Gå til sidens indhold

IE_TYPE

Langt navn

Indvandrere, efterkommere , personer med dansk oprindelse

Generel Beskrivelse

Definitioner af indvandrere, efterkommere, og personer med dansk oprindelse, der samlet omfatter hele befolkninger, er som følger:

Indvandrere: Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark.

Efterkommer: Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både dansk statsborger og født i Danmark.

Personer med dansk oprindelse: Resten af befolkningen har dansk oprindelse.

Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder forældre, der er født i Danmark imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere.

Fra og med 2. kvartal 2019 bliver IE_TYPE dannet pr. hændelsesdato for hændelsestabeller fremfor ultmio kvartalet. De berørte tabeller er Fra og med 2. kvartal 2019 bliver IE_TYPE dannet pr. hændelsesdato for hændelsestabeller fremfor ultmio kvartalet. De berørte tabeller er Kvartalstabeller: Doede_kvartal, Foedte_kvartal, Indvandre_kvartal, Undvandre_kvartal, Flytte_kvartal, Viede_kvartal, Skilt_kvartal, Årstabeller: bef_Doed, bef_Foedte, bef_Indvandre_aar, bef_Udvandre_aar, bef_Flyt, Viede_aar, Skilt_aar, Naturaliseret_aar, Viede_par, Skilte_par, Overlevende_aegtefaelle.

Detaljeret beskrivelse

Definitionerne af indvandrere, efterkommere, og personer med dansk oprindelse, der samlet omfatter hele befolkninger er som følger:

Indvandrere: Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældreneog personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer.

Efterkommer: Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både dansk statsborger og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger , opfattes personen også som efterkommer.

Personer med dansk oprindelse: Resten af befolkningen har dansk oprindelse.

Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder forældre, der er født i Danmark imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere.

Fra og med 2. kvartal 2019 bliver IE_TYPE dannet pr. hændelsesdato for hændelsestabeller fremfor ultmio kvartalet. De berørte tabeller er Kvartalstabeller: Doede_kvartal, Foedte_kvartal, Indvandre_kvartal, Undvandre_kvartal, Flytte_kvartal, Viede_kvartal, Skilt_kvartal, Årstabeller: bef_Doed, bef_Foedte, bef_Indvandre_aar, bef_Udvandre_aar, bef_Flyt, Viede_aar, Skilt_aar, Naturaliseret_aar, Viede_par, Skilte_par, Overlevende_aegtefaelle

Værdisæt

Indvandrer/efterkommertype
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 1 Dansk
01-01-1600 31-12-9999 2 Indvandrere
01-01-1600 31-12-9999 3 Efterkommere
01-01-1600 31-12-9999 9 Uoplyst