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, russisk
01-01-1600 31-12-9999 40258484 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, spansk
01-01-1600 31-12-9999 40258487 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, tysk
01-01-1600 31-12-9999 40300010 Forfatteruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 40300090 Kunstnerisk Indv.udd. kort vidg.
01-01-1600 31-12-9999 40301012 Billedkunst
01-01-1600 31-12-9999 40301016 Smykkeformgiver
01-01-1600 31-12-9999 40301030 Kunsthåndværker, guld- og sølvformgivning
01-01-1600 31-12-9999 40302012 Præliminær organistuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 40302013 Musikprofil
01-01-1600 31-12-9999 40308010 Restaureringstekniker
01-01-1600 31-12-9999 40390010 Samfundsfaglig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40390015 Akademiuddannelse, fleksibelt forløb
01-01-1600 31-12-9999 40390070 Forvaltningsfagligt specialkursus
01-01-1600 31-12-9999 40390071 Forvaltningsfaglig afgangseksamen u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40390072 Forvaltningsfagligt diplomkursus, staten
01-01-1600 31-12-9999 40390073 Forvaltningshøjskole, staten
01-01-1600 31-12-9999 40390074 Forvaltningsfagligt diplomkursus, kommunalt
01-01-1600 31-12-9999 40390075 Forvaltningsfagligt diplomkursus, sygehuse
01-01-1600 31-12-9999 40390076 Socialforvaltning 1
01-01-1600 31-12-9999 40390077 Socialforvaltning 2
01-01-1600 31-12-9999 40390078 Skatteforvaltning 1
01-01-1600 31-12-9999 40390079 Skatteforvaltning 2
01-01-1600 31-12-9999 40390081 Forvaltningsfaglig afgangseksamen, kommunal
01-01-1600 31-12-9999 40390090 Samfundsfaglig Indv.udd. kort vidg.
01-01-1600 31-12-9999 40391210 Ejendomsmægler
01-01-1600 31-12-9999 40391510 Markedsføringsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 40391520 Markedsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 40391525 Akademiudd., international handel og markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 40391535 Akademiøkonom, afsætning/økonomistyring
01-01-1600 31-12-9999 40391540 Akademiøkonom, markedsføring/service
01-01-1600 31-12-9999 40391545 Akademiøkonom, kommunikation/reklame
01-01-1600 31-12-9999 40391550 Akademiøkonom, eksport
01-01-1600 31-12-9999 40391555 Akademiøkonom, sprog og økonomi
01-01-1600 31-12-9999 40391560 Akademiøkonom, økonomi og informatik
01-01-1600 31-12-9999 40391565 Akademiøkonom, international markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 40391810 Handelsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 40391822 Akademiøkonom, detailhandel
01-01-1600 31-12-9999 40391823 Akademiøkonom, international erhvervsinformation
01-01-1600 31-12-9999 40391824 Akademiøkonom, international handel
01-01-1600 31-12-9999 40391825 Akademiøkonom, miljø og økonomi
01-01-1600 31-12-9999 40391826 Akademiøkonom, indenlandsk afsætning/service
01-01-1600 31-12-9999 40391828 Akademiøkonom, salgskonsulent
01-01-1600 31-12-9999 40391830 Akademiøkonom, udenrigshandel
01-01-1600 31-12-9999 40391832 Akademiøkonom, indkøb og import
01-01-1600 31-12-9999 40391834 Akademiøkonom, østeuropæisk handel
01-01-1600 31-12-9999 40391836 Akademiøkonom, bilbranchen, salg og markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 40391838 Akademiøkonom, internationalt salg
01-01-1600 31-12-9999 40391839 Akademiuddannelse, retail
01-01-1600 31-12-9999 40391843 Akademiøkonom u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40391850 Eksportkonsulent
01-01-1600 31-12-9999 40391860 Eksporttekniker
01-01-1600 31-12-9999 40391870 Innovation og entrepreneurship
01-01-1600 31-12-9999 40391880 Akademiuddannelse, innovation og produktionsoptimering
01-01-1600 31-12-9999 40392110 Eksportør, eksamineret
01-01-1600 31-12-9999 40392630 Akademiuddannelse, human ressource
01-01-1600 31-12-9999 40392640 Akademiuddannelse uden profil
01-01-1600 31-12-9999 40392645 Akademiuddannelse, beskæftigelse
01-01-1600 31-12-9999 40392650 Akademiuddannelse, skatter og afgifter
01-01-1600 31-12-9999 40392655 Akademiuddannelse, socialt arbejde
01-01-1600 31-12-9999 40393010 Administrationsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 40393210 Finansøkonom
01-01-1600 31-12-9999 40393220 Akademiøkonom, handel med fast ejendom
01-01-1600 31-12-9999 40393230 AK, offentlig forvaltning og administration
01-01-1600 31-12-9999 40393240 Akademiuddannelse, finansiel rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 40393250 Finansiel videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 40393505 Revision
01-01-1600 31-12-9999 40393510 Financial controller
01-01-1600 31-12-9999 40394010 Datamatiker
01-01-1600 31-12-9999 40394021 Datanom u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40394022 Datanom, IT-rådgivning og projektledelse
01-01-1600 31-12-9999 40394023 Datanom, programmering
01-01-1600 31-12-9999 40394024 Datanom, systemteknik og drift
01-01-1600 31-12-9999 40394026 Datanom, systemudvikling
01-01-1600 31-12-9999 40394030 IT-administrator
01-01-1600 31-12-9999 40394040 Akademiuddannelse, informationsteknologi
01-01-1600 31-12-9999 40394503 Merkonom u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40394506 Merkonom, international marketing - engelsk
01-01-1600 31-12-9999 40394509 Merkonom, international marketing - fransk
01-01-1600 31-12-9999 40394512 Merkonom, international marketing - tysk
01-01-1600 31-12-9999 40394515 Merkonom, revision
01-01-1600 31-12-9999 40394518 Merkonom, butiksledelse
01-01-1600 31-12-9999 40394521 Merkonom, driftsledelse
01-01-1600 31-12-9999 40394524 Merkonom, eksport
01-01-1600 31-12-9999 40394527 Merkonom, finansiering
01-01-1600 31-12-9999 40394530 Merkonom, indkøb
01-01-1600 31-12-9999 40394533 Merkonom, informatik
01-01-1600 31-12-9999 40394536 Merkonom, markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 40394539 Merkonom, transport
01-01-1600 31-12-9999 40394542 Merkonom, turisme
01-01-1600 31-12-9999 40394545 Merkonom, regnskabsvæsen
01-01-1600 31-12-9999 40394548 Merkonom, organisation
01-01-1600 31-12-9999 40394551 Merkonom, personaleadministration
01-01-1600 31-12-9999 40394554 Merkonom, landbrugsledelse
01-01-1600 31-12-9999 40394557 Merkonom, miljøledelse
01-01-1600 31-12-9999 40394560 Merkonom, innovation
01-01-1600 31-12-9999 40394563 Merkonom, administration
01-01-1600 31-12-9999 40394566 Merkonom, international handel
01-01-1600 31-12-9999 40394569 Merkonom, logistik
01-01-1600 31-12-9999 40394572 Merkonom, personaleudvikling
01-01-1600 31-12-9999 40394575 Merkonom, økonomistyring
01-01-1600 31-12-9999 40394576 Merkonom, erhvervsdiplom
01-01-1600 31-12-9999 40394705 Akademimerkonom, kommunikation og formidling
01-01-1600 31-12-9999 40394710 Akademimerkonom, international handel og markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 40394715 Akademimerkonom, økonomi- og ressourcestyring
01-01-1600 31-12-9999 40394720 Akademiuddannelse, ledelse
01-01-1600 31-12-9999 40394725 Akademiuddannelse, oplevelsesøkonomi
01-01-1600 31-12-9999 40394726 Merkonom, oplevelsesøkonomi
01-01-1600 31-12-9999 40395110 Serviceøkonom
01-01-1600 31-12-9999 40395122 Akademiøkonom, turisme
01-01-1600 31-12-9999 40395124 Akademiøkonom, sport og fritid
01-01-1600 31-12-9999 40395126 Akademiøkonom, hotel- og restaurantledelse
01-01-1600 31-12-9999 40395128 Akademiøkonom, servicesektor management
01-01-1600 31-12-9999 40395145 Hotel- og restaurationstekniker
01-01-1600 31-12-9999 40395150 Rejselivstekniker
01-01-1600 31-12-9999 40590010 Teknisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40590090 Teknisk Indv.udd. kort vidg.
01-01-1600 31-12-9999 40591003 Teknonom u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40591006 Teknonom, håndværk
01-01-1600 31-12-9999 40591009 Teknonom, ledelsesteknik
01-01-1600 31-12-9999 40591012 Teknonom, driftsteknik kvalitetsstyring
01-01-1600 31-12-9999 40591015 Teknonom, driftsteknik produktionsstyring
01-01-1600 31-12-9999 40591018 Teknonom, kvalitetsstyring
01-01-1600 31-12-9999 40591020 Teknonom, miljøstyring
01-01-1600 31-12-9999 40591021 Teknonom, produktionsstyring
01-01-1600 31-12-9999 40591024 Teknonom, produktionsteknik
01-01-1600 31-12-9999 40591027 Teknonom, produktionsteknik edb
01-01-1600 31-12-9999 40591029 Teknonom, info teknologi i virksomhed
01-01-1600 31-12-9999 40591030 Teknonom, indkøb- og materialestyring
01-01-1600 31-12-9999 40592010 Produktionsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40592032 Maskintekniker u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40592034 Maskintekniker, værktøjskonstruktion
01-01-1600 31-12-9999 40592036 Maskintekniker, konstruktion
01-01-1600 31-12-9999 40592038 Maskintekniker, driftsteknik
01-01-1600 31-12-9999 40592039 Maskintekniker, stålkonstruktion
01-01-1600 31-12-9999 40592040 Plasttekniker
01-01-1600 31-12-9999 40592050 Kvalitets- og måletekniker
01-01-1600 31-12-9999 40592060 Trætekniker
01-01-1600 31-12-9999 40592210 Værkstedsfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 40592410 Installatør u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40592425 El-installatør
01-01-1600 31-12-9999 40592435 Installatør, stærkstrøm
01-01-1600 31-12-9999 40592440 Installatør, vvs
01-01-1600 31-12-9999 40592445 Gastekniker
01-01-1600 31-12-9999 40592450 Gas-, vand- og sanitetsmester
01-01-1600 31-12-9999 40592460 Energiteknolog AK
01-01-1600 31-12-9999 40592461 Akademiuddannelse i energiteknologi
01-01-1600 31-12-9999 40592510 IT- og elektronikteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40592520 Elektroniktekniker
01-01-1600 31-12-9999 40592530 Automationsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40592610 Autoteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40593010 Laborant
01-01-1600 31-12-9999 40593020 Miljøtekniker
01-01-1600 31-12-9999 40593040 Akademiuddannelse, laboratorie- og bioteknologi
01-01-1600 31-12-9999 40595015 Miljøteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40595025 Byggetekniker
01-01-1600 31-12-9999 40595030 Anlægstekniker
01-01-1600 31-12-9999 40595035 Byggekoordinator
01-01-1600 31-12-9999 40595040 Kort- og landmålingstekniker
01-01-1600 31-12-9999 40595510 Maler, videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 40598505 Tekstil- og beklædningsteknik u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40598510 Designteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40598525 Konfektionstekniker
01-01-1600 31-12-9999 40598527 Trikotagetekniker
01-01-1600 31-12-9999 40598529 Tekstiltekniker
01-01-1600 31-12-9999 40598535 Farveritekniker
01-01-1600 31-12-9999 40598540 Indkøbstekniker
01-01-1600 31-12-9999 40598545 Industriel designer
01-01-1600 31-12-9999 40598550 Modeltekniker
01-01-1600 31-12-9999 40598555 Produktudvikler
01-01-1600 31-12-9999 40598560 Modelkonstruktør
01-01-1600 31-12-9999 40598712 Driftsteknolog offshore
01-01-1600 31-12-9999 40599010 E-designer
01-01-1600 31-12-9999 40750010 Levnedsmiddel og husholdning u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40750090 Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 40751005 Laboratorie-, kemo- og miljøteknik u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40751010 Procesteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40751020 Fødevareteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40751030 Mejeriteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40751035 Procesteknolog, kemoteknik
01-01-1600 31-12-9999 40751039 Laboratorietekniker, biologi
01-01-1600 31-12-9999 40751041 Laboratorietekniker, kemi
01-01-1600 31-12-9999 40751045 Laboratorietekniker
01-01-1600 31-12-9999 40751050 Food business engineer
01-01-1600 31-12-9999 40751055 Ernæringsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40755010 Akademiuddannelse i ernæring
01-01-1600 31-12-9999 40756010 Akademigastronom
01-01-1600 31-12-9999 40757010 Husholdningstekniker
01-01-1600 31-12-9999 40757510 Økonoma
01-01-1600 31-12-9999 40800090 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. kort vidg.
01-01-1600 31-12-9999 40802010 Jordbrugsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40802012 Landbrugstekniker, biologi
01-01-1600 31-12-9999 40802014 Landbrugstekniker, teknisk speciale
01-01-1600 31-12-9999 40802016 Landbrugstekniker, økonomisk/merkantilt speciale
01-01-1600 31-12-9999 40802018 Landbrugstekniker, regnskab
01-01-1600 31-12-9999 40802022 Landbrugstekniker, husdyrbrug
01-01-1600 31-12-9999 40802024 Landbrugstekniker, maskiner
01-01-1600 31-12-9999 40802028 Landbrugstekniker, planteavl
01-01-1600 31-12-9999 40802030 Landbrugstekniker, landbrug diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 40802042 Gartneritekniker, anlæg
01-01-1600 31-12-9999 40802044 Gartneritekniker, planteskole
01-01-1600 31-12-9999 40802046 Gartneritekniker, væksthus
01-01-1600 31-12-9999 40802048 Gartneritekniker, grøntsager
01-01-1600 31-12-9999 40802050 Gartneritekniker, produktion
01-01-1600 31-12-9999 40802055 Jordbrugstekniker u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40802060 Jordbrugsteknolog, bygninger og teknik
01-01-1600 31-12-9999 40802061 Jordbrugsteknolog, husdyrproduktion
01-01-1600 31-12-9999 40802062 Jordbrugsteknolog, planteproduktion
01-01-1600 31-12-9999 40802063 Jordbrugsteknolog, landskab og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 40802064 Jordbrugsteknolog, miljø og natur
01-01-1600 31-12-9999 40805210 Vildtforvalter
01-01-1600 31-12-9999 40806040 Fiskeriteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40850010 Transport mv. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40850090 Transport mv. Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 40852010 Logistikøkonom
01-01-1600 31-12-9999 40852025 Akademiøkonom i logistik
01-01-1600 31-12-9999 40852030 Akademiøkonom, logistik - international transport
01-01-1600 31-12-9999 40852040 Akademiuddannelse, international transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 40854010 Vagtofficer
01-01-1600 31-12-9999 40854025 Juniorofficer, 1. teoridel
01-01-1600 31-12-9999 40854030 Juniorofficer, 2.teoridel
01-01-1600 31-12-9999 40854040 Juniorofficer, 3.teoridel
01-01-1600 31-12-9999 40854050 Skibsmaskinist
01-01-1600 31-12-9999 40854060 Skibsfører (uden gymnasial baggrund)
01-01-1600 31-12-9999 40856010 Beredskabstekniker, akademiuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 40900010 Danish addiction counselor (DAC)
01-01-1600 31-12-9999 40900015 Akademiuddannelse, sundhedspraksis
01-01-1600 31-12-9999 40900090 Social/sundhed Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 40904510 Kiropraktor, forskole
01-01-1600 31-12-9999 40906030 klinisk tandtekniker
01-01-1600 31-12-9999 40906035 Videreuddannelse i odontologisk praksis
01-01-1600 31-12-9999 40906510 Farmakonom
01-01-1600 31-12-9999 40950090 Forsvar/politi Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 40951510 Fængselsfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 40951540 Enhedsfunktionær, fængselsvæsenet
01-01-1600 31-12-9999 40979730 Akademiuddannelse, fagspecifikke kurser
01-01-1600 31-12-9999 50200010 Pædagogisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50200080 Kursus, lærer-pædagog
01-01-1600 31-12-9999 50200090 Pædagogik Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50201005 Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr.
01-01-1600 31-12-9999 50201007 Pædagogiske
01-01-1600 31-12-9999 50201010 Pædagog, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50201012 Pædagog (Rudolf Steiner)
01-01-1600 31-12-9999 50201015 Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen
01-01-1600 31-12-9999 50201020 Socialpædagogik, videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 50201030 Pædagogisk arbejde, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50201040 Praktikvejleder til pædadgoguddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 50201060 Pædagogik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50201061 Humanistisk-pædagogik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50201062 Matematik-pædagogik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50201063 Psykologi-pædagogik, exam.psyk.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 50202010 Folkeskolelærer, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50202015 Dansk andetsprog for voksne
01-01-1600 31-12-9999 50202020 Folkeskolelærer, årskursus
01-01-1600 31-12-9999 50202025 Den frie læreruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 50202030 Praktiklærer til læreruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 50202035 Naturfagsdidaktik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50203010 Tekstildesign, -håndværk og formidling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50204020 Pædagogisk grundkursus, lærere ved tekniske skoler
01-01-1600 31-12-9999 50204025 Pædagogisk uddannelse, lærere ved teknika
01-01-1600 31-12-9999 50204030 Pædagogisk uddannelse, lærere ved ingeniørakademi
01-01-1600 31-12-9999 50204032 Erhvervspædagogik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50204035 Pædagogisk kursus, erhvervsskolerne
01-01-1600 31-12-9999 50204040 Pædagogisk grundkursus, lærere ved handelshøjskole
01-01-1600 31-12-9999 50204045 Speciallærer
01-01-1600 31-12-9999 50204050 Uddannelses- og erhvervsvejleder udd.
01-01-1600 31-12-9999 50204060 Diakoni og socialpædagogik, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50205012 Holistisk afspændingspædagog
01-01-1600 31-12-9999 50250010 Formidling og erhvervssprog u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50250015 Kristendom, kultur og kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50250090 Formidling/erhvervssprog Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50253010 Journalist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50253020 Fotojournalist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50253030 Journalistisk arbejde, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50253040 Journalistik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50253050 Journalistik for etniske grupper, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50253055 Kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50253061 Grafisk kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50253510 Bibliotekar
01-01-1600 31-12-9999 50253520 Bibliotekar DB
01-01-1600 31-12-9999 50253540 Bibliotekar ved forsknings- og fagbibliotek
01-01-1600 31-12-9999 50256110 Erhvervssproglig diplomprøve ED u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50256120 Engelsk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 50256130 Fransk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 50256140 Italiensk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 50256150 Russisk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 50256160 Spansk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 50256170 Tysk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 50256180 Russisk, videregående erhvervssproglig uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 50256190 Dansk tegnsprog og tolkning, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50256195 Tegnsprogstolk, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 50257510 Formidling - kunst og kultur, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50258404 Erhvervssproglig afgangseksamen EA u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50258408 Engelsk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 50258411 Ervervssprog flere sprog, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 50258412 Fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 50258416 Italiensk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 50258420 Spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 50258424 Tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 50258426 Engelsk-russisk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 50258428 Engelsk-fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 50258429 Engelsk-fransk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 50258432 Engelsk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 50258435 Erhvervssprog-IT markedskommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50258436 Engelsk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 50258439 Engelsk-tysk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 50258440 Fransk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 50258444 Fransk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 50258445 Fransk-tysk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 50258448 Spansk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 50258449 Engelsk-spansk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 50258456 Fransk-spansk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 50258462 Tysk-spansk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 50258463 Engelsk-italiensk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 50258464 Fransk-italiensk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 50258468 Tysk-italiensk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 50300010 Kunstnerisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50300090 Kunstnerisk Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50301510 Design og business, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50302005 Forskole - musikkonservatorium
01-01-1600 31-12-9999 50302010 Klassisk musik, musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 50302020 Folkemusik
01-01-1600 31-12-9999 50302022 Kirkemusik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50302040 Music management, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50302045 Rytmisk musik og bevægelse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50302047 Rytmisk korledelse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50302050 Rytmisk musik udøvende
01-01-1600 31-12-9999 50302060 Rytmisk musik, musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 50302061 Rytmisk musik individuelt forløb
01-01-1600 31-12-9999 50302070 Tonemester (gl.)
01-01-1600 31-12-9999 50303010 Danser
01-01-1600 31-12-9999 50303011 Koreograf
01-01-1600 31-12-9999 50303015 Danseformidling
01-01-1600 31-12-9999 50303020 Dansepædagog
01-01-1600 31-12-9999 50304010 Skuespiller
01-01-1600 31-12-9999 50304015 Musicalperformer
01-01-1600 31-12-9999 50304020 Scenografi
01-01-1600 31-12-9999 50304030 Teaterteknik, lys
01-01-1600 31-12-9999 50304040 Teaterteknik lyd
01-01-1600 31-12-9999 50304050 Teaterteknik, produktion (scene)
01-01-1600 31-12-9999 50304060 Teaterinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 50304070 Teaterteknik, regi
01-01-1600 31-12-9999 50305020 Billedkunst, grund- normaludd.
01-01-1600 31-12-9999 50305050 Kunstakademiuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50306010 Karakteranimation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50306012 Fotograf - film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 50306015 Tonemester - film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 50306020 Instruktør - film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 50306025 Filmklipper
01-01-1600 31-12-9999 50306030 Manuskriptforfatter - film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 50306035 Filmproducer - film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 50306040 Animationsinstruktør - film, tv og interaktive medier
01-01-1600 31-12-9999 50306047 Tv studieproducer / flerkamerainstruktør
01-01-1600 31-12-9999 50306050 Tv tilrettelægger / dokumentarinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 50306055 Filmskoleuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50350010 Naturvidenskabelig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50350090 Naturvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50352010 IT (DIT), diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50352020 Software, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50352030 Softwareudvikling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50352031 Softwareudvikling, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50353010 Webudvikling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50353011 Webudvikling, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50358510 Konkurrenceidræt, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50358520 Legemsøvelser, faglærer
01-01-1600 31-12-9999 50390010 Samfundsvidenskabelig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50390015 Fleksibelt forløb, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50390090 Samfundsvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50391510 International handel og markedsføring, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50391520 E-konceptudvikling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50391525 E-konceptudvikling, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50392110 Eksport og teknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50392905 Skattefaglig diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50392910 Offentlig administration, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50392915 Offentlig administration, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50392920 Inkasso, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50393010 Sportsmanagement, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50393015 Sportsmanagement, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50393510 Registreret revisor
01-01-1600 31-12-9999 50396100 International hospitality management, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50396105 HD-2.del u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50396110 HD-1.del
01-01-1600 31-12-9999 50396112 Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396115 Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396120 Afsætningsøkonomi, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396121 Marketing management, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396122 Merkantil, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50396123 Supply chain management, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396125 Finansiering, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396126 Finansiel rådgivning, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396130 Forsikring, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396135 Organisation, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396140 Regnskabsvæsen, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396145 Udenrigshandel, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396150 Indkøbs-/transportøkonomi, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396155 Informatik, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396156 Finans, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50396160 Miljø/revision, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396162 Projektledelse og lederskab (kaospilot)
01-01-1600 31-12-9999 50396165 Ledelse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50396166 Vurdering, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50396167 Globalisering og forandring, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50396168 Erhvervsdiplom Human resource development HRd
01-01-1600 31-12-9999 50396170 Sundhedsøkonomi og ledelse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50396171 Innovation og entrepreneurship, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50396172 Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50396173 Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50396175 International bachelor leisure management, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50396180 Retail and key account, HD 2.del
01-01-1600 31-12-9999 50397010 Turistfører, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50397015 Natur- og kulturformidling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50397410 Socialrådgiver, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50397412 Socialformidleruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 50397420 Socialrådgiver (socionom), årskursus
01-01-1600 31-12-9999 50397430 Social diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 50397435 Socialformidling, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50397440 Praktikvejleder til socialrådgiverudd.
01-01-1600 31-12-9999 50397445 Krimonologi, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50397510 Psykiatri, tværfaglig diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50397515 Beskæftigelsesindsats, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50590005 Teknisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50590010 Diplomingeniør prof.bach. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50590015 Proces og innovation, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50590090 Teknisk Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50591010 Teknologi og økonomi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50591020 Teknologileder
01-01-1600 31-12-9999 50591030 Projektledelse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50591040 Teknologisk, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50591050 Operations og supply chain management, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50591210 Eksportingeniør, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50591410 Levnedsmiddelingeniør
01-01-1600 31-12-9999 50591415 Fødevareanalyse, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50591510 Sundheds- og omsorgsteknologi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50591610 Skov- og landskabsingeniør, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50591615 Parkvirksomhed, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50592010 Maskin, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592025 Materialeteknologi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592030 Global management and manufacturing, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592510 Elektronik-IT, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592512 Stærkstrømsteknologi, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50592513 Automation, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50592515 IT, diploming. prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592516 IT-diplomuddannelsen, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50592520 Datamatik, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592525 Medie- og sonokommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592530 Information, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592545 IT for datamatiker, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592550 Produktudvikling og teknisk integration, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592555 Trafik og transport, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50593010 Kemi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50593015 Bæredygtig energiteknik, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50593030 Bio-, procesteknologi og kemi, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50593035 Bioteknologi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50593040 Nanoteknologi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50594510 Bygning, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50594520 Arktisk teknologi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50594525 Bygningsdesign, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50594530 Teknisk-humanøkologi, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50594535 Vedligehold, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50594540 Projektledelse, byggeriets diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50594545 Forsyningsteknik -vand,spildevand,fjernvarme, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50595005 Bygningskonstruktøruddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50595010 Bygningskonstruktør, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50596010 Design - innovation, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50596020 Integreret design, dimplomingeniør prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50596025 Interaktivt design, diplomingeniør prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50598015 Multiplatform storytelling and production, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50598020 Medieproduktion og ledelse, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50598025 Grafisk fortælling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50598030 Visuel kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50598035 TV og medie tilrettelægger, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50598036 Media management (GÅU)
01-01-1600 31-12-9999 50598037 Grafisk åben udd. (GÅU)
01-01-1600 31-12-9999 50598710 Teknisk manager offshore, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50750010 Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50750090 Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50757010 Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50757015 Årskursus i forbrugerøkonomi
01-01-1600 31-12-9999 50757016 Årskursus i ernæring
01-01-1600 31-12-9999 50757020 Klinisk diætist
01-01-1600 31-12-9999 50757025 Mejeriteknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50757030 Ernæring-sundhed, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50757035 Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50757040 Ernæringsdiplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50800090 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50802010 Jordbrugsvirksomhed - økonomi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50802011 Jordbrugsvirksomhed - jordbrugsbiologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50804010 Have- og parkingeniør, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50850090 Transport mv. Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50853010 Maskinmester
01-01-1600 31-12-9999 50853030 Maskinmester- maskinteknisk ledelse og drift,prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50853045 Seniorofficer, maskinchef (maritim transport)
01-01-1600 31-12-9999 50854010 Skibsfører, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50854030 Juniorofficer (maritim), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50854040 Seniorofficer, skibsfører (maritim transport)
01-01-1600 31-12-9999 50854045 Seniorofficer, dual purpose skibschef
01-01-1600 31-12-9999 50856010 Katastrofe- og risikomanager, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50900010 Sundhed u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50900090 Social/sundhed Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50901010 Afspændingspædagogik og psykomotorik, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50902510 Bioanalytiker, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50903010 Sygeplejerske, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50903030 Sygeplejerske, suppleringsudd.
01-01-1600 31-12-9999 50903110 Sygepleje, ledelse - undervisning, diplomeksamen
01-01-1600 31-12-9999 50903115 Psykiatri, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50903116 Familieterapi, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50903117 Ældrearbejde, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50903120 Afdelingssygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 50903130 Sundhedsplejerske, diplomeksamen
01-01-1600 31-12-9999 50903135 Danmarks sygeplejerskehøjskole 1.-2. del
01-01-1600 31-12-9999 50903140 Hygiejnesygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 50903141 Sygepleje supplering, adgangsgivende til videre uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 50903142 Anæstesisygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 50903143 Specialsygeplejerske i kræftsygepleje
01-01-1600 31-12-9999 50903144 Stråleterapeut
01-01-1600 31-12-9999 50903145 Sundhedsfaglige diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50903610 Radiograf, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50904010 Ergoterapi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50904510 Fysioterapi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50904710 Ergo- og fysioterapeut, videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 50904810 Bandagist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50904910 Optometrist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50905010 Jordemoder, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50905020 Jordemoder, ledende og undervisende
01-01-1600 31-12-9999 50906010 Oral helse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50906015 Tandplejer, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50950090 Forsvar Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50951010 Politivirksomhed, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50952010 Officer u.n.a. (mellemlang vidg. udd.)
01-01-1600 31-12-9999 50952020 Officer i hæren, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50952030 Officer i søværnet, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50952040 Officer i flyvevåbnet, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5101010 Vuggestue mv., førskoleuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 5101020 Børnehave mv.,førskoleudd.
01-01-1600 31-12-9999 60020090 Bachelor u.n.a. Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250010 Humanistisk u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250011 Kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250012 Kultur- og sprogmødestudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250013 Performance-design, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250015 Humanistisk, grundudd. bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250016 Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250020 Sproglig-pædagogik, bach.basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 60250030 Musisk-æstetisk, bach.basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 60250040 Humanistisk, basis
01-01-1600 31-12-9999 60250050 Humanistisk, bach. fællessemester
01-01-1600 31-12-9999 60250090 Humanistisk/teologisk Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250210 Pædagogik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250211 Pædagogik og uddannelsesstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250410 Teologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250420 Religion studier/videnskab,bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250430 Religionshistorie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250610 Filosofi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250612 Anvendt filosofi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250620 Idehistorie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250810 Historie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60251010 Arkæologi klassisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60251020 Arkæologi forhistorisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60251030 Arkæologi middelalder, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60251040 Nærorientalsk oldtidskultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60251210 Litteraturvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60251410 Teatervidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60251420 Dramaturgi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60251810 Musik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60252010 Kunsthistorie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60252610 Designkultur og økonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60252615 Oplevelsesteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60252620 Designkultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253010 Film- og medievidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253015 Medievidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253020 Kommunikation og digitale medier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253022 Informations- og kommunikationsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253025 Kommunikation og IT, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253030 Journalistik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253035 Informatik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253040 Multimedia, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253505 Informationsvidenskab og kulturformidling, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253510 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254010 Filologi klassisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254210 Dansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254215 Nordisk sprog og litteratur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254410 Engelsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254415 Sprog og internationale studier-engelsk,bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254610 Tysk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254620 Nederlandsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254810 Fransk studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254820 Italiensk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254825 Sprog og internationale studier-spansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254830 Spansk og spanskamerikanske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254840 Rumænsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254850 Portugisisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255010 Slavisk sprog og kultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255020 Balkanstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255210 Indologi-indisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255230 Semitisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255240 Mellemøstens sprog og samfund, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255406 Kinastudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255410 Østasiatisk sprog og kultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255415 Moderne Indien og Sydasienstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255430 Japanstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255445 Koreastudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255450 Indonesisk/sydøstasienstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255454 Thai/sydøstasienstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255469 Tibetologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255610 Finsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255620 Ungarsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255630 Indianske sprog og kulturer, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255635 Amerikanske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60256010 Erhvervssprog og kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60256020 Erhvervssprog og europæiske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60256030 Erhv.sprog, 2 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60256035 Erhv.sprog, 1 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60257110 Engelsk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257120 Fransk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257130 Spansk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257140 Tysk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257150 Arabisk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257155 Kinesisk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257160 Polsk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257165 International turisme og fritidsmanagement, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257166 Hotelmanagement, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60258402 Sprog og IT, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258403 Sprog og kulturformidling, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258405 Sprog og pædagogik, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258406 Interkulturel pædagogik og arabisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258407 Information management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258408 Interkulturel pædagogik og dansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258409 Europæisk business, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258411 Erhvervssprog u.n.a., erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258414 Engelsk-fransk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258420 Engelsk-italiensk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258426 Engelsk-russisk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258432 Engelsk-spansk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258438 Engelsk-tysk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258442 Engelsk-amerikanske studier, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258444 Fransk-italiensk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258450 Fransk-tysk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258456 Fransk-spansk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258462 Tysk-spansk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258468 Tysk-italiensk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258474 Tysk-russisk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258480 Sprog-europæiske studier, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258481 Engelsk kombineret, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258482 Fransk kombineret, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258483 International marketing, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258484 Markedsføringsøkonomi-engelsk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258485 Tysk kombineret, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258486 Kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258487 Spansk kombineret, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258489 Russisk-spansk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258493 Erhvervssprog-medie, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258910 Sprogvidenskab/Lingvistik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258915 Indoeuropæisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258920 Retorik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258930 Audiologopædi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60300010 Kunstnerisk u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60300090 Kunstnerisk Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60300510 Folkemusik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60301510 Kirkemusik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60302520 Tonemester, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60302521 Lydtekniker, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60302525 Den individuelle musikuddannelse IM, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60302530 Musikformidling, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60302535 Musikteori, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60302540 Music management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60303510 Instrumentalist/sanger, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60304010 Almen musikpædagogik AM, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60304015 Musikpædagogisk brobygning, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60304020 Musikpædagogik i ensemble/korledelse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60304025 Klassisk musik, musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 60304027 Musik og musikpædagogik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60304510 Musik og bevægelse/performance, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60305010 Komposistion, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60305015 Sangskrivning, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60305510 Musik-, kor-, ensembleledelse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60307010 Billedkunst, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60308010 Konserveringsteknik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60308020 Konserveringsteknik-kunst, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60308030 Konserveringsteknik-kulturhistorisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60308040 Konserveringsteknik-grafisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60308050 Konserveringsteknik-monumentalkunst, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60308060 Konserveringsteknik-naturhistorisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60350010 Naturvidenskab u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60350020 Teknik-naturvidenskab, bach.basis 1-år
01-01-1600 31-12-9999 60350030 Naturvidenskab, basis
01-01-1600 31-12-9999 60350090 Naturvidenskab Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60351010 Matematik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60351015 Matematiske fag, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60351030 Matematik-økonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60351040 Forsikringsmatematik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60351045 Anvendt matematik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352010 Datalogi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352011 Informationsteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352012 Informatik (datalogi), bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352015 Medialogi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352016 Digitale medier og design, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352017 Interaktionsdesign, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352020 Softwareudvikling, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352025 Naturvidenskab og it, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352030 Global virksomhedsinformatik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352510 Statistik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60353020 Forsikringsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60354010 Fysik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60354020 Biofysik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60354030 Geofysik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60354035 Teknisk fysik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60354510 Astronomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60355010 Kemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60355015 Kemi og teknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60355020 Miljøkemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60355025 Medicinalkemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60355030 Biokemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60356010 Geografi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60356020 Kulturgeografi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60356030 Naturgeografi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60356040 Geoinformatik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60356510 Geologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60356515 Geologi-geoscience, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60357010 Meteorologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60357510 Nanoteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60357511 Nanoscience, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358010 Biologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358015 Almen biologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358020 Biologi, industribach.
01-01-1600 31-12-9999 60358024 Naturressourcer, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358025 Miljøbiologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358030 Molekylærbiologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358035 Biologi-bioteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358040 Bioteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358043 Biokemi, molekylær biologi og kemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358044 Biokemi og molekylær biologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358045 Molekylær biomedicin/-medicin, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358046 Medicinalbiologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358510 Idræt/Idræt og sundhed, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60390010 Samfundsvidenskab u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60390011 EU-studier, bach
01-01-1600 31-12-9999 60390013 Globale studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60390014 Internationale udviklingsstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60390015 Samfundsvidenskab, grundudd.
01-01-1600 31-12-9999 60390016 Plan, by og proces, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60390017 Teknologisk-samfundsvid. planlægning, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60390018 Virksomhedsstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60390020 Samfundsvidenskab, bach.basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 60390030 Samfundsvidenskab, basis
01-01-1600 31-12-9999 60390035 Uddannelsesvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60390090 Samfundsvidenskab Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60392610 Politik og administration, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60392615 Socialvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60392620 Offentlig innovation og digitalisering, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396105 Erhvervsøkonomi HA, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396107 HA erhvervsøkonomi-jura, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396110 HA informatik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396112 HA sport management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396115 HA erhvervsøkonomi og service management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396120 HA erhvervsanalytiker, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396125 HA turisme, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396126 HA international shipping, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396130 HA erhvervsøkonomi og filosofi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396133 HA psykologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396134 HA erhvervsøkonomi og projektledelse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396135 HA international business, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396136 Interkulturel markedskommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396137 Business administration and sociology, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396138 Organisatorisk læring, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396140 HA japansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396141 HA kinesisk
01-01-1600 31-12-9999 60396145 HA erhvervsret, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396150 HA datalogi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396155 HA matematik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396160 HA sprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396165 HA kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396175 HA international erhvervsøkonomi og politik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396810 Økonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396815 Miljøplanlægning, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60397610 Jura, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60397810 Statskundskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60397815 Samfundsfag, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60397820 Europæiske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60397825 Public policy, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398010 Sociologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398011 Arbejdslivsstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398015 Sociologi og kulturanalyse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398210 Etnografi/antropologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398215 Markeds- og ledelsesantropologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398220 Etnologi europæisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398230 Eskimologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398240 Nordisk folkemindevidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398410 Kognitionsvidenskab,bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398610 Psykologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398810 Musikterapi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398820 Musik/musikterapi, bach. fællessemester
01-01-1600 31-12-9999 60590010 Teknisk u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60590016 Humanistisk-teknologisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60590020 Produktionsudvikling, civiling.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60590090 Teknisk Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60590510 Teknoantropologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60591505 Sundhedsteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592010 Industri/produktion - maskin, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592015 Energi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592524 Globale forretningssystemer, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592525 Software engineering, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592526 Internetteknologier-computersystemer, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592527 Elektronik og datateknik, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592528 Fysik og teknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592529 Teknisk - systemdesign og strategisk analyse, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592530 IT, kommunikation og medieteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592531 IT og kommunikationsteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592532 Geofysik og rumteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592533 Robotteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592535 IT-informatik, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592540 Datateknik, bach.scient.
01-01-1600 31-12-9999 60592542 Teknisk videnskab-mekatronik, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592545 Elektronik - IT, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592546 Teknisk videnskab (matematik-teknologi), ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592550 Produkt-designpsykologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592555 Lærings- og oplevelsesteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592560 Velfærdsteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592565 Energiteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594010 Kemi - miljø, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594015 Kemi og bioteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594020 Kemiteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594030 Miljøteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594510 Bygge - anlæg, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594515 Infrastruktur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594520 Bygningsdesign, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594525 Indeklima og energi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594530 Bygge- og anlægskonstruktion, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594535 Veje og trafik, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594540 Vand og miljø, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60595010 Medicin og teknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60595510 Bioteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60595515 Bæredygtig bioteknologi, bach
01-01-1600 31-12-9999 60595520 Teknisk biomedicin, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60596005 Arkitektur og design, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60596015 Design - innovation u.n.a., ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60596025 Bæredygtigt design, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60596030 Teknisk videnskab (innovation and business), ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60596031 Produktudvikling og innovation, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60596510 Arkitekt, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60597010 Landinspektør, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60597510 Nanoteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60597511 Fysik og nanoteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60750010 Fødevarer og ernæring, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60750015 Fødevarevidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60750020 Mejeribrugsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60750090 Levnedsmiddel og ernæring Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60800005 Jordbrugsvidenskabelig u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60800090 Jordbrugsvidenskab Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60801010 Veterinær, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60801015 Husdyrvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60802010 Landbrugsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60802015 Agrobiologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60803220 Jordbrugsøkonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60804010 Havebrugsvidenskab gartneri, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60804020 Landskabsarkitektur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60805010 Skovbrugsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60900010 Folkesundhedsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60900015 IT og sundhed, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60900020 Biomedicin, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60900090 Sundhed Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60905210 Biomekanik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60905215 Klinisk biomekanik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60905510 Medicin, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60906010 Tandlæge, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60906510 Farmaceut, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60906520 Medicin med industriel speciale, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60906525 Lægemiddelvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 65020090 Kandidat u.n.a. Indv.udd., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65200005 Pædagogik, supplement efter kandidatudd.
01-01-1600 31-12-9999 65200010 Pædagogisk-fleksibel forløb, master
01-01-1600 31-12-9999 65200015 Pædagogisk u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65200090 Pædagogik Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65201015 Pædagogik, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 65201025 Dansk-pædagogik, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 65201030 Didaktik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65201031 IT-didaktisk design, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 65201032 Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, master
01-01-1600 31-12-9999 65201033 Multikulturalitet, uddannelse og læring, master
01-01-1600 31-12-9999 65201034 Naturfagsundervisning, master
01-01-1600 31-12-9999 65201035 Pædagogisk filosofi, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 65201036 Uddannelse og læring, master
01-01-1600 31-12-9999 65201040 Pædagogik, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 65201045 Pædagogisk antropologi, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 65201050 Pædagogik, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 65201055 Psykologi-pædagogik, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 65201058 Lifelong learning, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65201060 Pædagogik, grundudd. kand.
01-01-1600 31-12-9999 65201061 Humanistisk-pædagogik, cand.hum.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 65201062 Matematik-pædagogik, cand.mat.nat.
01-01-1600 31-12-9999 65201063 Psykologi-pædagogik, cand.psyk.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 65201065 Pædagogik, supplering
01-01-1600 31-12-9999 65201070 Pædagogisk sociologi, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 65201075 Matematik-pædagogik, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 65201080 Kandidatsupplering
01-01-1600 31-12-9999 65204005 Sundhedspædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204010 Læreprocesser (MLP), master
01-01-1600 31-12-9999 65204011 Entrepreneurship, education, training (IMEET), master
01-01-1600 31-12-9999 65204012 Sprogtilegnelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65204015 Pædagogisk IT, master
01-01-1600 31-12-9999 65204016 Organisatorisk coaching og læring, master
01-01-1600 31-12-9999 65204020 Problem based learning in science (MPBL), master
01-01-1600 31-12-9999 65204022 Læse- og skrivedidaktik (MEd), master
01-01-1600 31-12-9999 65204023 Naturfagenes didaktik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204025 Professionsudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 65204030 Socialpædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204035 Medborgerskab, master
01-01-1600 31-12-9999 65204040 Interkulturel pædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204043 Drama- og teaterpædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204045 Gymnasiepædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204050 Specialpædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204052 Dansk som andetsprog, master
01-01-1600 31-12-9999 65204055 Voksenuddannelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65204060 Fremmedsprogspædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204065 Vejledning, master
01-01-1600 31-12-9999 65204071 Pædagogik og uddannelsesstudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65204074 Pædagogik og uddannelsesstudier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65250004 Universitetsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 65250007 Humanistisk u.n.a., master
01-01-1600 31-12-9999 65250008 Humanistisk u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250009 Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250010 Humanistisk palliation, master
01-01-1600 31-12-9999 65250011 Sundhedsfremme, master
01-01-1600 31-12-9999 65250012 Cand.phil. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 65250013 Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65250016 Mag.art. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 65250020 Humanistisk kombination, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250021 Humanistisk kombination, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65250023 Sprog-international virksomhedskommunikation, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65250024 Sprog-international virksomhedskommunikation, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250026 Kultur- og sprogmødestudier,cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250028 Kultur-sprogmødestudier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65250029 Kultur- og sprogmodestudier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250030 Migrationsstudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250032 Humanistisk, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 65250034 Humanistisk, grundudd. kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250036 Humanistisk, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 65250040 Humanistisk, supplering
01-01-1600 31-12-9999 65250046 Humanistisk, basis
01-01-1600 31-12-9999 65250054 Humanistisk, indledende fællessemester
01-01-1600 31-12-9999 65250056 Musisk-æstetisk, basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 65250060 Sproglig-pædagogik, basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 65250090 Humanistisk/teologisk Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65250205 Pædagogik, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65250210 Pædagogik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250215 Pædagogik, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65250221 Sprogundervisning, lingvistik og it, master
01-01-1600 31-12-9999 65250225 Grundskoleundervisning, master
01-01-1600 31-12-9999 65250230 Ulandspædagogik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250235 Ulandspædagogik, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65250245 Voksenpædagogik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250250 Voksenpædagogik, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65250260 Læring og forandringsprocesser, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250265 International pædagogisk antropologi, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 65250405 Teologi, cand.theol.
01-01-1600 31-12-9999 65250407 Præsteuddannelse af lærere
01-01-1600 31-12-9999 65250414 Religionshistorie, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250416 Religionshistorie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65250418 Religionshistorie, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65250432 Religion studier/videnskab,c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250434 Religion, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65250435 Religion, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65250436 Religion, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65250440 Kristendomskundskab, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65250442 Kristendomskundskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250446 Kristendomshistorie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65250456 Religionssociologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65250460 Religionssociologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250464 Religionssociologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65250465 Diakoni, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250470 Europas religiøse rødder, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250613 Filosofi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65250616 Filosofi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250619 Filosofi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65250625 Filosofi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65250626 Anvendt filosofi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250628 Etik og værdier i organisationer, master
01-01-1600 31-12-9999 65250633 Idehistorie, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65250636 Idehistorie, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250639 Idehistorie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65250651 Human. sundhedsvid.-praksisudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 65250810 Historie, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65250816 Historie, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250819 Historie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65250822 Historie, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65250825 Informationsforvaltning, master
01-01-1600 31-12-9999 65251002 Marinarkæologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65251004 Arkæologi klassisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65251008 Arkæologi klassisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65251012 Arkæologi klassisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65251024 Arkæologi forhistorisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65251028 Arkæologi forhistorisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65251032 Arkæologi forhistorisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65251044 Arkæologi middelalder, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65251048 Arkæologi middelalder, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65251052 Arkæologi middelalder, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65251056 Kulturmiljø og landskabsanalyse, master
01-01-1600 31-12-9999 65251057 Bæredygtig kulturarvsmanagement, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65251064 Nærorientalsk arkæologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65251072 Nærorientalsk oldtidskultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65251076 Nærorientalsk oldtidskultur, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65251215 Litteraturvidenskab, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65251220 Litteraturvidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65251225 Litteraturvidenskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65251230 Litteraturvidenskab, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65251235 Børnelitteratur, master
01-01-1600 31-12-9999 65251415 Teatervidenskab, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65251420 Teatervidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65251425 Teatervidenskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65251427 Teatervidenskab, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65251435 Dramaturgi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65251440 Dramaturgi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65251445 Dramaturgi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65251450 Dramaturgi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65251610 Filmvidenskab, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65251620 Filmvidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65251630 Filmvidenskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65251640 Filmvidenskab, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65251820 Musikvidenskab, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65251830 Musik/Musikvidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65251840 Musikvidenskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65251850 Musikvidenskab, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65252020 Kunsthistorie, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65252030 Kunsthistorie, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65252040 Kunsthistorie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65252050 Kunsthistorie, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65252055 Visuel kultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65252060 Kuratering, master
01-01-1600 31-12-9999 65252515 Æstetisk kulturarbejde, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65252520 Æstetisk kulturarbejde, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65252525 Turisme, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65252535 Kultur og kulturformidling, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65252540 Kultur og kulturformidling, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65252545 Kulturhistorisk informatik, master
01-01-1600 31-12-9999 65252550 Køn og kultur, master
01-01-1600 31-12-9999 65252555 Børne-ungdomskultur (medier-æstetiske læreproc.), master
01-01-1600 31-12-9999 65252560 Oplevelsesøkonomi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65252562 Designstudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65252565 Tværkulturelle studier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65252570 Internationale studier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65252571 Kultur, kommunikation og globalisering, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65252610 Designledelse, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65253005 Kommunikation, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65253006 Kommunikation, cand.comm.
01-01-1600 31-12-9999 65253007 Journalistik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65253011 Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
01-01-1600 31-12-9999 65253013 Kognition og kommunikation, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65253014 Cognition and communication, master
01-01-1600 31-12-9999 65253015 Kommunikation, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65253016 Journalistik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65253017 Journalistik, cand.public.
01-01-1600 31-12-9999 65253018 Journalistik, master
01-01-1600 31-12-9999 65253020 Kommunikation, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65253023 European journalism, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65253025 Journalistik, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65253026 Kommunikation og IT, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65253030 Professionel kommunikation, master
01-01-1600 31-12-9999 65253031 Cross-media communication, master
01-01-1600 31-12-9999 65253032 Redaktionel ledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65253035 Medievidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65253038 Language administration (MLA), master
01-01-1600 31-12-9999 65253039 Multimedia arts (MMA), master
01-01-1600 31-12-9999 65253040 Multimedia arts, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65253045 Performance-design, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65253046 Performance-design, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65253050 Informatik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65253060 Datalogi-humanistisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65253065 Informatik, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65253510 Informationsvidenskab og kulturformidling, cand.scient.bibl.
01-01-1600 31-12-9999 65253511 Informationsvidenskab og kulturformidling, master
01-01-1600 31-12-9999 65253520 Bibliotekar, cand.scient.bibl.
01-01-1600 31-12-9999 65254004 Filologi klassisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254008 Filologi klassisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254012 Filologi klassisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254020 Latin, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254024 Latin, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254028 Latin, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254032 Latin, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65254036 Latin middelalder, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254040 Latin middelalder, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254044 Græsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254048 Græsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254052 Græsk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65254056 Græsk middelalder (byzantinsk), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254060 Græsk middelalder (byzantinsk), cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254064 Græsk-romersk kulturhistorie, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254068 Græsk-romersk kulturhistorie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254072 Oldtidskundskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254076 Oldtidskundskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254080 Oldtidskundskab, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65254084 Nylatin, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254088 Nylatin, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254204 Nordisk litteratur, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254208 Nordisk sprog og litteratur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254212 Nordisk litteratur, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254216 Nordisk filologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254220 Nordisk filologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254224 Nordisk filologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254228 Nordisk sprog og litteratur, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254236 Nordisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254240 Nyere dansk sprog, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254244 Dansk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254248 Dansk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254252 Dansk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65254256 Danskfagets didaktik, master
01-01-1600 31-12-9999 65254264 Norrøn filologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254268 Norrøn filologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254405 Engelsk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254411 Amerikansk samfundsstudie, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254415 Engelsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254420 Engelsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254425 Engelsk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65254440 Amerikansk samfundsstudie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254605 Germansk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254615 Tysk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254620 Tysk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254625 Tysk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65254645 Nederlandsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254650 Nederlandsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254802 Fransk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254804 Fransk studier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254806 Fransk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254808 Fransk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65254814 Fransk samfund- og kulturdokumentation, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254816 Fransk samfund- og kulturdokummentation, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254822 Spansk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254824 Spansk og spanskamerikanske studier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254826 Spansk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254828 Spansk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65254842 Italiensk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254844 Italiensk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254846 Italiensk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254848 Italiensk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65254858 Portugisisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254861 Portugisisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254864 Portugisisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254873 Rumænsk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254876 Rumænsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254879 Rumænsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255002 Russisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255004 Russisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255006 Russisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255008 Russisk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65255016 Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255018 Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255020 Serbokroatisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255022 Serbokroatisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255024 Serbokroatisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255026 Polsk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255028 Polsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255030 Polsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255034 Tjekkisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255036 Tjekkisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255038 Tjekkisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255042 Bulgarsk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255044 Bulgarsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255046 Bulgarsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255052 Balkanistik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255054 Balkanistik, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255058 Øststatskundskab, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255060 Øststatskundskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255062 Øststatskundskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255072 Nygræsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255074 Nygræsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255202 Indisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255204 Indologi-indisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255206 Indologi-indisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255211 Mellemøststudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255214 Nyindisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255216 Nyindisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255218 Sanskrit, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255220 Sanskrit, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255233 Iransk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255235 Islamiske studier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255236 Iransk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255239 Iransk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255240 Mellemøstens sprog og samfund, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255254 Mellemøstens sprog og samfund, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255262 Hebraisk som hovedsprog, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255268 Hebraisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255274 Ægyptologi-realia, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255296 Sumerologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255403 Sinologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255406 Kinastudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255409 Kinesisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255415 Kinesisk kultur, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255418 Kinesisk kultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255421 Kinesisk kultur, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255424 Japansk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255427 Japansk-kinesisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255430 Japanstudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255433 Japansk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255436 Japansk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65255442 Koreansk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255445 Koreastudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255448 Koreansk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255450 Indonesisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255451 Asienstudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255454 Thai, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255457 Thai, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255466 Tibetansk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255469 Tibetologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255472 Tibetansk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255478 Østasiatisk sprog og kultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255481 Østasiatisk sprog og kultur, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255605 Finsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255615 Finsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255635 Ungarsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255640 Ungarsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255660 Grønlandsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255665 Grønlandsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255670 Afrikastudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255680 Amerikanske studier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255682 Indiansk sprog og kultur, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255684 Indiansk sprog og kultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255686 Indiansk sprog og kultur, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65256010 Erhvervssprog - internat. virksomhedskommunik., cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65256105 Cand.ling.merc. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 65256110 Engelsk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256115 Fransk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256120 Italiensk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256125 Kommunikation, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256130 Russisk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256135 Spansk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256140 Tysk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256145 Datalingvistik, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256150 Sproglig informatik, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256155 Translatør
01-01-1600 31-12-9999 65256168 Erhv.sprog - internat. erhvervskommunik., cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256170 Kommunikationsdesign, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256610 Engelsk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 65256620 Fransk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 65256630 Spansk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 65256640 Tysk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 65257110 Engelsk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257120 Fransk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257130 Tysk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257140 Spansk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257150 Arabisk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257155 Kinesisk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257160 Polsk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257165 International turisme og fritidsmanagement, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257310 Konferencetolk
01-01-1600 31-12-9999 65258903 Lingvistik sammenlignende, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65258906 Sprogvidenskab, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65258909 Sprogvidenskab/Lingvistik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65258915 Lingvistik almen, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65258936 Lingvistik indoeuropæisk komparativ, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65258939 Indoeuropæisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65258942 Lingvistik indoeuropæisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65258948 Eskimologi lingvistisk retning, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65258954 Eskimologi lingvistisk retning, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65258957 Datalingvistik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65258963 Datalingvistik klassisk filologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65258966 Datalingvistik italiensk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65258969 Datalingvistik spansk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65258972 Audiologopædi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65258975 Audiologopædi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65258977 Sprogpsykologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65258981 Retorik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65258984 Retorik, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65258985 Retorik og formidling, master
01-01-1600 31-12-9999 65259830 Pædagogikum i religion
01-01-1600 31-12-9999 65259834 Pædagogikum i historie
01-01-1600 31-12-9999 65259836 Pædagogikum i oltidskundskab
01-01-1600 31-12-9999 65259838 Pædagogikum i dramatik
01-01-1600 31-12-9999 65259840 Pædagogikum i filmkundskab
01-01-1600 31-12-9999 65259842 Pædagogikum i musik
01-01-1600 31-12-9999 65259844 Pædagogikum i kunsthistorie
01-01-1600 31-12-9999 65259846 Pædagogikum i latin
01-01-1600 31-12-9999 65259848 Pædagogikum i græsk
01-01-1600 31-12-9999 65259850 Pædagogikum i dansk
01-01-1600 31-12-9999 65259852 Pædagogikum i engelsk
01-01-1600 31-12-9999 65259854 Pædagogikum i tysk
01-01-1600 31-12-9999 65259856 Pædagogikum i fransk
01-01-1600 31-12-9999 65259858 Pædagogikum i spansk
01-01-1600 31-12-9999 65259860 Pædagogikum i italiensk
01-01-1600 31-12-9999 65259862 Pædagogikum i russisk
01-01-1600 31-12-9999 65300005 Kunstnerisk u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65300010 Kultur, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 65300020 Kultur, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 65300030 Kultur, supplering
01-01-1600 31-12-9999 65300040 Kunstnerisk, grundudd. kand.
01-01-1600 31-12-9999 65300090 Kunstnerisk Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65301012 Designer u.n.a., cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301015 Designer grafisk, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301020 Designer visuel kommunikation, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301025 Designer digital, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301030 Designer møbel og rum, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301035 Designer rum og produktion, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301040 Designer unika design, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301043 Designer keramik og glas, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301045 Designer illustration, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301050 Designer industriel, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301053 Designer mode, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301055 Designer interaktive medier, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301060 Designer guld og sølv, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301065 Designer tekstil, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301070 Designer beklædning, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301910 Musikuddannelse u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65302210 Kirkemusik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65302215 Kirkemusik, master
01-01-1600 31-12-9999 65302310 Folkemusik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65302520 Tonemester, cand.musicae
01-01-1600 31-12-9999 65302525 Den individuelle musikuddannelse IM, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65302530 Musikformidling, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65302535 Musikteori, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65302540 Klassisk hørelærepædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65302570 Musikformidling, master
01-01-1600 31-12-9999 65303020 Rytmisk musik, musikpædagog diplomeks.
01-01-1600 31-12-9999 65303510 Instrumentalist/sanger, cand.musicae
01-01-1600 31-12-9999 65303515 Tidlig musik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65303540 Instrumentalist/sanger, master
01-01-1600 31-12-9999 65304010 Almen musikpædagogik AM, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65304015 Musikpædagogisk brobygning, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65304020 Musikpædagogik i ensemble/korledelse, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65304027 Musik og musikpædagogik,kand
01-01-1600 31-12-9999 65304030 Elite sangpædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65304070 Børnemusik, master
01-01-1600 31-12-9999 65304210 Musik og bevægelse/performance, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65304510 Komposition, cand.musicae
01-01-1600 31-12-9999 65304710 Musik-, kor-, ensembleledelse, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65304715 Rytmisk korledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65305010 Billedkunst, videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 65305015 Billedkunst, cand.art.perit.
01-01-1600 31-12-9999 65305020 Grafik, videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 65305030 Maleri, videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 65305040 Skulptur, videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 65305050 Mur- og rumkunst, videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 65305060 Mediekunst, videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 65305065 Billedkunst, kunstteori og formidling, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65305070 Kunstformidling, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65308010 Konservator u.n.a., cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 65308020 Konservator-kunst, cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 65308030 Konservator-kulturhistorisk, cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 65308040 Konservator-grafisk, cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 65308050 Konservator-monumentalkunst, cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 65308060 Konservator-naturhistorisk, cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 65308070 Museologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65350005 Mag.scient. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 65350007 Naturvidenskab u.n.a., master
01-01-1600 31-12-9999 65350010 Naturvidenskab u.n.a., cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65350012 Klimaforandringer, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65350015 Naturvidenskab kombination, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65350020 Naturvidenskab kombination, cand.nat.komb
01-01-1600 31-12-9999 65350025 Naturvidenskab kombination, mellemniveau
01-01-1600 31-12-9999 65350030 Naturvidenskab, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 65350035 Naturvidenskab, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 65350040 Naturvidenskab, supplering
01-01-1600 31-12-9999 65350045 Naturvidenskab, basis
01-01-1600 31-12-9999 65350046 Naturvidenskab, grundudd./bifag
01-01-1600 31-12-9999 65350050 Teknik-naturvidenskab, basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 65350055 Videnskabshistorie, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65350060 Videnskabshistorie, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65350090 Naturvidenskab Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65351005 Matematik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65351010 Matematik, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65351015 Matematik, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65351020 Matematik, bifag
01-01-1600 31-12-9999 65351025 Matematik-økonomi, cand.scient.oecon.
01-01-1600 31-12-9999 65351030 Kryptologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65351035 Matematik, master
01-01-1600 31-12-9999 65351040 Forsikringsmatematik, cand.act.
01-01-1600 31-12-9999 65351042 Anvendt matematik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65351045 Matematisk planlægning, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65351050 Matematisk modellering, master
01-01-1600 31-12-9999 65351055 E-science, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65352007 IT - organisation, master
01-01-1600 31-12-9999 65352008 IT og softwarekonstruktion, master
01-01-1600 31-12-9999 65352009 Softwareudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 65352010 Datalogi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65352011 Informatik (datalogi), cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65352012 Maskinintelligens, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65352013 Datahåndtering, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65352014 Interaktionsdesign, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65352015 Datalogi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65352020 Datalogi, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65352025 Datalogi, bifag
01-01-1600 31-12-9999 65352027 Medialogi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352029 It og kognition, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 65352030 Global innovation management (Erasmus Mundus), kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352040 Neuroscience og neuroimaging, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65352045 Administrativ databehandling, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65352048 Teknisk informationsteknologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352049 Information technology (MI), master
01-01-1600 31-12-9999 65352050 IT u.n.a., cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 65352051 IT (MIT), master
01-01-1600 31-12-9999 65352055 IT til organisationer, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 65352058 IKT og læring, master
01-01-1600 31-12-9999 65352060 Digital design og kommunikation, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 65352061 IT-produktudvikling, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352065 E-business, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 65352070 Tværfaglig IT, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 65352075 Softwareudvikling og -teknologi, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 65352079 IT-handel, master
01-01-1600 31-12-9999 65352080 Multimedia science, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352081 Multimedia science (MMS), master
01-01-1600 31-12-9999 65352082 Computer-mediated communication (MCC), master
01-01-1600 31-12-9999 65352083 It-ledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65352085 Games, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 65352086 Multimedieteknologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65352087 Design/kommunikation/medie, master
01-01-1600 31-12-9999 65352088 Internet- og softwareudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 65352089 IT, interaktionsdesign og multimedier, master
01-01-1600 31-12-9999 65352510 Statistik , cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65352520 Statistik, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65352530 Anvendt statistik, master
01-01-1600 31-12-9999 65353020 Forsikringsvidenskab, cand.act.
01-01-1600 31-12-9999 65354010 Fysik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65354011 Lysdesign, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65354015 Fysik, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65354020 Fysik, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65354025 Fysik, bifag
01-01-1600 31-12-9999 65354030 Fysik, master
01-01-1600 31-12-9999 65354035 Teknisk fysik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65354045 Material science, master
01-01-1600 31-12-9999 65354050 Biofysik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65354055 Materialefysik - kemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65354510 Astronomi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65354520 Astronomi, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65355010 Kemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65355015 Kemi, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65355020 Kemi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65355025 Kemi, bifag
01-01-1600 31-12-9999 65355030 Medicinalkemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65355045 Vand og miljø, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65355050 Biokemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65355055 Miljøkemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65355060 Miljøstudier, master
01-01-1600 31-12-9999 65356010 Geografi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65356015 Geografi, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65356020 Geografi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65356025 Integreret planlægning, master
01-01-1600 31-12-9999 65356030 Geografi natur, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65356035 Geografi fysisk, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65356040 Kulturgeografi A, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65356045 Kulturgeografi B, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65356050 Geoinformatik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65356055 Technology management (MTM), master
01-01-1600 31-12-9999 65356510 Geologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65356515 Geologi-geoscience, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65356520 Geologi, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65356530 Geovidenskab, master
01-01-1600 31-12-9999 65356540 Geologi endogen, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65356550 Geologi eksogen, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65356560 Geologi palæontologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65356580 Geologi fysisk geografi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65357010 Geofysik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65357020 Geofysik meteorologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65357030 Geofysik oceanografi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65357040 Geofysik faste jords fysik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65357050 Geofysik fysisk glaciologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65357060 Geofysik, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65357070 Geodæsi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65357510 Nanoteknologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358003 Biologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358009 Biologi, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65358012 Biologi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65358015 Biologi, bifag
01-01-1600 31-12-9999 65358030 Naturressourcer og udvikling/Agricult. developm, cand.scient
01-01-1600 31-12-9999 65358033 Biologi og miljøkontrol, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358034 Miljøvidenskab, master
01-01-1600 31-12-9999 65358035 Miljøbiologi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65358036 Miljøbiologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358042 Omics, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358043 Biokemi og molekylær biologi og kemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358044 Biokemi og molekylær biologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358045 Molekylær biologi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65358048 Molekylærbiologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358049 Molekylær biomedicin, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358050 Humanbiologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358053 Bioanalyse og klinisk kemi, master
01-01-1600 31-12-9999 65358055 Bioinformatik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358056 Scienceundervisning, master
01-01-1600 31-12-9999 65358060 Miljørisiko, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358062 Forest ecosystems, nature and society, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65358065 Naturforvaltn., landskab-biodiversitet-planlægn, cand.scient
01-01-1600 31-12-9999 65358072 Zoologi biologi/matematik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358075 Zoologi biologi/geografi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358078 Botanik biologi/matematik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358081 Botanik biologi/geografi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358082 Biologi-bioteknologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358084 Bioteknologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358085 Medicinalbiologi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65358086 Medicinalbiologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358087 Parasitologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358090 Risikostyring inden for miljø og sundhed, master
01-01-1600 31-12-9999 65358515 Idrætsteknologi, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65358520 Legemsøvelser, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65358530 Idræt og velfærd, master
01-01-1600 31-12-9999 65358535 Fitness og træning, master
01-01-1600 31-12-9999 65358550 Idræt/Idræt og sundhed, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65359830 Pædagogikum i matematik
01-01-1600 31-12-9999 65359832 Pædagogikum i datalogi
01-01-1600 31-12-9999 65359834 Pædagogikum i fysik
01-01-1600 31-12-9999 65359836 Pædagogikum i kemi
01-01-1600 31-12-9999 65359838 Pædagogikum i geografi
01-01-1600 31-12-9999 65359840 Pædagogikum i biologi
01-01-1600 31-12-9999 65359842 Pædagogikum i legemsøvelser
01-01-1600 31-12-9999 65390005 Samfundsvidenskab u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65390007 Samfundsvidenskab u.n.a., master
01-01-1600 31-12-9999 65390010 Samfundsvidenskab kombination, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65390011 Teknologisk-samfundsvid. planlægning, cand.techn.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65390015 Samfundsvidenskab, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 65390020 Samfundsvidenskab kombination, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65390030 Samfundsvidenskab, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 65390040 Samfundsvidenskab, grundudd./basis
01-01-1600 31-12-9999 65390050 Samfundsvidenskab, basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 65390055 Uddannelsesvidenskab, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65390060 Samfundsvidenskab, basis
01-01-1600 31-12-9999 65390070 Samfundsvidenskab, supplering
01-01-1600 31-12-9999 65390090 Samfundsvidenskab Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65392605 Socialvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65392611 Udsatte børn og unge, master
01-01-1600 31-12-9999 65392612 Socialvidenskab, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 65392616 Afdelingsbaseret hospitalsmanagement, master
01-01-1600 31-12-9999 65392617 Videregående uddannelse og forskning, master
01-01-1600 31-12-9999 65392618 Politik og international forvaltning, cand.scient.adm.
01-01-1600 31-12-9999 65392619 Politik og administration, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65392620 Miljøplanlægning, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65392623 Politik og administration, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65392625 Forvaltning, cand.scient.adm.
01-01-1600 31-12-9999 65392626 Public governance (MPG), master
01-01-1600 31-12-9999 65392627 Offentlig administration, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65392628 Offentlig administration, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65392629 Offentlig ledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65392630 Forvaltning og datalogi, cand.scient.adm.
01-01-1600 31-12-9999 65392631 Offentlig kvalitet og ledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65392632 Politivirksomhed, master
01-01-1600 31-12-9999 65392635 Teknologisk-samfundsvid. planlægning, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65392640 Forvaltning, almen administration eksamen, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65392645 Globalisering og integration, master
01-01-1600 31-12-9999 65392650 Offentlig driftsøkonomi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65392660 Moms og afgifter, master
01-01-1600 31-12-9999 65392665 Skat, master
01-01-1600 31-12-9999 65396105 Statsautoriseret revisor
01-01-1600 31-12-9999 65396107 Erhvervsøkonomi-jura, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396110 Erhvervsøkonomi, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396112 International business and politics, cand.merc.(pol.)
01-01-1600 31-12-9999 65396114 E-business, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396115 Datalogi, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396120 Matematik, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396125 Erhvervsret, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396130 Interpret, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396133 Psykologi, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396135 Japansk, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396139 Socialt entreprenørskab og management, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65396140 Revisorkandidat, cand.merc.aud.
01-01-1600 31-12-9999 65396141 Bioentrepreneurskab, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65396142 Offentlig ledelse og social udvikling, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65396143 Rumlige design og samfund, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65396144 It, kommunikation og organisation, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 65396146 Erhvervsøkonomi og erhvervssprog, cand.merc.int.
01-01-1600 31-12-9999 65396147 Kommunikationsledelse - erhvervsøkonomi, cand merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396148 Oplevelsesledelse (MOL), master
01-01-1600 31-12-9999 65396149 Human resource management, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65396150 Filosofi - erhvervsøkonomi, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396151 Management creative business processes, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65396152 Organisation, innovation - entrepreneurship, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65396153 Ledelse af uddannelsesinstitutioner, master
01-01-1600 31-12-9999 65396154 Leadership-innovation in complex systems (LAICS), master
01-01-1600 31-12-9999 65396155 Virksomhedsstudier, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65396156 Service management, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65396157 Virksomhedsledelse, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65396158 Transport og maritim management, master
01-01-1600 31-12-9999 65396159 IT-ledelse, cand.IT
01-01-1600 31-12-9999 65396160 Ledelsesudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 65396161 Finansiel management, master
01-01-1600 31-12-9999 65396162 Virksomhedsstudier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65396163 Projektledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65396165 Technology/market/organisation (TMO), master
01-01-1600 31-12-9999 65396166 Projektledelse og procesforbedring, master
01-01-1600 31-12-9999 65396167 It, kommunikation og organisation, master
01-01-1600 31-12-9999 65396168 Business administration executive (EMBA), master
01-01-1600 31-12-9999 65396169 Knowledge management, master
01-01-1600 31-12-9999 65396170 Business administration (MBA), master
01-01-1600 31-12-9999 65396171 Public administration (MPA), master
01-01-1600 31-12-9999 65396172 International virksomhedskommunikation, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396173 International virksomhedskommunikation, master
01-01-1600 31-12-9999 65396174 Corporate communication, master
01-01-1600 31-12-9999 65396175 Shipping og logistik, master
01-01-1600 31-12-9999 65396176 Corporate performance, master
01-01-1600 31-12-9999 65396177 Arbejdsmarked og personaleforhold, master
01-01-1600 31-12-9999 65396178 Forretningsudvikling, it og innovation, master
01-01-1600 31-12-9999 65396180 Byg (MBA), master
01-01-1600 31-12-9999 65396181 Food - business administration (MBA), master
01-01-1600 31-12-9999 65396810 Statsvidenskab, cand.polit.
01-01-1600 31-12-9999 65396814 Plan, by og proces, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65396815 Plan, by og proces, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65396820 Økonomi, cand.oecon.
01-01-1600 31-12-9999 65396830 Modern economics, master
01-01-1600 31-12-9999 65397610 Jura, cand.jur.
01-01-1600 31-12-9999 65397611 Jura, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65397615 International ret, økonomi og ledelse, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65397620 Konfliktmægling, master
01-01-1600 31-12-9999 65397625 Samfundsmæssige konflikter og intervention, master
01-01-1600 31-12-9999 65397815 Statskundskab, cand.scient.pol.
01-01-1600 31-12-9999 65397820 Samfundsfag og forvaltning, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65397825 Komparativ politik og velfærdsstudier, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65397826 Global udvikling, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65397830 Samfundsvidenskab, cand.samf.
01-01-1600 31-12-9999 65397840 Samfundsfag, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65397841 Samfundsfag, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65397850 Samfundsfag, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65397860 Samfundsfag, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65397863 Globale studier, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65397864 Globale studier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65397867 EU studier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65397870 Europastudier, master
01-01-1600 31-12-9999 65397872 EU-studier, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65397873 International sikkerhed og folkeret, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65397874 Sikkerheds- og risikoledelse, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65397875 Public management (MPM), master
01-01-1600 31-12-9999 65397876 Public quality management, master
01-01-1600 31-12-9999 65397877 Evaluering, master
01-01-1600 31-12-9999 65397880 Internationale udviklingsstudier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65397882 Internationale udviklingsstudier, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65397885 Public policy (MPP), master
01-01-1600 31-12-9999 65397890 Politisk kommunikation og ledelse, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65398010 Sociologi, mag.scient.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65398015 Socialt arbejde, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65398020 Sociologi, cand.scient.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65398021 Avanceret udvikling i socialt arbejde, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65398025 Arbejdslivsstudier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65398026 Arbejdslivsstudier, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65398030 Social integration, master
01-01-1600 31-12-9999 65398031 Vidensbaseret socialt arbejde, master
01-01-1600 31-12-9999 65398032 Køn og velfærd, master
01-01-1600 31-12-9999 65398035 Socialt entreprenørskab (MSE), master
01-01-1600 31-12-9999 65398040 Kultursociologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65398045 Kriminologi, cand.scient.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65398050 Kultursociologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65398051 Kultursociologi, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65398060 Kultursociologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65398065 By, bolig og bosætning, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65398205 Etnografi/antropologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65398210 Antropologi, cand.scient.anth.
01-01-1600 31-12-9999 65398215 Etnografi/antropologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65398220 Etnografi/antropologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65398221 Anthropology and people centred business, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65398225 Sundhedsantropologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65398227 Antropologi og velfærd, master
01-01-1600 31-12-9999 65398230 Etnologi europæisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65398235 Etnologi europæisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65398240 Etnologi europæisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65398245 Anvendt kulturanalyse, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65398250 Eskimologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65398255 Eskimologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65398260 Eskimologi etnologisk retning, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65398265 Eskimologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65398270 Nordisk folkemindevidenskab, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65398275 Nordisk folkemindevidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65398280 Nordisk folkemindevidenskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65398290 Miljø- og konfliktanalyse, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65398295 Kulturplanlægning, master
01-01-1600 31-12-9999 65398610 Psykologi, mag.art.psych.
01-01-1600 31-12-9999 65398620 Psykologi, cand.psych.
01-01-1600 31-12-9999 65398640 Psykologi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65398645 Narkotika- og alkoholindsatser, master
01-01-1600 31-12-9999 65398650 Sociale interventionsstudier, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65398655 Organisationspsykologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65398660 Positiv psykologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65398810 Musikterapi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65398820 Musik og musikterapi, fællesseminar
01-01-1600 31-12-9999 65398830 Musikterapi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65399830 Pædagogikum i samfundsfag
01-01-1600 31-12-9999 65399832 Pædagogikum i psykologi
01-01-1600 31-12-9999 65590005 Teknisk u.n.a., cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65590007 Teknisk u.n.a., master
01-01-1600 31-12-9999 65590010 Civilingeniør kand. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 65590012 Materiale- og procesteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65590015 Biosystemteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65590020 Teknisk kombination, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65590025 Teknisk kombination, gymnasial overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65590030 Teknik u.n.a., supplering
01-01-1600 31-12-9999 65590035 Forretningsinnovation, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65590037 Virksomhedssystemer,civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65590040 Management of technology, master
01-01-1600 31-12-9999 65590090 Teknisk Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65590510 Teknoantropologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65590515 Konstruktionsteknik, civilingenør
01-01-1600 31-12-9999 65591010 Teknologi og ledelse, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65591410 Fødevareteknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65591415 Integrerede fødevarestudier, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65591510 Sundhedsteknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65591520 Biomedicinsk teknik, cand.scient.med.
01-01-1600 31-12-9999 65591525 Biomedicinsk teknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592009 Maritim teknologi, cand.tech.
01-01-1600 31-12-9999 65592010 Maskin, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592011 IT-produktdesign, civiling.cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 65592012 Energi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592015 Europæisk vindenergi, civiling.
01-01-1600 31-12-9999 65592017 Vindenergi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592018 Materialeteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592025 Industriel produktion, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592030 Teknologibaseret forretningsudvikling, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592031 Værdikæder og innovationsledelse, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592032 Værdikæder og teknisk ledelse
01-01-1600 31-12-9999 65592035 Bæredygtig energiteknik, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592505 Elektronik-IT, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592510 Elektro, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592511 Robotteknologi,civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592512 Netværk og distribuerede systemer, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592513 Regulering og automation,civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592514 Trådløse kommunikationssystemer, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592516 Vision, grafik og interaktive systemer, civiling.cand.polyt
01-01-1600 31-12-9999 65592517 Indlejrede softwaresystemer, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592518 Akustik og audioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592519 Signalbehandling og beregning, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592520 IT, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592521 Matematik-teknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592522 Software engineering, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592523 Informationsteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592524 Informations- og kommunikationsteknologier, master
01-01-1600 31-12-9999 65592525 Mobil internet communication (MIC), master
01-01-1600 31-12-9999 65592526 Sundhedsinformatik, master
01-01-1600 31-12-9999 65592527 Transport og logistik, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592528 Fysik og teknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592529 Lyd- og musikteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592530 Teknisk geologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65592531 Matematisk modellering og computing, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592532 Geofysik og rumteknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592535 IT-informatik, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592536 Telekommunikation, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592537 Digitale medieteknologier, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592540 Produkt-designpsykologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592542 Mekatronik, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592545 Innovativ kommunik.teknik, entrepreneurskab, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592550 Lyd og akustisk teknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592552 Fotonik, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592553 Optik og elektronik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592555 Lærings- og oplevelsesteknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592560 Velfærdsteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592565 Energiteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65594010 Kemi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65594011 Kemiteknik, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65594020 Miljø, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594021 Akvatisk videnskab og teknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65594025 Kemisk og biokemisk teknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594026 Bioinformatik og systembiologi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65594027 Miljøteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65594028 Miljøteknologi, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65594030 Kemi-miljø, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594035 Olie- og gasteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594505 Bygge-anlæg, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594510 Bygning, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594520 Anlæg,civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594525 Indeklima og energi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65594530 Ledelse af byggeri, master
01-01-1600 31-12-9999 65594531 Byggeledelse, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594532 Byggeledelse, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65594533 Ledelse og informatik i byggeriet, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65594534 Bygningsdesign, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65594535 Bygge- og anlægskonstruktion, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65594536 Byggeteknologi, civiling.
01-01-1600 31-12-9999 65594537 Bygningers energidesign, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65594540 Holdbarhed-reparation betonkonstruktion, master
01-01-1600 31-12-9999 65594545 Veje og trafik, civiling. kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594550 Arktisk teknologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65594555 Brandsikkerhed, master
01-01-1600 31-12-9999 65594560 Informatik-teknisk-industriel IT, master
01-01-1600 31-12-9999 65594563 Vindenergi, master
01-01-1600 31-12-9999 65594564 Teknisk-videnskabelig miljøvurdering, master
01-01-1600 31-12-9999 65594565 Teknisk miljøledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65594566 Miljø- og energiret, master
01-01-1600 31-12-9999 65594567 Bygningsfysik, master
01-01-1600 31-12-9999 65594570 Byggeri, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594571 Bæredygtig energi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65594572 Bæredygtig byudvikling, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65594573 Sikkerhed og risikostyring, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65594575 Vand og miljø, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594580 Bygningsinformatik, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65595010 Medicin og teknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65595015 Farmateknologi, civiling. cand. polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65595510 Bioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65595511 Bioteknologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65595512 Medicinsk bioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65595513 Kemi og bioteknologi, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65595514 Kemi og bioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65595516 Bæredygtig bioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65596005 Arkitektur, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65596006 Arkitektur, cand.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65596015 Design og innovation, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65596020 Industrielt design, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65596021 Industrielt design, cand.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65596025 Urbant design, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65596026 Urbant design, cand.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65596027 Urban Studies (Erasmus Mundus), kand.
01-01-1600 31-12-9999 65596030 Globalt systemdesign, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65596035 Universelt design og tilgængelighed, master
01-01-1600 31-12-9999 65596040 Service systems design, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65596045 Bæredygtigt design, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65596050 Teknisk videnskab (innovation and business), civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65596510 Arkitekt, cand.arch.
01-01-1600 31-12-9999 65597010 Landinspektør, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65597510 Nanoteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65597511 Fysik og nanoteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65597512 Nanomaterialer og nanofysik, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65597513 Nanobioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65750010 Levnedsmiddelvidenskab, cand.brom.
01-01-1600 31-12-9999 65750012 Brygmester
01-01-1600 31-12-9999 65750015 Process analytical technology, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65750020 Mejeribrugsvidenskab, cand.lact.
01-01-1600 31-12-9999 65750025 Animal-derived foods, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65750030 Humanernæring, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65750032 Fødevarekvalitet og -sikkerhed, master
01-01-1600 31-12-9999 65750035 Klinisk ernæring, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65750040 Gastronomi og sundhed, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65750090 Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65800005 Jordbrugsvidenskab u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65800010 Kombineret (KVL), kand.
01-01-1600 31-12-9999 65800015 Miljøkemi og sundhed, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65800020 Sustainable animal nutrition and feeding, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65800025 Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktion, master
01-01-1600 31-12-9999 65800090 Jordbrugsvidenskab Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65801010 Veterinærvidenskab, cand.med.vet.
01-01-1600 31-12-9999 65801015 Husdyrvidenskab, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65801020 Husdyrsundhed og økonomi, master
01-01-1600 31-12-9999 65801025 Klinisk familiedyrsvidenskab, master
01-01-1600 31-12-9999 65801030 Forsøgsdyrsvidenskab, master
01-01-1600 31-12-9999 65801035 Dyreadfærd og -velfærd, master
01-01-1600 31-12-9999 65802010 Landbrugsvidenskab, cand.agro.
01-01-1600 31-12-9999 65802015 Sustainable development in agriculture, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65802025 Agrobiologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65802030 Jordbrug, natur og miljø, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65803220 Jordbrugsøkonomi, cand.agro.øk.
01-01-1600 31-12-9999 65803230 Environmental natural resource economy, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65804010 Havebrugsvidenskab gartneri, cand.hort.
01-01-1600 31-12-9999 65804020 Landskabsarkitektur, cand.hort.arch.
01-01-1600 31-12-9999 65804030 Landskabsforvaltning, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65804040 Landdistriktsudvikling-landskabsforvaltning, master
01-01-1600 31-12-9999 65805010 Skovbrugsvidenskab, cand.silv.
01-01-1600 31-12-9999 65805015 Forests and livelihoods, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65900005 Sundhedsvidenskab u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65900010 Sundhedsvidenskab fleksibel, master
01-01-1600 31-12-9999 65900015 IT og sundhed, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65900030 Sundhedsvidenskab, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 65900090 Social/sundhed Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65901010 Folkesundhedsvidenskab, cand.scient.san.publ.
01-01-1600 31-12-9999 65901011 Public health (MPH), master
01-01-1600 31-12-9999 65901012 Sundhedsfaglige kandidatuddannelse, cand.scient.san.
01-01-1600 31-12-9999 65901013 Health care IT, master
01-01-1600 31-12-9999 65901014 Sexologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65901015 Gerontologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65901016 Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling, master
01-01-1600 31-12-9999 65901017 Optometri og synsvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65901020 Sundhed, supplering
01-01-1600 31-12-9999 65901023 Ergoterapi, cand.san.
01-01-1600 31-12-9999 65901024 Jordemodervidenskab, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65901025 Rehabilitering, master
01-01-1600 31-12-9999 65901026 Fysioterapi, cand.mot.
01-01-1600 31-12-9999 65901027 Klinisk videnskab og teknologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65901029 Biomedicin, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65901035 International health, master
01-01-1600 31-12-9999 65901040 Katastrofehåndtering, master
01-01-1600 31-12-9999 65901045 Global sundhed, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65901050 Medicinsk billeddiagnostik, master
01-01-1600 31-12-9999 65901055 Humanistisk palliation, master
01-01-1600 31-12-9999 65903010 Sygeplejevidenskab, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65903015 Sygepleje, cand.cur.
01-01-1600 31-12-9999 65903030 Klinisk sygepleje, master
01-01-1600 31-12-9999 65903031 Klinisk sygepleje, cand.cur.
01-01-1600 31-12-9999 65905210 Biomekanik, cand.manu.
01-01-1600 31-12-9999 65905510 Læge, cand.med.
01-01-1600 31-12-9999 65905515 Læge B-autoriseret
01-01-1600 31-12-9999 65906010 Tandlæge, cand.odont.
01-01-1600 31-12-9999 65906510 Farmaci, cand.pharm.
01-01-1600 31-12-9999 65906511 Farmaceutisk videnskab, cand.scient.pharm.
01-01-1600 31-12-9999 65906515 Industriel lægemiddeludvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 65906518 Medicin med industriel speciale, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65906519 Medicinalkemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65906520 Lægemiddelvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65906525 Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse (MKL), master
01-01-1600 31-12-9999 65906530 Pharmaceutical regulatory affairs (MPRA), master
01-01-1600 31-12-9999 65907010 Sundhedsuddannelser, generelt
01-01-1600 31-12-9999 65907020 Medicinske specialer
01-01-1600 31-12-9999 65907030 Kirurgiske specialer
01-01-1600 31-12-9999 65907040 Specialer i narkose og røntgen
01-01-1600 31-12-9999 65907050 Specialer i laboratoriefunktioner
01-01-1600 31-12-9999 65907060 Specialer vedrørende behandling af tandsygdomme
01-01-1600 31-12-9999 65907070 Specialer i sundhedsadministration
01-01-1600 31-12-9999 65950090 Forsvar Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65952005 Officer u.n.a. (lang vidg. udd.)
01-01-1600 31-12-9999 65952020 Officer (lang vidg. udd.), hæren
01-01-1600 31-12-9999 65952030 Officer (lang vidg. udd.), søværnet
01-01-1600 31-12-9999 65952040 Officer (lang vidg. udd.), flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 70020090 Forskerudd. u.n.a. Indv.udd, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70200090 Pædagogisk Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70201010 Pædagogik, lic.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 70250005 Dr.phil.
01-01-1600 31-12-9999 70250010 Teologi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70250020 Filosofi, lic.phil.
01-01-1600 31-12-9999 70250030 Forskningsbibliotekar, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70250035 Dr.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 70250040 Erhvervssprog, lic.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 70250090 Humanistisk/teologisk Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70253010 Kommunikation, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70300090 Kunstnerisk Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70302020 Komposition, solist
01-01-1600 31-12-9999 70302025 Orkesterdirigent
01-01-1600 31-12-9999 70302040 Solist musisk, instrumental/vokal
01-01-1600 31-12-9999 70308010 Konservator, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70350005 Dr.scient.
01-01-1600 31-12-9999 70350010 Naturvidenskab, ph.d.scient.
01-01-1600 31-12-9999 70350020 Matematik/økonomi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70350090 Naturvidenskab Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70390005 Erhvervsøkonomi, ph.d.merc.
01-01-1600 31-12-9999 70390008 Dr.polit.
01-01-1600 31-12-9999 70390010 Statsvidenskab, ph.d.polit.
01-01-1600 31-12-9999 70390013 Dr.oecon.
01-01-1600 31-12-9999 70390015 Økonomi, ph.d.oecon.
01-01-1600 31-12-9999 70390018 Dr.jur.
01-01-1600 31-12-9999 70390020 Jura, ph.d.jur.
01-01-1600 31-12-9999 70390025 Statskundskab, ph.d.scient.pol.
01-01-1600 31-12-9999 70390030 Sociologi, ph.d.scient.soc.
01-01-1600 31-12-9999 70390035 Antropologi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70390040 Kultursociologi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70390045 Psykologi, ph.d.psych.
01-01-1600 31-12-9999 70390050 Forsikringsvidenskab, ph.d.act.
01-01-1600 31-12-9999 70390090 Samfundsvidenskab Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70590005 Dr.techn.
01-01-1600 31-12-9999 70590010 Teknik, ph.d.techn.
01-01-1600 31-12-9999 70590020 Arkitekt, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70590030 Landinspektør, lic.geom.
01-01-1600 31-12-9999 70590090 Teknisk Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70800005 Dr.agro.
01-01-1600 31-12-9999 70800010 Veterinær- og jordbrugsvidenskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70800028 Dr.med.vet.
01-01-1600 31-12-9999 70800030 Veterinærvidenskab, ph.d.med.vet.
01-01-1600 31-12-9999 70800090 Jordbrugsvidenskab Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70900005 Dr.med.
01-01-1600 31-12-9999 70900010 Lægevidenskab, ph.d.med.
01-01-1600 31-12-9999 70900070 Dr.odont.
01-01-1600 31-12-9999 70900075 Odontologi, ph.d.odont.
01-01-1600 31-12-9999 70900080 Dr.pharm.
01-01-1600 31-12-9999 70900085 Farmaceut, ph.d.pharm.
01-01-1600 31-12-9999 70900090 Sundhed Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 90309910 Uoplyst (kendt i elevregistret)
01-01-1600 31-12-9999 90309920 Uoplyst (ukendt i elevregistret)
01-01-1600 31-12-9999 90309930 Uoplyst (indvandrernes uddannelse)
01-01-1600 31-12-9999 95309910 Afbrudt
01-01-1600 31-12-9999 96309910 Igang
01-01-1600 31-12-9999 97309910 Ikke igang
01-01-1600 31-12-9999 99999998 Internat. virksomhedskommunikation, arabisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 99999999 Oprydning endnu ikke klassificeret