Gå til sidens indhold

BDP_YDELSESTYPE

Langt navn

Forsørgelsesgrundlaget i perioden

Generel Beskrivelse

BDP_Ydelsestype angiver forsørgelsesgrundlaget i perioden Værdierne er: BarnsIndlaeggelse Dagpenge DelvistAfslagDagpenge DelvistAfslagRefusion Ferie Refusion

Detaljeret beskrivelse

BDP_Ydelsestype angiver forsørgelsesgrundlaget i perioden Værdierne er: BarnsIndlaeggelse Dagpenge DelvistAfslagDagpenge DelvistAfslagRefusion Ferie Refusion

Her betyder DelvistAfslag . . . , at der ikke er udbetalt dagpenge i perioden, men at der har været søgt om at få udbetalt dagpenge. I tilfælde af Barnsindlæggelse eller Ferie er der heller ikke udbetalt dagpenge i perioden. Forsørgelsesgrundlaget er noiget andet.

Værdisæt

D113510.TXT_BDP_YDELSESTYPE - Forsørgelsesgrundlaget i perioden
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
BarnsIndlaeggelse Udbetaling af barselsdagpenge er midlertidigt sat i bero
Dagpenge Borgeren får barseldagpengene udbetalt direkte til sig selv
DelvistAfslagDagpenge Borgeren får ikke udbetalt dagpenge i perioden
DelvistAfslagRefusion Borgeren får løn, men arbejdgiveren får ikke barseldagpengene udbetalt
Ferie Borgeren får udbetalt løn eller feriepenge under ferie
Refusion Borgeren får løn, og arbejdgiveren får barseldagpengene udbetalt