Gå til sidens indhold

AFG_BETSLDTO

Langt navn

Betingelses-slutdato ved betinget frihedsstraf.

Generel Beskrivelse

Angiver det tidspunkt, hvor betingelserne i henhold til afgørelsen ophører.

Feltet kan være udfyldt i følgende tilfælde: 1. Betingede domme. Når der afgives en betinget straf, angives samtidig den periode, indenfor hvilken, den betingede straf kan gøres gældende. Betingelsesslutdato angiver i disse tilfælde datoen for denne periodes afslutning. 2.. Frakendelse af rettigheder. I perioden 1980-1994 alle frakendelser. Fra og med 1995 ekskl. frakendelser af kørekort (datoer for denne type frakendelser findes i felterne AFG_FRAFDTOX og AFG_FRATDTOX) 3. Forvaring/foranstaltninger 4. Ungdomssanktion, socialpædagogisk behand. jf. Strfl. § 74A (AFG_ANDSTRKO = 0S2, 1S2) 5. Advarsler i henhold til Straffelovens § 265 6. Udvisningstilhold i henhold til Udlændingeloven 7. Tilhold i henhold til Ordensbekendtgørelsen 8. Vilkår i forbindelse med tiltalefrafald

I tilfælde hvor flere af ovenstående punkter kan være aktuelle, fx. en betinget dom, der også indeholder en frakendelse af en eller anden art, er der i Kriminalregistret anført den dato, der ligger længst ude i fremtiden og Danmarks Statistik kan derfor ikke afgøre om det er prøvetiden eller frakendelsestiden, datoen har relation til. I disse tilfælde vil AFG_FRAKKOD ^= 90 (indberettet som blank fra Kriminalregistret).

Særlige datoer:

31.12.1599. Hvis BETBKOD = 1: Betingelsen varer indtil videre/for bestandig Hvis BETBKOD = 0: BETSLDTO er uoplyst fra Kriminalregistret eller Der er ikke tale om en betinget dom eller Oplysning er slettet i Kriminalregistret af hensyn til straffekortudskrivning

30.12.1999. I årene 1980-1994 er datoen brugt til at angive, at en afgørelse var aktuel indtil en bestemt dato efter årtusindeskiftet.

Detaljeret beskrivelse

AFG_BETSLDTO har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel