Gå til sidens indhold

2012

Beskrivelse

I 2012 var der betydelig fremgang i nettooverskuddet for vigtige produktionsgrene i dansk landbrug som hvede, konventionelt malkekvæg og pelsdyr. Der var fortsat en anstrengt økonomi i produktion af slagtekalve - selv for de største bedrifter, hvor situationen blev forværret af et delvist bortfald af handyrpræmier.

I statistikken er der fra 2012 indarbejdet miljøtilskud som en del af produktionsværdien. For økologisk kornproduktion har det givet et positivt bidrag på 876 kr. pr. ha.

Variable: