Gå til sidens indhold

REC_POPULKODE

Langt navn

Populationskode

Generel Beskrivelse

Angiver type af personens starthændelse.

Detaljeret beskrivelse

REC_POPULKODE har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D281750.TXT_POPULKODE - Populationskode
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
1 Personer der mindst én gang i ReferenceÅret har fået en fældende AFGørelse (ekskl. ubetingede friheds-straffe).
2 Personer der mindst én gang i ReferenceÅret er løsladt fra afsoning af friheds-straf.
3 Personer der mindst én gang i ReferenceÅret er løsladt fra varetægt, hvor straffen er udstået ved varetægt.
4 Personer der har fået mindst én foranstaltningsdom 5 år før ReferenceÅret.
5 Personer der har fået ophævet mindst én foranstaltningsdom i ReferenceÅret.
6 Personer der i ReferenceÅret afsoner på bopælen.