Gå til sidens indhold

AFG_FRAFDTOX

Langt navn

Frakendelse af kørekort, periodens start-dato

Generel Beskrivelse

Den dato et kørekort frakendes fra.

Siden 1995.

Variablen antager værdien 31-12-1599 i følgende tilfælde: 1. Frakendelsen af kørekortet er for bestandig (AFG_FRAKBKOD = 1) og/eller 2. Frakendelsen af kørekortet er anket (AFG_ANKEDTO er en valid dato) 3. Når der ikke er tale om en frakendelse af kørekort .

I hovedparten af tilfældene nævnt under pkt. 1 og 2 vil AFG_FRATDTOX ligeledes antage værdien 31-12-1599. Undtagelser er når en frakendelse, der oprindelig har været for bestandig efterfølgende gøres tidsbegrænset (AFG_FRAKBKOD = 4).

AFG_FRAFDTOX kan ligge før AFG_AFGOEDTO i de tilfælde, hvor der er sket en administrativ inddragelse af kørekortet inden dommen. AFG_FRAFDTOX angiver her datoen for den administrative frakendelse og frakendelsestiden beregnes fra denne dato.

AFG_FRAFDTOX kan også ligge efter AFG_AFGOEDTO. Det kan være tilfældet når: 1. Den dømte udbeder sig betænkningstid m.h.t. evt. anke af dommen. Såfremt dommen ikke ankes alligvel, gælder frakendelsen fra ankefristens udløb (14 dage fra dommen). 2. Den dømte anker dommen. AFG_FRAFDTOX angiver datoen for landsretsdommen. 3. Den dømte anker dommen, men frafalder sidenhen anken. AFG_FRAFDTOX angiver datoen for frafaldelse af anken. 4. Den dømte i forvejen har en ubetinget frakendelse af førerretten. Den nye frakendelse regnes så fra udløbet af den tidligere idømte førerretsfrakendelse. Denne gruppe udgør formodentligt hovedparten af tilfældene.

Detaljeret beskrivelse

AFG_FRAFDTOX har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel