Gå til sidens indhold

IND_BSTRFLGD

Langt navn

Længde af den betingede frihedsstraf.

Generel Beskrivelse

Længden af den betingede frihedsstraf.

Variablen har kun indhold til og med 2006. Fra og med 2007 antager variablen værdien 0.

Variablen har kun et betydende indhold for IND_FGSLKOD = 0, 4, 5

Angivet i dage. 0000: Uoplyst 9000: Ingen betinget straf

Detaljeret beskrivelse

IND_BSTRFLGD har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel