Gå til sidens indhold

IND_UBSTRFKO

Langt navn

Arten af ubetinget frihedsstraf

Generel Beskrivelse

Arten af ubetinget frihedsstraf

Variablen har kun et betydende indhold for IND_FGSLKOD = 0,4,5.

Fra og med 2007 antager variablen værdien 0.

Se også Detaljeret Officiel Beskrivelse.

Detaljeret beskrivelse

Værdien 6 (Livstid) optræder kun i 1995-1996 og igen fra 2011. I øvrige år (til og med 2006) kan livstid defineres ved IND_UBSTRFLG = 9999.

Værdien A (bødeafsoner) optræder kun i perioden 1997-2006. I øvrige år kan bødeafsonere identificeres ved IND_AFGIVKOD = 8 og/eller IND_AFGTYPKO = 2, 7, 8, 12, 19, 21.

Koderne 5, 7 og 8 (benådning) bør ikke forekomme og må betragtes som fejlregistreringer. De bør ikke forekomme på grund af reglerne vedr. hvor længe en ubetinget straf skal optræde på straffeattesten:

Hvis en person har fået en ubetinget dom skal den stå på den private straffeattest i fem år og på den offentlige straffeattest i ti år. Hvis en person bliver benådet, skal den stå der i kortere tid. Når en person har været inde og afsone skal dommen imidlertid stå på straffeattesten i de fem og ti år UANSET om personen benådes inden straffen er udstået. Derfor kan strafkoden ikke ændres fra 2 til 8 (eller 5 og 7) da strafkoden styrer hvad der kommer til at stå på straffeattesten.

Uoplyst strafkode er frem til og med 2006 blevet omsat til IND_UBSTRFKO = 8. Det må altså ikke forveksles med benådning.

Værdisæt

D281700.TXT_STRAFKOD - Arten af ubetinget frihedsstraf
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1990 31-12-2006 A Bødeafsoner
31-12-1599 0 Uoplyst
31-12-1599 1 Hæfte (Ophørt 1.7.2001)
31-12-1599 2 Fængselsstraf
31-12-1599 3 Forvaring
31-12-1599 4 Straffastsættelse udsat
31-12-1599 5 Benådet
31-12-1599 6 Livsvarig fængselsstraf
31-12-1599 7 Benådet for hæftestraf
01-01-1980 31-12-2006 8 Uoplyst
01-01-1980 31-12-2006 9 Straffastsættelse udsat, gamle sager
01-01-1990 31-12-2006 A Bødeafsoner
31-12-1599 0 Uoplyst
31-12-1599 1 Hæfte (Ophørt 1.7.2001)
31-12-1599 2 Fængselsstraf
31-12-1599 3 Forvaring
31-12-1599 4 Straffastsættelse udsat
31-12-1599 5 Benådet
31-12-1599 6 Livsvarig fængselsstraf
31-12-1599 7 Benådet for hæftestraf
01-01-1980 31-12-2006 8 Uoplyst
01-01-1980 31-12-2006 9 Straffastsættelse udsat, gamle sager