Gå til sidens indhold

PSD_LON_STDBEREGN_LOENINDEX

Beskrivelse

Mikrodata der benyttes til at beregne standardberegnet lønindeks.

De homogene grupper til det standardberegnet lønindeks er dannet ud fra følgende klassifikationsvariable: - SEKTOR - DISCO_GRP_53 - BRAARB_STDGRP_36 - ANC_GRP2 - AFLFORM - PKAT (for statsansatte. Oplysningerne får DST fra Moderniseringsstyrelsen) - Overenskomstområde (KRL_Overenskomst_kode, KRL_overenskomst_txt) (benyttes for kommunalt/regionalt ansatte. Oplysningerne får DST fra KRL og Moderniseringsstyrelsen.)

Mikrodata til at beregne det kvartalsvise standardberegnde lønindeks.

For at beregne del- og totalindeks skal man igennem følgende trin:

  1. Beregne en gennemsnitlig timeløn og kvartalsstigning i hver homogene gruppe. Grupperingsvariablerne er: sektor, braarb_36, disco_grp, aflform, anc_grp2, krl_overenskomst_kode og pkat. For ansættelsesforhold i sektor='Virksomheder og Organisationer' benyttes kombinationen af vaegt_arbejdsomfang og vaegt_design som det enkelte ansættelsesforholds vægt ved beregning af en gennemsnitlig timeløn. For de resterende ansættelsesforhold benyttes kun vaegt_arbejdsomfang som vægt.

  2. Derefter aggregeres til del- og totalindeks, fx total og 10-grupperingen i DB07, ved at beregne en gennemsnitlig kvartalsstigning hvor den enkelte homogene gruppe indgår med den vægt som ligger i fortj_sum_ex_uregelm. Denne variabel skal ikke summeres for alle ansættelsesforhold i en homogene gruppe, da den i forvejen er summeret. Det er derfor kun nødvendigt at hente denne oplysning fra en observation i gruppen ved aggregering.

Der vil også være "tomme ansættelsesforhold", men med vægt. Disse eksisterer fordi vægten (som er baseret på lønstrukturstatistikken) betragtes som målpopulationen, som der regnes op til. Homogene grupper hvor der ikke er observationer i de kvartalsvise lønindeks, får kvartalsstigningen 0, eller basisindeks=100.

  1. For at få en løbende serie på del- og totalindeks, kædes resultaterne sammen til en lang serie. Herefter kan kvartals- og årsstigninger beregnes.

Variable: