Gå til sidens indhold

AFG_AFGTYPKO

Langt navn

Afgørelsens el. sanktionens type (RP)

Generel Beskrivelse

Sanktion eller andet ved strafferetlig afgørelse af lovovertrædelse.

Rigspolitiets kode.

Detaljeret beskrivelse

AFG_AFGTYPKO har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D281700.TXT_AFGTYPKO - Afgørelsens el. sanktionens type (RP)
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Uoplyst
1 Ubetinget dom alene
2 Bødedom
3 Straffelov §68-70, Foranstaltning/ Forvaring
4 Betinget dom alene
5 Betinget dom og bøde
6 Delvis betinget dom
7 Udeblivelsesdom
8 Bødevedtagelse i retten
9 Advarsel i retten
11 Frifundet
12 Indenretlig vedt. af bøde og førerretsfrakendelse
13 Indenretlig vedt. af bøde og kørselsforbud
15 Militær straf
19 Udenretlig vedt. af bøde og førerretsfrakendelse
20 Udenretlig vedt. af bøde og kørselsforbud
21 Bødeforlæg
22 Tiltalefrafald med vilkår Rpl p.723, stk.1, nr.1
23 Tiltalefrafald med vilkår Rpl p.723, stk.1, nr.2
24 Tiltalefrafald med vilkår Rpl p.723, stk.1, nr.5
25 Tiltalefrafald uden vilkår Rpl p.723, stk.1, nr.3
26 Tiltalefrafald uden vilkår Rpl p.723, stk.1, nr.4
27 Tiltalefrafald uden vilkår Rpl p.723, stk.1, nr.5
28 Tiltalefrafald uden vilkår Rpl p.723, stk.2
29 Tiltale undladt Rpl p.723, stk.1
33 Tiltalefrafald med vilkår Rpl p.723, stk.2
36 Tiltale undladt med advarsel Straffeloven
37 Tiltale undladt uden advarsel Straffeloven
38 Tiltale undladt med advarsel Særlovgivningen
39 Tiltale undladt uden advarsel Særlovgivningen
40 Andet
41 Ungdomskontrakt
42 Tiltalefrafald med bøde Rpl p.723, stk.4 jf.s.1,n.1
43 Tiltalefrafald med bøde Rpl p.723, stk.4 jf.s.1,n.2
44 Tiltalefrafald med bøde Rpl p.723, stk.4 jf.s.1,n.5
45 Rpl p.723, stk.4 jf.s.1,n.3
46 Rpl p.723, stk.4 jf.s.1,n.4
47 Rpl p.723, stk.4 jf.s.1,n.5
48 Rpl p.723, stk.4 jf.stk.2
49 Rpl p.723, stk.4 jf.stk.1
50 Rpl p.723, stk.4 jf.stk.2
51 Rpl p.723, stk.4 jf.stk.3
52 Rpl p.722, stk.1,nr.2 ungd.kontrakt (dannet af DST ud fra RP-kode = 62. Forekommer kun i perioden 1999-2006)
53 Rpl p.722, stk.1,nr.3 ungd.kontrakt (dannet af DST ud fra RP-kode = 63. Forekommer kun i perioden 1999-2006)
61 Rpl p.723, stk.3
62 Tiltalefrafald med vilkår Rpl p.722, stk.1, nr.2
63 Tiltalefrafald med vilkår Rpl p.722, stk.1, nr.3
64 Tiltalefrafald med vilkår Rpl p.722, stk.1, nr.7
65 Tiltalefrafald uden vilkår Rpl p.722, stk.1, nr.6
66 Tiltalefrafald uden vilkår Rpl p.722, stk.1, nr.4
67 Tiltalefrafald uden vilkår Rpl p.722, stk.1 nr.7
68 Tiltalefrafald uden vilkår Rpl p.722, stk.2 jf.stk.3
69 Påtale opgivet Rpl p.721, stk.1 nr.2
71 Tiltalefrafald uden vilkår Rpl p.722, stk.1 nr.5
72 Påtale opgivet RPCH:81 rpl p.721,stk.1 nr.3
73 Tiltalefrafald med vilkår Rpl p.722, stk.2 jf.stk.3
74 Sigtelsen grundløs straffeloven (721 stk.1 nr.1)
75 Sigtelsen grundløs særlovgivningen (721 stk.1 nr.1)
76 Tiltale undladt med advarsel - straffeloven (Rpl. §722, stk. 1 nr. 1)
77 Tiltale undladt uden advarsel - straffeloven (Rpl. §722, stk. 1 nr. 1)
78 Tiltale undladt med advarsel - særlovgivningen (Rpl. §722, stk. 1 nr. 1 eller 7)
79 Tiltale undladt - særlovgivningen(Rpl. § 722, stk. 1, nr. 1)
81 Betinget dom og samf.tj.
82 Bet. dom, bøde og samf.tj. (dannet af DST ud fra RP-kode = 05. Forekommer kun i perioden 1983-2006)
83 Delvis betinget og samf.tj. (dannet af DST ud fra RP-kode = 06. Forekommer kun i perioden 1983-2006)
84 Ubetinget dom og samf.tj.
86 Ubetinget dom og bøde
87 Straf bortfaldet
88 Udstået ved varetægt
91 Rpl p.723, stk.1, nr.1
92 Rpl p.723, stk.1, nr.2
93 Rpl p.723, stk.1, nr.5
94 Rpl p.723, stk.2
95 Rpl p.723, stk.4 jf.s.1,n.1
96 Rpl p.723, stk.4 jf.s.1,n.2
97 Rpl p.723, stk.4 jf.s.1,n.5
98 Rpl p.723, stk.4 jf.stk.2
99 Rpl p.723, stk.4 jf.stk.3
101 Henlagt u.advarsel (§265 gerk.74262)
104 Pålæg efter hundelov (gerk.89151)
110 Kørekort frak.gr.sygd.,adm.inddrag mv.
118 Henlagt som forældet jf. straffeloven § 93(alle gerkoder)
121 Oversendt til udlandet (alle gerkoder)
10 Sluttet i øvrigt i retten
30 Uoplyst
31 Tiltale undladt (færøsk) medtages ikke i tæll.
35 Sigtelse grundløs (færøsk) medtages ikke i tæll.
34 Sigtelse grundløs straffeloven, rtpl. 721.1.1
16 Indenretlig vedtagelse af bøde/frakendelse af retten til at føre lille knallert
17 Udenretlig vedtagelse af bøde/frakendelse af retten til at føre lille knallert
14 Indenretlig vedt. af bøde og rettighedsfrakendelse
18 Udenretlig vedtagelse af bøde og rettighedsfrakendelse
100 Henlagt uden tilhold
70 Dom uden retsmøde
200 Indenretlig vedtagelse bøde/frakendt ret til af føre tunge køretøjer (dannet af DST ud fra RP-kode = 52)
201 Udenretlig vedtagelse bøde/frakendt ret til af føre tunge køretøjer (dannet af DST ud fra RP-kode = 53)
202 Indenretlig vedtagelse bøde/førerretsfrakendelse og ret til at føre tunge køretøjer (dannet af DST ud fra RP-kode = 54)
80 Idømt opholdsforbud jf. straffelovens § 79 a