Gå til sidens indhold

Økonomien i landbrugets produktionsgrene

Beskrivelse

Økonomien i landbrugets produktionsgrene skal belyse resultatet for enkeltafgrøder og husdyrproduktioner. Dette gælder også gartneriafgrøder. Statistikken er baseret på bedrifter, der har en arbejdsindsats svarende til mindst 1 årsværk. Bedrifterne sammenvejes, hvorved der opnås en repræsentativ statistik for heltidsbedrifter. Statistikken er et væsentligt input til forskellige økonomiske modeller.

I statistikken indgår både enkeltmandsejede bedrifter og fællesejede bedrifter, hovedsagelig i form af I/S'er.

Opgørelsen af økonomien i landbrugets produktionsgrene har været foretaget af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (under skiftende navne) siden 1916. Statistikken har været indstillet for årene 2006 og 2007. Statistikken er blevet fagligt revurderet i samarbejde med Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi som led i overflytningen af regnskabsstatistikken for landbrug til Danmarks Statistik. I Statistikbanken findes data for 2008 - 2011, mens data for 2000 - 2005 findes her http://www.dst.dk/Vejviser/dokumentation/KT3Rb/Oekonomien-i-landbrugets-produktionsgrene.aspx. På grund af den faglige revurdering af statistikken er data fra 2008 og frem ikke fuldt sammenlignelige med tidligere år.

I Dansk Landbrug, Videncentret for Landbrug, indsamles såkaldte Produktionsgrensregnskaber med henblik på analyse. I disse regnskaber er der væsentligt færre produktionsgrene end i nærværende statistik.

Der offentliggøres årligt på enhedsniveau. (pr. hektar, pr. årsdyr, pr. antal producerede dyr).

Delopgaver

Der findes ingen variable under Økonomien i landbrugets produktionsgrene